Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B E L E D İ Y E L E R D E EĞİTİM İHTİYACI ARAŞTIRMASI Ankara 2005-2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B E L E D İ Y E L E R D E EĞİTİM İHTİYACI ARAŞTIRMASI Ankara 2005-2006."— Sunum transkripti:

1 B E L E D İ Y E L E R D E EĞİTİM İHTİYACI ARAŞTIRMASI Ankara 2005-2006

2 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 Türkiye’de Belediye Personelinin Eğitim İhtiyacını Belirlemek ARAŞTIRMANIN AMACI

3 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 3 EĞİTİM Belli amaçlar doğrultusunda insanların tutum ve davranışlarında değişiklik yaratma sürecidir.

4 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 4 İnsan kaynaklarının işe girişinden, ayrılışına kadar geçen sürede, örgüt amaçları doğrultusunda bilgi, beceri ve davranışlarında olumlu değişiklik yaratma sürecidir. Hizmet İçi Eğitim

5 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 5 ► İnsan Kaynaklarına, ► işiyle ilgili gerekli bilgi verilmesi ► işiyle ilgili beceri kazandırılması ► işteki davranışlarının olumlu yönde değiştirilmesi amaçlanır. Hizmet İçi Eğitimin Amaçları

6 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 6 * İnsan Kaynaklarının verimliliğini yükseltir * İnsan Kaynaklarının performansını artırır * İnsan Kaynaklarına motivasyon sağlar * İnsan Kaynaklarını üst kadrolara hazırlar * Örgütün insan kaynağı ihtiyacını giderir * Mal ve hizmet üretiminde etkinliği artırır * Örgüte dinamizm sağlar * Örgüt içi iletişimi artırır * İş kazalarını önler vb. Hizmet İçi Eğitimin Faydaları

7 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 7 HİZMET İÇİ EĞİTİM TÜRLERİ ADAYLIKTAHİZMETTE UYARLAMA (Kadro ve çevreye) ALIŞTIRMA (Hazırlama) UYARLAMA (Kadro ve çevreye) DEĞİŞİKLİKLERE UYARLAMA BİLGİ TAZELEME ÜST DERECEDE GÖREVE HAZIRLAMA

8 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 8 HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ EĞİTİM POLİTİKASININ SAPTANMASI EĞİTİMİN PLANLANMASI EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ EĞİTİM ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENME EĞİTİMİN BÜTÇELENDİRİLMESİ 1 1 EĞİTİMİN PROGRAMLANMASI 2 2 EĞİTİMİN UYGULANMASI 3 3 EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ  EĞİTİLENLERİN DEĞ.  EĞİTİCİLERİN DEĞ.  EĞİTİM PROGRAMLARININ DEĞ.  EĞİTİM SONUÇLARININ DEĞ. EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ  EĞİTİLENLERİN DEĞ.  EĞİTİCİLERİN DEĞ.  EĞİTİM PROGRAMLARININ DEĞ.  EĞİTİM SONUÇLARININ DEĞ. 4 4

9 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 9 ► Eğitimin Amacı ► Eğitimin Boyutları ► Eğitimin Yöntemi ► Eğitimin Yeri ► Eğitimin zamanı ► Eğitimin Hedef Kitlesi Eğitim Politikaları

10 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 10 1. Mevcut Belediye eğitimlerinin İncelenmesi 2. Belediye Eğitim ihtiyacının Belirlenmesi ARAŞTIRMA HEDEFLERİ

11 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 11 1. Baş.Dev.Pers.Bşk8. TBB 2. İçişleri Bakanlığı9. Belediyeler 3. Diğer Bakanlıklar 10. Üniversiteler 4. TODAİE 11. Dernekler 5. Türkiye İş Kur. 12. Gönüllü Kuruluşlar 6. İller Bankası 13. Özel Şirketler vb. 7. DSİ BELEDİYE EĞİTİMİ VEREN KURUMLAR

12 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 12 1. Büyükşehir Belediyeleri : Ankara, Samsun 2. İl Belediyeleri : Sivas, Uşak, Yalova 3. İlçe Belediyeleri : Yenimahalle, (Nüfusu 50.000 +) Karadeniz Ereğli, Tarsus, Odunpazarı Tepebaşı, Bafra, PİLOT BELEDİYELER

13 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 13 1. Belediye Eğitim Sorumlusu Anketi 2. Belediye Birim Yöneticileri Anketi 3. Belediye Eğitim Almış Personel Anketi PİLOT BELEDİYELER ANKETİ

14 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 14 1. Eğitim Sorumlusu Anketine11 kişi 2. Birim Yöneticileri Anketine71 kişi 3. Eğitim Almış Personel Anketine98 kişi TOPLAM 180 kişi BELEDİYELER ANKETİNE KATILIM

15 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 15 Belediye Başkanlarının Mesleği

16 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 16 Belediye Yöneticilerinin Meslekleri

17 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 17 Belediye Personelinin Meslekleri

18 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 18 Belediye Personelinin Niteliği

19 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 19 Belediyelerde Eğitim İstekleri

20 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 20 Eğitimin Yararı

21 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 21 Eğitimin Kariyere Faydası

22 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 22 Eğitimin Motivasyon Faydası

23 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 23 Eğitimin Performansa Faydası

24 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 24 Eğitimin İş Tatminine Faydası

25 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 25 Eğitimin Personelin Niteliğine etkisi

26 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 26 Eğitimin İK İhtiyacının Belirlenmesine Etkisi

27 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 27 Eğitimin Hizmet Sunumuna Etkisi

28 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 28 Eğitimin Kaynakların Etkin Kullanım Katkısı

29 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 29 Eğitimin Hizmetlerin Gerçekleşmesine Katkısı

30 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 30 Eğitimin, Halk Memnuniyetine Katkısı

31 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 31 Eğitimin Yeni Teknoloji Kullanımına Katkısı

32 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 32 Eğitimin Yeni Mevzuat Uyumuna Katkısı

33 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 33 Stratejik Planlama ve Performans Rehberinden Yararlanma

34 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 34 Stratejik Planlama Rehberi Uygulama Sorunları

35 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 35 2006 Yılı Eğitim Planı

36 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 36 Belediye Personelinin Tercih Ettiği Eğitim Veren Kurumlar

37 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 37 Belediye Birim Yöneticilerinin Tercih Ettiği Eğitim Veren Kurumlar

38 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 38 Belediye Eğitim Yöneticilerinin Tercih Ettiği Eğitim Kurumları

39 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 39 Bütün Anket Katılımcılarının Tercih Ettikleri Eğitim Kurumları

40 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 40 KENTSEL HİZMETLERDE EĞİTİM İHTİYACI (TÜM GRUPLAR)

41 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 41 İDARİ HİZMETLERDE EĞİTİM İHTİYACI (TÜM GRUPLAR)

42 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 42 SOSYAL HİZMETLERDE EĞİTİM İHTİYACI

43 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 43 Kentsel Hizmetler EĞİTİM İHTİYACI Çok GerekliOldukça GerekliOrta Derece GerekliPek Gerekli DeğilFikrim yok YönEğt.PersYönEğt.PerYön.Eğt.PerYönEğt.PerYönEğt.Per. 1. İmar ve mevzuat30,010,048,138,330,026,613,330,013,96,710,00,011,720,011,4 2. Altyapı hizmetleri -Su ve kanalizasyon 19,610,034,735,340,025,39,820,022,717,610,05,317,620,012,0 3. Altyapı hizmetleri – Katı Atık 29,640,037,033,320,027,414,820,015,17,410,06,814,810,013,7 4. Ulaşım ve trafik düzenleme 31,327,345,229,236,431,518,89,115,16,318,21,414,69,16,8 5. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri 54,018,253,931,736,419,71,627,319,71,69,10,011,19,16,6 6. Çevre Yönetimi ve Çevre Sağlığı 32,836,452,042,627,333,39,827,310,71,69,10,013,10 4,0 7. Zabıta Hizmetleri37,927,350,034,545,526,312,127,317,16,90,01,38,60,05,3 8. İtfaiye Hizmetleri27,720,045,227,740,026,017,020,015,114,90,04,112,820,09,6 9. Kriz Yönetimi40,020,053,429,140,020,516,420,016,43,610,02,710,910,06,8 10. Afet Yönetimi37,311,157,135,677,824,716,90,011,73,40,01,36,811,15,2 11. Peyzaj Planlama ve Tasarım Hiz. 19,318,228,629,836,434,326,336,425,712,3 07,112,39,14,3

44 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 44 Kentsel Hizmetler 2 Eğitim Yöntemi Çoklu katılımSınıfta katılımİş başında eğitimUzaktan eğitim YönEğt.PerYönEğt.PerYön.Eğt.PerYön.Eğt.Per 1. İmar ve mevzuat 22,437,538,534,737,529,240,825,024,62,00,07,7 2. Altyapı hizmetleri -Su ve kanalizasyon 28,225,034,428,225,023,038,550,039,35,10,03,3 3. Altyapı hizmetleri – Katı Atık 30,633,334,532,744,424,128,622,239,78,20,01,7 4. Ulaşım ve trafik düzenleme 30,040,024,625,020,026,140,0 43,55,00,05,8 5. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri 17,510,029,235,150,027,833,330,027,814,010,015,3 6. Çevre Yönetimi ve Çevre Sağlığı 40,750,050,731,530,023,920,420,020,97,40,04,5 7. Zabıta Hizmetleri 28,836,434,344,245,528,423,118,234,33,80,03,0 8. İtfaiye Hizmetleri 24,437,520,631,725,022,241,537,554,02,40,03,2 9. Kriz Yönetimi 32,133,326,934,044,441,826,422,223,97,50,07,5 10. Afet Yönetimi 32,233,335,232,233,332,428,833,326,86,80,05,6 11. Peyzaj Planlama ve Tasarım Hizmetleri 24,530,028,122,430,022,840,830,043,912,210,05,3

45 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 45 İdari Hizmetler Eğitim İhtiyacı Çok GerekliOldukça GerekliOrta Derece GerekliPek Gerekli DeğilFikrim yok YöEğt.PerYöEğtPerYönEğt.PerYönEğt.PerYöEğtPer 1. Proje Geliştirme ve Yönetimi 57,854,556,632,836,434,26,39,12,61,60,0 1,60,06,6 2. Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi 59,763,656,434,336,429,56,00,010,30,0 3,8 3. Belediyelerde Büro Hizmetleri 22,410,025,335,860,048,029,920,021,311,910,02,70,0 2,7 4. Belediye Mali Yönetimi 39,327,348,539,336,423,511,536,414,71,60,02,98,20,010,3 5. Analitik Bütçe 45,236,450,737,136,426,88,118,212,70,09,11,49,70,08,5 6. Muhasebe Uygulamaları 36,227,338,636,236,432,917,218,217,10,018,21,410,30,010,0 7. İnsan Kaynakları Yönetimi 32,327,350,750,063,632,014,59,114,71,60,0 1,60,02,7 8. Bilgisayar Uygulamaları 37,554,562,745,336,427,712,59,17,24,70,02,40,0 9. Norm Kadro Eğitimi 26,754,538,933,336,438,925,09,115,36,70,0 8,30,06,9 10. Raporlama eğitimi 26,227,332,944,354,535,721,39,122,93,39,11,44,90,07,1 11. Fayda-Maliyet Analizi 42,627,335,334,445,530,913,127,323,51,60,01,58,20,08,8 12. Katılımcı karar alma (yönetişim eğitimi) 41.536.443.233.845.532.4209.113.51.50.05.43.19.15.4

46 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 46 İdari Hizmetler 2 Eğitim Yöntemi Çoklu katılımSınıfta katılımİş başında eğitimUzaktan eğitim YönEğt.PersYönEğt.PersYönEğt.PersYönEğtPers 1. Proje Geliştirme ve Yönetimi 18,225,031.850,066,742.427,38,318.24,50,07.6 2. Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi 25,027,339.752,963,638.419,19,116.42,90,05.5 3. Belediyelerde Büro Hizmetleri 26,254,545.535,436,425.829,29,125.89,20,03 4. Belediye Mali Yönetimi 20,425,028.653,758,344.620,416,717.95,60,08.9 5. Analitik Bütçe 18,216,731.154,558,334.423,625,029.53,60,04.9 6. Muhasebe Uygulamaları 13,716,719.752,966,741.027,516,729.55,90,09.8 7. İnsan Kaynakları Yönetimi 32,841,741.546,950,043.114,18,310.86,30,04.6 8. Bilgisayar Uygulamaları 12,37,714.136,953,825.643,130,847.47,7 12.8 9. Norm Kadro Eğitimi 21,627,336.558,863,64615,79,112.73,90,04.8 10. Raporlama eğitimi 27,836,436.744,445,533.324,118,216.73,70,013.3 11. Fayda-Maliyet Analizi 18,536,434.955,645,542.918,518,217.57,40,04.8 12. Katılımcı karar alma (yönetişim eğitimi) 33,93044.648,26035.417,915.313.80,03.16.2

47 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 47 Sosyal Hizmetler 1 Eğitim İhtiyacı Çok GerekliOldukça GerekliOrta Derece GerekliPek Gerekli DeğilFikrim yok YönEğt.PersYönEğt.PersYönEğt.PersYönEğtPerYönEğt.Pers 1.Engellilere ve yaşlılara yönelik düzenleme ve uygulama yöntemleri 23,827,339,239,727,338,022,236,415,26,30,07,67,99,10,0 2. Sokak çocuklarına yönelik düzenlemeler uygulamalar ve yöntemler 28,627,342,333,336,437,225,418,215,43,20,02,69,518,22,6 3. Kadınlara yönelik düzenlemeler, uygulama yöntemleri 25,927,337,234,536,434,622,418,220,55,29,16,412,19,11,3 4. Sosyal Yardımlar 24,29,136,038,754,542,721,027,318,76,50,0 9,79,12,7 5. Halkla İlişkiler, beyaz masa uygulamaları vb. 35,545,545,637,127,339,217,718,211,44,80,02,54,89,11,3 6. Kültür, sanat turizme yönelik uygulamalar 21,318,241,337,736,438,724,636,416,08,20,02,78,29,11,3 7. Meslek ve beceri kazandırma uygulamaları 41,045,552,429,518,236,613,127,38,58,20,02,48,29,10,0

48 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 48 Sosyal Hizmetler 2 Eğitim Yöntemi Çoklu katılımSınıfta katılım İş başında eğitim Uzaktan eğitim Yöne tici Eğt. Yön Perso nel Yöne tici Eğt. Yön Pers onel Yöneti ci Eğt. Yön. Pers onel YöneticiEğt. Yön. Pers onel 1.Engellilere ve yaşlılara yönelik düzenleme ve uygulama yöntemleri 43,440,050,037,750,031,117,010,017,61,90,01,4 2. Sokak çocuklarına yönelik düzenlemeler uygulamalar ve yöntemler 47,144,453,529,444,422,521,611,122,52,00,01,4 3. Kadınlara yönelik düzenlemeler, uygulama yöntemleri 51,150,055,627,740,033,317,010,08,34,30,02,8 4. Sosyal Yardımlar 50,060,050,732,630,023,917,410,022,40,0 3,0 5. Halkla İlişkiler, beyaz masa uygulamaları vb. 37,750,043,139,640,031,922,610,019,40,0 5,6 6. Kültür, sanat turizme yönelik uygulamalar 51,145,549,329,836,437,314,918,210,44,30,03,0 7. Meslek ve beceri kazandırma uygulamaları 24,518,225,342,945,534,932,736,434,90,0 4,8

49 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 49 Eğitimden Beklentiler

50 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 50 Eğitim hedefi

51 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 51 EĞİTİM SORUNLARI YORUM 1DEĞERLENDİRME Tam katılıyorumKatılıyorumKatılmıyorumHiç katılmıyorumFikrim yok EYPEYPEYPEYPEYP Yöneticiler Eğitime karşıdır 361943939284522169 6-15 Yöneticiler, personeli eğitime teşvik etmiyor 93184531433647289165-14 Eğitimde Gelişmeler önem verilmiyor 18515182534635542-135--2 Eğitim hizmet bilgi eksikliği var -1031456143542317-23-15 Uzmanlık eğitimine Personel az 107192032336052311042-313 Uzmanlık eğitimine Nitelikli personel yok 1861092730635639943-616 Uzman personel bulunamıyor 272318454647272627-1--16

52 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 52 YORUMLAR 2DEĞERLENDİRME Tam katılıyorumKatılıyorumKatılmıyorumHiç katılmıyorumFikrim yok EYPEYPEYPEYPEYP Eğitim Tekrarı vardır.91015275350632926-31-37 Mevzuat ve yeni uygulamalar eğitimle desteklenmemektedir. 3671495350453629931--4 Eğitim maliyetini karşılamak güçtür. 93591612545552271913-616 Personel azlığından, kurum dışına personel eğitime gönderilemiyor. -37182420635448913149.14.59 Eğitimler Sorunlara çözüm getirememiştir -44181924726647988-1.515

53 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 53 YORUMLAR 3DEĞERLENDİRME Tam katılıyorumKatılıyorumKatılmıyorumHiç katılmıyorumFikrim yok EYPEYPEYPEYPEYP Eğitimler, personel seviyesine uygun değil. -13927239057 -97-47 Eğitimlerin süreleri yetersiz. -44725851272834-61-38 Eğitimler teorik-12 545348453134--2-32 Yerinde eğitim verilmemiştir. -342750466342409-1-47 Personel yenilikleri açık değildir. -383631265459439616--5 Eğitimlere personel ilgisiz. 27416544535184135-47-44 Eğitimci Kuruluş İyi değildir. -13-20159061579112-1512

54 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 54 TEŞEKKÜRLER...


"B E L E D İ Y E L E R D E EĞİTİM İHTİYACI ARAŞTIRMASI Ankara 2005-2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları