Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKADEMİK PERSONEL MAAŞI TABAN AYLIK KATSAYISI: 0,88562

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKADEMİK PERSONEL MAAŞI TABAN AYLIK KATSAYISI: 0,88562"— Sunum transkripti:

1 AKADEMİK PERSONEL MAAŞI TABAN AYLIK KATSAYISI: 0,88562
Ocak 2012 MAAŞ KATSAYISI: 0,066187 TABAN AYLIK KATSAYISI: 0,88562 YAN ÖDEME KATSAYISI : 0,020987 Kat sayılar yıl başında bütçe kanunu ile yıl içinde BKK ile belirlenir.

2 GELİRLER Gösterge Ek Gösterge Taban Aylık Kıdem Aylığı
Üniversite Ödeneği+Geliştirme Ödeneği İdari Görev Ödeneği+ Eğitim Öğretim Ödeneği Ek Ödeme Aile Yardımı + Çocuk Yardımı Makam Tazminatı+Görev Tazminatı+Temsil Taz. Yabancı Dil Tazminatı Sendika Ödeneği Emekli Keseneği Devlet Katkısı (%20 veya %19.5)

3 Aylık: Bilindiği gibi 2914 sayılı Kanunun 5
Aylık: Bilindiği gibi 2914 sayılı Kanunun 5. maddesinde Üniversite öğretim elemanlarının aylıklarının hesaplanmasında Devlet Memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek aylık gösterge tablosu 657 sayılı Kanunun 43/A maddesinde gösterilmiştir. Aylık= aylık gösterge x Maaş Katsayısı Örneğin; 1 derecenin 4. kademesi için Aylık Tutar:1500*0, = 99,28

4 DRC/KDM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1320 1380 1440 1500 1155 1210 1265 1020 1065 1110 915 950 985 835 865 895 760 785 810 705 720 740 660 675 690 620 630 645 10 590 600 610 11 560 570 580 12 545 550 555 13 530 535 540 14 515 520 525 15 500 505 510

5 Ek Gösterge = Ek Gösterge x Aylık Katsayı 6400 * 0,066187 = 423,60
Prof.Rektör,Rektör.Yrd.Dekan.Dekan Yrd.Y.O.M.olan ve Profesör kadrosunda 4 yılını tamamlayanlar 6.400 Profesör 5.300 Doçent (1 - 3 ) 4.800 Yrd.Doçent (1 - 5 ) 3.600 Öğr.Gör. ,Okutman, Arş.Gör., Uzman, Çevirici, Eğitim Öğretim Planlayıcısı ( 1 ) Öğr.Gör. ,Okutman, Arş.Gör., Uzman, Çevirici, Eğitim Öğretim Planlayıcısı ( 2 ) 2.700 Öğr.Gör. ,Okutman, Arş.Gör., Uzman, Çevirici, Eğitim Öğretim Planlayıcısı ( 3-7 ) 2.300

6 Taban Aylık = Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı
Taban Aylığı: Aylık tutarın yanında yapılan ikinci bir aylık türüdür göstergesinin kat sayı ile çarpımıyla hesaplanır. Gelir vergisine ve damga vergisine tabidir.Emekli Keseneğinin matrahına dahil edilir. Taban Aylık = Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı 1000 * 0,88562 = 885,62

7 Kıdem Aylığı = Kıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı
Kıdem Aylığı: Üçüncü bir aylık türüdür. Her hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kadro aylığı ödenir. 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak uygulanır. Gelir ve damga vergisine tabidir. Kıdem Aylığı = Kıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı = 25 * 20 * 0, = 33,09

8 Kısmi statüde görev yapanlara ödenmez. ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ Kadro Ünvanı
ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ : EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI X ORAN (2914 s. Kanunun 12. maddesi) =628,78*%245 = 1.540,50-TL Kısmi statüde görev yapanlara ödenmez. ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ Kadro Ünvanı Oran % 1-Rektör,Rektör Yrd.Dekan,Dekan Yrd.Yük.ok.müd. Profesörlük kadrosunda 3 yılı tamamlamış olanlar 245 2-Diğer Profesör kadrosunda Bulunanlar 215 3-Doçent kadrosunda bulunanlar 175 4-Yrd.Doç.Kadrosunda bulunanlar 165 5-Diğer öğretim elemanlarında a) - 1. Dereceden aylık alanlarda 130 b) - 2. Dereceden aylık alanlarda 117 c) - 3. Dereceden aylık alanlarda 110 d) - Dereceden aylık alanlarda 104 e) - Diğerleri 98

9 GELİŞTİRME ÖDENEĞİ: [(AYLIK GÖST + EKGÖSTERGE) x AYLIK KATSAYISI] x Oran
(2914 s. Kanunun 14. maddesi ve 2005/8681 s. BKK) Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak tutara, yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerleşim yerlerine göre belirlenen oranların uygulanması sonucu bulunacak miktarda geliştirme ödeneği ödenir. Geliştirme ödeneği, çalışmayı izleyen aybaşında ödenir. Bu ödeneğe, ödeneğin verilmesi gereken yükseköğretim kurumlarında fiilen göreve başlanıldığı tarihten itibaren hak kazanılır. Görevden ayrılma halinde, o ay içinde çalışılan günler itibarıyla hesap edilerek ödenir. Daha yüksek veya daha düşük geliştirme ödeneğine hak kazanacak şekilde görev yerleri değişenler hakkında da aynı usule göre işlem yapılır.

10 Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi dışındaki kadrolara atanmış öğretim elemanlarına, bu Karar hükümlerine göre hesaplanacak geliştirme ödeneği miktarının yarısı ödenir. Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumlarında fiilen yapılması şarttır. Ancak; a) Yıllık izin süresince, b) Bir takvim yılında toplam 15 günü aşmayan mazeret izni süresince, c) Hastalık izni kullanılması, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülmesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20 nci maddesine göre refakatçi izni verilmesi hallerinde (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez), d) 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan süreler için (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez), fiilen çalışma şartı aranmaz.

11 Geliştirme ödeneği; a) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim öğretim için yurt dışına gönderilenlere, b) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilenlere, c) Özel kanunlardaki hükümlere dayanılarak yükseköğretim kurumları dışında görevlendirilenlere, d) Kısmi statüde çalışanlara, Ödenmez. 2005/ 8681 sayılı BKK eki cetvellerde Üniversitemiz Birimlerinde oaran şu şekilde belirlenmiştir. Tokat Merkez ve Turhal’da %100 Niksar ve zile’de %110 Erbaa’da %120 Başçiftlik’ de %130 Almus,artova,Pazar ve Reşadiye’de %140 Ulusaray ve Yeşilyurt’da %150 Koyulhisar’da %190

12 Eğitim Öğretim Ödeneği : E.Y.D.M.A./12 = 628,78 / 12= 52,40.-
İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ : [(AYLIK GÖST + EKGÖST) x MAAŞ KATSAYISI] x oran =( )*0, * % 20= 104,58.- (2914 s. Kanunun 13. maddesi) Madde 13 – (Değişik birinci fıkra: 20/3/ KHK - 570/5 md.) Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70'i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir Eğitim Öğretim Ödeneği : E.Y.D.M.A./12 = 628,78 / 12= 52,40.- (2914 s. Kanunun Ek 1. maddesi) En yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

13 Aile Yardımı: (657 S.K. Madde 202)Bu yardımı memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan eşi için 2134 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımının neticesi elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Aile Yardımı: 2134 X Maaş Katsayısı 2134*0,66187 = 141,24- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 10. maddesinde “Öğretim elemanları 657 sayılı DMK maddeleri ile düzenlenen sosyal hakve yardımlardan yararlanır hükmünden hareketle aylıkla birlikte ödenen aile ve çocuk yardımı ile münferiden ödenen doğum ve ölüm yardımları ile cenaze giderlerinden de yaralanırlar.

14 Çocuk Yardımı: Memurun menfaat karşılığı çalışmayan çocuklarının her birisi için 250 gösterge rakamının aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar üzerinden ödenir. 7 yaşından küçük çocuklar için iki katı (500) ödenir. Karı koca memur ise bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:              1. Evlenen çocuklar,       2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur).          3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),              4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. ÇOCUK 6 YAŞINDAN KÜÇÜK =500 X AYLIK KATSAYISI 500*0, = 33,09 ÇOCUK 6 YAŞINDAN BÜYÜK =250 X AYLIK KATSAYISI 250*0,066187= 16,54

15 Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır. Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder.

16 Ek Ödeme: tarihli 666 sayılı KHK sayılı kanun hükmünde kararnamenin 1. maddesiyle 375 sayılı KHK Eklenen ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılan ödeme. En yüksek devlet memuru aylık tutarının ünvana göre belirlenen oran tutarında verilir. Sadece damga vergisi kesilir. Ek Ödeme:E.Y.D.M.A.*%Oran = 628,78 * %72 = 452,72 Profesörlerden Rektör,Rektör yardımcısı ve dekan olanlar %72 Prof.lardan dekan yardımcısı,Y.okul müdürü, 3 yılını dolduran Prof. %70 Diğer Proflar %63 Kazanılmış hak aylığı 1.derece olan kadrolu doçentler %57 Diğer doçentler %68 Yrd.Doçent kadrosunda bulunanlar %67 Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar %77 Diğer öğretim elemanları %66 2547 sayılı Kanunun 58.maddesine göre Döner sermaye alanlara bu maddeye göre maddeye ek ödeme yapılmaz ayrıca görev tazminatından mahsup işleminde bunlar açısından dikkate alınmaz.Yani Döner sermayeden 58 maddeye göre katkı payı alanların görev tazminatından 58/g maddesine göre %20 Mahsup işlemi yapılmaz.

17 Sendika Yardımı: Sendikaya üye olan herkese üç ayda 45,00.-TL sendika yardımı ödenir sayılı Kanunun ek 4. maddesi ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanuna eklenen hüküm gereği sendikaya üye olanlara ocak, nisan, temmuz, ekim aylarında yani 3 ayda bir ödenir ve sadece Damga vergisi kesilir ve başka ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

18 MAKAM TAZMİNATI : MAKAM TAZ. PUANI X AYLIK KATSAYISI = 6000
Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev unvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir. Ünvanı Tazminat Göstergesi Rektörler Profosör ( Bu kadroda 3 yılını tamamlamış) Profosörler Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları 1. Derece) TEMSİL TAZMİNATI: Temsil Tazminatı X Maaş Katsayısı (4505 sayılı Kanunun 5. Maddesi ve 2000/457 S. BKK)=17000X X= Makam ve Yüksek hakimlik tazminatı en az 7000 ve yukarı olanlara Makam Tazminatı ödenir. Üniversitelerde sadece rektör 7000 tazminatı aldığı için gösterge üzerinden temsil tazminatı sadece rektöre ödenir. Temsil tazminatı alan görev tazminatı alamaz. Mahsubunda görev tazminatı gibi işlem yapılır maddeye göre döner alırsa %20 mahsup yapılmaz.

19 GÖREV TAZMİNATI : GÖSTERGE x AYLIK KATSAYISI
(631 s. KHK) = 15000*0,066187= 992,80.*%80=794,24 Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personelden; makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlardan, makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları; olanlara 9.000, olanlara 7.000, ve daha az olanlara 6.000 gösterge rakamının, almakta oldukları makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamlarına ilave edilmesi suretiyle bulunan gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. Görev tazminatı alanların ek ödeme alması halinde görev tazminatından mahsup edilecek tutarın görev tazminatının %20 sini geçmesi halinde görev tazminatının %80 i asgari görev tazminatı olarak ödenir.

20 Emekli Keseneği:(5434s. Kanuna göre)
EMEKLİ KESENEKLERİ MATRAHI: Ek göstergesi 6400 olan Profesör [AYLIK+EK GÖSTERGE+TABAN AYLIK+KIDEM AYLIĞI+EMEKLİLİK TAZMİNATI(En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % oran)] x %20, %100, (Devletçe Karşılanan) 99,28+423,60+885,62+33, ,81(628,78*%180) =2.573,40*0,20= 514,68.- %20 Kurum karşılığı Emekli %100 artış Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlara % 240’ ına Ek göstergesi 7600 (dahil) – 7600 (hariç) arasında olanlara % 200’ üne Ek göstergesi 6400 (dahil) – 7600 (hariç) arasında olanlara % 180’ ine Ek göstergesi 4800 (dahil) – 6400 (hariç) arasında olanlara % 150’ ine Ek göstergesi 3600 (dahil) – 4800 (hariç) arasında olanlara % 130’ una Ek göstergesi 2200 (dahil) – 3600 (hariç) arasında olanlara % 70’ ine Diğerlerinde % 40’ ına

21 Emekli Kesenekleri: (5510 sayılı Kanuna Göre)
5510 sayılı Kanunun 80. maddesinde ve Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin 105. maddesinde 4/c kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bunlara göre;Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalıların aylık gösterge, ek gösterge, memuriyet taban aylığı, kıdem aylığı, makam,temsil ve görev tazminatları, Üniversite ödeneği toplamı 5510 sayılı Kanuna göre Sosyal güvenlik priminin matrahını oluşturmaktadır. Buna göre Örneğimizde; aylık+ t. Aylığı+kıdem aylığı+ek gösterge+Üniversite ödeneği+Makam tazminatı+görev tazminatı=ToplamX %19.5 (%11MYEK+%7.5 Sağ.Payı) 99,28+885,62+33,09+423, ,50+397,12+992,80= ,01X %19.5=852,55 Not= idari görev ödeneği Kanunda ve yönetmelikte prime esas kazançlar içinde sayılmamıştır. Ayrıca vekalet ve ikinci görev aylığından prime esas kazancın tespitinde dikkate alınmaz şeklinde açıklanmıştır.

22 Genel Sağlık Sigortası Kesintisi:
5510 sayılı Kanununun yürürlüğünden önce iştirakçi olanların 5510 sayılı Kanun kapsamında 4/c bendi kapsamına alınanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları hakkında eski hükümler uygulanır. Geçici12. maddenin ikinci fıkrası uyarınca kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin SGK devralındığı tarihten itibaren kamu idarelerince bu kapsamda sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının %12 si oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenir. AYLIK+EK GÖSTERGE+TABAN AYLIK+KIDEM AYLIĞI+EMEKLİLİK TAZMİNATI(En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % oran)] x %20, %100, (Devletçe Karşılanan) 99,28+423,60+885,62+33, ,80 (628,78*%180)=2.573,39*%12=308,81 GSS primi tahakkuk eder.

23 Yabancı Dil Tazminatı:
KPDS Seviye tespit sınavı neticesinde Yabancı Dil Yabancı Dil faydalanılan faydalanılmayan Not Puan Puan A Düzeyinde başarılı olanlara 90 – B Düzeyinde başarılı olanlara C Düzeyinde başarılı olanlara gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda bilinen her bir yabancı dil için yabancı dil tazminatı ödenir. 5 yıl için geçerlidir, 5 yıl sonra bir alt düzeye düşüyor. Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir. Damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Mevzuat gereği Akademik personelin yabancı dilinden faydalandığı kabul edilmektedir. 300* : 19,86.- GELİRLER TOPLAMI = ,16 TL

24 Artan Oranlı vergi tarifesi:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinde 2012 yılı Ücret gelirlerine uygulanmak üzere tarife şu şekildedir. TL’ye kadar %15 TL nin TL si için TL, fazlası %20 TL nin TL si için TL,fazlası %27 TL için TL fazlası için %35 Vergi tarifesi her yıl güncellenmektedir. Oranında ücretlerden gelir vergisi kesilir.Döner sermaye katkı payı, ek ders ücretleri ve maaş matrahları birleştirerek gelir vergisi hesaplanması gerekir. Çünkü burada tek işveren Üniversitedir.

25 KESİNTİLER Gelir Vergisi Damga Vergisi
Emekli Keseneği Devlet Katkısı (%20) Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) (kesenekler 5510 s. Kanuna tabi olanlarda farklı) %100 artış (5434 tabi olanlar için) Sendika Aidatı (Sendika Üyesi için) Kefalet Aidatı (Kefaletli Görevler için) Lojman Kesintisi İcra ve Nafaka Kesintisi Genel Sağlık Sigortası Kesintisi

26 Sosyal Güvenlik Kurumuna gidecek tutarlar:
Emekli Kes. Dev. Katkısı:Em.Kes.Matrahı X %20= 514,68 Emekli Kes. Şahıs Payı :Em. Kes. Matrahı X %16= 411,75 Genel Salık Sigortası :Em. Kes. Matahı X %12= 308,81 Örneğimizde; Emekli keseneği matrahı 21 nolu slaytta hesaplanmıştı ve 2.573,40 olarak bulunmuştu. (5534 tabi olanlar açısından) tabi olsa idi Örneğimiz; aylık+ t. Aylığı+kıdem ayl.+ek gös.+Üniversite ödeneği+Makam tazminatı+görev tazminatı=Toplam X %19.5 (%11MYEK+%7.5 Sağ.Payı) 99,28+885,62+33,09+423, ,50+397,12+992,80= ,01X %19.5(%11+%7.5)=852,55 İşveren payı 4.372,01 X%14 (%9+%5) =612,09 sigortalı payı 5510 sayılı Kanuna tabi olanlarda ayrıca Genel Sağlık Sigortası payı Hesaplanmayacaktır.

27 Gelir vergisi matrahtan düşülecek,
Gelir Vergisi: Bu vergiye tabi (gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı, idari görev ve vb.) miktarlar toplanıp memur ve personelden kesilen %16 emekli keseneği, %100 artış varsa hizmet borçlanması (askerlik dahil), Sakatlık halinde bu indirimi, özel bireysel emeklilik ve hayat sigortası ile sendika aidatı, Gelir vergisi matrahtan düşülecek, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinde 2012 yılı Ücret gelirlerine uygulanmak üzere tarife şu şekildedir. TL’ye kadar %15 TL nin TL si için TL, fazlası %20 TL nin TL si için TL,fazlası %27 TL için TL fazlası için %35 Vergi tarifesi her yıl güncellenmektedir. Oranında ücretlerden gelir vergisi kesilir.Döner sermaye katkı payı, ek ders ücretleri ve maaş matrahları birleştirerek gelir vergisi hesaplanması gerekir. Çünkü burada tek işveren Üniversitedir.

28 Gelir vergisi hesabı: GV Matrahı: aylık+ ek gösterge+taban aylığı+ kıdem aylığı+İdari görev ödeneği Matrahtan İndirimler: kişiden kesilen kesenekler+özel hayat sigortası veya bireysel emeklilik prim ödemeleri+sakatlık indirimi GV Matrahı-Matrahtan İndirimler X Vergi oranı Örneğimizde; matrah=99,28+885,62+423, ,58=1.546,17 İndirimler=411,75+100,00+180, = 691,75 854,42X%15=128,16

29 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ:
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına; * Mükellefin kendisi için % 50'si, *Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, *Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i *Diğer çocuklar için % 5'i olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. eşi çalışmayan 1 çocuklu =10.638*%67.5*%15=1.077,10/12=89,76 Örnekte bu dikkate alınmıştır. 886,50.*12= *%50*%15=797,85/12=66,49.-TL) bekar veya eşi çalışan için bir aylık a.g.i

30 Sakatlık İndirim: Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde düzenlenmiştir. 2012 yılı sakatlık indirim tutarları; Çalışma gücünün %80 i ve fazlasını kaybeden I. Derece sakat ise 770 TL Çalışma gücünün %60 ve fazlasını kaybeden II. Derece sakat ise 380 TL Çalışma gücünün %40 ve fazlasını kaybeden III. Derece sakat ise 180 TL GVK 31/2 ye göre bu indirimden bakmakla yükümlü olunan özürlü kişi varsa o da yararlanır. Bu indirim hizmet erbabından aylık olarak düşülür.

31 Damga Vergisi: Bu vergiye tabi olan ödemelerin toplamından oluşan matrah % 0.66 oranı ile çarpılarak bulunur. Damga Vergisi = (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + İdari görev ödeneği + Üniversite ödeneği +Geliştirme ödeneği+Eğitim Öğretim Ödeneği+ Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil tazminatı+Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği) x %0,66 Örneğimizde Damga vergisi Matrahı:99,28+885,62+423,60+33,09+104, ,50+522,88+52,40+19, ,12+794,24=4918,17 X%0.66=32.46 ,

32 Sendika Aidatı = Damga Vergisi Matrahı x Sendika Kesinti oranı (Binde 5 sabit oran)
Örneğimizde; 4.918,17 X0.005=24,59 Kefalet Aidatı =(Akademik personelde genelde olmaz istisnai olarak olabileceği için burada açıklanmış yalnız örnekte uygulanmamıştır. Giriş aidatı; (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Giriş aidatı, ilk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir.              Aylık aidat; (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.

33 Kesintiler Toplamı: Emekli Keseneği Devlet Katkısı :2.573,40 X %20 =514,68 Emekli Keseneği Şahıs payı : 2.573,40 X %16 =411,75 Genel Sağlık Sigortası Payı : 2.573,40 X %12 =308,81 Gelir Vergisi(1.546,17-691,75) : 854,42 X %15 =128,16 Damga Vergisi(4.918,17x %066): =32,46 Sendika Kesintisi(4.918,17 x%05): =24,59 TOPLAM ,45

34 Net maaş= Tahakkuklar-Kesintiler+Asgari Geçim İndirimi
6.352, ,45+89,76=5.021,47 TL

35 Kademe, Derece ve Unvan Değişikliklerinde yeni Aylığa Hak Kazanma
657 sayılı DMK’nun 166 ve 167 maddelerinde gerek kademe gerekse Derece ilerlemelerinde buna ilişkin onayı takip eden ay başından sonra yeni derece ve kademenin aylığına hak kazanır. Eğer derece değişikliği yükselme şeklinde ve yeni bir yerde göreve başlamayı gerektiriyorsa burada yeni göreve başladığı takip eden ay başından itibaren yeni derece ve unvanının aylığına hak kazanır. 2914 sayılı Kanunun 3.maddesinde de paralel bir düzenleme ile Profesörlerin bu kadroya atandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, doçentlerin ve yardımcı doçentlerinde aynı şekilde atandıkları yeni kadronun maaşını takip eden ay başından itibaren hak edecekleri belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen her iki durumda da onay tarihi ile takip eden ayın 14’ üne kadar gün hesabıyla fark ödemesi YAPILMAZ.

36 Ek Ders Ücreti Ücreti Mevzuatı
Akademik ek ders ücreti ile ilgili temel düzenleme 2914 sayılı Yüksek Öğretim personel Kanunun 11. maddesinde yapılmıştır. Ayrıca 3843 sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında Kanunun 10.maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan 94/5593 sayılı BKK’nın 1. maddesi ile yapılmıştır. Ayrıca 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun bazı maddelerinde ek ders ücreti ile ilgili düzenlemeler mevcuttur. Yukarda sayılan mevzuatın tamamını içerecek şekilde bu konu ile ilgili tarihli YÖK Başkanlığının Genel Kurul Toplantısında alınan “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” hakkında karar yayınlanarak gerekli açıklamalar yapılmıştır. 657 sayılı DMK’na dayalı ek ders ücreti düzenlemeleri ise söz konusu Kanunun 89. maddesi ile 176 ncı maddeleri ile 89. maddeye istinaden çıkarılmış olan tari ve 2005/9247 sayılı BKK ile Yüksek öğretim üst kuruluşları ile yüksek öğretim kurumlarında kurs, seminer ve hizmet içi eğitimlerinde okutulacak ders saati sayısı ve ders görevi alacakların nitelikleri belirlenmiştir.


"AKADEMİK PERSONEL MAAŞI TABAN AYLIK KATSAYISI: 0,88562" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları