Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 2014 YILI MAAŞ HESABINA ESAS KATSAYILAR AYLIK KATSAYI0,07699801.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere TABAN AYLIK KATSAYISI1,20527401.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere YAN ÖDEME KATSAYISI0,02441601.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 2014 YILI ASGARİ ÜCRET DÖNEMGÜNLÜKAYLIK 01.01.2014-30.06.201435,701.071,00 01.07.2014-31.12.201437,801.134,00

3 MAAŞ UNSURLARININ SINIFLANDIRILMASI AYLIKLAR SOSYAL YARDIMLAR TAZMİNATLARÖDENEKLER Gösterge Aylığı Aile Yardımı Yan Ödeme AylığıÜniversite Ödeneği Taban AylığıÖzel Hizmet TazminatıGeliştirme Ödeneği Ek Gösterge AylığıEk ÖdemeEğitim Öğretim Ödeneği Kıdem Aylığı Çocuk Yardımı Yabancı Dil Tazminatı İdari Görev Ödeneği Vekalet ve İkinci Görev Aylığı Makam-Görev-Temsil Tazminatı Fark Tazminatı Toplu Sözleşme Ödeneği

4 MAAŞ HESABI (1) En Yüksek Devlet Memuru Aylığı(1500+8000) x Aylık Katsayısı Taban AylığıTaban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı Kıdem AylığıKıdem Yılı x 20 Aylık Katsayı Gösterge AylığıAylık Gösterge x Aylık Katsayı Ek Gösterge AylığıEk Gösterge x Aylık Katsayı Yan Ödeme AylığıYan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet TazminatıEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Tazminat Oranı Yabancı Dil TazminatıYabancı Dil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Eş Yardımı2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı 0-6 Yaş için 500 x Aylık Katsayı 6 Yaşından Büyük 250 x Aylık Katsayı

5 MAAŞ HESABI (2) Toplu Sözleşme Ödeneği45 TL. (Üç Ayda Bir) Üniversite Ödeneği En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Üniversite Ödeneği Oranı Geliştirme Ödeneği (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) x % Geliştirme Ödeneği Oranı Eğitim Öğretim ÖdeneğiEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 İdari Görev Ödeneği (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) x % İdari Görev Ödeneği Oranı Makam TazminatıMakam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev TazminatıGörev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Temsil TazminatıTemsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Ek ÖdemeEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Ek Ödeme Oranı

6 KESİNTİLERİN HESAPLANMASI (1) Asgari Geçim İndirimi 2014 Yılı Brüt Asgari Ücret (1.134,00) x % Asgari Geçim İndirimi Oranı Gelir Vergisi Kesintisi ((Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme - (Emekli Keseneği İştirakçi Payı (% 16) veya SGK %9 + Özel Sigorta + Sakatlık İndirimi)) x Gelir Vergisi Oranı Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme + Özel Hizmet Tazminat + Ek Ödeme + Makam Tazminat + Görev Tazminatı + Görev Tazminatı + Üniversite Ödeneği + İdari Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği) x Damga Vergisi Oranı Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 Öncesi Devlet Katkısı) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 20

7 KESİNTİLERİN HESAPLANMASI (2) Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 Sonrası Devlet Katkısı) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 11 Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 Öncesi Şahıs Kesintisi) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 16 Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 Sonrası Şahıs Kesintisi) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 9 Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 Öncesi Devlet Katkısı) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 12

8 KESİNTİLERİN HESAPLANMASI (3) Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 Sonrası Devlet Katkısı) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 7.5 Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 Öncesi Şahıs Kesintisi) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 12 (Devlet Katkısı Olarak Karşılanır.) Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 Sonrası Şahıs Kesintisi) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 5 Kefalet Kesintisi Giriş Aidatı = 1500 x Aylık Katsayı (4 Eşit Taksit) Aylık Aidat = 100 x Aylık Katsayı Sendika Kesintisi Damga Vergisine Tabi Aylık Brüt Gelirleri Toplamı x Sendika Tüzüğünde Belirtilen Oran

9 EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞINA, EK GÖSTERGE’YE GÖRE UYGULANACAK EMEKLİ KESENEĞİ ORANLAR Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda240% Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda180% Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda150% Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda130% Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda70% Diğerleri40%

10 TABAN AYLIK 27.06.1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin değişik 1. maddesi hükmü uyarınca; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele "1.000" gösterge rakamının Taban Aylık Kaysayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen tutar. 1.000 x Taban Aylık Katsayısı

11 KIDEM AYLIĞI 27.06.1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin değişik 1. maddesi hükmü uyarınca; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele hizmet süresi itibariyle belirlenen kıdem göstergesinin Memur Aylık Katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen tutar. Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak uygulanır. 20 x Hizmet Yılı x Aylık Katsayı

12 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5.nci maddesinde yer alan hükümler uyarınca kademe esasına göre düzenlenen aylık gösterge tablolarında yer alan gösterge rakamlarının yürürlükte olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar. Kademe ilerlemesinde bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren, Derece yükselmesinde ise yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır. Gösterge x Aylık Katsayı

13 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (657 SAYILI KANUNUN 43/A MADDESİ) DRC/KDM123456789 1132013801440150000000 2115512101265132013801440000 3102010651110115512101265132013800 4915950985102010651110115512101265 5835865895915950985102010651110 6760785810835865895915950985 7705720740760785810835865895 8660675690705720740760785810 9620630645660675690705720740 10590600610620630645660675690 11560570580590600610620630645 12545550555560570580590600610 13530535540545550555560570580 14515520525530535540545550555 15500505510515520525530535540

14 EK GÖSTERGE AYLIĞI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B ve 154.ncü maddeleri ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunun 5.maddesinde yer alan hükümler uyarınca Ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir. Ek Gösterge x Aylık Katsayı

15 AKADEMİK PERSONEL EK GÖSTERGE PUANLARI Profesörlerden Rektör, Rektör Yrd., Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü Olanlar ile Profesör kadrosunda 4 yılını tamamlayan Profesör (1.Derece)6400 Diğer Prof. (1.Derece)5300 Doçentler (1-3 Derece)4800 Yardımcı Doçentler (1-5 Derece)3600 Öğretim Görevlisi, Okutmanlar, Diğer Öğretim Yardımcıları 3600 2700 2300

16 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (1) GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI DereceEk Göstergeler Genel Sekreter13600 Daire Başkanı13600 İç Denetçi13600 Genel Sekreter Yardımcısı13000 Hukuk Müşaviri13000 Hastane Baş Müdürü13000 Fakülte Sekreteri13000 Yurt Müdürü13000

17 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (2) GENEL İDARE HİZMETLER SINIFIDereceEk Göstergeler Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar 1.Yükseköğretim Görenler 12200 21600 31100 4800

18 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (3) GENEL İDARE HİZMETLER SINIFIDereceEk Göstergeler 2.Diğerleri 11500 21100 3800 4650

19 TEKNİK HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (1) TEKNİK HİZMETLER SINIFIDereceEk Göstergeler Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar 13600 23000 32200 41600 51300 61150 7950 8850

20 TEKNİK HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (2) TEKNİK HİZMETLER SINIFIDereceEk Göstergeler Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları, 13000 22200 31600 41500 51200 61100 7900 8800

21 TEKNİK HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (3) TEKNİK HİZMETLER SINIFIDerece Ek Göstergeler Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar, 12200 21600 31500 41100 Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar, 11500 21100 3800 4650

22 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI EK GÖSTERGELERİ (1) SAĞLIK HİZMETLER SINIFIDereceEk Göstergeler Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar 13600 23000 32200 41600 51300 61150 7950 8850

23 YAN ÖDEME 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/1 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi hükümleri gereği gereği sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. niteliklere göre tespit edilen, 1. İş Güçlüğü, 2. İş Riski, 3. Teminde Güçlük ve Mali Sorumluluk Tazminatı, puanlarının yan ödeme katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar. Yan Ödeme Göstergesi X Yan Ödeme Katsayı

24 ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/2 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi gereği görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının tazminat oranıyla çarpımını ifade etmektedir. En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = (9500 X Aylık Katsayı) En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat Oranı

25 G.İ.H.S ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (1) GENEL İDARE HİZMETLER SINIFIDerece Tazminat Oranı (%) Genel Sekreter1200 Genel Sekreter Yardımcısı1175 Hukuk Müşaviri1200 Daire Başkanı1175 Hastane Baş Müdürü1200 Fakülte Sekreteri1145 Yüksekokul Sekreteri1145 Enstitü Sekreteri1135 Yurt Müdürü1135 Hastane Müdürü1135

26 G.İ.H.S ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (2) GENEL İDARE HİZMETLER SINIFIDerece Tazminat Oranı (%) Şube Müdürü1135 Şube Müdürü2100 Hastane Müdür Yrd.1125 Ayniyat Saymanı1135 Sivil Savunma Uzmanı1100 Savunma Uzmanı380 Araştırmacı1-460 Şef3-460 Bilgisayar İşletmeni3-455 Veznedar455

27 G.İ.H.S ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (3) GENEL İDARE HİZMETLER SINIFIDerece Tazminat Oranı (%) Şef, Antrenör, Araştırmacı, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni 5-1350 Memur, Ambar Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Şoför 8-1548 Memur, Ambar Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Şoför Diğer49

28 G.İ.H.S ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (4) DENETİM HİZMETLERİ SINIFIDerece Tazminat Oranı (%) İlave Tazminat Oranı (%) İç Denetçi1-2 19530 İç Denetçi3-5 18530 Mali Hizmetler Uzmanı1-2 12020 Mali Hizmetler Uzmanı3-5 11520 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı8 8520

29 AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFIDerece Tazminat Oranı (%) Avukat1-4135 Avukat5130

30 TEKNİK HİZMETLERİ SINIFI ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (2) TEKNİK HİZMETLER SINIFIDerece Tazminat Oranı (%) d) Unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimlilerden; 1-4100 -Diğer derecelerden aylık alanlar 93 2- En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerinden; 1-4100 -Diğer derecelerden aylık alanlar 93 3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenlerden; 1-572 -Diğer derecelerden aylık alanlar 69 4- Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlerden;1-564 -Diğer derecelerden aylık alanlar 61

31 MAKAM TAZMİNATI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 26. maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun Ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca anılan Kanunlara ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan kadro unvanlarına atanan personele anılan cetvellerde bu unvanlar için belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden makam tazminatı ödenmektedir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Makam Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayı

32 MAKAM TAZMİNATI ORANLARI (1) 2914 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI KADRO VE ÜNVAN MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGESİ Rektör7000 Profesör ( Bu kadroda üç yılını tamamlamış olanlar) 6000 Profesör4500 Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla) 2000

33 MAKAM TAZMİNATI ORANLARI (2) 657 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI KADRO VE UNVAN MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGESİ Genel Sekreter2000 İç Denetçi2000

34 GÖREV TAZMİNATI 375 sayılı KHK ve 2008/13694 Sayılı BKK hükümleri uyarınca aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlara, belirlenen görev tazminatı oranının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. Ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir. (2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi, 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurlu Kararının 3 ve 4 üncü maddesi) Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı

35 GÖREV TAZMİNATI ORANLARI ÜNVAN Makam Tazminatı Görev Tazminatı Toplam Görev Tazminatı Rektörler7.000 -- Profesör Unvan’ında 3 yılını tamamlayanlar6.000900015.000 Diğer Prof.4.500700011.500 Doç.(KHA 1.Der. Olanlar)2.00060008.000 Genel Sekreter2.00060008.000 İç Denetçiler2.00060008.000

36 TEMSİL TAZMİNATI 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 2000/457 sayılı BKK uyarınca Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden ekli cetvelde yer alan gösterge rakamları üzerinden makam tazminatı alanlara, hizalarında gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Temsil Tazminatı ödenir. Temsil tazminatı Rektör için ödenmektedir. Temsil Tazminatı Göstergesi : 17000 Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı

37 EK ÖDEME 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu Maddesi Uyarınca 15/1/2012 tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme, En Yüksek Devlet Memuru Aylığına (9500 x Aylık Gösterge), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanır. En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x %Ek ödeme Oranı

38 AKADEMİK PERSONEL EK ÖDEME ORANI Aylıklarını 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar: Ek Ödeme Oranı (%) 1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar 72 2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar 70 3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) 63 4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan)57 5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) 68 6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar 67 7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar 77 8- Diğer öğretim elemanlarından; a) 1-2 dereceden aylık alanlar 66 b) 3-4 dereceden aylık alanlar 66 c) Diğer derecelerden aylık alanlar 66

39 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI (1) GENEL İDARE HİZMETLER SINIFIDerece Ek Ödeme Oranı (%) Genel Sekreter1185 Genel Sekreter Yardımcısı1180 Daire Başkanı1180 Hastane Baş Müdürü1180 Fakülte Sekreteri1170 Yüksekokul Sekreteri1170 Enstitü Sekreteri1170 Yurt Müdürü1170 Hastane Müdürü1170

40 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI (2) GENEL İDARE HİZMETLER SINIFIDerece Ek Ödeme Oranı (%) Şube Müdürü1170 Şube Müdürü2170 Hastane Müdür Yrd.1165 Ayniyat Saymanı1115 Sivil Savunma Uzmanı1115 Savunma Uzmanı3115 Araştırmacı1-2115 Araştırmacı3-4110 Araştırmacı5-10100

41 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI (3) GENEL İDARE HİZMETLER SINIFIDerece Ek Ödeme Oranı (%) Şef1-2115 Şef3-4105 Şef (Diğer Derecelerden Aylık Alan) 95 Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan; 1-2110 3-4100 5-790 8-1385

42 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI (4) GENEL İDARE HİZMETLER SINIFIDerece Ek Ödeme Oranı (%) İç Denetçi1-2 165 İç Denetçi3-4 163 Mali Hizmetler Uzmanı1-2 140 Mali Hizmetler Uzmanı3-4 135 Mali Hizmetler Uzmanı5-7 130 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 125

43 TEKNİK HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI TEKNİK HİZMETLER SINIFIDerece Ek Ödeme Oranı (%) Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı ve Şehir Plancısı Kadrolarında Bulunanlar 1-2150 3-4140 5-7130 Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi, Astronom Kadrolarında Bulunanlar 1-2120 3-4110 5-7100 Bu Sınıfta Yer Alan Diğer Kadrolarda Bulunanlardan; 1-2110 3-4100 5-790 8-1185 Çözümleyici-Programcı 1-2115 3-4110 5-10100

44 AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI EK ÖDEME ORANI AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFIDerece Ek Ödeme Oranı (%) Avukat1-2150 Avukat3-4140 Avukat5-8130

45 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI EK ÖDEME ORANI (2) SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFIDerece Ek Ödeme Oranı (%) Diş Tabiplerinden; 1-2185 3-4175 5-7165 Eczacı Kadrolarında Bulunanlardan; 1-2140 3-4130 5-7120 Bu Sınıfta Yer Alan Diğer Personelden 1-2115 3-4105 5-795 8-1190

46 YABANCI DİL TAZMİNATI GÖSTERGE RAKAMI Yabancı Dil Tazminatı (Yabancı dilden faydalanılması durumunda) A düzeyi (96-100)1200 A düzeyi (90-95)900 B düzeyi (80-89)600 C düzeyi (70-79)300 Yabancı Dil Tazminatı (Yabancı dilden faydalanılmadığı durumda) A düzeyi (96-100)750 A düzeyi (90-95)750 B düzeyi (80-89)500 C düzeyi (70-79)250 Yabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı

47 AİLE YARDIMI 657 sayılı Kanunun 202 inci maddesi (değişik 5473 sayılı kanun 3 üncü madde) gereği memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan eşi için 1500 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımının neticesi elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Hiçbir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez. (05.07.2011 tarihli ve 27985 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1500 gösterge rakamı 2134 gösterge rakamına çıkarılmıştır.) 2134 x Aylık Katsayı

48 ÇOCUK YARDIMI 657 sayılı Kanunun 202 inci maddesi gereği (değişik 5473 sayılı kanun 3 üncü madde) memurun çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Çocuk Yardımı Göstergesi X Aylık Katsayı

49 ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12.maddesine göre akademik personele her ay üniversite ödeneği ödenir. Bu ödenek kısmi statüde görev yapanlara ödenmez. ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ ÜNVAN% ORAN 1.Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı,Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda 3 yılını tamamlamış olanlar 245 2.Diğer profesör kadrosunda Bulunanlar215 3-Doçent kadrosunda bulunanlar175 4-Yrd.Doçent Kadrosunda bulunanlar165 Diğer Öğretim Elemanları% ORAN 1. Dereceden aylık alanlarda 130 2. Dereceden aylık alanlarda 117 3. Dereceden aylık alanlarda 110 4-5. Dereceden aylık alanlarda 104 Diğer Derecelerden Aylık Alanlar 98

50 ÜNİVERSİTE GELİŞTİRME ÖDENEĞİ YOZGAT İLÇE GELİŞTİRME ÖDENEĞİ ORANI MERKEZ140 YERKÖY145 BOĞAZLIYAN150 ÇANDIR150 SORGUN150 YENİFAKILI150 ÇAYIRALAN170 ŞEFAATLİ170 SARIKAYA180 AKDAĞMADENİ200

51 İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70'i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir. (( Aylık Gösterge + Ek gösterge ) x Aylık Katsayı ) x %İdari Görev Ödeneği Oranı

52 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ 2914 sayılı Kanun Ek Madde 1 hükümleri uyarınca; 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 1/12)

53 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. MÜSLÜM İLBAŞ STRATEJİ GEL. DAİ.BŞK.V.


"BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları