Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSLAM İÇİN YAŞAMAK Saf suresi14- Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Tıpkı Meryem oğlu İsa'da havarilere: `Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir?"

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSLAM İÇİN YAŞAMAK Saf suresi14- Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Tıpkı Meryem oğlu İsa'da havarilere: `Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir?""— Sunum transkripti:

1 İSLAM İÇİN YAŞAMAK Saf suresi14- Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Tıpkı Meryem oğlu İsa'da havarilere: `Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir?" dediğinde Havariler: "Allah yolunun yardımcıları biziz" demeleri gibi İsrail oğullarından bir zümre inandı, bir zümre inkar etti. Biz de inananları, düşmanlarına karşı destekledik, onlar üstün geldiler. Havariler Hz. İsa'nın öğrencileridir. Rivayete göre bunlar on iki kişiydi. Sürekli etrafını sarmış ve onu dinlemek için herşeylerini bırakmışlardı. Onun göğe çıkarılmasından sonra öğrettiklerini yayan, öğütlerini koruyanlar da bu öğrencilerdi.

2 Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun."
Yüce Allah'ın sizi arındırıp yücelttiği bu güzel yerinde ona yardımcı olun. Kulun Rabbine yardımcı olduğu bir makamdan daha yücesi olabilir mi? Bu ayetin yorumunu iki şekilde yapmak mümkündür. Hz. İsa'nın peygamberliğine inananlar tüm hristiyanlardır. Doğru inanca sahip olanları ile inancına birtakım sapıklıklar bulaşan tüm hristiyanlar. İşte Cenabı Allah bunları Hz. İsa'ya hiç inanmayan yahudilere karşı desteklemiştir

3 Bu da müminlerin son dine sımsıkı sarılmalarını teşvik etmektir
Bu da müminlerin son dine sımsıkı sarılmalarını teşvik etmektir. Çünkü bu müminler yeryüzünde Allah sisteminin bekçileri, ilahi inancın ve mesajın varisleri ve bu büyük görev için seçilmiş kimselerdir. İşte bu işaret ile onların Allah'ın yardımına ve dininin yardımına bütün güçleri ile koşmaları teşvik edilmek istenmiştir. "Tıpkı Meryem oğlu İsa'nın havarilere `Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir?' dediğinde havarilerin `Allah yolunun yardımcıları biziz' demeleri gibi." Nihai zafer Allah'ın yardımcıları olan müminlerindir.

4 Ali imran52- İsa, İsrailoğulları'nın inkârcı tutumlarını görünce Allah uğrunda bana yardımcı, destekçi olacak olanlar kimlerdir?' diye sordu. Havariler `Biz Allah'ın destekçileriyiz, Allah'a iman ettik, şahid ol ki biz müslümanız' dediler Allah uğrunda bana yardımcı, destekçi olacak olanlar kimlerdir?" Allah'ın dinine, mesajına, sistemine ve düzenine çağırmada kim bana destek olur? Kim bana yardım eder ki ona tebliğde bulunayım ve onunla görevimi yerine getireyim? Her inanç ve dâva sahibinin yanında, kendisi ile beraber hareket eden onun davranışını yüklenen, savunan, ulaşabildiklerine ulaştıran ve ondan sonra davasını yaşatan destekçilerin bulunması gerekir.

5 "Havariler: Biz Allah'ın destekçileriyiz Allah'a iman ettik
"Havariler: Biz Allah'ın destekçileriyiz Allah'a iman ettik. Şahit ol ki müslümanız." Havariler burada İslam'ı, dinin özü anlamında kullanıyor. İsa'yı (selâm üzerine olsun) bu müslümanlıklarına ve Allah'ın yardımına... Yani onun Peygamberlerinin, dininin ve hayat sisteminin yardımına koşmalarına tanık tutuyorlar. Sonra Rabblerine yöneliyorlar ve pratik olarak yaşadıkları bu olaylarda doğrudan Allah ile ilişki kuruyorlar:

6 İSLAM İÇİN YAŞAMAK (Müslüman olmam neyi gerektirir)
Nasıl ki İslam’a mensup olmam; İnanç, İbadet ev ahlak açısından şahsımdan evimden ve ailem için yaşamamı gerekli kılıyorsa aynı şekilde İslam için yaşamamı hayatımı bütün yönleri ile İslam’a göre yönlendirmemi bütün güç ve imkânlarımı İslam’ın otoritesini takviye etmek ve onun şerefini yüceltecek şekilde kullanmamı gerekli kılıyor Bu dünyadaki insanlar üç guruba ayrılır. Acaba ben bu tabakaların hangisindeyim?

7 Bir Gurup İnsan Dünya İçin Yaşıyor
Bunlar inanç bakımından veya gerçekten materyalist olan kimselerdir. Kuranı kerim bunları materyalist kâfirler olarak anmıştır. Ve onlar için şöyle demiştir. “Onlar; hayat ancak dünya hayatıdır. Biz tekrar dirilecek değiliz dediler. (Enam 28) Bazı İnsanlarda Bir Birlerine Zıt Olan İki Görüş Arasından Helak Olurlar Bunlar, inançları sarsılıp dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmiş olduğu halde iyi iş yaptıklarını sanan ve insanların çoğunluğunu teşkil eden guruplardır. Bunlar her ne kadar Allah (CC) ve kıyamet gününe inanmışlarsa da inançları yüzeyseldir ve pratik hayatlarından tamamen uzaktır. Bu insanlar hakikatte bazı dini ibadetleri yapıyorlarsa bile, gerçekten materyalistlerdir. Şairin aşağıda dediği kimselerin hali ne kadar uygundur.

8 Bazı İnşalarda Dünyayı Ahiretin Tarlası Sayarlar
İşte bunlar geçek müminlerdir. Bunlar, ahirete nazaran bu dünyanın kıymetini anladıkları gibi hayatın gerçeklerini de anlıyorlar. “Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir.(Allah’ın azabından ) korunanlar için elbette ahiret yurdu daha iyidir düşünmüyormuşsunuz.? ( Enam 32) Dünya bu insanları yaratılış gayesini gerçekleştirmekten ne oyalaya bilir nede alıkoya bilir. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsiler diye yarattım” (zariyat 56)

9 İslam için yaşamam nasıl olmalıdır?
Hayatımı, İslam yolunda ve İslam için yönlendirmek gayesi ile bazı şeyleri anlamam ve onlara sarılmam gerekir. Bu hareketlerden bazıları şunlardır. 1-Hayatın maksadını anlamak: “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsiler diye yarattım” (zariyat 56) “Sizi sınavdan geçirerek hanginizin daha iyi işler yapacağınızı belirlemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Bu yaratılış süreci sırasında O'nun Arş'ı su üzerinde idi. Böyleyken eğer kâfirlere "Öldükten sonra dirileceksiniz" diyecek olsan, "Bu iddia, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir" diyeceklerdir.” ( Hud 7)

10 2-Dünyanın ahiret karşısında ki kıymetini anlamalıyım:“ Ey mü'minler, size ne oldu da "Allah yolunda savaşa çıkınız " dendiğinde yere çakıldınız. Yoksa dünya hayatını ahirete tercih mi ettiniz? Oysa dünya hayatının hazzı, ahiretin hazzı yanında pek azdır.” (tevbe 38) “Size verilen her şey, dünya hayatının geçimi ve süsüdür. Allah'ın katında olan ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz?” (Kasas 60) Hz. Peygamber (s.a.v) bir gün sahibi tarafından atılmış ölü bir koyun gördü. Ashabına baktı ve şöyle dedi. “ Bu koyunun sahibi katında ne kadar kıymetsiz olduğunu bilirimsiniz? Allaha yemin ederim ki bu hayvan ehlinin nazarında ne kadar kıymetsiz ise dünya Allah katından bundan daha kıymetsiz dir. Eğer dünyanın Allah katından bir sinek kanadı kadar bir kıymeti olsaydı hiçbir kafire su içirmezdi.” (Tirmizi : Zühd 13)

11 3-Mutlaka öleceğimi anlamam ve ondan ibret almam gerekir: “Yeryüzünde bulunan her şey yok olacaktır. Yalnız rabbimin celal ve ikram sahibi olan yüzü ( zatı) baki kalacaktır” (Rahman 26-27) “Herkes kesinlikle ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılıkları, kıyamet günü, size eksiksiz olarak verilecektir. O zaman kim Cehennem ateşinden uzak tutulur da Cennet'e konursa gerçekten başarıya ulaşmıştır. Dünya hayatı aldatıcı bir hazdan başka bir şey değildir.” (Al-i İmran 185) Rivayete göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. “Lezzetleri kesen toplulukları dağıtmaya vesile olan ölümü (çokça) hatırlayın” (Tirmizi kıyamet :26)

12 Ebu Zer Gıfari (r.a) – Ben peygamber efendimize şöyle sordum Musa’ nın (a.) sahifeleri neden ibaretti? Şöyle cevapladı: “- Onların hepsi şu ibretli sözlerden ibaretti: Ölüme kesin olarak inandıktan sonra, neşelenen kimseye hayret ediyorum. Cehenneme inandıktan sonra gülen kimseye hayret ediyorum. Kadere inandığı halde canına eziyet vererek Yorulan kimseye hayret ediyorum. Dünyayı ve onun içindekileri mahlûklara karşı istediği gibi hareket etmesini gören, sonrada dünyaya bel bağlayıp sükûnet bulan kimseye hayret ederim. Yarın kıyamette hesaba çekileceğine inandığı halde amel etmeyen kimseye hayret ederim” ( İbni Hibban)

13 4-İslamın hakikatini anlamak: İslam’ın hakikatini anlamak ancak fıkıh ilmini, İslam kültürünü öğrenmek, İslam’ın metotlarını, hükümlerini, helalini ve haramını bilmek ile olur. “Rabbım ilmimi artır de” (Taha 114) Bu husus ta peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “İlim, ancak, öğrenmekle, fıkıh ise ince anlayışla elde edilir. Allah kimin hayrını dilerse onu dinde fakih kılar” (Tebarani)

14 5-Cahilliğin hakikatini anlamak: Bu husus küfrün fikirlerini, mezheplerini, planlarını öğrenmek ile olur. Onun kusurlarını ve ayıplarını keşfetmekle onun tuzaklarından emin olmak ve onu kovmak, onunla savaşmak üzere gerekli hazırlığın yapılması için onun tehlikelerini ve zararlarını anlamak ile mümkün olur.

15 İslam İçin Yaşayanların Özellikleri
İslam’ı ve İslam için yaşadığımda, hayatımı diğer insanların hayatından ayıracak bir takım alametler ve bir takım güzellikler ile damgalamış olmam gerekir. Bu alametler ve güzelliklerin bazıları şunlardır. a-Pratikte İslam’a sarılmak ve onu yaşamak: Çünkü iman sadece temenni ile olmaz. Ancak kalpte yerleşen ve amel ile tasdik edilen iman, gerçek iman sayılır

16 “Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara (başkalarına) iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Bunun yanlış olduğunu düşünemiyor musunuz?” (Bakara 44) Büyük İslam alimi imam gazali bu konuda şöyle diyor. “iki adam belimi kırmıştır, bunlardan biri edepsiz alim, ikincisi de ibadet eden cahil. Çünkü cahil, ibadeti ile alim de terbiyesizliği ile insanları aldatır.”

17 İslam’ın yararına olan şeylerini derinliğine incelemek.
C-Hak ile kendini üstün saymak ve Allah (c.c) güvenmek: Bu vasıfta müminlerin vasıflarından biridir. “Diyorlar ki: `And olsun, eğer Medine'ye dönersek şerefli olan, alçak olarak oradan mutlaka çıkaracaktır. Şeref ancak Allah'ın, O'nun Peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.” (Munafikun 8) “Sakın gevşemeyiniz, karamsarlığa kapılmayınız. Eğer mümin iseniz üstün gelecek olan taraf sizlersiniz.” (Al-i İmran 139)

18 d- İslam için çalışmaya devam etmek ve bu uğurda çalışanlar la yardımlaşmada bulunmak. : Çünkü İslam’a mensup olmam İslam için çalışmayı üzerime farz kılar. Allah (c.c) dinine devam etme iyiliği emretme kötülüğü yasaklama, Müslüman ferleri, Müslüman toplumu ve İslam devletini oluşturmada benden başka çalışan kimseler ile yardımlaşmam üzerime farzdır. Yüce Allah bu hususta şöyle buyuruyor.: “Allah; "Seni kardeşinle destekleyeceğiz; ikinize bir kudret vereceğiz ki, onlar size el uzatamayacaklar. Ayetlerim sayesinde onlar size erişemeyecekler. siz ve size uyanlar üstün geleceksiniz. " dedi” (Kasas 35)

19 Peygamber efendimiz bu husufta şöyle buyurmuştur:
“Müslümanlar cemaatinden ve onların liderlerinden ayrılma” Başka bir hadiste “Cemaat rahmettir cemaatten ayrılmak azaptır” buyurmuştur

20 İslam İçin Çalışmanın Gerekli Olduğuna İnanmak
İslam için çalışmanın gerekli olduğuna ve böyle bir çalışmanın keyfi değil, mecburi olduğunu tekit eden sebeplerin başında, bu çalışmanın birkaç yönden kesin olarak gerekli olduğunu belirten şu hususlar bulunur: Prensip olarak vacip olması :Birincisi: Prensip olarak İslam için çalışmak vaciptir: İslam için çalışmak prensip olarak gereklidir. Çünkü İslam kıyamet gününe kadar, ilk önce peygamberlere, sonra bütün insanlara Allah (c.c) yaptığı tekliflerin kaynağıdır. Yüce Allah’ın şu ayeti bunun delidir.

21 “Asra andolsun ki. İnsan mutlak hüsrandadır
“Asra andolsun ki. İnsan mutlak hüsrandadır. Ancak iman edenler, iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı öğütleyenler bunun dışındadır.” (Asır 1-3) “Sizden herhangi biriniz bir kötülük gördüğünde onu hemen eli ile değiştirsin, eğer buna gücü yetmiyorsa dili ile değiştirsin, ona da gücü yetmiyorsa kalbi ile buguz etsin. İmanın en zayıfıda bu dur” (Müslim: İman 78)

22 Hukuken Vacip Olması İkincisi: Hukuk açısından İslam için çalışmak vaciptir. Çünkü dünyada Allah (c.c) hâkimiyetinin ihlal edilmesi ve uydurma nizam kanunlarının insan topluluklarına hâkimiyeti; İslami toplumu kurmayı ve İslam’i hayatı yeniden düzenlemeyi Müslümanlar üzerine farz kılar. İnsanların inançlarında ahlaklarında ve nizamlarında Allah (c.c) kulu olmayı gerektirir. Yüce Allah şu ayeti kerimesinde buna işaret eder. “Hayır, hayır! Rabbine andolsun ki, onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda senin hakemliğine başvurmadıkça sonra da vereceğin karara, gönüllerinde hiçbir burukluk duymaksızın, kesin bir teslimiyetle uymadıkça mümin olamazlar.” (Nisa 65) İslami bir toplumu gerçekleştirmek ve Allah (cc) indirdiği nizama göre hükmetmek vacip olunca aşağıdaki şeri kaideye göre böyle bir toplumu kurmak ve icat etmek için çalışmakta dolaylı olarak vacip olur

23 Zaruri Olarak Vacip Olması
Üçüncüsü: İslam için çalışmak zaruri olarak lazımdır Aynı şekilde asrın çekişmelerine ve İslam düşmanlarının komplo loruna karşı koymak, İslam varlığını kökünden sökmek ve ortadan kaldırmak ile tehdit eden maddi dalgalanmaları ve küfür ordularını durdurmak ve İslam için çalışmak vaciptir. “Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah ın oluncaya kar onlarla savaşın” (Enfal 39)

24 Fert Ve Cemiyet İçin Vacip Olması
Dördüncüsü: Fert ve cemiyet olarak İslam için çalışmak dinen vacip bir görev olmasından dolayı, İslam için çalışma sorumluluğu, ferdi sorumluluklardan sayılır. Bu sorumlulukta yapana sevap terk edene ceza lazım gelen diğer bütün şeri vacip ve sorumluluklar gibidir. “Kıyamet günü onları her biri Allah’ın huzuruna tek başına çıkarılacaktır.” (Meryem 95) “İyilik ederseniz yaptığınız iyilikler kendinizedir. Kötülük yaparsanız oda kendinizedir.” (İsra 7)

25 Bütün insanların İslam cemiyetini bina ve tamir işine katılmaları için hak üzerine hayatı kurmak ve hayırlı işler le düzenlemek için İslam dini, imkân ve güçleri nispetinde her insan fedakârlıkta ve bağışlamada bulunmakla yükümlü kılmıştır. Bundan dolayı fert olarak İslam için çalışmak şeri bir yükümlülük ve İslami bir görevdir. İslam için çalışma sorumluluğu bir insanın tek başına yürüte bileceği bir iş değildir. musab


"İSLAM İÇİN YAŞAMAK Saf suresi14- Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Tıpkı Meryem oğlu İsa'da havarilere: `Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir?"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları