Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Chapter 6 The Relational Algebra and Relational Calculus.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Chapter 6 The Relational Algebra and Relational Calculus."— Sunum transkripti:

1 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Chapter 6 The Relational Algebra and Relational Calculus

2 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe

3

4 Chapter 6 Outline  Tekli İlişkisel Operasyon: SELECT ve PROJECT  Kümeler Kuramı ile İlişkisel Cebir  İkili ilişkisel işlemler: JOIN ve BÖLÜMÜ  Diğer işlemler

5 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Chapter 6 Outline (cont’d.)  Ilişkisel işlemler örnekleri  Tuple İlişkisel Hesaplama  Domain İlişkisel Hesaplama

6 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe The Relational Algebra and Relational Calculus  İlişkisel Cebir  Ilişkisel model için operasyonların temel seti  İlişkisel cebir ifadesi  Ilişkisel cebir işlemleri sırası  Bağıntı analizi  Ilişkisel sorgular belirtmek için üst düzey açıklayıcı bir dil

7 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Unary Relational Operations: SELECT and PROJECT  SELECT işlevi  Bir seçim koşulu karşılayan bir ilişki dizilerini Altkümesi : Boole ifadesi formun hükümler içeren or

8 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Unary Relational Operations: SELECT and PROJECT (cont’d.)  Örnek:  R içindeki her tuple t ye ayrı olarak uygulanır  Koşul DOĞRU olarak değerlendirilirse, tuple seçilir  Koşullar AND, OR, and NOT  Tekli  (tek ilişki üzerinde çalışır)

9 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Unary Relational Operations: SELECT and PROJECT (cont’d.)  Seçicilik  Bir seçim koşulu tarafından seçilen dizilerini bir kesimi  SELECT işlev değişmeli  Farlı SELECT işlemlerini AND Operatörü kullanarak basamakla

10 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe The PROJECT Operation  Tablodan sütun seçer ve diğer sütunları atar:  Degree  Niteliklerin sayısı  Çiftlerin eliminanasyonu  PROJECT işlem sonucu farklı tuple dizileridir

11 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Sequences of Operations and the RENAME Operation  In-line expression:  Işemlerin sırası, oluşan ara ilişkilerin gösterilmesi:  Rename Ara sonuçların öznitelikleri

12 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Relational Algebra Operations from Set Theory  UNION, INTERSECTION, and MINUS  Çeşitli şekillerde iki set elemanları Birleştirme  İkili işlemler  İlişki dizilerini aynı tür olmalıdır  UNION  R ∪ S  R veya/ ve S içindeki tüm tupleları içerir  Çift tuples elenir

13 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Relational Algebra Operations from Set Theory (cont’d.)  INTERSECTION  R ∩ S  Hem R ve hem de S olan tüm dizilerini içermektedir  SET DIFFERENCE (or MINUS)  R – S  S de olmayıp R de olan tüm tuple ları içerir

14 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe The CARTESIAN PRODUCT (CROSS PRODUCT) Operation  KRTEZYEN ÇARPIM  Çapraz Çarpım or Çapraz Birleşim  × ile gösterilir  Ikili küme işlemidir.  Ilişkilerin UNION uyumlu olmasıan gerek yoktur  Niteliklerin arasında bir seçim ile kullanılırsa anlamlı olacaktır.

15 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Binary Relational Operations: JOIN and DIVISION  The JOIN işlemi  gösterimi  Iki ilişki içindeki Alakalı kayıtları tek ve “uzun” bir kayıtta birleştirir  Genel Join şartları AND AND...AND  Example:

16 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Binary Relational Operations: JOIN and DIVISION (cont’d.)  THETA JOIN  Her formunda ki A i θ B j  A i, R nin bir niteliği  B j, S nin bir niteliği  A i ve B j aynı domain e sahipler  θ (theta) bir kıyaslama operatörüdür: {=,, ≥, ≠}

17 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Variations of JOIN: The EQUIJOIN and NATURAL JOIN  EQUIJOIN  Sadece = karşılaştırma operatörü  Aynı değere sahip kayıtları içerir ayrıca tüm alanları içerir  NATURAL JOIN  *, Gözterilir  ikinci nitelik içindeki (fazladan ) nitelikleri kaldırır EQUIJOIN farklı olarak

18 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Variations of JOIN: The EQUIJOIN and NATURAL JOIN (cont’d.)  Join seçiciliği  Beklenen büyüklükteki birleşmenin max büyüklüğe bölünmesi n R * n S  Inner joins  Eşle ve birleştir operasyonudur.  Daha önceden Kartezyen çarpım kombinasyonu olarak ve Seçim olarak iffade edildi

19 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe A Complete Set of Relational Algebra Operations  İlişkisel cebir işlem kümesi {σ, π, ∪, ρ, –, ×}  herhangi bir ilişkisel cebir işlemi, bu işlemlerin bir sırası olarak gösterilebilir.

20 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Bölme İşlemi  ÷ ile gösterilir  Örneğin: ‘John Smith’ in çalıştığı tüm projlerde çalışan elamanların adlarını geririniz  İşilkilier uygulanır R(Z) ÷ S(X)  R nin nitelikleri S in niteliklerinin bir alt kümesidir.

21 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe İlişkisel Cebir İşlemleri

22 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Operations of Relational Algebra (cont’d.)

23 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Sorgu ağaçları Gösterimi  Sorgu Ağacı  Ağacın yaprakları olarak sorgunun girişleri temsil edilir  İç düğümler ilişkisel cebir işlemlerini içerir

24 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe

25 EK ilişkisel Cebri işlemleri  Genelleştirilmiş Projeksiyon  Niteliklerin fonksiyonlarının projeksiyon listesinde görülmüştür  Toplu Fonksiyonlar ve Gruplama  Sayısal koleksiyon değerlerine uygulanan ortak fonksiyonlar  SUM, AVERAGE, MAXIMUM, ve MINIMUM

26 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe EK ilişkisel Cebir işlemleri (cont’d.)  Kayıtları, bazı niteliklerine göre gruplama  Her bir gruba birleşik (aggregate) fonksiyonları uygulamak.

27 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe

28 Kendine dönüşlü Kapama işlemleri  İşlem kendine dönüşlü ilişkilerde aynı tip kayıtlar için kullanılır.

29 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe OUTER JOIN işlemi  Outer joins  R deki tüm kayıtları, veya S içindeki tüm kayıtları, veya iki ilişkideki tüm kayıtları eşleşen kayıtları olsun olmasın getirir  Tipleri LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN  Example:

30 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Examples of Queries in Relational Algebra (cont’d.)

31 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Examples

32 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Examples of Queries in Relational Algebra (cont’d.)

33 Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe


"Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Chapter 6 The Relational Algebra and Relational Calculus." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları