Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİNDİRİM, ENDOKRİN ve METABOLİZMA. HASTALIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİNDİRİM, ENDOKRİN ve METABOLİZMA. HASTALIKLARI"— Sunum transkripti:

1 SİNDİRİM, ENDOKRİN ve METABOLİZMA. HASTALIKLARI. 06.11.2013
4. SINIF 3. KURUL SİNDİRİM, ENDOKRİN ve METABOLİZMA. HASTALIKLARI. / 66 İLERİ

2 Bu sınavda toplam 8 olgu vardır.
/ 66 İLERİ

3 Hastada hangi bulgular izlenebilir? 1 Genel durumun kötü olması 7
Yirmi beş yaşında erkek hasta araç içi trafik kazası sonrası acil servise getiriliyor. Hastada hangi bulgular izlenebilir? 1 Genel durumun kötü olması 7 Hipotansif 2 Yüksek ateş 8 Hipertansif 3 Normokardi 9 Solunum hızı normal 4 Taşikardi 10 Solunum hızı artmış 5 Bradikardi 11 Solunum hızı azalmış  6 Normotansif GERİ / 66 İLERİ

4 Hastaya yapılması gereken ilk müdahale nedir? 12 Damaryolu açılması 17
Hastanın ilk değerlendirilmesinde TA:100/50 nbz: 120/dk, solunum: 30/dk, ateş: 36,5. Bilinç açık, koopere, oryante. Batında yaygın hassaiyet ve defans mevcut.solunum sesleri normal. Majör ekstremite fraktürü izlenmedi. Hastaya yapılması gereken ilk müdahale nedir? 12 Damaryolu açılması 17 Pozitif inotrop başlanması 13 Santral venöz basınç ölçümü 18 Kan transfüzyonu 14 Nazogastrik takılması 19 Volüm genişletici mayi verilmesi 15 Parasentez 16 Rektal tuşe GERİ / 66 İLERİ

5 Hangi laboratuvar incelemelerini istersiniz? 20 Tam kan sayımı 26
Serum elektrolitleri 21 Gaytada gizli kan 27 Kan şekeri 22 Transaminaz 28 Kan gazı 23 Alkalen fosfataz 29 Kan kültürü 24 Bilurubin 30 İdrar kültürü 25 Kanama-pıhtılaşma testleri GERİ / 66 İLERİ

6 Hangi radyolojik incelemeleri istesiniz? 31
Servikal ön-arka direk grafi 36 MR 32 Servikal lateral direk grafi 37 Toraks BT 33 PA akciğer grafisi 38 Abdominal BT 34 Ayakta direk karın grafisi 39 Tum batın USG 35 Beyin BT GERİ / 66 İLERİ

7 Retroperitoneal laserasyon 43 Karaciğer laserasyonu 41
Hastanın tamamlanan tetkiklerinde: Hbg: 9,2 Hct: 28, MCV: 87, Plt: , Na: 142, K: 4,7 Cl:102 Glukoz: 102 Bun: 30 Cr: 0,8. Yatakbaşı USG de perisplenik perihepatik ve pelvik orta düzeyde sıvı saptandı. Tanınız nedir? 40 Retroperitoneal laserasyon 43 Karaciğer laserasyonu 41 Mesane perforasyonu 44 İnce barsak perforasyonu 42 Diyafragma laserasyonu 45 Kolon perforasyonu / 66 İLERİ

8 Ayırıcı tanıya yönelik ileri tetkik olarak ne istersiniz? 46
Hastanın tamamlanan tetkiklerinde: Hbg: 9,2 Hct: 28, MCV: 87, Plt: , Na: 142, K: 4,7 Cl:102 Glukoz: 102 Bun: 30 Cr: 0,8. Yatakbaşı USG de perisplenik perihepatik ve pelvik orta düzeyde sıvı saptandı. Ayırıcı tanıya yönelik ileri tetkik olarak ne istersiniz? 46 Lomber grafisi 50 PET-CT 47 Servikal grafi 51 PAAC 48 Batın BT 52 Ayakta direkt batın grafisi 49 MR GERİ / 66 İLERİ

9 Nasıl bir tedavi uygularsınız? 53 Sıvı replasmanı 57
Batın BT sinde dalak alt polde grade 3 laserasyon , presplenik perihepatik serbest sıvı+ karaciğer segment 6-7 bilşekesinde kontüzyon alanı izlendi. Nasıl bir tedavi uygularsınız? 53 Sıvı replasmanı 57 Nazogastrik dekompresyon 54 antibiyoterpi 58 Rektal tüp dekompresyon 55 Pozitif inotrop tedavisi 59 Göğüs tüpü takılması 56 Cerrahi 60 Kan replasmanı Olgu bitti / 66 İLERİ

10 OLGU 2 / 66 İLERİ

11 Yetmiş üç yaşında bayan hasta karın ağrısı ve sarılık şikayeti ile acil servise başvurdu.
Ön tanınız nedir? 61 koledokolitiyazis 65 HCC 62 Akut pankreatit 66 Akut kolesistit 63 Akut appandisitis 67 Ampulla vateri tm 64 Akut kolanjit 68 Pankreas ca GERİ / 66 İLERİ

12 Ayrıcı tanıyı belirlemede hangi bilgiler sorgulanmalıdır? 69
Hastanın öyküsünde 3 gündür karın ağrısının olduğu sarılılığını 2 gün önce fark ettiği öğrenildi. 30 yıl önce kolesistektomi ve appendektomi öyküsü olan hastada; Ayrıcı tanıyı belirlemede hangi bilgiler sorgulanmalıdır? 69 Günlük defekasyon sayısı ve miktarı ve rengi? 73 Ateş -titreme 70 Kilo kaybı var mı? 74 İdrar rengi 71 Kusması var mı? 75 Öksürüğü var mı? 72 Ailede kanser hikayesi var mı? GERİ / 66 İLERİ

13 Hangi laboratuvar incelemelerini istersiniz? 76 Trombosit 82
Hastanın yapılan fizik muayenesinde batında sağ subkostal ve paramedian insizyon skarı mevcut. Sağ üst kadrana ve epigastrik bölgeye lokalize karın ağrısı var. Hangi laboratuvar incelemelerini istersiniz? 76 Trombosit 82 Kanama-pıhtılaşma testleri 77 Beyaz küre 83 Serum elektrolitleri 78 Dışkıda parazit 84 Kan şekeri 79 Transaminaz 85 Kan gazı 80 Alkalen fosfataz 86 Kan kültürü 81 Bilurubin 87 Dışkı kültürü GERİ / 66 İLERİ

14 Hangi incelemeleri istersiniz? 88 kolonoskopi 93 MR kolanjio 89
Çift kontrastlı baryum grafisi 94 ERCP 90 PA akciğer grafisi 95 Abdominal BT 91 Ayakta direk karın grafisi 96 Tüm Batın USG 92 Endoskopi GERİ / 66 İLERİ

15 Hastanın tamamlanan tetkiklerinde: WBC: 14200, Cr: 2,3 , BUN: 52,Na: 132, K: 3,2, Cl:97 total/direkt bilirubin: 16/14 ALT:304 AST: 240 ALP:1400 olarak saptandı.hastanın USG sinde İHSK geniş koledok proximal kesimde yaklaşık 17 mm distal koledok değerlendirilemedi. Safra kesesi izlenmedi.Pankreas gaz nedeni ile net değerlendirilemedi. Tanınız nedir? 97 koledokolitiyazis 101 HCC 98 Akut pankreatit 102 Akut kolesistit 99 Akut appandisitis 103 Ampulla vateri tm 100 Akut kolanjit / 66 İLERİ

16 Nasıl bir tedavi uygularsınız? 104 ERCP 108 Nazogastrik dekompresyon
Hastanın BT sinde periampüller bölgede yaklaşık 3*3 cm lik yumuşak doku yoğunluğu saptandı. Nasıl bir tedavi uygularsınız? 104 ERCP 108 Nazogastrik dekompresyon 105 Antibiyoterpi 109 Kolonoskopi 106 Cerrahi 110 Endoskopi 107 Kemoterapi+radyoterapi 111 Medikal tedavi GERİ Olgu bitti / 66 İLERİ

17 OLGU 3 / 66 İLERİ

18 Otuz iki yaşında bayan hasta karın ağrısı ve ishal şikayetleri ile polikliniğe başvurdu.
Ön tanınız nedir? 112 Gastroenterit 116 Ülseratif kolit 113 Akut pankreatit 117 Crohn 114 Akut appandisitis 118 Pseudomemrenöz kolit 115 Besin zehirlenmesi 119 Dizanteri GERİ / 66 İLERİ

19 Ayrıcı tanıyı belirlemede hangi bilgiler sorgulanmalıdır? 120
Hastanın öyküsünde ishal ataklarının yaklaşık 3 aydır olduğu, yemekle alakası olmadığı, son bir aydır kanlı ve mukoid vasıfta olduğu öğrenildi. Ayrıcı tanıyı belirlemede hangi bilgiler sorgulanmalıdır? 120 Günlük defekasyon sayısı ve miktarı? 124 Ateş 121 Kilo kaybı var mı? 125 Ek hastalığı var mı? 122 Kusması var mı? 126 Öksürüğü var mı? 123 Aile hikayesi var mı? GERİ / 66 İLERİ

20 Hangi laboratuvar incelemelerini istersiniz? 127 Trombosit 133
Hastanın yapılan fizik muayenesinde batında distansiyon mevcut. Yaygın ve lokalize edilemeyen karın ağrısı var. Rektal tuşede taze kan ve mukusla bulaşık gaytası mevcut. Hangi laboratuvar incelemelerini istersiniz? 127 Trombosit 133 Kanama-pıhtılaşma testleri 128 Beyaz küre 134 Serum elektrolitleri 129 Dışkıda parazit 135 Kan şekeri 130 Transaminaz 136 Kan gazı 131 Alkalen fosfataz 137 Kan kültürü 132 Bilurubin 138 Gayta kültürü GERİ / 66 İLERİ

21 Hangi incelemeleri istersiniz? 139 Kolonoskopi 144 MR 140
Çift kontrastlı baryum grafisi 145 Göğüs BT 141 PA akciğer grafisi 146 Abdominal BT 142 Ayakta direk karın grafisi 147 Tüm Batın USG 143 Endoskopi GERİ / 66 İLERİ

22 Hastanın tamamlanan tetkiklerinde: WBC: 14200, Cr: 1,4 , BUN: 32,Na: 132, K: 3,2, Cl:97 olarak saptandı. Hastanın çekilen tüm batın BT sinde transverse kolon ve inen kolonda ileri derecede dilatasyon (kolon AP çapı: cm), sigmoid ve inen kolon duvarında düzensizlik lümen açık. İnce barsaklarda yer yer Hava sıvı seviyeleri mevcut. Pelvik minimal serbest sıvı mevcut. Diğer organlarda belirgin patoloji izlenmedi. Tanınız nedir? 148 Akut kolesistit 152 Ülseratif kolit 149 Akut pankreatit 153 gastroenterit 150 ileus 154 Crohn 151 Toxic megakolon / 66 İLERİ

23 Nasıl bir tedavi uygularsınız? 155 Sıvı replasmanı 159
Nazogastrik dekompresyon 156 antibiyoterpi 160 kolonoskopi 157 Acil cerrahi 161 endoskopi 158 Rektal tüp dekompresyon 162 Medikal tedavi GERİ Olgu bitti / 66 İLERİ

24 OLGU 4 / 66 İLERİ

25 Yetmiş yaşında bayan hasta sağ omuz üzerinde ele gelen sertlik şikayeti ile genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Ön tanınız nedir? 163 Lipom 164 Fibrom 165 Sarkom 166 Hemanjiom 167 Apse 168 Hematom GERİ / 66 İLERİ

26 Öyküde başka neler öğrenmek istersiniz? 169 Kitle hareketli mi? 173
Yetmiş yaşında bayan hasta sağ omuz üzerinde ele gelen sertlik şikayeti ile genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Öyküde başka neler öğrenmek istersiniz? 169 Kitle hareketli mi? 173 Ağrılı mı? 170 Kitle sert mi? 174 Ne zamandır var 171 Kızarıklık var mı? 175 Karın ağrısı var mı? 172 Boyutları? 176 Ailede bu tip şikayeti olan var mı? GERİ / 66 İLERİ

27 Sağ omuz üzerinde 3 yıldır olan yaklaşık 2 cm lik mobil yumuşak kıvamda ağrısız kitle, sağ kalçada 2 ay önce farkedilen 5 cm lik sert ağrısız mobil kitle tespit edildi. 177 Lipom 178 Fibrom 179 Sarkom 180 Hemanjiom 181 Apse 182 Hematom GERİ / 66 İLERİ

28 Ayırıcı tanıda Hangi radyolojik incelemeleri istesiniz? 183
Direkt grafi 184 PET CT 185 MR 186 BT 187 USG GERİ / 66 İLERİ

29 Nasıl bir tedavi uygularsınız? 188 Takip 189 Antibiyoterpi 190 Cerrahi
191 Biyopsi 192 Anti alerjik tedavi 193 Anti inflamatuar tedavi GERİ / 66 İLERİ

30 Ne tür biyopsi önerirsiniz? 194 Eksizyonel 195 İnsizyonel 196
İnce iğne aspirasyonu 197 Tru cut biyopsi GERİ / 66 İLERİ

31 Sarkom tanısı alan hastada ameliyat öncesi hazırlıkta;
Ayırıcı tanıda Hangi radyolojik incelemeleri istesiniz? 198 Direkt grafi 199 PET CT 200 MR 201 BT 202 USG 203 Sintigrafi 204 Anjiografi GERİ Olgu bitti / 66 İLERİ

32 OLGU 5 / 66 İLERİ

33 Hastada hangi patolojileri düşünürsünüz? 205 Kronik renal yetmezlik
Ellibeş yaşında kadın hastada rutin taramalar sırasında bakılan düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyi 13 mg/dl bulunuyor. Hastada hangi patolojileri düşünürsünüz? 205 Kronik renal yetmezlik 213 Vitamin D intoksikasyonu 206 Kanser 214 Hipoparatiroidi 207 Familiyal hipokalsiürik hiperkalsemi 215 Tirotoksikoz 208 Vitamin D eksikliği 209 Hipomagnezemi 210 Primer hiperparatiroidi 211 Sekonder hiperparatiroidi 212 Sarkoidoz GERİ / 66 İLERİ

34 Hastada 1 yıldır poliüri, iştahsızlık, konstipasyon olduğu saptanıyor;
Öyküde başka neleri sorgularsınız? 216 Daha önce kalsiyum yüksekliği saptanmış mı? 217 Böbrek taşı düşürmüş mü? 218 İlaç kullanıyor mu? 219 Kilo alımı var mı? 220 Konvülsiyon geçirmiş mi? 221 Bacaklarında kramp oluyor mu? GERİ / 66 İLERİ

35 Hastanın başka hangi laboratuar bulgularını görmek istersiniz? 222
İdrar kalsiyum atılımı 230 Serum transaminazları 223 Serum magnezyum düzeyi 231 Serum potasyum düzeyi 224 Tiroid fonksiyon testleri 232 Parathormon düzeyi 225 Serum fosfor düzeyi 226 25(OH)D vitamini düzeyi 227 Açlık kan şekeri 228 Tübüler fosfat reabsorbsiyonu 229 LDL kolesrterol ölçümü GERİ / 66 İLERİ

36 Uzun kemiklerin grafisi 239 Serebral tomografi 240 Boyun tomografisi
Hastada tanıyı desteklemek için hangi radyolojik incelemeleri istersiniz? 233 PA akciğer grafisi 234 El grafisi 235 Pelvis grafisi 236 Abdominal tomografi 237 Kafa grafisi 238 Uzun kemiklerin grafisi 239 Serebral tomografi 240 Boyun tomografisi GERİ / 66 İLERİ

37 Kansere bağlı hiperkalsemi 242 Primer hiperparatiroidi
Hastanın serum parathormon düzeyi çok yüksek ve serum fosfor düzeyi düşük olarak bulunuyor. İdrar kalsiyum atılımı yüksek olan ve tübüler fosfat reabsorbsiyonu düşük olan hastanın ilaç kullanım öyküsü yok. Tanınız nedir? 241 Kansere bağlı hiperkalsemi 242 Primer hiperparatiroidi / 66 İLERİ

38 Kalsiyumu düşürmek için nasıl bir tedavi uygularsınız? 243
Dextroz ile hidrasyon 244 Serum fizyolojik ile hidrasyon 245 Kalsitriol 246 Bifosfonat 247 Furosemid 248 Tiyazid 249 Vitamin D GERİ Olgu bitti / 66 İLERİ

39 OLGU 6 / 66 İLERİ

40 Hastanın onayladığınız patolojik bulgularını işaretleyiniz. 250
Dört yıldır Tip 1 diyabet tanısı ile tedavi altında olan 19 yaşındaki erkek hasta son günlerde poliüri ve polidipsi artışına iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı yakınmalarının eklenmesi ve bilinç bulanıklığının başlama nedeni ile ailesi tarafından acil servise getiriliyor. Uykuya meyilli olduğu, yer ve zaman oryantasyonunun yeterli olmadığı gözlenen hastada göz küreleri çökük, deri ve mukozalar kuru, turgor ve tonusu azalmış bulunuyor. Ateş:37.8C, kan basıncı:80/50mmHg, Nabız: 120, zayıf ve ritmik. Solunum 38/dak. hızlı ve derin olarak belirlendi. Hastanın onayladığınız patolojik bulgularını işaretleyiniz. 250 Sürhidrate 256 Bilinç bulanıklığı var 251 Normotansif 257 Dehidrate 252 Hipertansif 258 Taşikardik 253 Kusmaul solunumu mevcut 259 Solunum hızı artmış 254 Bradikardik 260 Hipotermik 255 Ateş yüksekliği 261 Hipotansif / 66 İLERİ

41 Hastanın laboratuar bulguları:
Plazma glukozu:400mg/dl , BUN:38 mg/dl(8-20), Kreatinin: 1.2 mg/dl, Na: 132 mEq/L( ), K: 5.2 mEq/L(3.5-5), Cl:97 mEq/L (98-108), PH:7.2, HCO3 : 13 mEq/L, Laktat : 2.5 mmol/L. Plazma ketonlarında artış. İdrarda: PH asidik, dansite yüksek, glukoz ve keton pozitif, belirgin pyüri. Hct:%49, Hgb: 16.4 gr/dl, Lökosit: / mm3 , Trombosit: / mm3 . periferik yaymada: toksik granülasyon, vakuolizasyon. Laboratuar bulguları dikkate alındığında onayladıklarınızı işaretleyiniz. 262 Hipoglisemi 268 Ketoz 263 Hiponatremi 269 Alkaloz 264 Hiperosmolarite 270 Hiperglisemi 265 Asidoz 271 Prerenal azetomi 266 Normonatremi 272 İdrar yolu enfeksiyonu 267 Hipoosmolarite 273 Anemi GERİ / 66 İLERİ

42 Hastanın laboratuar bulguları:
Plazma glukozu:400mg/dl , BUN:38 mg/dl(8-20), Kreatinin: 1.2 mg/dl, Na: 132 mEq/L( ), K: 5.2 mEq/L(3.5-5), Cl:97 mEq/L (98-108), PH:7.2, HCO3 : 13 mEq/L, Laktat : 2.5 mmol/L. Plazma ketonlarında artış. İdrarda: PH asidik, dansite yüksek, glukoz ve keton pozitif, belirgin pyüri. Hct:%49, Hgb: 16.4 gr/dl, Lökosit: / mm3 , Trombosit: / mm3 . periferik yaymada: toksik granülasyon, vakuolizasyon. Laboratuar bulguları dikkate alındığında onayladıklarınızı işaretleyiniz (devam). 274 Lökopeni 280 Anyon açığı normal 275 Hiperlaktatemi 281 Hipokalemi 276 Artmış anyon açığı 277 Laktik asidoz 278 Hiperkalami 279 Renal azotemi GERİ / 66 İLERİ

43 Diyabetik ketoasidoz koması 288 Nonanyon gap hiperkloremik asidoz
Tanınız nedir? 282 Diyabetik ketoasidoz koması 288 Nonanyon gap hiperkloremik asidoz 283 Laktik asidoz koması 284 Hiperosmolar nonketotik koma 285 Diyabetik ketoz 286 Diyabetik ketoasidoz 287 İdrar yolu enffeksiyonu GERİ / 66 İLERİ

44 Acil tedaviye girişmeden yapılması gereken ilave testler hangileridir?
289 CRP ölçümü 296 Mikroalbuminüri tayini 290 İdrar kültürü 297 Karın USG ile hepatik steatoz araştırması 291 Amilaz düzeyi 298 EKG 292 Trigliserid düzeyi 299 Retina incelemesi 293 Kortizol düzeyi 300 Tiroid fonksiyon testleri 294 Priferik yayma 301 EEG 295 Akciğer grafisi 302 Kreatinin klirensi GERİ / 66 İLERİ

45 Takip ile potasyum replasmanı 304 Kısa etkili insülin infüzyonu 311
Hastanın acilk tedavisinde kullanılması gereken temel elemanlar hangileridir? 303 % 0.9’luk NaCl 310 Takip ile potasyum replasmanı 304 Kısa etkili insülin infüzyonu 311 Nonsteroid antienflamatuar analjezik 305 Bolus NPH insülin 306 Mannitol infüzyonu 307 HCO3 uygulaması 308 Antibiyotik uygulaması 309 GERİ / 66 İLERİ

46 Hastanın takibinin ilk 6 saatinde saatlik izlenmesi gerekenler hangileridir?
312 Nabız 319 HCO3 düzeyi 313 Kan basıncı 320 Bağırsak sesleri 314 Periferik ven basıncı 321 Kreatinin düzeyi 315 Solunum hızı 322 Potasyum 316 Solunum sesleri 323 Laktik asid 317 İdrar çıkışı 324 Klor 318 Glisemi 325 AST GERİ / 66 İLERİ

47 Hastanın takibinin ilk 6 saatinde saatlik izlenmesi gerekenler hangileridir (devam) ?
326 ALT 327 Trigliserid 328 Sakral ödem GERİ / 66 İLERİ

48 Soru: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri gelişebilir? 329
Tedavi uygulamasının devamına rağmen hastanın şiddetli bulantısı olduğunu bildirmesi ve hematemezi andıran kahverengi- yeşilimsi görüntüde inatçı kusmalarının devamı halinde: Soru: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri gelişebilir? 329 Akut mide dilatasyonu olabilir. 333 Tromboemboli profilaksisi olarak heparin başlanır. 330 Nazogastrik tüp uygulaması zorunludur. 334 Metoclopromide uygulanır. 331 Motolite kusuru nedeni olan hiperkalemi için thiazid gurubu diüretik verilir. 335 Proton pompo inhibitörü uygulanır. 332 Serebral ödem geliştiği düşünülür. GERİ / 66 İLERİ

49 Soru: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri düşünülür? 336
Tedavi esnasında hastada pnömoni ve kalp yetmezliği olmadığı halde ortaya çıkan hipoksi ve pulmoner ödem varlığında: Soru: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri düşünülür? 336 Akut Respiratuar Distress Sendromu (ARDS) düşünülür. 337 ARDS gelişimi prognozu etkilemez. 338 Rinoserebral mukormukozis düşünülür ve antifungal başlanır. 339 Aşırı sıvı yüklenmesi olasılığı değerlendirilir. GERİ / 66 İLERİ

50 Soru: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri önerilir? 340
Tedavisi tamamlanıp metabolik dengesi düzenlenen 180 cm boyunda 70 kg’ lık sedanter yaşayan hastanın taburcu olurken tedavi planında: Soru: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri önerilir? 340 2400 Kcallik diyabetik diyet önerilir. 345 Bir ay sonra glikozile albümin kontrolu önerilir. 341 1600 Kcallik diyabetik diyet önerilir. 346 Bir ay sonra glikozile hemoglobin kontrolu önerilir. 342 Öğün önceleri bolus hızlı etkili insülin + tek doz bazal uzun etkili insülin analoğu önerilir. 347 Evde glisemisini açlık ve toklukta takip etmesi, gereğinde 7’li profil uygulaması öğretilir. 343 12 saatte bir NPH insülin +yatarken metformin+ 3 öğün meglitinide önerilir. 348 Açlık glisemisinin kontrolunda uzun etkili sulfonilüre önerilir. 344 Postprandial hiperglisemi kontrolü için acarbose önerilir. GERİ Olgu bitti / 66 İLERİ

51 OLGU 7 / 66 İLERİ

52 Evreleme amaçlı tomografiler çekmek 350 Direkt opere etmek 351
Altmış yaşında bayan hasta sağ meme üst dış kadranda kitle şikayeti ile başvurduğu merkezde memede 3 cm kitle palpe edilirken axillada herhangi bir lenf nodu palpe edilemiyor. Memedeki kitleden alınan insizyonel biyopsi sonucu invaziv duktal ca. olarak rapor ediliyor. Bu aşamada yapılması gereken en doğru yaklaşım ne olmalıdır? 349 Evreleme amaçlı tomografiler çekmek 350 Direkt opere etmek 351 Kemoterapi uygulamak 352 Radyoterapi uygulamak GERİ / 66 İLERİ

53 Modifiye radikal mastektomi 354
Evreleme amaçlı çekilen tomografilerde metastatik herhangi bir odak tespit edilmeyen hastaya bu aşamada hangi tedavi seçeneği uygulanmalıdır? 353 Modifiye radikal mastektomi 354 Meme koruyucu cerrahi + axiller diseksiyon 355 Neoadjuvan kemoterapi 356 Radyoterapi 357 Kemoradyoterapi GERİ / 66 İLERİ

54 Kemoterapi+radyoterapi+trastuzumab+hormonoterapi 359 Kemoterapi 360
Hastaya sağ meme koruyucu cerrahi + axiller diseksiyon uygulanıyor. T2N0M0 olarak evrelenen hastanın ER +, PR+, CerbB2+++ olarak tespit ediliyor. Postoperatif hangi tedavileri uygularsınız? 358 Kemoterapi+radyoterapi+trastuzumab+hormonoterapi 359 Kemoterapi 360 Herhangi bir tedavi uygulamam 361 Radyoterpi GERİ / 66 İLERİ

55 Hangi hormonoterapi seçeneği en uygundur? 362 Aromataz inhibitörleri
Kemoterapi sonrası öyküsünde 3 yıl önce derin ven trombozu hikayesi olan hastaya; Hangi hormonoterapi seçeneği en uygundur? 362 Aromataz inhibitörleri 363 Tamoksifen 364 LHRH analogları GERİ Olgu bitti / 66 İLERİ

56 Olgu 8 / 66 İLERİ

57 Hasta hangi patolojik bulgulara sahiptir? 365 Tekrarlayan böbrek taşı
48 yaşında postmenapozal kadın. Genel Cerrahi polikliniğine müracaat etmiş. Tekrarlayan böbrek taşı ve yaygın kemik ağrısı yakınmaları var. Serum Kalsiyum düzeyi 12.1, fosfor düzeyi 2.3 mg/dl. Hasta hangi patolojik bulgulara sahiptir? 365 Tekrarlayan böbrek taşı 371 Hiperfosfatemi 366 Yaygın kemik ağrısı 372 Normofosfatemi 367 Hiperkalsemi 373 Sistit 368 Hipofosfatemi 374 Kemik erimesi 369 Hipokalsemi 370 Normokalsemi GERİ / 66 İLERİ

58 Hangi hastalıkları, patolojileri düşünürsünüz? 375
Öyküsünde halsizlik ve çabuk yorulma şikâyeti olan hastanın 6 ay önce 30cm’lik bir yüksekten düşme sonucu femurda çatlak (fissür) olmuş. Hangi hastalıkları, patolojileri düşünürsünüz? 375 Meme kanserinin kemik metaztazı 383 Karaciğer yetmezliği 376 Akciğer kanserinin kemik metaztazı 384 Akut ve kronik renal yetmezlik 377 Prostat kanserinin kemik metaztazı 385 Gastroenterit 378 Böbrek kanserinin kemik metaztazı 386 Tiazid grubu diüetrikler, östrojen antiöstrojen ilaçlar, Vitamin-D entoksikasyonu 379 Lenfoma, myeloma, lösemi gibi kemik tutulumu oluşturan maligniteler 387 Paget hastalığı 380 Granülomatoz hastalıklar (Sarkoidöz, tüberküloz) 388 Tirotoksikoz, adrenal yetmezlik, feokromasitoma, vipoma gibi endokrin hastalıklar 381 Primer hiperparatiroidi 389 Ailevi hipokalsiürik hiperkalsemi 382 Hepatit GERİ / 66 İLERİ

59 Hastanın mevcut semptomları:
Hastada adale yorgunluğu, miyalji, atralji, konstipasyon, nefrotitiazis (böbrek taşı), poliüri, psikiatrik bozukluklar ve peptik ülser mevcut. 390 Primer hiperparatiroidi 395 Hipoparatiroidi 391 Sekonder hiperparatiroidi 396 Meme, akciğer, prostat ve böbrek kanserlerinin kemik metastazı 392 Peptik ülser 397 Lenfoma, myeloma, lösemi gibi kemik tutulumu oluşturan maligniteler 393 Akut ve kronik böbrek yetmezliği 398 Hepatit 394 Primer kemik tümörü (malign) 399 MEN- I MEN II A GERİ / 66 İLERİ

60 Hangi kan testlerini istersiniz? 400 Ca 408 Albumin 401 P 409
Total protein 402 PTH 410 Karaciğer fonksiyon testleri 403 Calsitonin 411 Gastrin 404 BUN 412 Alkalen Fosfotaz 405 Creatinin 406 Na 407 K GERİ / 66 İLERİ

61 Hangi idrar testlerini istersiniz? 413 24 saatlik idrarda kalsiyum 414
24saatlik idrarda sodyum 415 Nefrojen siklik AMP 416 24 saatlik idrar volümü 417 İdrar dansitesi GERİ / 66 İLERİ

62 Hastada bakılan kan ve idrar laboratuar sonuçları:
Ca: 13mg/dl, P:2 mg/dl, PTH:2125, BUN:17, Cr: 0,8, Na:143 K:4.2 Total protein:6 Albumin:4, Calsitonin: Normal SGOT:18, SGPT: 17 Gastrin : Normal Alkalen Fosfotaz:350, İdrar kalsiyumu: Yüksek, İdrar Na: 70, Nefrojen siklik AMP: Yüksek, 24 saatlik idrar miktarı:1500cc, İdrar yoğunluğu: 1020 Hangi radyolojik incelemeleri istersiniz? 418 Kolon grafisi 426 İİAB 419 ÖMD 427 İİAB-PTH ölçümü 420 Boyun USG 428 Angiografi 421 Batın USG 429 Venöz kateterizasyon 422 Paratiroid sintigrafi 430 Uzun kemik ve el grafileri 423 Tiroid sintigrafi 424 Magnetik rezonans 425 Bilgisayarlı tomografi / 66 İLERİ

63 Olgu Primer hiperparatiroidi (tek ademom) tanısı almıştır.
Radyolojik incelemede: USG’de sağ tiroid alt arka bölgede 2x2 cm’lik tıroidle tam ayırımı yapılamayan nodül. Paratiroid sintigrafisi: Sağ alt paratıroid glandda bariz belirginleşme. Bu bölgeye yapılan İİAB-PTH ölçümü yüksek. İİAB Patoloji: Paratiroid Olgu Primer hiperparatiroidi (tek ademom) tanısı almıştır. Hangi tedavi uygulanır? 431 Cerrahi 432 İlaç tedavisi 433 Takip / 66 İLERİ

64 Bu olgunun cerrahi tedavisinde hangi ameliyat yapılır? 434
Total paratiroidektomi 435 Subtotal paratiroidektomi 436 Total paratıroidektomi+paratıroid ototransplantasyonu 437 Adenom ihtiva eden tek paratıroid glandın çıkartılması GERİ / 66 İLERİ

65 Kontrol muayenenizi ne zaman yaparsınız ve neleri değerlendirirsiniz?
438 Hiç kontrole çağırmam 439 Ameliyattan 10 gün, 30 gün ve 6 ay sonra çağırıp Ca, P, PTH ve Kemik grafileri 440 Sadece Ca, PTH 441 Sadece Ca 442 Sadece PTH GERİ Olgu bitti / 66 İLERİ

66 Sınav bitti … / 66


"SİNDİRİM, ENDOKRİN ve METABOLİZMA. HASTALIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları