Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM"— Sunum transkripti:

1 PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM
resimde romantizm

2 Yrd. Doç. Dr. Bedri Karayağmurlar

3 Romantizmi Hazırlayan Etkenler
1- Rönesans ve Reform. 2- Yeni Topraklar. 3- Bilimsel Çalışmalar ve Buluşlar. 4- Ticaretten Sanayiye Geçiş. 5- Düşüncede Aydınlanma. 6- Fransız İhtilali.

4 1- Rönesans ve Reform. Yüzyıllarda Rönesans hareketleri içinde sanatta gelişmelerin kaynağında, doğanın ve insanın keşfi , dinde kilisenin konumunun değerlendirilmesi ve Eski Yunan kaynaklarının incelenmesi bulunmaktadır.

5 2- Yeni Topraklar. Deniz aşırı ülkelere yapılan seferler, yeni ülkelerin kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasına neden oldu. Sömürgecilik ve köle emeği Avrupa’da tarımsal üretiminin artmasına ve ticaret burjuvazisinin doğmasına neden oldu.

6 3- Bilimsel Çalışmalar ve Buluşlar.
Copernik ve Galileo gibi bilim adamlarının evren ve yeryüzüne ilişkin buluşları. Denis Papen’in buhar gücünü keşfi.

7 4- Ticaretten Sanayiye Geçiş.
Buharlı makinelerin dokuma tezgahlarına ve diğer üretim alanlarına uygulanmaya başlamasıyla sanayii burjuvazisi yeni bir sınıf olarak doğdu ve gelişti. Sanayileşmeyle birlikte, kırsal alandan kentlere göç yaşanmaya başlandı.

8 5- Düşüncede Aydınlanma.
Özellikle Descartes sonrası felsefedeki yeni yaklaşımlar insana ve evrene bakışı değiştirmeye başladı. Spinoza, Leibniz, Hume gibi filozoflar algı ve duyum konularını değerlendirerek, salt akılla kavranan dünyanın egemenliğini sarstılar. Diderot, J.J. Rousseau , Auguste Comte insan haklarını ve insan doğa ilişkilerini sorguladılar.

9 6- Fransız İhtilali. 1789 yılında Bastil’in basılmasıyla başlayan isyan, yönetim biçimini değiştirdi. Kardeşlik, eşitlik, özgürlük sav sözlerini benimsetti. Devrim bütün Avrupa’yı etkiledi ve yeni bir insan tipinin oluşmasında etken oldu. Bütün bunlardan sanatçılar da etkilendiler.

10 RESİMDE ROMANTİZM Romantik Dönem. Ön Romantikler. 1- İngiltere
2- Fransa 3- Almanya

11 Eugéne Delacroix, Halka Önderlik Eden Özgürlük, 1830

12 Jacques-Luis David, Meryem Ana’dan Yardım Dileyen Aziz Roch.

13 William Turner, Batış,1805

14 William Turner, Lordlar vr Avam Kamarası Yangını,1831

15 John Constable, Weymonth Körfezi,1818

16 Eugén Delacroix, Messolongion Yıkıntılarında Can Çekişen Yunanistan.

17 Eugén Delacroix,Yakub’un Melekle Savası,1856-61

18 Eugén Delacroix,Evlerinde Cezayirli Kadınlar,1834

19 Eugéne Delacroix, Sardanapal’in Ölümü,1827

20 Teodore Géricault, Méduse’ün Salı (Taslak)

21 Pierre- Paul Prod’hon, Psykhe’nin Kaçırıması,1808

22 Francisco Goya, 3 Mayıs 1808

23 Francisco Goya,Sardalyanın Gömülme Töreni.

24 Caspar david Friedriche,Kuğular, 1820

25 Karl Brüllow, Pompei’nin Son Günleri. 1828

26 Johann Fussli, Karabasan, 1802

27 Jean- Auguste Dominique Ingres, Türk Hamamı,1862

28 Théodore Chassériau,Ilıklık,1853

29 Théodore Chassériau,Macbeth ve Üç Büyücü,1855

30 Honoré Daumier, Don Kişot ve Ölü Katır,1867

31 Honoré Daumier,Ratapoil

32 Jean-François Millet,İlkbahar

33 Eugén Framentin,Şahin Avı,1863

34 François Rude, Ölümsüzlüğe Uyanan Napoléon,1845

35 Jean Baptiste Carpeaux,

36 Eugén Delacroix                                                                  


"PLASTİK SANATLARDA ROMANTİZM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları