Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSİKODİNAMİK YAKLAŞIMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSİKODİNAMİK YAKLAŞIMLAR"— Sunum transkripti:

1 PSİKODİNAMİK YAKLAŞIMLAR
ANN ROE KURAMININ rene descartes’e UYARLANMASI Hazırlayanlar: Melike Uluçay ve Tuğçe Karsavurdan

2 Bu sunuda Güz yarıyılında RPDA 317 dersi kapsamında yapılan Descartes’in yaşamı; kariyer gelişimini etkileyen faktörler ve Psikodinamik Kuramlardan Ann Roe’nun kuramına göre incelenerek yorumlanması ödevi yer almaktadır. Bu ödev, DAÜ’de ilgili ders sorumlusu; Prof.Dr.Binnur Yeşilyaprak’a sunulmuştur.

3 KARİYER KURAMINA GÖRE İNCELEME
İÇİNDEKİLER Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler Psikolojik Faktörler Sosyolojik Faktörler Cinsiyet Ekonomik, Politik, Toplumsal Faktörler KARİYER KURAMINA GÖRE İNCELEME Kuramın Önerme ve Kavramlarını Ele Alma Kişiye Uygulama ve Yorumlama

4 Rene descartes Rene Descartes, 31 Mart 1596 tarihinde, Fransa'da, varlıklı bir ailede dünyaya geldi. Fransız düşünür, yazar, bilim adamı ve matematikçi. Modern psikolojinin ve matematiğin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Kendisinden sonraki bilim adamlarına ve filozoflara ilham kaynağı olan teorileriyle bilimin günümüz seviyesine ulaşmasında büyük rol oynamıştır.

5 Düşünsel alanda matematiksel açılımlardan yararlanarak, doğrudan ortaya çıkan ve doğruluğu tartışılmaz kesin- mutlak birtakım bilgilerin var olduğunu savunmuş; bu savını da "Düşünüyorum, öyleyse varım" şeklindeki ünlü söylemiyle ortaya koymuştur.

6 Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler
Psikolojik Faktörler Yetenek& Zeka Olağanüstü zihinsel yeteneği çok küçük yaşta ortaya çıkan René, sekiz yaşına değin özel öğretmenlerce yetiştirildi

7 10 yaşına geldiğinde, ileride Avrupa'nın en iyi okullarından biri olduğunu belirteceği, Cizvit kolejine gönderildi. Sağlığının zayıf olması nedeniyle, öğretmenleri tarafından yatılı okuması öngörüldü. Kendisini iyi hissedene kadar yatakta kalmasına izin verildiğinden, büyük yetenek ve ilgi duyduğu matematik çalışmalarına ağırlık verdi.

8 Cebiri, geometri çözümlemelerinde kullanmış; "Kartezyen" teoremini ortaya atarak, analitik geometrinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Buradan hareketle, Descartes’in hem Zihinsel Yeteneğinin hem de Mantıksal- Matematiksel Zekasının gelişmiş olduğunu görebiliriz.

9 Eğitim hayatı boyunca özellikle klasik edebiyat,tarih,retorikve felsefe alanlarında kendini geliştirdi. Babasının yönlendirmesiyle, Poitiers Üniversitesi'nin hukuk fakültesine girdi ve 1616 yılında mezun oldu. Ama babasının isteğinin tersini, yazarlığı ve felsefeyi seçti. Genç yaşta verdiği bu kararın amacı, “dünya kitabını incelemek “ ve “kendi benliğini araştırmak”tı. Mantıksal-matematiksel zekasının yanı sıra içsel zekasınında gelişmiş olduğunu söylemek mümkündür. (kendine amaç belirlemesi).

10 Aynı zamanda Descartes felsefeye olan ilgisiylede sözel dilsel zekaya sahip olduğunu göstermiştir.
Felsefesinin Temeli

11 İLGİ Gezmeye, yeni yerler görmeye ve yeni şeyler öğrenmeye oldukça fazla merak duyardı. Düşünsel, bilimsel ve yazınsal olan herşeye ilgisi vardı. Descartes zihinsel yetenekleri bakımından daha çok düşünme, muhakeme, okuma, yazma ve matematiksel usavurum gibi zihinsel kapasitesini ilgileri doğrultusunda kullanmıştır.

12 KİŞİLİK İçe dönük bir kişilik yapısına sahiptir. Matematik, fen bilimleri ve yabancı dil alanında ki başarısında bunun etkisi olmuştur. İçe dönük yapısının yanında sosyal bir kişiliğe de sahiptir. Arkadaşlarıyla yaptığı seyahatler bunlara örnek olabilir.

13 ÖZ DEĞERLER « Hayattaki amacı, kendi gerçekliğini oluşturmaktır»
İlgi ve yeteneklerini kullanma Araştırmacı Kuşkucu Yaratıcılık Sayılarla Çalışma Düşünme ve muhakeme vs. sıralamak mümkündür. « Hayattaki amacı, kendi gerçekliğini oluşturmaktır»

14 SOSYOLOJİK FAKTÖRLER AİLE Rene Descartes, 31 Mart tarihinde, Fransa’da, varlıklı bir ailede dünyaya geldi. Doğumundan bir yıl sonra annesinin tüberkiloz nedeniyle vefat etmesinin ardından, Brittany Yüksek Mahkemesi’nde yargıç olan babası Joachim, başka bir kadınla evlendi ve Descartes üvey annesi tarafından yetiştirildi.

15 Doğuştan narin yapılı, bir bebek olarak dünya ya gelen Descartes; ailede ilgi ve sevgi ortamında büyümüştür.

16 sed Sosyo-ekonomik düzeyi oldukça yüksek varlıklı bir ailede dünya ya geldi. Hayatı boyunca çalışmamış ailesinin bütün servetini kendi bilimsel çalışmaları için kullanmıştır.

17 CİNSİYET Descartes’in yaşadığı dönemde bilim adına araştırmalar buluşlar yapma işi ile genelde kadınlar uğraşmıyordu.

18 Ekonomik-Politik Toplumsal Faktörler
Dinsel egemenliğin, anlamsız çatışmaların ve modern düşüncelere yönelik hoşgörüden uzak, bağnazca tutumların hüküm sürdüğü; aynı zamanda, Avrupa’nın düşünsel, sanatsal ve kültürel kabuk değişiminin gerçekleştiği bir dönemde yaşadı. Birçok alanda hayata geçirilen atılımlara, düşünce ve eserleri ile eşlik etti. Ortaçağı tarihe gömerek, modern bilimin rönesansını inşa edenler arasında yer aldı.

19 Bu siyasi ve toplumsal çalkantılar nedeniyle, soylu ailelere mensup gençlerin kilise ya da orduya katılması popüler hale gelmişti. Dolayısıyla Descartes da, toplumsal statüsünü sağlamlaştırmak için orduya katılmaya karar verdi.

20 Descartes sosyal hayatta; Dönemin hakim kıyafet şekli olan yeşil ipek giysileri bir kenara atarak bedenini arka plana atmak istemiş ve düşüncenin baskınlığını simgesel olarak ifade etmek amacıyla da siyah giysiler tercih etmiştir.

21 17. Yüzyıl Descartes’in yüzyılı bir çelişkiler yüz yılıydı
17. Yüzyıl Descartes’in yüzyılı bir çelişkiler yüz yılıydı. Hoş görüsüzlük çağıydı ama aynı zamanda düşünce ve sanat devlerinin çağıydı. Çağdaş akılcı, bilimsel düşünceyi başlatan Descartes gibi filozoflar çağıydı.

22 KARİYER KURAMINA GÖRE İNCELEME
Roe ; erken çocukluktaki kişilik gelişimiyle meslek seçimi arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

23 Roe’nin Teorisinin temelini Maslow ve Murpby’in yaklaşımları oluşturur.
Bu teoride; Murphy’in etkisi, erken çocukluk deneyimlerini meslek seçimiyle ilişkisini vurgulaması Maslow’dan ise ;ihtiyaçlar hiyerarşisinden yararlanmış,bireyin aile stilini, ihtiyaçlar ile ilişkisini ve bunların yaşam biçimiyle ilişkisini incelemiştir.

24 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLE İÇİ İLETİŞİM
Roe, ailenin çocuk yetiştirme stilini her birinde 2 sınıflandırma olacak şekilde 3 tipe ayırmıştır. ÇOCUK YETİŞTİRME STİLLERİ 1-Çocuğa duygusal yoğunlaşma ( aşırı koruyuculuk ve talepkarlık arasında değişir.) 2-Çocuktan kaçınma ( duygusal olarak red ve ihmal etme arasında değişir.) 3-Çocuğun kabulü ( rahat kabul etme ve severek kabul etme şeklinde değişir.)

25 Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki ilgi, ihtiyaç ve tutumları meslek seçimini etkiler.
Koruyucu olan ailelerin çocukları ödül ve geri bildirim sağlayan mesleklere yönelirler. İhmal edilen çocuklar insanlardan uzak nesnelere yönelik meslekleri seçerler. Kabul edilen çocuklar ilgilerini doyurabilecek mesleklere yönelirler.

26 Rene Descartes’in Erken Çocukluk Dönemi
Rene Fransa’da varlıklı bir ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğumundan 1 yıl sonra annesini tüberkiloz nedeniyle kaybetmesinin ardından yargıç olan babası başka bir kadınla evlendi. Descartes üvey annesi tarafından yetiştirildi.

27 Doğuştan narin yapılı bir bebek olduğu için hem üvey annesi hem de özel bir bakıcı gözetiminde büyüdü. Daha bebek iken annesini kaybeden Rene, hiçbir zaman annesinin yokluğunu hissetmemiştir Üvey annesi onu kendi çocuklarından ayırt etmemiş, Rene’i sevgiyle büyük bir ilgiyle büyütmüştür. Rene babası işlerinin yoğunluğundan dolayı babasıyla fazla zaman geçirememiş fakat babası herzaman ilgisini desteğini göstermiştir.

28 Edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak Rene Descartes’in aile içinde sevilen, kabul edilen bir çocukluk geçirdiğini söylemek mümkündür. Erken çocukluktaki kişilik gelişimi ile meslek seçimi arasında ki ilişkiyi incelersek; Descartes çocukluğunda kabul görmenin yanı sıra meslek seçiminde de ilgi ve yeteneklerine yönelmiştir. Erken çocukluktaki kişilik gelişimi ile ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçimi paralellik göstermektedir.

29 Çocukluktaki aile ortamı yetişkinlikte ilgi ve tutumları etkiler
Çocukluktaki aile ortamı yetişkinlikte ilgi ve tutumları etkiler. Aile ortamının etkilerine göre insanlara yönelik ya da yönelik olmayan meslekler seçilir. Roe’ye göre : İnsanlara yönelik meslekler ; hizmet, iş bağlantısı, örgütler, genel kültür, sanat ve eğlence. İnsanlara yönelik olmayan meslekler ; teknoloji, açık hava, bilim. Descartes; ilgilendiği genel kültür ile insanlara yönelik meslekleri ayrıca pozitif bilimlerle ilgilenmesi açısından da insanlara yönelik olmayan mesleklerden kendi içinde birer parça bulundurmaktadır.

30 Ayrıca Roe : Her meslek grubunda bireyin aldıkları sorumluluklarına, performanslarına, kapasitelerine ve becerilerine göre 6 iş düzeyine göre sınıflandırmıştır. 1-Profesyonel Yönetici : Üst düzey yöneticiler 2-Profesyonel Yönetici(2) : Daha az bağımsızlığı olan yöneticiler 3-Yarı Profesyonel Yönetici : Küçük işyerlerindeki yöneticiler

31 4-Beceri Sahibi Olanlar : Mesleki ve teknik eğitim 5-Az Beceri Sahibi Olan Meslek Eğitimi 6-Becerisi Olmayan : Uzmanlaşmaya yönelik bir eğitim gerektirmeyen. Descartes; düşünce yapısı ve sorgulayıcı gücü bakımından dikkate alındığında profesyonel yönetici sınıfına girmektedir. Roe bu düzeylerin zekaya ve bireyin çevreyi yönetme tarzına göre değişiklik gösterdiğini söyler.

32 Kaynakça Yeşilyaprak, B. (Ed.). (2012). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Kuramdan Uygulamaya (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi gelisime-kuramsal-yaklasimlar/roe%E2%80%99nun- kurami/roe%E2%80%99nun-kurami/ alleri.pdf

33 Melike ULUÇAY 111601 Tuğçe KARSAVURDAN 110166
Bizi dinlediğiniz için Teşekkürler…


"PSİKODİNAMİK YAKLAŞIMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları