Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

The Relational Algebra and Relational Calculus

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "The Relational Algebra and Relational Calculus"— Sunum transkripti:

1 The Relational Algebra and Relational Calculus
Chapter 6 The Relational Algebra and Relational Calculus

2

3

4 Chapter 6 Outline Tekli İlişkisel Operasyon: SELECT ve PROJECT
Kümeler Kuramı ile İlişkisel Cebir İkili ilişkisel işlemler: JOIN ve BÖLÜMÜ Diğer işlemler

5 Chapter 6 Outline (cont’d.)
Ilişkisel işlemler örnekleri Tuple İlişkisel Hesaplama Domain İlişkisel Hesaplama

6 The Relational Algebra and Relational Calculus
İlişkisel Cebir Ilişkisel model için operasyonların temel seti İlişkisel cebir ifadesi Ilişkisel cebir işlemleri sırası Bağıntı analizi Ilişkisel sorgular belirtmek için üst düzey açıklayıcı bir dil

7 Unary Relational Operations: SELECT and PROJECT
SELECT işlevi Bir seçim koşulu karşılayan bir ilişki dizilerini Altkümesi : Boole ifadesi formun hükümler içeren <attribute name> <comparison op> <constant value> or <attribute name> <comparison op> <attribute name>

8 Unary Relational Operations: SELECT and PROJECT (cont’d.)
Örnek: <selection condition> R içindeki her tuple t ye ayrı olarak uygulanır Koşul DOĞRU olarak değerlendirilirse, tuple seçilir Koşullar AND, OR, and NOT Tekli (tek ilişki üzerinde çalışır)

9 Unary Relational Operations: SELECT and PROJECT (cont’d.)
Seçicilik Bir seçim koşulu tarafından seçilen dizilerini bir kesimi SELECT işlev değişmeli Farlı SELECT işlemlerini AND Operatörü kullanarak basamakla

10 The PROJECT Operation Tablodan sütun seçer ve diğer sütunları atar:
Degree Niteliklerin sayısı <attribute list> Çiftlerin eliminanasyonu PROJECT işlem sonucu farklı tuple dizileridir

11 Sequences of Operations and the RENAME Operation
In-line expression: Işemlerin sırası, oluşan ara ilişkilerin gösterilmesi: Rename Ara sonuçların öznitelikleri

12 Relational Algebra Operations from Set Theory
UNION, INTERSECTION, and MINUS Çeşitli şekillerde iki set elemanları Birleştirme İkili işlemler İlişki dizilerini aynı tür olmalıdır UNION R ∪ S R veya/ ve S içindeki tüm tupleları içerir Çift tuples elenir

13 Relational Algebra Operations from Set Theory (cont’d.)
INTERSECTION R ∩ S Hem R ve hem de S olan tüm dizilerini içermektedir SET DIFFERENCE (or MINUS) R – S S de olmayıp R de olan tüm tuple ları içerir

14 The CARTESIAN PRODUCT (CROSS PRODUCT) Operation
KRTEZYEN ÇARPIM Çapraz Çarpım or Çapraz Birleşim × ile gösterilir Ikili küme işlemidir. Ilişkilerin UNION uyumlu olmasıan gerek yoktur Niteliklerin arasında bir seçim ile kullanılırsa anlamlı olacaktır.

15 Binary Relational Operations: JOIN and DIVISION
The JOIN işlemi gösterimi Iki ilişki içindeki Alakalı kayıtları tek ve “uzun” bir kayıtta birleştirir Genel Join şartları <condition> AND <condition> AND...AND <condition> Example:

16 Binary Relational Operations: JOIN and DIVISION (cont’d.)
THETA JOIN Her <condition> formunda ki Ai θ Bj Ai , R nin bir niteliği Bj , S nin bir niteliği Ai ve Bj aynı domain e sahipler θ (theta) bir kıyaslama operatörüdür: {=, <, ≤, >, ≥, ≠}

17 Variations of JOIN: The EQUIJOIN and NATURAL JOIN
Sadece = karşılaştırma operatörü Aynı değere sahip kayıtları içerir ayrıca tüm alanları içerir NATURAL JOIN *, Gözterilir ikinci nitelik içindeki (fazladan ) nitelikleri kaldırır EQUIJOIN farklı olarak

18 Variations of JOIN: The EQUIJOIN and NATURAL JOIN (cont’d.)
Join seçiciliği Beklenen büyüklükteki birleşmenin max büyüklüğe bölünmesi nR * nS Inner joins Eşle ve birleştir operasyonudur. Daha önceden Kartezyen çarpım kombinasyonu olarak ve Seçim olarak iffade edildi

19 A Complete Set of Relational Algebra Operations
İlişkisel cebir işlem kümesi {σ, π, ∪, ρ, –, ×} herhangi bir ilişkisel cebir işlemi, bu işlemlerin bir sırası olarak gösterilebilir.

20 Bölme İşlemi ÷ ile gösterilir
Örneğin: ‘John Smith’ in çalıştığı tüm projlerde çalışan elamanların adlarını geririniz İşilkilier uygulanır R(Z) ÷ S(X) R nin nitelikleri S in niteliklerinin bir alt kümesidir.

21 İlişkisel Cebir İşlemleri

22 Operations of Relational Algebra (cont’d.)

23 Sorgu ağaçları Gösterimi
Sorgu Ağacı Ağacın yaprakları olarak sorgunun girişleri temsil edilir İç düğümler ilişkisel cebir işlemlerini içerir

24

25 EK ilişkisel Cebri işlemleri
Genelleştirilmiş Projeksiyon Niteliklerin fonksiyonlarının projeksiyon listesinde görülmüştür Toplu Fonksiyonlar ve Gruplama Sayısal koleksiyon değerlerine uygulanan ortak fonksiyonlar SUM, AVERAGE, MAXIMUM, ve MINIMUM

26 EK ilişkisel Cebir işlemleri (cont’d.)
Kayıtları, bazı niteliklerine göre gruplama Her bir gruba birleşik (aggregate) fonksiyonları uygulamak.

27

28 Kendine dönüşlü Kapama işlemleri
İşlem kendine dönüşlü ilişkilerde aynı tip kayıtlar için kullanılır.

29 OUTER JOIN işlemi Outer joins
R deki tüm kayıtları, veya S içindeki tüm kayıtları, veya iki ilişkideki tüm kayıtları eşleşen kayıtları olsun olmasın getirir Tipleri LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN Example:

30 Examples of Queries in Relational Algebra (cont’d.)

31 Examples

32 Examples of Queries in Relational Algebra (cont’d.)

33


"The Relational Algebra and Relational Calculus" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları