Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YETİŞKİN EĞİTİMİ. 2 KONUNUN GENEL AMACI Katılımcıların, yetişkin eğitimi, işyerlerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri ve bu eğitimler sırasında gerekli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YETİŞKİN EĞİTİMİ. 2 KONUNUN GENEL AMACI Katılımcıların, yetişkin eğitimi, işyerlerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri ve bu eğitimler sırasında gerekli."— Sunum transkripti:

1 1 YETİŞKİN EĞİTİMİ

2 2 KONUNUN GENEL AMACI Katılımcıların, yetişkin eğitimi, işyerlerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri ve bu eğitimler sırasında gerekli olan iletişim becerileri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmaktır

3 3 ÖĞRENME HEDEFLERİ Bu dersin sonunda katılımcılar;  Yetişkin eğitiminin özellikleri ve tekniklerini tanımlar  İşyerinde verilecek eğitimlerin kimler tarafından, nasıl ve hangi sıklıkla verileceğini belirler  İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenleri belirtir

4 4 KONUNUN ALT BAŞLIKLARI  Yetişkin eğitiminin özellikleri ve teknikleri  Eğitim kurumlarının ve eğiticilerin nitelikleri  Eğitimin niteliği ve periyodu  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ve mesleki eğitimi  İşyerinde etkili bir iletişim süreci ile ilgili temel kavramlar  İlgili mevzuat

5 5 Bilip de yapamamak aslında…Bilmemektir Öğrenip de yapamamak ………..…Öğrenmemektir Bir şeyi anlayıp da uygulayamamak aslında onu …Anlamamaktır Stephen Covey Duyarsam Unuturum Görürsem Hatırlarım Yaparsam Öğrenirim Confucius

6 6 EĞİTİM Bireyin yaşadığı toplumda; yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler topluluğudur Bir eğitimci de eğitimi, “Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir” biçiminde açıklıyor SAĞLIK “Yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumudur” (WHO) Sağlığın pozitif yönü, “Tam bir iyilik hali” şeklinde ifade dilmektedir

7 7 ÖĞRENME «Bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak geçirdiği yaşantılarının ürünü olan; «kalıcı izli davranış değişikliğidir» 1.Yaşantı ürünüdür 2.Çevreyle etkileşim sonucu oluşur 3.Kalıcı ve izlidir 4.Davranış değişikliği vardır

8 8 SORUN

9 9 ÇÖZÜM (HEDEF)

10 10 ÖĞRETME

11 11 SONUÇ

12 12 Daha önceden bilmediğiniz bir şeyi bildiğinizi gösterdiğinizde, Daha önceden yapamadığınız bir şeyi yapabildiğinizde, Bir durum karşısında farklı bir tutum içinde olabildiğinizde; Öğrenme gerçekleşir

13 13  Eğitim (ömür boyu devam eden) bir süreçtir  Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanır  Kişinin davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilir  Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır

14 14

15 15 YETERLİLİK

16 16  İnsanların öğrenmesine yardımcı olun  Katılımcı odaklı bir eğitmen olun  Ara verin, egzersiz yaptırın  COŞKULU olun COŞKU verin  Fark ettirmeksizin aynı bilgiye geri dönün, tekrarlayın  Katılımcıya kendini iyi hissettirin, kendine güvenini artırın İyi Bir Öğrenme İçin

17 17 ‘ ’Önce Bütünü Göster Sonra Parçala Daha Sonra Parçaları Katılımcıya Toplat’’ İlgi Uyandır Bilgi ver Bilgiyi İşle İşte bu! dedirt… ŞAŞIRT Uygula, Uygulat Değerlendir İyi Bir Öğrenme İçin

18 18

19 19

20 20 ANDROGOJi (Yetişkin Eğitimi)  Yetişkin; kendisi ve başkaları için sorumluluk yüklenebilecek duruma geldiği ve fonksiyonel bir nitelik kazandığı toplum tarafından kabul edilen birey olarak tanımlanır  20-40 yaş genç yetişkin, 40-60 yaş orta yaşlı yetişkin olarak nitelendirilir  Androgoji; bireylerin kendi benlik ve çevreleriyle etkileşim halinde mevcut fonksiyonlarını geliştirme sürecidir

21 21 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN 4 ANA ÖZELLİĞİ 1. KENDİNİ ALGILAMADIR – Pedagojideki baskın öğretmen rolü kalkar, paylaşım gelir. Kişi kendi eğitim ihtiyacı ve sürecinin sorumluluğunu alır 2. DENEYİMLER – Yetişkinlerin zengin deneyimleri öğrenme için zengin bir kaynak oluşturur ve eğitimleri bunun üzerine kurgulanır 3. İÇERİĞİN SEÇİMİ – Her şeye eğitici karar vermez, içerik ve yöntem katılımcı gereksinimlerine göre belirlenir 4. SORUN MERKEZLİ – Yetişkinler var olan sorunlarına hemen kullanacağı çözümler sunan, konu değil sorun merkezli eğitimler isterler

22 22

23 23 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR;  Yetişkin Eğitimi deneyimlerine dayalı olarak yapılmalıdır  Öğrendiklerini uygulama ve yaşantısı ile olan ilgisini görme fırsatı verilmelidir  Kişisel katılım göz önünde tutulmalıdır  Öğrenme süresine faal olarak katılmalıdır (program- değerlendirme)  Yetişkin eğitimi öğretmenden öğrenene doğru giden pasif bir bilgi iletişimi değildir  Yetişkinler kendilerinden bekleneni bilmelidirler

24 24 Yetişkinler ;  Eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını,  Eğitime etkin olarak katılmayı,  Değişik yöntemler uygulanmasını,  Olumlu geribildirim verilmesini,  Özgün birer birey olarak görülmek isterler Ayrıca Yetişkinlerin ;  Kişisel kaygıları vardır,  Güvenli bir ortama gereksinim duyarlar,  Özgüvenlerini korumak isterler,  Beklenti düzeyleri yüksektir,  Bireysel gereksinimleri dikkate alınmalıdır

25 25 KATILIMCI ENGELLERİ 1. Bilinmeyenden korkma, 2. Gülünç olma korkusu, 3. Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma korkusu, 4. Öğrenmeye karşı olumsuz tutum, 5. Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olmama, 6. Zihinsel ve fiziksel eksiklikler, 7. Ev yaşamından kaynaklanan engeller 8. Vardiya çalışması, 9. Vücut yorgunluğu, 10. Ulaşım zorluğu, 11. Ekonomik yetersizlik ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER

26 26 EĞİTİCİ ENGELLERİ 1. Eğitmenin sözcüklere boğulması, 2. Eğitmenin anlatılanları karıştırması, 3. Eğitmenin grubun algı hızını fark edememesi, 4. Eğitmenin konuya ilgi uyandıramaması, 5. Eğitmenin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları, 6. Eğitmenin beden dilini iyi kullanamaması, 7. Eğitmenin liderlik vasfının olmaması, ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER

27 27 ORTAM ENGELLERİ 1. Fiziksel çevredeki rahatsızlıklar, a) Havalandırma b) Nem, c) Gürültü, d) Aydınlatma, e) Sıcak-soğuk, 2. Eğitim ortamı, materyaller ve oturma düzeni, a) Masa ve koltuk düzeni, b) Oturma düzeni ve katılımcı sayısı, ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER

28 28 UNUTULMAMALIDIR Kİ…. İşverenler Personel Eğitimlerini; 1. İşgücü kaybı 2. Zaman kaybı 3. Para kaybı 4. Gereksiz 5. Kolay ulaşılamayan 6. Angarya 7. Pahalı …. bir iş olarak düşünürler

29 29 İLETİŞİM SÜRECİ 1- Sözlü 2- Yazılı 3-Diğer Gönderici Alıcı Kanal Mesaj Geri Bildirim

30 30 Sınıflandırma  Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak  Kişilerarası iletişim  Grup iletişimi  Örgütsel iletişim  Toplumsal iletişim  Kullanılan Kodlara Göre  Sözlü iletişim  Sözsüz iletişim  Yazılı İletişim  Kullanılan Kanallara ve Araçlara Göre  Görsel iletişim  İşitsel iletişim  Dokunma ile İletişim  Telekomünikasyon  Kitle iletişimi  Zaman ve Mekana Göre  Yüz yüze iletişim  Uzaktan iletişim

31 31 Etkili iletişim için…  Dürüst olmak…  Olumlu olmak…  Empati yapmak…  İyi bir dinleyici olmak…  Doğru beden dili kullanmak…

32 32 ETKİLİ BİR İLETİŞİMİN ÖNCELİKLERİ İçtenlik “Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet kabili izah değildir. O, gözlerden ve nasiyelerden anlaşılır.” Atatürk Alçakgönüllülük “Dolu başaklar olgunlaştıkça boyunlarını bükerler; boş başaklar ise dimdik durur.” Montaigne Ön yargısızlık “Ne hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir ön yargıyı yıkmak, atomu parçalamaktan daha zor.” Albert Einstein

33 33 İYİ BİR İLETİŞİM İÇİN;  İnsana değer ver  İlk saniye ve isme dikkat!  Benzerlikleri ön plana çıkar  İnsanları olduğu gibi kabul et  Gülümse  Sıkı tokalaş  Farklılıkları hoş gör  Eleştirme ve suçlama  Sakin ol!

34 34 KENDİNİ YENİLE !!!  Fiziksel olarak (sağlıklı)  Sosyal olarak (tanışma)  Zihinsel olarak (kitap)

35 35 DOĞRU İFADELER KULLAN!!!!  En önemsiz sözcük :Ben  En önemli sözcük :Biz  En önemli iki sözcük :Teşekkür ederim  En önemli üç sözcük :Her şey affedilebilir  En önemli dört sözcük :Bu konu hakkındaki fikriniz  En önemli beş sözcük :Çok iyi bir iş yaptınız  En önemli altı sözcük:Seni daha da iyi anlamak istiyorum İletişim Teknikleri

36 36 Beden dili: Duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide;  Sözcükler %10  Ses tonu %30  Beden dili %60 önem taşır “Bazen Bir Hareket Bin Söze Bedeldir.” İletişim Teknikleri

37 37 Beden dilini doğru çözebilen insanlar iletişim bilgi ve becerisini kazanmıştır “İş hayatında da başarılı olmak isteyen insanlar, iletişim kurduğu kişilerin söyledikleri ile yüzü, eli, kolu ve bedeniyle yaptıklarını da hissetmelidir”

38 38 BEDEN DİLİ GÖRSELLERİ

39 39 BEDEN DİLİ GÖRSELLERİ

40 40 Dinleyicinin katılmasını ve paylaşmasını kolaylaştıran beden duruşu

41 41 Dinleyicinin katılımını zorlaştıran beden duruşu

42 42 Güvenli beden duruşu

43 43 Çekingen beden duruşu

44 44 Saldırgan beden duruşu

45 45 Bir konudaki kararlılık duruşu

46 46 Anlatılan konuya hassasiyet kazandırma

47 47 Şiddetli bir reddediş

48 48 Bir üstünlük belirtisi

49 49 Bir dostluk yaklaşımı

50 50 Dikkati yoğunlaştırma

51 51 Hava alma ihtiyacı sıkıntı

52 52 İlgi ile dinleme ifadeleri

53 53 Eleştirisel dinleme ifadeleri

54 54 Objeden destek alma ifadesi

55 55 Kalkmaya ya da soru sormaya hazır

56 56 Özel bir paylaşım içerisinde dışarıya kapalı duruş

57 57 Her sunumda 3 bölüm vardır; 1 - GİRİŞ  İlgi uyandırmak  Öğrenmeye hazırlamak için 2 - AYRINTILAR  Görsel-işitsel araçlar ile destekleme  Gösterimler (demonstrasyon)  Küçük grup çalışmaları  Soru sorma tekniklerine dikkat 3 - ÖZETLEME Etkili Sunuş

58 58 SUNUMA GİRİŞ İlk birkaç dakika çok önemlidir. Giriş bölümü; ilgi çekici olmalı ve sonradan verilecekler için gurup hazırlanmalıdır. Gurup üyelerinin beklentilerinizi anlamalarını sağlamalı ve olumlu bir eğitim atmosferi oluşturmalısınız

59 59 Çeşitli giriş teknikleri vardır  Dersin amaçlarını gözden geçirmek  Konu hakkında bir dizi soru sormak  Önceki bir konuyla bağlantı kurmak  Kişisel deneyimleri paylaşmak  Konuyu gerçek yaşam deneyimlerine bağlamak  Olgu çalışması / problem çözme etkinliği kullanmak  Uygun görsel-işitsel araçların kullanılması  Uygun slogan, resim vb kullanmak  Kışkırtıcı ifadeler kullanmak

60 60 SORU SORMA  Bir konuya giriş yapmak için  Konu karmaşık olduğunda  Görsel-işitsel araçlar ile desteklenmiş eğitimin etkisini artırmak için  Beyin fırtınası başlatmak için  Tartışma ortamı yaratmak için kullanılır

61 61  Aynı tip soru sormaktan kaçının  Sorarken katılımcıya adıyla hitap edin, bu;  Güdümleyicidir  Etkin katılım sağlar  Katılımcıya doğru yanıtını tekrarlatın, diğerlerinin de yanıtı duymasını sağlayın SORU SORMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

62 62  Soruyu tüm gruba yöneltin "Lütfen biriniz niçin.... yaptığımızı söyleyebilir mi?" olumsuz tarafı  aynı kişilerin konuşması  Soruyu sorun, duraklayın ve sonra belli bir katılımcıya yöneltin En önemli eksiği  yönelttiğiniz katılımcı soruyu kaçırabilir  Doğru yanıtları destekleyerek ödüllendirin  Katılımcının ilgisi devam eder  Diğerleri de öğrenir "Ben bile daha iyi açıklayamazdım!“ "Çok güzel bir cevap, Ali!" "Bunu ifade ediş biçimini beğendim, Ayşe." "Mükemmel bir düşünme tarzı, Engin." SORU SORMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

63 63 Verilen yanıt kısmen doğruysa;  Doğru bölümü onaylayın  Yanlış bölümü düzeltin veya  Öncekiyle ilgili başka soru sorun  O katılımcıya  Bir başkasına Katılımcının yanıtı hatalı ise,  Eleştirel bir tavır sergilemeyin  Yumuşak bir tavırla kullanın  Katılımcıyı doğru yanıta götürmek için soruyu başka sözcüklerle yeniden ifade edin

64 64 Katılımcılar soru sorarsa;  Soruyu yanıtlayın  Soruya başka bir soruyla karşılık verin  Yanıtı bilmiyorsanız, bilmediğinizi itiraf edin  Sorunun konuyla ilgisi olmadığını düşünüyorsanız, tartışmayı esas noktaya çekin

65 65 KÜÇÜK GURUP ÇALIŞMALARI Çeşitli zamanlarda 4-6 kişilik küçük guruplar yapılabilir  Herhangi bir sorunu çözmek için çözmek için,  Olgu çalışmaları yapmak için  Oynanacak rolleri hazırlamak için En sonunda gurup çalışmaları bütün guruba sunulur

66 66 Küçük gurup etkinliklerinin olumlu yanları  Katılımcılara birbirinden öğrenme olanağı sunar  Etkin katılımı sağlar  Beyin fırtınası oluşturulabilir  Katılımcılar birbirini tanıdıkça ekip çalışması atmosferi doğar  Farklı bakış açıları ortaya konabilir * Katılımcıların hep aynı gurupta olmamalarına özen gösterin Küçük guruplar farklı yollarla oluşturulabilir

67 67 Gurup Tartışması  Fikirlerin  Düşüncelerin  Soruların  Yanıtların Katılımcılar tarafından geliştirildiği bir eğitim tekniğidir, eğitimin sonunda yapılır  Gurup tartışmasında Eğitmen kolaylaştırıcı (facilitator) rolündedir  Tartışmada tek bir katılımcının baskın olmasına engel olunmalıdır  Tartışma, ana fikirlerin bir özetiyle bitirilir

68 68 BİR SUNUMU ÖZETLEMEK Özet; bir sunumun içeriğini güçlendirmek ve ana noktaları tekrarlamak için yapılır  Genel olarak özet sunumun sonunda verilir  Ancak ara özetler de verilebilir Bir özet;  Kısa olmalıdır  Ana noktaları toparlamalıdır  Katılımcıların de etkin katılımını sağlamalıdır

69 69  Beden dili  Göz teması  Görünüm  Beden hareketleri  Duruş  Jestler  Mimikler  Sesin etkili kullanımı Etkili Sunuş

70 70  Sunum sırasında coşkulu olun  Beden dilini iyi kullanın  Sınıfta dolaşın  Sınıfta U düzeni yaratın  Uygun görsel-işitsel araçları kullanın  Öğrenme – Eğlenme ile ilgili denge kurun  Her 8 dakikada bir hızınızı değiştirin  İnsanlara nasıl öğreneceklerini öğretin TAVSİYELER

71 71  Plana göre hareket edin  Kişisel düzeyde iletişim kurun  Bilinen sözcükleri ve ifadeleri kullanın  Yeni terimleri açıklayın  Göz teması kurun  Sesinizi yeterince yüksek tutun  Sesinizin;  Tonunu  Perdesini  Hacmini  Vurgusunu iyi ayarlayın TAVSİYELER

72 72  Konular arasında yumuşak geçişler yapın  Kısa bir özet yaparak,  Bir dizi soru sorarak,  Bir sonraki başlığa geçmeden konuyla ilgili bir alıştırma veya uygulama çalışması yaparak  İyi örnek olun  Giysi  Görünüm  Organizasyon  Tavırlar  Zamanlama TAVSİYELER

73 73  Çeşitli düzeylerde sorular sorun  Sunum sırasında katılımcılara olumlu geri bildirim verin Örneğin: "Çok iyi bir nokta, İlker!" "Bu öyküyü bizimle paylaştığın için teşekkürler" "Ayşegül mükemmel bir karşılaştırma yaptı!"  Katılımcılara olabildiğince sık adlarıyla hitap edin  Olumlu yönde mizah kullanın TAVSİYELER

74 74  "Tamam, şimdi..." “Evet, ama..” "Bu açık mı?" “Size pek katılmıyorum..” "Ne dediğimi anlıyor musunuz?" gibi kelime grupları kullanımı  Eller cepte bir ileri bir geri arşınlamak,  Topuklar üzerinde sallanmak, vb.  Sürekli kullanıldığında rahatsız edici hale gelen tekrarlayıcı sözcükler, tabirler, jestlerin kullanımı Bunları asla yapmayın

75 75 MEVZUAT ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 15.05.2013/28648

76 76 MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını, b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, c) Çalışanların bu programlara katılmasını, ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar

77 77 MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek- 1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar. (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. (3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. (4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır

78 78 a)Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

79 79 (5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. (6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir

80 80 MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

81 81 MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. (2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

82 82 1.Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 2. Sağlık konuları a)Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlkyardım EĞİTİM KONULARI TABLOSU

83 83 3. Teknik konular a)Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlı araçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma EĞİTİM KONULARI TABLOSU

84 84 Sabırlı, ümitli ve gayretli ol !!! Ümidini kaybedersen her şeyini kaybedersin.

85 85

86 86 Aşağıdakilerden hangisi işverenin sorumlulukları arasında yer almaz? A)Eğitimlerin belgelendirmesinin yapılmaması B)Verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek C) Eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak D) Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,

87 87 Aşağıdakilerden hangisi işverenin sorumlulukları arasında yer almaz? A)Eğitimlerin belgelendirmesinin yapılmaması B)Verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek C) Eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak D) Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,

88 88 Eğitimleri özellik arz eden işçiler arasında hangisi yer almaz? A)Eski hükümlü B)Kadınlar C)Terör mağduru D) Artı yaş gurubundaki işçiler

89 89 Eğitimleri özellik arz eden işçiler arasında hangisi yer almaz? A)Eski hükümlü B)Kadınlar C)Terör mağduru D) Artı yaş gurubundaki işçiler

90 90 Eğitim programlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine bakılmaz? A)Eğitim programları, eğitimin amacına uygun hazırlanır. B) Genel eğitim planına uygun olarak bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır. C) İşçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin görüşleri alınır. D) Eğitim düzenleyen kurumun özelliğine uygun hazırlanır.

91 91 Eğitim programlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine bakılmaz? A)Eğitim programları, eğitimin amacına uygun hazırlanır. B) Genel eğitim planına uygun olarak bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır. C) İşçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin görüşleri alınır. D) Eğitim düzenleyen kurumun özelliğine uygun hazırlanır.

92 92 İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki prosedürlere uymakla yükümlüdürler B)Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz C) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir D) Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir

93 93 İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki prosedürlere uymakla yükümlüdürler B)Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz C) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir D) Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir

94 94 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin eğitim programına katılımını engelleyen dış engellerden değildir? a. Ekonomik yetersizlik b. Vardiya ç alışması c. V ü cut yorgunluğu d. Zihinsel ve fiziksel eksiklikler

95 95 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin eğitim programına katılımını engelleyen dış engellerden değildir? a. Ekonomik yetersizlik b. Vardiya ç alışması c. V ü cut yorgunluğu d. Zihinsel ve fiziksel eksiklikler

96 96 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde ö ğrenme g ü d ü lerinden sayılamaz? a. Meslek G ü d ü leri b. Toplumsal Aktarım c. Sosyal İlişki d. Kişisel Gelişme

97 97 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde ö ğrenme g ü d ü lerinden sayılamaz? a. Meslek G ü d ü leri b. Toplumsal Aktarım c. Sosyal İlişki d. Kişisel Gelişme

98 98 Eğitim nedir? a. Hiçbiri b. Mevcut haliyle yetersiz olan kişiyi değiştirerek yeterli hale getirmektir c. Kişiyi değiştirmektir d. Kişiyi geliştirmektir

99 99 Eğitim nedir? a. Hiçbiri b. Mevcut haliyle yetersiz olan kişiyi değiştirerek yeterli hale getirmektir c. Kişiyi değiştirmektir d. Kişiyi geliştirmektir

100 100 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin tecrübeleri açısından uygulanacak eğitim metodlarından sayılamaz? a. Taklit etme,Kopyalama b. Faaliyet projeleri c. Beceri uygulama deneyleri d. Grup çalışması

101 101 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin tecrübeleri açısından uygulanacak eğitim metodlarından sayılamaz? a. Taklit etme,Kopyalama b. Faaliyet projeleri c. Beceri uygulama deneyleri d. Grup çalışması

102 102 Aşağıdakilerin hangisinde, olgunlaşmanın tabii bir sonucu olarak yetişkin kişiden, bağımlı bir kişilikten bağımsız bir kişiliğe, kendi kendini idare eder duruma gelmesi beklenir? a. Antropoloji b. Psikoloji c. Andragoji d. Pedagoji

103 103 Aşağıdakilerin hangisinde, olgunlaşmanın tabii bir sonucu olarak yetişkin kişiden, bağımlı bir kişilikten bağımsız bir kişiliğe, kendi kendini idare eder duruma gelmesi beklenir? a. Antropoloji b. Psikoloji c. Andragoji d. Pedagoji


"1 YETİŞKİN EĞİTİMİ. 2 KONUNUN GENEL AMACI Katılımcıların, yetişkin eğitimi, işyerlerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri ve bu eğitimler sırasında gerekli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları