Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Bülent YILMAZ Ar ş. Gör. Tolga ÇAKMAK BBY 206 Bilginin Organizasyonu Uygulama II Ders Notları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Bülent YILMAZ Ar ş. Gör. Tolga ÇAKMAK BBY 206 Bilginin Organizasyonu Uygulama II Ders Notları."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Bülent YILMAZ Ar ş. Gör. Tolga ÇAKMAK BBY 206 Bilginin Organizasyonu Uygulama II Ders Notları

2 Dewey Onlu Sınıflama Sistemi DOS, 1.ciltte 7 tane tabloyu bünyesinde bulundurur. Amaç: Sınıflama cetvellerindeki sınıf numaralarına tablo numarası ekleyerek konuların ayrıntılandırılmasıdır. Dikkat edilmesi gereken tablo numaraları tek ba ş ına hiçbir anlam ifade etmez. Tablo numaraları tek ba ş ına kullanılamaz ve mutlaka ş emalardan (2. ve 3.cilt) gelen ana konu numaralarına eklenir.

3 Dewey Onlu Sınıflama Sistemi 1.Tablo: Standart alt bölümler 2.Tablo: Co ğ rafi alanlar, dönemler, ki ş iler 3.Tablo: Tek tek edebiyatlar 4.Tablo: Tek tek dillerin alt bölümleri 5.Tablo: Irksal, etnik, ulusal gruplar 6.Tablo: Diller 7.Tablo: İ nsan grupları

4 1.Tablo: Standart alt bölümler DOS sistemi, hemen her disiplini ilgilendirebilecek standart konuları (sözlükler, ansiklopediler, bilimsel ilkeler v.b) 1.tabloda bir arada toplamı ş tır. Örne ğ in; Kimya sözlü ğ ü (540.03) Kimya 540 (Ana konu numarası) Sözlük -03 (T1 numarası)

5 2.Tablo: Coğrafi alanlar, dönemler, kişiler DOS sisteminde, ülkelere yönelik alt bölümlemeler (Türkiye, Fransa, İ spanya v.b) 2.tabloda bir arada toplanmı ş tır. Örne ğ in; Türkiye’de ücretler ( ) Ücretler (Ana konu numarası) Türkiye -561 (T2 numarası)

6 3.Tablo: Tek tek edebiyatlar DOS sisteminde, ülkelerin edebiyatları (Türk edebiyatı, İ ngiliz edebiyatı v.b) 3.tabloda bir arada toplanmı ş tır. Örne ğ in; Türk edebiyatında ş iir (813) Türk edebiyatı 810 (Ana konu numarası) Roman ve hikaye -3 (T3 numarası)

7 4.Tablo: Tek tek dillerin alt bölümleri DOS sisteminde, dillere yönelik alt bölümlemeler (Türk dili, Alman dili, İ ngiliz dili v.b.) 4.tabloda bir arada toplanmı ş tır. Örne ğ in; Türk dilinin foneti ğ i (411.5) Türk dili 410 (Ana konu numarası) Fonetik -15 (T4 numarası)

8 5.Tablo: Irksal, etnik, ulusal gruplar DOS sisteminde, ırksal, etnik ve ulusal gruplara yönelik alt bölümlemeler (Türkler, İ talyanlar, Norveçliler v.b.) 5.tabloda bir arada toplanmı ş tır. Örne ğ in; Türklerde seramik sanatları ( ) Seramik sanatları 738 (Ana konu numarası) Türkler (T5 numarası)

9 6.Tablo: Diller DOS sisteminde, dillere yönelik alt bölümlemeler (Türkçe, İ talyanca, İ spanyolca v.b.) 6.tabloda bir arada toplanmı ş tır. Örne ğ in; Fransızca dini kitap çevirileri ( ) Dini kitap çevirileri (Ana konu numarası) Fransızca -41 (T6 numarası)

10 7.Tablo: İnsan grupları DOS sisteminde, mesleklere ve insan gruplarına yönelik alt bölümlemeler (Kimyacılar, Matematikçiler, Ö ğ retmenler, Ö ğ renciler v.b.) 7.tabloda bir arada toplanmı ş tır. Örne ğ in; Bilgi yöneticilerinin ücretleri ( ) Ücretler (Ana konu numarası) Bilgi yöneticileri -092 (T7 numarası)

11 DOS Sisteminde tablo numarası eklemek için izin verme Sınıflama ş emalarında bulunan bir konu numarasına tablo numarası eklenirken, ana konu numarasının altındaki açıklama dikkatlice okunur. Ana numaranın tablo numarası eklemek için izin verip vermedi ğ i kontrol edilir. Örne ğ in; Ekonomik ko ş ullar Temel numara olan 330.9’a 2.tablodan 1-9 notasyonu ekleyiniz.

12 DOS Sisteminde tablo numarası eklemek için izin verme 1.Tablo: Standart alt bölümler (izinsiz) 2.Tablo: Co ğ rafi alanlar, dönemler, ki ş iler (izinle veya anahtar numara ile) 3.Tablo: Tek tek edebiyatlar (izinle) 4.Tablo: Tek tek dillerin alt bölümleri (izinle) 5.Tablo: Irksal, etnik, ulusal gruplar (izinle veya anahtar numara ile) 6.Tablo: Diller (izinle) 7.Tablo: İ nsan grupları (izinle veya anahtar numara ile)

13 DOS Sisteminde tablo numarası eklemek için izin verme E ğ er böyle bir ifade (izin) yoksa 2, 5 ve 7.tablolar için anahtar numara kullanılarak tablo eklemesi yapılabilir.

14 DOS Sisteminde tablo numarası eklemek için izin verme 2.Tablo: Co ğ rafi alanlar, dönemler, ki ş iler Anahtar numara: 09 5.Tablo: Irksal, etnik, ulusal gruplar Anahtar numara: Tablo: İ nsan grupları Anahtar numara: 024

15 DOS Sisteminde tablo numarası eklemek için izin verme Örne ğ in; Türkiye’de merkez bankaları Merkez bankaları (ana konu numarası) -561 Türkiye (T2 numarası) -09 (T2 için anahtar numara) ana konu numarasıdır, ilgili ş emada bu numaranın alt kısmında açıklama (izin) olup olmadı ğ ına bakılır. Olmadı ğ ı görüldü ğ ünde

16 DOS Sisteminde tablo numarası eklemek için izin verme Örne ğ in; Türklerin evlilik törenleri Evlilik törenleri (ana konu numarası) Türkler (T5 numarası) -089 (T5 için anahtar numara) ana konu numarasıdır, ilgili ş emada bu numaranın alt kısmında açıklama (izin) olup olmadı ğ ına bakılır. Olmadı ğ ı görüldü ğ ünde

17 DOS Sisteminde tablo numarası eklemek için izin verme Örne ğ in; Ba ş bakanların fiziksel sa ğ lıkları Fiziksel sa ğ lık (ana konu numarası) Ba ş bakanlar (T7 numarası) -024 (T7 için anahtar numara) ana konu numarasıdır, ilgili ş emada bu numaranın alt kısmında açıklama (izin) olup olmadı ğ ına bakılır. Olmadı ğ ı görüldü ğ ünde

18 Standart alt bölümler 330 Ekonomi Standart alt bölümler Standart alt bölümler Standart alt bölümler Standart alt bölümler Ana konu numarasının altında standart alt bölümlemenin nasıl yapılaca ğ ı yukarıdaki ifadelerle belirtilir. Eklemeler burada kullanılan 0 sayısı dikkate alınarak yapılır.

19 Standart alt bölümler Örne ğ in; Türkiye ekonomisi Standart alt bölümler 330 Ekonomi (Ana konu numarası) -561 Türkiye (T2 numarası) -09 (T2 Anahtar numara) Bu örnekte standart alt bölümleme iki 0’dan olu ş tu ğ u için ana konuya iki 0 konulduktan sonra anahtar numara ve tablo numarası eklenir.

20 Standart alt bölümler Örne ğ in; Türkiye ekonomisi Standart alt bölümler 330 Ekonomi (Ana konu numarası) -561 Türkiye (T2 numarası) -09 (T2 Anahtar numara) Bu örnekte standart alt bölümleme üç 0’dan olu ş tu ğ u için ana konuya üç 0 konulduktan sonra anahtar numara ve tablo numarası eklenir.

21 Standart alt bölümler Bu noktada dikkat edilmesi gereken, standart alt bölümler için 0 uygulama, sadece ilgili ana konu numarasını ilgilendirir. Arkasından gelen di ğ er numaraları ilgilendirmez Standart alt bölümler Sadece 330 numarasını ilgilendirir , v.b di ğ er numaraları ilgilendirmez.

22 Prof. Dr. Bülent YILMAZ Ar ş. Gör. Tolga ÇAKMAK BBY 206 Bilginin Organizasyonu Uygulama II Ders Notları


"Prof. Dr. Bülent YILMAZ Ar ş. Gör. Tolga ÇAKMAK BBY 206 Bilginin Organizasyonu Uygulama II Ders Notları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları