Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİ Dt.Veysel Oğuzhan ALTIN Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi E.K.K Hekimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİ Dt.Veysel Oğuzhan ALTIN Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi E.K.K Hekimi."— Sunum transkripti:

1 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİ Dt.Veysel Oğuzhan ALTIN Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi E.K.K Hekimi

2  Oral Diagnoz ve Radyoloji  Periodontoloji  Tedavi (Endodonti-Konservatif Diş Tedavisi)  Ortodonti  Ağız Diş ve Çene Cerrahisi(Oral İmplantoloji- Ortognatik Cerrahi)  Pedodonti  Protez DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMET ALANLARI

3  Ayna  Sond  Periodontal Sond  Presel ORAL DİAGNOZ

4  Periapikal Röntgen Cihazı  Panoromik Röntgen Cihazı  Film Tutucuları  Banyo Tankları  Banyo Solüsyonları  RVG DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİNDE KULLANILAN ALETLER

5  Diş Taşları  Diş Eti Operasyonları  Derin Küretaj  Flap ve Papil Operasyonları  İmplantoloji PERİODONTOLOJİ

6 ULTRASONİK KAZIYICILAR (CAVİTRON)

7 KRETUAR UÇLARI-POLİSAJ İŞLEMİ

8  Kök kanal tedavisinde tanı  Giriş kavitesinin oluşturulması  Kanal lokalizasyonu  Kanal gidişinin saptanması  Kanal preparasyonu  Kanal boyunun saptanması  Kanal irrigasyonu  Kanal dolgusu TEDAVİ ENDODONTİ

9 KANAL ENSTRÜMANLARI

10 KONSERVATİF DİŞ TEDAVİSİ

11 FREZLER

12  Piasemen  Angludruva  Mikromotor  Airotor DİNAMİK EL ALETLERİ

13 HAVA SU TABANCASI- IŞINLI DOLGU CİHAZI

14 AĞIZ İÇİ AYGITLAR  Hareketli apareyler  Hareketli Fonksiyonel apareyler  Sabit apareyler  Sabit fonksiyonel apareyler ORTODONTİ

15  Çenelik (Chincap)  Gemlik (Headgear)  Ters Gemlik (Reverse Headgear) AĞIZ DIŞI AYGITLAR

16 ORTOGNATİK CERRAHİ AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ

17  ORAL İMPLANTOLOJİ

18  CERRAHİ İMPLANT SETİ İMPLANT EL ALETİ SETİ

19 DAVYE VE ELAVATÖRLER

20  YER TUTUCULAR PEDODONTİ (Çocuk Diş Hekimliği)

21  Sabit Protezler  Hareketli Protezler  İmplant üstü protezler PROTEZ

22 KRON SÖKÜCÜ

23 Diş Hekimliğinde kullanılan tüm alet,malzeme ve cihazlar infeksiyon oluşturma risklerine göre genel olarak 3 grupta sınıflandırılır;  Kritik aletler  Yarı kritik aletler  Kritik olmayan aletler

24  Periodontal veya cerrahi küretler  Sond  Kemik Keskileri  Cerrahi Frezler  Kanal Eğeleri  Davye ve Elevatörler 1.KRİTİK ALETLER

25  Ayna  Ölçü Kaşıkları  Amalgam Fulvarı 2.YARI KRİTİK ALETLER

26  Röntgen Başlıkları  Reflektör Kolu  Fotöy Kenarlıkları  Steteskop,Tansiyon aleti manşeti  Pulse oksimetresi 3.KRİTİK OLMAYAN ALETLER

27  Reflektör  Kreşuar  Bardak Doldurucu  Tablet  Çalışma Düzeneği (iç kısım) DİŞ ÜNİTİ

28 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE «ENFEKSİYON KONTROL» UYGULAMALARI

29  Direkt  İndirekt yollarla enfeksiyonun taşınmasına ve hastalıklara yol açarlar. ADSM’LERDE TEHDİTLER

30  Havalandırma ve iklimlendirme yoluyla,  Diş ünitlerinin hava tabancası yoluyla,  Diş üniti ekipmanlarının basınç-devir ile çalışması esnasında oluşup,aerosol zerrecikleri 1- HAVA YOLU İLE BULAŞAN TEHDİTLER

31  Bekleme ve oturma /klinik koltukalrı,  Kapı kolları,  Hasta hekim teması ile olan kontaminasyon  Radyolojik tetkik alanlarındaki kontaminasyon,  Bilgisayar,klavye,masa vb.alanlardaki (temas) kontaminasyon  Tıbbi cihaz ve aletlerin kontaminasyonu 2-KULLANIM VE BEKLEME ALAN YÜZEYLERİ İLE BULAŞAN TEHDİTLER

32  Aeratör başlıkları avuç içine alınarak sırasıyla nemlisilme- spreyleme işlemleri uygulanır ve başlıklar haznelere yerleştirilir.  Her hastadan sonra aeratör başlık yerleştirme tablasının dezenfeksiyonu nemli silme yöntemi ile yapılır

33  Her hastadan sonra reflektör ve kolu nemli silme yöntemi ile dezenfekte edillir.  Her hastadan sonra kreşuar ve hasta koltuğu dezenfekte edilir

34  Aeratör çalışması esnasında püskürtme ile bulaşma  Lavabo ve kreşuar yüzeyi ile bulaşma  Kullanım suyu,çeşme ve wc ile bulaşma  Diş üniti su püskürtme tabancası ile bulaşma 3-KULLANILAN SU VE SIVILAR İLE BULAŞAN TEHDİTLER

35  Legionella, pneumophila  Micobacterium tuberkulosis  Staf.Aureus ve Gr(-) koklar NONinvaziv girişimlerde içme suyu kalitesinde İnvaziv girişimlerde mutlaka tam steril su veya serum kullanılmalıdır. DİŞ ÜNİT SULARINDAKİ MİKROORGANİZMALAR

36  Şebeke suyu klor düzeyi ve bakteriyolojik takip,  Su filtre ve arındırma sistemleri kurulması  Kimyasaalların suya salınımını sağlayan cihazlar (dozatron uygulaması/Biyofilm tabakası için)  Aeratör başlıklarında temiz kafa sistemi olması SIVILARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ

37  Klinik ortamları özel alanlar olmalı  Az kişinin girip çıkması sağlanmalı  Havalandırma yapılmalı (filtre edilmiş taze hava)  Yeni başvuran hasta için bir önceki başvuranın kan ve vücut salgılarının bulaşma olasılığı olabilecek her yer temizlenmeli,dezenfekte edilmelidir. GÜVENLİ VE TEMİZ ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMA

38  Sağlık Personeli  Temizlik elemanları  Sağlık hizmeti almak için başvuran kişiler Aynı risk altındadır. KİM ??? (LER ) RİSK ALTINDA ?

39  Hasta hekim kontaminasyonuna maruz tüm yüzeyler dezenfekte edilmelidir.  Her hastada kullanılacak aletler yeni paket açılmalıdır.  Rubber Dam ve yüksek çekişli aspiratör sistemleri  Koruyucu bariyerler tek kullanımlık tercih edilmelidir.  Personel eğitimlerine önem verilmelidir. ADSM’LERDE ENFEKSİYON KONTROLÜ

40  Kirli suyun dönüşünü engelleyen valf sistemleri  Lavabo ve kreşuar yüzeylerinde biyofilm tabakası oluşmasını engelleyen önlemler  Su depo ve girişlerine bakteriyel filtre uygulamaları  Atık yönetimi uygulama çalışmaları  Sulara antimikrobiyal dezenfeksiyon uygulamaları  Diş protezleri üzerine dezenfeksiyon uygulamaları çok önem taşımaktadır.

41  İyi bilinmeli  Eksiksiz uygulanmalı  Ölçülebilir ve sürdürülebilir olmalı  Tüm personel tarafından benimsenmeli ADSM’LERDE ENFEKSİYON KONTROLÜ UYGULAMALARI

42 KİŞİSEL KORUYUCU KULLANIMI; ÖNLÜK GİYME-GÖZLÜK

43  KRİTİK MALZEMELER – YÜKSEK RİSKLİ dir. Sterilizasyon şarttır.  YARI KRİTİK –ORTA RİSKLİ dir. Dezenfeksiyonunda ;gluteraldehit,hidrojen peroksit, etil alkol ve klor çözeltileri kullanılır.  KRİTİK OLMAYAN MALZEMELER Sağlam deri ile temas eden malzemelerdir.

44  Kullanılan bütün araç gereç işlemden hemen sonra küvete atılmalı, kapağı kapalı tutulmalıdır. KLİNİK/MSÜ DÖNGÜ

45  Kirli alan  Temiz alan  Steril alan  Destek alan a:Çamaşır ve tekstil hazırlama alanı b:El yıkama lavaboları ve yerleri MSÜ ALANLARI

46  Dezenfeksiyon ve sterilizasyon öncesinde, fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırılarak,personelin aletlere elle temas edebilmesi açısından güvenli hale getirme işlemidir. DEKONTAMİNASYON (ÖN TEMİZLİK)

47  Genel manada kullanılan tüm malzeme üzerleri örtülecek şekilde %0,5’lik klor solüsyonu içinde 10 dk.veya dekontaminasyon sıvısında (Perfektan Endo;%3 oranında) 10 dakika bekletilir. YIKAMA

48 Dekontaminasyon sonrası mutlaka yıkama yapılmalıdır.  Yıkama işlemi otomatik yıkama-dezenfeksiyon makineleri,ultrasonik temizleyiciler veya elde yapılabilir.  Durulama suyu 80-86 C olmalı,son durulamada demineralize su kullanılmalıdır.  Temizlenemeyen hiçbir malzeme steril edilemez. YIKAMA

49 Kullanım Yerleri  Kan,tükrük,doku parçaları gibi organik kirliliklerin yanında  Ölçü kaşıkları,siman camları ve spatüllerde biriken aljinat dahil tüm organik kirlerin temizlenmesinde kullanılır. ULTRASONİK TEMİZLEME-YIKAMA

50  Kirli aletler sepet ile Ultrasonik Cihaz içine konur.3-10 dk.Dental temizleme Solüsyonunda 45 C.ısıda bekletilir. ÖNEMLİ : İyi seçilmiş fonksiyonel bir temizleme solüsyonunda Kazıma ve Fırçalama gerekmez

51  Cerrahi ve el aletlerinin temizlenmesi zaman alıcı ve yoğun işgücü gerektirir.  Bu sebepten kazıma-fırçalama gerektiren kirli malzemelerde,alet dekontaminasyon ve temizlenmesi esnasında,çalışmayı kolaylaştıracak işgücü ve süreci kısaltan solüsyonlar tercih edilmelidir. MSÜ ‘DE DENTAL Bakım ve yenileme solüsyonu Günlük temizleme solüsyonu

52  Araç/gereçlerin,bakteriyel endosporlar dahil tüm mikroorganizmalardan (bakteriler,virüsler,mantarlar ve parazitler) arındırılması işlemidir. STERİLİZASYON

53 Buhar Sterilizasyon Uygulama Sıcaklık ve Süreleri : 134 C’de 3-3,5dakika (ön vakumlu otoklavlarda) 121 C’de 15dakika (ön vakumlu otoklavlarda) 121 C’de 30dakika (vakumsuz otoklavlarda) BUHARLI ISI İLE YAPILAN STERİLİZASYON

54 DAC ile STERİLİZASYON  Piyasemen  Aeratör  Angludruva  Mikromotor Başlıkları DAC cihazı 134 C’de 3 dk. Yıkama-kurutma-yağlama döngüsü 13 dk.dır. Kimyasa ve biyolojik indikatör ile kontrolü yapılır. BUHARLI ISI İLE YAPILAN STERİLİZASYON

55 TEŞEKKÜRLER


"AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİ Dt.Veysel Oğuzhan ALTIN Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi E.K.K Hekimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları