Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Oracle Spatial ve Veri Kalitesi Murat HANÇEROĞLU 16 Ocak 2014 TROUG.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Oracle Spatial ve Veri Kalitesi Murat HANÇEROĞLU 16 Ocak 2014 TROUG."— Sunum transkripti:

1 Oracle Spatial ve Veri Kalitesi Murat HANÇEROĞLU 16 Ocak 2014 TROUG

2 Ajanda Oracle Spatial Nedir? Neden Oracle Spatial?
Kullanım Alanları Nelerdir? Teknik Analizi Sdo_geometry MDSYS Şeması Sorgulama ve Indexleme Diğer Yetenekler 10g-11g performans karşılaştırma Veri Kalitesine Etkisi TROUG 16 Ocak 2014

3 Oracle Spatial Nedir? Spatial kelime anlamı olarak mekan,mekana ait anlamına gelmektedir. Oracle Spatial Oracle RDBMS’e mekansal veri kaydetme, sorgulama,işleme ve analiz etme yeteneklerini kazandıran, Oracle Enterprise Edition ile birlikte ayrı lisanslanan bir pakettir. Spatial Data Neler İçerir? Ada,parsel, adres gibi kadastro datası, orman,göl,ırmak gibi doğal yapıları, Elektrik, doğalgaz,su, fiber optik gibi altyapıyı ilgilendiren bilgiler, Araç takip sistemleri, Önemli Noktalar(Restoran,hastane,taksi vb..) Müşteri konumu, baz istasyonu vs.. gibi Konum ile ilişkilendirilebilecek tüm verileri TROUG 16 Ocak 2014

4 Oracle Spatial Nedir? Oracle veritabanlarının tüm versiyonlarında mekansal veriyi kaydetmeye,sorgulama ve işleme yeneteklerine sahip Oracle Locator versinyonu bulunmaktadır. TROUG 16 Ocak 2014

5 Oracle Spatial Nedir? Locater Spatial Tüm Geometri tiplerini destekler(line,polyline,polygon..) 2 boyutlu data Tüm spatial sorgulamalar(inside,anyinteract etc..) Utility, tuning ve validation işlemleri Tüm koordinat sistemlerini Tüm locater yeteneklerini ve Spatial veri işlemleri(birleştirme, fark,kesişim vs.) Geocoder Engine Linear Referencing Network Data Model Partitioned Spatial Index Routing engine GeoRaster Topology Data Model Özel 3D types (LIDAR,TINS) OGC Web Services (WFS, OpenLS) TROUG 16 Ocak 2014

6 Neler Yapılabilir? Tüm mekansal sorgulamalar(inside,nearest neighbour,
touch,intersect etc..) İki nokta arasındaki en kısa yol, en hızlı yol, yada tüm olası yolların hesaplanması (Navigasyon vs) Geometriler arası topolojik bağlantıların Oluşturulması 2D objeler 3D ye çevrilebilir ve 3D Sorgulamalar yapılabilir. Diğer veri tabanı yönetim sistemleri ile entegrasyon sağlayabilir (Open GeoSpatial Consersium standartlarında Veri üretir) TROUG 16 Ocak 2014

7 Neler Yapılabilir? Raster görüntüleri kaydedip,
sorgulayabilir ve işleyebilir Augmented Reality uygulamaları Oracle Fusion Middleware ile tam entegre ederek Map Viewer ile Haritaların görüntülemesi Ve entegrasyonların gerçeklenmesi Linear Referencing işlemleri TROUG 16 Ocak 2014

8 Neden Oracle Spatial? Neden Spatial sorusunun cevabını bulmak için geçmişten bugüne konum bazlı uygulamalarının geçmişten bugüne evrimine bakabiliriz 1990 başlarında 2000 lere doğru Bugün Application Standalone GIS Apps Traditional DBMS Spatial MiddleWare Application Custom APIS Spatial DBMS Mapping Server Open APIs Application TROUG 16 Ocak 2014

9 Neden Oracle Spatial? Big data konseptinin hayatımıza girmesiyle büyük veri kitlerinin kaydedilmesi ve analiz ihtiyaçlarının giderek artması Veri güvenliği, kalitesi, arşivlenmesi sağlaması, client tarafında platform bağımsızlığını sağlaması, bulk işlemler, online bakım gibi klasik veritabanı için yapılan tüm yetkinliklerin spatial veri için de yapılabilmesini sağlaması Konum bazlı analizlere dayalı kullanıcı taleplerinin hızla artması ve bu yönde hızla büyüyen Pazar.(Google Earth,Forsquare vb..) TROUG 16 Ocak 2014

10 Spatial – Teknik Genel Bakış
Veritabanında Spatail ve Locater durumu nedir? select comp_id, comp_name, version, status from dba_registry where comp_id in ('SDO', 'ORDIM'); COMP_ID COMP_NAME VERSION STATUS SDO Spatial VALID ORDIM Oracle Multimedia VALID TROUG 16 Ocak 2014

11 Spatial – Teknik Genel Bakış
Spatial sorgulama yapabilmek için; Konum bilgilerini Mdsys.sdo_geomtry veri tipi İle kaydedilmesi User_sdo_geom_metadate altına tüm sdo_geomtry kolonları için metadata bilgisini oluşturulması Create Table, Create sequence hakları Sorgulama yapılacak kolon üzerinde spatial index oluşturulması(Zorunlu) TROUG 16 Ocak 2014

12 Sdo_Geometry Oracle Spatial için kullanılan temel veri tipidir.
Mdsys şeması altındadır. CREATE TYPE sdo_geometry AS OBJECT (SDO_GTYPE NUMBER SDO_SRID NUMBER SDO_POINT SDO_POINT_TYPE SDO_ELEM_INFO SDO_ELEM_INFO_ARRAY SDO_ORDINATES SDO_ORDINATE_ARRAY); TROUG 16 Ocak 2014

13 Sdo_Geometry Sdo_gtype Number Geometrinin tipini belirler
Geometry Type 2D 3D 1 POINT 2001 3001 2 POLYLINE-LINE 2002 3002 3 POLYGON 2003 3003 4 COLLECTION 2004 3004 5 MULTI-POINT 2005 3005 6 MULTI-(POLYLINE- LINE) 2006 3006 7 MULTI-POLYGON 2007 3007 TROUG 16 Ocak 2014

14 Sdo_Geometry Sdo_geomtry.sdo_point
Number Sdo_Geomtry.Srid Verinin hangi koordinat sistemine ait olduğu bilgisini tutar. MDSYS.CS_SRS bulunmak zorundadır. Sdo_geomtry.sdo_point Point datalara ait x,y,z koordinatlarını içerir. Point data tipleri için optimizasyon sağlar TROUG 16 Ocak 2014

15 Sdo_Geometry Sdo_geometry.sdo_odinates VARRAY OF NUMBER
Geometriyi oluşturan noktaların kaydedildiği ildir. select * from table(select a.geom.sdo_ordinates From scott.us_states a where rownum=1) TROUG 16 Ocak 2014

16 Sdo_Geometry Sdo_geomtry.Sdo_elem_info VARRAY (1048576) OF NUMBER
Geometrinin nasıl bir obje olduğunu tarif eder. TROUG 16 Ocak 2014

17 Sdo_Geometry Sdo_geomtry.Sdo_elem_info
Ordinate Offset: Ilk ordinatı gösterir Element Type: Tipini gösterir: Line,Polyline,Line String,Compund Interpretation görevi elementype göre farklılık gösterir.Compound tiplerde eleman sayısını gösterir. Db kayıt şekli TROUG 16 Ocak 2014

18 MDSYS Şeması Spatial ile ilgili tüm paket,stored procedure, function,metadata,index bilgileri, koordinat sistemlerine ait bilgileri barındırır. Spatial ve locater yüklü tüm DB lerde olmak zorundadır. Sorgulama ve indexleme yapabilmek için sdo_geomtry tüm kolonlar için mdsys.sdo_geom_metadata_table (user_sdo_geom_metadata) de mutlaka olması gerekir. User_sdo_geom_metadata (table_name,Column_name,diminfo,srid) Diminfo collection tipinde veridir. X,Y koordinatlarının üst ve alt sınır değerlerini tutar ve tolerans değerlerini tutar. TROUG 16 Ocak 2014

19 Sorgulama Ve Indexleme
Sorgulama Yapısı Spatial sorgulama yapılabilmesi için spatial index zorunludur. Operatör ve Fonksiyonlar The SDO_FILTER operator The SDO_RELATE operator The SDO_WITHIN_DISTANCE ve SDO_NN operator SDO_FILTER( <geometry-1>,<geometry-2>)=‘TRUE’ <geometry-1> aramanın yapılacağı kolon,index zorunlu <geometry-1> değişken veya bir tablo kolonu olabilir. TROUG 16 Ocak 2014

20 Spatial Operatorler ve Fonksiyonlar
SDO_FILTER Sorgulamada en hızlı yöntemdir ancak yaklaşık bir sonuç verir. Sadece ilk filtreleme işlemini yapar. SDO_FILTER( <geometry-1>,<geometry-2>)=‘TRUE’ SDO_RELATE Tam doğru sonuç için kullanılması gereken sorgudur. SDO_RELATE ( <geometry-1>,<geometry-2>,'MASK=<mask>') = 'TRUE‘ Mask=INSIDE, CONTAINS, COVERS, COVEREDBY, EQUAL, TOUCH, … TROUG 16 Ocak 2014

21 Spatial Operatorler ve Fonksiyonlar
Sdo_Relate ile kullanılan yaklaşımlar SELECT c.county, c.state_abrv FROM us_counties c,us_states s WHERE s.state = 'New Hampshire' AND SDO_RELATE(c.geom,s.geom,'mask=INSIDE') = 'TRUE'; SDO_NN belirtiğiniz bir geometry en yakın geometriyi hesaplar SDO_WITHIN_DISTANCE belirtilen geometriye belirtilen mesafeki geomtrileri hesaplar TROUG 16 Ocak 2014

22 İndexleme R-TREE INDEX Yapısı kullanılır.
MBR:Mininum Boundind Rectable MBV:Mininum bounding Volume for 3D TROUG 16 Ocak 2014

23 İndexleme CREATE INDEX us_states_sx ON us_states (geom)
INDEXTYPE IS mdsys.spatial_index; Index oluşturulduğunda aynı user altına mdrtxxx$ isimli bir tablo oluşturulur. User create table ve create sequence haklarına sahip olmalı Ek parametreler SDO_INDX_DIMS SDO_RTR_PCTFREE TABLESPACE INITIAL WORK_TABLESPACE SDO_DML_BATCH_SIZE LAYER_GTYPE TROUG 16 Ocak 2014

24 İndexleme Indexleme parça parça yapılır. Tüm objelerin okunması
MBR ların oluşturulması Her geometri için ortalama 10 Byte lik rollback için alan gerekli Clusterların oluşturulması 5 milyon kayıt için ortalama 1 Gbyte geçici alan gerekli Her index için SGA de ortalama 10 Mbyte alan gerekli SIZE(Mb) = SDO_TUNE.ESTIMATE_RTREE_INDEX_SIZE (NUMBER_OF_GEOMS, DB_BLOCK_SIZE [,SDO_RTR_PCTFREE] [,NUM_DIMENSIONS] [,IS_GEODETIC]) TROUG 16 Ocak 2014

25 Diğer Yetenekler Linear Referencing
Lineer bir yapı boyunca belirli bir noktaya göre olayları veya başka yapıları kaydetmeye yarar. Demiryolları, hava trafik yönetimi,altyapı Geocoding Referanslı bir adres datasını baz alarak text adresleri koordinarlara çevirebilir. TROUG 16 Ocak 2014

26 Diğer Yetenekler Data Processing Network Data Model
Geometrileri birleştirme, ayrıştırma,alan ve uzunluk hesaplama Network Data Model İstenilen obje kümeleri için aralarındaki ilişkileri tanımlayarak analiz yapar Node ve linkler tanımlayarak tüm ilişki bu yapı üzerinden sorgulanır. Spatial sorgu kullanmaz. Datayı oluşturmak için PL/SQL API leri, görüntülemek ve sorgulamak için JAVA API leri mevcuttur. En kısa, en hızlı, gidilebilir güzergah gibi sorgulamalar yapılabilir TROUG 16 Ocak 2014

27 Oracle 10g-11g Karşılaştırma
Redo Log Geliştirme Yeni yöntemler ve kod iyileştirmeleri ile index kaynaklı I/O miktarı %90 civarında azalmıştır DML işlemlerinde ki işlemler % 50 azalmıştır Sorgulamalarda 20 kata kadar hızlanmalar(Oracle User conferece 2012) TROUG 16 Ocak 2014

28 Veri Kalitesine Etkiler
Spatial datanın text veri ile birlikte tutulmasıyla Text verideki tutarlılığın denetlenmesi için 2. bir kontrol mekanizması oluşturur. Özellikle altyapı şirketleri, maden şirketleri ve belediyeler için altyapının sağlıklı takip edilmesinde önemli katkılar sağlanabilir. TROUG 16 Ocak 2014


"Oracle Spatial ve Veri Kalitesi Murat HANÇEROĞLU 16 Ocak 2014 TROUG." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları