Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C ADAKLI KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER I- GENEL BİLGİLER A-Misyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C ADAKLI KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER I- GENEL BİLGİLER A-Misyon."— Sunum transkripti:

1 T.C ADAKLI KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER I- GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon A-Misyon ve Vizyon Misyonumuz Misyonumuz İlçemize bağlı köylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ; şeffaf,etkin,katılımcı,kaliteli,eşit ve sürdürülebilir hizmetler sunmaktır. İlçemize bağlı köylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ; şeffaf,etkin,katılımcı,kaliteli,eşit ve sürdürülebilir hizmetler sunmaktır. Vizyonumuz Vizyonumuz Kırsal alanda kentlilik bilincini ve kalitesini artıran,hizmetini çağdaş seviyelere çıkaran örnek ve öncü bir kurum olmaktır. Kırsal alanda kentlilik bilincini ve kalitesini artıran,hizmetini çağdaş seviyelere çıkaran örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

2 B-İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Adaklı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 28.07.1999 tarih ve 23769 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 30.06.1999 tarihli 99/13081 sayılı kararname ile resmen kurulmuştur. Birliğin merkezi Adaklı İlçe merkezidir. Birliğin Üyeleri Adaklı İlçesine bağlı 32 köy’dür. Birlik adaklı Hükümet Binasında Adaklı İlçe Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermektedir. 2-Örgüt Yapısı Adaklı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği İl Özel İdaresine bağlı Mahalli İdareler Birlikleri statüsünde ; Kaymakamın başkanlığında hizmet vermektedir. Birliğin organları şunlardır; -Birlik Meclisi -Birlik Encümeni -Birlik Başkanı 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi ve iletişim alanlarında günün şartlarına göre bilimsel teknolojik gelişmeleri takip ederek ve ilgili kanun, yönetmelik,tebliğ,tüzük ve genelgeleri inceleyerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

3 Mevzuat bilgi kaynakları olarak ; -Birlik Tüzüğü -5355 Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanunu - Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği -Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği -Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği - Belediye Tahsilat Yönetmeliği -Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik -Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kurumumuzda günümüz teknolojilerine uygun olarak bilgisayar ve internet kullanımı mevcuttur. 4- İnsan kaynakları Birliğimizin 1 adet geçici personeli bulunmamaktadır. Birliğin muhasebe işleri Adaklı İlçe Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

4 5-Sunulan Hizmetler Köylerin yol, içme suyu, sanatsal yapı olmak üzere her türlü talep ve ihtiyaçlarına Birlik İmkânları çerçevesinde yardımcı olmak. 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Birlik Tüzüğüne göre Birliğin organları; Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanıdır. Birlik Meclisi, Kaymakam başkanlığında üye köylerin muhtarları ve ilçenin İl Genel Meclis Üyelerinin katılımı ile teşekkül eder ve Birliğin en yüksek karar organıdır. Birlik encümeni, kaymakam başkanlığında meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki il genel meclis üyesi ile iki köy muhtarı olmak üzere beş kişiden oluşur. Birlik başkanı, Kaymakamdır. Birliğin genel iş ve işlemleri ile ilgili kararlar Birlik Encümeni tarafından karara bağlanır.

5 II- AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri 1- İlçelerde, tarım ürünlerinin pazarlanması hariç olmak üzere, yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak üzere çalışma yapmak ve yaptırmak, 2- İl Özel İdaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak anlaşmaya göre köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak, yaptırmak, 3- Köylere ilişkin hizmet yürüten Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapım, onarım ve tadilatları ile demirbaş, ulaştırma, kırtasiye ve akaryakıt alımlarına yardımcı olmak. B-Temel Politikalar ve Öncelikler İlçemize bağlı köy ve bağlılarının altyapısının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan yatırımların ulaştırılması.

6 ADAKLI İLÇE KHGB 2012 YILI KÖYDES PROJELERİ İZLEME CETVELİ (İÇME SULARI) S.No PROJENİN ADI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ ÖDENEN MİKTAR TENZ. ORANI % GERÇ. ORANI % 1 Sarıdibek-Çiçekli Mez. İçme suyu 40.000,0074.930,00 100100 2 Sütlüce -Gurbet(Gümüşpınar) Mez. İçme suyu 120.000,0079.191,00 100100 3 Akbinek Köyü içmesuyu60.000,0038.809,0038.681,97 100100 4 Kaynakdüzü Köyü içmesuyu85.000,0079.060,00 100100 5 Kozlu Gözütok Mezrası içme suyu 50.000,0049.973,0049.803,67 100100 6 Mercan-İkiz Mez. İçme suyu35.000,00 iPTALİPTAL EK-1 Kaynakdüzü- Doğanca Mez. İçme suyu 19.942,00 100100 EK-2 Yel değirmeni köyü içme suyu yapım işi 16.874,00 100100 EK-3 Adaklı-Aknike köyü Osmanuşağı mezrası içme suyu 7.500,005.615,82 100100 TOPLAM390.000,00 366.279,00364.098,46

7 ADAKLI İLÇE KHGB 2011 YILI KÖYDES PROJELERİ İZLEME CETVELİ (KÖY YOLLAR) S.NO PROJENİN ADI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ ÖDENEN MİKTAR Fiziki Gerç. % Maddi Gerç.Or % MESAFE(Mt) 01 Ayvadüzü-Mercan-Kaynakdüzü- Kırkpınar Grup Yolu Altyapı ve Stabilize Yapım işi 214.750,00210.040,00 1001009400 02 Erbaşlar-Doluçay-Dolutekne- Sütlüce Grup Yolu Altyapı ve Stabilize Yapım İşi 100.000,0098.000,00 1001006500 03 Yel Değirmeni Köy Yolu Altyapı ve Stabilize Yapım İşi 60.000,0053.040,00 1001003000 04 Gümüşpınar Mezrası Yol kenarı tahkimat duvarı ve Altınevler köyü yol kenarı tahkimat duvarı 40.000,0023.185,47 100100 05 Çevreli-Çörekli Mezrası, Ayvadüzü-Dağdelen Mezrası,Gökçeli-Şah Hüseyin Mezraları Köy Yollarına 3 adet menfez yapım işi 75.000,0039.254,47 100100 EK-1 Altınevler köyü Cafaeran mezrası köy yuluna 2x2 ebadında menfez yapılması 30.781,44 100100 EK-2 Sevkar-Arzu mezrası köy yoluna stabilize malzemesi taşıma işi 19.942,00 1001001500 EK-3 Karaçubuk köyü grup yolu 2. Kat Asfalt kaplama için mıcır alımı ve nakli işi 31.860,00 100100 EK-4 Kamışgölü köy yoluna 1,5x1,5 ebadında menfez yapılması 17.598,00 100100 TOPLAM 489.750,00 519.082,00 523.701,38 20400

8 2012 YILINDA ADAKLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE KÖYLERE VE KURUMLARA YAPILAN AYNİ VE NAKDİ YARDIM CETVELİDİR S.NO KÖY ADI YARDIM KONUSU TUTARI YEVMİYE TARİHİ VE NOSU 1Yeldeğirmeni İçme suyu 2.000,0020.03.2012/36 2Sevkar Köy konağına masa sandalye 2.000,0020.03.2012/37 3Hasbağlar Sulama suyu 1.500,0017.05.2012/66 4Dolutekne Mezarlık etrafı 1.000,0012.06.2012/80 5Altınevler Köprü yapımı 3.500,0012.06.2012/81 6Bağlarpınarı Köy fırını 1.500,0013.06.2012/82 7Kamışgölü İçme suyu 2.000,0025.07.2012/170 8Sevkar Sulama suyu borusu 5.000,0007.08.2012/171 9Elmaağaç Su yalağı alımı 1.000,0025.07.2012/159

9 10Karaçubuk Çeşitli ihtiyaçlar 2.000,0025.07.2012/160 11Gökçeli Taziye evi 2.500,0015.08.2012/178 12Kamışgölü Köy konağı 2.500,0015.08.2012/179 13Kuşçimeni 2.500,0016.08.2012/180 14Erler 2.500,0014.09.2012/208 15Hasbağlar PVC boru 840,0017.09.2012/216 16Aktaş İçme suyu ve sulama suyu 7.600,0018.09.2012/217 17Karaçubuk Çeşitli ihtiyaçlar 3.000,0018.09.2012/218 18Mercan-Ayranlı Taziye evi 2.500,0019.09.2012/219 19Sevkar-Çiçekli-Arzu Taziye evlerine yardım 7.165,0027.09.2012/226 20Bağlarpınarı Çeşitli ihtiyaçlar 2.500,0027.09.2012/227 21Kozlu 3.060,0028.09.2012/228 22Hasbağlar İçme suyu 2.500,0003.10.2012/236 23 Köy yollarında çalıştırılan iş makinelerine alınan akaryakıt Kiralanan araçlar’a yakıt 13.546,0017.10.2012/273 24 Köy yollarında kamyon ve eskavatör kiralama Kiralanan araçlar 12.745,0017.10.2012//274 25 Akbinek Osmanuşağı ve Doluçay İçme suyu 18.500,00 26 Sütlüce köyü Köy ihtiyaçlarına yardım 2.500,00 27 Ayvadüzü Boyalı ve Güngörsün Köy ihtiyaçlarına yardım 2.130,00 28Köyler Ceviz ve Bal festivali 6.410,0022.08.2012/186 29 Çem Kantar ve Karakoç Köy yollarına araç kiralama 34.456,0019.09.2012/221

10 S. No KURUM ADI YARDIM KONUSU TUTARI ÖDEME TARİHİ YEVMİYE NO 1 Jandarma Bölük Komutanlığı Cihaz alımı 2.006,0016.01.2012/6 2 Jandarma Bölük Komutanlığı Kamera alınması 3.422,0019.03.2012/32 3AnaokuluYakıt419,0021.03.2012/40 4 Adaklı Lisesi Kalorifer tesisatı 3.068,0029.03.2012/43 5 Köy Okulları Tiyatro gösterisi 2.500,0030.04.2012/60 6 Hükümet konağı Kalorifer kazanına ızgara alımı 903,0030.04.2012/61 7 Köy okulları 23 nisan bayramında saat alınması 250,0030.04.2012/62 8 Adaklı Emniyet Amirliği Nöbet kulubesinin yapılması 11.564,0022.05.2012/70 9 Köy Okulları Tiyatro gösterisi 1.416,0007.06.2012/78 10 Şantiye personeli Fazla çalışma 800,0026.07.2012/161 11 Jandarma bölük komutanlığı Fotokopi mak. On. Zırhlı çekilişi 1.400,0007.08.2012/170 12 Jandarma bölük komutanlığı İhtiyaçlar1.250,0003.10.2012/235 13SODES Eş finasman karşılığı 5.475,0011.10.2012/243 14 Hasbağlar Karakolu Mobilya alınması 2.880,0029.03.2012/42

11 S. No KURUM ADI YARDIM KONUSU TUTARI ÖDEME TARİHİ YEVMİYE NO 17 Adaklı Şantiyesi Fayans yapım işçilik 1.200,00 18 Jandarma Bölük Komutanlığı Çeşitli İhtiyaçlar 1.500,00 19 Danatepe İlköğretim Okulu WC Yapımı için yardım 3.000,00 19 Adaklı Şantiyesi Jeneratör Alımı 3.994,00 TOPLAM51.615,00

12 İL ÖZEL İDARE KAYNAKLARIYLA YAPILAN HİZMETLER S.NO İŞİN KONUSU İHALE BEDELİ ÖDENEN MİKTAR Fiziki Gerç % Maddi Gerç. % 01 Çatmaoluk (Sevkar) Köyü Kanalizasyon Yapım İşi 118.590,00112.832,95 100 100 02 Karaçubuk köyüne Futbol sahası yapım işi 28.910,00İPTAL 03 Karaçubuk köyü kanalizasyon yapım işi 566.400,00524.624,05 100 100 TOPLAM713.900,00637.457,00

13 İLLER BANKASI KAYNAKLARINDAN YAPILAN HİZMETLER S.NO PROJE ADI İHALE BEDELİ FİZİKİ GERÇ % MALİ GERÇ.% 01 Kırkpınar köyü köy konağı Yapım işi 41.890,00100100 TOPLAM41.890,00

14 AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE İL ÖZEL İDARESİNCE ADAKLI İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ÖDENEĞİN HARCAMA CETVELİ S.NO PROJE ADI İHALE BEDELİ ÖDENEN MİKTAR FİZİKİ GERÇ % MALİ GERÇ.% 01 Adaklı-Danatepe Mah. Kanalizasyon Yapım işi 110.920,00 100100 02 Adaklı-Döşlüce Mah. Kanalizasyon yapım işi 35.400,00 100100 03 Hasbağlar köyü Ada İçi (Parke Taşı Döşeme) yol yapım işi 145.612,00 100100 04 Yel değirmeni köyü Ada İçi (Parke Taşı Döşeme) yol yapım işi 312.700,00 100100 05 Karaçubuk köyü Afet konutları kanalizasyon yapım 82.600,00 100100 06 Karaçubuk köyü Ada İçi (Parke Taşı Döşeme) yol yapım işi 105.020,00101.000,00 100100 07 Elmaağaç Köyü İçme Suyu Yapım İşi162.840,00 5 TOPLAM

15 MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE İL ÖZEL İDARESİNCE ADAKLI İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ÖDENEĞİN HARCAMA CETVELİ S.NOPROJE ADIİHALE BEDELİ ÖDENEN MİKTAR FİZİKİ GERÇ % MADDİ GERÇ % 01 Adaklı-Afet Konutları Mahallesi (4 Derslikli) İlköğretim Okulu Yapım İşi 814.200,00401.750,08 6049,34 02 Adaklı-Hasbağlar köyü İÖO Çevre,İhata yapımı ve Onarım işi 40.120,00 100 854.320,00441.870,08

16 SODES PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER S.NOPROJE ADI İHALE BEDELİ ÖDEME TUTARI FİZİKİ GERÇ.% MADDİ GERÇ. % 017 Köy Okuluna Çocuk Oyun Parkı Yapılıyor işi 83.780,0032.539,3010038,84

17 KÖYDES 2013 YILI HEDEFLERİ S.NOPROJE ADITAHMİNİ MALİYETİ 01Sütlüce köyü Çatkuyu mezrası içme suyu150.000,00 02Sütlüce köyü ek içme suyu100.000,00 03Kırkpınar köyü ek içme suyu75.000,00 04Aktaş köyü ek içme suyu40.000,00 05Aysaklı köyü içme suyu75.000,00 06Gökçeli köyü Çanakçı mezrası içme suyu60.000,00 07Mercan köyü Sandıklı mezrası içme suyu45.000,00 08Elmadüzü köyüne ek içme suyu deposu60.000,00 09Erbaşlar köyüne ek içme suyu45.000,00 10Kaybakdüzü-Kale ve Kantar mezralarına içme suyu75.000,00 11Dolutekne köyüne ek içme suyu deposu60.000,00 12Ayvadüzü –Kırkpınar grup yolu 1. Kat asfalt yapım işi1.500.000,00 13Erbaşlar-Sütlüce grup yolu 1. Kat Asfalt750.000,00 14Akbinek-Osmanuşağı-Yel değirmeni bağlantısı köy yolu stabilize yapım işi 150.000,00

18 KÖYDES 2013 YILI HEDEFLERİ Kozlu-Boç mezrası köy yolu altyapı ve stabilize yapım60.000,00 Karaçubuk köyü köy içi yolunun stabilize yapılması75.000,00 Bağlarpınarı köyü köy içi parke taşı döşeme işi200.000,00 Erbaşlar karşı mahalle köy yolu stabilize ve Derik deresine menfez yapım işi 125.000,00 Kozlu köyü köy yoluna köprü yapılması125.000,00 Çamlıca köyü köy yolu stabilize ve 2 adet menfez100.000,00 Ayvadüzü Dağdelen Mez. 5,40 tabliyeli menfez100.000,00 Gökçeli Kirzan Mah.- Çanakçı-Düzgünler Mah. Köy yolu altyapı ve stabilize yapım işi 125.000,00 TOPLAM4.095.000,00


"T.C ADAKLI KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER I- GENEL BİLGİLER A-Misyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları