Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİSAYAR DONANIMI. D ONANıM N EDIR ? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİSAYAR DONANIMI. D ONANıM N EDIR ? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad."— Sunum transkripti:

1 BİLGİSAYAR DONANIMI

2 D ONANıM N EDIR ? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad.

3 D ONANıM A YGıTLARı Giriş aygıtları İşlemci Depolama aygıtları Çıktı aygıtları Çevresel aygıtlar

4 GİRİŞ AYGITLARI Klavye Fare Tarayıcı Modem (G/Ç) Optik Okuyucu Barkod Okuyucu Işıklı Kalem Dijital Fotoğraf Makinesi / Kamera Mikrofon Dokunmatik Ekran

5 K LAVYE Bilgisayarın en önemli giriş aygıtıdır ve daktiloya benzer. Bilgisayara veri ve komut girişi klavye kullanılarak yapılır.

6 K LAVYE Klavyede bir devre vardır ve bu sayede basılan tuşun kodu CPU’ya iletilir. Klavye üzerindeki bazı tuşları, her program kendi amacı doğrultusunda kullanır. Yani bir tuş, bir programda farklı bir amaç için kullanılırken başka bir programda farklı bir amaç için kullanılabilir.

7 K LAVYE İki türü vardır: Q-Klavye F-Klavye:

8 F ARE (M OUSE ) Menü komutlarını ya da araç çubuklarındaki düğmeleri tıklayıp etkin duruma getirmek Fare işaretçisini ya da imleci taşımak Bir seçimi belirlemek ve taşımak gibi amaçlar için kullanılır.

9 F ARE (M OUSE ) Hareketleri: Göstermek Tıklamak Çift tıklamak Sürüklemek Sürükleyip bırakmak Sağ düğmeyi tıklamak Tekerlek

10 TARAYICI (S CANNER ) Bir resim, bir fotoğraf veya kağıt üzerindeki herhangi bir dokümanı bilgisayar ortamına aktarmamızı sağlayan araçtır.

11 Ç ıKıŞ A YGıTLARı Monitör Yazıcı (Printer) Modem (G/Ç) Çizici (Plotter) Hoparlör Projeksiyon Cihazı

12 MONİTÖRLER Bilgisayarın, kullanıcının yaptığı işlemleri görebilmesini sağlayan görsel parçasıdır. Monitörde hareketli ya da sabit resim olarak algılananlar aslında tek karelik resimlerden oluşurlar. Bu tek karelik resimler satır satır oluşturulur ve saniyede bir çok kere yenilenirler. CRT Monitör LCD Monitör

13 Y AZıCı (P RINTER ) Ekrandan sonra en yaygın çıkış birimidir. Bilgisayar kaydettiğimiz yazıları, çizelgeleri, resimleri, fotoğrafları, kısaca ekranda durağan olan kağıda dökülebilecek her şeyi yazıcı aracılığıyla bastırabiliriz.

14 Y AZıCı T ÜRLERI Nokta vuruşlu yazıcılar (Dot-matrix printers). Avantajları; Sarfiyatı çok az (Kağıt ve Şerit masrafları düşük) Dezavantajları; Gürültülü çalışması Pahalı Çıktı kalitesi zayıf

15 Y AZıCı T ÜRLERI Mürekkep püskürtmeli Yazıcılar (Inkjet printers). Avantajları; Sessiz çalışması Fiyatı ucuz Dezavantajları; Sarfiyatı pahalı (Mürekkep kartuşlu sistem) Dayanıklılığı düşük Çıktı kalitesi orta düzeyde

16 Y AZıCı T ÜRLERI Lazer Yazıcılar (Laser printers). Avantajları; Sessiz çalışması Çıktı kalitesi yüksek düzeyde Çok hızlı çıktı verebilmesi Dezavantajları; Fiyatı pahalı Sarfiyatı pahalı (Toner kartuşlu sistem)

17 V ERI D EPOLAMA A YGıTLARı Sabit Disk (Hard Disk) Disket CD-ROM DVD USB Flash Bellek

18 S ABIT D ISK (H ARD D ISK ) Bilgisayarın en önemli işlevlerinden birisi de, verileri saklayabilmesidir. Bilgisayarda veri saklanabilmesini sağlayan birim, sabit disktir.

19 S ABIT D ISK (H ARD D ISK ) Sabit disklerin hızları, RPM (Roll Per Minute- Saniyedeki Dönüş Hızı) ile ölçülür. Örnek: 5200 Rpm, 7200 Rpm gibi.

20 D ISKET (F LOOPY D ISK ) Disketler, bilgilerin kalıcı olarak saklanabildiği birimlerdir ve yazılabilir/okunabilir ortamlardır. Sabit diskler gibi, manyetizma prensibine göre çalışırlar. 5.25 Floppy Disket

21 CD ROM Lazer teknolojisi kullanılarak bir-defa yazılabilme / okunabilme ortamı sunarlar. CD-ROM driver (sürücüsü) adı verilen cihazlar tarafından okunabilirler.

22 CD YAZıCıLAR (CD-W RITER ) Her ne kadar görünümleri aynı da olsa, CD yazıcılar, standart CD-ROM okuyuculardan farklıdır, çünkü özel bir lazer ışını ile çalışırlar. Bu lazer, CD-R (CD-Recordable/Kaydedilebilir CD) adı verilen boş CD’ler üzerindeki kimyasal madde tabakasına verileri yakarak kaydeder.

23 CD-RW (R E W RITABLE ) T EKRAR - YAZıLABILIR CD Kaplandıkları özel bir kimyasal yüzey sayesinde, üzerlerine bir çok defa (yaklaşık 1000 defa) yazma işlemi yapılabilen özel CD teknolojileridir. Yazma işlemini standart CD-yazıcılar yapabilirler.

24 DVD DVD ilk önceleri "Digital Video Disk" anlamına geliyordu. Bunun temel nedeni, ilk uygulamaların video alanında ortaya çıkmış olmasıdır. Fakat bir süre sonra, veri saklama uygulamalarının da önemli olduğu anlaşılmış ve DVD "Digital Versatile Disk (Çok- yönlü Sayısal Disk)" anlamında kullanılmaya başlanmıştır.

25 CD ve DVD’nin Çukur Büyüklükleri. CDDVD

26 Boş DVD’ler, DVD-R ya da DVD+R şeklinde iki gruba ayrılırlar. Bu DVD’lere kayıt yapan aygıtlara DVD-Yazıcı adı verilir. Günümüzde, DVD okuma/kaydetme, CD okuma/kaydetme işlevlerinin hepsi, tek bir aygıtta toplanmıştır.

27 MERKEZİ İŞLEMCİ (C.P.U.- M.İ.B.) Çeşitli donanım aygıtlarından gelen verileri işleyerek, aritmetiksel ve mantıksal işlemleri yaparak diğer aygıtların anlayabileceği dile çevirir, ve bu verileri ilgili donanıma gönderir. Bilgisayarın beyni de diyebiliriz.

28 İŞLEMCİ (C.P.U.- M.İ.B.) Bu saatin salınımları, saniyede bir milyon döngü (Megahertz) şeklinde ölçülür. 1000 MHz=1GHz dir ve salınım sayısı arttıkça işlemcinin hızı da artar. İşlemcide gerçekleştirilen tüm işlemlerin zamanında yapılıp yapılmadığını belirlemek için bir “işlem saati” bulunmaktadır.

29 ANAKART Anakart tüm sistemin temel kartıdır. Diğer kartlar (grafik kartı, modem,vb.) anakart üzerindeki genişleme yuvalarına takılır.

30 PCI IDE (Harddisk, CD-ROM)Floppy Disk RAM CPU Socket AGP

31 GENİŞLEME YUVALARI Ses, ekran, ethernet vb. Kartların takıldığı yuvalardır. ISA – Siyah renkte (genel amaçlı) PCI – Beyaz renkte (genel amaçlı) AGP – Kahverengi, sadece ekran kartı için

32 B ELLEK Bellek, bilgisayarda bir programla ilgili bütün komut ve verilerin işlem görmek üzere depo edildiği, değişik işlemler sırasında oluşan ara ve sonuç bilgilerinin saklandığı kayıt ortamdır.

33 B ELLEK İki tip bellek vardır: RAM (Random Access Memory) ROM (Read Only Memory) RAM bellekler, içerdikleri bilgileri, bilgisayar açık kaldığı sürece saklayabilirler. ROM bellekler ise, bilgisayar kapalı iken de bilgileri saklı tutabilirler.

34 SES KARTI Bilgisayarın ürettiği sayısal ses verilerini kullanarak ses üretilmesini sağlayan ve bu seslerin hoparlör gibi dış ortamlara aktarılmasını sağlayan karttır.

35 EKRAN KARTI Bilgisayarın ürettiği sayısal görüntü verilerini kullanarak görüntü üretilmesini sağlayan ve bu görüntülerin monitör gibi dış ortamlara aktarılmasını sağlayan karttır.

36 FAKS-MODEM İnternete telefon şebekesi aracılığıyla bağlanmak için kullanılan aygıttır. İki türü vardır: Harici Modem Dahili Modem

37 ADSL N EDIR ? ADSL ( Asimetrik Sayısal Abone Hattı ) Asymmetric Digital Subscriber Line sözcüklerinin baş harflerinden oluşan ADSL, mevcut telefonlar için kullanılan bakır teller üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilen bir modem teknolojisidir.

38 ADSL MODEM İki türü kullanılmaktadır: Kablosuz ADSL MODEM ADSL MODEM

39 ETHERNET KARTI İki bilgisayar arasında veri alışverişi yapmak ya da bir ağa (network) bağlanmak için kullanılır.

40 Klavye Fare USB Seri Port Paralel Port Hoparlör Monitör Mikrofon JoyStick Line-In S-Video Havalandırma

41 PORTLAR (GİRİŞLER) Seri port (Modem, Fare,...) – COM1, COM2 en yavaş Paralel port (Yazıcı) – LPT1, LPT2 daha hızlı USB (digital kameralar, taşınabilir bellekler) en hızlı

42 V ERI S AKLAMA B IRIMLERI 1 Bit 0 ya da 1'den (kapalı devre=0, açık devre=1) oluşur. Bir Byte = 8 Bit tir. 1024 Byte = 1 KiloByte [KB] 1024 KB = 1 MegaByte [MB] 1024 MB = 1 GigaByte [GB] 1024 GB = 1 TeraByte [TB] 1024 TB = 1 PetaByte [PB] 1024 PB = 1 ExaByte [EB]

43 V ERI S AKLAMA B IRIMLERI -Ö RNEKLER Bir 3.5 Disketin kapasitesi 1.44 Mb’dır. Standart bir sabit diskin kapasitesi 40 Gb -1 Tb civarındadır. Bir USB Bellek, 512 Mb-16 Gb civarında bilgi depolayabilir.

44 Ö ZELLIK O KUMA İşlemci: AMD Sempron 3200+ (1.8GHz), 256K Cache 64bit, Socket 939 Anakart: Sapphire A9RS482M, PCI-E Slot Desteği Bellek: 512MB DDR400 Ekran Kartı: 128MB ATI Radeon X300 Onboard Sabit Disk: 80GB 5400rpm Seri-ATA2 Optik Sürücü: 18X Samsung DVD+-RW Dual Layer Klavye ve Mouse: A4Tech Optik Klavye-Mouse Set Speaker: Minton 1+1 Kasa: Codegen 350Watt ATX

45 Ö ZELLIK O KUMA İşlemci AMD Athlon64 3500+ (2000MHz), 640Kb Cache 64Bit, 2000MHz FSB, Socket 939 Anakart: ASUS A8V Deluxe K8T800PRO Socket 939 Yapı, 2000MHz FSB, Seri ATA ve USB2.0 Desteği, Entegre Ses, 10/100/1000Mbps Ethernet Bellek: 1GB Twinmos 400MHz DDR Ekran Kartı: 256MB ATI Radeon 9550 Monitör: 17" Neovo F-417F LCD Siyah Hard Disk Sürücü: 160GB Seri-ATA2 8MB Cache, 7200rpm Optik Sürücü: 18X Samsung DVD+-RW Dual Layer Siyah Speaker: SpeedLinh G-471 2+1 225W Klavye ve Mouse: Microsoft Value Pack Siyah Kasa: Aopen ES-55B 300W Siyah

46 Ö ZELLIK O KUMA İşlemci: Intel PentiumD 805 Çift Çekirdekli 2.66GHz, 533MHz FSB, 2MB cache Bellek: 512MB DDR400 Hard Disk Sürücü: 160GB 7200 Seri-ATA II Optik Sürücü: DVD+-RW Dual Layer Ekran Kartı: 256MB ATI Radeon X550 PCI-E Ses: 5.1 Kanal AC97 Onboard Ses Kartı 2.0 2W Speaker İletişim: 56K Fax Modem 10/100Mbps Onboard Bellek Kartı Okuyucu: SD/MS/MMC/CF Kart Okuyucu Kasa, Klavye ve Mouse: Özel Dizayn Pearl Kasa, 300W Kablosuz Klavye Mouse

47 Ö ZELLIK O KUMA İşlemci: Intel PentiumD 940 Çift Çekirdekli 3.2GHz, 800MHz FSB, 4MB cache Chipset: Intel 945G, ViiV platform Bellek: 2GB DDR2 533 Hard Disk Sürücü: 500GB 7200 Seri-ATA II Optik Sürücü: DVD+-RW Dual Layer Ekran Kartı: 512MB ATI Radeon X1600 PRO PCI-Express x16 Ses: 7.1 Kanal High Definition Audio İletişim: 10/100/1000Mbps Onboard Bellek Kartı Okuyucu: SD/MS/MMC/CF Kart Okuyucu Kasa, Klavye ve Mouse: Özel Dizayn Pearl Kasa, 300W Kablosuz Ergonomik Klavye Mouse TV Kartı: 2 x MCE TV Tuner

48 H ANGISI D AHA İ YI ? İşlemci :Intel® Core™ i5 İşlemci Numarası2430M Ön Bellek3 MB Hafıza (RAM) Kapasitesi4 GB Sabit Disk Kapasitesi500 GB Hafıza (RAM) TipiDDR3 Hafıza Bus Hızı1333 GHz Ekran Kartı Hafızası1024 Mb Ekran Kartı MarkasıGT525M Ekran Boyu15.6 inch Ağırlık2.65 Kg Ekran Kartı TipiPaylaşımsız Hafıza Bağlantı ÖzellikleriBluetooth,USB 3.0 İşlemci TeknolojisiIntel® Core™ i5 İşlemci Numarası2430M Ön Bellek3 MB Hafıza (RAM) Kapasitesi6 GB Sabit Disk Kapasitesi750 GB Hafıza (RAM) TipiDDR3 Hafıza Bus Hızı1333 GHz Ekran Kartı Hafızası1024 Mb Ekran Kartı MarkasıGT525M Ekran Boyu15.6 inch Ağırlık2.65 Kg Ekran Kartı TipiPaylaşımsız Hafıza Bağlantı ÖzellikleriBluetooth III

49 H ANGISI D AHA İ YI ? III İşlemci TeknolojisiIntel® Core™ i7 İşlemci Numarası2670QM Ön Bellek6 MB Hafıza (RAM) Kapasitesi8 GB Sabit Disk Kapasitesi750 GB Hafıza (RAM) TipiDDR3 Hafıza Bus Hızı1333 MHz Ekran Kartı Hafızası1024 Mb Ekran Kartı MarkasıGT525M Ekran Boyu15.6 inch Optik SürücüDVD±RW İşletim Sistemi7 Premium 64 Bit Tr Ekran Kartı TipiPaylaşımsız Hafıza İşlemci TeknolojisiIntel® Core™ i7 İşlemci Numarası2670QM Ön Bellek6 MB Hafıza (RAM) Kapasitesi6 GB Sabit Disk Kapasitesi750 GB Hafıza (RAM) TipiDDR3 Hafıza Bus Hızı1333 MHz Ekran Kartı Hafızası2048 MB Ekran Kartı MarkasıGT540M Ekran Boyu15.6 inch Optik SürücüDVD±RW İşletim Sistemi7 Premium 64 Bit Tr Ekran Kartı TipiPaylaşımsız Hafıza


"BİLGİSAYAR DONANIMI. D ONANıM N EDIR ? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları