Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşbirliğine Dayalı Öğrenme. 22 İşbirliğine Dayalı Öğrenme ~ Kubaşık Öğrenme  “Cooperative Learning” denilen çalışmayı Açıkgöz (2000), Senemoğlu (2000),

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşbirliğine Dayalı Öğrenme. 22 İşbirliğine Dayalı Öğrenme ~ Kubaşık Öğrenme  “Cooperative Learning” denilen çalışmayı Açıkgöz (2000), Senemoğlu (2000),"— Sunum transkripti:

1 İşbirliğine Dayalı Öğrenme

2 22 İşbirliğine Dayalı Öğrenme ~ Kubaşık Öğrenme  “Cooperative Learning” denilen çalışmayı Açıkgöz (2000), Senemoğlu (2000), Bilen (1997) ve Saban (2000), İşbirliğine Dayalı Öğrenme olarak adlandırırken; Açıkgöz (2000), Senemoğlu (2000), Bilen (1997) ve Saban (2000), İşbirliğine Dayalı Öğrenme olarak adlandırırken; Gömleksiz (1997), Çalışkan (2000), Büyükkaragöz ve Çivi (1999) Kubaşık Öğrenme adını vermekte ancak İşbirliğine Dayalı Öğrenme ile Kubaşık Öğrenmeyi aynı anlamda kullanmaktadırlar. Gömleksiz (1997), Çalışkan (2000), Büyükkaragöz ve Çivi (1999) Kubaşık Öğrenme adını vermekte ancak İşbirliğine Dayalı Öğrenme ile Kubaşık Öğrenmeyi aynı anlamda kullanmaktadırlar.

3 33 İşbirliğine Dayalı Öğrenme ~ Kubaşık Öğrenme  2 metot da çeşitli grup rolleri atasa bile işbirliğine dayalı öğrenmede birkaç atanacak rol vardır. işbirliğine dayalı öğrenmede birkaç atanacak rol vardır.  Her iki durumda, öğrencilerin grup ile çalışma becerilerine sahip olmalarını isterken kubaşık öğrenmede bu öğretimsel bir amaçtır ve daha yapısaldır kubaşık öğrenmede bu öğretimsel bir amaçtır ve daha yapısaldır

4 44 İşbirliğine Dayalı Öğrenme ~ Kubaşık Öğrenme  Farklılıkları bilgi ve destekleme (güçlendirme) olarak sınıflandırılmıştır: Kubaşık öğrenme altyapısal (ön) bir bilgi (örneğin, geleneksel bilgi) için bir seçenek olurken Kubaşık öğrenme altyapısal (ön) bir bilgi (örneğin, geleneksel bilgi) için bir seçenek olurken işbirlikli öğrenmede sosyal yapılandırıcıların bakış açısına göre bakar ve bilgi sosyal bir yapıdır. işbirlikli öğrenmede sosyal yapılandırıcıların bakış açısına göre bakar ve bilgi sosyal bir yapıdır.

5 55 İşbirliğine Dayalı Öğrenme ~ Kubaşık Öğrenme  Öğretmenin rolü ise: Kubaşık öğrenmede öğretmen sınıftaki bir otoritedir, Kubaşık öğrenmede öğretmen sınıftaki bir otoritedir, grup görevleri genellikle daha kısa sürede biter, genellikle belirli cevapları vardır.grup görevleri genellikle daha kısa sürede biter, genellikle belirli cevapları vardır. Bunun tam tersi, İşbirliğine dayalı öğrenme ile öğretmen kendi otoritesinden vazgeçer ve Bunun tam tersi, İşbirliğine dayalı öğrenme ile öğretmen kendi otoritesinden vazgeçer ve uzun-sürede bitecek ve karmaşık görevler verilen küçük grupları güçlendirir, destekler.uzun-sürede bitecek ve karmaşık görevler verilen küçük grupları güçlendirir, destekler.

6 66 İşbirliğine Dayalı Öğrenme ~ Kubaşık Öğrenme  İşbirliğine dayalı öğrenme, kubaşık öğrenme sınıflarına göre daha üst sınıf öğrencilerinde ve daha üst sınıf öğrencilerinde ve daha az ön bilgi gerektiren sınıflarda kullanılmaktadır. daha az ön bilgi gerektiren sınıflarda kullanılmaktadır.

7 Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz?

8 88 Yakınsal Gelişim Alanı (Zone of Proximal Development) Kendi başıma bu kadar öğrenirim Arkadaşlarımla beraber bu kadar daha öğrenirim ZPD YGA

9 99 Yarışmacı (Competitive) Öğrenme Rekabete dayalı öğrenme  Bazı öğrencilerin kazanırken diğer bazılarının kaybettiği ve kimin“en iyi” olduğunu ortaya çıkarmak için öğrencilerin birbiriyle yarıştığı öğrenme ortamı.  Örneğin üniversite giriş sınavları

10 1010 Bireysel (Individualistic) Öğrenme  Diğerlerinin ne yaptığıyla ilgilenmeksizin kendi amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencilerin tek başına çalıştığı öğrenme ortamı.  Başarı ya da başarısızlık bireye özgüdür.

11 1111 İşbirliğine Dayalı (Cooperative) Öğrenme  Sonuca göre grup üyelerinin ya birlikte kazandığı ya da birlikte kaybettiği, ortak amaçlar çerçevesinde birlikte çalışmayı gerektiren öğrenme ortamı.

12 1212 Her grup çalışması işbirliğine dayalı öğrenme değildir;  Yarışmalı öğrenme; işbirliğine dayalı öğrenmenin tersine, bir grubun başarısızlığını gerektirir.  Bireysel yarışmada, tek bir kazanan vardır.  Grup-içi yarışmada grubun en iyisi belirlenir.

13 1313 Her grup çalışması işbirliğine dayalı öğrenme değildir;  Gruplar arası yarışmada, grup halinde kazanma ve kaybetme söz konusu olduğu için üyeler herkesin başarılı olması için çalışırlar. Çünkü grupta herhangi bir üyenin başarısızlığı grubun başarısız olmasına yol açacaktır Çünkü grupta herhangi bir üyenin başarısızlığı grubun başarısız olmasına yol açacaktır

14 1414 Teamwork Yapay(Sahte) Öğrenme Grubu Geleneksel Öğrenme Grubu İş Birliğine Dayalı Öğrenme Grubu Yüksek performanslı-iş birliğine dayalı öğrenme grubu

15 1515 1. Yapay (Sahte) Öğrenme Grubu  En belirgin özelliği, grubun, grup üyelerinin ilgi ve istekleri göz önünde bulundurulmaksızın birlikte çalışmak üzere oluşturulması ve grubun, grup üyelerinin ilgi ve istekleri göz önünde bulundurulmaksızın birlikte çalışmak üzere oluşturulması ve en başarılıdan başarısıza doğru sıralanmak suretiyle bireysel olarak değerlendirileceklerine inanmalarıdır. en başarılıdan başarısıza doğru sıralanmak suretiyle bireysel olarak değerlendirileceklerine inanmalarıdır.

16 1616 1. Yapay (Sahte) Öğrenme Grubu  Böyle bir grupta grup üyeleri birbirine güvenmezler. Birbirini yanlış yönlendirir ve bilgiyi paylaşmaktan kaçınırlar.

17 1717 1. Yapay (Sahte) Öğrenme Grubu  Sonuçta elde edilen verim grup üyelerinin bireysel potansiyellerinin çok altındadır.  Eğer üyeler bireysel olarak çalışıyor olsalar elde edecekleri verim daha fazla olacaktır.

18 1818 2. Geleneksel Öğrenme Grubu  En belirgin özelliği, grubun, grup üyelerinin kendi istekleri doğrultusunda birlikte çalışmak üzere oluşturulması ve grubun, grup üyelerinin kendi istekleri doğrultusunda birlikte çalışmak üzere oluşturulması ve başarının grup üyeleri olarak değil, bireysel olarak değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesidir. başarının grup üyeleri olarak değil, bireysel olarak değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesidir.

19 1919 2. Geleneksel Öğrenme Grubu  Grup üyeleri birbirinden bilgi almayı arzu ederler ancak kendi bilgilerini paylaşmayı istemezler.  Bazı üyeler kendilerine düşen görevleri yerine getirmeksizin, kurnazca grubun başarısından yararlanmaya çalışırlar.

20 2020 2. Geleneksel Öğrenme Grubu  Sonuçta elde edilen verim grup üyelerinin bazılarının bireysel çalışmayla elde edebileceğinden fazla olmakla birlikte, grup üyelerinin bazılarının bireysel çalışmayla elde edebileceğinden fazla olmakla birlikte, zeki ve çalışkan üyelerin bireysel çalışması hâlinde elde edebilecekleri verimden daha düşüktür. zeki ve çalışkan üyelerin bireysel çalışması hâlinde elde edebilecekleri verimden daha düşüktür.

21 2121 3. İş Birliğine Dayalı Öğrenme Grubu  Ortak öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek ve elde edilen verimden tüm üyelerin yarar sağlaması esasına dayanan öğrenme grubudur.  Grup üyeleri öğrenilecek materyali anlama ve daha fazla çalışma konusunda birbirini teşvik eder, konuları aralarında tartışarak bilgi paylaşımını sağlarlar.

22 2222 3. İş Birliğine Dayalı Öğrenme Grubu  Bütün üyelerin öğrenmesi ve diğerlerinin öğrenmesine katkı sağlaması esas olduğu için bireysel performans düzenli biçimde kontrol edilir.  Hiçbir üyenin çaba sarfetmeksizin grup başarısından yararlanmasına izin verilmez.

23 2323 3. İş Birliğine Dayalı Öğrenme Grubu  Sonuçta elde edilen verim grup üyelerinin bireysel performansının toplamından büyüktür. grup üyelerinin bireysel performansının toplamından büyüktür. Bütün üyeler, bireysel çalışmaları hâlinde elde edebilecekleri verimin daha fazlasını böyle bir grup çalışmasıyla elde edebilirler. Bütün üyeler, bireysel çalışmaları hâlinde elde edebilecekleri verimin daha fazlasını böyle bir grup çalışmasıyla elde edebilirler.

24 2424 4. Yüksek performanslı-iş birliğine dayalı öğrenme grubu  İş birliğine dayalı öğrenme metodundan en verimli sonucun alınabileceği grup çeşitlidir.  Böyle bir grubu diğerlerinden üstün yapan en belirgin özelliği, grup üyelerinin birlikte çalışma ve üretme isteğinin ve birbirine olan bağlılıklarının üst düzeyde olmasıdır. grup üyelerinin birlikte çalışma ve üretme isteğinin ve birbirine olan bağlılıklarının üst düzeyde olmasıdır.

25 2525 4. Yüksek performanslı-iş birliğine dayalı öğrenme grubu  İş birliğine dayalı öğrenme gruplarının çok azı bu özelliklere sahiptir.

26 26 Temel Öğeler

27 2727 Temel Öğeler  Olumlu Dayanışma/Bağımlılık (Positive Interdependence)  Bireysel Sorumluluk (Individual Accountability)  Yüzyüze Etkileşim (Face-to-face Interaction)  Sosyal/Toplumsal Beceriler (SocialSkills)  Grubun Kendini Değerlendirmesi (Group Processing)

28 2828 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri  Takım Oyun Turnuvaları Tekniği  Öğrenci Takımları Başarı Grupları Tekniği  Ayrılıp Birleşme Tekniği (Jigsaw)  Küçük Grupla Öğrenme Tekniği  Grup Araştırması Yöntemi

29 2929 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Takım Oyun Turnuvaları Tekniği)  Öğrenciler; Beceri, cinsiyet ve yarışçı özelliklerine göre 4-5 kişilik takımlara ayrılır. Beceri, cinsiyet ve yarışçı özelliklerine göre 4-5 kişilik takımlara ayrılır.  Her hafta turnuva yapılır ve her takımın görevi turnuvaya katılacak arkadaşını hazırlamaktır.  Öğretmen ön bilgi verdikten sonra konu ile ilgili materyali dağıtır.  Her grup kendisini temsil edecek olanı hazırlar.  Turnuva masaları hazırlanır Her takımdan bir veya iki öğrenci yarışır ve aldıkları puan takımın puan hesabına yazılır. Her takımdan bir veya iki öğrenci yarışır ve aldıkları puan takımın puan hesabına yazılır. Her hafta turnuva masasındaki öğrenci değişir. Her hafta turnuva masasındaki öğrenci değişir.

30 3030 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Öğrenci Takımları Başarı Grupları Tekniği)  Öğrenciler 4-5 kişilik takımlara ayrılır.  Takımlar kendi içlerinde çalıştıktan sonra bir test uygulanır.  Öğrenciler testten aldıkları puana göre başarı sırasına dizilir. En başarılı 6 öğrenci 1. grup, sonraki 2. grup vb… olarak ayrılır. En başarılı 6 öğrenci 1. grup, sonraki 2. grup vb… olarak ayrılır. 1. gruptakiler takımlarına 8,1. gruptakiler takımlarına 8, 2. gruptakiler örneğin takımlarına 6,2. gruptakiler örneğin takımlarına 6, 3. gruptakiler örneğin takımlarına 4 puan kazandırırlar.3. gruptakiler örneğin takımlarına 4 puan kazandırırlar. Her öğrenci becerisi ve başarısı oranında takımına katkı getirir. Öğrenci kendisini kendi başarı grubundakilerle karşılaştırır. Her öğrenci becerisi ve başarısı oranında takımına katkı getirir. Öğrenci kendisini kendi başarı grubundakilerle karşılaştırır.

31 3131 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Küçük Grupla Öğrenme Tekniği)  2-6 kişilik gruplar, öğretmenin belirlediği ana konunun alt konularından birini seçerek araştırırlar.  Grubun her üyesi alt konunun bir bölümünü alır.  Kendi grup arkadaşlarıyla tartışırlar.  Sınıfa sunu yaparlar.  Öğrenciler bu sunuyu değerlendirir.

32 3232 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Grup Araştırması Yöntemi)  Bir konu alt konulara ayrılarak gruplara dağıtılır  Grup üyeleri bu alt konuyu bölümlere ayrılır ve iş bölümü yapılır. Her bir grup üyesi diğer grup üyelerinin çalışmasına bağımlıdır. Her bir grup üyesi diğer grup üyelerinin çalışmasına bağımlıdır.  Öğrenciler arası iletişim sağlanır İletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi için etkinlikler yapılabilir İletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi için etkinlikler yapılabilir  Öğretmen rehberdir.

33 3333 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Grup Araştırması Yöntemi)  Burada Öğrenciler; Bir plan geliştirerek bu planı uygularlar Bir plan geliştirerek bu planı uygularlar Bilgi toplayarak, bir probleme çözüm getirirler Bilgi toplayarak, bir probleme çözüm getirirler Araştırmalarından elde ettikleri bilgileri paylaşırlar. Araştırmalarından elde ettikleri bilgileri paylaşırlar.

34 3434 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Jigsaw)  Takımların oluşturulması  Isınma etkinlikleri  Takımlarda konu ve görev dağılımının yapılması  Diğer gruplarla etkileşim  Takım içi etkinlikler  Değerlendirme

35 3535 Takımların oluşturulması  2-6 kişiden oluşan takımlar  Takımlar heterojen olmalıdır, tüm takımların başarı düzeyleri birbirine yakın olmalıdır

36 3636 Isınma etkinlikleri  Gruba ad verme,  Grubun sloganını belirleme  Düşün-tartış-yaz-paylaş

37 3737 Takımlarda konu ve görev dağılımının yapılması  Konu alt bölümlere ayrılır ve öğrencilere bu alt konular verilir  Takım içerisinde görevler belirlenir: Lider, Kaynak sağlayıcı, Denetçi, Özetleyici, Araştırmacı, Kayıtçı, Destekleyici, Gözlemci-sorun giderici Her oturumda bu görevler değişmelidir. Her oturumda bu görevler değişmelidir.

38 3838 Diğer gruplarla etkileşim  Aynı alt bölümden sorumlu olan, farklı takımlardaki öğrencilerin birleşerek etkileşim grupları oluşturması  Elde ettikleri kazanımları özetlerler.

39 3939 Takım içi etkinlikler  Etkileşim gruplarında çalışan öğrencilerin elde ettikleri kazanımları takımlara dönerek diğer arkadaşlarına aktarmaları ve tartışmalarıdır.

40 4040 Değerlendirme  Takım içerisindeki etkinliklerin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi,  Bireysel değerlendirme; yapılan bir sınavla öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilerek elde ettikleri puanların takım lehine yazılması

41 41 Etkili Ders Tasarımı Öğrenciler Amaçlar ve Hedefler Değerlendirme Ders adı Bloom’un Taksonomisi Derse özel amaçlar ve hedefler İşbirliğine dayalı öğrenme Dersler Laboratuar çalışmaları Diğer deneyimler Sınıfı değerlendirme teknikleri Testler Öğretim Diğer ölçmeler Teknoloji (Felder & Brent, 1999)

42 42 TEŞEKKÜRLER   Hazırlayan:   Fuat ŞURGUN   Dr. Refik Saydam İlköğretim Okulu   BAHÇELİEVLER / İSTANBUL


"İşbirliğine Dayalı Öğrenme. 22 İşbirliğine Dayalı Öğrenme ~ Kubaşık Öğrenme  “Cooperative Learning” denilen çalışmayı Açıkgöz (2000), Senemoğlu (2000)," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları