Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan ECZ436 FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ EMÜLSİYON SİSTEMLER-II Yard.Doç.Dr. EBRU BAŞARAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan ECZ436 FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ EMÜLSİYON SİSTEMLER-II Yard.Doç.Dr. EBRU BAŞARAN."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan ECZ436 FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ EMÜLSİYON SİSTEMLER-II Yard.Doç.Dr. EBRU BAŞARAN

2 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 2 EMÜLSİYONLARDA YAPILAN KONTROLLER  Damlacık büyüklüğü ve dağılımı  Emülsiyon tipinin tayini  Tat kontrolü  50 o C’ye dayanıklılığı  Santrifüje dayanıklılık  Reolojik ölçümler

3 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 3 REOLOJİK ÖZELLİKLER  Zamana-bağlı, Non-Newton akış  Dış faz- Non-Newton veya viskoelastik davranışlı  Damlacıkların seyrek ve birbirinden uzak olması ile viskozite düşer - iç faz hacmi % 60-70 üzerinde, psödoplastik akış - iç faz hacmi % 85-90’ın üzerinde, viskoelastik özellikler  Polidispers emülsiyonlar  aynı damlacık iriliği ortalamasına sahip monodispers sistemlerden daha düşük viskoziteye sahip

4 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 4 EMÜLSİYON TİPİNİN TAYİNİ  Genel olarak dış fazlarıyla seyreltilebilir  Nikel veya porselen spatül ısıtılır ve emülsiyona batırılırsa spatül dış fazla ıslanır  Yağda ve suda çözünebilen boyalar yardımı ile tayin; boyamadan sonra mikroskopta incelenerek tipi tayin edilir,  Elektriksel iletkenlik yöntemi - y/s emülsiyonların elektrik iletimi kuvvetli - s/y emülsiyonların elektrik iletimi zayıf  Mikroskopla bakıldığında, y/s emülsiyonu, s/y emülsiyonuna oranla daha net

5 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 5STERİLİTE  Yalnızca parenteral uygulamalarda

6 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 6KARARLILIK Renk, koku, görünüş, viskozite ve emülsiyon tipi değişebilir Oksidasyon, redüksiyon ve kimyasal parçalanma olabilir Yağlı faza polietakrilat ve polimetil metakrilat eklenir  Sulu faza polietilen glikol ve polipropilen glikol eklenir  Proteinler veya hidrofilik polimerler eklenir  Emülsiyon yapıcının HLB değeri değiştirilerek sulu fazın viskozitesi arttırılır  Setil alkol ile basit olarak sıvı kristal yapı oluşturulur

7 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 7Flokülasyon Krema Oluşumu İnversiyon (fazların değişimi) Bozunma

8 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 8Flokülasyon  damlacıklar büyük şekil alır; agregat içindeki damlacıklar özelliklerini kaybetmez  dönüşümlüdür  flokülasyona etki eden faktörler * Çalkalama şiddeti- çok karıştırma floküle olma şansını arttırır * İtme kuvvetleri varlığı- damlacıklar üzerindeki elektrik yükleri itmeye etkendir * Van der Waals tipi çekme- 2 damlacık kuvvetle karıştırıldığında birbirine yaklaşır ve aradaki mesafe kalkarsa flokülasyon olur

9 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 9 Kremalaşma (Kaymaklaşma)  Emülsiyonun iki emülsiyona ayrılması olayı  Oluşan emülsiyonlardan biri ilk emülsiyona oranla iç faz miktarınca daha yoğun  Yoğun emülsiyon kaymak  Genellikle yoğun kısım üstte toplanır; aksi de olabilir  Preparatın devamlılığı bozulur  Dayanıksızlığa işaret eder  Kullanılmadan önce karıştırılması gerekir

10 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 10 İnversiyon (Faz Dönüşümü)  emülsiyonun s/y tipinden y/s tipine veya y/s tipinden s/y tipine ani dönüşü  inversiyona etki eden faktörler * y/s tipi emülsiyona s/y tipini tercih eden kuvvetli emülsiyon yapıcının eklenmesi * y/s tipi emülsiyona içindeki emülsiyon yapıcı maddenin özelliklerini değiştirecek madde eklenmesi * su ve yağ oranlarının değiştirilmesi * pH, sıcaklık değişimi ve bakteriyel etkiler

11 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 11Bozunma  Emülsiyonun tamamen fazlarına ayrılması  Tersinir olmayan olay  Genellikle kaymaklaşma ve inversiyonla yanyana  İnversiyona etki eden faktörler bozunmaya da etkili  bozunmada diğer neden mikroorganizmalar * emülsiyon yapıcı maddeyi dekompoze edebilir * yağda acıma yapar ve yağda çözünmüş vitaminleri parçalar

12 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 12

13 13 EMÜLSİYONLARDA KARARLILIK TESTLERİ  ısıtarak  çalkalayarak  dondurma-çözme (-20°C ve 25°C arasında 1 saat aralarla)

14 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 14 Antioksidan Maddeler  önce kendisi okside olan maddeler askorbik asit sodyum bisülfür sodyum sülfür • Kendisi okside olan maddeler • Serbest radikal oluşum zincirinibozan maddeler

15 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 15  serbest radikal oluşum zincirini bozan maddeler  suda çözünenler tiyoller (sistein HCl; tiyogliserol; tiyoglikolik asit; tiyosorbitol)  yağda çözünenler alkil gallat (oktil, propil, dodesil) askorbil palmitat t-butil hidrokinon (TBHQ) butil hidroksi anisol (BHA) butil hidroksi toluen (BHT) hidrokinon nordihidroguayeretik asit (NDGA)  -tokoferol Antioksidan Maddeler

16 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 16 Emülsiyonların Mikroorganizmalardan Korunması  Etkin madde dışındaki tüm maddeler mikroorganizmaların üremesini kolaylaştırır  En çok üreyen mikroorganizmalar mantarlar  Koruyucu madde olarak  fungusit ve fungustatik maddeler  Koruyucu genel kurallara uygun olmalı  Antimikrobik maddenin her iki faz arasındaki dağılım katsayısı gözönünde tutulmalı  Emülsiyon yapıcı antimikrobik maddeyi miselleri arasında saklayabilir

17 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 17 Antimikrobik Koruyucular • özellikle mantar ve mayalara karşı korunması önemli • formülasyonda %20’den fazla etanol, yaklaşık %67 şeker, %10’dan fazla poliol ve %40-50 gliserin veya sorbitol bulunması durumunda, ek koruyucu maddeye gerek yok • katerner amonyum bileşikleri • benzoik asit • fenilmerküri nitrat • parabenler, vd

18 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 18


"Hazırlayan ECZ436 FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ EMÜLSİYON SİSTEMLER-II Yard.Doç.Dr. EBRU BAŞARAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları