Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI"— Sunum transkripti:

1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 27 KASIM 2014 İZMİR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

2 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Sunum Planı Mevzuat ve Hedefler Yatırım Teşvik Sistemi Destek Oran ve Süreleri Yatırım Teşvik Belgesi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2

3 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI
1. Mevzuat ve Hedefler YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19 Haziran 2012 tarih ve tarihli Resmi Gazete), 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği, (20 Haziran 2012 tarih ve tarihli Resmi Gazete) Aşağıdaki adreste son şekli yer almaktadır; Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

4 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ
1. Mevzuat ve Hedefler YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın artırılması, Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

5 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Sunum Planı Mevzuat ve Hedefler Yatırım Teşvik Sistemi Destek Oran ve Süreleri Yatırım Teşvik Belgesi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 5

6 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımları desteklenmektedir. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımları desteklenmektedir. GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

7 DESTEK UNSURLARI 2. Yatırım Teşvik Sistemi Destek Unsurları
Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilen Yatırımlar İçin Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

8 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi KDV İSTİSNASI Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

9 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
2. Yatırım Teşvik Sistemi GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

10 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi VERGİ İNDİRİMİ Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

11 VERGİ İNDİRİMİ ÖRNEĞİ 2. Yatırım Teşvik Sistemi Yatırım Tutarı
TL Kurumlar Vergisi Oranı %20 Vergi İndirimi Oranı %50 Yatırıma Katkı Oranına Ulaşıncaya Kadar Uygulanacak Olan Kurumlar Vergisi Oranı %10 Yatırıma Katkı Oranı %15 İndirilecek Vergi Tutarı TL

12 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi FAİZ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

13 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi YATIRIM YERİ TAHSİSİ Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

14 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
2. Yatırım Teşvik Sistemi SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

15 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

16 GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ
2. Yatırım Teşvik Sistemi GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

17 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi KDV İADESİ Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

18 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi ASGARİ YATIRIM TUTARI Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı; I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir. Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir. Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

19 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

20 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
2. Yatırım Teşvik Sistemi BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

21 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi SEGE BÖLGE Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 21

22 2. Yatırım Teşvik Sistemi
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 15 20 25 30 40 50 OSB İçi 55 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği İç Kredi YOK 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 22

23 5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları.
2. Yatırım Teşvik Sistemi ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR 5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları. Madencilik Yatırımları Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 23

24 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Asgari m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 24

25 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 25

26 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 Milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 Milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 Milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar. Maden Kanunu’nun 2. Maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 26

27 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları. Bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç). Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 27

28 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 28

29 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 40 Vergi İndirim (%) 80 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 29

30 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

31 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
2. Yatırım Teşvik Sistemi BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımların desteklenmesini hedefler. DESTEK UNSURLARI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

32 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
2. Yatırım Teşvik Sistemi BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 32

33 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
2. Yatırım Teşvik Sistemi BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Motorlu Kara Taşıtları Ana ve Yan Sanayi Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 33

34 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
2. Yatırım Teşvik Sistemi BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları İlaç Üretimi Yatırımları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 34

35 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
2. Yatırım Teşvik Sistemi BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 35

36 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
2. Yatırım Teşvik Sistemi BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Sıra No Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) 1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları 4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 4-b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 7 Elektronik Sanayi Yatırımları 8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 9 İlaç Üretimi Yatırımları 10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

37 2. Yatırım Teşvik Sistemi
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV İstisnası  VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 25 30 35 40 50 60 OSB İçi 65 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 37

38 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

39 STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
2. Yatırım Teşvik Sistemi STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımların desteklenmesini hedefler. STRATEJİK YATIRIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması, Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, Katma değerin asgari %40 olması, Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

40 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. Yatırım Teşvik Sistemi STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl) Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) Gelir Vergisi Stopajı Desteği KDV İadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 40

41 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

42 GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
2. Yatırım Teşvik Sistemi GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır. DESTEKLER: KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

43 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Sunum Planı Mevzuat ve Hedefler Yatırım Teşvik Sistemi Destek Oran ve Süreleri Yatırım Teşvik Belgesi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 43

44 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
3. Destek Oran ve Süreleri VERGİ İNDİRİMİ Yatırıma Katkı Oranı (%) Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki tarihine kadar başlanılan yatırımlar tarihinden sonra başlanılan yatırımlar 1. Bölge 15 10 25 20 2. Bölge 30 3. Bölge 35 4. Bölge 40 5. Bölge 30  50 40  6. Bölge 60 45 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 44

45 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
3. Destek Oran ve Süreleri SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler ’e kadar itibariyle Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı - %) Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar 1 2 yıl - 10 3 15 2 3 yıl 5 5 yıl 20 8 4 6 yıl 25 7 yıl 35 11 6 10 yıl Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıldır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 45

46 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
3. Destek Oran ve Süreleri FAİZ DESTEĞİ Uygulamalar Destek Oranı Azami Destek Tutarı (Bin TL) TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi Ar-Ge ve Çevre 5 Puan 2 Puan 500 Stratejik Yatırımlar Yatırımın %5’i ve azami Bölgesel Teşvik 3. Bölge 3 Puan 1 Puan 4. Bölge 4 Puan 600 5. Bölge 700 6. Bölge 7 Puan 900 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 46

47 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Sunum Planı Mevzuat ve Hedefler Yatırım Teşvik Sistemi Destek Oran ve Süreleri Yatırım Teşvik Belgesi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 47

48 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
4. Yatırım Teşvik Belgesi TEŞVİK BELGESİ NEDİR? Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

49 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
4. Yatırım Teşvik Belgesi KİMLER TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR? Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, Sermaye şirketleri, Kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, Dernekler ve vakıflar, Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

50 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
4. Yatırım Teşvik Belgesi MÜRACAAT MERCİİ NERESİDİR ? Müracaat mercii Ekonomi Bakanlığı’dır. Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 10 Milyon Türk Lirasını aşmayan belirli yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Sanayi Odalarına ve Kalkınma Ajanslarına (yerel birimler) müracaat edilebilmektedir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

51 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
4. Yatırım Teşvik Belgesi MÜRACAATTA ARANAN BELGELER NELERDİR ? Müracaat dilekçesi. İmza sirküleri Yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri. Dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba yatırıldığına dair belge Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair yazı. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Karar ve/veya Karara ilişkin yazı. Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken belgeler. Stratejik yatırımlar için ayrıca fizibilite raporu. Diğer bilgi ve belgeler. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

52 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
4. Yatırım Teşvik Belgesi HANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINABİLİR ? Mal ve hizmet üretiminde kullanılan ithal ve yerli makina ve teçhizatlar, Bina – inşaat harcamaları, Arsa-arazi harcamaları, Diğer yatırım harcamaları: Yardımcı makine ve teçhizatlar, İthalat ve gümrükleme giderleri, Taşıma, sigorta ve montaj giderleri Etüd ve proje giderleri vb. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

53 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
4. Yatırım Teşvik Belgesi HANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAMAZ ? Tamamlanmış yatırımlar ile müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları, Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi, Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

54 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
4. Yatırım Teşvik Belgesi DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Müracaat tarihinden sonra yapılan harcamalar Belge kapsamına alınabilir. Süresi biten Belge kapsamında alım yapılamaz. Asgari yatırım tutarı altında kalan yatırımlar ile yarım kalan yatırımlara ilişkin sağlanan destekler geri alınır. Yatırım tamamlandıktan sonra 6 ay içinde tamamlama vizesi için müracaat edilmesi gerekmektedir. Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın temini tarihinden itibaren 5 yıl süresince satışı Bakanlığın iznine tabidir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

55 TEŞVİK BİLGİ MERKEZİ 444 43 63 www.tesvik.gov.tr
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞVİK BİLGİ MERKEZİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 55


"YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları