Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Gençlik Programı (YOUTH)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Gençlik Programı (YOUTH)"— Sunum transkripti:

1 AB Gençlik Programı (YOUTH)
Gençlik programı, AB Eğitim ve Gençlik programlarından Örgün Eğitim (Sokrates) ve Mesleki Eğitim (Leonardo) dışındaki alanlarda yaş arası gençleri hedef alan yaygın eğitim ve değişim programıdır. Program gençlere grup değiştirmeleri, bireysel gönüllü hizmetler, gençlik girişimleri ve destek faaliyetleri yoluyla fırsatlar sunuyor. Program 31 Avrupa Ülkesine açıktır. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

2 Gençlik Programının Amaç ve İlkeleri
Gençlerin Toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmak ve girişimci ruhunu teşvik etmek Bilgi beceri ve yeterlilik kazanmalarında yardımcı olmak Dayanışma duygularını serbestçe ifade etme imkanı tanımak Rize İl Dernekler Müdürlüğü

3 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
4. Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı verilen mücadeleyi desteklemek 5. Kültürler arası öğrenme yoluyla ortak Avrupa kültürünün çeşitliliğinin, ortak ortak mirasımızın ve temel değerlerimizin daha iyi anlaşmasın sağlamak. 6. Her türlü ayrımcılığı yok etmeye ve toplumun her düzeyinde eşitliği sağlamaya yardımcı olmak , GENÇLİK programının amaç ve ilklerini oluşturuyor. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

4 Gençlik Programından Kimler Yaralanabilir?
Programın hedef kitlesini yararlanıcılar olarak tabir edilen yaşlarındaki gençlik grupları İmkanı kısıtlı gençler Avrupa Gönüllü Hizmetinden yararlanmak isteyen gençler Gençlik organizasyonları Gençlik Liderleri Rize İl Dernekler Müdürlüğü

5 Gençlik Programının Öncelikleri Nelerdir?
1. İmkanları kısıtlı gençlerin ( sosyo- ekonomik, kültürel ya da coğrafi bakımdan daha düşük imkanlara sahip kesimlerden gelen veya engelli gençler) katılımı 2. Daha önce Benzer programlardan yararlanmamış olanların katılımı Faaliyetlerin gerçekleştirildiği yerdeki topluma faydalı olmak ve Avrupa boyutunun vurgulanması Gençlik Programının temel öncelikleridir Rize İl Dernekler Müdürlüğü

6 Gençlik Programı Ne Tür Alt Programlardan Oluşmaktadır?
Program her biri Eylem (Action) olarak adlandırılan beş alt programıyla yararlanıcılara değişik etkinliklerde bulunma alternatifleri sunuyor. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

7 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
Bunlar; Eylem 1 (Gençlik Değişimler) Eylem 2 (Avrupa Gönüllü Hizmeti) Eylem 3 (Gençlik Girişimcileri) Eylem 5 (Destek Faaliyetleri) Yararlanıcılar bu eylemlerden kendilerine uygun gördükleri herhangi birinde belli bir konu üzerinde, bir proje geliştirip başvuruda bulunmak suretiyle programdan yararlanabilirler. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

8 Projenin Ana Konuları Nelerdir?
Sanat ve Kültür Çevre Ortak Mirası Koruma Kırsal Kalkınma Kentsel Kalkınma Fırsat Eşitliği Irkçılık/yabancı düşmanlığı ile mücadele Sağlık Dışlanmayı Önlemek Gençlik Suçlarına Karşı Önlemler Gençlik Bilgilendirmesi Gençlik Politikaları Gençlik Serbest Zaman değerlendirmesi Rize İl Dernekler Müdürlüğü

9 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
Gençlik Sporları Basın ve İletişim Avrupalılık Bilinci Uyuşturucu/Madde kullanımı ile mücadele Diğer Rize İl Dernekler Müdürlüğü

10 Eylem 1: Gençlik Değişimleri
Farklı ülkelerden yaşlarındaki gençleri bir araya getiren bir değişim programıdır (grup liderleri 25 yaşın üzerinde olabilir). Değişim projelerinde gençler, ya bir başka ülkeye gitmek ya da başka bir ülkelerden gelen gençlere ev sahipliği yapmak suretiyle, belli bir konu ve tema üzerinde bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere, yolculuk süreleri hariç 6 ile 21 gün arasındaki bir sürede bir araya gelirler. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

11 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
Projenin hazırlanmasından, sonuçlanmasına kadar bütün insiyatif gençlerdedir. Farklı ülkelerden bir konu etrafında bir araya gelen gençler, hem bu konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırırlar, karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinde bulunurlar hem de farklı kültürleri tanıma ve kendi kültürünü tanıtma imkanı bulurlar. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

12 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
Gençlik değişimlerine katılan toplam genç sayısı en az 16 en fazla 60 kişi olmalıdır ve ortak ülkelerden katılan gençlerin sayısı, cinsiyet dağılımı dengeli olmalıdır. Örneğin, Türkiye ile Almanya arasında gerçekleştirilecek bir değişim projesine Almanya’dan katılan gençlik grubunun sayısı 8, Türkiye’den katılacak gençlik grubunun sayısı 8 ve her iki gruptaki kız, erkek katılımcıların sayısı dengeli olmalıdır. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

13 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
EYLEM 1 E ğ i t i m v e K ü l t ü r Rize İl Dernekler Müdürlüğü

14 Rize İl Dernekler Müdürlüğü

15 Eylem 2: Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH)
AGH, yaş arasındaki gençlerin , 6-12 aylık bir süreyle, kendi ülkeleri dışında, kâr amacı gütmeyen bir ev sahibi kuruluşta Gönüllü Hizmetinde bulunmalarıyla gerçekleştirilen bir faaliyettir. AGH’nin üç ana amacı vardır. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

16 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
Bunlar; Gençlere kültürler arası öğrenme deneyimi sağlama yoluyla; gençlerin topluma uyum sağlamalarına, aktif katılımcı olmalarına, yabancı dil öğrenmelerine iş edinme imkanlarını geliştirmelerine, gençlerin diğer insanlara katkı sağlama imkanı bulmalarına destek sağlamak. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

17 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
Hizmetin yapıldığı yerel toplumun gelişimine katkı yapmak AGH’ yi gerçekleştiren ortak kuruluşlar arasında deneyim paylaşımı sağlamaktır. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

18 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
GÖNÜLLÜ GÖNÜLLÜ ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS EV SAHİBİ KURULUŞ EV SAHİBİ KURULUŞ GÖNDEREN KURULUŞ GÖNDEREN KURULUŞ Rize İl Dernekler Müdürlüğü

19 Bir AGH Projesi Üç Ortaktan Oluşur
Gönüllü: yaş arası bütün gençler gönüllü olabilir. Gönderen Kuruluş: STK’lar, kâr amaçlı olmayan kuruluşlar, yerel otoriteler, her türlü yerel insiyatifler gönderen kuruluş olabilirler. Ev Sahibi Kuruluş: Gönderen kuruluş olma özelliğine sahip bütün kuruluşlar aynı zamanda ev sahibi kuruluşta olabilirler Ancak ev sahibi olmak isteyen kuruluşların ESNB (Ev Sahibi Niyet Beyanı) süreci AB Komisyonu’nun onayını almalarını gerekir. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

20 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
AGH Süreci Nasıl İşler? Gönderen kuruluşun ev sahibi kuruluşla temasa geçmesi Ev sahibi kuruluşla Gönderen kuruluş arasında ortaklığın kurulması Ortaklık kurulduktan sonra, gönderen ve onaylı ev sahibinin kendi Ulusal Ajanslarına başvurması. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

21 Gönüllünün Görev ve Sorumlulukları
AGH süresince düzenlenen eğitim aktivitelerine katılmak. Projede kendisi için belirtilen görevleri yerine getirmek Ev sahibi kuruluşa ve bulunduğu yerel topluluğa katkı sağlamak Rize İl Dernekler Müdürlüğü

22 Eylem 3: Gençlik Girişimleri
GENÇLİK programının bu Eylemi, yaşlarındaki gençlerin yerel alanda yapacakları projelerde yaratıcılıklarının, insiyatif geliştirme yeteneklerinin ve sosyal hayata aktif katılımlarını desteklenmesi hedeflenmektedir. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

23 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
İmkanları kısıtlı gençlerin katılımı, yerel topluma katkı, projelerde Avrupa Boyutunun içerilmesi, Gençlik Girişimlerinin temel öncelikleridir. Projelerin süresi en az 3 ay en fazla 1 yıldır. Eylem 3 kapsamında 3 tür proje geliştirmek mümkündür. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

24 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
Bunlar; Grup Girişimleri Grup Girişimleri Eylem 3’ün temel etkinliği oluşturmaktadır. Grup Girişimlerinin temel özelliği, uluslar arası bir değişim ya da etkinlik içermeyip tamamen ülke içerisinde, o ülkenin gençleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

25 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
2.Ağ Kurma Projeleri Ağ kurma projeleri grup girişi projelerinin devamı niteliğindedir. Bu projeler, başaralı grup girişimleri projenin sonuçlarını, iyi yönlerini diğer gruplara anlatma amacını taşır. Bu nedenle ağ kurma projelerine sadece bir grup girişimi projesine başarılı olarak tamamlanmış gençlik grupları başvurabilir. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

26 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
Ağ kurma projeleri yerel nitelikteki grup girişim projesini gerçekleştirmiş olan gençlik grubuna bu kez Program ülkelerindeki diğer gençlik gruplarıyla uluslar arası nitelikteki faaliyetler yapma fırsatını sağlamaktadır. Grup, diğer program ülkelerinden ortaklar ile ortak web sitesi kurma, bilgi aktarımı ve alışverişi sağlamak, ortak toplantılar. düzenlemek. vb. faaliyetler çerçevesinde birlikte çalışır. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

27 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
3.Geleceğin Sermayesi Geleceğin sermayesi projeleri, eski gönüllülerin Avrupa gönüllü hizmeti (AGH) sırasında edindikleri deneyim ve becerileri yerel topluma ve diğer gençlere aktarmaları esasına dayanır. Bu nedenle bir geleceğin projesine ancak, bir Avrupa gönüllü hizmetini tamamlamış olan gençler baş vurabilir. Proje baş vurusu eski gönüllü tarafından gönüllü hizmetin tamamlanmasından itibaren en geç iki yıl içerisinde ulusal ajansa yapılmalıdır. . Rize İl Dernekler Müdürlüğü

28 Eylem 5: Destek Faaliyetleri
Gençlik faaliyetlerine katılan yada gençlikle ilgili konulara ilgi duyan herkesin (Gençlik grupları gençlik görevlileri, eğitmenler, rehberler, proje yöneticileri, gençlik önderleri, destek veren kişiler, yaygın eğitim alnında bulunanlar) proje ve girişimler hazırlayıp geliştirmelerine yardımcı olan araçlardır. Destek faaliyetlerinin iki temel amacı vardır Rize İl Dernekler Müdürlüğü

29 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
Eğitim koordinasyon ve bilgi projeleri aracılıyla eylem 1,2,3’ geliştirmesine yardımcı olmak . Gençlik programını hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır Rize İl Dernekler Müdürlüğü

30 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
Eylem 5, toplam dokuz etkinlik türünü kapsamına almaktadır. Yukarıda belirtilen yararlanıcılar, bu etkinlik türlerinin herhangi birinde proje hazırlayarak. Destek faaliyetlerinden yararlanabilir. Destek faaliyetleri, etkinlik türüne göre (etkinlik 9 hariç) asgari sayıları değişen program ülkelerinden ortaklarla birlikte yürütülen uluslar arası projelerdir. Bunlar; Rize İl Dernekler Müdürlüğü

31 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
1. İŞ Başı Eğitimi Bu etkinlik, gençlik görevlilerin sınırlı bir zaman içerisinde, ortak bir kuruluşta çalışmak suretiyle ulus ötesi projeler geliştirebilmek için gerekli beceriler kazanmasını sağlamaktadır. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

32 2. Fizibilite Ziyaretleri
Bu ziyaretler aracılığıyla proje yöneticileri Eylem 1, Eylem 2 kapsamında yaptıkları başvuruyu göndermeden önce projenin fikir hakkında tartışma yapma olanağı bulunurlar. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

33 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
3. İrtibat Seminerleri Bu seminerler, GENÇLİK projeleri için ortak olma potansiyeli taşıyanları bir araya getirir. Kuruşlara yeni GENÇLİK projeleri başlatmaları için yeni ortaklar bulma fırsatı sunar. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

34 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
4. Çalışma Ziyaretleri Bu ziyaretler, diğer ülkelerdeki gençlik işleri düzenlemelerini öğrenme fırsatı sunarlar. Çalışma ziyaretlerinin, Gençlik programını hedefleri doğrultusunda somut bir teması olmalıdır. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

35 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
5.Seminerler GENÇLİK programı ve gençlik projelerine ilişkin deneyim ve iyi örneklerin değişimi, danışma ve siyaset değiştirme vb. araçlardır. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

36 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
6.EĞİTİM KURSLARI Eğitim kursları, gençlik görevlerinde ve yaygın eğitimde yer alan kişilerin, etkinlikleri için beceriler kazanıp geliştirmelerine ve bilgi edinmelerine yardımcı olmaktadır. Kültürler arası iletişim; imkanları kısıtlı gençlerle çalışma; proje geliştirip uygulama vb. gibi konularda örgütsel / idari beceriler kazandırmayı ve geliştirmeyi hedefler. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

37 7. GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ
Bu etkinlik, GENÇLİK programının hedefleri ve önceliklerine ilişkin enformasyon ve eğitim yöntemleri ve araçlarının (basılı materyal, CD-ROM, İnternet vb.) geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

38 8. ULUS ÖTESİ ORTAKLIKLAR VE AĞLAR
Bu etkinliğin hedefi, GENÇLİK programı altında yeni ağlar geliştirmektir. Sürekli iş ilişkileri kurmak, iyi örnek değişimini sağlamak ve ulus ötesi etkinliklerin süreklilik temelinde geliştirilmesine yönelik yapılar kurmak bu etkinliğin temelini oluşturmaktadır. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

39 9. NİTELİK VE YARATICILIK İÇİN DESTEK
Bu etkinlik, imkanları kısıtlı gençlerin ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde GENÇLİK programına katılımı sağlama amacı güder. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

40 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
PROJE NEDİR? Proje terimi kısaca; bireysel ya da grup olarak, belli bir amacı sınırlı bir süre içerisinde gerçekleştirmek üzere, bu amaca ulaşmak için kimlerle, ne zaman, nasıl, hangi etkinliklerde bulunulacağının, maliyet ve gelirlerin ne kadar olacağının açık, net ve ölçülebilir bir şekilde tanımlanıp planladığı faaliyetler serisi olarak tanımlamak mümkündür. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

41 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
GENÇLİK programı her Eylemi için Proje Başvuru Formları hazırlanmıştır. Bu formlarda projede olması gereken hususlar ayrı ayrı belirtilmiştir. Yararlanıcılar, bu başvuru formlarında istenen bilgileri Kullanıcı Klavuzundan da yararlanarak amaca uygun, tam eksiksiz olarak doldurduklarında bir proje hazırlamış olurlar. Rize İl Dernekler Müdürlüğü

42 Proje Başvurusu Ne Zaman Yapılır?
GENÇLİK programının tüm eylemleri ile ilgili olarak her yıl için beş başvuru dönemi vardır. Her bir dönem için son başvuru tarihi ve projelerin başlama tarihleri; Projenin Başlama Tarihi Başvuru İçin Son Tarihi 1 Mayıs-30 Eylül 1 Şubat 1 Temmuz-30 Kasım 1 Nisan 1 Eylül-31 Ocak 1 Haziran 1 Aralık-30 Nisan 1 Eylül 1 Şubat-30 Haziran 1 Kasım Rize İl Dernekler Müdürlüğü

43 Rize İl Dernekler Müdürlüğü
BAŞVURU NASIL YAPILIR? Yararlanıcılar, yukarıda belirtilen son başvuru tarihine dikkat ederek, Gençlik Programının hangi eylemi kapsamında başvuruda bulunmak istiyorlarsa o eylemle ilgili Proje Başvuru Formu doldurup imzalayarak posta, faks ya da elden teslim etme yoluyla Ulusal Ajansa teslim etmelidirler. Rize İl Dernekler Müdürlüğü


"AB Gençlik Programı (YOUTH)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları