Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKONOMETR İ N İ N ÇALI Ş MA ALANLARI VE ÜNLÜ EKONOM İ STLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKONOMETR İ N İ N ÇALI Ş MA ALANLARI VE ÜNLÜ EKONOM İ STLER."— Sunum transkripti:

1 EKONOMETR İ N İ N ÇALI Ş MA ALANLARI VE ÜNLÜ EKONOM İ STLER

2 EKONOMETR İ NED İ R ? Ekonometri, ekonomi (iktisat) ve istatistiğin birleşiminden oluşan bir bilim dalıdır. Ekonometri ile uğraşan kişilere "matematiksel iktisatçı" da denebilir. Ekonometri eğitimi İktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan ancak bu üç bilim dalının her birinden ayrı bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Ekonometrinin temel amacı, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır. Ekonometri bölümleri, iktisat bölümlerinden farklı olarak iktisat yanında matematik ve istatistiği de bilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye' de ekonometri ile ilgili çalışmalara 1960'lı yıllarda planlı kalkınma çalışmaları ile başlamıştır. Bu yıllardan itibaren Türkiye ekonomisinin yapısal analizi ile ilgilendiğinden, ekonominin işleyişinin anlaşılması önem kazanmış ve ekonometrik modeller kurulmaya çalışılmıştır. Ekonometri, ekonomi (iktisat) ve istatistiğin birleşiminden oluşan bir bilim dalıdır. Ekonometri ile uğraşan kişilere "matematiksel iktisatçı" da denebilir. Ekonometri eğitimi İktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan ancak bu üç bilim dalının her birinden ayrı bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Ekonometrinin temel amacı, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır. Ekonometri bölümleri, iktisat bölümlerinden farklı olarak iktisat yanında matematik ve istatistiği de bilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye' de ekonometri ile ilgili çalışmalara 1960'lı yıllarda planlı kalkınma çalışmaları ile başlamıştır. Bu yıllardan itibaren Türkiye ekonomisinin yapısal analizi ile ilgilendiğinden, ekonominin işleyişinin anlaşılması önem kazanmış ve ekonometrik modeller kurulmaya çalışılmıştır.

3 EKONOM İ ST K İ MD İ R? Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde kaynakların en iyi şekilde dağıtılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü konularında çalışan kişidir. Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde kaynakların en iyi şekilde dağıtılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü konularında çalışan kişidir.

4 GÖREVLER Ekonomistlerin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de genellikle hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yaparlar. -Mal veya hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak kârı hesaplayarak fiyatını belirler, Ekonomistlerin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de genellikle hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yaparlar. -Mal veya hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak kârı hesaplayarak fiyatını belirler, -İş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki işgücü ihtiyacını belirler, -İş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki işgücü ihtiyacını belirler, -Para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dışalım ve dışsatıma etkilerini inceler, -Para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dışalım ve dışsatıma etkilerini inceler, -Piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerini geliştirir, -Piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerini geliştirir, -Enflasyon, kâr oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularında incelemeler yapar. -Enflasyon, kâr oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularında incelemeler yapar.

5 MESLE Ğİ N GEREKT İ RD İĞİ ÖZELL İ KLER - Üstün bir genel akademik yeteneğe sahip, - Üstün bir genel akademik yeteneğe sahip, - Sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan, - Sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan, - Sosyal olaylara ilgili, - Sosyal olaylara ilgili, - Bir konuyu ayrıntılarına inerek, nedenlerini bulmaya yönelik çalışmalardan hoşlanan, - Bir konuyu ayrıntılarına inerek, nedenlerini bulmaya yönelik çalışmalardan hoşlanan, - Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, - Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, - Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme, uzak görüşlü olma gibi özelliklere sahip kimseler olmaları gerekir. - Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme, uzak görüşlü olma gibi özelliklere sahip kimseler olmaları gerekir.

6 ÇALI Ş MA ORTAMI VE KO Ş ULLARI Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda, oturarak çalışmaktadırlar. Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisleriyle, yöneticilerle, işverenlerle ve işletmede çalışan diğer personel ile iletişim halindedirler. Gerektiğinde seyahat etmektedirler. Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda, oturarak çalışmaktadırlar. Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisleriyle, yöneticilerle, işverenlerle ve işletmede çalışan diğer personel ile iletişim halindedirler. Gerektiğinde seyahat etmektedirler.

7 ÇALI Ş MA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Ekonometri bölümünü bitirenler; - Kamu kurum ve kuruluşlarında, Ekonometri bölümünü bitirenler; - Kamu kurum ve kuruluşlarında, - Bankacılık sektöründe, - Bankacılık sektöründe, - Araştırma şirketlerinde, - Araştırma şirketlerinde, - İşletmelerin araştırma, planlama bölümlerinde, - İşletmelerin araştırma, planlama bölümlerinde, - Borsa (Menkul Kıymetler) sektöründe çalışmaktadırlar. - Borsa (Menkul Kıymetler) sektöründe çalışmaktadırlar. Bu alanda kendini iyi yetiştirenlerin iş bulma sorunları yoktur. Bilgisayar, matematik, iktisat ve istatistiği iyi bilmeleri bu alanda kendilerine avantaj sağlamaktadır Bu alanda kendini iyi yetiştirenlerin iş bulma sorunları yoktur. Bilgisayar, matematik, iktisat ve istatistiği iyi bilmeleri bu alanda kendilerine avantaj sağlamaktadır

8 MESLEKTE İ LERLEME -Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu şekilde göreve başlayan kişiler master ve doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler. -Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu şekilde göreve başlayan kişiler master ve doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler. -Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır. -Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.

9 MESLEKLER İ TANIYALIM

10 BANKACILIK

11 BANKACILIK MESLEK ELEMANI Banka ve finans kuruluşlarının para kaynakları ile ilgili servislerinde çalışan kişidir Banka ve finans kuruluşlarının para kaynakları ile ilgili servislerinde çalışan kişidir

12 GÖREVLER İ Müşteri isteği doğrultusunda bankada hesap açar, hesabı kapatır. Müşteri isteği doğrultusunda bankada hesap açar, hesabı kapatır. Paranın başka bir hesaba aktarılması işlemlerini yapar. Paranın başka bir hesaba aktarılması işlemlerini yapar. Senet tahsili ve ıskontosu ile ilgili işlemleri yapar. Senet tahsili ve ıskontosu ile ilgili işlemleri yapar. Yabancı para alım satımı yapar. Yabancı para alım satımı yapar. Emanet kabul işlemlerini yapar. Emanet kabul işlemlerini yapar. Kredi isteklerini değerlendirir. Kredi isteklerini değerlendirir. Çek ve akreditif muameleleri yapar. Çek ve akreditif muameleleri yapar. Kambiyo işlemleri yapar. Kambiyo işlemleri yapar. Kefalet ve teminat mektubu verir. Kefalet ve teminat mektubu verir. Müşterilere kredi ve finansal konularda danışmanlık yapar. Müşterilere kredi ve finansal konularda danışmanlık yapar. İş adamlarına bankanın güvenirliğinin gösteren referans mektupları verir. İş adamlarına bankanın güvenirliğinin gösteren referans mektupları verir. Bağkur, Sosyal sigortalar kurumu primi, vergi, elektirk, su, doğal gaz faturalarını ve ev kirasını ödeme işlemlerinin yapar. Bağkur, Sosyal sigortalar kurumu primi, vergi, elektirk, su, doğal gaz faturalarını ve ev kirasını ödeme işlemlerinin yapar.

13 KULLANILAN ALET VE MALZEMELER Mevzuat ve uygulama dokümanları. Mevzuat ve uygulama dokümanları. Değişik iletişim araçları.(hesap makinesi,bilgisayar, fax ) Değişik iletişim araçları.(hesap makinesi,bilgisayar, fax ) Dekont, fişler,kartlar, çekler. Dekont, fişler,kartlar, çekler. Defterler, kalamozalar, primanotalar. Defterler, kalamozalar, primanotalar. Günlük hareket defterleri,mizanlar, durum cetveli. Günlük hareket defterleri,mizanlar, durum cetveli.

14 MESLE Ğİ N GEREKT İ RD İĞİ ÖZELL İ KLER Matematik ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarla başarılı Matematik ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarla başarılı Başkalarıyla iyi iletişim kurabilen Başkalarıyla iyi iletişim kurabilen Kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan Kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan Sabırlı, dikkatli, güler yüzlü, yeniliklere açık kimseler olması gerekmektedir. Sabırlı, dikkatli, güler yüzlü, yeniliklere açık kimseler olması gerekmektedir.

15 ARA Ş TIRMA VE GEL İŞ T İ RME AR-GE

16 AR-GE Araştırma ve Geliştirme” bir şirketin bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, şirketin çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojiyi yeni ürünler, prosesler ya da hizmetler geliştirmede kullanmak üzere yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmak için kullanılan yaygın bir terimdir ArGe’nin başlıca görevi teknolojik gelişmeleri kullanarak şirketin kar edebilirliğini sürekli olarak yenilemek ve artırmaktır. Yenilikçi düşünce, değişim ve gelişim, yeni teknolojiye sahip olmak rekabette üretim verimi, fiyat, reklam ve pazarlama kadar önemlidir. Araştırma ve Geliştirme” bir şirketin bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, şirketin çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojiyi yeni ürünler, prosesler ya da hizmetler geliştirmede kullanmak üzere yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmak için kullanılan yaygın bir terimdir ArGe’nin başlıca görevi teknolojik gelişmeleri kullanarak şirketin kar edebilirliğini sürekli olarak yenilemek ve artırmaktır. Yenilikçi düşünce, değişim ve gelişim, yeni teknolojiye sahip olmak rekabette üretim verimi, fiyat, reklam ve pazarlama kadar önemlidir.

17 ÜNLÜ EKONOMİSTLER VE GÖRÜŞLERİ

18 KEMAL DERVİŞ İngiltere'de Londra Ekonomi Okulu'ndan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. İngiltere'de Londra Ekonomi Okulu'ndan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. İngiltereLondra Ekonomi OkuluABDPrinceton Üniversitesi İngiltereLondra Ekonomi OkuluABDPrinceton Üniversitesi 1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesi'nde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankası'na girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi. 1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesi'nde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankası'na girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.ODTÜPrinceton ÜniversitesiDünya BankasıODTÜPrinceton ÜniversitesiDünya Bankası Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edilen Derviş,22 yıllık hizmeti olan Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 3 Mart 2001'de Bülent Ecevit Hükümeti'nin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri yürüterek mali krizin asgari hasarla atlatılmasını sağladı. Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edilen Derviş,22 yıllık hizmeti olan Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 3 Mart 2001'de Bülent Ecevit Hükümeti'nin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri yürüterek mali krizin asgari hasarla atlatılmasını sağladı.20002001Dünya BankasıBülent Ecevit20002001Dünya BankasıBülent Ecevit

19 ASAF SAVA Ş AKAT Asaf Savaş Akat, (d. 3 Şubat 1943, Ankara), Türk ekonomist, akademisyen. Asaf Savaş Akat, (d. 3 Şubat 1943, Ankara), Türk ekonomist, akademisyen.ekonomist akademisyenekonomist akademisyen İlköğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra bir yıl ABD'nde eğitim gören Akat, İstanbul'a dönerek Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne giren Akat, daha sonra 1968'de üniversite öğrenimini İngiltere Norwich'de, East Anglia University, tamamladı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde yaptı. 1966'da aynı okulda asistanlık görevine başladı, 1973'te doçent oldu. 1970 yılında Londra ekonomi Üniversitesinde araştırma görevi yaptı. 1974 yılında Devlet güvenlik Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Asaf Savaş Akat, 1980 yılında da İ. Ü.' nde profesör oldu. İlköğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra bir yıl ABD'nde eğitim gören Akat, İstanbul'a dönerek Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne giren Akat, daha sonra 1968'de üniversite öğrenimini İngiltere Norwich'de, East Anglia University, tamamladı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde yaptı. 1966'da aynı okulda asistanlık görevine başladı, 1973'te doçent oldu. 1970 yılında Londra ekonomi Üniversitesinde araştırma görevi yaptı. 1974 yılında Devlet güvenlik Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Asaf Savaş Akat, 1980 yılında da İ. Ü.' nde profesör oldu.Galatasaray Lisesiİstanbul ÜniversitesiprofesörGalatasaray Lisesiİstanbul Üniversitesiprofesör TÜSİAD'a da üye olan Akat, Bilgi Üniversitesi rektörlüğü ve Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyelikleri (1996-1998) görevinin ardından NTV televizyon kanalında Ekodiyalog adlı ekonomi programına katıldı ve önce Sabah, sonra da Vatan gazetelerinde köşe yazıları yazmaya başladı.. TÜSİAD'a da üye olan Akat, Bilgi Üniversitesi rektörlüğü ve Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyelikleri (1996-1998) görevinin ardından NTV televizyon kanalında Ekodiyalog adlı ekonomi programına katıldı ve önce Sabah, sonra da Vatan gazetelerinde köşe yazıları yazmaya başladı.. TÜSİADBilgi ÜniversitesiNTVEkodiyalogSabahVatan TÜSİADBilgi ÜniversitesiNTVEkodiyalogSabahVatan Çok iyi İngilizce bilen Akat, aynı zamanda Türkiye Simultane Tercümanlar Derneği kurucu üyesi ve bazı sosyal kurum ve kuruluşların üyesi olup 1984 yılında "Alternatif Büyüme Stratejisi" adlı kitabıyla Sedat Simavi Vakfı ödülü kazanmıştır[1]. Çok iyi İngilizce bilen Akat, aynı zamanda Türkiye Simultane Tercümanlar Derneği kurucu üyesi ve bazı sosyal kurum ve kuruluşların üyesi olup 1984 yılında "Alternatif Büyüme Stratejisi" adlı kitabıyla Sedat Simavi Vakfı ödülü kazanmıştır[1].[1]

20 DEN İ Z GÖKÇE Deniz Gökçe (d.1942), ekonomist, köşe yazarı. Deniz Gökçe (d.1942), ekonomist, köşe yazarı.1942ekonomist1942ekonomist Lisans eğitimini 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirerek tamamladı. Yüksek eğitimine Amerika'da Georgia State Üniversitesi'nde devam etti. 1972 yılında lisansüstü, 1980 yılında doktora derecesini aldı. Çalışma alanları merkez bankaları ve finansal piyasalardır. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisidir. Lisans eğitimini 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirerek tamamladı. Yüksek eğitimine Amerika'da Georgia State Üniversitesi'nde devam etti. 1972 yılında lisansüstü, 1980 yılında doktora derecesini aldı. Çalışma alanları merkez bankaları ve finansal piyasalardır. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisidir.1968Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler FakültesiAmerikaBahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1968Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler FakültesiAmerikaBahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uzun yıllardır yayınlanan ekonomi programı Eko Diyalog'un yapımcılarındandır. Ayrıca spor yazarı ve yorumcusu olarak geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Uzun yıllardır yayınlanan ekonomi programı Eko Diyalog'un yapımcılarındandır. Ayrıca spor yazarı ve yorumcusu olarak geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

21 ER İ NÇ YELDAN Erinç Yeldan 22 Mart 1960 doğumlu olup, 1978 yılında ve Anadolu Lisesi'ni ve 1982 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü bitirmiştir. Doktora eğitimi için gittiği Minnesota Üniversitesi'nden 1988 yılında Phd ünvanını alan Yeldan, halen Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde akademik hayatına devam etmektedir. Erinç Yeldan 22 Mart 1960 doğumlu olup, 1978 yılında ve Anadolu Lisesi'ni ve 1982 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü bitirmiştir. Doktora eğitimi için gittiği Minnesota Üniversitesi'nden 1988 yılında Phd ünvanını alan Yeldan, halen Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde akademik hayatına devam etmektedir.Boğaziçi ÜniversitesiBilkent ÜniversitesiBoğaziçi ÜniversitesiBilkent Üniversitesi Birçok makale ve ödülün yanı sıra, aktif olarak Bağımsız Sosyal Bilimciler grubunda ve Cumhuriyet gazetesinde yazılar yazmaktadır. Araştırma konuları genel itibariyle hesaplanabilir genel denge ve Türkiye ekononomisini içermektedir. Birçok makale ve ödülün yanı sıra, aktif olarak Bağımsız Sosyal Bilimciler grubunda ve Cumhuriyet gazetesinde yazılar yazmaktadır. Araştırma konuları genel itibariyle hesaplanabilir genel denge ve Türkiye ekononomisini içermektedir. Yeldan, 2001 yılında duyurulan ve tarafından desteklenen, "Worldwide Rankings of Economists and Economics Departments" da 131. sırada yer alan ve Türkiye'den bir üniversiteye mensup tek Türk iktisatçıdır. Yeldan, 2001 yılında duyurulan ve tarafından desteklenen, "Worldwide Rankings of Economists and Economics Departments" da 131. sırada yer alan ve Türkiye'den bir üniversiteye mensup tek Türk iktisatçıdır. Halen kitapçılarda bulunabilen eserleri ise; Halen kitapçılarda bulunabilen eserleri ise; "Türkiye Ekonomisi ( Nurhan Yentürk, Ahmet Köse, Cem Somel ve Gökhan Günaydın ile)", "Türkiye Ekonomisi ( Nurhan Yentürk, Ahmet Köse, Cem Somel ve Gökhan Günaydın ile)", "Küresellesme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüsüm. Birikim. Büyüme", "Küresellesme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüsüm. Birikim. Büyüme", "Iktisat Üzerine yazilar I-II (A.H. Köse ve F. Senses ile)" "Iktisat Üzerine yazilar I-II (A.H. Köse ve F. Senses ile)" "Küreselleşme: Kim İçin?" dir. "Küreselleşme: Kim İçin?" dir. Mezunu olduğu Kadıköy Anadolu Lisesinin, Mezunlar Derneği tarafından çıkartılan adlı dergide düzenli olarak yazmaktadır. Mezunu olduğu Kadıköy Anadolu Lisesinin, Mezunlar Derneği tarafından çıkartılan adlı dergide düzenli olarak yazmaktadır.

22 KEMAL KILIÇDAROĞLU. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 1971'de mezun oldu Ankara İktisadi ve Ticari İlimler AkademisiGazi Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1971Ankara İktisadi ve Ticari İlimler AkademisiGazi Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1971 Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha sonra hesap uzmanı olan Kılıçdaroğlu, bir yıl Fransa'da kaldı. Hesap uzmanlığını 1983'e kadar sürdürdü ve aynı yıl Gelirler Genel Müdürlüğü'ne atandı. Burada önce daire başkanı olarak görev aldı, daha sonra aynı kurumun genel müdür yardımcılığını yaptı.[ Maliye BakanlığıFransa1983[Maliye BakanlığıFransa1983[ Kemal Kılıçdaroğlu 1991 yılında Bağ-Kur'a atandı. Burada genel müdürlük yapan Kılıçdaroğlu[1], 1992 yılında da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne geçti. Daha sonra kısa bir süre Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında Ekonomik Trend dergisi tarafından "Yılın Bürokratı" seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 1999'un Ocak ayında kendi isteğiyle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden emekli oldu.[Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında Kayıtdışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu'na başkanlık eden Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde de bir süre ders verdi. Daha sonra Türkiye İş Bankası'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.[ 1991Bağ-Kur[1]1992Sosyal Sigortalar KurumuTürkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı19941999Ocak[ Hacettepe ÜniversitesiTürkiye İş Bankası[1991Bağ-Kur[1]1992Sosyal Sigortalar KurumuTürkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı19941999Ocak[ Hacettepe ÜniversitesiTürkiye İş Bankası[

23 YAVUZ CEZAR Profesör Dr. Yavuz Cezar, (d. 25 Haziran 1946) Türk ekonomist. Profesör Dr. Yavuz Cezar, (d. 25 Haziran 1946) Türk ekonomist.25 Haziran1946ekonomist25 Haziran1946ekonomist. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1973 yılında İktisat Fakültesi'nin İktisat Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. Aynı fakültede doktorasını tamamlayan Cezar, 1985 yılında doçentliğe, 1991 yılında da profesörlüğe yükseldi. İktisat Fakültesi'ndeki görevi sırasında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında kendi alanında çeşitli dersler veren Cezar, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçiş yaparak bu fakültede iktisat tarihi derslerinin yanı sıra siyasi tarih derslerini de üstlendi. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geçiş yapan Cezar halen bu üniversitenin İktisat Bölümü'nde İktisat Tarihi Anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1973 yılında İktisat Fakültesi'nin İktisat Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. Aynı fakültede doktorasını tamamlayan Cezar, 1985 yılında doçentliğe, 1991 yılında da profesörlüğe yükseldi. İktisat Fakültesi'ndeki görevi sırasında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında kendi alanında çeşitli dersler veren Cezar, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçiş yaparak bu fakültede iktisat tarihi derslerinin yanı sıra siyasi tarih derslerini de üstlendi. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geçiş yapan Cezar halen bu üniversitenin İktisat Bölümü'nde İktisat Tarihi Anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.1970İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi19731985199119932001Yıldız Teknik Üniversitesi1970İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi19731985199119932001Yıldız Teknik Üniversitesi Bir iktisat tarihçisi olarak derslerinde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'yı da işleyen Cezar'ın kendi araştırmaları ise özellikle Osmanlı ekonomi ve maliyesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu amaçla Osmanlı arşivinde uzun süre çalışarak belgeler toplamış ve yayınlarında bu belgeleri kullanarak Osmanlı ekonomisinin daha önce pek bilinmeyen noktalarını işlemeye ve aydınlatmaya çaba göstermiştir. Cezar'ın "Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi" başlıklı kitabı 1986 yılında Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü almıştır. Bir iktisat tarihçisi olarak derslerinde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'yı da işleyen Cezar'ın kendi araştırmaları ise özellikle Osmanlı ekonomi ve maliyesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu amaçla Osmanlı arşivinde uzun süre çalışarak belgeler toplamış ve yayınlarında bu belgeleri kullanarak Osmanlı ekonomisinin daha önce pek bilinmeyen noktalarını işlemeye ve aydınlatmaya çaba göstermiştir. Cezar'ın "Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi" başlıklı kitabı 1986 yılında Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü almıştır.1986Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü1986Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü Yavuz Cezar "Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi" dergisinin de kurucusudur. 1991 yılında yayın hayatına başlayan ve on sayısı yayımlamış olan bu derginin editörlüğünü yapan Cezar'ın böyle bir dergi ile amaçladığı önemli noktalardan biri de sosyal ve beşeri bilimlerin artık multidisipliner bir yaklaşım içinde ele alınması gerektiğini vurgulamaktır. Yavuz Cezar "Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi" dergisinin de kurucusudur. 1991 yılında yayın hayatına başlayan ve on sayısı yayımlamış olan bu derginin editörlüğünü yapan Cezar'ın böyle bir dergi ile amaçladığı önemli noktalardan biri de sosyal ve beşeri bilimlerin artık multidisipliner bir yaklaşım içinde ele alınması gerektiğini vurgulamaktır.1991

24 NESL İ HAN GÖKDEM İ R Neslihan Gökdemir (d·1970 İstanbul) Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. Üniversitedeki iktisat öğrenimi sırasında İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde öğrenimine katkı sağladı. Ekonomi, uluslararası ilişkiler ve enerji alanında gazetecilik yapmıştır. İngilizce ve Rusça bilmektedir. Neslihan Gökdemir (d·1970 İstanbul) Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. Üniversitedeki iktisat öğrenimi sırasında İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde öğrenimine katkı sağladı. Ekonomi, uluslararası ilişkiler ve enerji alanında gazetecilik yapmıştır. İngilizce ve Rusça bilmektedir. İstanbulenerjigazetecilik İstanbulenerjigazetecilik Ulusal Enerji Forumu kurucusu ve Başkanı (2001) Enerji Piyasası İzleme ve Derecelendirme Ajansı kurucusu (2005) Enerji Gazetecileri Derneği kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı (2007 Ulusal Enerji Forumu kurucusu ve Başkanı (2001) Enerji Piyasası İzleme ve Derecelendirme Ajansı kurucusu (2005) Enerji Gazetecileri Derneği kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı (2007 Ulusal Enerji Forumu200120052007 Ulusal Enerji Forumu200120052007

25 SAL İ H NEFTÇ İ Salih Neftçi, lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı. Üniversiteyi ODTÜ'de bitiren Neftçi, doktorasını yapmak için ABD'ne giderek buradaki Minnesota Üniversitesi'nde eğitim aldı. Hong Kong, Çin, İsviçre ve Amerika’da çeşitli üniversiteler çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Prof. Neftçi'nin yazdığı An Introduction to the Mathematics of Pricing Financial Derivatives adlı kitap, birçok Amerikan üniversitesinde zorunlu ders kitabı olarak eğitim programında yer aldı. Salih Neftçi, lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı. Üniversiteyi ODTÜ'de bitiren Neftçi, doktorasını yapmak için ABD'ne giderek buradaki Minnesota Üniversitesi'nde eğitim aldı. Hong Kong, Çin, İsviçre ve Amerika’da çeşitli üniversiteler çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Prof. Neftçi'nin yazdığı An Introduction to the Mathematics of Pricing Financial Derivatives adlı kitap, birçok Amerikan üniversitesinde zorunlu ders kitabı olarak eğitim programında yer aldı.Galatasaray LisesiODTÜGalatasaray LisesiODTÜ Londra Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Sinan Neftçi'nin ağabeyi olan Salih Neftçi, Cenevre'de "FAME Certificate" finansal aktif yönetimi sertifika programını yönetmekteydi. Londra Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Sinan Neftçi'nin ağabeyi olan Salih Neftçi, Cenevre'de "FAME Certificate" finansal aktif yönetimi sertifika programını yönetmekteydi.Cenevre Prof. Neftçi, Dünya Bankası, Çin Merkez Bankası, Uluslararası Kalkınma Ajansı gibi kuruluşlarla danışmanlık yaptı. Finans otoriteleri ve uluslararası ekonomist çevreler tarafından, 'Türkiye’nin uluslararası alanda yetiştirdiği en ünlü ekonomist'[1], 'en doğru tahminlerde bulunan ekonomik araştırmacılardan biri' ve 'finansın dehası' [2] olarak kabul edilen Neftçi, Cumhuriyet, Hürriyet, Vatan ve Star gazetelerinde köşe yazıları yazmaktaydı. Beyin tümörü tedavisi gördüğü Cenevre'deki hastanede 62 yaşında yaşamını yitirdi. Prof. Neftçi, Dünya Bankası, Çin Merkez Bankası, Uluslararası Kalkınma Ajansı gibi kuruluşlarla danışmanlık yaptı. Finans otoriteleri ve uluslararası ekonomist çevreler tarafından, 'Türkiye’nin uluslararası alanda yetiştirdiği en ünlü ekonomist'[1], 'en doğru tahminlerde bulunan ekonomik araştırmacılardan biri' ve 'finansın dehası' [2] olarak kabul edilen Neftçi, Cumhuriyet, Hürriyet, Vatan ve Star gazetelerinde köşe yazıları yazmaktaydı. Beyin tümörü tedavisi gördüğü Cenevre'deki hastanede 62 yaşında yaşamını yitirdi.ekonomist[1][2]CumhuriyetVatanekonomist[1][2]CumhuriyetVatan

26 NOUR İ EL ROUB İ N İ Ünlü ekonomist Nouriel Roubini`nin internet sitesi RGE Monitor`da Türk bankacılık sektörünü değerlendiren bir makale yer aldı. Analistler Mary Stokes ve David Rogovic imzalı makalede 2000- 2001 krizinin ardından Aşil`in topuğu olarak nitelendirilen Türk bankacılığının artık pek çok ülkenin önüne geçtiği, sermaye yeterliliği, varlıklarının kalitesi, kredi/mevduat oranı gibi alanlarda çok sayıda ülkenin bankacılık sektörünü geride bıraktığı vurgulandı. Türk bankacılığının gelecekte de iyi durumda olmasının beklendiği belirtilen makalede, kısa vadede Türk bankaları kredi sözleşmesinde öngörülen şartların yerine getirilmediği kredilerde artış görebileceği kaydedildi. Ayrıca MB`nin gevşek para politikasının sona yaklaştığı, bunun da kârları azaltabileceği ancak yine de sektörün tamamının zarar görmeyeceği belirtiliyor. Makalede genel olarak Türk bankacılık sisteminin sağlıklı olduğuna dikkat çekiliyor. Ünlü ekonomist Nouriel Roubini`nin internet sitesi RGE Monitor`da Türk bankacılık sektörünü değerlendiren bir makale yer aldı. Analistler Mary Stokes ve David Rogovic imzalı makalede 2000- 2001 krizinin ardından Aşil`in topuğu olarak nitelendirilen Türk bankacılığının artık pek çok ülkenin önüne geçtiği, sermaye yeterliliği, varlıklarının kalitesi, kredi/mevduat oranı gibi alanlarda çok sayıda ülkenin bankacılık sektörünü geride bıraktığı vurgulandı. Türk bankacılığının gelecekte de iyi durumda olmasının beklendiği belirtilen makalede, kısa vadede Türk bankaları kredi sözleşmesinde öngörülen şartların yerine getirilmediği kredilerde artış görebileceği kaydedildi. Ayrıca MB`nin gevşek para politikasının sona yaklaştığı, bunun da kârları azaltabileceği ancak yine de sektörün tamamının zarar görmeyeceği belirtiliyor. Makalede genel olarak Türk bankacılık sisteminin sağlıklı olduğuna dikkat çekiliyor. ÜnlüNouriel Roubini RGE MonitorTürk StokesAşilMB ÜnlüNouriel Roubini RGE MonitorTürk StokesAşilMB

27 EKONOM İ ST FIKRALARI VE EKONOM İ STLER İ N SÖZLER İ

28 Bir fizikçi bir kimyacı ve bir ekonomist ıssız bir adaya düşmüş. Yiyecek bir şey yok. Lakin bir bakmışlar, sahile vuran bir konserve kutusu… Dolma! Fizikçi demiş ki… “Bir taşla vurup açalım, yeriz.” Kimyacı demiş ki… “Ateşe atalım hem pişer hem de kutu açılır.” Ekonomist… Farzedelim ki elimizde bir konserve açacağı var…”

29 Adam basit bir hastalık olduğunu düşündüğü bir rahatsızlık için doktora gitmiş ve birden çok ağır hasta olduğunu, hastalığının tedavisi olmadığını ve sadece altı ay ömrü kaldığını öğrenivermiş. Üzüntü içinde doktora ‘Yapabileceğim bir şey var mı?’ diye sormuş, doktor da ‘Tabii demiş, ekonomist genç bir bayan bul, onunla evlen ve bir Brezilya gezisine çık!’ Adam heyecanla bu benim ömrümü uzatır mı?’ diye sormuş ama doktorun cevabı da şaşırtıcı olmuş. ‘Hayır, uzatmaz ama iktisatçı o kadar can sıkıcı olur ki, sanki daha uzun zaman geçmiş gibi hisseder, kendini daha çok yaşamış gibi sanırsın!’

30 Ekonomik raporların temelinde, satın almak istediginizi almak için en iyi zamanın aslında geçen yıl oldugu gerçeği yatar. Marty Allen Dün öngördüklerinin bugün neden gerçekleşmediğini yarın açıklayabilen insana ekonomist diyoruz. Laurence J. Peter Laurence J. Peter


"EKONOMETR İ N İ N ÇALI Ş MA ALANLARI VE ÜNLÜ EKONOM İ STLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları