Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BRD şantiyelerinde işçilerin ve sağlığın korunması (“Almanya - İnşaat sektöründe analiz ve kıyaslama - Risk türü ve içeriği; çalışma sağlığı konusunda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BRD şantiyelerinde işçilerin ve sağlığın korunması (“Almanya - İnşaat sektöründe analiz ve kıyaslama - Risk türü ve içeriği; çalışma sağlığı konusunda."— Sunum transkripti:

1 BRD şantiyelerinde işçilerin ve sağlığın korunması (“Almanya - İnşaat sektöründe analiz ve kıyaslama - Risk türü ve içeriği; çalışma sağlığı konusunda kurum ve sosyal tarafların müdahale usulleri ve istatistikler) Gerd Citrich Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (İnşaat- Tarım-Çevre sanayileri sendikası) IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 20111

2 1)Şantiyelerdeki riskler4)Şartların tanzim edilmesi 2)Riskin belirlenmesi5)Takip ve kontrol 3)Risk değerlendirme ve sınırlandırma 6)Önlemeye dair danışmanlık IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 20112

3 Soru 1 Soru 1 İnşaat işçileri, güvenlik ve sağlık açısından hangi risklere maruz kalmaktadır? IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 20113

4 4 Farklı sektörlerdeki iş kazaları - Vaka adedi / 100 görevli işçi İnşaat - ahşap endüstrisi - Tarım ve ormancılık - Taşınmazlar ve emlak - Kimysal sanayi

5 Yükler, çalışma şartları Demirçelik ve elektrik sektörü Toprak üstü inşaatlar Toprak altı inşaatlar İnşaat işçileriTadilat sektörü Memurlar Dik şekilde çalışma95,797,886,997,891,85,3 Ağır yük kaldırma72,385,379,691,284,64,0 Duman, gaz, toz39,945,948,262,046,00,7 Soğuk, sıcak, nem56,183,893,488,274,81,3 Yağ, kir52,855,365,275,245,31,3 Duruş73,161,368,151,578,03,3 Titreşimler21,326,658,434,314,00,0 Aydınlatma23,217,310,216,217,50,7 Tehlikeli maddeler12,03,58,88,15,60,0 Koruyucu kıyafetler35,150,353,349,335,20,7 Gürültü 42,153,378,855,946,22,6 Zaman ve vade baskıları 61,669,654,748,566,147,0 (Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal İşler Federal Bakanlığı 2009 - İş kazalarının önlenmesine dair yıllık rapor, Dortmund/Berlin/Dresden) IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 20115

6 1.000 işçide "3 günlük kazalar" 2009 İnşaat70 Üretim ekonomisi28 IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 20116 (Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal İşler Federal Bakanlığı 2009 - İş kazalarının önlenmesine dair yıllık rapor, Dortmund/Berlin/Dresden)

7 Ekonomik sektör bazında üretim durması maliyeti ve brüt katma değer kaybı 2009 İnşaatTüm ekonomik sektörler Milyon işçi1,734,7 Hastalık izni gün sayısıİşçi başı12,811,6 Milyon22402,5 Beher işçi için üretim kaybı 1.0291.052 IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 20117 (Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal İşler Federal Bakanlığı 2009 - İş kazalarının önlenmesine dair yıllık rapor, Dortmund/Berlin/Dresden)

8 Kas-iskelet sisteminde sağlık sorunları - İşçiler % Sağlık zararlarıMetalurjiToprak üstü inşaat Toprak altı inşaat İnşaat işçileriTadilat sektörü Memurl ar Bel ağrıları 44,058,368,870,654,523,2 Ense ve omuz ağrıları 25,833,737,029,431,128,5 Kol ve ellerde ağrılar 18,134,3 33,128,37,9 Kalça ağrıları 5,914,316,19,59,32,0 Dizlerde ağrılar 29,034,236,5 39,23,3 Bacak ve ayaklarda ağrılar 14,126,320,318,214,55,3 Görüşülen kişi sayısı 376537137136428151 IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 20118 (Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal İşler Federal Bakanlığı 2009 - İş kazalarının önlenmesine dair yıllık rapor, Dortmund/Berlin/Dresden)

9 IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 20119 (Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal İşler Federal Bakanlığı 2009 - İş kazalarının önlenmesine dair yıllık rapor, Dortmund/Berlin/Dresden) çırak işçiVasıflı işçi Ustabaşı memur

10 Soru 2 Mevcut riskler nasıl belirlenmektedir? IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201110

11 etkiler örnek: Kimyasal etkiler  Yeni maddelerin kaydı (Kimyasal Madde Federal Bürosu)  Değerlendirme (tehlikeli madde?)  Sınır değer (MAK, TRK)  MAK Komisyonu, tehlikeli madde Komitesi: sanayinin kendi kendini değerlendirmesi Bahse konu organlara sendikaların katılımı IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201111

12 Soru 3 Soru 3 Çalışanlar risklerden nasıl korunmaktadır ? IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201112

13 Sekansın ilkeleri  Riskin ortadan kaldırılması  Riskin asgariye indirilmesi  Teknik ve organizasyon ile koruma  Kişisel tedbirler IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201113

14 Soru 5 İş güvenliği konusundaki normlar nasıl oluşturulmaktadır? IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201114

15 Tali mevzuat (açıklamalar) Devlet teknik normları Devlet Yönetmelikleri (örnek: Şantiye Yönetmeliği) Devlet yasaları (Örnek: İş güvenliği yasası; Kimysal madde yasası Avrupa Direktifleri Yönerge ve normların komiteler bünyesinde geliştirilmesi Sendikaların katılımı IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201115

16 İşyeri komitesi İşletme güvenliği komitesi Tehlikeli maddeler komitesi Biyolojik maddeler komitesi Şantiye komitesi Sendikaların katılımı - devlet komitelerine IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201116

17 Mesleki kategorisi dernekleri mevzuatı  örnek: "İnşaat Faaliyetleri" kazalarının önlenmesi mevzuatı  Mesleki sınıf güvenliği mevzuatı  Açıklamalar  Bilgiler IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201117

18 Soru 5 İş güvenliği konusundaki normlar nasıl takip edilmektedir? İş güvenliği operatörleri için danışmanlık? IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201118

19 IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201119 İşletme harici kurumlar  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (İşçilerin korunması ve çalışma tıbbı federal kurumu)  Sanayi müfettişliği  Profesyonel kategori dernekleri

20 IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201120 İşletme dahili kurumlar  Girişimci  İşçiler  Fabrika konseyi  İşyeri hekimleri  Çalışma güvenliği uzmanları

21 Araçlar: Kurallar, bilgiler, açıklamalar, multimedya kullanımı, formasyon kursları Kurumlar BAUA Çalışma güvenliği devlet birimleri Mesleki dernek idari merkezleri, danışmanlık hizmetleri IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201121

22 Soru 6 Hangi iş güvenliği stratejileri/planları uygulanmaktadır? IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201122

23 IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201123 Fabrika konseyinin çalışmaları ve iş kalitesi - bilgi amaçlı Devlet mevzuatının ve mesleki derneklerinin "yetki ikamesi", kararları beher işletmenin şirket organizasyonuna devretmektedir (giderek daha az somut olan hükümler > tehlike değerledirmesi) İlave yeni gelişme:

24 IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201124 Tehlike değerlendirmesinin hedefleri  Kaza riskini azaltmak  Yükleri azaltmak (psişik ve fizik)  Güvenlik hedeflerinin takip edilmesi  Çalışma şartlarının iyileştirilmesi  İşçilerin eğitimi, formasyonu ve güncellenmesi

25 IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201125 Tespit edilen güvenlik tedbirleri uygulamak ve uygulatmak Güvenlik tedbirlerinin etkinliğini kontrol etmek ve gerektiğinde uyarlamk Güvenlik tedbirlerinin etkinliğini kontrol etmek ve gerektiğinde uyarlamk Çalışma içeriğinin ve faaliyetlerinin tespit edilmesi ve sınırlandırılması Çalışma içeriğinin ve faaliyetlerinin tespit edilmesi ve sınırlandırılması Tehlikeleri tespit etmek Risk ve tehlikeleri değerlendirmek Uygun güvenlik tedbirlerini seçmek ve tespit etmek Uygun güvenlik tedbirlerini seçmek ve tespit etmek Hedef: Sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmak

26 IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201126 İşletme bünyesinde çalışma güvenliği organizasyonu AF SIFA Çalışma Güvenliği Komitesi Güvenlik sorumlusu Fabrika konseyi Tüm işçiler Müfettiş İşyeri hekimi İşveren Çalışma güvenliği uzmanı

27 Örnekler  Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) – (Yeni iş kalitesi girişimi)  AMS – Bau (Arbeiten mit System) (İnşaat sektöründe çalışma güvenliği yönetimi sistemi - sistemli çalışmak)  Netzwerk Baustelle (Şantiyeler ağı)  IG BAU (İnşaat sektörü sendikası)  Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, GDA (İşyeri Önleme Tedbirleri Ortak Alman Stratejisi) IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201127

28 IG BAU, Gerd Citrich - Istanbul, Nisan 201128 Ilginiz için teşekkürler Grazie dell'attenzione


"BRD şantiyelerinde işçilerin ve sağlığın korunması (“Almanya - İnşaat sektöründe analiz ve kıyaslama - Risk türü ve içeriği; çalışma sağlığı konusunda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları