Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMERİKA’NIN KEŞFİ AMERİKA’NIN KEŞFİ Amerika'nın co ğ rafi olarak ilk keşfi 10.yüzyılda Grönland'ın do ğ usunda bir koloni kuran İ zlandalılar tarafından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMERİKA’NIN KEŞFİ AMERİKA’NIN KEŞFİ Amerika'nın co ğ rafi olarak ilk keşfi 10.yüzyılda Grönland'ın do ğ usunda bir koloni kuran İ zlandalılar tarafından."— Sunum transkripti:

1 AMERİKA’NIN KEŞFİ AMERİKA’NIN KEŞFİ Amerika'nın co ğ rafi olarak ilk keşfi 10.yüzyılda Grönland'ın do ğ usunda bir koloni kuran İ zlandalılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Fakat gerçek anlamda sosyal keşif 1492 yılında Kristof Kolomb'un yolculu ğ u sonucundadır.

2

3 O tarihlerde Asya ile ticaret yapmak isteyen Avrupalılar arada engel teşkil eden Türkler karşısında sürekli yenilgi aldıkları için Do ğ u'ya başka yollardan ulaşmaya çalışıyorlardı. Hindistan'a batıdan ulaşma çabasıyla yola çıkan İ talyan kaşif Kristof Kolomb, 12 Ekim 1492 yılında sadece yerlilerin yaşadı ğ ı bu kıtaya ayak bastı ğ ında bir Do ğ u Asya adasına vardı ğ ını zannetmişti. Aslında ayak bastı ğ ı ada Bahama Adaları'ndan biriydi.

4

5 İ lk kez 1507 yılında Waldseemuller isimli amatör bir Alman co ğ rafyacı bir makalesinde bu yeni kıtaya Amerigo Vespucci'den esinlenerek "Amerika" dedi. Kıtanın adını "Columbia" yapma girişimlerine karşı bu isim çok tuttu ve daha sonra kuzeydeki büyük karaların da keşfedilmesiyle Kuzey ve Güney Amerika olarak ikiye ayrıldı.

6

7 AMER İ KA’YA GÖÇ AMER İ KA’YA GÖÇ Amerika Kıtası'nın 1492'de Avrupalılar tarafından keşfinden sonra İ spanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İ ngilizler, buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi oldular. İ ngilizler, Amerika'daki topraklarını genişlettikten sonra, İ ngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek koloniler kurdular

8 GÖÇÜN NEDENLER İ GÖÇÜN NEDENLER İ Siyasi baskılardan kaçmak ve özgürlük ortamından faydalanmak. Dini inançlarını özgürce yaşayabilmek. Yeni dünyanın yeni ortamını bilmek ve maceraya katılmak. Kendi ülkelerinde bulamadıkları ekonomik ve sosyal imkanları yakalayabilmek. Do ğ al zenginliklerden faydalanabilmek.Yeni kaynaklar bulmak.

9

10 18. yüzyıl ortalarında, bu kolonilerin sayısı 13'e yükseldi ve bu Onüç Koloni, Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturdu.

11

12 Amerika Kıtası, insanlar için yeni olanaklar ve yeni bir hayat sa ğ ladı. Daha sonra, bu koloni sistemi sömürgecilik politikasına dönüştü. İ ngiliz kolonileri, Birleşik Krallık'a endüstri konusunda hizmet ediyordu. İ ngilizler kolonilerden vergi alıyordu.

13

14 Koloniler zaman içinde İ ngiliz devletinden farklı bir kimlik geliştirmeye başladı. Nüfus hızla büyüyor, tarıma dayalı ekonomi gelişiyor, iş adamları ticari ataklarda bulunuyordu. Dinsel yapıda da farklılık vardı. Avrupa'dan gelenler tutucu bir protestanlık geliştirmişti

15

16 ABD do ğ al kaynaklarının zenginli ğ i, genç ve dinamik bir insan gücüne sahip olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşti. Ancak 1861-1865 yılları arasında çıkan Amerikan İ ç Savaşı ülkeyi parçalanma tehditi altına soktu. Savaş kuzeydeki eyaletlerin başarısıyla sonuçlandı ve ABD tekrar hızlı bir gelişme dönemine girdi. 20. yüzyıl başlarında çıkan I. Dünya Savaşı'nın İ tilaf Devletleri tarafından kazanılmasında önemli bir rol oynadı. II. Dünya Savaşı'nda da Almanya, İ talya ve Japonya'ya karşı büyük bir başarı kazanan ABD artık bir süper güç haline gelmişti.

17

18 NÜFUS B İ LG İ LER İ NÜFUS B İ LG İ LER İ Nüfus: 307,212,123 (Temmuz 2009 verileri) Nüfus Artış Oranı: %0.91 (2006 verileri) Mülteci oranı: 3.18 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini) Bebek Ölüm Oranı: 6.43 ölüm/1,000 do ğ an bebek (2006 tahmini)

19

20 Ortalama hayat süresi: Erkeklerde: 75.02 yıl Kadınlarda: 80.82 yıl (2006 verileri) Ortalama çocuk sayısı: 2.09 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)

21

22

23 HIV/AIDS – hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.6 (2003 verileri) HIV/AIDS – hastalı ğ ı olan insan sayısı: 950,000 (2003 verileri) HIV/AIDS – hastalıklarından ölenlerin sayısı: 14,000 (2003 verileri)

24 Nüfusun etnik da ğ ılımı: beyaz %81.7, zenci %12.9, Asyalı %4.2, Kızılderili %1, Hawai ve di ğ er Pasifik Ada yerlileri %0.2 (2003) Din: Protestan %52, Roma Katolikleri %24, Musevi %1, di ğ er %12, inançsız %10 (2002)

25

26 Diller: İ ngilizce, İ spanyolca Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler Toplam nüfusta: %99 Erkekler: %99 Kadınlar: %99 (2003 verileri)

27

28

29

30 HAZIRLAYAN HAZIRLAYAN NA İ LE ÖKSÜZ 10/B 1026


"AMERİKA’NIN KEŞFİ AMERİKA’NIN KEŞFİ Amerika'nın co ğ rafi olarak ilk keşfi 10.yüzyılda Grönland'ın do ğ usunda bir koloni kuran İ zlandalılar tarafından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları