Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan:Esma AYDIN Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan:Esma AYDIN Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan:Esma AYDIN Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen
ÖZEL TARHAN KOLEJİ Hazırlayan:Esma AYDIN Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

2 MESLEKLERİ TANIYALIM

3 İÇİNDEKİLER MESLEĞİN İNSAN HAYATINDAKİ ÖNEMİ
İnsanın hayatı boyunca duyacağı ruhi tatmin ve tatminsizlik, mutluluk mutsuzluk, bağımlılık ve bağımsızlık ve kendini gerçekleştirme duygularında rol oynayan en büyük etkenlerden biridir.

4 Meslekteki kazanç durumu, ferdin bütün hayatını etkiler.
İÇİNDEKİLER Meslekteki kazanç durumu, ferdin bütün hayatını etkiler. Mesela; onun eş seçimini, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin maddi imkan ve imkansızlık içinde yaşamalarını bile etkiler.

5 Meslekteki ücret ve maaş durumu;
MESLEĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Meslekteki ücret ve maaş durumu; -Mesleğe ilk girişteki maaş ve ücret, -Ücret ve maaş dışında mesleğin sağladığı imkanlar, -Mecburi mesleki harcamalar, -Meslekteki en usta ve tecrübelilerin maaş ve ücretleri,

6 İÇİNDEKİLER MESLEĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Meslekte staj süresi ,
Meslekte yükselme imkanları, Birbirine yakın meslekler, Çalışma şartları, Çalışma ortamı,

7 15 yaşlarındaki ilgiler Bu yaştakilerin çoğu meslek seçimlerinde oldukça kararsızdır. Doktor, artist ve yazarlık gibi meslek adlarını söylemek yerine genellikle “tıbba gitsem, sahneye çıksam, gazeteci olsam” gibi tercihlerini üstü kapalı bir şekilde dile getirirler,

8 Antropoloji Antropoloji (insanbilim) bilim olarak, evrenin ve dünyanın oluşumu; yaşamın başlangıcı ve gelişimi; insanın biyolojik evrimi; ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri; toplumların ve kültürlerin oluşumu, gelişimi, değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm sorunları konu edinir.

9 ARANAN ÖZELLİKLER: Tarih Coğrafya Sosyoloji Psikoloji ve biyolojiye ilgi duyması, İnsanı ve davranışlarını sabır ve dikkatle incelemeye meraklı olması, Olayları gözlemleme ve gözlemlerinden sonuçlar çıkarma yeteneğine sahip olması beklenir. ÇALIŞMA ALANLARI: MTA Tabiat Tarihi Müzesi ve diğer müzelerin varsa doğa tarihi bölümleri Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, DPT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, Milli Folklor Enstitüsü’nde çalışma imkanı bulabilirler.

10 BANKACILIK VE FİNANS Bankalarda ve çeşitli finans kuruluşlarında çalışacak elemanları yetiştirir. ARANAN ÖZELLİKLER Matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, Sabırlı, Dikkatli, yeniliklere açık ve gerilime dayanıklı kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Kamu bankaları Özel bankalar Finans kurumları

11 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
Bilginin ve/veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayını süreci ile ilgili konuları içine alan meslek grubudur. ARANAN ÖZELLİKLER Sözel yeteneği güçlü, Okumayı seven, Sistematik düşünebilen ve davranabilen, Kapalı yerlerde çalışmaktan ve yazılı belgeler üzerinde çalışmaktan hoşlanan, Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Resmi ve özel kuruluşların, üniversitelerin kütüphanelerinde, Devlet arşivlerinde, Basılı ya da elektronik ortamda indeks ve öz hazırlama hizmeti veren ya da bunların dağıtımını yapan kuruluşlarda görev alabilirler.

12 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri; işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika konuları ile ilgilenir. ARANAN ÖZELLİKLER Ekonomi ve sosyolojiye karşı ilgili, Üstün akademik yeteneğe ve ikna gücüne sahip İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler beklenir. ÇALIŞMA ALANLARI DPT’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SSK, Bağkur, T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında, Müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler.

13 EKONOMETRİ Ekonometri ,iktisat kanunlarının niceliksel (sayısal) olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi, uygun kararların alınması gibi konuları ele alır. ARANAN ÖZELLİKLER: Sayısal düşünme yeteneği yüksek, Sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan, Sosyal olaylara ilgili ve disiplinli çalışmaya alışkın kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI İktisat, yönetim ve işletme mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilirler.

14 Felsefe Felsefe, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında sorgulama, inceleme, araştırma yapan bilim daldır. ARANAN ÖZELLİKLER Akademik yeteneğe sahip, Temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı olmak, Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanmak Zihinsel gelişmeyi amaçlamak gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI En az 16 kredilik sosyoloji 16 kredilik psikoloji eğitimi de gördükleri ve Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladıkları taktirde, ortaöğretim kurumlarında ve dershanelerde öğretmen olarak görev alabilirler. Kültür Bakanlığı, Bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT’de Üniversitelerde, Kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde..

15 FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ
Felsefe grubu öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık gibi dersleri veren kişiler yetiştirir. ARANAN ÖZELLİKLER Bilimler ve sosyal bilimler alanlarında başarılı, Soyut konularla uğraşmaktan zevk alan, Entelektüel gelişmeyi amaçlayan kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Resmi ve özel liselerde, Dershanelerde öğretmen Kültür Bakanlığı TRT’de çalışma olanağına sahiptirler.

16 HUKUK Hukuk, toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda görev üstlenir. ARANAN ÖZELLİKLER Öğrencinin lisede aldığı felsefe, mantık, sosyoloji, kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarılı olması beklenir. Üstün bir akademik yeteneğe, İkna gücüne, Sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdırlar. ÇALIŞMA ALANLARI "Hakim", "Savcı" ve "Avukat" unvanları ile çalışabilirler. Hukuk danışmanlığı, Müfettişlik, Hariciye meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş bulabilmektedirler.

17 İÇ MİMARLIK İç mimarlık, insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun olarak, iç mekânın düzenlenmesi ve mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin Tasarımı ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar. ARANAN ÖZELLİKLER Özellikle resim, genel kültür, sosyoloji, sanat tarihi ve insan bilimleri alanlarında iyi yetiştirmelidirler. Düzgün şekil çizebilme, Düşüncesini ifade edebilme gücüne sahip, yaratıcı bir kimse olması gereklidir. Genel kültürü geniş, Yenilikleri izleyen, İnsanlar arası ilişkilerde inandırıcı ve uyumlu olmalıdır. ÇALIŞMA ALANLARI Tasarım aşamasında büro; uygulama ve denetim aşamasında yapılar; malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. Bayındırlık ve iskân bakanlığı’nda, Belediyelerde çalışabildikleri gibi, Serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütmektedirler.

18 İKTİSAT İktisat programı, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda faaliyet gösterir. ARANAN ÖZELLİKLER Akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine de sahip olmalıdırlar. ÇALIŞMA ALANLARI Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmektedir Bankalar Eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.

19 İŞLETME İşletme, fabrika, çiftlik, banka, sigorta, maden gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir biçimde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda uzmandır. ARANAN ÖZELLİKLER Sayısal düşünme yeteneğine sahip Matematik, sosyolojiye, psikolojiye ilgi Sabırlı, anlayışlı, hoşgörü sahibi ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, Fikirlerini başkalarına anlatabilmeleri gereklidir. ÇALIŞMA ALANLARI Fabrika, Okul, Maden gibi işletmelerde görev alabilirler Kendi işletmelerini kurabilirler.

20 KAMU YÖNETİMİ Kamu yönetimi, devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde işlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesi ve sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi ileilgili konularda eğitim yapar ve uygular. ARANAN ÖZELLİKLER Bir genel akademik yeteneğe sahip, Düşüncelerini ifade edebilen, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık, Felsefe ve tarihe meraklı Sağlam bir mantığa, inandırma gücüne, insan davranışlarının nedenlerini algılama yeteneklerine sahip olmalıdırlar. ÇALIŞMA ALANLARI İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde Özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

21 KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Küresel ve uluslararası ilişkiler, uluslararası politika, diplomasi, strateji ve güvenlik, ekonomi politik konularına özel ağırlık veren programdır.. ARANAN ÖZELLİKLER Sözel ve analitik yetenek sahibi, Dünya politikasıyla ilgili, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, Farklı kültürlere açık kimseler olmaları beklenir. Yabancı dil bilgisi mesleki açıdan çok önemlidir. ÇALIŞMA ALANLARI Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, MGK Genel Sekreterliği, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları uluslararası örgütler, bankacılık sektörü basın-yayın kuruluşları gibi farklı alanlar yer alır.

22 Maliye Maliye programı, kamu ve özel sektörde mali (para ile ilgili) konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirir. ARANAN ÖZELLİKLER Sayısal düşünme yeteneğine sahip, Tertipli, Sabırlı, Dikkatli, Ayrıntı ile uğraşmaktan sıkılmayan, Yerinde ve doğru kararlar verebilen ve kararların uygulanmasını izleyebilme ÇALIŞMA ALANLARI Maliye ve gümrük bakanlığı, Türkiye cumhuriyet merkez bankası, Kamu iktisadi teşebbüsleri, DPT, Mahalli idareler, Sayıştay Bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Büro açarak bağımsız da çalışabilirler.

23 PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM
Peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım, insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirir. ARANAN ÖZELLİKLER Şekil-uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine ve estetik görüşe sahip Tabiatı seven bir kimse olması gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Belediyelerde Toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alabilir.

24 PSİKOLOJİ Psikoloji programı, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim yapar. ARANAN NİTELİKLER Akademik yeteneğe sahip olan Felsefe, sosyoloji ve matematiğe ilgi duyan İnsanları anlamaya istekli, Bilimsel meraka sahip bir kimse olması gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, Ruh sağlığı merkezlerinde, Kreş ve çocuk bakımevlerinde, Huzurevlerinde, Çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde Rehberlik ve araştırma merkezlerinde

25 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama; gizil güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışmalar yapar. ARANAN ÖZELLİKLER Akademik yeteneğe sahip, Sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili Hoşgörü sahibi, sabırlı, insanlara içten sevgi ve saygı duyan, Dinlemesini bilen, Kendinden hoşnut, Başkalarını oldukları gibi kabul edebilen bir kimse olmalıdır. ÇALIŞMA ALANLARI Resmi ve özel okullarda, Özel dershanelerde, Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev alabilirler.

26 REKLAMCILIK Reklamcılık programının amacı, çeşitli ürünleri tanıtma ve halkta bunları satın alma eğilimini geliştirme yöntemleri ortaya koyar. ARANAN ÖZELLİKLER Sözel yeteneğe sahip, Türkçe’yi doğru ve etkili bir biçimde kullanabilen, Sosyal bilimler ve yabancı dil alanında başarılı, Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, Girişimci ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Resmi ve özel radyo ve televizyon ve yazılı basın kuruluşlarında, Reklam şirketlerinde görev alabilirler.

27 SAĞLIK YÖNETİMİ Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir. ARANAN ÖZELLİKLER Matematik ekonomi ve işletme konularına ilgili Analitik düşünme, Problem çözme, Başkalarını etkileme ve yönlendirme yetenekleri gelişmiş, İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, Özel hastanelerde, Rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli sandığı, Bağkur, sağlık sigortası ile ilgili birimlerde, Özel sigorta şirketlerinde, İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında Sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

28 SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI
Sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında dünya standartlarına uygun nitelikte akademik veya profesyonel kariyere yönelik bireylerin yetiştirir. ARANAN ÖZELLİKLER Sosyal bilimler konularında yeterli önbilgiye sahip, Sosyal, politik, ekonomik ve kültürel olayları yakından takip eden, Yazılı ve sözlü iyi iletişim yeteneğine sahip, Açık düşünce sahibi, yaratıcı, İnsanlarla kolay iletişim kurabilen, Abancı dil öğrenmeye istekli kişiler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Kamu kurum ve kuruluşları Özel sektöre ait işletmelerde alanları ile ilgili bölümlerde çalışabilirler

29 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İlköğretimin ilk beş yılında öğrencilere toplumsal yaşamda gerekli temel bilgi beceri ve tutumları kazandırmayı amaç edinen öğretmenlik programıdır. ARANAN ÖZELLİKLER Üst düzeyde soyut düşünme yeteneğine sahip, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler konularına ilgili Sabırlı, dikkatli kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve özel okullarda çalışma olanağına sahiptir.

30 SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
İnsanların ve malların uğrayacakları zararların para olarak karşılanması gibi konularla ilgilenir. ARANAN ÖZELLİKLER Sayılarla uğraşmaktan hoşlanan, Analitik düşünme yeteneğine sahip, Ekonomi ve hukuk gibi sosyal bilimlere ilgili, Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen Başkalarını etkileyebilen kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Hazine müsteşarlığı, Emekli sandığı, , Sosyal sigortala kurumu gibi kamu kurumlarında, Özel sigorta şirketlerinde Sosyal güvenlik kuruluşlarında görev alabilirler.

31 SOSYAL HİZMETLER Sosyal hizmetler programı, sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi Şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda çalışır. ARANAN ÖZELLİKLER Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan Anlayışlı, insanların refahına ilgi duyan, Liderlik özelliklerine sahip kişiler . ÇALIŞMA ALANLARI Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, SSK’da, İş ve İşçi Bulma Kurumunda, DPT’de, Sosyal hizmet il müdürlüklerinde, Rehabilitasyon merkezlerinde, Körler ve sağırlar okullarında, Çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, Huzurevlerinde, ıslahevlerinde, cezaevlerinde, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler.

32 SOSYOLOJİ Sosyoloji programının amacı, toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri konusunda çalışır. ARANAN ÖZELLİKLER İyi bir gözlemci olmaları, Araştırma verilerini yorumlayabilmek için soyut ve analitik düşünme Düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilme yeteneklerine sahip olmaları gerekir. Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe ve psikolojiye ağırlık vermesi matematiğe de önem vermesi zorunlu görünmektedir. ÇALIŞMA ALANLARI DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Sosyoloji bölümü öğrencileri, 16 kredi felsefe ve 16 kredi psikoloji ve 8 kredi mantık alanından ders aldıkları ve Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamladıkları takdirde, orta dereceli okullara felsefe grubu öğretmeni olarak atanabilirler

33 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Ulaştırma, seyahat, konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde işlerin planlanması ve yürütülmesini sağlayacak insan gücünü karşılar. ARANAN ÖZELLİKLER İnsanlarla iyi iletişim kurabilen başkalarını ikna edebilen, Güler yüzlü, temizliğe özenen, dikkatli, Sabırlı, Bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Otel motel gibi konaklama işletmelerinde, Seyahat işletmelerinde, Kültür ve turizm bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev alabilirler.

34 ULUSLARARASI FİNANS Uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle borsalarda çalışacak elemanları yetiştirir. ARANAN ÖZELLİKLER Üst düzeyde sayısal yeteneğe sahip, Matematik ve ekonomiye ilgili, Olayları iyi analiz edebilen uzak görüşlü tedbirli kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Orta ve büyük ölçekli ulusal şirketlerle Türkiye’de etkinlik gösteren uluslararası şirketlerde görev alabilirler.

35 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içinde yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verir. ARANAN ÖZELLİKLER Düşüncelerini söz ve yazı ile en etkin biçimde iletebilen, Tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk, Ekonomi alanlarına ilgi duyan, En az bir yabancı dili iyi bilen, İnsan ilişkilerinde başarılı kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Dışişleri bakanlığı Maliye ve gümrük bakanlığı, Kültür ve turizm bakanlığı gibi devlet daireleri, Özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşları ve uluslararası bankalar sayılabilir.

36 ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK
Uluslararası ticaretin ana öğesi olan taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılar. ARANAN ÖZELLİKLER Sosyal bilimlere, Özellikle ekonomiye ve ticarete ilgili, Olayları takip eden Düzenli ve dikkatli Yabancı dil öğrenmeye yatkın, Seyahat etmekten hoşlanan kişiler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Ulusal ya da uluslararası faaliyet gösteren taşımacılık şirketlerinde iş bulabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.

37 ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
Uluslar arası alanda ticari faaliyet gösteren firmalara orta kademe yönetici veya üst kademe yönetici yardımcısı yetiştirir. ARANAN ÖZELLİKLER Ekonomik, sosyal ve politik olaylarla ilgili, Kolay iletişim kurabilen, Yabancı dil öğrenmeye istekli kişiler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Kamu kurum ve kuruluşlarında, Özel işletmelerde kolaylıkla iş bulabilirler.

38 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Bilişim (bilgisayar) sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve ekonomi sorunlarının çözümüne uygulayabilecek elemanları yetiştirir. ARANAN ÖZELLİKLER Üst düzeyde matematiksel düşünme ve analiz yeteneğine sahip, Sosyal bilimlere özellikle ekonomi ve sosyolojiye ilgili, Doğru karar verebilen, başkalarını etkileyebilen, Dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir ÇALIŞMA ALANLARI Mezunlar çeşitli işletmelerin ve resmi kuruluşların sistem geliştirme birimlerinde, Yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.

39 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜNÜN
0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile, çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi yetiştirir. Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olarak; Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda idareci, eğitim koordinatörü, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak; Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okullarında sınıf öğretmeni, anasınıfı öğretmeni ve özel sınıf öğretmeni olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Kız Meslek Liselerinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni olarak; Sağlık Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak; Adalet Bakanlığına bağlı çocuk mahkemelerinde bilirkişi ve danışman, ıslahevlerinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak; UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda proje üreticisi, yürütücüsü ve danışman olarak çalışabilirler.

40 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ
Deniz taşımacılığında işletme ve yönetim alanlarında çalışacak insan gücünü yetiştirir. ARANAN ÖZELLİKLER Sosyal Bilimlere, Özellikle Ekonomi Ve İşletme Konularına İlgi Duyması Ve Bu Alanda Başarılı, Bir Yabancı Dil Öğrenmeye Hevesli Ve Yetenekli Kişiler ÇALIŞMA ALANLARI Yerli Ve Yabancı Denizcilik İşletmeleri, Gemi Acenteleri, Liman Başkanlıkları İle Türkiye Denizcilik İşletmeleri Gibi Kurumlarda Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi Konularında Görev Alabilirler..

41 EKONOMİ VE FİNANS İktisat programı, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konular ve olabilecek ekonomik değişimleri analiz edip çözümler üreten ve uygulayan faaliyetleri gösterir. ARANAN ÖZELLİKLER Akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine de sahip olmalıdırlar. ÇALIŞMA ALANLARI Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmektedir Bankalar Eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.

42 EV EKONOMİSİ Barınma fonksiyonunu üstlenen kurumların sağlık ve ekonomi ilkelerine uygun biçimde yönetimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirir. ÇALIŞMA ALANLARI Hastahane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda,kurumun temizliği, dekoru,eşyaların bakımı gibi modern işletmecilikte önemli yeri olan çalışmaları düzenler. Tüketicinin korunmasına ve eğitime yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yaparlar. Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler.

43 İŞLETME ENFORMATİĞİ Ticari işletmelerin sorunlarının daha kolay çözülebilmesi için bilgisayarın hangi alanlarda kullanılabileceğidir. İşletme Enformatiği genelde sosyal ve iktisadi bir disiplin olarak yorumlanır. Ancak aynı zamanda bir mühendislik disiplinidir.; İşletmelerde bilgisayar teknolojilerinin verimi artırması noktasında ihtiyacı karşılayacak elemanlar yetiştirir ARANAN ÖZELLİKLER Bir mühendis gibi sayısal verilere hakim olmalı Teorik çalışmayla değil, bilgisayar ve bilgisayar destekli uygulama sistemleri ile çalışmaya yatkın olan kişiler. ÇALIŞMA ALANLARI: Mezunların iş bulma şansları oldukça yüksektir. İşletme ve iktisat bölümü mezunlarının çalıştığı her alanda görev alabilirler.

44 KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI Dünyanın en hızlı gelişen ve ilk sırada yer alan sektörlerinden biri olan turizm sektöründe üretim ve tüketim eş zamanlı gerçekleşmektedir. Günümüzde hizmet kalitesi ve müşteri tatmini işletmelerin performans  göstergeleri istihdam edilmesidir. Konaklama İşletmeciliği Programı ile konaklama sektörünün nitelikli insan kaynağı sağlama yolunda çağdaş felsefe ve araçlarla bu işlevi yerine getirme gayreti içerisindedir. ARANAN ÖZELLİKLER Güler yüzlü Sosyal bilgiler alanında başarılı İkna kabiliyetine sahip ÇALIŞMA ALANLARI Turizm sektöründe çalışma olanağına sahiptirler

45 MODA TASARIMI Moda ve marka yaratma becerisine sahip tasarımcıların yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. ARANAN ÖZELLİKLER: Hayal gücü yüksek Yaratıcı Görsel zevke sahip kişiler olmak ÇALIŞMA ALANLARI: Modaevlerinde veya hazır giyim firmalarının tasarım departmanlarında Moda Tasarımcısı olarak çalışabilirler, Kendi işlerini kurabilirler.

46 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 0-6 yaş çocuklarının eğitimini gerçekleştirecek öğretmenleri yetiştirir
ÇALIŞMA ALANLARI: "Anaokulu Öğretmeni" ünvanı alan mezunlar, devlete ya da özel sektöre bağlı anaokullarında, kreşlerde öğretmen olarak görev alırlar.

47 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
Turizm hizmeti ve turist tatmini bir süreçler dizisinden ibarettir. Turistlerin hizmet algılaması hizmet zincirinin tüm aşamalarının etkisi altındadır. Yüksekokulumuz Seyahat İşletmeciliği Programı, bu bilinç ışığında, konaklama sürecinin öncesi, o anı ve sonrası olarak üç periyot içerisinde kaliteli ve etkin bir seyahat hizmeti verebilecek holistik bakışa sahip, çok kültürlülüğe önem veren mezunlar yetiştirerek sektöre katkı sağlamak çabası içerisindedir. ARANAN ÖZELLİKLER Güler yüzlü Sosyal bilgiler alanında başarılı İkna kabiliyetine sahip ÇALIŞMA ALANLARI Turizm sektöründe çalışma olanağına sahiptirler

48 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Bireylerin, örgütlerin, ülkelerin ve toplumun ve uluslararası sistemin tüm düzeylerinin söz konusu süreçte siyasi ve idari sistemleri anlayabilme ve açıklayabilme anlamında yetkinlik kazanması gerekir. Bu gereksinimden hareketle yapılanmış Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini, siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini ve süreçte ülkelerin, uluslararası örgütlerin ve diğer aktörlerin etkileşimini inceler. Disiplin, bir yandan güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı gibi kavramları incelerken, diğer yandan da bu kavramların devlet, hükümet, uluslararası örgüt gibi yapıları nasıl ve ne ölçüde etkilediğini analiz eder. ÇALIŞMA ALANLARI Bürokrasisinin birçok kademesinde ‘meslek memuru’ olarak iş bulabildikleri gibi kamu ve özel kesimde orta ve üst düzey yöneticilik de yapabilirler. kamu ve özel bankalar ile sözel ve görsel basın da Devlet Planlama Teşkilatı, Dış İşleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu Çeşitli yerel yönetim kuruluşları.

49 SİYASET BİLİMİ Siyasal yapıların toplumla ve uluslararası ortamla olan ilişkilerini ve farklı yönetim şekillerini inceleyen siyaset bilimi, en köklü bilim dallarından biridir. Siyaset bilimi, toplumların siyasi yapılarını, toplum-devlet etkileşimini ve değişik devlet biçimlerini kuramsal ve çözümleyici yöntemlerle araştırmaktadır. ÇALIŞMA ALANLARI Danışmanlık, müfettişlik, bankacılık, iletişim, eğitim ve halkla ilişkiler gibi önemli sektörlerde görev alan Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü mezunları, hem ünlü yabancı firmaların hem de kamu sektörüyle özel sektörün öncelikli tercihidir.

50 ULUSLAR ARASI TİCARET VE FİNANSMAN
Uluslararası Ticarette: Global rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek stratejiler geliştirebilen, Mal ve hizmet sunumunu buna göre konumlandırabilen, Uluslararası finans kuruluşlarının işleyişini bilen ve finansman seçeneklerini Değerlendirebilen, Sürdürülebilir iş ilişkileri ile ulusal ekonomiye katkı yapabilen elemanlar yetiştirir.. ARANAN ÖZELLİKLER Ekonomik, sosyal ve politik olaylarla ilgili, Kolay iletişim kurabilen, Yabancı dil öğrenmeye istekli kişiler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ALANLARI Dışişleri bakanlığı Avrupa birliği genel sekreterliği, MGK genel sekreterliği, Hazine ve dış ticaret müsteşarlıkları Uluslararası örgütler, Bankacılık sektörü Basın-yayın kuruluşları vb..

51 TEŞEKKÜRLER !...


"Hazırlayan:Esma AYDIN Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları