Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EMÜLSİYON SİSTEMLER Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EMÜLSİYON SİSTEMLER Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 EMÜLSİYON SİSTEMLER Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

2 Tanım damlacık büyüklükleri 0.1-100 µm
birbirleri ile karışmayan iki sıvıdan birinin diğeri içinde dağılmasıyla oluşan çokdüze (heterojen) sistemler damlacık büyüklükleri µm damlacık halinde dağılan sıvı- iç faz, dağılan faz bu damlacıkları içine alan sıvı- dış faz, dağıtma fazı Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

3 Emülsiyon Fazları  sulu faz
suda çözünen e.m.ler, tat ve koku düzelticiler, koruyucu maddeler  yağlı faz yağda çözünen e.m.ler; yağ (sıvı veya katı yağ, eterik yağ, reçine, mum)  emülsiyon yapıcı (yüzey etkin madde) dağılan faz ile dağıtma ortamı arasındaki yüzey gerilimi azaltan veya yok eden maddeler Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

4 Emülsiyon  <10 nm ➡ miseller emülsiyon  10-40 nm ➡ mikroemülsiyon
 nm ➡ nanoemülsiyon  >100 nm ➡ makroemülsiyon basit emülsiyon klasik emülsiyon Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

5 Polar Bileşenler  polioller butilen glikol gliserin
polietilen glikoller propilen glikol  su Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

6 Apolar (lipofilik) Bileşenler
 esterler katı yağlar lanolin sentetik maddeler (ör. izopropil miristat, izopropil palmitat, gliseril monostearat) bitkisel yağlar (ör. zeytin, pamuk, keten tohumu, buğday tohumu, soya)  eterler perfloropolieterler polioksipropilenler Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

7 Apolar (lipofilik) Bileşenler
 yağ asitleri  yağ alkolleri  hidrokarbonlar butan, propan mikrokristalin mum mineral yağlar skualen  diğerleri halohidrokarbonlar (ör. perflorokarbon, kloroflorokarbon) bitkisel ve hayvansal mumlar silikon Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

8 Emülsiyonlar- Faz Durumlarına Göre
 dış fazı su, iç fazı yağ olanlar su-içinde-yağ (y/s), örnek: süt  dış fazı yağ, iç fazı su olanlar yağ-içinde-su (s/y), örnek: kireç linimenti  çok fazlı emülsiyonlar- multipl emülsiyonlar yağ-içinde-su-içinde-yağ (y/s/y) su-içinde-yağ-içinde-su (s/y/s), örnek: influenza aşısı Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

9 Emülsiyonlar- Kullanım Yollarına Göre
dahilen kullanılan emülsiyonlar hintyağı ve sıvı vazelin emülsiyonu haricen kullanılan emülsiyonlar losyon, liniment ve bazı pomatlar parenteral emülsiyonlar soya yağı emülsiyonu, A ve K vitaminleri, bazı hormon ilaçlarının emülsiyonu Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

10 Emülsiyonların Kullanım Amaçları
 yağa ait kötü koku ve tadı yok etmek  gastro intestinal sistemde emilim hızını arttırmak veya azaltmak  e.m.’nin kararlılığını sağlamak  geçimsiz maddeleri tek sistemde vermek  kontrollü salım sağlamak.

11 Emülsiyon Teorileri  yüzey film teorisi  yönelmiş uçlar teorisi
 yüzeylerarası film teorisi  faz hacim teorisi  elektriki teoriler Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

12 Emülsiyonların Özellikleri
 dayanıksız heterojen sistemler  özellikleri, bileşimine ve hazırlama yöntemine bağlı  opak krem renginde sıvılar  damlacık büyüklüğüne bağlı olarak saydam  damlacık büyüklüğünün görünüşe etkisi 1 µm süt görünümü 1-0.1 µm mavi beyaz emülsiyon µm yarı şeffaf 0.05 µm şeffaf Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

13 Emülsiyon Yapıcı Madde Özellikleri
 sağladığı dayanıklılık uzun sürmeli  kendisi dayanıklı olmalı  formülasyondaki maddelere ve ortamın pH’sına inert olmalı  dahilen kullanılacak emülsiyonlarda non-toksik olmalı  haricen kullanılacak emülsiyonlarda non-irritan olmalı  kokusuz, renksiz, tatsız ve ucuz olmalı Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

14 Emülsiyon Yapıcı Maddeler
 sentetik - anyonik (anyon aktif) - katyonik (katyon aktif) - iyonize olmayan (non-iyonik)  doğal kaynaklı organik  çözünmeyen katı ve ince toz halinde  kuasi (gerçek dışı) Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

15 Anyonik Emülsiyon Yapıcı
lipofil grup negatif yüklü * alkali sabunlar y/s tipi emülsiyon yapar * toprak alkalisi ve ağır metal sabunları Ca, Mg, Zn, Al gibi metallerin yağ asitleriyle esterleri s/y tipi emülsiyon yapar * organik sabunlar trietanolaminin yağ asitleriyle esterleri * sülfatlanmış bileşikler örnek, sodyum lauril sülfat Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

16 Katyonik Emülsiyon Yapıcı
 çoğu katerner amonyum bileşiği  y/s tipi emülsiyon yapar  bakterisit olarak kullanılır bakterisit etkileri alkali ortamda daha fazla  lipofil grup pozitif yüklü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

17 Non-iyonik Emülsiyon Yapıcı
nötral polar maddeler  anyonik ve katyonik emülsiyon yapıcıların kullanılmadığı yerlerde kullanılır  irritasyon yapmaz _________________________________________ * zayıf s/y tipi gliseril monooleat, gliseril monostearat * kuvvetli s/y tipi sorbitan monolaurat-Span® 20 sorbitan monopalmitat-Span® 40 * y/s tipi polioksietilen sorbitan mono laurat-Tween® 20, polioksietilen sorbitan mono palmitat- Tween® 40 Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

18 Doğal Kaynaklı Organik Emülsiyon Yapıcı
kolesterol ve esterleri lanolin proteinler - kazein - yumurta sarısı - jelatin - malt özütü - lesitin Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

19 Çözünmeyen Katı ve İnce Toz Halindeki Emülsiyon Yapıcı
 çözünmeyen emülsiyon yapıcılar da denir  genellikle inorganik ve kolloidal taneler  etki mekanizmaları tam olarak anlaşılamamış Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

20 Kuasi (gerçek dışı) Emülsiyon Yapıcı
 yüzey etkinlikleri ve sınırsal yüzeyde film oluşturma etkileri düşük  yüksek konsantrasyonlarda ortamın viskozluğunu yükselterek emülsiyonları stabilize eder keten tohumu müsilajı, aljinik asit, agar, karagen, arap zamkı, kitre zamkı, polivinil türevleri, selüloz türevleri, poliakrilik asit (Carbopol® 934) Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

21 Emülsiyon Yapıcı Miktarı ve Cinsi
 emülsiyon yapıcılar arasında - sinerjizma (arap zamkı-kitre, arap zamkı-agar) - antagonizma (kolesterol-lesitin, jelatin-agar)  kararlılık açısından emülsiyon yapıcı miktarı ve cinsi çok önemli  yem konsantrasyonu e.m. biyoyararlılığına etkili Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

22 Emülsiyon Hazırlama Yöntemleri
İngiliz Yöntemi (wet-gum, yaş zamk yöntemi) Kontinental Yöntem (dry-gum, kuru zamk yöntemi) Şişe Yöntemi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

23 İngiliz Yöntemi  primer emülsiyonda yağ/zamk/su oranı 4/1/2
 emülsiyon yapıcı kendini çözen fazda çözündürülür  zamk su ile ıslatılarak müsilaj haline getirilir  bunun üzerine yavaş yavaş karıştırılarak yağ eklenir  primer emülsiyon oluştuktan sonra 2-3 dakika karıştırılıp sonra sulu kısmın geri kalanı ile seyreltilir  kitre zamkının stabilizan olarak kullanıldığı pomat ve kremlerde tercih edilir Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

24 Kontinental Yöntem  primer emülsiyonda yağ/zamk/su oranı 4/1/2
 emülsiyon yapıcı kendisinin çözünmediği faza eklenir  kuru emülsiyon yapıcı kuru havana konur  yağ eklenir  primer suyun hepsi birden eklenir ve hızla karıştırılır  sekonder su azar azar eklenir  çok kullanılan ve az zaman alan yöntem Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

25 Şişe Yöntemi T.K.’de primer emülsiyon oranı 2/1/1.5
esans ve uçucu maddelerin emülsiyonu için kullanılır  esanslar yoğunluklarının düşük olması nedeniyle daha fazla zamka ihtiyaç gösterir  1 k kuru arap zamkı şişeye konur  2 k esans veya uçucu yağ eklenir; tamamen karışıncaya kadar karıştırılır  2 k su eklenip emülsiyon haline gelinceye kadar vurma şeklinde çalkalanır  geri kalan su azar azar konur ve şiddetle çalkalanır Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

26 Emülsiyon Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar
şurup ve gliserin az miktarda eklenirse yardımcı etki gösterir elektrolit, baz ve alkollü sıvılar fazla eklenirse emülsiyon yapıcı etkiyi azaltır yağ, emülsiyon yapıcı ve su oranı tecrübelere göre değişebilir kuru zamk yönteminde kullanılan malzemeler kuru olmalıdır toz zamk yağ ile tamamen karışacak kadar kısa süre karıştırılmalıdır primer su birden eklenmeli, hızlı ve devamlı karıştırılmalıdır Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

27 Emülsiyon Hazırlamada Kullanılan Aletler
basit karıştırıcılar kolloid değirmenler homojenizatörler ultrasonik aletler Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

28 Emülsiyonlarda Kontroller
 damlacık büyüklüğü ve dağılımı  emülsiyonun su sayısı  emülsiyon tipinin tayini  tat kontrolü  50oC’ye dayanıklılığı  santrifüje dayanıklılığı  reolojik ölçümler Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

29 Reolojik Özellikler - iç faz hacmi % 60-70 üzerinde, psödoplastik akış
 zamana-bağlı, non-Newton akış  dış faz- non-Newton veya viskoelastik davranışlı  damlacıkların seyrek ve birbirinden uzak olması ile viskozite düşer - iç faz hacmi % üzerinde, psödoplastik akış - iç faz hacmi % 85-90’ın üzerinde, viskoelastik özellikler  Polidispers emülsiyonlar  aynı damlacık iriliği ortalamasına sahip monodispers sistemlerden daha düşük viskoziteye sahip Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

30 Emülsiyon Tipinin Tayini
 genel olarak dış fazlarıyla seyreltilebilir  nikel veya porselen spatül ısıtılır ve emülsiyona batırılırsa spatül dış fazla ıslanır  yağda ve suda çözünebilen boyalar yardımı ile tayin; boyamadan sonra mikroskopta incelenerek tipi tayin edilir,  elektriksel iletkenlik yöntemi - y/s emülsiyonların elektrik iletimi kuvvetli - s/y emülsiyonların elektrik iletimi zayıf  mikroskopla bakıldığında, y/s emülsiyonu, s/y emülsiyonuna oranla daha net Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

31 yalnızca parenteral preparatlar için
Sterilite yalnızca parenteral preparatlar için Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

32 Kararlılık renk, koku, görünüş, viskozite ve emülsiyon tipi değişebilir oksidasyon, redüksiyon ve kimyasal parçalanma olabilir  yağlı faza polietakrilat ve polimetil metakrilat eklenir  sulu faza polietilen glikol ve polipropilen glikol eklenir  proteinler veya hidrofilik polimerler eklenir  emülsiyon yapıcının HLB değeri değiştirilerek sulu fazın viskozitesi arttırılır  setil alkol ile basit olarak sıvı kristal yapı oluşturulur Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

33 Emülsiyonların Kararlılığı
 flokülasyon  krema oluşumu  inversiyon (fazların değişimi)  bozunma Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

34 Flokülasyon Birleşme Kremalaşma

35 Flokülasyon  damlacıklar büyük şekil alır; agregat içindeki damlacıklar özelliklerini kaybetmez  dönüşümlüdür  flokülasyona etki eden faktörler * çalkalama şiddeti- çok karıştırma floküle olma şansını arttırır * itme kuvvetleri varlığı- damlacıklar üzerindeki elektrik yükleri itmeye etkendir * Van der Waals tipi çekme- 2 damlacık kuvvetle karıştırıldığında birbirine yaklaşır ve aradaki mesafe kalkarsa flokülasyon olur Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

36 Kremalaşma (Kaymaklaşma)
emülsiyonun iki emülsiyona ayrılması olayı oluşan emülsiyonlardan biri ilk emülsiyona oranla iç faz miktarınca daha yoğun yoğun emülsiyona kaymak denir genellikle yoğun kısım üstte toplanır; aksi de olabilir preparatın devamlılığı bozulur dayanıksızlığa işaret eder kullanılmadan önce karıştırılması gerekir Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

37 İnversiyon (Faz dönüşmesi)
 emülsiyonun s/y tipinden y/s tipine veya y/s tipinden s/y tipine ani dönüşü  inversiyona etki eden faktörler * y/s tipi emülsiyona s/y tipini tercih eden kuvvetli emülsiyon yapıcının eklenmesi * y/s tipi emülsiyona içindeki emülsiyon yapıcı maddenin özelliklerini değiştirecek madde eklenmesi * su ve yağ oranlarının değiştirilmesi * pH, sıcaklık değişimi ve bakteriyel etkiler Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

38 Bozunma  emülsiyonun tamamen fazlarına ayrılması
 tersinir olmayan olay  genellikle kaymaklaşma ve inversiyonla yanyana  inversiyona etki eden faktörler bozunmaya da etkili  bozunmada diğer neden mikroorganizmalar * emülsiyon yapıcı maddeyi dekompoze edebilir * yağda acıma yapar ve yağda çözünmüş vitaminleri parçalar Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

39 Emülsiyon Kararlılık Testleri
 ısıtarak  çalkalayarak  dondurma-çözme (-20°C ve 25°C arasında 1 saat aralarla) Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

40 Antioksidan Maddeler  önce kendisi okside olan maddeler askorbik asit
sodyum bisülfür sodyum sülfür Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

41  serbest radikal oluşum zincirini bozan maddeler
 suda çözünenler tiyoller (sistein HCl; tiyogliserol; tiyoglikolik asit; tiyosorbitol)  yağda çözünenler alkil gallat (oktil, propil, dodesil) askorbil palmitat t-butil hidrokinon (TBHQ) butil hidroksi anisol (BHA) butil hidroksi toluen (BHT) hidrokinon nordihidroguayeretik asit (NDGA) a-tokoferol Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

42 Emülsiyonların Mikroorganizmalardan Korunması
 e.m. dışındaki tüm maddeler mikroorganizmaların üremesini kolaylaştırır  en çok üreyen mikroorganizmalar mantarlar  koruyucu madde olarak  fungusit ve fungustatik maddeler  koruyucu genel kurallara uygun olmalı  antimikrobik maddenin her iki faz arasındaki dağılım katsayısı gözönünde tutulmalı  emülsiyon yapıcı antimikrobik maddeyi miselleri arasında saklayabilir Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

43 Antimikrobik Koruyucular
özellikle mantar ve mayalara karşı korunması önemli formülasyonda %20’den fazla etanol, yaklaşık %67 şeker, %10’dan fazla poliol ve %40-50 gliserin veya sorbitol bulunması durumunda, ek koruyucu maddeye gerek yok katerner amonyum bileşikleri benzoik asit fenilmerküri nitrat parabenler, vd Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

44 Emülsiyon Oluşumu emülsiyon hazırlanması sırasında tüketilen enerji
(iç yüzey X yüzeylerarası gerilim) yerine koyabilecek enerji kazanımı olmadığı için, emülsiyonlar kararsız olarak nitelendirilir bu nedenle, sulu ve yağlı fazın yanısıra, emülsiyon hazırlanmasında yem ve enerjiye gereksinim duyulur Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

45 Emülsiyon Formülasyonu
Emülsiyon formülasyonunda en önemli konu emülsiyon yapıcının seçimi HLB yöntemi HLB kritik yöntemi üçgen faz diyagramı yöntemi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

46 HLB Değeri  HLB (hidrofil lipofil balans) değeri emülsiyon yapıcı için karakteristik  hidrofil ve lipofil gruplar taşır  yüzde yüz hidrofil karakterde olan bileşimin HLB değeri 100 bu değeri küçültmek için 20 kullanılır  emülsiyonu yapılacak her madde belirli HLB sayısına ihtiyaç gösterir belirli HLB değerindeki emülsiyon yapıcı ile kararlı emülsiyon oluşur Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

47 Etkinlik HLB Değeri en az en çok köpük kırıcı 1.5 3
s/y emülsiyon yapıcı ıslatıcı y/s emülsiyon yapıcı temizleyici çözündürücü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

48 Ticari Preparat Örnekleri- PDR 2003
 İnjeksiyonluk M.V.I. Pediyatrik (AAI Pharma) yağda çözünen A, D, E ve K1 vitaminlerinin polisorbat 80 ile çözündürülmesi  Diprivan İnjeksiyonluk Emülsiyon(AstraZeneca) propofol- sedasyon veya anestezi için sedatif/hipnotik ajan Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

49 Ticari Preparat Örnekleri- PDR 2003
 Excedrin PM Tableti, Kaplet, and Jeltab (Bristol-Myers) asetaminofen ve difenhidramin sitrat uykusuzluğa eşlik eden hafif ve nadir başağrılarında  Compazine Injeksiyon, Compazine Şurup (GlaxoSmithKline) fenotiyazin türevi proklorperazin şiddetli bulantı ve kusmada; anksiyetenin kısa süreli tedavisinde; şizofrenide Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

50 Ticari Preparat Örnekleri- PDR 2003
Ultrase Kapsül (Axcan Scandipharm) porsin pankreatik enzim konsantresinin-lipaz, amilaz, proteaz- enterik kaplı mikroküreleri ekzokrin pankreatik yetmezlikte; alkole bağlı kronik pankreatitte; cerrahi (pankreatiko-duodenektomi veya total pankreatektomi) Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

51 Ticari preparatlar- RxMediaPharm
 Benzogale- Biosel benzil benzoat pedikülosis’de  Excipial Lipo Emülsiyon- Orva üre nemlendirici  Excipial Hydro Emülsiyon- Orva Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

52 Ticari preparatlar- RxMediaPharm
 Fresubin Diabetes- Fresenius Kabi diyabetik hastalarda enteral beslenme gerektiği durumlarda metabolik strese bağlı hiperglisemide  Ricilax Emülsiyon- Yeni İlaç hint yağı barsak boşaltmak ve gaz gidermek için Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

53 Ticari preparatlar- RxMediaPharm
 Ricipan Emülsiyon- Toprak İlaç hint yağı  Supportan- Fresenius Kabi omega 3 yağ asitlerince zengin diyet  Ürederm Hydro Emülsiyon- Orva üre  Ürederm Lipo Emülsiyon Ürederm Krem Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

54 ÇOKLU EMÜLSİYON SİSTEMLER
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

55 S/Y/S çoklu emülsiyonu
küçük su damlacıklarını içeren yağlı faz tekrar sulu faz içinde dağıtılır Y/S/Y çoklu emülsiyonu küçük yağ damlacıklarını içeren sulu faz tekrar yağlı faz içinde dağıtılır Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

56 Su Yağ Su/Yağ/Su Yağ/Su/Yağ Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

57 Amaç kötü tadı/kokuyu ve istenmeyen özellikleri maskelemek
kararlılığı arttırmak uzun etki sağlamak hedeflendirme yapabilmek geçimsiz maddeleri aynı sistem içinde taşıyabilmek enzimleri immobilize edebilmek vücuttaki toksik maddeleri bertaraf edebilmek farklı taşıyıcıya gerek yok Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

58 Sakıncaları fiziksel ve termodinamik kararlılıkları düşük
endüstriyel ölçekte hazırlanmaları güç salım mekanizmaları kesin değil Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

59 Çoklu Emülsiyonlardan Salım
 damlacıkların parçalanması  difüzyon  etkin maddenin emülsiyon yapıcı tarafından tutulması Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

60 Karakterizasyon ve Kalite Kontrol
 Makroskobik inceleme  Verim değeri  Reolojik analiz  İletkenlik ölçümleri  Damlacık boyut analizi mikroskobik yöntem coulter counter ışık difüzyon yöntemi  Kararlılık testleri santrifüjleme termal  İnvivo Analiz Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

61 MİKROEMÜLSİYON SİSTEMLERİ
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

62 Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

63 Kullanım Amaçları  suda çözünürlüğü düşük olan etkin maddelerin
çözünürlüğünü arttırmak kararlılığını arttırmak biyoyararlanımını arttırmak  hedeflendirme  enzimatik parçalanmayı engellemek Orlich ve Schomaecker 1999, Orlich ve ark. 2000 Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

64 Özellikleri damlacık boyutları çok ufak olduğundan saydam görünüme sahip Newton akış özelliğine sahip üretilmelerinde gerekli olan enerji düşük Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

65 Formülasyon polar faz apolar faz iyonik/noniyonik yüzey etkin madde
polioksietilen sorbitan esterleri, oksietilen yağ asitleri, poliglikol C8-C10 gliseritleri, şeker esterleri, polietilen glikol eter veya esterleri yardımcı yüzey etkin madde benzil alkol, alifatik polioller, diglikol esterleri, gliserin, sorbitol, etilen glikol, propilen glikol ve esterleri Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

66  mikroemülsiyon formülasyonunda. en önemli işlem üçgen faz
 mikroemülsiyon formülasyonunda en önemli işlem üçgen faz diyagramının çizilmesidir. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

67 Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

68 Yaygın Kullanım Alanları
 antikanser ve antimikrobik tedavide  aşılama için  tanı amacıyla görüntülemede  yapay kan verilmesinde  i.v. beslenmede  göz hastalıklarında Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

69 emülsiyon sistemleri visköz olmayan ortamlarda yavaş salım gösterir
göze uygulanan mikro- ve nanoemülsiyonların gözde kalış süresini uzattıkları ve görüşü bozmadıkları gerçeğine dayanılarak katyonik özellikte emülsiyonlar formüle edilmiş Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

70 Kendi-Kendine Emülsiyon Oluşturucu Yağlı Emülsiyonlar
yağ ve yüzey etkin maddenin izotropik karışımı suda çözünürlüğü düşük e.m.’in oral biyoyararlanımını arttırabilir Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

71 Mikroemülsiyonlardan Salım
 e.m.’nin dağılım katsayısı  faz hacimlerinin oranı  dağılmış fazın damlacık boyutu  taşıyıcı sistem ile e.m. etkileşmesi  e.m.’nin sulu ve yağlı fazdaki difüzyonu Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

72 Yüksek konsantrasyonda yem (ort % 20) emilim arttırıcı etki
olası toksisite Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

73 Y/S mikroemülsiyonunda
jelleşme sağlayarak, mikroemülsiyonların viskozitesini modifiye etmek olası Y/S mikroemülsiyonunda jelatin ve lesitinin yardımı ile kolloidal silisyum oksit S/Y mikroemülsiyonunda ksantan zamkı, karragenat veya Carbopol® 934 Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

74 Kontroller  mikroskopik inceleme  reolojik analiz
 iletkenlik ölçümleri  damlacık boyut analizi  kararlılık testleri santrifüj testi termal analiz  in vivo analiz

75 Ticari Preparatlar-PDR 2003
 Gengraf Kapsül (Abbott) sistemik immünosüpresan siklosporin’in oral preparatı organ transplantasyonunda ve romatoit artritte  Neoral Oral Çözelti, Neoral Yumuşak Jelatin Kapsül (Novartis) Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

76 LOOK’LAR badem içerisindeki fosfoproteinler yardımıyla oluşturulmuş yağ emülsiyonları bazı maddelerin içimini kolaylaştırmak amacı ile süspansiyon hazırlamak için kullanılır çabuk bozunduklarından buzdolabında saklanmalıdır Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

77 LİNİMENT’LER koyu kıvamlı veya sıvı halde olan, haricen cilde sürmek veya ovmak yoluyla kullanılan sabun, yağ veya alkol içeren emülsiyonlar tahriş olmamış deriye sürülmeli linimentlerdeki emülsiyon yapıcılar, sabunlar Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

78 Huzurlu 2014


"EMÜLSİYON SİSTEMLER Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları