Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YETİŞKİN EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YETİŞKİN EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 YETİŞKİN EĞİTİMİ

2 KONUNUN GENEL AMACI Katılımcıların, yetişkin eğitimi, işyerlerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri ve bu eğitimler sırasında gerekli olan iletişim becerileri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmaktır

3 ÖĞRENME HEDEFLERİ Bu dersin sonunda katılımcılar; Yetişkin eğitiminin özellikleri ve tekniklerini tanımlar İşyerinde verilecek eğitimlerin kimler tarafından, nasıl ve hangi sıklıkla verileceğini belirler İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenleri belirtir

4 KONUNUN ALT BAŞLIKLARI
Yetişkin eğitiminin özellikleri ve teknikleri Eğitim kurumlarının ve eğiticilerin nitelikleri Eğitimin niteliği ve periyodu Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ve mesleki eğitimi İşyerinde etkili bir iletişim süreci ile ilgili temel kavramlar İlgili mevzuat

5 Bilip de yapamamak aslında…Bilmemektir
Öğrenip de yapamamak ………..…Öğrenmemektir Bir şeyi anlayıp da uygulayamamak aslında onu …Anlamamaktır Stephen Covey Duyarsam Unuturum Görürsem Hatırlarım Yaparsam Öğrenirim Confucius

6 EĞİTİM Bireyin yaşadığı toplumda; yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler topluluğudur Bir eğitimci de eğitimi, “Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir” biçiminde açıklıyor SAĞLIK “Yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumudur” (WHO) Sağlığın pozitif yönü, “Tam bir iyilik hali” şeklinde ifade dilmektedir

7 ÖĞRENME «Bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak geçirdiği yaşantılarının ürünü olan; «kalıcı izli davranış değişikliğidir» 1.Yaşantı ürünüdür 2.Çevreyle etkileşim sonucu oluşur 3.Kalıcı ve izlidir 4.Davranış değişikliği vardır

8 SORUN

9 ÇÖZÜM (HEDEF)

10 ÖĞRETME

11 SONUÇ

12 Daha önceden bilmediğiniz bir şeyi bildiğinizi gösterdiğinizde,
• Daha önceden yapamadığınız bir şeyi yapabildiğinizde, • Bir durum karşısında farklı bir tutum içinde olabildiğinizde; Öğrenme gerçekleşir

13 Eğitim (ömür boyu devam eden) bir süreçtir
Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanır Kişinin davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilir Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır

14

15 YETERLİLİK

16 İnsanların öğrenmesine yardımcı olun Katılımcı odaklı bir eğitmen olun
İyi Bir Öğrenme İçin İnsanların öğrenmesine yardımcı olun Katılımcı odaklı bir eğitmen olun Ara verin, egzersiz yaptırın COŞKULU olun COŞKU verin Fark ettirmeksizin aynı bilgiye geri dönün, tekrarlayın Katılımcıya kendini iyi hissettirin, kendine güvenini artırın

17 ‘’Önce Bütünü Göster Sonra Parçala
İyi Bir Öğrenme İçin ‘’Önce Bütünü Göster Sonra Parçala Daha Sonra Parçaları Katılımcıya Toplat’’ • İlgi Uyandır • Bilgi ver • Bilgiyi İşle • İşte bu! dedirt… ŞAŞIRT • Uygula, Uygulat • Değerlendir

18

19

20 ANDROGOJi (Yetişkin Eğitimi)
Yetişkin; kendisi ve başkaları için sorumluluk yüklenebilecek duruma geldiği ve fonksiyonel bir nitelik kazandığı toplum tarafından kabul edilen birey olarak tanımlanır 20-40 yaş genç yetişkin, yaş orta yaşlı yetişkin olarak nitelendirilir Androgoji; bireylerin kendi benlik ve çevreleriyle etkileşim halinde mevcut fonksiyonlarını geliştirme sürecidir

21 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN 4 ANA ÖZELLİĞİ
1. KENDİNİ ALGILAMADIR – Pedagojideki baskın öğretmen rolü kalkar, paylaşım gelir. Kişi kendi eğitim ihtiyacı ve sürecinin sorumluluğunu alır 2. DENEYİMLER – Yetişkinlerin zengin deneyimleri öğrenme için zengin bir kaynak oluşturur ve eğitimleri bunun üzerine kurgulanır 3. İÇERİĞİN SEÇİMİ – Her şeye eğitici karar vermez, içerik ve yöntem katılımcı gereksinimlerine göre belirlenir 4. SORUN MERKEZLİ – Yetişkinler var olan sorunlarına hemen kullanacağı çözümler sunan, konu değil sorun merkezli eğitimler isterler

22

23 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR;
Yetişkin Eğitimi deneyimlerine dayalı olarak yapılmalıdır Öğrendiklerini uygulama ve yaşantısı ile olan ilgisini görme fırsatı verilmelidir Kişisel katılım göz önünde tutulmalıdır Öğrenme süresine faal olarak katılmalıdır (program-değerlendirme) Yetişkin eğitimi öğretmenden öğrenene doğru giden pasif bir bilgi iletişimi değildir Yetişkinler kendilerinden bekleneni bilmelidirler

24 Yetişkinler ; Eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını, Eğitime etkin olarak katılmayı, Değişik yöntemler uygulanmasını, Olumlu geribildirim verilmesini, Özgün birer birey olarak görülmek isterler Ayrıca Yetişkinlerin ; Kişisel kaygıları vardır, Güvenli bir ortama gereksinim duyarlar, Özgüvenlerini korumak isterler, Beklenti düzeyleri yüksektir, Bireysel gereksinimleri dikkate alınmalıdır

25 3. Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma korkusu,
ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER KATILIMCI ENGELLERİ 1. Bilinmeyenden korkma, 2. Gülünç olma korkusu, 3. Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma korkusu, 4. Öğrenmeye karşı olumsuz tutum, 5. Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olmama, 6. Zihinsel ve fiziksel eksiklikler, 7. Ev yaşamından kaynaklanan engeller 8. Vardiya çalışması, 9. Vücut yorgunluğu, 10. Ulaşım zorluğu, 11. Ekonomik yetersizlik

26 1. Eğitmenin sözcüklere boğulması,
ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER EĞİTİCİ ENGELLERİ 1. Eğitmenin sözcüklere boğulması, 2. Eğitmenin anlatılanları karıştırması, 3. Eğitmenin grubun algı hızını fark edememesi, 4. Eğitmenin konuya ilgi uyandıramaması, 5. Eğitmenin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları, 6. Eğitmenin beden dilini iyi kullanamaması, 7. Eğitmenin liderlik vasfının olmaması,

27 1. Fiziksel çevredeki rahatsızlıklar, a) Havalandırma b) Nem,
ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER ORTAM ENGELLERİ 1. Fiziksel çevredeki rahatsızlıklar, a) Havalandırma b) Nem, c) Gürültü, d) Aydınlatma, e) Sıcak-soğuk, 2. Eğitim ortamı, materyaller ve oturma düzeni, a) Masa ve koltuk düzeni, b) Oturma düzeni ve katılımcı sayısı,

28 UNUTULMAMALIDIR Kİ…. İşverenler Personel Eğitimlerini; 1. İşgücü kaybı 2. Zaman kaybı 3. Para kaybı 4. Gereksiz 5. Kolay ulaşılamayan 6. Angarya 7. Pahalı … bir iş olarak düşünürler

29 İLETİŞİM SÜRECİ 1- Sözlü 2- Yazılı 3-Diğer Mesaj Kanal Geri Bildirim
Gönderici Alıcı Kanal Mesaj Geri Bildirim

30 Sınıflandırma Kullanılan Kanallara ve Araçlara Göre Görsel iletişim
Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak Kişilerarası iletişim Grup iletişimi Örgütsel iletişim Toplumsal iletişim Kullanılan Kodlara Göre Sözlü iletişim Sözsüz iletişim Yazılı İletişim Kullanılan Kanallara ve Araçlara Göre Görsel iletişim İşitsel iletişim Dokunma ile İletişim Telekomünikasyon Kitle iletişimi Zaman ve Mekana Göre Yüz yüze iletişim Uzaktan iletişim

31 İyi bir dinleyici olmak…
Etkili iletişim için… Dürüst olmak… Olumlu olmak… Empati yapmak… İyi bir dinleyici olmak… Doğru beden dili kullanmak…

32 ETKİLİ BİR İLETİŞİMİN ÖNCELİKLERİ
İçtenlik “Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet kabili izah değildir. O, gözlerden ve nasiyelerden anlaşılır.” Atatürk Alçakgönüllülük “Dolu başaklar olgunlaştıkça boyunlarını bükerler; boş başaklar ise dimdik durur.” Montaigne Ön yargısızlık “Ne hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir ön yargıyı yıkmak, atomu parçalamaktan daha zor.” Albert Einstein

33 İlk saniye ve isme dikkat! Benzerlikleri ön plana çıkar
İYİ BİR İLETİŞİM İÇİN; İnsana değer ver İlk saniye ve isme dikkat! Benzerlikleri ön plana çıkar İnsanları olduğu gibi kabul et Gülümse  Sıkı tokalaş Farklılıkları hoş gör Eleştirme ve suçlama Sakin ol!

34 KENDİNİ YENİLE !!! Fiziksel olarak (sağlıklı) Sosyal olarak (tanışma) Zihinsel olarak (kitap)

35 DOĞRU İFADELER KULLAN!!!! İletişim Teknikleri En önemsiz sözcük :Ben
En önemli sözcük :Biz En önemli iki sözcük :Teşekkür ederim En önemli üç sözcük :Her şey affedilebilir En önemli dört sözcük :Bu konu hakkındaki fikriniz En önemli beş sözcük :Çok iyi bir iş yaptınız En önemli altı sözcük :Seni daha da iyi anlamak istiyorum

36 Beden dili: Duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır
İletişim Teknikleri Beden dili: Duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide; Sözcükler %10 Ses tonu %30 Beden dili %60 önem taşır “Bazen Bir Hareket Bin Söze Bedeldir.”

37 Beden dilini doğru çözebilen insanlar iletişim
Beden dilini doğru çözebilen insanlar iletişim bilgi ve becerisini kazanmıştır “İş hayatında da başarılı olmak isteyen insanlar, iletişim kurduğu kişilerin söyledikleri ile yüzü, eli, kolu ve bedeniyle yaptıklarını da hissetmelidir”

38 BEDEN DİLİ GÖRSELLERİ

39 BEDEN DİLİ GÖRSELLERİ

40 Dinleyicinin katılmasını ve paylaşmasını kolaylaştıran beden duruşu

41 Dinleyicinin katılımını zorlaştıran beden duruşu

42 Güvenli beden duruşu

43 Çekingen beden duruşu

44 Saldırgan beden duruşu

45 Bir konudaki kararlılık duruşu

46 Anlatılan konuya hassasiyet kazandırma

47 Şiddetli bir reddediş

48 Bir üstünlük belirtisi

49 Bir dostluk yaklaşımı

50 Dikkati yoğunlaştırma

51 Hava alma ihtiyacı sıkıntı

52 İlgi ile dinleme ifadeleri

53 Eleştirisel dinleme ifadeleri

54 Objeden destek alma ifadesi

55 Kalkmaya ya da soru sormaya hazır

56 Özel bir paylaşım içerisinde dışarıya kapalı duruş

57 Etkili Sunuş 1 - GİRİŞ 2 - AYRINTILAR 3 - ÖZETLEME
Her sunumda 3 bölüm vardır; 1 - GİRİŞ İlgi uyandırmak Öğrenmeye hazırlamak için 2 - AYRINTILAR Görsel-işitsel araçlar ile destekleme Gösterimler (demonstrasyon) Küçük grup çalışmaları Soru sorma tekniklerine dikkat 3 - ÖZETLEME

58 SUNUMA GİRİŞ İlk birkaç dakika çok önemlidir. Giriş bölümü; ilgi çekici olmalı ve sonradan verilecekler için gurup hazırlanmalıdır. Gurup üyelerinin beklentilerinizi anlamalarını sağlamalı ve olumlu bir eğitim atmosferi oluşturmalısınız

59 Çeşitli giriş teknikleri vardır
Dersin amaçlarını gözden geçirmek Konu hakkında bir dizi soru sormak Önceki bir konuyla bağlantı kurmak Kişisel deneyimleri paylaşmak Konuyu gerçek yaşam deneyimlerine bağlamak Olgu çalışması / problem çözme etkinliği kullanmak Uygun görsel-işitsel araçların kullanılması Uygun slogan, resim vb kullanmak Kışkırtıcı ifadeler kullanmak

60 SORU SORMA Bir konuya giriş yapmak için Konu karmaşık olduğunda
Görsel-işitsel araçlar ile desteklenmiş eğitimin etkisini artırmak için Beyin fırtınası başlatmak için Tartışma ortamı yaratmak için kullanılır

61 SORU SORMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Aynı tip soru sormaktan kaçının Sorarken katılımcıya adıyla hitap edin, bu; Güdümleyicidir Etkin katılım sağlar Katılımcıya doğru yanıtını tekrarlatın, diğerlerinin de yanıtı duymasını sağlayın

62 SORU SORMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Soruyu tüm gruba yöneltin "Lütfen biriniz niçin .... yaptığımızı söyleyebilir mi?" olumsuz tarafı aynı kişilerin konuşması Soruyu sorun, duraklayın ve sonra belli bir katılımcıya yöneltin En önemli eksiği yönelttiğiniz katılımcı soruyu kaçırabilir Doğru yanıtları destekleyerek ödüllendirin Katılımcının ilgisi devam eder Diğerleri de öğrenir "Ben bile daha iyi açıklayamazdım!“ "Çok güzel bir cevap, Ali!" "Bunu ifade ediş biçimini beğendim, Ayşe." "Mükemmel bir düşünme tarzı, Engin."

63 Verilen yanıt kısmen doğruysa;
Doğru bölümü onaylayın Yanlış bölümü düzeltin veya Öncekiyle ilgili başka soru sorun O katılımcıya Bir başkasına Katılımcının yanıtı hatalı ise, Eleştirel bir tavır sergilemeyin Yumuşak bir tavırla kullanın Katılımcıyı doğru yanıta götürmek için soruyu başka sözcüklerle yeniden ifade edin

64 Katılımcılar soru sorarsa;
Soruyu yanıtlayın Soruya başka bir soruyla karşılık verin Yanıtı bilmiyorsanız, bilmediğinizi itiraf edin Sorunun konuyla ilgisi olmadığını düşünüyorsanız, tartışmayı esas noktaya çekin

65 KÜÇÜK GURUP ÇALIŞMALARI
Çeşitli zamanlarda 4-6 kişilik küçük guruplar yapılabilir Herhangi bir sorunu çözmek için çözmek için, Olgu çalışmaları yapmak için Oynanacak rolleri hazırlamak için En sonunda gurup çalışmaları bütün guruba sunulur

66 Küçük gurup etkinliklerinin olumlu yanları
Katılımcılara birbirinden öğrenme olanağı sunar Etkin katılımı sağlar Beyin fırtınası oluşturulabilir Katılımcılar birbirini tanıdıkça ekip çalışması atmosferi doğar Farklı bakış açıları ortaya konabilir * Katılımcıların hep aynı gurupta olmamalarına özen gösterin Küçük guruplar farklı yollarla oluşturulabilir

67 Gurup Tartışması Fikirlerin Düşüncelerin Soruların Yanıtların
Katılımcılar tarafından geliştirildiği bir eğitim tekniğidir, eğitimin sonunda yapılır Gurup tartışmasında Eğitmen kolaylaştırıcı (facilitator) rolündedir Tartışmada tek bir katılımcının baskın olmasına engel olunmalıdır Tartışma, ana fikirlerin bir özetiyle bitirilir

68 BİR SUNUMU ÖZETLEMEK Özet; bir sunumun içeriğini güçlendirmek ve ana noktaları tekrarlamak için yapılır Genel olarak özet sunumun sonunda verilir Ancak ara özetler de verilebilir Bir özet; Kısa olmalıdır Ana noktaları toparlamalıdır Katılımcıların de etkin katılımını sağlamalıdır

69 Etkili Sunuş Beden dili Göz teması Görünüm Beden hareketleri Duruş Jestler Mimikler Sesin etkili kullanımı

70 TAVSİYELER Sunum sırasında coşkulu olun Beden dilini iyi kullanın
Sınıfta dolaşın Sınıfta U düzeni yaratın Uygun görsel-işitsel araçları kullanın Öğrenme – Eğlenme ile ilgili denge kurun Her 8 dakikada bir hızınızı değiştirin İnsanlara nasıl öğreneceklerini öğretin

71 TAVSİYELER Plana göre hareket edin Kişisel düzeyde iletişim kurun Bilinen sözcükleri ve ifadeleri kullanın Yeni terimleri açıklayın Göz teması kurun Sesinizi yeterince yüksek tutun Sesinizin; Tonunu Perdesini Hacmini Vurgusunu iyi ayarlayın

72 TAVSİYELER Konular arasında yumuşak geçişler yapın
Kısa bir özet yaparak, Bir dizi soru sorarak, Bir sonraki başlığa geçmeden konuyla ilgili bir alıştırma veya uygulama çalışması yaparak İyi örnek olun Giysi Görünüm Organizasyon Tavırlar Zamanlama

73 Sunum sırasında katılımcılara olumlu geri bildirim verin Örneğin:
TAVSİYELER Çeşitli düzeylerde sorular sorun Sunum sırasında katılımcılara olumlu geri bildirim verin Örneğin: "Çok iyi bir nokta, İlker!" "Bu öyküyü bizimle paylaştığın için teşekkürler" "Ayşegül mükemmel bir karşılaştırma yaptı!" Katılımcılara olabildiğince sık adlarıyla hitap edin Olumlu yönde mizah kullanın

74 Bunları asla yapmayın "Tamam, şimdi..." “Evet, ama..” "Bu açık mı?"
“Size pek katılmıyorum..” "Ne dediğimi anlıyor musunuz?" gibi kelime grupları kullanımı Eller cepte bir ileri bir geri arşınlamak, Topuklar üzerinde sallanmak, vb. Sürekli kullanıldığında rahatsız edici hale gelen tekrarlayıcı sözcükler, tabirler, jestlerin kullanımı

75 MEVZUAT Hoş geldiniz ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK /28648

76 MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını, b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, c) Çalışanların bu programlara katılmasını, ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar

77 MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar. (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. (3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. (4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır

78 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

79 (5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. (6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir

80 MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

81 MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. (2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

82 EĞİTİM KONULARI TABLOSU
Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 2. Sağlık konuları Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlkyardım

83 EĞİTİM KONULARI TABLOSU
3. Teknik konular Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlı araçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma

84 her şeyini kaybedersin.
Sabırlı, ümitli ve gayretli ol !!! Ümidini kaybedersen her şeyini kaybedersin.

85

86 Aşağıdakilerden hangisi işverenin sorumlulukları arasında yer almaz?
Eğitimlerin belgelendirmesinin yapılmaması B) Verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek C) Eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak D) Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,

87 Aşağıdakilerden hangisi işverenin sorumlulukları arasında yer almaz?
Eğitimlerin belgelendirmesinin yapılmaması B) Verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek C) Eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak D) Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,

88 Eğitimleri özellik arz eden işçiler arasında hangisi yer almaz?
Eski hükümlü B) Kadınlar C) Terör mağduru D) Artı yaş gurubundaki işçiler

89 Eğitimleri özellik arz eden işçiler arasında hangisi yer almaz?
Eski hükümlü B) Kadınlar C) Terör mağduru D) Artı yaş gurubundaki işçiler

90 Eğitim programlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine bakılmaz?
Eğitim programları, eğitimin amacına uygun hazırlanır. B) Genel eğitim planına uygun olarak bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır. C) İşçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin görüşleri alınır. D) Eğitim düzenleyen kurumun özelliğine uygun hazırlanır.

91 Eğitim programlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine bakılmaz?
Eğitim programları, eğitimin amacına uygun hazırlanır. B) Genel eğitim planına uygun olarak bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır. C) İşçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin görüşleri alınır. D) Eğitim düzenleyen kurumun özelliğine uygun hazırlanır.

92 İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki prosedürlere uymakla yükümlüdürler B) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz C) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir D) Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir

93 İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki prosedürlere uymakla yükümlüdürler B) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz C) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir D) Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir

94 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin eğitim programına katılımını engelleyen dış engellerden değildir?
a. Ekonomik yetersizlik b. Vardiya çalışması c. Vücut yorgunluğu d. Zihinsel ve fiziksel eksiklikler

95 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin eğitim programına katılımını engelleyen dış engellerden değildir?
a. Ekonomik yetersizlik b. Vardiya çalışması c. Vücut yorgunluğu d. Zihinsel ve fiziksel eksiklikler

96 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde öğrenme güdülerinden sayılamaz?
a. Meslek Güdüleri b. Toplumsal Aktarım c. Sosyal İlişki d. Kişisel Gelişme

97 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde öğrenme güdülerinden sayılamaz?
a. Meslek Güdüleri b. Toplumsal Aktarım c. Sosyal İlişki d. Kişisel Gelişme

98 Eğitim nedir? a. Hiçbiri b. Mevcut haliyle yetersiz olan kişiyi değiştirerek yeterli hale getirmektir c. Kişiyi değiştirmektir d. Kişiyi geliştirmektir

99 Eğitim nedir? a. Hiçbiri b. Mevcut haliyle yetersiz olan kişiyi değiştirerek yeterli hale getirmektir c. Kişiyi değiştirmektir d. Kişiyi geliştirmektir

100 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin tecrübeleri açısından uygulanacak eğitim metodlarından sayılamaz? a. Taklit etme,Kopyalama b. Faaliyet projeleri c. Beceri uygulama deneyleri d. Grup çalışması

101 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin tecrübeleri açısından uygulanacak eğitim metodlarından sayılamaz? a. Taklit etme,Kopyalama b. Faaliyet projeleri c. Beceri uygulama deneyleri d. Grup çalışması

102 Aşağıdakilerin hangisinde, olgunlaşmanın tabii bir sonucu olarak yetişkin kişiden, bağımlı bir kişilikten bağımsız bir kişiliğe, kendi kendini idare eder duruma gelmesi beklenir? a. Antropoloji b. Psikoloji c. Andragoji d. Pedagoji

103 Aşağıdakilerin hangisinde, olgunlaşmanın tabii bir sonucu olarak yetişkin kişiden, bağımlı bir kişilikten bağımsız bir kişiliğe, kendi kendini idare eder duruma gelmesi beklenir? a. Antropoloji b. Psikoloji c. Andragoji d. Pedagoji


"YETİŞKİN EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları