Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İZMİR 27 KASIM 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İZMİR 27 KASIM 2014."— Sunum transkripti:

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İZMİR 27 KASIM 2014

2 2 1.Mevzuat ve Hedefler 2.Yatırım Teşvik Sistemi 3.Destek Oran ve Süreleri 4.Yatırım Teşvik Belgesi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı

3 3 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü  15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19 Haziran 2012 tarih ve 28328 tarihli Resmi Gazete),  2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği, (20 Haziran 2012 tarih ve 28329 tarihli Resmi Gazete) Aşağıdaki adreste son şekli yer almaktadır; http://www.ekonomi.gov.tr YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 1. Mevzuat ve Hedefler

4 4  Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,  Üretim ve istihdamın artırılması,  Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,  Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması,  Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,  Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. Mevzuat ve Hedefler

5 5 2.Yatırım Teşvik Sistemi 3.Destek Oran ve Süreleri 4.Yatırım Teşvik Belgesi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı

6 6 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımları desteklenmektedir. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımları desteklenmektedir. GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

7 7 DESTEK UNSURLARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilen Yatırımlar İçin Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği 2. Yatırım Teşvik Sistemi

8 8 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. KDV İSTİSNASI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

9 9 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

10 10 Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır. VERGİ İNDİRİMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

11 11 Yatırım Tutarı5.000.000 TL Kurumlar Vergisi Oranı%20 Vergi İndirimi Oranı%50%50 Yatırıma Katkı Oranına Ulaşıncaya Kadar Uygulanacak Olan Kurumlar Vergisi Oranı %10 Yatırıma Katkı Oranı%15 İndirilecek Vergi Tutarı750.000 TL VERGİ İNDİRİMİ ÖRNEĞİ 2. Yatırım Teşvik Sistemi

12 12  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.  Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.  Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır. FAİZ DESTEĞİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

13 13  Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. YATIRIM YERİ TAHSİSİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

14 14  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir.  Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

15 15  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.  Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

16 16  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir.  Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

17 17  Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina- inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. KDV İADESİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

18 18  Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;  I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL  III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.  Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir.  Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.  Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. ASGARİ YATIRIM TUTARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

19 19 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

20 20  İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.  İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.  Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.  İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

21 21 SEGE 2011 6 BÖLGE Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

22 22 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER IIIIIIIVVVI KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı152025304050 OSB İçi202530405055 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı2 yıl3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl OSB İçi3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl12 yıl Yatırım Yeri TahsisiVAR Faiz Desteği İç Kredi YOK 3 Puan4 Puan5 Puan7 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi DesteğiYOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK 10 yıl Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

23 23 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR 5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları. Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Madencilik Yatırımları Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

24 24 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

25 25 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

26 26 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 Milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 Milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 Milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar. Maden Kanunu’nun 2. Maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

27 27 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları. Bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç). Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

28 28 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

29 29 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Destek Unsurları BÖLGELER IIIIIIIVV KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)40 Vergi İndirim (%)80 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği7 yıl Yatırım Yeri TahsisiVAR Faiz Desteği İç Kredi5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

30 30 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

31 31 Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımların desteklenmesini hedefler. DESTEK UNSURLARI  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)  Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

32 32 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

33 33 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları Motorlu Kara Taşıtları Ana ve Yan Sanayi Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

34 34 İlaç Üretimi Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

35 35 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

36 36 Sıra No Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) 1Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı1000 2Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı200 3Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları200 4Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları 4-aMotorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları200 4-bMotorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları50 5Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 6Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 7Elektronik Sanayi Yatırımları 8Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 9İlaç Üretimi Yatırımları 10Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 11Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

37 37 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER IIIIIIIVVVI KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı253035405060 OSB İçi303540506065 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı2 yıl3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl OSB İçi3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl12 yıl Yatırım Yeri TahsisiVAR Sigorta Primi İşçi Hissesi DesteğiYOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK 10 yıl Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

38 38 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

39 39 Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımların desteklenmesini hedefler. STRATEJİK YATIRIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması,  Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,  Katma değerin asgari %40 olması,  Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

40 40 STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER IIIIIIIVVVI KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl) Yatırım Yeri TahsisiVAR Faiz Desteği İç Kredi5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) Gelir Vergisi Stopajı Desteği10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) KDV İadesiVAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

41 41 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

42 42 Bölge ayrımı yapılmaksızın;  Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve  Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır. DESTEKLER:  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge) GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

43 43 1.Mevzuat ve Hedefler 2.Yatırım Teşvik Sistemi 3.Destek Oran ve Süreleri 4.Yatırım Teşvik Belgesi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı

44 44 Bölgeler Bölgesel Teşvik UygulamalarıBüyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 31.12.2014 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2015 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar 31.12.2014 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2015 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar 1. Bölge15102520 2. Bölge20153025 3. Bölge25203530 4. Bölge30254035 5. Bölge40 30 50 40 6. Bölge50356045 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3. Destek Oran ve Süreleri VERGİ İNDİRİMİ Yatırıma Katkı Oranı (%) VERGİ İNDİRİMİ Yatırıma Katkı Oranı (%)

45 45 Bölgeler 31.12.2014’e kadar 01.01.2015 itibariyle Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı - %) Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar 12 yıl-10315 23 yıl-155 35 yıl3 yıl20815 46 yıl5 yıl251015 57 yıl6 yıl351115 610 yıl7 yıl--- SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıldır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3. Destek Oran ve Süreleri

46 46 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü FAİZ DESTEĞİ Uygulamalar Destek Oranı Azami Destek Tutarı (Bin TL) TL Cinsi KrediDöviz Cinsi Kredi Ar-Ge ve Çevre5 Puan2 Puan500 Stratejik Yatırımlar5 Puan2 Puan Yatırımın %5’i ve azami 50.000 Bölgesel Teşvik 3. Bölge3 Puan1 Puan500 4. Bölge4 Puan1 Puan600 5. Bölge5 Puan2 Puan700 6. Bölge7 Puan2 Puan900 3. Destek Oran ve Süreleri

47 47 1.Mevzuat ve Hedefler 2.Yatırım Teşvik Sistemi 3.Destek Oran ve Süreleri 4.Yatırım Teşvik Belgesi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı

48 48 TEŞVİK BELGESİ NEDİR? Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 4. Yatırım Teşvik Belgesi

49 49 KİMLER TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?  Gerçek kişiler, adi ortaklıklar,  Sermaye şirketleri,  Kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları,  Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,  Dernekler ve vakıflar,  Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 4. Yatırım Teşvik Belgesi

50 50 MÜRACAAT MERCİİ NERESİDİR ?  Müracaat mercii Ekonomi Bakanlığı’dır.  Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 10 Milyon Türk Lirasını aşmayan belirli yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Sanayi Odalarına ve Kalkınma Ajanslarına (yerel birimler) müracaat edilebilmektedir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 4. Yatırım Teşvik Belgesi

51 51 MÜRACAATTA ARANAN BELGELER NELERDİR ? 1.Müracaat dilekçesi. 2.İmza sirküleri 3.Yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri. 4.Dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba yatırıldığına dair belge 5.Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği. 6.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair yazı. 7.“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Karar ve/veya Karara ilişkin yazı. 8.Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken belgeler. 9.Stratejik yatırımlar için ayrıca fizibilite raporu. 10.Diğer bilgi ve belgeler. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 4. Yatırım Teşvik Belgesi

52 52 HANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINABİLİR ?  Mal ve hizmet üretiminde kullanılan ithal ve yerli makina ve teçhizatlar,  Bina – inşaat harcamaları,  Arsa-arazi harcamaları,  Diğer yatırım harcamaları:  Yardımcı makine ve teçhizatlar,  İthalat ve gümrükleme giderleri,  Taşıma, sigorta ve montaj giderleri  Etüd ve proje giderleri vb. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 4. Yatırım Teşvik Belgesi

53 53 HANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAMAZ ?  Tamamlanmış yatırımlar ile müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları,  Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi,  Kullanılmış yerli makine ve teçhizat,  Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları  Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 4. Yatırım Teşvik Belgesi

54 54 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  Müracaat tarihinden sonra yapılan harcamalar Belge kapsamına alınabilir.  Süresi biten Belge kapsamında alım yapılamaz.  Asgari yatırım tutarı altında kalan yatırımlar ile yarım kalan yatırımlara ilişkin sağlanan destekler geri alınır.  Yatırım tamamlandıktan sonra 6 ay içinde tamamlama vizesi için müracaat edilmesi gerekmektedir.  Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın temini tarihinden itibaren 5 yıl süresince satışı Bakanlığın iznine tabidir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 4. Yatırım Teşvik Belgesi

55 55 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


"T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İZMİR 27 KASIM 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları