Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

29 NİSAN 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "29 NİSAN 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 29 NİSAN 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

2 ŞIRNAK İLİ 2014 YILI II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU) 29 NİSAN 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

3 2014 YILI I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YERİ: Valilik Toplantı Salonu TARİH: SAAT: G Ü N D E M: 1.Kurul Başkanının açılış konuşması. 2.Birinci Dönemin değerlendirilmesi. 3.Yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşlerinin oluşturulması. 4.İl Genel Meclisine sunulacak İl Özel İdare yatırım tekliflerinin görüşülmesi. 5.İzleme ve Koordinasyon Çalışması. 6.Dilek ve temenniler. 7.Kapanış.

4 A-GİRİŞ 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Ekim 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2014 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.

5 B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır yılında 15 kuruluşun ve özellikli projelerin Mart ayı sonu itibariyle 6 sektörde 282 proje için ayrılan ödenek miktarı Milyon TL’dir. İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2014 yılı Mart ayı sonu itibariyle Milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı %12 tir. Sektörler itibariyle 2014 yılı Mart ayı gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.

6

7 S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI PROJE BEDELİ (1000 TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000TL) 2014 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA (1000 TL) NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%) 1 ULAŞTIRMA TARIM EĞİTİM SAĞLIK ENERJİ D.K.H TOPLAM TABLO-I

8

9 S. NO KURULUŞU TOPLAM PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE TUTARI (1000 TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL) 2014 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMASI (1000 TL) NAKDİ GERÇL. ORANI (%) 1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7EĞİTİM KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞTIRMA ENERJİ TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 15ENERJİ İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 5D.K.H İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 8TARIM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1D.K.H DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM D.K.H İL ÖZEL İDARESİ EĞİTİM SAĞLIK ULAŞTIRMA D.K.H İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ9SAĞLIK ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD.5D.K.H

10 (*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir. TABLO-II

11

12 Toplam Proje Sayısı : 7 Tam./Devam eden Proje : 1/3 İhale Aş./Başlamayan : 3/0 Toplam Proje Tutarı : TL 2014 Yılı Ödeneği : TL 2014 Yılı Harcaması : TL Nakdi Gerçekleşme : % 1 Fiziki Gerçekleşme : % yılında Üniversitemiz için Milyon TL ödenek ayrılmıştır.

13 Toplam Proje Sayısı : 22 Tam./Devam eden Proje: 0/20 İhale Aş./Başlamayan : 0/2 (Proje çalışmaları ve hazırlıkları devam ediyor.) Toplam Proje Tutarı : Milyar TL 2014 Yılı Ödeneği : Milyon TL 2014 Yılı Harcaması : Milyon TL Nakdi Gerçekleşme : % 43

14 GAP kapsamında ilimizde devam devam eden; önemli projelerimiz;

15 Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı dışında olan projelerimiz GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 20 projenin 2014 yılı ödeneği TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.2014 yılı ödeneği TL’dir.

16 Toplam Proje Sayısı : 21 Tam./Devam eden Proje : 0/14 İhale Aş./Başlamayan : 7/0 Toplam Proje Tutarı : TL 2014 Yılı Ödeneği : TL 2014 Yılı Harcaması : 0 Nakdi Gerçekleşme : % 0 Fiziki Gerçekleşme : % 54 Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.

17 TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2014 ÖDENEĞİ FİZİKİ GERÇEKLEŞ ME Şırnak – Uludere Ballı Barajları Kavşak tepe Barajı Musa tepe ve Çetin tepe Barajları İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır yılı 3 adet baraj inşaatı için Milyon TL ve diğer 18 adet DSİ yatırımları için ise Milyon TL ayrılmış olup; toplamda Milyon TL ödenek ayrılmıştır.

18 Toplam Proje Sayısı : 5 Tam./Devam eden Proje : 3/1 İhale Aş./Başlamayan : 0/1 Toplam Proje Tutarı : TL 2014Yılı Ödeneği : TL 2014 yılı harcaması : 0 Nakdi Gerçekleşme : % 0 Fiziki Gerçekleşme : % 80 Hilal Haritası, Mezra ve Beytüşşebap kanalizasyon inşaatı tamamlanmış olup geçici kabulü beklemektedir. Kasrik kanalizasyon çalışmaları inşaatı devam etmekte ve İdil haritası ihalesi yapılmış olup yer tesliminden sonra işe başlanacaktır.

19 Toplam Proje Sayısı : 2 Tam./Devam eden Proje : 0/0 İhale Aş./Başlamayan : 2/0 Toplam Proje Tutarı : Yılı Ödeneği : 0 Nakdi Gerçekleşme : 0 Fiziki Gerçekleşme : 0 Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.

20 Toplam Proje Sayısı : 15 Tam./Devam eden Proje : 0/4 İhale Aş./Başlamayan : 0/11 Toplam Proje Tutarı : TL 2014 Yılı Ödeneği : TL 2014 Yılı Harcaması : TL Nakdi Gerçekleşme : % 2 Fiziki Gerçekleşme : % 11 Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2014yılı ödeneği Milyon TL’dir.

21 Projeler Şırnak, Cizre, Uludere, Silopi ve Beytüşşebap da devam etmektedir.

22 Nakdi Gerçekleşme : % 7 Fiziki Gerçekleşme : % 55 Top. Proje Sayısı : 98 Tam./Devam eden Proje: 35/58 İhale Aş./Başlamayan : 0/5 Top. Proje Tutarı : TL 2014Yılı Ödeneği : TL 2014Yılı Harcaması : TL

23

24 2014 YILI KÖYDES projesi için toplam TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı : 43 Tam./Devam eden Proje :21/13 İhale Aş./Başlamayan : 1/8 Toplam Proje Tutarı : TL 2014 Yılı Ödeneği : TL 2014Yılı Harcaması : TL Nakdi Gerçekleşme : % 7 Fiziki Gerçekleşme : % 58

25 Toplam Proje Sayısı : 25 Tam./Dev. eden Proje : 1/18 İhale Aş./Başlamayan : 1/5 Toplam Proje Tutarı : TL 2014 Yılı Ödeneği : TL 2014 Harcaması : TL Nakdi Gerçekleşme : % 11 Fiziki Gerçekleşme : % 25 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25 adet projesi için ayrılan TL ödeneğin TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında % 11 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

26 Sağlık Müdürlüğünce, 9 adet proje için ayrılan 4.1 Milyon TL’dir. 978 Bin TL harcama yapılarak % 24 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam Proje Sayısı : 9 Tam./Devam eden Proje : 0/3 İhale Aş./Başlamayan : 6/0 Toplam Proje Tutarı : TL 2014 Yılı Ödeneği : TL 2014 Yılı Harcaması : TL Nakdi Gerçekleşme : % 24 Fiziki Gerçekleşme : % 16

27 Toplam Proje Sayısı : 1 Tam./Devam eden Proje : 0/1 İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : TL 2014 Yılı Ödeneği : TL 2014 yılı harcaması : 0 Nakdi Gerçekleşme : % 0 Fiziki Gerçekleşme : % 100

28 İl Müdürlüğü’ne 2014 yılında 8 proje için 413 Bin TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı : 8 Tam./Devam eden Proje : 0/8 İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : TL 2014 Yılı Ödeneği : TL 2014 Yılı Harcaması : TL Nakdi Gerçekleşme : % 3 Fiziki Gerçekleşme : % 23

29 Toplam Proje sayısı : 5 Tam./Devam eden Proje : 0/0 İhale Aş./Başlamayan : 0/5 Toplam Proje Tutarı : TL 2014 Yılı Ödeneği : TL 2014Yılı Harcaması : 0 Nakdi Gerçekleşme : % 0 Fiziki Gerçekleşme : % 0

30


"29 NİSAN 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları