Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VTYS 2012 Mehmet Emin KORKUSUZ Ders - 05.  =  :=  :=  FROM t1;  Operatörler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VTYS 2012 Mehmet Emin KORKUSUZ Ders - 05.  =  :=  :=  FROM t1;  Operatörler."— Sunum transkripti:

1 VTYS 2012 Mehmet Emin KORKUSUZ Ders - 05

2  =  :=  SELECT @var1 := 1, @var2;  SELECT @var1:=COUNT(*) FROM t1;  SELECT @var1; Operatörler

3  & (Bitler için AND)  ~ (Bitler için ters çevir = invert)  | (Bitler için OR)  ^ (Bitler için XOR)  << Sola Kaydır  >> Sağa Kaydır  Bitcount() Operatörler

4  DIV  /  -  % MOD  +  * Operatörler

5  =   >=  >  <  <=  SELECT 1 1, NULL NULL, 1 NULL; Operatörler

6  IS  IS NULL  IS NOT  IS NOT NULL  SELECT 1 IS TRUE, 0 IS FALSE, NULL IS UNKNOWN;  SELECT 1 IS NOT NULL, 0 IS NOT NULL, NULL IS NOT NULL; Operatörler

7 Fonksiyonlar Numeric String Date/Time

8 ABS() Girilen sayının mutlak değerini verir. SELECT ABS(sayı); Fonksiyonlar

9 ABS() Fonksiyonlar

10 BIT_COUNT() Girilen sayıda kaç tane bit kullanıldığını gösterir.. SELECT BIT_COUNT(sayı); Fonksiyonlar

11 BIT_COUNT() Fonksiyonlar

12 CEIL() Girilen sayıyı yukarıya yuvarlar. SELECT CEIL(sayı); CEILING() Fonksiyonlar

13 CEIL() Fonksiyonlar

14 CONV() Bir sayıyı başka bir tabana çevirir. SELECT CONV(sayı,taban,yeni_taban); Fonksiyonlar

15 CONV() Fonksiyonlar

16 COS() Girilen sayının cosinüs’ünü verir. SELECT COS(sayı); SIN() ASIN() COT() ACOS() TAN() ATAN() Fonksiyonlar

17 COS() Fonksiyonlar

18 DEGREES() Girilen radyan değeri dereceye çevirir. SELECT DEGREES(radyan); Fonksiyonlar

19 DEGREES() Fonksiyonlar

20 EXP() e sayısının kuvvetini hesaplar. SELECT EXP(üs); Fonksiyonlar

21 EXP() Fonksiyonlar

22 FORMAT() Girilen sayıyı ###,###.## formatına çevirir. SELECT FORMAT(sayı, basamak); Fonksiyonlar

23 FORMAT() Fonksiyonlar

24 FLOOR() Girilen sayıyı aşağıya yuvarlar. SELECT FLOOR(sayı); Fonksiyonlar

25 FLOOR() Fonksiyonlar

26 GREATEST() Girilen sayılardan en büyüğünü verir. SELECT GREATEST(sayı1, sayı2,….sayıN); Fonksiyonlar

27 GREATEST() Fonksiyonlar

28 INTERVAL() Bir değerin diğerleri içinde hangi aralıkta olduğuna bakar. Değer listesi artan sırada yazılmalıdır. SELECT INTERVAL(aranan,s1,s2…sN); Fonksiyonlar

29 INTERVAL() Fonksiyonlar

30 LEAST() Girilen sayılardan en küçüğünü verir. SELECT LEAST(sayı1, sayı2,….sayıN); Fonksiyonlar

31 LEAST() Fonksiyonlar

32 LOG() Logaritma hesaplar. Tek parametreli girilirse taban e kabul edilir. SELECT LOG(sayı); SELECT LOG(taban, sayı); Fonksiyonlar

33 LOG() Fonksiyonlar

34 LOG10() 10 tabanında logaritma hesaplar. SELECT LOG10(sayı); LOG2() LN() Fonksiyonlar

35 LOG10() Fonksiyonlar

36 MOD() Girilen sayıların bölümünden kalanı verir. SELECT MOD(sayı1, sayı2); Fonksiyonlar

37 MOD() Fonksiyonlar

38 PI() PI sayısının değerini verir. SELECT PI(); Fonksiyonlar

39 PI() Fonksiyonlar

40 POW() Girilen sayının kuvvetini verir. SELECT POW(taban, üs); POWER(taban, üs) Fonksiyonlar

41 POW() Fonksiyonlar

42 RADIANS() Girilen dereceyi radyan’a çevirir. SELECT RADIANS(derece); Fonksiyonlar

43 RADIANS() Fonksiyonlar

44 RAND() 0<=X<1 aralığından rastgele sayı üretir. SELECT RAND(); Fonksiyonlar

45 RAND() Fonksiyonlar

46 ROUND() Girilen sayıyı yuvarlar. SELECT ROUND(sayı); SELECT ROUND(sayı, basamak); Fonksiyonlar

47 ROUND() Fonksiyonlar

48 SIGN() Girilen sayının işaretini verir. SELECT SIGN(sayı); Fonksiyonlar

49 SIGN() Fonksiyonlar

50 SQRT() Girilen sayının kökünü verir. SELECT SQRT(sayı); Fonksiyonlar

51 SQRT() Fonksiyonlar

52 TRUNCATE() Girilen sayının ondalık kısmını düzenler. SELECT TRUNCATE(sayı, basamak); Fonksiyonlar

53 TRUNCATE() Fonksiyonlar

54 OPERATÖRLER + - * / DIV % MOD Fonksiyonlar

55 OPERATÖRLER Fonksiyonlar

56 Numeric String Date/Time

57 ASCII() Girilen karakterin ASCII kodunu verir. SELECT ASCII(karakter); Fonksiyonlar

58 ASCII() Fonksiyonlar

59 CHAR() Girilen sayı veya sayıların ASCII tablosundaki karşılığını verir. SELECT CHAR(sayı); SELECT CHAR(sayı1,sayı2,sayı3…); Fonksiyonlar

60 CHAR() Fonksiyonlar

61 CONCAT() Girilen stringleri birleştirir. SELECT CONCAT(str1, str2, …); Fonksiyonlar

62 CONCAT() Fonksiyonlar

63 CONCAT_WS() Girilen stringleri aralarına bir string ekleyerek birleştirir. SELECT CONCAT_WS(krk, str1, str2, …); Fonksiyonlar

64 CONCAT_WS() Fonksiyonlar

65 ELT() Girilen elemanlar arasından uygun istenilen sıradakini seçer. SELECT ELT(sıra, ele1, ele2, …); Fonksiyonlar

66 ELT() Fonksiyonlar

67 FIELD() Aranan değerin kaçıncı sırada olduğunu bulur. SELECT FIELD(aranan, str1, str2, …); Fonksiyonlar

68 FIELD() Fonksiyonlar

69 INSERT() String bir ifadenin içerisinden belli bir yeri değiştirir. SELECT INSERT(metin,başlangıç,sayı,yeni); Fonksiyonlar

70 INSERT() Fonksiyonlar

71 INSTR() Bir metin içerisinde aranan değerin ilk konumunu verir. SELECT INSTR(metin, aranan); Fonksiyonlar

72 INSTR() Fonksiyonlar

73 LCASE() Girilen metni küçük harflere çevirir. SELECT LCASE(metin); LOWER() Fonksiyonlar

74 LCASE() Fonksiyonlar

75 LEFT() Metnin sol başından belli sayıda karakter seçmeye yarar. SELECT LEFT(metin, sayı); RIGHT() Fonksiyonlar

76 LEFT() Fonksiyonlar

77 LENGTH() Bir metin ifadesindeki karakter sayısını verir. SELECT LENGTH(metin); Fonksiyonlar

78 LENGTH() Fonksiyonlar

79 LOAD_FILE() Bir dosya içerisindeki metni okur. SELECT LOAD_FILE(dosya yolu); Fonksiyonlar

80 LOAD_FILE() Fonksiyonlar

81 LOCATE() Bir metin içerisinde aranan değerin ilk konumu verir. SELECT LOCATE(aranan, metin); SELECT LOCATE(aranan, metin, başlangıç); POSITION(aranan IN metin) Fonksiyonlar

82 LOCATE() Fonksiyonlar

83 LPAD() Bir metin ifadesinin sol başını istenilen karakterle istenilen sayıya kadar doldurur. SELECT LPAD(metin, sayı, krk); RPAD() Fonksiyonlar

84 LPAD() Fonksiyonlar

85 LTRIM() Bir metin ifadesinin sol başındaki boşlukları siler. SELECT LTRIM(metin); RTRIM() Fonksiyonlar

86 LTRIM() Fonksiyonlar

87 REGEXP İfadelerin eşleşip eşleşmediğini sınar. Eşleşme varsa 1, yoksa 0 üretir. SELECT metin REGEXP format; Fonksiyonlar

88 REGEXP ?Kendinden önce gelen işlem en fazla bir tane olabilir. Hiç de olmayabilir. *Kendinden önce gelen işlem birden fazla olabilir, hiç de olmayabilir. |Ya da anlamındadır.  (a|b|c) a,b veya c olabilir \sBoşluk anlamına gelir. ()O işlemi gruplayarak diğerlerinden ayırır. ^Başlangıç $Bitiş.Herhangi bir karakter anlamına gelir +Bir veya daha fazla anlamındadır. En az bir tane olmalıdır. \\Özel karakterleri yazmak için kullanılır. {}O işlemden kaç tane olabileceğini belirler.

89 REGEXP Fonksiyonlar

90 REPEAT() Bir metin ifadesini istenilen sayıda yan yana çoğaltır. SELECT REPEAT(metin, sayı); Fonksiyonlar

91 REPEAT() Fonksiyonlar

92 REPLACE() Bir metin ifadesinin içindeki istenilen karakteri başka karakterle değiştirir. SELECT REPLACE(metin, eski, yeni); Fonksiyonlar

93 REPLACE() Fonksiyonlar

94 REVERSE() Bir metin ifadesini tersine çevirir. SELECT REVERSE(metin); Fonksiyonlar

95 REVERSE() Fonksiyonlar

96 SPACE() Girilen sayı kadar boşluktan oluşan bir string üretir. SELECT SPACE(sayı); Fonksiyonlar

97 SPACE() Fonksiyonlar

98 STRCMP() İki string ifadeyi karşılaştır. İlk string küçükse -1, büyükse 1 döner. Stringler eşitse 0. SELECT STRCMP(metin1, metin2); Fonksiyonlar

99 STRCMP() Fonksiyonlar

100 SUBSTRING() Bir metin ifadesinin içinden belli sayıda karakter alır. SELECT SUBSTRING(metin,başlangıç); SELECT SUBSTRING(metin FROM başlangıç); SELECT SUBSTRING(metin,başlangıç,sayı); SELECT SUBSTRING(mtn FROM başl FOR sayı); SELECT MID(metin, başlangıç, sayı) Fonksiyonlar

101 SUBSTRING() Fonksiyonlar

102 SUBSTRING_INDEX() Bir metin ifadenin başından veya sonundan metin seçer. Verilen karakterin verilen sırada görüntülendiği noktaya kadar seçer. SELECT SUBSTRING_INDEX(metin, karakter, sıra); Fonksiyonlar

103 SUBSTRING_INDEX() Fonksiyonlar

104 TRIM() Baştan ve/veya sondan boşluk ya da karakter siler. SELECT TRIM( [BOTH | LEADING| TRAILING [karakter] FROM] metin); Fonksiyonlar

105 TRIM() Fonksiyonlar

106 UCASE() Girilen metni büyük harflere çevirir. SELECT UCASE(metin); UPPER() Fonksiyonlar

107 UCASE() Fonksiyonlar

108 Numeric String Date/Time

109 ADDDATE() Bir zamana istenilen zamanı ilave eder. SELECT ADDDATE(zaman, gün); SELECT ADDDATE( zaman, INTERVAL sayı birim); DATE_ADD(zaman, INTERVAL sayı birim) Fonksiyonlar

110 ADDDATE(), SUBDATE(), DATE_ADD(), DATE_SUB() MINUTE_SECOND'MINUTES:SECONDS' HOUR_SECOND 'HOURS:MINUTES:SECONDS' HOUR_MINUTE 'HOURS:MINUTES' DAY_MINUTE 'DAYS HOURS:MINUTES' DAY_HOUR 'DAYS HOURS' YEAR_MONTH 'YEARS-MONTHS' DAY MONTH WEEK QUARTER YEAR MICROSECOND SECOND MINUTE HOUR

111 ADDDATE() Fonksiyonlar

112 ADDTIME() Bir saat bilgisine istenilen zamanı ilave eder. SELECT ADDTIME(saat1, saat2); Fonksiyonlar

113 ADDTIME() Fonksiyonlar

114 CURDATE() O anki tarih bilgisini verir. SELECT CURDATE(); CURRENT_DATE() CURRENT_DATE; Fonksiyonlar

115 CURDATE() Fonksiyonlar

116 CURTIME() O anki saat bilgisini verir. SELECT CURTIME(); CURRENT_TIME() CURRENT_TIME; Fonksiyonlar

117 CURTIME() Fonksiyonlar

118 DATE_FORMAT() Tarih çıktısını şekillendirir. SELECT DATE_FORMAT(tarih, % format); TIME_FORMAT() Fonksiyonlar

119 %aSun…Sat%MJanuary (ay) %bJan…Dec%m01…12 (ay) %c1…12 (ay)%pAM – PM %d01…31 (gün)%r03:35:12 PM (12lik saat) %e1…31 (gün)%s %S00…59 (saniye) %H00…23 (saat)% T15:35:12 (24lük saat) %h01…12 (saat)%WSunday (gün) %i01…59 (dakika)%w0…6 (gün) 0=Sunday %j001…366 (gün)%yİki haneli yıl %k0-23 (saat)%YDört haneli yıl DATE_FORMAT()

120 Fonksiyonlar

121 DATE() Zaman bilgisi içerisinden tarihi alır. SELECT DATE(zaman); TIME()HOUR()MINUTE()SECOND() DAY() DAYOFMONTH()DAYOFWEEK()DAYOFYEAR() WEEK() WEEKOFYEAR()MONTH()QUARTER() DAYNAME()YEAR()MONTHNAME()

122 DATE() Fonksiyonlar

123 DATEDIFF() İki tarih arasındaki farkı gün cinsinden hesaplar. SELECT DATEDIFF(tarih1, tarih2); TIMEDIFF() Fonksiyonlar

124 DATEDIFF() Fonksiyonlar

125 FROM_DAYS() Girilen gün sayısını tarihe çevirir. 0001-01-01 tarihinden itibaren hesaplar. SELECT FROM_DAYS(gün); TO_DAYS() Fonksiyonlar

126 FROM_DAYS() Fonksiyonlar

127 FROM_UNIXTIME() Unix formatındaki veriyi (saniye cinsinden zaman bilgisi) okunaklı hale getirir. SELECT FROM_UNIXTIME(zaman); Fonksiyonlar

128 FROM_UNIXTIME() Fonksiyonlar

129 LAST_DAY() Girilen tarihin ait olduğu ayın son gününü gösterir. SELECT LAST_DAY(tarih); Fonksiyonlar

130 LAST_DAY() Fonksiyonlar

131 MAKEDATE() Girilen yıl ve güne göre tarih üretir. SELECT MAKEDATE(yıl, gün); Fonksiyonlar

132 MAKEDATE() Fonksiyonlar

133 MAKETIME() Girilen değerlere göre saat bilgisi üretir. SELECT MAKETIME(saat, dakika, saniye); Fonksiyonlar

134 MAKETIME() Fonksiyonlar

135 NOW() O anki tarih ve saat bilgisini verir. SELECT NOW(); CURRENT_TIMESTAMP() LOCALTIME() LOCALTIMESTAMP() Fonksiyonlar

136 NOW() Fonksiyonlar

137 SEC_TO_TIME() Saniye cinsinden girilen değeri saate çevirir. SELECT SEC_TO_TIME(saniye); TIME_TO_SEC() Fonksiyonlar

138 SEC_TO_TIME() Fonksiyonlar

139 STR_TO_DATE() Girilen metni istenilen formattaki tarih bilgisine çevirir. SELECT STR_TO_DATE(metin, %format); Fonksiyonlar

140 %aSun…Sat%MJanuary (ay) %bJan…Dec%m01…12 (ay) %c1…12 (ay)%pAM – PM %d01…31 (gün)%r03:35:12 PM (12lik saat) %e1…31 (gün)%s %S00…59 (saniye) %H00…23 (saat)% T15:35:12 (24lük saat) %h01…12 (saat)%WSunday (gün) %i01…59 (dakika)%w0…6 (gün) 0=Sunday %j001…366 (gün)%yİki haneli yıl %k0-23 (saat)%YDört haneli yıl STR_TO_DATE()

141 Fonksiyonlar

142 SUBDATE() Bir zamandan istenilen zamanı çıkarır. SELECT SUBDATE(zaman, gün); SELECT SUBDATE( zaman, INTERVAL sayı birim); DATE_SUB(zaman, INTERVAL sayı birim) Fonksiyonlar

143 ADDDATE(), SUBDATE(), DATE_ADD(), DATE_SUB() MINUTE_SECOND'MINUTES:SECONDS' HOUR_SECOND 'HOURS:MINUTES:SECONDS' HOUR_MINUTE 'HOURS:MINUTES' DAY_MINUTE 'DAYS HOURS:MINUTES' DAY_HOUR 'DAYS HOURS' YEAR_MONTH 'YEARS-MONTHS' DAY MONTH WEEK QUARTER YEAR MICROSECOND SECOND MINUTE HOUR

144 SUBDATE() Fonksiyonlar

145 SUBTIME() Bir saat bilgisinden istenilen zamanı çıkarır. SELECT SUBTIME(saat1, saat2); Fonksiyonlar

146 SUBTIME() Fonksiyonlar

147 TIMESTAMPADD() Zaman bilgisine istenilen süreyi ilave eder. Birimler: SECOND, MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, QUARTER, YEAR SELECT TIMESTAMPADD( birim, miktar, zaman); Fonksiyonlar

148 TIMESTAMPADD() Fonksiyonlar

149 TIMESTAMPDIFF() İki zamanı karşılaştırıp sonucu istenilen birimle görüntüler. Birimler: SECOND, MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, QUARTER, YEAR SELECT TIMESTAMPDIFF( birim, zaman1, zaman2); Fonksiyonlar

150 TIMESTAMPDIFF() Fonksiyonlar

151 UNIX_TIMESTAMP() 1 Ocak 1970 tarihinden bu yana geçen süreyi saniye cinsinden verir. SELECT UNIX_TIMESTAMP(); SELECT UNIX_TIMESTAMP(zaman); Fonksiyonlar

152 UNIX_TIMESTAMP() Fonksiyonlar

153 TEŞEKKÜRLER mysql> SELECT ‘ Elçin ŞENSES - Beyhan HAMURCU ’ AS ‘Hazırlayanlar’ FROM ‘BOTE-3’ ;


"VTYS 2012 Mehmet Emin KORKUSUZ Ders - 05.  =  :=  :=  FROM t1;  Operatörler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları