Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAKAN ARSLAN MALİ HİZMETLER UZMANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAKAN ARSLAN MALİ HİZMETLER UZMANI"— Sunum transkripti:

1 HAKAN ARSLAN MALİ HİZMETLER UZMANI
MALİ VE SOSYAL HAKLAR HAKAN ARSLAN MALİ HİZMETLER UZMANI

2 KAMU KURUMLARINDA İSTİHDAM ŞEKİLLERİ
MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİ GEÇİCİ PERSONEL DİĞER KAMU PERSONELİ(HAKİM VE SAVCILAR,ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ, ASKERİ PERSONEL)

3 HER İSTİHDAM ŞEKLİNİN GELİRLERİ FARKLI ŞEKİLDE BELİRLENMEKTEDİR.

4 DEVLET MEMURLARI DEVLET MEMURLARI 657 SAYILI KANUNA TABİDİR.
DEVLET MEMURLARININ GELİRİNE “MAAŞ” DENİLMEKTEDİR. DEVLET MEMURLARI MAAŞLARINI HER AYIN 15’İNDE ALMAKTADIR.

5 DEVLET MEMURLARI MAAŞ ARTIŞLARI YILDA İKİ DEFA YAPILMAKTADIR.
OCAK AYINDA BÜTÇE KANUNU İLE TEMMUZDA İSE BAKANLAR KURULU KARARI İLE YAPILMAKTADIR. UYGULAMADA ENFLASYON ORANI KADAR MAAŞ ARTIŞI YAPILMAKTADIR.

6 DEVLET MEMURLARI MALİ VE SOSYAL HAKLAR

7 MALİ HAKLAR AYLIK EK GÖSTERGE AYLIĞI TABAN AYLIK KIDEM AYLIK
ZAM VE TAZMİNATLAR EK TAZMİNAT YABANCI DİL TAZMİNATI MAKAM, GÖREV VE TEMSİL TAZMİNATI DİĞER TAZMİNATLAR(YOLGİDERLERİVB.)

8 SOSYAL HAKLAR KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ DOĞUM YARDIM ÖDENEĞİ ÖLÜM YARDIM ÖDENEĞİ TOPLU GÖRÜŞME ÖDENEĞİ GİYECEK VE YİYECEK YARDIMI CENAZE GİDERLERİ

9 MAAŞLARDAN YAPILAN KESİNTİLER
EMEKLİLİK KESENEĞİ GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ

10 DEVLET MEMURLARININ MALİ VE SOSYAL HAKLARINI DÜZENLEYEN HUKUKİ METİNLER
* 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU *375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME *4505 SAYILI TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN

11 DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER
* GÖSTERGE AYLIĞI * EK GÖSTERGE AYLIĞI * YAN ÖDEME AYLIĞI: (İŞ GÜÇLÜĞÜ, İŞ RİSKİ, TEMİNİNDE GÜÇLÜK, MALİ SORUMLULUK) * TAZMİNATLAR ( ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE DİĞER TAZMİNATLAR) * MAKAM TAZMİNATI

12 GÖSTERGE AYLIĞI 657 sayılı Kanunda, "Aylık Gösterge Tablosu” düzenlenmiştir. Aylık Gösterge Tablosu” her derece ve kademeye göre farklı olup, 500 ile 1500 rakamı arasında değişmektedir. Gösterge aylığı, personelin bulunduğu derece ve kademe için öngörülen gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır.

13 GÖSTERGE AYLIĞININ HESAPLANMASI
GÖSTERGE RAKAMI x AYLIK KATSAYI (9/1) PERSONELİN GÖSTERGE AYLIĞI 620*0,076791=47,61 (8/1) PERSONELİN GÖSTERGE AYLIĞI 660*0,076791=50,68 (1/4) PERSONELİN GÖSTERGE AYLIĞI 1500*0,076791=115,19

14 EK GÖSTERGE AYLIĞI Ek gösterge aylığı; 657 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamları ile aylık katsayının çarpımı sonucu hesaplanmaktadır. Ek göstergeler, Personelin hizmet sınıfları, görev türleri, kadro unvanları, öğrenim durumları ve aylık alınan derecelerine göre farklı şekilde düzenlenmiştir. Ek gösterge aylığından emekli keseneği, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir.

15 EK GÖSTERGE AYLIĞI Kamuda istihdam edilen personelin tamamı için ek gösterge öngörülmemiştir. Mevcut düzenlemede, en yüksek ek gösterge rakamı (8000) olup, Başbakanlık Müsteşarı’na aittir. Uzman Tabip(1/4); 3600 x 0,076791=276,45 TL Hemşire Lisans(1/4); 3000 x 0,076791=230,37 TL Eczacı(1/4):3600 x 0,076791=276,45 TL Biyolog(1/4); 3600 x 0,076791=276,45 TL Hemşire Önlisans(1/4);2200 x 0,076791=168,94 TL

16 YAN ÖDEME AYLIĞI Yan ödeme aylığı, 657 sayılı Kanunun “Zam ve tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesi hükmü gereği ödenmesi öngörülen; İş güçlüğü, İş riski, Mali sorumluluk Temininde güçlük zamlarından oluşmaktadır.

17 YAN ÖDEME AYLIĞI Yan ödeme aylığı, yan ödeme puanı ile yan ödeme katsayısının çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. Yan ödeme puanları her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile unvanlar itibarı ile belirlenmektedir. Yan ödeme katsayısı her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilmektedir. 2013 YILI İKİNCİ YARISI İÇİN YAN ÖDEME KATSAYISI;0,024350

18 YAN ÖDEME AYLIĞINI OLUŞTURAN ZAMLAR
Mali Sorumluluk Zammı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu veznedar ve diğer görevlilere ödenmektedir. Temininde Güçlük Zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan personele ödenmektedir.

19 YAN ÖDEME AYLIĞINI OLUŞTURAN ZAMLAR
İş Güçlüğü Zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışan personele ödenmektedir. İş Riski Zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışan personele ödenmektedir. Genelde sağlık, teknik hizmetler sınıfında yer alan personelden tehlikeli ve riskli görevlerde bulunanlar faydalanmaktadır. Ödeme yapılan iş ve görevler sınırlıdır.

20 Yan ödeme aylığı YAN ÖDEME PUANI * YAN ÖDEME KATSAYISI
Van merkezde çalışan önlisans-lisans mezunu bir hemşirenin yan ödeme puanı1700’dür. 1700x0,024350=41,40

21 Başbakanlık Müsteşarının Aylık göstergesi; 1500 Ek göstergesi; 8000
TAZMİNATLAR En yüksek Devlet Memuru olan Başbakanlık müsteşarının gösterge ve ek gösterge aylığına Kararnamenin ilgili cetvellerinde gösterilen oranların uygulanması suretiyle hesaplanmaktadır. Başbakanlık Müsteşarının Aylık göstergesi; 1500 Ek göstergesi; 8000 Başbakanlık müsteşarının aylığı;(1500*0,076791)+(8000*0,076791) Başbakanlık müsteşarının aylığı ; 729,51

22 Özel hizmet tazminatı: Genel İdare Hizmetleri, Denetim Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri, Dışişleri Meslek Memurları, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personel ile üst yönetim görevi yapan personele ödenmektedir. Özel hizmet tazminat oranı için, kadro unvanı ve kadro derecesi esas alınarak skala düzenlenmektedir. Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele ayrıca görev yapılan bölgeye göre de değişen oranlarda ek tazminat oranı verilmektedir.

23 MAKAM TAZMİNATI Makam tazminatı; makam tazminat göstergesi ile aylık katsayının çarpımı suretiyle hesap edilmektedir. Makam tazminatından hangi kadro ve görevde bulunanlara ödeneceği ve bu ödemenin hesabında kullanılacak olan gösterge rakamları 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Cetvelde gösterilmiştir ila gösterge rakamları arasında oluşturulan skalaya göre en yüksek gösterge rakamı Başbakanlık Müsteşarına verilmektedir. Makam tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

24 DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER-2
DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER-2 * ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ (ÖĞRETMEN) * EK DERS ÜCRETİ (KENDİLERİNE DERS GÖREVİ VERİLENLER) * NÖBET ÜCRETİ (SAĞLIK PERSONELİ) *VEKALET ÜCRETİ( tarihinden itibaren artık verilmiyor) *İKİNCİ GÖREV AYLIĞI( tarihinden itibaren artık verilmiyor) * FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

25 NÖBET ÜCRETİ En az 25 yataklı tedavi kurumlarında normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde, normal, acil veya branş nöbeti tutarak, 657 sayılı Kanunda belirlenmiş olan gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak, ayda 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Örnek: Lisans mezunu bir hemşirenin gösterge puanı 60’tır. 1 saatlik nöbet tutarı 0, x 60 =4,60TL’dir. Nöbet ücreti, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

26 375 SAYILI KHK KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER. TABAN AYLIK. KIDEM AYLIĞI
375 SAYILI KHK KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER * TABAN AYLIK * KIDEM AYLIĞI * YABANCI DİL TAZMİNATI * GÖREV TAZMİNATI * GENEL EK ÖDEME * EK TAZMİNAT

27 TABAN AYLIĞI Taban aylık göstergesi ile taban aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunmaktadır. "1000" gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenmektedir. Taban aylığı unvan, derece, sınıf gözetilmeksizin 657 sayılı Kanuna tabi tüm personele aynı miktarda ödenmektedir. Taban aylığındaki artışlar tüm personele eşit miktarda yansımaktadır. Taban aylığından emekli keseneği ile gelir ve damga vergileri kesilmektedir. Taban aylık katsayısı 1,02750 (2013 yılı 2. Dönem) Taban aylık tutarı;1000 x 1,02750 =1.027,50TL

28 20 yıl hizmeti olan personel (20*20)*0,076791=30,72 TL
KIDEM AYLIĞI Her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımından oluşmaktadır. Memurun hizmet yılı arttıkça kıdem aylığı da otomatik olarak artmaktadır. 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için 25 hizmet yılının karşılığı olan 500 gösterge rakamı dikkate alınmaktadır. 20 yıl hizmeti olan personel (20*20)*0,076791=30,72 TL 5 yıl hizmeti olan personel (5*20)*0,076791=7,68TL 2 yıl hizmeti olan personel (2*20)*0,076791=3,07TL

29 Yabancı dil tazminatı 1200 900 600 300 92,15 TL 69,11 TL 46,07 TL
A -1DÜZEYİ (96-100) A -2DÜZEYİ (90-95) B DÜZEYİ (80-89) C DÜZEYİ (70-79) 1200 900 600 300 1200*0,076791 900*0,076791 600*0,076791 300*0,076791 92,15 TL 69,11 TL 46,07 TL 23,04 TL

30 A -1DÜZEYİ (96-100) A -2DÜZEYİ (90-95) B DÜZEYİ (80-89) C DÜZEYİ (70-79) 900 750 500 250 900*0,076791 750*0,076791 500*0,076791 250*0,076791 66,45 TL 57,60 TL 38,40 TL 19,20 TL

31 ---Yabancı Dil Tazminatı eskiden KPDS sonuçlarına göre ödenir idi.
Nisan ayından itibaren ise YDS sonuçlarına göre ödenir. ---ÜDS sınav sonuçlarına göre ödeme yapılamaz. ---A,B ve C guruplarına ödeme yapılabilir. ---D ve E guruplarına ödeme yapılamaz. ---Personele bildiği her bir dil için slayt 32 de belirtilen oranlar uygulanır.

32 --- Yabancı dil sınavları , sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.
--- Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır. --- C düzeyinde olanların dil tazminatları kesilir --- Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye dikkate alınarak ödeme yapılır. --- Damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmaz. --- İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren ödeme yapılır.

33 EK TAZMİNAT Bazı illerde görev yapacak olan kamu personeline ödenecek olan ek tazminat, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 28/B maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre, mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunlara göre aylık alan personelden Olağanüstü Hal Bölgesi ve Mücavir İller ile İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzere Başbakan Onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere maktu ek tazminat ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

34 DEVLET MEMURLARININ MAAŞLARINDAN YAPILAN KESİNTİLER
EMEKLİLİK KESENEĞİ GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ

35 ÖDEMELERDEN YAPILAN KESİNTİLER
ÖDEME KALEMLERİ GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ 5434 EMEKLİ KESENEĞİ 5510 EMEKLİ KESENEĞİ KANUNİ DAYANAĞI Aylık + GVK Md. 61 Ek Gösterge Taban Aylığı 375 S. KHK. Md.1 Kıdem Aylığı Yan Ödeme - Özel Hizmet Tazminatı Yan Ödeme Kararnamesi -Diğer tazminatlar Ek Tazminat Denetim Tazminatı Makam Tazminatı 657 sayılı K. Ek Md.26 Görev Tazminatı 631 sayılı Kanun Yabancı Dil Tazminatı 375 sayılı KHK. Md.2 ÖDEMELERDEN YAPILAN KESİNTİLER ÖDEME KALEMLERİ GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ 5434 EMEKLİ KESENEĞİ 5510 EMEKLİ KESENEĞİ KANUNİ DAYANAĞI Aylık + GVK Md. 61 Ek Gösterge Taban Aylığı 375 S. KHK. Md.1 Kıdem Aylığı Yan Ödeme - Özel Hizmet Tazminatı Yan Ödeme Kararnamesi -Eğitim ve Öğretim Tazminatı -Din Hizmetleri Tazminatı -Emniyet Hizmetleri Tazminatı -Mülki İdare Amirliği Tazminatı -Denetim Tazminatı -Adalet Hizmetleri Tazminatı Ek Tazminat Denetim Tazminatı Makam Tazminatı 657 sayılı K. Ek Md.26 Görev Tazminatı 631 sayılı Kanun Yabancı Dil Tazminatı 375 sayılı KHK. Md.2 Aile ve Çocuk Yardımı 657 sayılı K. Md. 203 Doğum Yardımı 657 sayılı K. Md.207 Ölüm Yardımı 657 sayılı K. Md. 208 Huzur Ücreti(Meclis Enc.) GVK. Md. 61 Fazla Çalışma Ücreti Konferans Ücreti Bilirkişi Ücreti Avukat ve Vekalet Ücreti Harcırah Ödemeleri Yüksek Hakimlik Tazminatı Üniversite Ödeneği 270 sayılı KHK Md.1 Geliştirme Ödeneği YÖPK Md.12 Eğitim Öğretim Ödeneği YÖPK Ek Md.1 Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği 657 sayılı K. Ek Md.32 Ek Ders Ücreti GVK. Md..61 Operasyon Timi Tazminatı 375 sayılı K. Md. 28 Tayın Bedeli GVK Md.27 Döner Sermaye Katkı Payı Giyim Yardımı Ek Ödeme

36 ÖDEMELERDEN YAPILAN KESİNTİLER
ÖDEME KALEMLERİ GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ 5434 EMEKLİ KESENEĞİ 5510 EMEKLİ KESENEĞİ KANUNİ DAYANAĞI Aile ve Çocuk Yardımı - 657 sayılı K. Md. 203 Doğum Yardımı 657 sayılı K. Md.207 Ölüm Yardımı 657 sayılı K. Md. 208 Huzur Ücreti(Meclis Enc.) + GVK. Md. 61 Fazla Çalışma Ücreti Konferans Ücreti Bilirkişi Ücreti Avukat ve Vekalet Ücreti Harcırah Ödemeleri Yüksek Hakimlik Tazminatı

37 ÖDEMELERDEN YAPILAN KESİNTİLER
ÖDEME KALEMLERİ GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ 5434 EMEKLİ KESENEĞİ 5510 EMEKLİ KESENEĞİ KANUNİ DAYANAĞI Üniversite Ödeneği - + 270 sayılı KHK Md.1 Geliştirme Ödeneği YÖPK Md.12 Eğitim Öğretim Ödeneği YÖPK Ek Md.1 Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği 657 sayılı K. Ek Md.32 Ek Ders Ücreti GVK. Md..61 Operasyon Timi Tazminatı 375 sayılı K. Md. 28 Tayın Bedeli GVK Md.27 Döner Sermaye Katkı Payı Giyim Yardımı Ek Ödeme 375 Ek Madde3

38 DEVLET MEMURLARINA SOSYAL HAKLAR KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER

39 SOSYAL HAKLAR KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ DOĞUM YARDIM ÖDENEĞİ ÖLÜM YARDIM ÖDENEĞİ TOPLU GÖRÜŞME ÖDENEĞİ GİYECEK VE YİYECEK YARDIMI CENAZE GİDERLERİ

40 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ Aile yardımı ödeneği, gösterge rakamları(2134) ile aylık katsayının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır. Çalışmaya Eş İçin Aylık; 2134x0,076791=163,87TL (0-6)Yaş Arası Her Çocuk İçin;500x0,076791=38,39TL (6-18)Yaş Arası Her Çocuk İçin;250x0,076791=19,19TL

41 DOĞUM YARDIM ÖDENEĞİ Doğum yardımı ödeneği, çocuğu dünyaya gelen Devlet memurlarına gösterge rakamları ile aylık katsayının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır. Doğum yardımı ödeneği; 2500X0,076791=191,97TL

42 ÖLÜM YARDIM ÖDENEĞİ Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı tutarında, memurun ölümü halinde ise en yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. Devlet memurunun eşi veya çocuğunun vefatı halinde;9500 x 0,076791= 729,51TL Devlet Memurunun kendisinin vefatı halinde yakınlarına; 9500 x 2 x 0,076791=1.459,03TL

43 GİYECEK VE YİYECEK YARDIMI
GİYECEK YARDIMI; HEMŞİRE,EBE,VHKİ , DOKTOR V.B PERSONELE İŞYERİ GİYİM EŞYASININ TEMİNİ YİYECEK YARDIMI; HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAATİ AŞMAYAN YERLERDE ÖĞLE YEMEĞİ OLARAK VERİLİR. YİYECEK YARDIMININ GEREKTİRDİĞİ GİDERLER, YEMEK MALİYETLERİNİN YARISINI AŞMAMAK ÜZERE, MEMUR KADROSU ADEDİNE GÖRE KURUM BÜTÇELERİNE KONULACAK ÖDENEKLERLE KARŞILANIR.

44 ASGARİ GEÇİM HESAPLAMA
Asgari ücret x 12(toplam ay sayısı)= çıkan sonuç x (kendisi eşi ve çocuklarının puan toplamı)%= çıkan sonuç x15(sabit unsur)% =çıkan sonuç/12= Asgari Geçim İndirimi Kendisi 50 Puan Eşi 10 Puan (Çalışmıyorsa) 1,2 ve 3’üncü Çocuk 7,5 Puan 4 ve 5’inci Çocuk İçin 5 Puan verilir.

45 ASGARİ GEÇİM HESAPLAMA
Örnek: Evli 4 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir personelin asgari geçim indirimini hesaplayalım. Puan = kendisi için 50, eşi için 10 ilk üç çocuğu için 22,5, 4’üncü çocuğu için 5 puan toplamda 87,5 puan alır

46 ASGARİ GEÇİM HESAPLAMA
Formül 1.021,50 x12 = x 87,5%= ,75 x 15%= 1.608,86 / 12 = 134,07 TL

47 TEŞEKKÜR EDERİZ


"HAKAN ARSLAN MALİ HİZMETLER UZMANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları