Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayvanlar Aleminin ¾’ü ve En Sosyalleri –Karıncalar - Esra Elif AYDIN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayvanlar Aleminin ¾’ü ve En Sosyalleri –Karıncalar - Esra Elif AYDIN."— Sunum transkripti:

1

2 Hayvanlar Aleminin ¾’ü ve En Sosyalleri –Karıncalar - Esra Elif AYDIN

3

4

5 B Ö C E K L E R abdomen toraks Baş Üç çift bacak Bir çift anten

6 Collembola

7 Thysanura Lepisma saccharina Termobia domestica

8 Ephemeroptera

9 Odonata

10

11 Placoptera

12 Dictyoptera Subordo: Blattodea

13

14

15

16 Isoptera

17 Dermaptera

18 Phasmida Phyllum spp.

19 Orthoptera

20

21

22

23 Phthiraptera bitler

24 Subordo: Gymnocerata

25

26 Subordo: Auchonorrhyncha

27 Membracidae

28 Subordo: Sternorrhyncha

29 Aleyrodidae (Beyaz sinekler)

30

31 Subfamilya:Coccoidea (Koşniller)

32 Coccidae

33 Margarodidae (Devkoşniller)

34

35 Mantispa perla

36

37

38 Dytiscidae

39

40

41

42

43 Anthrenus museorum Oryzaephilus surinamensis

44

45

46 Tenebrio melitorTribolium confusum Lucanus cervus (erkek) Blaps spp.

47

48 Leptinotarsa decemlineata

49 Bruchidae

50 Tipula oleracea

51 Culex pipiens

52

53 Tabanus bovinus Chrysops spp.

54 Sarcophaga carnaria

55 Oestridae Erginler körelmiş ağız parçaları ve kıllı vücutlarıyla, larvalar ise konukcularının burun ve yutak boşluklarında yaşamaları ve derilerinde urlar oluşturmaları ile tanınırlar. Oestrus ovis (koyun) Hypoderma bovis (sığır) Gasterophilidae Bal arılarına benzerler. Larvaları atların sindirim sistemlerinin değişik bölgelerinde yaşar Gasterophilus intestinalis (midede) Gasterophilus nasalis (barsakta) Oestrus ovis

56 Pamphilidae Cimbicidae

57 Siricidae (odunarıları) Urocerus gigas Sirex juvencus Cephus pygmeus Janus quercusae

58 Diprionidae Diprion pini Rhogogaster viridis

59 Bracon mellitor

60 Cynipidae Cynipes quercusfolli Liposthenus latreillei Diplolepis rosae Biorhiza pallidae

61 Chrysidae Parlak metalik renktedirler. Kanat damarları basitleşmiştir. Abdomen dışarıdan 3 veya 4 segmentmiş gibi görünür bunun nedeni son abdomen segmentlerinin iç içe geçebilmesidir, son abdomen segmentinin arka kenarı dişlidir. Larvaları ektoparazittir. Chrysis ignita Scoliidae Vücutları siyah tüylü, siyah zemin üzerinde sarı beneklidir. Dişinin anteni kısadır ve rulo gibi kıvrıla bilir, erkeğinki daha uzun ve düzdür. Dişi yumuntalarını Lucanidae ve Cetoniinae larvalarının üzerine bırakmak için toprağa girer. Scolia flavifrons Chrysis ignitaChrysis fulgidae Scolia flavifrons

62 Formicidae Baş kuvvetli yapıda, anten dirsekli tipte ve 10-12 segmentli olup tatma, koklama ve nem algılama organları içerir. Pronotum iri yapıda, kreliçe haricinde diğer segmentler dar ve kısadır. Abdomenin I. Ve II. Segmentleri pul biçiminde zehir bezlerinin salgı yerlerini içerir, buradan karınca asiti salgılanır. Sosyal cemiyet halinde yaşarlar ve birbirinden farklı kastlardan (sınıf) meydana gelmişlerdir. Formica rufo Myrmica rubra Camponatus vagus Formica rufo Camponatus vagus

63

64 Kin seleksiyonu: Birey kendi yaşam özelliklerini ve üretkenliğini indirgeyerek, aynı soydan gelen ve aynı genetik yapıya sahip olan bireylerin sayısını attırır. Mutualizm: Bireyler birlikte yaşayarak hayatta kalma şanslarını arttırırlar. Parental yönetim: Anne ya da babanın biri ya da her ikisi kendi döllerinin üretkenliğini ve davranışlarını kontrol edebilme özelliğine sahip olarak döllerinin sayısını arttırırlar.

65 Kast sistemi Kraliçeden daha küçük olan işçilerin ovaryumları körelmiştir ve yuva ile ilgili işlerin neredeyse tüm işleri yaparlar (2n kromozomlu). Morfolojileri işçilerden oldukça farkı olan kraliçe sadece yumurta bırakır (2n kromozomlu). Erkek ince yapılıdır. Mandibulaları körelmiştir. Çiftleşmeden hemen sonra ölür (n kromozomlu, döllenmemiş yumurta).

66 Yuva Üç Aşamada Oluşur Üreme aşaması Kurulma aşaması Ergonomik aşama

67 Kurulma aşaması Çiftleşme uçuşu ile başlar Dişi bir ya da daha fazla erkekle çiftleşebilir. Erkek çiftleşmenin hemen arkasından ölür. Dişi yuva için uygun bir yer bulup kanatlarını düşürür, ilk işçi yumurtalarını bırakır ve onları kendi doku rezervuarı ile besler.

68

69

70 İlerleyen haftalarda; vücuttaki yağları metabolize olur ve yumurta oluşumu başlar. Metabolize yağların bir kısmı ile larvaları beslerler. Bu besin ya trofik yumurta şeklinde ya da salgı şeklindedir. Her ikisi de olabilir. Kraliçe döllendikten sonra arka ve orta bacaklarının yardımıyla kanatlarını düşürür.

71

72 Kraliçenin özefagusu thorasik kursağı oluşturacak şekilde genişler. Benzer farklılıklar işçide de meydana gelir. Bu gelişmeler corpora allata’nın kontrolündedir.

73 Ergonomik dönem Çıkan işçiler kraliçeden; yuvayı genişletme, yavru bakımı gibi işleri devralır ve kraliçe artık sadece yumurta bırakır. Zamanla işçi kastı genişler. Ve bazen yeni fiziksel kastlar eklenir.

74

75

76 İlk işçiler oldukça küçüktür. Davranışları çok daha ürkektir ama eski kolonideki işçinin yaptığı bütün işleri yapar. Ateş karıncalarında ilk işçilerin zehir kompozisyonunun da farklı olduğu tespit edilmiş.

77 Üreme aşaması  Türe göre bir tek sıcak mevsim ile beş ya da daha fazla yıl arasında değişen süreler sonrası koloni yeni kraliçeler ve erkekler üretmeye başlar.  Seksüel formlar yeni koloniler kurar.

78 Pup’dan Çıkan Karıncalar

79 Ç İ F T L E Ş M E

80 Beslenme Alışkanlıkları Değişkenlik Gösterir Bazıları karnivordur, diğer hayvanlar ile beslenir. (ölü ya da diri!) Bazıları bitkiler ile beslenir. Bazıları mantarlar ile beslenir. Ve pek çoğu bitki öz suyu, nektar, honeydew ile beslenir.

81

82 Iridomyrmex işçileri Eurymela (Homoptera) nimfi

83

84 Eurymela ergini ve Iridomyrmex işçisi

85 Yuvaya taşınan bir yengeç

86

87

88 Bireyler Arasındaki İletişim ve Savunma Karıncalar pek çok salgı bezine sahiptir.Bu salgı bezleri savunmada iletişimde ve yuvanın dezenfekte edilmesi..vb bakımından önemlidir. Her koloninin kendine özgü bir kokusu vardır. İletişim daha çok kimyasaldır. Kolonideki kastlar iletişimde üstlendikleri roller bakımından farklılık gösterir.

89 Pompilidae Abdomenleri uzun yapıda olup, arka famurların uzunluğu abdomen sonuna ulaşır. Bazı grupların dişileri ön bacaklarında dikenlerle donanmış tarak taşır. Larva örümcekle beslenir. Cryptocheilus annulatus Sphecidae Dirsekli tiptaki antenler erkekte 12, dişide 13 segmentlidir. Büyük yapıdaki bileşik gözler bazı gruplarda böbrek biçimindedir. Mandibuller kuvvetlidir. Ön bacaklar kazıcı türlerde dikenlerle donanmıştır. Böceklerin larva ve erginlerini sokarak felç eder ve depolarlar. Philanthus triangulum Sceliphron destillatorium Sphex rufocinctus Sceliphron destillatorium

90 Vespidae Antenleri dirsekli tipte ve 13 segmentlidir Antenlerin bağlandığı yerdeki girinti gözlerin böbrek biçiminde görünmesine neden olur. Mandibulleri kuvvetli biçimde gelişmiştir. Sokucu iğnedeki diş küçük ve ince olduğu için zarar görmeden geriye çekebilirler. Kolonileri balarılarından daha küçük ve ilkeldir. Vespa crabro Vespula germenica Vespa crabro Vespula germenica Polistes spp.

91 Apidae Vücutları geniş olup pronotum lateral kenarları kanat dibine ulaşmaz. Mandibuller gelişmiş ayrıca labium bir emme hortumu oluşturacak tarzda uzamıştır. Arka bacaklarda tibia ve birinci tarsus segmenti genişlemiş olup ventral iç tarafı fırça biçiminde tüylüdür. Genellikle soliter, bazı gruplarda kastlar oluşturacak biçimde sosyal topluluklar halinde yaşarlar. Kuluçka odalarını deri bezlerinden salgılanan balmumu ile yaparlar. Andrena spp. Bombus terrestris Bombus lucarum Xylocopa violacea Apis mellifera (balarısı)

92 Tinea pellionella Tineola bisseliella

93 Tortricidae Ön kanatlar daha dar ve uçta kesik yapıda olup kısa tüylüdür. Tırtıllar beslendikleri yaprakları rulo biçiminde bükerler. Meyve, sap ve köklerde zararlı olurlar. Tortrix viridana (meşe) Cydia pomonella (elma) Cossidae Ağız parçaları körelmiş, labial palpuslar küçülmüştür. Bileşik gözleri büyüktür. Kanatlar sık damarlı olup bazı türlerde kanat açıklığı 25 cm ye ulaşır. Gece kelebekleridir. Tırtıllar ağaçların odun kısmını oyar. Cossus cossus Zeuzera pyrina Cossus cossus Zeuzera pyrina Cydia pomonella

94 Pyralidae

95 Geometridae Abdomenleri ince, bacakları uzun, kanatları narin ve kırılgandır. Cinsel dimorfizm görülür; dişide kanatlar kısa veya körelmiş, antenler erkekte çift taraklıdır. Gece faliyet gösteren kelebeklerdir. Meyve ağaçlarının yapraklarında zarar verirler. Biston betularia Erannis defoliaria Noctuidae Dar yapıdaki ön kanakların ortasında bulunan 3 adet çember veya böbrek biçiminde benek ve bunları çevreleyen iki enine bantla tanınırlar. Gece faliyet gösteren kelebeklerdir. Bitkinin yaprak, meyve aksamında ve tahıllarda zarar yapan bir familyadır. Helicoverpa armigera (pamuk) Agrotis segetum (tarım zararlısı) Biston betularia Erannis defoliaria Agrotis cinerea Agrotis crassa Helicoverpa armigera

96 Bombycidae Erginde ağız parçaları körelmiş, baş sık ve yün görünümünde pullarla örtülüdür. Ergin beyaza yakın krem renginde olup ön bacaklarında koyu renk çizgiler vardır Tırtılın ördüğü kozanın işlenmesiyle ipek elde edilir. Bombix mori (ipek böceği) Notodontidae Ön kanadın arka kenarında bulunan pul dişi ile tanınırlar. Baş geniş ılınlı olup sık kıllarla örtülüdür. Emici hortum ve nokta gözler çoğunlukla körelmiştir. Gece aktiftirler gündüz ele alınsa dahi uçmazlar. Thaumetopoea pityocampa (çam) Tırtıllar çam ağaçlarında kese içinde bulunur, çok zararlıdırlar. Thaumetopoea processionea (meşe) Bombix mori Thaumetopoea pityocampa

97

98


"Hayvanlar Aleminin ¾’ü ve En Sosyalleri –Karıncalar - Esra Elif AYDIN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları