Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VTYS 2012 Mehmet Emin KORKUSUZ Ders - 05.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VTYS 2012 Mehmet Emin KORKUSUZ Ders - 05."— Sunum transkripti:

1 VTYS 2012 Mehmet Emin KORKUSUZ Ders - 05

2 Operatörler = := SELECT @var1 := 1, @var2;
FROM t1;

3 Operatörler & (Bitler için AND) ~ (Bitler için ters çevir = invert)
| (Bitler için OR) ^ (Bitler için XOR) << Sola Kaydır >> Sağa Kaydır Bitcount()

4 Operatörler DIV / - % MOD + *

5 Operatörler = <=> >= > < <=
SELECT 1 <=> 1, NULL <=> NULL, 1 <=> NULL;

6 Operatörler IS IS NULL IS NOT IS NOT NULL
SELECT 1 IS TRUE, 0 IS FALSE, NULL IS UNKNOWN; SELECT 1 IS NOT NULL, 0 IS NOT NULL, NULL IS NOT NULL;

7 Fonksiyonlar Numeric String Date/Time

8 Fonksiyonlar ABS() Girilen sayının mutlak değerini verir.
SELECT ABS(sayı);

9 Fonksiyonlar ABS()

10 Fonksiyonlar BIT_COUNT()
Girilen sayıda kaç tane bit kullanıldığını gösterir.. SELECT BIT_COUNT(sayı);

11 Fonksiyonlar BIT_COUNT()

12 Fonksiyonlar CEIL() Girilen sayıyı yukarıya yuvarlar.
SELECT CEIL(sayı); CEILING()

13 Fonksiyonlar CEIL()

14 Fonksiyonlar CONV() Bir sayıyı başka bir tabana çevirir.
SELECT CONV(sayı,taban,yeni_taban);

15 Fonksiyonlar CONV()

16 Fonksiyonlar COS() Girilen sayının cosinüs’ünü verir.
SELECT COS(sayı); SIN() ASIN() COT() ACOS() TAN() ATAN()

17 Fonksiyonlar COS()

18 Fonksiyonlar DEGREES() Girilen radyan değeri dereceye çevirir.
SELECT DEGREES(radyan);

19 Fonksiyonlar DEGREES()

20 Fonksiyonlar EXP() e sayısının kuvvetini hesaplar. SELECT EXP(üs);

21 Fonksiyonlar EXP()

22 Fonksiyonlar FORMAT() Girilen sayıyı ###,###.## formatına çevirir.
SELECT FORMAT(sayı, basamak);

23 Fonksiyonlar FORMAT()

24 Fonksiyonlar FLOOR() Girilen sayıyı aşağıya yuvarlar.
SELECT FLOOR(sayı);

25 Fonksiyonlar FLOOR()

26 Fonksiyonlar GREATEST() Girilen sayılardan en büyüğünü verir.
SELECT GREATEST(sayı1, sayı2,….sayıN);

27 Fonksiyonlar GREATEST()

28 Fonksiyonlar INTERVAL()
Bir değerin diğerleri içinde hangi aralıkta olduğuna bakar. Değer listesi artan sırada yazılmalıdır. SELECT INTERVAL(aranan,s1,s2…sN);

29 Fonksiyonlar INTERVAL()

30 Fonksiyonlar LEAST() Girilen sayılardan en küçüğünü verir.
SELECT LEAST(sayı1, sayı2,….sayıN);

31 Fonksiyonlar LEAST()

32 Fonksiyonlar LOG() Logaritma hesaplar. Tek parametreli girilirse taban e kabul edilir. SELECT LOG(sayı); SELECT LOG(taban, sayı);

33 Fonksiyonlar LOG()

34 Fonksiyonlar LOG10() 10 tabanında logaritma hesaplar.
SELECT LOG10(sayı); LOG2() LN()

35 Fonksiyonlar LOG10()

36 Fonksiyonlar MOD() Girilen sayıların bölümünden kalanı verir.
SELECT MOD(sayı1, sayı2);

37 Fonksiyonlar MOD()

38 Fonksiyonlar PI() PI sayısının değerini verir. SELECT PI();

39 Fonksiyonlar PI()

40 Fonksiyonlar POW() Girilen sayının kuvvetini verir.
SELECT POW(taban, üs); POWER(taban, üs)

41 Fonksiyonlar POW()

42 Fonksiyonlar RADIANS() Girilen dereceyi radyan’a çevirir.
SELECT RADIANS(derece);

43 Fonksiyonlar RADIANS()

44 Fonksiyonlar RAND() 0<=X<1 aralığından rastgele sayı üretir.
SELECT RAND();

45 Fonksiyonlar RAND()

46 Fonksiyonlar ROUND() Girilen sayıyı yuvarlar. SELECT ROUND(sayı);
SELECT ROUND(sayı, basamak);

47 Fonksiyonlar ROUND()

48 Fonksiyonlar SIGN() Girilen sayının işaretini verir.
SELECT SIGN(sayı);

49 Fonksiyonlar SIGN()

50 Fonksiyonlar SQRT() Girilen sayının kökünü verir. SELECT SQRT(sayı);

51 Fonksiyonlar SQRT()

52 Fonksiyonlar TRUNCATE() Girilen sayının ondalık kısmını düzenler.
SELECT TRUNCATE(sayı, basamak);

53 Fonksiyonlar TRUNCATE()

54 Fonksiyonlar OPERATÖRLER + - * / DIV % MOD

55 Fonksiyonlar OPERATÖRLER

56 Fonksiyonlar Numeric String Date/Time

57 Fonksiyonlar ASCII() Girilen karakterin ASCII kodunu verir.
SELECT ASCII(karakter);

58 Fonksiyonlar ASCII()

59 Fonksiyonlar CHAR() Girilen sayı veya sayıların ASCII tablosundaki karşılığını verir. SELECT CHAR(sayı); SELECT CHAR(sayı1,sayı2,sayı3…);

60 Fonksiyonlar CHAR()

61 Fonksiyonlar CONCAT() Girilen stringleri birleştirir.
SELECT CONCAT(str1, str2, …);

62 Fonksiyonlar CONCAT()

63 Fonksiyonlar CONCAT_WS()
Girilen stringleri aralarına bir string ekleyerek birleştirir. SELECT CONCAT_WS(krk, str1, str2, …);

64 Fonksiyonlar CONCAT_WS()

65 Fonksiyonlar ELT() Girilen elemanlar arasından uygun istenilen sıradakini seçer. SELECT ELT(sıra, ele1, ele2, …);

66 Fonksiyonlar ELT()

67 Fonksiyonlar FIELD() Aranan değerin kaçıncı sırada olduğunu bulur.
SELECT FIELD(aranan, str1, str2, …);

68 Fonksiyonlar FIELD()

69 Fonksiyonlar INSERT()
String bir ifadenin içerisinden belli bir yeri değiştirir. SELECT INSERT(metin,başlangıç,sayı,yeni);

70 Fonksiyonlar INSERT()

71 Fonksiyonlar INSTR() Bir metin içerisinde aranan değerin ilk konumunu verir. SELECT INSTR(metin, aranan);

72 Fonksiyonlar INSTR()

73 Fonksiyonlar LCASE() Girilen metni küçük harflere çevirir.
SELECT LCASE(metin); LOWER()

74 Fonksiyonlar LCASE()

75 Fonksiyonlar LEFT() Metnin sol başından belli sayıda karakter seçmeye yarar. SELECT LEFT(metin, sayı); RIGHT()

76 Fonksiyonlar LEFT()

77 Fonksiyonlar LENGTH() Bir metin ifadesindeki karakter sayısını verir.
SELECT LENGTH(metin);

78 Fonksiyonlar LENGTH()

79 Fonksiyonlar LOAD_FILE() Bir dosya içerisindeki metni okur.
SELECT LOAD_FILE(dosya yolu);

80 Fonksiyonlar LOAD_FILE()

81 Fonksiyonlar LOCATE()
Bir metin içerisinde aranan değerin ilk konumu verir. SELECT LOCATE(aranan, metin); SELECT LOCATE(aranan, metin, başlangıç); POSITION(aranan IN metin)

82 Fonksiyonlar LOCATE()

83 Fonksiyonlar LPAD() Bir metin ifadesinin sol başını istenilen karakterle istenilen sayıya kadar doldurur. SELECT LPAD(metin, sayı, krk); RPAD()

84 Fonksiyonlar LPAD()

85 Fonksiyonlar LTRIM() Bir metin ifadesinin sol başındaki boşlukları siler. SELECT LTRIM(metin); RTRIM()

86 Fonksiyonlar LTRIM()

87 Fonksiyonlar REGEXP İfadelerin eşleşip eşleşmediğini sınar. Eşleşme varsa 1, yoksa 0 üretir. SELECT metin REGEXP format;

88 Fonksiyonlar REGEXP ? Kendinden önce gelen işlem en fazla bir tane olabilir. Hiç de olmayabilir. * Kendinden önce gelen işlem birden fazla olabilir, hiç de olmayabilir. | Ya da anlamındadır.  (a|b|c) a,b veya c olabilir \s Boşluk anlamına gelir. () O işlemi gruplayarak diğerlerinden ayırır. ^ Başlangıç $ Bitiş . Herhangi bir karakter anlamına gelir + Bir veya daha fazla anlamındadır. En az bir tane olmalıdır. \\ Özel karakterleri yazmak için kullanılır. {} O işlemden kaç tane olabileceğini belirler.

89 Fonksiyonlar REGEXP

90 Fonksiyonlar REPEAT()
Bir metin ifadesini istenilen sayıda yan yana çoğaltır. SELECT REPEAT(metin, sayı);

91 Fonksiyonlar REPEAT()

92 Fonksiyonlar REPLACE()
Bir metin ifadesinin içindeki istenilen karakteri başka karakterle değiştirir. SELECT REPLACE(metin, eski, yeni);

93 Fonksiyonlar REPLACE()

94 Fonksiyonlar REVERSE() Bir metin ifadesini tersine çevirir.
SELECT REVERSE(metin);

95 Fonksiyonlar REVERSE()

96 Fonksiyonlar SPACE() Girilen sayı kadar boşluktan oluşan bir string üretir. SELECT SPACE(sayı);

97 Fonksiyonlar SPACE()

98 Fonksiyonlar STRCMP()
İki string ifadeyi karşılaştır. İlk string küçükse -1, büyükse 1 döner. Stringler eşitse 0. SELECT STRCMP(metin1, metin2);

99 Fonksiyonlar STRCMP()

100 Fonksiyonlar SUBSTRING()
Bir metin ifadesinin içinden belli sayıda karakter alır. SELECT SUBSTRING(metin,başlangıç); SELECT SUBSTRING(metin FROM başlangıç); SELECT SUBSTRING(metin,başlangıç,sayı); SELECT SUBSTRING(mtn FROM başl FOR sayı); SELECT MID(metin, başlangıç, sayı)

101 Fonksiyonlar SUBSTRING()

102 Fonksiyonlar SUBSTRING_INDEX()
Bir metin ifadenin başından veya sonundan metin seçer. Verilen karakterin verilen sırada görüntülendiği noktaya kadar seçer. SELECT SUBSTRING_INDEX(metin, karakter, sıra);

103 Fonksiyonlar SUBSTRING_INDEX()

104 Fonksiyonlar TRIM() Baştan ve/veya sondan boşluk ya da karakter siler.
SELECT TRIM( [BOTH | LEADING| TRAILING [karakter] FROM] metin);

105 Fonksiyonlar TRIM()

106 Fonksiyonlar UCASE() Girilen metni büyük harflere çevirir.
SELECT UCASE(metin); UPPER()

107 Fonksiyonlar UCASE()

108 Fonksiyonlar Numeric String Date/Time

109 Fonksiyonlar ADDDATE() Bir zamana istenilen zamanı ilave eder.
SELECT ADDDATE(zaman, gün); SELECT ADDDATE( zaman, INTERVAL sayı birim); DATE_ADD(zaman, INTERVAL sayı birim)

110 Fonksiyonlar ADDDATE(), SUBDATE(), DATE_ADD(), DATE_SUB() DAY MONTH
WEEK QUARTER YEAR MICROSECOND SECOND MINUTE HOUR MINUTE_SECOND 'MINUTES:SECONDS' HOUR_SECOND 'HOURS:MINUTES:SECONDS' HOUR_MINUTE 'HOURS:MINUTES' DAY_MINUTE 'DAYS HOURS:MINUTES' DAY_HOUR 'DAYS HOURS' YEAR_MONTH 'YEARS-MONTHS'

111 Fonksiyonlar ADDDATE()

112 Fonksiyonlar ADDTIME() Bir saat bilgisine istenilen zamanı ilave eder.
SELECT ADDTIME(saat1, saat2);

113 Fonksiyonlar ADDTIME()

114 Fonksiyonlar CURDATE() O anki tarih bilgisini verir. SELECT CURDATE();
CURRENT_DATE() CURRENT_DATE;

115 Fonksiyonlar CURDATE()

116 Fonksiyonlar CURTIME() O anki saat bilgisini verir. SELECT CURTIME();
CURRENT_TIME() CURRENT_TIME;

117 Fonksiyonlar CURTIME()

118 Fonksiyonlar DATE_FORMAT() Tarih çıktısını şekillendirir.
SELECT DATE_FORMAT(tarih, % format); TIME_FORMAT()

119 Fonksiyonlar DATE_FORMAT() %a Sun…Sat %M January (ay) %b Jan…Dec %m
%p AM – PM %d 01…31 (gün) %r 03:35:12 PM (12lik saat) %e 1…31 (gün) %s %S 00…59 (saniye) %H 00…23 (saat) % T 15:35:12 (24lük saat) %h 01…12 (saat) %W Sunday (gün) %i 01…59 (dakika) %w 0…6 (gün) 0=Sunday %j 001…366 (gün) %y İki haneli yıl %k 0-23 (saat) %Y Dört haneli yıl

120 Fonksiyonlar DATE_FORMAT()

121 Fonksiyonlar DATE() Zaman bilgisi içerisinden tarihi alır.
SELECT DATE(zaman); TIME() HOUR() MINUTE() SECOND() DAY() DAYOFMONTH() DAYOFWEEK() DAYOFYEAR() WEEK() WEEKOFYEAR() MONTH() QUARTER() DAYNAME() YEAR() MONTHNAME()

122 Fonksiyonlar DATE()

123 Fonksiyonlar DATEDIFF()
İki tarih arasındaki farkı gün cinsinden hesaplar. SELECT DATEDIFF(tarih1, tarih2); TIMEDIFF()

124 Fonksiyonlar DATEDIFF()

125 Fonksiyonlar FROM_DAYS() Girilen gün sayısını tarihe çevirir.
tarihinden itibaren hesaplar. SELECT FROM_DAYS(gün); TO_DAYS()

126 Fonksiyonlar FROM_DAYS()

127 Fonksiyonlar FROM_UNIXTIME()
Unix formatındaki veriyi (saniye cinsinden zaman bilgisi) okunaklı hale getirir. SELECT FROM_UNIXTIME(zaman);

128 Fonksiyonlar FROM_UNIXTIME()

129 Fonksiyonlar LAST_DAY()
Girilen tarihin ait olduğu ayın son gününü gösterir. SELECT LAST_DAY(tarih);

130 Fonksiyonlar LAST_DAY()

131 Fonksiyonlar MAKEDATE() Girilen yıl ve güne göre tarih üretir.
SELECT MAKEDATE(yıl, gün);

132 Fonksiyonlar MAKEDATE()

133 Fonksiyonlar MAKETIME() Girilen değerlere göre saat bilgisi üretir.
SELECT MAKETIME(saat, dakika, saniye);

134 Fonksiyonlar MAKETIME()

135 Fonksiyonlar NOW() O anki tarih ve saat bilgisini verir. SELECT NOW();
CURRENT_TIMESTAMP() LOCALTIME() LOCALTIMESTAMP()

136 Fonksiyonlar NOW()

137 Fonksiyonlar SEC_TO_TIME()
Saniye cinsinden girilen değeri saate çevirir. SELECT SEC_TO_TIME(saniye); TIME_TO_SEC()

138 Fonksiyonlar SEC_TO_TIME()

139 Fonksiyonlar STR_TO_DATE()
Girilen metni istenilen formattaki tarih bilgisine çevirir. SELECT STR_TO_DATE(metin, %format);

140 Fonksiyonlar STR_TO_DATE() %a Sun…Sat %M January (ay) %b Jan…Dec %m
%p AM – PM %d 01…31 (gün) %r 03:35:12 PM (12lik saat) %e 1…31 (gün) %s %S 00…59 (saniye) %H 00…23 (saat) % T 15:35:12 (24lük saat) %h 01…12 (saat) %W Sunday (gün) %i 01…59 (dakika) %w 0…6 (gün) 0=Sunday %j 001…366 (gün) %y İki haneli yıl %k 0-23 (saat) %Y Dört haneli yıl

141 Fonksiyonlar STR_TO_DATE()

142 Fonksiyonlar SUBDATE() Bir zamandan istenilen zamanı çıkarır.
SELECT SUBDATE(zaman, gün); SELECT SUBDATE( zaman, INTERVAL sayı birim); DATE_SUB(zaman, INTERVAL sayı birim)

143 Fonksiyonlar ADDDATE(), SUBDATE(), DATE_ADD(), DATE_SUB() DAY MONTH
WEEK QUARTER YEAR MICROSECOND SECOND MINUTE HOUR MINUTE_SECOND 'MINUTES:SECONDS' HOUR_SECOND 'HOURS:MINUTES:SECONDS' HOUR_MINUTE 'HOURS:MINUTES' DAY_MINUTE 'DAYS HOURS:MINUTES' DAY_HOUR 'DAYS HOURS' YEAR_MONTH 'YEARS-MONTHS'

144 Fonksiyonlar SUBDATE()

145 Fonksiyonlar SUBTIME() Bir saat bilgisinden istenilen zamanı çıkarır.
SELECT SUBTIME(saat1, saat2);

146 Fonksiyonlar SUBTIME()

147 Fonksiyonlar TIMESTAMPADD()
Zaman bilgisine istenilen süreyi ilave eder. Birimler: SECOND, MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, QUARTER, YEAR SELECT TIMESTAMPADD( birim, miktar, zaman);

148 Fonksiyonlar TIMESTAMPADD()

149 Fonksiyonlar TIMESTAMPDIFF()
İki zamanı karşılaştırıp sonucu istenilen birimle görüntüler. Birimler: SECOND, MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, QUARTER, YEAR SELECT TIMESTAMPDIFF( birim, zaman1, zaman2);

150 Fonksiyonlar TIMESTAMPDIFF()

151 Fonksiyonlar UNIX_TIMESTAMP()
1 Ocak 1970 tarihinden bu yana geçen süreyi saniye cinsinden verir. SELECT UNIX_TIMESTAMP(); SELECT UNIX_TIMESTAMP(zaman);

152 Fonksiyonlar UNIX_TIMESTAMP()

153 TEŞEKKÜRLER mysql> SELECT
‘Elçin ŞENSES - Beyhan HAMURCU’ AS ‘Hazırlayanlar’ FROM ‘BOTE-3’ ;


"VTYS 2012 Mehmet Emin KORKUSUZ Ders - 05." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları