Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Cellular Division. 2 Cell Division pre-existing cell pre-existing cell Neden bölünme ? Neden bölünme ? prokaryotes (bacteria) and eukaryotes (protists,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Cellular Division. 2 Cell Division pre-existing cell pre-existing cell Neden bölünme ? Neden bölünme ? prokaryotes (bacteria) and eukaryotes (protists,"— Sunum transkripti:

1 1 Cellular Division

2 2 Cell Division pre-existing cell pre-existing cell Neden bölünme ? Neden bölünme ? prokaryotes (bacteria) and eukaryotes (protists, fungi, plants, & animals) fark? prokaryotes (bacteria) and eukaryotes (protists, fungi, plants, & animals) fark?

3 3 Keeping Cells Identical Organizmadaki tüm yaşamsal bilgiler DNA bulunur, bu yüzden DNA setinin yeni hücreye taşınması gereklidir

4 4 DNA Replication DNA replikasyonu DNA replikasyonu Her yeni hücre aynı DNA setine sahip olacak (identical copy) Her yeni hücre aynı DNA setine sahip olacak (identical copy) Original DNA strand Two new, identical DNA strands

5 5 Identical Daughter Cells Parent Cell Two identical daughter cells

6 6 Chromosomes

7 7 Prokaryotic Chromosome The DNA of prokaryotes (bacteria) is one, circular chromosome attached to the inside of the cell membrane The DNA of prokaryotes (bacteria) is one, circular chromosome attached to the inside of the cell membrane

8 8 Eukaryotic Chromosomes All eukaryotic cells store genetic information in chromosomes All eukaryotic cells store genetic information in chromosomes Most eukaryotes have between 10 and 50 chromosomes in their body cells Most eukaryotes have between 10 and 50 chromosomes in their body cells Human body cells have 46 chromosomes or 23 identical pairs Human body cells have 46 chromosomes or 23 identical pairs

9 9 Eukaryotic Chromosomes Each chromosome is composed of a single, tightly coiled DNA molecule Each chromosome is composed of a single, tightly coiled DNA molecule Chromosomes can’t be seen when cells aren’t dividing and are called chromatin Chromosomes can’t be seen when cells aren’t dividing and are called chromatin

10 10 Compacting DNA into Chromosomes DNA is tightly coiled around proteins called histones

11 11 Chromosomes in Dividing Cells Duplicated chromosomes are called chromatids & are held together by the centromere Called Sister Chromatids

12 Kromozom Yapısı Kardeş Kromatid –Duplike olmuş Ökaryotik kromozomda birbirine bağlanmış zincirlerden herbiri Sentromer –Kromozomda, kardeş kromatidlerin birbirlerine bağlandığı dar alan

13 13 Cell Reproduction

14 14 Types of Cell Reproduction Asexual üreme aynı olan 2 yeni hücrenin üretildiği bölünme Asexual üreme aynı olan 2 yeni hücrenin üretildiği bölünme Mitosis & binary fission asexual üremeye örnek Mitosis & binary fission asexual üremeye örnek Sexual üreme iki hücre içerir (egg & sperm) birleşerek yeni hücre (zigote) oluşur Sexual üreme iki hücre içerir (egg & sperm) birleşerek yeni hücre (zigote) oluşur Yumurta ve sperm hücreleri köken aldıkları hücreye benzemez Yumurta ve sperm hücreleri köken aldıkları hücreye benzemez Mayoz Mayoz

15 15 Cell Division in Prokaryotes

16 16 Cell Division in Prokaryotes Prokaryotes such as bacteria divide into 2 identical cells by the process of binary fission Prokaryotes such as bacteria divide into 2 identical cells by the process of binary fission Single chromosome makes a copy of itself Single chromosome makes a copy of itself Cell wall forms between the chromosomes dividing the cell Cell wall forms between the chromosomes dividing the cell Parent cell 2 identical daughter cells Chromosome doubles Cell splits

17 17 The Cell Cycle

18 18 Five Phases of the Cell Cycle G 1 – ilk hazırlık evresi G 1 – ilk hazırlık evresi S – sentez, DNA replicated S – sentez, DNA replicated G 2 – ikinci hazırlık evresi G 2 – ikinci hazırlık evresi Bu üç faz interfaz basamağında yer alır M - mitoz M - mitoz C - sitokinez C - sitokinez

19 19 Cell Cycle

20 20 Interphase - G 1 Stage Hücre bölünmesinden sonraki ilk büyüme basamağı (citokinez-S faz) Hücre bölünmesinden sonraki ilk büyüme basamağı (citokinez-S faz) Organel ve sitoplazma üretimi Organel ve sitoplazma üretimi mRNA protein üretimi mRNA protein üretimi Nukleotid sentezi Nukleotid sentezi normal metabolic activitelerine devam eder normal metabolic activitelerine devam eder Genelde en uzun evre Genelde en uzun evre Sonsuza kadar bu evrede kalabilir Sonsuza kadar bu evrede kalabilir

21 21 Interphase – S Stage Sentez basamağı Sentez basamağı DNA replikasyonu. Kohezin? DNA replikasyonu. Kohezin? Two identical copies of DNA Original DNA

22 22 Interphase – G 2 Stage İkinci büyüme evresi İkinci büyüme evresi DNA replikasyonundan sonraki evre DNA replikasyonundan sonraki evre Hücre bölünmesi için gerekli tüm yapılar üretilir (sentriol) Hücre bölünmesi için gerekli tüm yapılar üretilir (sentriol) organelles & protein üretilir organelles & protein üretilir İğ iplikleri üretiminde kullanılan alfa ve beta tübilin üretimi İğ iplikleri üretiminde kullanılan alfa ve beta tübilin üretimi

23 23 Interfazda neler oluyor? Hücre görünümü Animal Cell Neler oluyor

24 Endoreduplikasyon 24

25 25

26 26 Cell Cycle Daughter Cells DNA Copied Cells Mature Cells prepare for Division Cell Divides into Identical cells

27 27 Mitosis

28 28 Mitosis Nucleus bölünmesi Nucleus bölünmesi (karyokinesis) Sadece eukaryotes Sadece eukaryotes dört basamak dört basamak Bazı hücrelerde (brain cells) görülmez Bazı hücrelerde (brain cells) görülmez

29 29 Dört Mitotic Basamak Prophase Prophase Metaphase Metaphase Anaphase Anaphase Telophase Telophase

30 30 Early Prophase Nukleus içindeki Chromatin yoğunlaşarak görülebilen chromosomlara döner Nukleus içindeki Chromatin yoğunlaşarak görülebilen chromosomlara döner Chromosomes Nucleolus Cytoplasm Nuclear Membrane

31 31 Geç Prophase Nuclear membrane & nucleolus yok olmaya başlar Nuclear membrane & nucleolus yok olmaya başlar Chromosomlar kalınlaşmaya devam eder Chromosomlar kalınlaşmaya devam eder Bazı iğ iplikleri kutuptan kromozomun sentromerine ulaşır (kinetochores) Bazı iğ iplikleri kutuptan kromozomun sentromerine ulaşır (kinetochores)

32 32 Late Prophase Nucleus & Nucleolus have disintegrated Chromosomes

33 33 Spindle Fiber attached to Chromosome Kinetochore Fiber Chromosome

34 34 Profazda neler oluyor Hücre görünümü What’s happening

35 35 Spindle Fibers Spindle fiber (iğ iplikleri) bitkilerde microtubullerden hayvanlarda ise centriolen oluşur Spindle fiber (iğ iplikleri) bitkilerde microtubullerden hayvanlarda ise centriolen oluşur Polar fiber bir kutuptan diğerine uzar Polar fiber bir kutuptan diğerine uzar Kinetochore fiber kutuptan bir kromozomun centromerine uzar Kinetochore fiber kutuptan bir kromozomun centromerine uzar Aster sentriolun etrafında kısa fiber Aster sentriolun etrafında kısa fiber

36 36 Sketch The Spindle

37 37 Metafaz kinetochore fiberler ile kromozomlar merkeze hareket eder kinetochore fiberler ile kromozomlar merkeze hareket eder Kromozlar ekvator düzleminde yer alır Kromozlar ekvator düzleminde yer alır Metazfaz plağı Metazfaz plağı Separaz; kohezini parçalar Separaz; kohezini parçalar Pole of the Cell Equator of Cell

38 38 Metaphase Chromosomes lined at the Equator Asters at the poles Spindle Fibers

39 39 Metaphase Aster Chromosomes at Equator

40 40 Metafazda neler oluyor Hücre görünümü What’s occurring

41 41 Anafaz Hızlı gerçeklesir Hızlı gerçeklesir Kardeş kromatidler kinetekor fiberler sayesinde karşı kutuplara çekilir Kardeş kromatidler kinetekor fiberler sayesinde karşı kutuplara çekilir

42 42 Anaphase Sister Chromatids being separated

43 43 Anaphase Review What the cell looks like What’s occurring

44 44 Telofaz Kardeş kromatidler karşı kutuplarda Kardeş kromatidler karşı kutuplarda Spindel bozulmaya başlar Spindel bozulmaya başlar Nuclear envelope her kardeş kromatidler etrafında oluşmaya başlar Nuclear envelope her kardeş kromatidler etrafında oluşmaya başlar Nucleolus yeniden görünür Nucleolus yeniden görünür CYTOKINESIS gerçekleşir CYTOKINESIS gerçekleşir Chromosomlar yeniden chromatin haline döner Chromosomlar yeniden chromatin haline döner

45 45 Cytokinesis stoplazmanın bölünmesi stoplazmanın bölünmesi Hücrenin yavru hücreleri oluşturmak için bölünmesi Hücrenin yavru hücreleri oluşturmak için bölünmesi Bitkilerde, cell plate ekvatorda oluşur hücre ikiye bölünür Bitkilerde, cell plate ekvatorda oluşur hücre ikiye bölünür Fragmoplast ? Fragmoplast ? Hayvan hücresinde, boğumlanma ile bölünme gerçekleşir Hayvan hücresinde, boğumlanma ile bölünme gerçekleşir

46 46 Cytokinesis Cleavage furrow in animal cell Cell plate in animal cell

47 47 Mitosis in Onion Root Tips Do you see any stages of mitosis?

48 48 Test Yourself over Mitosis

49 49 Mitosis Quiz

50 50 Mitosis Quiz

51 51 Mayoz Formation of Gametes (Eggs & Sperm)

52 52 Facts About Meiosis chromosome replikasyon (interfaz) chromosome replikasyon (interfaz) İki bölünme --- Meiosis I ve Meiosis II İki bölünme --- Meiosis I ve Meiosis II İndirgeme bölünmesi İndirgeme bölünmesi Original cell is diploid (2n) Original cell is diploid (2n) Üretilen 4 yavru hücre haploid (1n) Üretilen 4 yavru hücre haploid (1n)

53 53 Facts About Meiosis Yavru hücreler, ana hücrenin yarı kromozomuna sahip Yavru hücreler, ana hücrenin yarı kromozomuna sahip Gametler üretilir (eggs & sperm) Gametler üretilir (eggs & sperm) Erkekte testiste (Spermatogenesis) Erkekte testiste (Spermatogenesis) Dişide ovarumda (Oogenesis) Dişide ovarumda (Oogenesis)

54 54 46 double stranded chromosomes (2n) ile başlarsak 46 double stranded chromosomes (2n) ile başlarsak İlk bölünmeden sonra- 23 double stranded chromosomes (n) İlk bölünmeden sonra- 23 double stranded chromosomes (n) İkinci bölünmeden sonra- 23 single stranded chromosomes (n) İkinci bölünmeden sonra- 23 single stranded chromosomes (n) More Meiosis Facts

55 55 Neden mayoz gerekli sexual üremenin temeli sexual üremenin temeli Fertilization ile iki haploid hücre bir araya gelir ve diploid (2n) zygote oluşur Fertilization ile iki haploid hücre bir araya gelir ve diploid (2n) zygote oluşur

56 56 Fertilization – “Putting it all together” 1n =3 2n = 6

57 57 Chromosome replikasyonu Replication kromozom duplikasyonu Replication kromozom duplikasyonu Bölünmeden önce gerçekleşir Bölünmeden önce gerçekleşir Replike olmuş kopyalar kardeş chromatid Replike olmuş kopyalar kardeş chromatid Centromer bir arada tutar Centromer bir arada tutar Occurs in Interphase

58 58 A Replicated Chromosome Homologs Homologs (same genes, different alleles) (same genes, different alleles) Sister Chromatids (same genes, same alleles) Gene X Homologlar mayoz I de ayrılır böylece farklı aleller ayrılır

59 59 Meiosis Forms Haploid Gametes Mayoz kromozm sayısını yarıya indirmeli Mayoz kromozm sayısını yarıya indirmeli Fertilizasyonla yeniden tam set oluşur Fertilizasyonla yeniden tam set oluşur from momfrom dadchild meiosis reduces genetic content too much! The right number!

60 60 Meiosis: Two Part Cell Division Homologsseparate Sisterchromatidsseparate Diploid Meiosis I Meiosis II Diploid Haploid

61 61 Meiosis I: Reduction Division Nucleus Spindlefibers Nuclearenvelope Early Prophase I (Chromosome number doubled) Late Prophase I Metaphase I Anaphase I Telophase I (diploid)

62 62 Prophase I Early prophase Homologs pair Homologs pair Crossing over Crossing over Late prophase Chromozom oluşumu Chromozom oluşumu Spindle oluşur Spindle oluşur Nuclear envelope bozulmaya başlar Nuclear envelope bozulmaya başlar

63 63 Tetrad Profaz Ide oluşur Homologous chromosomes (each with sister chromatids) Homologous chromosomes (each with sister chromatids) Join to form a TETRAD Called Synapsis

64 64 Crossing-Over Homologous chromosomes in a tetrad cross over each other Homologous chromosomes in a tetrad cross over each other Pieces of chromosomes or genes are exchanged Pieces of chromosomes or genes are exchanged Produces Genetic recombination in the offspring Produces Genetic recombination in the offspring

65 65 Homologous Chromosomes During Crossing-Over

66 66 Crossing-over multiplies the already huge number of different gamete types produced by independent assortment Crossing-Over

67 67 Metaphase I Homologous pairs of chromosomes align along the equator of the cell

68 68 Anaphase I Homologs separate and move to opposite poles. Sister chromatids remain attached at their centromeres attached at their centromeres.

69 69 Telophase I Nuclear envelopes reassemble. Spindle disappears. Cytokinesis divides cell into two.

70 70 Meiosis II Her bir kromozomun sadece bir homoloğu hücrede var Meiosis II her bir kromozomdan ve genden bir tane kopya var Sister chromatid aynı genetik şifreyi taşır Gene X

71 71 Meiosis II Prophase II Metaphase II Anaphase II Telophase II 4 Identical haploid cells

72 72 Prophase II Nuclear envelope fragments. Spindle forms.

73 73 Metaphase II Chromosomes align along equator of cell.

74 74 Anaphase II Sister chromatids separate and move to opposite poles Sister chromatids separate and move to opposite poles. Equator Pole

75 75 Telophase II Nuclear envelope assembles. Chromosomes decondense. Spindle disappears. Cytokinesis divides cell into two.

76 76 Results of Meiosis Gametler (egg & sperm) üretilir Dört haploid cell (her bir kromozomdan bir kopya) her gende bir alel Kromozomdaki bir gen için farklı allel kombinasyonu

77 77 Comparing Mitosis and Meiosis

78 78 Mitosis Mayoz Bölünme sayısı 12 Yavru hücre sayısı 24 Genetik yapı aynımı? YesNo Chromosome # Anne ile aynı yarısı nerede Somatic cells Germ cells nezaman Throughout life Seksuel olgunlukta Rol büyüme ve tamir Seksuel üreme Mitoz vs mayoz


"1 Cellular Division. 2 Cell Division pre-existing cell pre-existing cell Neden bölünme ? Neden bölünme ? prokaryotes (bacteria) and eukaryotes (protists," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları