Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kimya Mühendisliği Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kimya Mühendisliği Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Kimya Mühendisliği Bölümü
Stajın amacı ve önemi Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Haziran 2014

2 Staja başlamak için bu eğitimin alınması zorunludur.
Derslerinin 2/3’ünü başarmış olmak koşuluyla ilk staj en erken ikinci yıl, ikinci staj en erken üçüncü yıl sonunda yapılabilir.

3 Amaç İş yeri kurallarını öğrenmek.
Kalite kontrol ve üretim zincirini incelemek. Stajda öğrenilen bilgileri okulda öğrenilen bilgilerle bağdaştırmak. Kendinizi geliştirmek, yönlendirmek ve geleceğe yönelik planlar yapmak için bir fırsat.

4 Ne bildiğinizi göstermeye çalışmak yerine bilmediklerinizi öğrenin.
Strateji Ne bildiğinizi göstermeye çalışmak yerine bilmediklerinizi öğrenin.

5 Stajlar Laboratuar stajı. İşletme stajı.
Toplam staj süresi 60 iş günüdür. 30 günlük ilk staj laboratuar stajıdır.

6 Genel İşletmenin yeri ve çalışan sayısı. Ürünler ve üretim kapasitesi.
Enerji (elektrik, doğal gaz, akar yakıt, kömür) ve su tüketimi. Atıklar, atıkların işlenmesi yada geri kazanımı.

7 Laboratuar stajı Yapılan testlerin amacı.
Testlerin bir bütün olarak anlamı. Bu testlerin derslerde öğrendiklerinizle bağdaştırılması. Ölçüm aletlerinin kısaca çalışma prensibi.

8 Laboratuar stajı Laboratuar araçları, yapılan ölçümler, ölçümlerin hassaslığı, kalibrasyon. Laboratuar hijyeni, konusuna göre GLP (iyi laboratuar uygulamaları), laboratuar (45001, 45002) standartlarının uygulamaları, kalite ve çevre standartlarının laboratuar ile ilgili bölümleri. Laboratuar kayıt tutma esasları. Laboratuarda iş güvenliği, tehlikeli atıkların yok edilmesi, tehlikeli kimyasalların taşıma, etiketleme ve depolama esasları.

9 İşletme stajı İkinci staj 30 günlük işletme, projelendirme ve yönetim stajıdır. Basitleştirilmiş üretim zinciri. Pompa, ısı değiştirici, fırın, boru hattı, reaktör, destilasyon kolonu, dekantör, kurutucu, siklon, evaporatör gibi değişik ekipmanların incelenmesi.

10 İşletme stajı Kimyasal madde, ilaç ve ekipmanları ithalat, ihracat, satış, yazışma usulleri. Fabrika, fabrika ek tesisi, proses, çevre arıtma tesisi, yangın söndürme tesisi projelendirmesi ve proje uygulaması.

11 İşletme stajı Atık minimizasyonu ve enerji tasarrufu çalışmaları.
İş yerinde risk analizi ve acil durum planlaması. Kalite (ISO vb), çevre (ISO vb), iş güvenliği (OHSAS 18001) ve birleşik yönetim standartlarının iş yerinde nasıl uygulandığı . Occupational Health and Safety Advisory Services İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

12 İşletme stajı İşletmede tehlikeli kimyasalların taşıma, depolama, etiketleme esasları. Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe sanayi ile ilgili mali ve teknik risk analizleri (15 günü geçemez). LPG oto gaz istasyonlarında (10 günü geçemez) ve gıda endüstrisinde HACCP ve sorumlu müdürlük uygulamaları. Hazard Analysis and Critical Control Point Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları

13 İşletme stajı İşletmede kimya mühendislerinin halk sağlığı, çevre sağlığı, iş güvenliği ve çalışma sağlığı konusundaki görevlerini nasıl yerine getirdiği, sorumlu müdürün çalışma esasları. Üretim zincirinin birkaç aşamasının kütle ve enerji dengesinin yapılması.

14 Staj raporu İşyerinde elinize geçen broşürleri, raporları ve akım şemalarını kopya etmek yerine özgün olmayı deneyebilirsiniz.

15 Staj raporu Farklı işletmelerdeki her staj dönemi için ayrı bir staj raporu hazırlanacaktır. Staj raporunun ilk 4 sayfası yapılan üretim yada üretimin önemini, bundan sonraki ikinci 4 sayfası ise bu üretimin dünyadaki uygulamaları anlatılır. Bu bölümde işletmede ne üretildiği, kapasite, akış şeması gibi genel bilgilere yer verilir.

16 Staj raporu Staj raporu bu ilk bölüm dışında her iş günü için bir sayfadan az olamaz. Staj raporu Türkçe yazılır ve sunulur.

17 Staj sonrası Staj sonunda stajyer değerlendirme formu, staj raporu değerlendirme formu ve öğrencinin hazırladığı staj raporunun ilk sayfası ilgili bir işletme yöneticisi tarafından imzalanacak, diğer sayfaları yalnızca paraflanacaktır.

18 Staj sonrası Stajyer değerlendirme formu işletmedeki ilgili yönetici tarafından doldurulduktan sonra kapalı ve arkası imzalı/mühürlü bir zarf içinde stajyer öğrenciye verilecektir. Staj raporları, staj raporu değerlendirme formu ve stajyer değerlendirme formu ile birlikte stajı takip eden akademik dönem başlangıcının ilk ayı içinde bölümündeki staj komisyonuna teslim edilecektir.

19 Staj sonrası Stajını bitiren öğrenci, her stajdan sonra jüri önünde staj raporunu anlatır ve sorulara yanıt verir. Staj jürisinin kararıyla staj geçerli sayılır. Staj sınavının günü Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir.

20 Sunum içeriği Staj yapılan şirketin kısa tanıtımı.
Yapılan ölçümlerden önemli olanların sunumu ve bu ölçümlerin amacı. Kullanılan ekipmanların birkaçının çalışma prensibinin kısaca anlatımı. Üretim zinciri ve üretim zincirinde yer alan ekipmanların çalışma prensibinin incelenmesi. Kısaca üretim zincirinin değişik bölgelerinde kütle ve enerji dengesi. Sunumlar 10 dakikayı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. En fazla 12 slayt.

21 Staj Yönetmeliği Madde 5
(6) Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yaz okulu ve benzeri durumlarda staj yapma süresi haftada en az 3 iş günü olabilir. Madde 6 (8) Öğrenci staj yapmak istediği kurumdan alacağı staj yapma isteğinin kabul edildiğine dair başlıklı veya kaşeli, tarihli ve stajın adını içeren onaylı bir belge ile yarıyılın bitiminden en az bir (1) hafta önce Staj Komisyonu Başkanlığına başvurur. Öğrencinin başvurusu Staj Komisyonu tarafından incelenerek ve gerektiğinde staj yeriyle ilgili detaylı bilgiler istenerek stajın o kurumda yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Madde 8 (5) Staj yaptığı kurum veya işyerinden izinsiz veya mazeretsiz üç gün üst üste devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilir ve durum ilgili Bölüm Başkanlığına bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz. Madde 10 (12) Bir başka staj dosyasından kopya edildiği izlenimi uyandıran veya birbirine büyük oranda benzeyen, büyük oranda kitaplardaki bilgileri içeren staj raporları Bölüm Staj Komisyonu tarafından tamamen reddedilir.

22 Sonuç Kısaca sizden beklenilenler
Çalışkan, işyeri kurallarına ve iş arkadaşlarına saygılı, bilimle bütünleşen bir staj. Kopya edilmemiş ve kişinin kendi çabasıyla ve öğrendikleri ile hazırladığı bir rapor. Staj sonrası kısa, teknik ve bilimsel bir sunum.


"Kimya Mühendisliği Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları