Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARDIŞIK SAYILAR ARDIŞIK DOĞAL SAYILAR Birbirinin peşi sıra gelen sayılara ARDIŞIK DOĞAL SAYI denir. ÖRNEK: 0,1,2......9,10,11.....99,100,101 gibi. NOT:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARDIŞIK SAYILAR ARDIŞIK DOĞAL SAYILAR Birbirinin peşi sıra gelen sayılara ARDIŞIK DOĞAL SAYI denir. ÖRNEK: 0,1,2......9,10,11.....99,100,101 gibi. NOT:"— Sunum transkripti:

1 ARDIŞIK SAYILAR ARDIŞIK DOĞAL SAYILAR Birbirinin peşi sıra gelen sayılara ARDIŞIK DOĞAL SAYI denir. ÖRNEK: 0,1,2......9,10,11.....99,100,101 gibi. NOT: ARDIŞIK DOĞAL SAYILAR ARASINDAKİ FARK DAİMA 1’ DİR.

2 ARDIŞIK DOĞAL SAYILARLA İLGİLİ PROBLEM ÇÖZME Ardışık iki doğal sayının toplamı verildiğinde: Büyük sayıyı bulmak için 1 ile toplayıp 2’ye böleriz. Küçük sayıyı bulmak için 1’i çıkarıp 2’ye böleriz.

3 ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ Prob.1) Ardışık iki doğal sayının toplamı 241’dir. BÜYÜK ve K ÜÇÜK sayıyı bulunuz. Çözüm: 241 + 1 = 242 i ki büyük sayı 242 : 2 = 121 b üyük sayı ya da 241 - 1 = 240 i ki küçük sayı 240 : 2 = 120 k üçük sayı

4 ARDIŞIK TEK DOĞAL SAYILAR 1,3,5......9,11,13.....77,79,81.....99,101.......gibi. Aralarında 2’şer fark bulunan tek sayılara A RDI Ş IK TEK SAYILAR denir. Bundan da anlayacağımız gibi A RDI Ş IK TEK SAYILAR arasında daima 2 fark bulunur.

5 ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ Prob.1) Ardışık iki tek sayının toplamı 204’tür. Büyük sayı kaçtır? Çözüm: K uralı hatırlayalım. A AA Ardışık tek d dd doğal sayılar arasındaki fark 2’ydi. Buna göre; büyük sayıyı bulmak için 2 ile toplayıp 2’ye böleriz. 204 + 2 = 206 i ki büyük sayı 206 : 2 = 103 b üyük sayı.

6 ARDIŞIK ÇİFT DOĞAL SAYILAR 2’şer ritmik saymayı 1.sınıftan beri biliyoruz....8,10,12.....44,46,48......96,98,100....gibi. Birbirinin peşi sıra gelen çift s ayılara A RDI Ş IK Ç İ FT SAYILAR denir. Ardışık çift sayılar arasındaki fark da daima 2 ’ dir.

7 ARDIŞIK ÇİFT SAYILARLA İLGİLİ ÖRNEK PROBLEM Prob.1) Ardışık iki çift sayının toplamı 662’dir. B üyük ve küçük sayıyı bulunuz. Çözüm: K KK Kuralı tekrar hatırlayalım. Ardışık çift sayılar arasındaki fark daima 2’ydi. Büyük sayıyı ya da küçük sayıyı bulmak için ne yapıyorduk? 662 + 2 = 664 iki büyük sayı 664 : 2 = 332 büyük sayı ya da 662 – 2 = 660 i ki küçük sayı 660 : 2 = 330 k üçük sayı

8 ARDIŞIK ÜÇ DOĞAL SAYININ TOPLAMI VERİLDİĞİNDE Örnek Prob.1) Ardışık üç doğal sayının toplamı 225’tir. Büyük sayı kaçtır? Çözüm: Üç kardeş arasında birer yaş fark olduğunu biliyoruz. O halde üçe bölersek d irek olarak O RTANCA k kk kardeşi yani o rtanca s ss sayıyı buluruz. 225 : 3 = 75 ortanca sayı 75 + 1 = 76 büyük kardeş (SAYI) 75 – 1 = 74 küçük kardeş yani küçük sayı

9 ARDIŞIK ÜÇ TEK YA DA ÇİFT SAYININ TOPLAMI VERİLDİĞİNDE Ör.Prob.1) A AA Ardışık üç çift doğal sayının toplamı 966’dır.Büyük sayı kaçtır? Çözüm: A rdışık çift ve tek sayılar a rasındaki farkın daima 2 olduğunu b iliyoruz. 3 adet, 5 adet, 7 adet gibi daha fazla tek sayıdaki ardışık tek ya da çift sayıların toplamı verildiğinde DA İ MA ORTANCA sayı olacağını unutmayalım. veya

10 PROBLEMİN ÇÖZÜMÜNE GEÇİŞ Ardışık ü ç çift say ı n ı n toplamının 966 olduğunu biliyoruz. Direk olarak 3’böleriz ve ortanca sayıyı buluruz. Ortanca sayının 2 fazlası B ÜYÜK sayıdır. Ortanca sayının 2 eksiği K ÜÇÜK sayıdır. Buna göre: 9 66 : 3 33 3 = 322 ortanca sayı 3 322 + 2 22 2 = 3 33 324 büyük sayı


"ARDIŞIK SAYILAR ARDIŞIK DOĞAL SAYILAR Birbirinin peşi sıra gelen sayılara ARDIŞIK DOĞAL SAYI denir. ÖRNEK: 0,1,2......9,10,11.....99,100,101 gibi. NOT:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları