Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA’DA EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMU ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KOORD. MERK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA’DA EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMU ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KOORD. MERK."— Sunum transkripti:

1 ANKARA’DA EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMU ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KOORD. MERK.

2 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylerin, evinde ve aile ortamında; Muayene, Tetkik, Tahlil, Tedavi, Tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması, Hastalara ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilebilmesi, Tanı koymaktan ziyade tanı konmuş hastaların tedavilerinin takibi ve uygulanması hizmetleridir.

3 AMAÇ Bireylerin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin sosyal devlet anlayışı içerisinde etkin, ulaşılabilir ve ev ziyaretleri kapsamında sunulmasıdır.

4 EVDE KİMLERE EVDE SAĞLIK HİZMETİ VERİLİR?
Yatağa bağımlı hastalar KOAH vb. solunum sistemi hastalıkları Palyatif bakıma ihtiyaç duyan terminal Dönem Hastaları İleri derecedeki kas hastalıkları Yenidoğanlara (0-1 aylık) fototerapi uygulamaları Nörolojik Hastalıklar (ALS, CVO v.b) Taburculuk Sonrası Evde Tedavisi Gereken hastalar Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetleri

5 KAPSAM Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi koordinatörlüğünde; Aile sağlığı merkezlerinde görevli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını, Toplum sağlığı merkezlerinde oluşturulan mobil ekipleri, Hastanelerde kurulmuş olan evde sağlık hizmetleri birimlerini, Ağız ve Diş Sağlığı hastaneleri/merkezlerini kapsamaktadır.

6 DURUM Ankara ilinde 16 Ağustos 2010 tarihinden itibaren Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi kurularak hizmet verilmeye başlanmıştır. Ankara ilimizde bulunan 18 Devlet ve 14 Eğitim Araştırma Hastanesi ile 8 ADSM’ de Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri kurulmuştur. 16 Toplum Sağlığı Merkezlerinde evde sağlık hizmeti mobil ekipleri kurulmuştur.

7 Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi
KAPSAM Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Hastane Birimleri TSM - AH 14 EAH 18 DH 8 ADSM 16 TSM 1250? AH

8 EVDE SAĞLIK HİZMET BİRİMLERİ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atatürk Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi EAH Çocuk Sağlığı ve Hast. Hematolojisi ve Onkolojisi EAH Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Dr.Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı EAH Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve AH Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hast. Eğitim ve AH Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve AH Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beypazarı D.H. Elmadağ D.H. Etimesgut D.H. Gazi Mustafa Kemal D.H. Gölbaşı D.H. Güdül D.H. Halil Şıvgın Çubuk D.H. Haymana D.H. Kazan Hamdi Eriş D.H. Kızılcahamam D.H. Meslek Hastalıkları Hastanesi Nallıhan D.H. Polatlı Duatepe D.H. Sincan D.H. Şereflikoçhisar D.H. Ulus D.H. Yenimahalle D.H.

9 EVDE SAĞLIK HİZMET BİRİMLERİ
Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Altındağ TSM Akyurt TSM Ayaş TSM Beypazarı TSM Çubuk TSM Çankaya TSM Etimesgut TSM Haymana TSM Gölbaşı TSM Kazan TSM Kalecik TSM Keçiören TSM Mamak TSM Nallıhan TSM Polatlı TSM Yenimahalle TSM

10 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ
Halk Sağlığı Müdürlükleri bünyesinde hizmet veren Koordinasyon Merkezi; telefon ile veya doğrudan yapılan başvuruların karşılandığı ve kayda alındığı, Evde Sağlık Hizmet Birimleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimleri ile irtibat ve koordinasyonu sağlayan, Hastaları ilgili diğer kuruluşlara yönlendiren ve gerektiğinde bu kuruluşlarla ilişkilendiren bir merkezdir. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi aynı zamanda “Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu” sekretaryasını yürütmektedir.

11 İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Sorumlu Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Başkanlığında; Ruh ve sosyal hastalıklar şube müdürü, Aile ve toplum sağlığı şube müdürü, Acil sağlık hizmetleri şube müdürü, Ağız ve Diş Sağlığı şube müdürü, Yataklı tedavi hizmetleri şube müdürü, Hastane Evde Sağlık Hizmetleri Birim sorumlu tabiplerinden oluşur.

12 MÜRACAAT Hastalar veya aile bireyleri ;
nolu iletişim hattından Koordinasyon Merkezine, -Hastanelerde kurulmuş olan Evde Sağlık Hizmetleri birimlerine, -Toplum Sağlığı Merkezlerine, -Aile Hekimlerine, telefonla ya da bizzat sözlü veya yazılı olarak müracaat edebilirler. Ayrıca Evde Sağlık Hizmetleri Başvuru Formu ile de müracaat edilebilir. Sağlık kurumlarında taburcu aşamasında olan hastalar için ilgili klinikler tarafından hazırlanan epikrize, evde sağlık hizmetine ihtiyacı varsa hizmetin kapsamını belirtir belge eklenmelidir.

13 MÜRACAAT ŞEMASI BAŞVURU TELEFON VEYA BİZZAT MÜRACAAT İLE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ(mobil birimler) AİLE HEKİMİ HASTANE BİRİMİ TSM MOBİL BİRİME VEYA AİLE HEKİMİNE YÖNLENDİRİLİR AİLE HEKİMİ EVDE SAĞLIK HİZMETİNİ VERİR,KOOR. MERKEZİNE BİLDİRİR. VERİLECEK HİZMETİN AİLE HEKİMİ TARAFINDAN TAKİP EDİLEBİLİCEĞİ KANAATİ OLUŞMUŞ İSE KOORDİNASYON MERKEZİNE BİLDİRİLİR KOORDİNASYON MERKEZİ TARAFINDAN İLGİLİ AİLE HEKİMİ YÖNLENDİRİLİR. HASTANE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ HİZMETİ VERİR İLGİLİ AİLE HEKİMİNE VE KOOR. MERKEZİNE BİLDİRİR HASTANE BİRİMİ VEYA TSM MOBİL BİRİM HİZMETİ VERİR

14 Mesai saatleri içinde;
HİZMETİN İŞLEYİŞİ Mesai saatleri içinde; Acil hizmet verilmemekte! Randevu sistemine dayalı olarak yürütülür.

15 HASTANE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ EKİBİ
Asgari; Bir tabip Bir hemşire Bir sağlık memuru Bir şoför İhtiyaç halinde; Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog Sosyal çalışmacı Bir hastanede birden fazla evde sağlık hizmeti ekibi oluşturulabilir.

16 TIBBİ CİHAZ TEMİNİ Evde sağlık hizmeti verilen hastalara;
Fonksiyonlu hasta karyolası, havalı yatak vb, tedaviye yardımcı olabilecek ve demirbaş niteliğindeki tıbbi cihazlar, imkânlar ölçüsünde ve zimmet karşılığında SUT hükümlerine uygun olarak sağlık kurulu raporu ile tevsik edilmesi kaydıyla, hastanın kullanımına tahsis edilebilir. Hizmetin sonlanmasını takiben devir teslim tutanağı ile geri alınır.

17 EVDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Oral muayene, Diş ve diş eti enfeksiyonları için medikasyon, Özellikle çocuk hastalarda topikal florür uygulaması gibi koruyucu uygulamalar, Hasta ve hasta yakınlarına oral hijyen eğitimi verilmesi, Basit diş çekimleri, Detertraj, Sabit restorasyan gerektirmeyen total/parsiyel protez, Daha önceden yapılmış olan protez ve tedavilerin kontrollerinin yapılması, Protez vuruğunun alınması, Kırık tamiri vb. işlemleri kapsar.

18 ULAŞIM ARAÇLARI TAHSİSİ
Evde sağlık ekibin ulaşımı için uygun bir mobil araç, Hastaların evden sağlık kurumuna veya sağlık kurumundan eve nakli için gerektiğinde kullanılmak üzere bir hasta nakil aracı tahsis edilir. Acil durumlardaki hasta nakli için 112 ambulans hizmetlerinden yararlanılır.

19 SEVK Evde sağlık hizmeti alan kişiler, tıbbi zorunluluk hallerinde sorumlu tabibin gördüğü lüzum üzerine en uygun sağlık kurum veya kuruluşuna sevk edilir. Sevkine karar verilen hastanın sağlık kurumuna veya gerektiğinde sağlık kurumundan eve nakli ilgili hasta nakil aracı ile yapılır.

20 EV ZİYARETLERİNDE UYULACAK İLKELER
Evde sağlık hizmeti alması uygun görülen kişilerin veya kanuni temsilcisinin rızasının alınması zorunludur. Ev ziyaretlerinde verilen sağlık hizmetleri sırasında hastanın yakınının bulunması, Yalnız yaşayan hastalara yapılan ev ziyaretlerinde ise ekipte görevli diğer bir sağlık personelinin hizmete katılması sağlanmalıdır.

21 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SONLANDIRILMA ŞARTLARI
Evde sağlık hizmeti verilen hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi ihtiyacının ortadan kalkması, Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanacak tedavinin sağlık personeli gerektirmeden kendi kendine veya yakını tarafından uygulanabilecek hale gelmesİ Hastanın, sağlık kurumuna yatırılarak tedavi edilmesini gerektiren tıbbi endikasyonun oluşması, Hastanın kendisi veya kanuni temsilcilerinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi, Hastanın vefat etmesi, Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri halinde verilen hizmetin sonlandırılmasına karar verilebilir.

22 EVDE FOTOTERAPİ UYGULAMASI
Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında ilimiz Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimince 107 yeni doğan sarılığı olan bebeğimize evlerinde fototerapi uygulanmıştır.

23 HASTALARIN YILLARA DAĞILIMI

24 HASTALARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI
Not: ADSM’ ler 4 Temmuz 2011’de hizmet vermeye başladı.

25 EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALAN HASTALARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI ( % )

26

27 HASTALIK GRUPLARI % NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR 47 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HASTALIKLARI 11 HEMATOLOJİK VE ONKOLOJİK HASTALIKLAR 9 KADİYOVASKÜLER HASTALIKLAR 8 AĞIR ÖZÜRLÜLER (VÜCUT FOKSİYON KAYBI ORANI %50 ÜZERİNDE OLAN VE SAĞLIK KURULU RAPORUNDA AĞIR ÖZÜRLÜ OLDUĞU BELİRTİLENLER) 6 AKCİĞER VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI 5 KRONİK HASTALIKLAR 3 DİĞER NEDENLER

28 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ANKARA’DA EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMU ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KOORD. MERK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları