Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. İnsidans Demir yeryüzünde en sık bulunan 2.element Dünyada > 3.5 milyar kişi (2/3) DE Okul öncesi çocukların %40 (%5-75) WHO.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. İnsidans Demir yeryüzünde en sık bulunan 2.element Dünyada > 3.5 milyar kişi (2/3) DE Okul öncesi çocukların %40 (%5-75) WHO."— Sunum transkripti:

1 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

2 İnsidans Demir yeryüzünde en sık bulunan 2.element Dünyada > 3.5 milyar kişi (2/3) DE Okul öncesi çocukların %40 (%5-75) WHO Gelişmiş ülkelerde 1-2 yaşda %20-30 DE,%4-12 DEA

3 Demirin önemi O 2 taşır ve depolar(Hb,mb) Bir çok redoks enzimde (sitokromlar) İki stabil oksidasyon durumunda olması (Fe +2 ve Fe +3 ) nedeniyle katalitik rol Çeşitli metabolik ara ürün yapımı Konak savunması(NHDPH oksidaz)

4 Demir Metabolizması Demir 2 + (ferröz) veya 3 + (ferrik) durumdadır Çok az serbest demir vardır Proteinlere ve diğer moleküllere bağlıdır Solubul olmasını sağlar Oxygen Redox reaksiyonlarına katılımını sınırlar Mikrobların kullanımını sınırlar

5 Demir toksititesi O 2  - + Fe 3+ O 2 + Fe 2+ Fe 2+ + H 2 O 2 Fe 3+ + OH - + HO  O 2  - + H 2 O 2 O 2 + OH - + HO  Proteinler, lipidler, DNA oksidasyonu

6 Demir dağılımı Hb: %65 RES : ferritin, hemosiderin %20-30 Kas :-myoglobin%10 Plazma :Transferrin bağlı %0.1 Hücresel enzimler :sitokromlar, katalaz

7 Andrews N. N Engl J Med 1999;341:1986-1995 Distribution of Iron in Adults

8 Demir metabolizması Diyet Absorbsiyon O Kİ transferrin eritrositler makrofajlar  Transferrin reseptor hücresel demir hemoztazı

9 DEMİR ABSORBSİYONU Diyet yaklaşık 10- 15mg/gün demir içerir. 3mg Fe mukozal hücrelerce alınır 1mg Fe portal kan akımına geçer Esas duedenum, az jejunum Diyet Absorbsiyon

10 DEMİR ABSORBSİYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Fiziksel durum: Hem >Fe 2+ >Fe 3+ İnhibitörler:Fitatlar,tannin, demir yüklenmesi Yarışmaya girenler:Kurşun, stronsiyum Arttıranlar:Askorbat,aa,DE, eritropoezin artması, hipoksi, asit ortam Diyet Absorbsiyon

11 Andrews N. N Engl J Med 1999;341:1986-1995 Regulation of the Absorption of Intestinal Iron

12 Andrews N. N Engl J Med 1999;341:1986-1995 Iron Transport across the Intestinal Epithelium

13 Understanding Heme Transport - N.C Andrews - New England Journal of Medicine:353;23 - 2508

14 HÜCRELERE DEMİR TAŞINMASI Transferrin:2Fe 3+ taşır, KC’de yapılır, plazma yarı ömrü 8-10 gün,normalde 1/3’ü demir ile bağlıdır Transferrin reseptör:En fazla Kİ,KC ve plesentada bulunur Bir Tf molekülü 100 veya daha fazla kez Fe transport siklusuna katılır Demir regülatuar protein (IRP1 & IRP2) tarafından düzenlenir Transferrin O Kİ Y reseptör

15 DEMİRİN HÜCRE İÇİNE TRANSPORTU Fe 2+ Tf,KK’daki TfR1’e bağlanır. Fe 2+ Tf/TfR1 clathrin-kaplı çukurlarda bulunur, endosomu oluşturur. Proton pompa pH, demir salınımı. DMT1 sitoplazmaya taşır. Apo-Tf& TfRl hücre yüzeyine geri döner.KK’da demir hem oluşturmak için protoporfirine bağlanır (mitokondri).

16 DEMİR METABOLİZMASI Kİ 300 mg Fe bulunur erythropoez & depolanım. Her gün Hb sentezi için 20 mg Fe gerekir. 450 ml tam kanda 200 mg demir vardır Kİ eritrositler

17 IRP-1 ile Ferritin ve Transferrin Reseptör mRNA’nın etkileşimi Int J Biochem & Cell Biol 31: 1111-37, 1999

18 Int J Biochem Cell Biol 33:940-59, 2000

19

20 ProteinFonksiyonEkspresyon Ft (H and L subunit) ( IREs 5’UTR ) Demir depolanımıÇoğu hücrede TfR1 ( IREs 3’UTR ) Demir alımıEritroid h, epitel h (intestinal kript hücreleri),makrofajlar ve diğer h TfR2Demir alımıHepatosit, dolaşan monositler DMT1 (Nramp2/DCT1) ( IREs 3’UTR ) Demir alımı; endosomdan stoplazmaya demir salınımı intestinal villusların fırçamsı kenarlarındaki apikal yüzeyler.Endosomal vesiküllerde FP1/IR1/MTP1 ( IREs 5’UTR ) Demir atılımı intestinal villusların bazolateral kısımlarında; plasenta; diğer hücre tipleri

21 DMT1,NRAMP2,DCT1 (MAJOR APİKAL FERRÖZ TAŞIYICI ) Fe 2+,Mn 2+,Cu 2+,Zn 2+,Co 2+. Ca 2+ :DMT1(G185R) mutasyonu sonucu DMT1 kalsiyum iyon kanalına metal taşır Homozigot mutasyonu farede mikrositik anemi (mk)

22 HEPHAESTIN Ferroxidaz aktivite Demiri okside eder Mutasyonu farede hemizigot veya homozigot X-linked anemi(sla) ve demir eksikliği

23 TFR2 KC ve periferal mononukleer hücrelerde Transferrin’eTFR1’den daha az afinite TFR1’in %60 homoloğu Mutasyonları hemokromatosise neden olur

24 HEPCİDİN 25 aa peptid. 2000yılında tanımlandı Antimikrobiyal aktivite. Hepatic bacteriocidal protein Demiri düzenleyen hormon İntestinal Fe absorbsiyonunu düzenleyen faktörler aynı zamanda hepcidin ekspresyonunu da düzenler Demir depolarının artması Eritropoetik aktivitenin artması Hepcidin exp Hipoksi İnflamasyon Hepcidin eksikliği:herediter hemokromatosis fazlalığı:kronik hastalık anemisi

25 HEPCİDİN

26

27 HEMOJUVELİN Hepatositlerde yüksek oranda eksprese edilir Demir rezervleri için duyarlı olduğu ve HAMP (Hepcidin)’i regüle ettiği düşünülür

28 Interplay of Key Proteins in Iron Homeostasis Fleming, R. E. et al. N Engl J Med 2005;352:1741-1744

29 Herediter Hemokromatosis (HH) Tip (1): Klasik herediter HH HFE gen mutasyonları. Tip (2): Juvenile-başlangıçlı HH Tip 2A: hemojuvelin HJV mutasyonu Tip 2B: hepcidini kodlayan HAMP geninde mutasyon Tip (3): TfR2-ilişkili HH TfR2 gen mutasyonları Tip (4): Ferroportin-ilişkili demir yüklenmesi Ferroportin-1 gen mutasyonu.

30 DEMİR EKSİKLİĞİ İÇİN RİSKLİ İNFANTLAR Demir gereksiniminin artması Düşük doğum ağırlığı Yüksek büyüme hızı Kronik hipoksi:siyanotik kalp hastalığı Kan kaybı Perinatal kanama Diyetsel faktörler Erken inek sütü veya solid gıda alımı Düşük et veya C vit alımı Demir desteği yapılmaksızın 6 aydan fazla emzirme Düşük sosyoekonomik durum

31 DEMİR EKSİKLİĞİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Büyüme hızının artması Prematürite, bebeklik, adelosan Yetersiz demir alımı Demir desteği olmayan mamalarla beslenme, 1 yaşından önce inek sütü, 6 aydan sonra demir desteği olmaksızın sadece anne sütü, katı vejeteryan diyet Kan kayıpları Menoraji, GİS’den kan kaybı, Meckel divertikülü, reflüye bağlı özefajit, peptik ülser, inflamatuar barsak hastalığı, parazitler, hemosidenüri, pulmoner hemosiderosis

32 DEMİR EKSİKLİĞİNDE KLİNİK DE’nin erken dönemlerinde klinik bulgu (-) DE sonucu 1)Hematolojik bulgular:anizositoz, mikrositoz,anemi 2)Sistemik bulgular : davranışsal (yorgunluk,irritabilite, baş ağrısı,uyku bozuklukları),epitelyal(anguler stomatit, glossit, kaşık tırnak,disfaji), algılama

33 TANISAL TESTLER Periferik yayma hipokromik mikrositik eritrositler(MCV, MCH 17 Serum demir düzeyi TDBK Demir saturasyonu (<%16): ekonomik,kolay,diürnal değişim, hastalıklardan etkilenim Serum ferritin düzeyi Kİ incelemesi ZPP/hem:kolay,Pb intoksikasyonunda yüksek,bil yüksekliğide ve hemodiyaliz hastalarında hatalı yüksek

34 TANISAL TESTLER ZPP/hem:kolay,Pb intoksikasyonunda yüksek,bil yüksekliğide ve hemodiyaliz hastalarında hatalı yüksek Serum transferrin reseptör düzeyi Retikülosit Hb içeriği(CHr) Hipokromik eritrosit yüzdesi Demir tedavisine yanıt

35 Serum demiri Hemoliz Bilirubin>40 mg Lipidemi Antikoagülan varlığı:ETDA

36 TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ DE’de artmıştır(artmış hepatik sentez) Transferrinin bağlıyabileceği max demir konsantrasyonunun ölçümüdür Serm demiri(sature) ve sature olmayan demir bağlama kapasitesi TDBK’ni gösterir

37 PERİFERİK YAYMA

38 ORAL DEMİR PREPARATLARI Ferroglisin sülfat: ferro sanol Damla :1 damla=1 mg Draje :40 mg Duodenal kapsül:100 mg ferro sanol B Şurup: 5ml 20mg demir Vitamin B1, B2, B6 Ferröz sulfat: Tardyferon depo draje: 80mg

39 ORAL DEMİR PREPARATLARI Ferröz fumarat Vi-fer cap: 175 mg Fe Vitamin B 12, Folik asit, Vitamin C,Tiamin, riboflavin,Nikotinamid, Pridoksin, Ca- pantothenate içerir. Ferröz glukonat Lösferron forte efervesan tablet:695 mg Fe

40 ORAL DEMİR PREPARATLARI Demir protein süksinilat: Ferplex oral solusyon:Fe III 40mg Ferro III hidroksi polimaltoz: Ferrum hausmann : Damla:50mg/ml Forte tablet :100 mg Şurup:50 mg/5ml

41 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ (TEDAVİ 2 ) Demir Tedavisine Yanıt Geçen SüreYanıt 12-24 saatİntraselüler enzimlerin yerine konması, irritabilitenin azalması, iştah artışı 36-48 saatKemik iliği yanıtının başlaması, eritroid hiperplazi 48-72 saatRetikülositoz (5-7. günde en yüksek) 4-30 günHemoglobin düzeyinde artma 1-3 ayDepoların dolması

42 ORAL DEMİR TEDAVİSİNE CEVAPSIZLIK Tedaviye uyumsuzluk Devam eden kan kayıpları Yetersiz tedavi süresi Yüksek gastrik Ph antiasit, H2 blokör,gastrik asit pompa inhibitörleri kullanımı Demir absorbsiyon/ütilizasyon inhibitörleri Kurşun Al intoksikasyonu(hemodiyaliz hastaları) Kr inflamasyon Kanser Yanlış tanı Talasemi Sideroblastik anemi

43 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ (PROFİLAKSİ) Term >6 ay 1 mg/kg/gün Preterm >2 ay 2 mg/kg/gün

44 GENERİC CELLULAR IRON UPTAKE

45

46


"DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. İnsidans Demir yeryüzünde en sık bulunan 2.element Dünyada > 3.5 milyar kişi (2/3) DE Okul öncesi çocukların %40 (%5-75) WHO." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları