Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Yeşil Büyüme Martin Raiser Türkiye Ülke Direktörü Dünya Bankası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Yeşil Büyüme Martin Raiser Türkiye Ülke Direktörü Dünya Bankası."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Yeşil Büyüme Martin Raiser Türkiye Ülke Direktörü Dünya Bankası

2 1880-89 2000-09 Dünya ısınıyor 30 yıllık Baz Dönemi (1951-1980) = Normal Sıc. Geçtiğimiz on yıllık dönemde (2000-2009), okyanus sıcaklık değişikliklerine göre toprak sıcaklığı değişiklikleri; Amerika Birleşik Devletleri’nde 2x ; Avrasya’da 2-3x ; ve Arktik ve Antarktika Yarımadasında 3-4x daha fazla. NASA, 2013 Neden dikkat etmemiz gerekiyor!

3 Isıyı Düşürün 1.4C artış olasılığı 2010 yılına kadar %80, 2060 yılına kadar %20. 2.4C artışın etkileri eşit dağılımlı değil – daha aşağıdaki enlemler en fazla etkilenecek : Tropik bölgelerde gerçekleşecek nispi ısınma daha büyük Deniz seviyesindeki yükselme küresel ortalamaya göre %15-20 daha fazla olacak. Tropik siklon yoğunluğunda orantısız artışlar olacak Çoraklık ve kuraklık artacak 3.4C’lik artışın sonuçları 2C’lik artışın doğrusal bir genişlemesi olmayacak, öngörülmesi güç “taşma noktalarının” ortaya çıkacağı çok daha şiddetli sonuçları olacaktır 4.Mühendislik ve altyapıdan çok daha fazla … uyum üzerinde odaklanmaya devam etmek gerekiyor ! “Sosyal dayanıklılık” 5.Kısa ve orta vadede uyum hayati öneme sahip; ANCAK ACİL ve agresif etki azaltma çabaları ile BİRLİKTE … FIRSATLAR mevcuttur 6.İşte YEŞİL BÜYÜME bu noktada devreye giriyor …

4 Yeşil Büyüme Nedir? Yeşil büyüme bir yandan doğal varlıkların refahımızın bağlı olduğu kaynakları ve çevresel hizmetleri sağlamaya devam etmesini sağlarken aynı zamanda ekonomik büyüme ve kalkınmayı arttırmak anlamına geliyor. Sade bir ifade ile, GSYH’nın artan emisyonlardan ve kaynak kullanımından ayrıştırılması olarak görülebilir. Bu Avrupa’da gerçekleşiyor –bazı ülkelerde diğerlerine göre daha fazla- ancak yeterli düzeyde gerçekleşmiyor. Yeşil büyüme Türkiye için bir fırsat olabilir

5 Türkiye’deki Mevcut Eğilim Türkiye’nin emisyonları düşük düzeydedir ancak hızla artmaktadır Büyüme hızlı ancak henüz kaynak kullanımından ayrıştırılamamış Göstergeler19902008 1990-2008 (Değişim %’si) Kişi başına düşen GSYH (SAGP) (2000 ABD$/kişi)5,46611,693113.92 Toplam Elektrik Üretimi (milyar kWh)57.5198.4245.04 Kişi başına Birincil Enerji Arzı (TPE/kişi)0.941.3947.87 Kişi başına Elektrik Tüketimi (kWh/kişi)1,0242,400134.38 Toplam Seragazı Emisyonu (Mton CO2e)187.03366.595.96 Toplam CO2 Emisyonu (Mton CO2)126.7270.86113.78 Elektrik üretiminden kaynaklanan Seragazı Emisyonu (Mton CO2e)30.44101.79334.4 Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2010; Tüğrkiye İstatistik Kurumu, 2011; Türki,ye Bölgesel Çevre Merkezi, 2008.

6 Türkiye’de düzeltilmiş net tasarruf, 2010 Kaynakların tükenmesi ve kirlilik hasarları Türkiye’nin net tasarruflarını düşürüyor GSMH’nın %’si Brüt Tasarruf Net Tasarruf Artı Eğitim Eksi Tükenme Eksi Kirlilik Hasarı = DNT

7 OECD Ortalaması ile Karşılaştırma Nispeten daha düşük gelir ve yüksek enerji ve karbon yoğunluğu GöstergelerTürkiyeOECD Kişi başına düşen GSYH (bin ABD$ 2000 /kişi)5.2925.63 Ekonominin Enerji Yoğunluğu (TPE/bin ABD$ 2000)0.260.18 Kişi başına CO2 Emisyonu (ton CO2/kişi)3.7110.61 Ekonominin Karbon Yoğunluğu (ton CO2/bin ABD$ 2000 )0.70.41 Enerji Arzının Karbon Yoğunluğu (ton CO2/TPE)2.682.33 Kaynak: Uluslararası Enerji Akansı, 2010

8 Diğer Yükselen Piyasalar ile Karşılaştırma Yüksek enerji verimliliği ve düşük emisyonlar Türkiye diğer yükselen piyasa ekonomilerinden daha erken ayrıştırabilir mi? (SAGP) GSYH/ enerji kullanımı CO2 / KişiCO2/ (SAGP) GSYH Türkiye8.940.3 Brezilya7.41.90.2 Çin3.650.9 Hindistan5.11.40.5 Meksika7.94.50.3 Rusya3.110.80.8 Kaynak: Dünya Bankası, 2011

9 Türkiye’nin büyüme sürecini yeşilleştirmeye dönük politikalar Türkiye’nin Fırsatı : Uygun politikalar Türkiye’nin daha yüksek verimlilik seviyelerine sıçramasına ve çok daha kaynak kullanım düzeyleri ile büyümeyi artan çevresel baskıdan ayrıştırmasına olanak tanıyabilir. Dünya Bankası tarafından kısa süre önce yayınlanan “Türkiye’de Yeşil Büyüme” başlıklı Politika Belgesi

10 Kalkınma Senaryoları ve Politika Önlemleri Bir CGE Modelinin Sonuçları CGE - SenaryolarAnaliz edilen önlemler Daha yeşil şehirler Daha yeşil tarım Daha yeşil Türkiye Kirleten öder (Co2, PM10, Katı Atık, Atık Su, Gübre Kullanımı) Su fiyatlandırması “Yeşil yenilikçilik” teşvikleri “Yeşil İstihdam” teşvikleri Üretkenlik artışı (Sağlık faydaları) Kapsamlı Yeşil Senaryoda CO2 Yoğunluğu (kg CO2/$GSYH) Baz senaryo Bileşik senaryo, Kırsal ve Kentsel Yeşilleşme

11 Politika Simülasyonlarının Makroekonomik Sonuçları BelirleyiciSenaryo Açıklaması 2030 yılında wrt GSYH - BAU % Değişimi Simülasyon 1: Daha Yeşil Şehirler Simülasyon 1: Daha Yeşil Tarım Simülasyon 1: Daha Yeşil Türkiye PM10’un vergilendirilmesi, sabit reel kentsel ücretler PM10 vergisi, sabit ücretler, PM10 azaltımı sonucunda sağlanan TFV artışlarının ilavesi Sadece katı atık vergisi, sabit ücret, yeşil iş yok Sadece atık su vergisi, sabit ücret, yeşil iş yok Sadece CO2 vergisi, sabit ücret, yeşil iş yok Tüm vergiler birlikte, sabit ücretler, PM10 azaltımı sonucunda sağlanan TFV artışlarının ilavesi, yeşil iş yok Tüm vergiler birlikte, sabit ücretler, PM10 azaltımı sonucunda sağlanan TFV artışlarının ilavesi, artı yeşil vergi gelirlerinin yeşil işler için ayrılması Tüm vergiler birlikte, sabit ücretler, PM10 azaltımı sonucunda sağlanan TFV artışlarının ilavesi, artı yeşil vergi gelirlerinin yeşil işler için ayrılması, artı Stratejik sektörlerde TFV kazanımları (eski EXP2) PM10 vergisi, esnek ücretler, sağlık verimlilik artışı yok Sürdürülebilir tarım yoluyla yeşilleşme: *Koruma amaçlı tarımın yaygınlaştırılması/toprak işlemesiz Mera yönetiminin iyileştirilmesi Su kullanımında verimliliğin arttırılması Entegre senaryo (kentsel, endüstriyel ve CO2 kirlilik azaltımı + yeşil işler + yenilikçilik + sürdürülebilir tarım

12 Etkilerin Özeti Birincil Etki: Çevre vergileri kaynak yoğunluğunu azaltır Katı işgücü piyasası ile, kaynak yoğun sektörlerdeki artan maliyetler üretim kayıplarına ve işsizliğe yol açar Yeni teknolojiler kabul edilirse, su ücretlerinin tarımsal üretim üzerinde büyük etkisi olur İkinci Etki: Esnek ücretler ile birlikte, maliyet baskıları hafifletilir ve üretim kayıpları büyük ölçüde azaltılır Kaynak ve kirlilik ücretlerinden elde edilen gelirlerin yeniden tahsisi, işgücü piyasaları esnek ise olumsuz üretim etkisinin dengelenmesinin de ötesinde etki yaratabilir

13 Çevresel Politikalar ve Yeşil İşler Türkiye’nin işgücü piyasasındaki katılıklar göz önüne alındığında, tek başına çevresel vergilerin getirilmesi maliyetli olabilir. Ancak ekonominin esnekliğini arttırmaya yönelik yatay politikalar ile birlikte uygulandıklarında, kaynak ücretleri ve kirlilik vergileri yeşil ve ekonomik kar paylarını ödeyebilir : -Kirlilik vergileri veya “tavan ve ticaret” emisyon tahsisleri gibi piyasa esaslı araçlar yenilikçiliği tetikleyebilir. -Yeşil endüstrilere yönelik hedefli destekler yeşil işlerin yaratılmasına ve kaynak yoğun sektörlerde yüksek maliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. -Buradaki kilit husus doğru yatay politikalara sahip olmaktır – büyüme olmadan yeşil büyüme olamaz

14 Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Sektörel Politika Önlemleri EV alanında yetki sahibi özel kurum Açık kurumsal roller / hesap verebilirlik Bakanlıklar arası koordinasyon organı İzleme ve uyumun sağlanması rollerinin dağıtılması Programları oluşturma, uygulama, değerlendirme ve raporlama yetkisi EV hedefleri doğrultusunda ilerlemenin takibi Kurumlar Kapsamlı EV yasal çerçevesi (EV Kanunu) Maliyetleri yansıtan enerji fiyatlandırması Yönetmelikler/standartlar ve uygulama mekanizmaları EV teşvik programları ve finansman kaynakları Sektörlere göre EV hedefleri Kamu bütçelemesinde/alımlarında EV’nin teşvik edilmesi Politik ve Düzenlemeler Enerji tüketimi veri tabanı Sanayi ve bina stoku Bilgi merkezi/örnek incelemesi veri tabanı Hizmet sağlayıcıların, EV teknolojilerinin ve ekipman tedarikçilerinin veri tabanı Yaygın, sürekli kamuoyu bilinçlendirme Cihaz etiketleme Bilgi Ticari banka kredileri (kredi hatları, garantiler) Nakit akışına dayalı EV finansmanı Ticari ESCO finansmanı Kamu sektörü EV finansmanı Konut/cihaz kredileri Ekipman kiralama Finansman Enerji denetçisi/yöneticisi eğitim ve sertifikalandırma programları Özel sektör eğitim programları (bankalar, ESCO’lar/EV hizmet sağlayıcıları, son kullanıcılar) EV proje şablonları(denetimler, Ölçüm ve Doğrulama Planları, EPC ihale dokümanları, sözleşmeler) Enerji yönetim sistemlerinin geliştirilmesi Teknik Kapasite Enerji sektörü %75 ile toplam sera gazı emisyonlarında en büyük paya sahiptir.

15 Dünya Bankası’nın Türkiye’de Enerji Verimliliği için Sağladığı Finansal Desteklerin Örnekleri  Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi (1.100 milyon ABD$; 100 milyon ABD$’lık kısmı Temiz Teknoloji Fonundan) Özel sektör mülkiyetindeki veya işletmesindeki yerli yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminin ve büyük ölçekli sanayi işletmelerinde enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik kredi hattı. CTF kaynakları ileri YE (rüzgar, jeotermal, vs.) ve EV yatırımlarını teşvik etmek için kullanılıyor (1.200 MW’ın üzerinde YE projesi finanse edildi; EV projelerinden 2.048 Tcal/yıl enerji tasarrufu sağlandı; 4,2 milyon ton/yıl CO2 emisyon azaltımı sağlandı) Ortaklar: TKB, TSKB  KOBİ Enerji Verimliliği Projesi (301 milyon ABD$) Enerji Verimliliği artışları için KOBİ’lere sağlanan kredi hatları; ESCO’ların gelişmesini destekliyor, EV “ürün hatlarının”/ekipman kiralamasının geliştirilmesini destekliyor. Ortaklar: HalkBank, VakıfBank ve Ziraat Bankası  AB/IPA (15 milyon ABD$) EV politikalarının ve programlarının geliştirilmesi konusunda ETKB/YEGM’ için kapasite oluşturma; ESCO’ların eğitimi; KOBİ sektörüne teknik yardım; endüstriyel karşılaştırma; ticari banka eğitimi; piyasa etütleri; enerji denetimleri; ve diğer ilgili destekler. Ortaklar: ETKB (ABGM, YEGM), Hazine

16 Enerji Verimliliği için Teknik Kapasite Oluşturma ve Bilgi Paylaşımı Desteği  Teknik Kapasite Banka EV tarama araçlarının geliştirilmesi (tamamlandı) Banka EV tarama araçlarının yaygınlaştırılması (KOBİ EV Projesi kapsamında) Kamu enerji kurumlarına eğitim; örn. ETKB, TEDAŞ, TEİAŞ, vs.  Bilgi Paylaşımı YEGM’ne bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinde destek; yuvarlak masa toplantıları yoluyla paydaş diyalogu; ESCO ve EV proje örnek incelemeleri, piyasa etütleri, değerlendirme ve seçenek belgeleri, vs. Personel eğitimi ve hedefli pazarlanma konusunda Finansal Aracılara eğitim Enerji kullanıcı ve tüketim veri tabanlarının geliştirilmesi

17 Tarımda Yeşil Yaklaşımlar Tarımda yeşil yaklaşımlar benimsemenin potansiyel faydaları da önemlidir Yeşil Önlem Alan (milyon ha) Sahada üretkenlik artışlarının ve saha dışı sosyal maliyetlerdeki azalmanın Net Bugünkü Değeri (milyar ABD$) Koruma Amaçlı Tarım /toprak işlemesiz 56.0 Mera ıslahı53.9 Sulamada verimliliğin arttırılması 1.2 drenaj 3.2 borulu yeni sistem 8.5 su tasarrufu teşvikleri 1.5 TOPLAM11,5

18 Yeşil Büyümeyi Desteklemeye Yönelik Diğer Dünya Bankası Grubu Girişimleri Dünya Bankası ve diğer uluslararası ortaklar /GGGI, OECD ve UNEP) arasındaki işbirliği yoluyla oluşturulan Yeşil Büyüme Bilgi Platformu, Yeşil Büyüme ile ilgili dünya genelinde yapılan araştırmaları bir araya getirmektedir : http://www.greengrowthknowledge.org/Pages/ GGKPHome.aspx

19 Thank you! Teşekkür ederim Martin Raiser Türkiye Ülke Direktörü Dünya Bankası mraiser@worldbank.org


"Türkiye’de Yeşil Büyüme Martin Raiser Türkiye Ülke Direktörü Dünya Bankası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları