Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi

2 Sunu İçeriği Bologna Süreci 2011 Yıllık Eylem Planı

3 Bologna Süreci/ Nedir? 2020 yılına kadar bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için: öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek, ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir, ulus ötesi eğitim boyutlarını dikkate alan, eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş, tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen bir süreçtir. Bologna Süreci, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın ekonomik gelişimiyle rekabet etmek amacıyla Avrupa bölgesinde ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) oluşturmak üzere başlatılmıştır. Üye ülkelerde karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim alanı oluşturmak hedefiyle ortaya çıkan Bologna Süreci'nde ülkelerin uygulamalarına bağlı olarak, belirlenen hedefler de ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirilmektedir. Yükseköğretim Reformu

4 Bologna Süreci/ Kronoloji  Sorbonne Bildirgesi, 1998 (4 ülke)  Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)  Prag Bildirgesi, 2001 (32 ülke, Türkiye’nin katılımı)  Berlin Bildirgesi, 2003  Bergen Bildirgesi, 2005  Londra Bildirgesi, 2007 (46 ülke)  Leuven, 2009  11-12 Mart 2010 Budapeşte ve Viyana Bakanlar Konferansı (+1=47 ülke)

5 Bologna Süreci/ Katılımcı Ülkeler 19 Haziran 1999 (29 ülke) Avusturya, Macaristan, Portekiz, Belçika, İzlanda, Romanya, Bulgaristan, İtalya, Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Slovenya, Danimarka, Litvanya, İspanya, Estonya, Lüksemburg, İsveç, Finlandiya, Malta, İsviçre, Fransa, Hollanda, İngiltere, Almanya, Norveç, İrlanda, Yunanistan, Polonya 19 Mayıs 2001 Prag Bakanlar Konferansı (+4=33 ülke) HırvatistanLihtenştayn Kıbrıs Türkiye 19 Eylül 2003 Berlin Bakanlar Konferansı (+7=40 ülke) ArnavutlukRusya FederasyonuAndora Sırbistan-KaradağBosna-HersekMakedonya Vatikan Cumhuriyeti 18-19 Mayıs 2005 Bergen Bakanlar Konferansı (+5=45 ülke) ErmenistanAzerbaycanGürcistan MoldovaUkrayna 2007 Londra Bakanlar Konferansı (+1=46) Karadağ 11-12 Mart 2010 Budapeşte ve Viyana Bakanlar Konferansı (+1=47) Kazakistan

6 Bologna Süreci/ Küresel Görünüm Bologna Süreci'ne üye ülkeler. Bologna Süreci'ni ve faaliyetlerini yükseköğretim sistemlerinde kullanmak üzere takip eden ve 2009'dan itibaren Bakanlar Konferansındaki Bologna Policy Forum toplantılarına katılan ülkeler.

7 Bologna Süreci/ Eylem Başlıkları 1.Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi ve temel olarak 3 aşamalı yükseköğretim sistemi (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora), 2.Ortak bir kredi sistemi (ECTS-AKTS), 3.Öğrenci, idari-akademik personel hareketliliği, 4.Kalite güvencesi konusunda işbirliği, 5.Yükseköğrenimde Avrupa boyutu, 6.Yaşam boyu öğrenim, 7.Öğrencilerin süreçlere katılımı, 8.Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA)’nın çekiciliğinin artırılması, 9.Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ile Avrupa Araştırma Alanı (ERA) arasındaki sinerjinin oluşturulması, 10.Bu çalışmaların 2020 yılına kadar tamamlanması ve EHEA ‘nın oluşturulması, hedeflenmektedir.

8 Bologna Süreci/ Üniversitelerden Beklenenler Bologna sürecine uyum kararlılığı, Bologna Sürecinin tanıtılması ve paydaşların sürece katılımının özendirilmesi, Üniversite içinde bir Bologna Süreci birim/çalışma grubu kurulması ve bu gruba yönetsel destek verilmesi ( Bologna Eşgüdüm Komisyonu ), Bu amaçlar doğrultusunda stratejik planlama yapılması, Öğrenim Programlarının gözden geçirilmesi, Sürekli kalite iyileştirme mekanizmalarının kurulması, Bologna sürecine bütün programlar düzeyinde katılımın sağlanmasıdır.

9 Bologna Süreci/ Neden? Uluslararası rekabette yer almak, Öğrenci merkezli uygulamaları ve ders programlarını oluşturmak, Mezunların istihdam edilebilirliğini artırmak, Derece ve diplomaların tanınırlığını artırmak, Yükseköğretimimizi yeterlilikler çerçevesinde yeniden yapılandırarak kaliteyi ve şeffaflığı artırmak, Kalite güvencesi sisteminin uygulanmasını sağlamak, Öğrencilerin, idari-akademik personelin ve mezunların dolaşımını özendirmek, kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak.

10 Bologna Süreci/ Yapılan Çalışmalar 1. Bologna Süreci çalışmaları 2004-2005 akademik yılında başladı, 2. Bilgilendirme Toplantıları düzenlendi, 3. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) çalışmaları başlatıldı, 4. Diploma Eki (DE) çalışmaları yapıldı, 5. Üniversitemizin İngilizce Bilgi Paketi hazırlandı, 6. İngilizce transkript ve öğrenci belgesi verilmeye başlandı, 7. 2005 yılında ders içerikleri hazırlandı, 8. Erasmus Programı başlatıldı, 9. Yurtdışındaki üniversite ve işletmelerle ikili anlaşmalar yapıldı, 10. Yurtdışındaki anlaşmalı üniversite/işletmelere öğrenci ve akademik-idari personel hareketliliği başladı, 11. Üniversitemizi tanıtıcı İngilizce web sitesi hazırlandı, 12. Yerinde Ziyaret Programı kapsamında YÖK Bologna Uzmanları üniversitemize davet edildi, Bologna Sürecinde yaptığımız çalışmalar incelendi, bilgilendirme toplantıları düzenlendi, 13. Sürekli Eğitim Merkezi açıldı (Hayat Boyu Öğrenme), 14. Bologna Eşgüdüm Komisyonu kuruldu.

11 Bologna Süreci/ 2011 Eylem Planı 1.Diploma Eki’nin tüm akademik birim mezunlarına otomatik olarak verilmesi (17 Şubat 2011)Diploma Eki’nin 2.Bologna Bölüm Kurullarının (BBK) oluşturulması (24 Mart 2011) (BBK) 3.Bologna Süreci kapsamında tarafların konu hakkında bilgi sahibi olması (24 Mart 2011) 4.Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ), Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Alan Yeterliliklerinin (AY) incelenmesi (28 Nisan 2011) (AYÇ) (TYYÇ) (AY) incelenmesi 5.Yurt içi ve yurt dışı programların incelenmesi (28 Nisan 2011) 6.AYÇ, TYYÇ ve AY çerçevesinde Program çıktısının hazır olması (26 Mayıs 2011)Program çıktısının 7.Aynı ve/veya benzer içerikli derslerin belirlenmesi (30 Haziran 2011) 8.Üniversite web sitesinin TR ve İNG olarak güncellenmesi (30 Haziran 2011) TR ve İNG 9.Ara değerlendirme toplantıları (07 Temmuz, 8 Eylül, 6 Ekim, 3 Kasım 2011) 10.Bologna Süreci internet sayfasının oluşturulması (4 Ağustos 2011) internet sayfasının 11.Öğrenim çıktıları, ders içeriklerinin tamamlanması (Türkçe- İngilizce), (24 Kasım 2011)Öğrenim çıktıları, ders içeriklerinin

12 Bologna Süreci/ Öğretim Planı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ … FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU … BÖLÜMÜ/PROGRAMI 2011 - 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu Dersin AdıZorunlu / Seçmeli Kredi (T+U=K) AKTS Seçmeli Dersler (….Kredi) Ortak Seçmeli Dersler (….Kredi) I. Yarıyıl Toplam Kredi I.YARIYIL

13 Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi

14 Bologna Süreci/ Diploma Eki Sayfaya Dön

15 Bologna Süreci/ Bologna Bölüm Kurulu (BBK) Kurul Üyeleri Meslek Elemanları Ulusal Uzmanlar Mezunlar Ö ğ retim Elemanları Ö ğ renciler Sosyal Taraflar Sayfaya Dön

16 Bologna Süreci/ Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Seviye Seviye Tanımlayıcı Yeterlilik Örnekleri BilgiBeceriYetkinlik 8. seviye Bir alan ve alanlar arasındaki etkileşim hakkında en üst düzeyde öne çıkan bilgiye sahip olmak. Araştırma ve/veya yenilik yaparken önemli sorunları çözmek ve mevcut bilgi veya profesyonel uygulamayı genişletmek ve yeniden tanımlamak için gereken, sentez ve değerlendirme dâhil, en gelişmiş ve uzmanlaşmış beceriye ve tekniğe sahip olmak. Yüksek düzeyde yetki, yenilik, özerklik, akademik ve profesyonel bütünlük sergilemek. Araştırma, yeni fikir ve süreçlerin gelişiminde sürekli bir sorumluluk taşımak. Doktora Derecesi. 7. seviye Özgün düşünmeye ve/veya araştırma yapmaya temel teşkil eden ve bir kısmı belli bir alanda öne çıkan yüksek derecede uzmanlaşmış bilgiye sahip olmak. Bir alanla ilgili bilgiler ve farklı alanlar arasındaki etkileşim hakkında ciddi farkındalığı sahiptir. Yeni bilgi ve yöntemler geliştirmek ve farklı alanlardaki bilgileri birleştirmek amacıyla yürütülen araştırma ve/veya yenilik faaliyetleri için gereken uzmanlaşmış sorun çözme becerilerine sahip olmak. Öngörülemeyen, karmaşık ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren iş faaliyetlerini yönetmek ve değiştirmek. Çalışma gruplarının profesyonel bilgi ve uygulamalarına katkıda bulunmada ve/veya stratejik performanslarını değerlendirmede sorumluluk almak. Yüksek Lisans Derecesi. Uzman profesyonel yeterlilikler. Üst düzey yönetici yeterlilikleri. 6. seviye Bir alandaki teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla anlamayı içeren ileri düzey bilgiye sahip olmak. Uzmanlık gerektiren bir alanda karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gereken ustalığı (hakimiyeti) ve yeniliği ortaya koyan ileri düzey becerilere sahip olmak. Karmaşık teknik veya profesyonel faaliyet veya projeleri yönetir. Öngörülemeyen iş faaliyetlerinde karar verme sorumluluğu almak. Bireylerin ve grupların profesyonel gelişimlerini yönetmede sorumluluk almak. Lisans Derecesi. Profesyonel ve yönetici mesleki yeterlilikleri. 5. seviye Bir alanda kapsamlı, uzmanlaşma gerektiren, pratik ve teorik bilgiye ve bilgi temelinin sınırlarıyla ilgili farkındalığa sahip olmak. Soyut sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmek için gereken kapsamlı bir dizi bilişsel ve pratik becerilere sahip olmak. Öngörülemeyen değişimin bulunduğu iş faaliyetlerini yönetir ve denetlemek. Kendisinin ve diğerlerinin performansını değerlendirmek ve geliştirmek. Ön-Lisans. İleri mesleki yeterlilikler. Sayfaya Dön

17 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey -Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, -Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. -Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. Sayfaya Dön Bologna Süreci/ Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

18 Bologna Süreci/ Temel Alan Yeterlilikleri TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey 1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir. 2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir. 3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir. 4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. 5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir 6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. 1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. 2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir. 4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. 5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir. 2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. 3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır. 4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir. 5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. 1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. 2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir. 3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder. 4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir. 5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir. 7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır. 1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir. 3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. 4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır. 5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. 6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. 4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

19 Bologna Süreci/ Temel Alan Yeterlilikleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri belirlenmiş ve 13/01/2011 tarihli Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurul kararıyla kabul edilmiştir. İlgili sayfaya http://tyyc.yok.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.http://tyyc.yok.gov.tr/ Sayfaya Dön

20 Bologna Süreci/ Program Geliştirme (Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme) Öğrenme Çıktıları Ders C Ders D Öğrenme çıktıları Öğrenme Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

21 Bologna Süreci/ Program Bilgi Formu Yeterlik Kategorisi Alt KategoriProgram Çıktıları BİLGİ Kuramsal ………………………………………………………………………….. Uygulamalı …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………... BECERİLER Kavramsal/Bilişsel ………………………………………………………………………… Uygulamalı …………………………………………………………………………. KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİK LER Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme …………………………………………………………………………. Öğrenme yetkinliği …………………………………………………………………………. İletişim ve sosyal yetkinlik …………………………………………………………………………. Alana özgü ve mesleki yetkinlik ………………………………………………………………………….

22 Bologna Süreci Uluslararası (AY Ç ) Ulusal (TYY Ç ) Kuramsal, Uygulamalı Sorgulayıcı bir bakışa ç ısıyla, bir ç alışma veya ö ğrenim alanındaki teorilere ve prensiplere ilişkin ileri d ü zeydeki bilgi. Alanındaki g ü ncel bilgileri i ç eren ders kitapları, uygulama ara ç -gere ç leri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri d ü zeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. Uluslararası (AY Ç ), Ulusal (TYY Ç ) Kavramsal/Bilişsel Uygulamalı Uzmanlaşmış bir ç alışma veya ö ğrenim alanında karmaşık ve ö ng ö r ü lemeyen sorunları çö zmek i ç in gerekli ustalık ve yenilik ç ilik taşıyan ileri d ü zeyde beceriler. - Alanında edindiği ileri d ü zeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri d ü zeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çö z ü m ö nerileri geliştirebilme. Uluslararası (AY Ç ), Sorumluluk alma, bağımsız ç alışma Ulusal (TYY Ç ) Bağımsız Ç alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği (B Ç SA) Ö ğrenim Yetkinliği ( Ö Y) İletişim ve Sosyal Yetkinlik (İSY) Alana Ö zg ü Yetkinlik (A Ö Y) Karmaşık teknik veya mesleki etkinlikleri veya projeleri y ö netme, Ö ng ö r ü lemeyen ç alışma veya ö ğrenim bağlamlarında karar vermede sorumluluk alma, Bireylerin veya grupların mesleki gelişiminin y ö netiminde sorumluluk alma (B Ç SA) - Alanı ile ilgili ileri d ü zeydeki bir ç alışmayı bağımsız olarak y ü r ü tebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve ö ng ö r ü lemeyen karmaşık sorunları çö zmek i ç in bireysel ve ekip ü yesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında ç alışanların bir proje ç er ç evesinde gelişimlerine y ö nelik etkinlikleri planlayabilme ve y ö netebilme, ( Ö Y) - Alanında edindiği ileri d ü zeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, - Ö ğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve ö ğrenmesini y ö nlendirebilme. -Yaşamboyu ö ğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. (İSY) - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; d ü ş ü ncelerini ve sorunlara ilişkin çö z ü m ö nerilerini yazılı ve s ö zl ü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda d ü ş ü ncelerini ve sorunlara ilişkin çö z ü m ö nerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal ç evre i ç in proje ve etkinlikler d ü zenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portf ö y ü B1 Genel D ü zeyi ’ nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri D ü zeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. (A Ö Y) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonu ç larının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, k ü lt ü rel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite k ü lt ü r ü ve k ü lt ü rel değerlerin korunması ile ç evre koruma, iş sağlığı ve g ü venliği konularında yeterli bilince sahip olma. YETKİNLİK BECERİ BİLGİ Sayfaya Dön

23 Bologna Süreci/ Türkçe ve İ ngilizce Web Sayfası Sayfaya Dön 09/09/2011 tarihinde tüm akademik birimlere 07/10/2011 tarihine kadar İngilizce web sayfalarının hazırlanması hususunda mail gönderildi.

24 Bologna Süreci/ Web Sayfası http://abofisi.kku.edu.tr/ Sayfaya Dön http://abofisi.kku.edu.tr/

25 Bologna Süreci/ Öğrenme Çıktısı  Bir ders ya da modül için en fazla 6-8 tane olmalıdır.  Herkes için anlaşılır olmalıdır.  Dersin seviyesine uygun olmalıdır (önlisans, lisans, lisansüstü)  Her bir kazanım için tek bir fiil kullanılmalıdır.  Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmak  Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmak gibi belirsiz terimlerden kaçının. Bu terimler öğrenme kazanımlarından ziyade öğretme amaçlarına yöneliktir.  Öğrenme çıktıları gözlemlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir olmalıdır.  Ö ğrenme ç ıktıları Bloom Taksonomisi ’ ne dayandırılmıştır.

26 Bologna Süreci/ Ders Planı Sayfaya Dön


"Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları