Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM"— Sunum transkripti:

1 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
‘‘BT İŞGÜCÜ VE İŞGÜCÜNDE BT YETENEĞİ’’ Hazırlayanlar: Hakan GÜRSOY M.Tahir ÖKSÜZ Ders Sorumlusu Doç.Dr.İ.Gökhan BİLGİN

2 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
ENFORMATİK YÜZYIL BİLGİ ÇAĞI

3 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
21.YÜZYILDA İŞGÜCÜ Daha araştırmacı, Mukayese ve sentez yeteneği, İnsan ilişkileri kuvvetli, Daha yaratıcı ve değişen koşullara uyumlu, Öğrenebilme yeteneğine haiz, İkna kabiliyeti yüksek ve daha yaratıcı.

4 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
İmalat sanayisine ve kas gücüne dayalı bir ekonomi. Hizmet ve bilgi teknolojisine dayalı bir ekonomik yapı.

5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
1. Gayri safi yurtiçi hasılaya sağlayabileceği doğrudan katkı, 2. Ekonominin genelinde getirdiği verimlilik artışı ve istihdam yaratma potansiyeli.

6 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
Bilişim alanında nitelikli iş gücü yetiştirilmesi en önemli öncelik olmalıdır. Çünkü sektörün gelişmesinin, ‘‘alın terine’’ bağlı değil, ‘‘akıl terine’’ bağlı olduğu bir gerçektir.

7 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
Dünyada büyümeye devam eden BİT sektörünün 2014 yılında 5 trilyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin BİT ekonomisindeki yeri ise 1.2 trilyon dolar büyüklüğündeki Avrupa BİT pazarının yüzde 2’sini, 4.1 trilyon dolarlık global pazarın yüzde 0,75’ini oluşturmaktadır.

8 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
BİT Sektörünün 2012 yılı büyüklüğü (milyar TL) Donanım pazarı Yazılım ve hizmet pazarı Elektronik haberleşme pazarı e-ticaret pazarı Savunma sanayi pazarı Çağrı merkezi pazarı Mobil cihazlar pazarı

9 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
Bilişim sektöründeki istihdamın 2011 yılında 125 bin olduğu, 2012 yılında bu rakamın yüzde 20’lik bir büyümeyle 153 bine ulaştığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur yılında bu yönde bir artış olacağı değerlendirilmiştir.

10 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
GSM, telekomünikasyon, finans ve bankacılık sektörleri başta olmak üzere bilişim sektöründe her yıl 45 bini bulan teknik eleman açığı, piyasadaki az sayıdaki nitelikli elemanı kapma yarışına dönüştü.

11 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
Devlet ve özel okullarla, özel kurslardan mezun olanlar hesap edildiğinde bile yıllık açık 45 bin civarında yılında bu sayının 213 bin olacağı tahmin ediliyor.

12 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
BT Profesyonelleri

13 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
Yazılım ve uygulama geliştiricileri ve analistleri; sistem analistleri, yazılım geliştiricileri, web ve çoklu ortam geliştiricileri, uygulama programcıları, Veri tabanı ve ağ uzmanları; veri tabanı tasarımcıları ve yöneticileri, sistem yöneticileri, bilgisayar ağları ile ilgili profesyonel meslek mensupları.

14 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
Belirli uygulamalar için bilgi teknolojileri, donanım, yazılım ve benzer kavramları araştırır, planlar, tasarlar, yazar, test eder, geliştirir ve önerilerde bulunurlar.

15 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
İlkeler, politikalar ve işlemler dahil ilişkili dokümantasyonu geliştirirler; optimal performans, veri bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak için veri tabanları ve diğer bilgi sistemlerini tasarlar, geliştirir, kontrol eder, bakımını yapar ve desteklerler.

16 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
Ortaöğretim seviyesindeki mesleki eğitim programları, Ön lisans, Lisans, Lisansüstü eğitim programları, önem arz etmektedir.’’

17 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
İş yapma tarzlarında yeni modellerin geliştirilmesini sağlamış, Yeni pazarlar, Yeni ürünler, Yeni iş alanları ve Yeni organizasyon yapıları, ortaya çıkarmıştır

18 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
Yüksek bilgi ve beceriye sahip mühendisler, Yazılım geliştirenler, Sis­tem analistleri ve Programcılar, Temel ve orta düzeydeki teknik çalışanlar, Bu teknolojileri kullanma becerisine sahip diğer çalışan­lar.

19 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
Bilişimde en çok aranan 10 pozisyon Yazılım Geliştirme Uzmanı Sekreter Web Tasarım ve Grafik Uzmanı Satış Temsilcisi Bilgi İşlem Uzmanı İş Analisti Sistem Mühendisi Proje Sorumlusu Teknik Servis Elemanı Müşteri Temsilcisi

20 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
En çok başvurulan 10 pozisyon Yazılım Geliştirme Uzmanı Sekreter Web Tasarım ve Grafik Uzmanı Kurumsal Satış Temsilcisi Bilgi İşlem Uzmanı İş Analisti Endüstri Mühendisi Sistem Destek Uzmanı Muhasebe Uzmanı Yönetici Asistanı

21 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
Sektörün çözüm bekleyen başlıca sorunları Nitelikli iş gücü açığı, Yüksek vergi ve karmaşık vergi yapısı, Girişim sermayesi eksikliği, Fiyat odaklı kamu ihale politikaları, Ar-Ge teşvikleri ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar,

22 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
Sektörün çözüm bekleyen başlıca sorunları Fikri mülkiyet hakları ile ilgili düzenlemelerin yetersizliği, Üniversite sanayi işbirliğinin yetersizliği, Dış ticaret mevzuatı uygulamaları sorunları, Dış kaynak kullanım yetersizliği.

23 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM

24 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM

25 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM

26 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM

27 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM

28 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM

29 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
İşgücünde BT Yeteneği

30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
BT Yeteneği: Hız, Geniş ve doğru bilgi Otomasyon Analitik raporlama Çoklu erişim Kontrol

31 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
BT Yeteneklerinin Yararları: A) Rasyonelleştirme yararları Örneğin, avukatlar dökümanı inceleyecekleri zaman döküm almaları gerekmeden ekran üzerinde düzeltmelerini yapabilirler. B) Kontrol Yararları Örneğin sekreterler, avukatlar için randevu alacakları zaman müşteri karlılığı ve önemi ile ilgili bilgiden yola çıkarak, hukuk bürolarındaki çoğu toplantıları çizelgeleyebilirler. Dolayısıyla avukatların bu süreçleri kısalır. C) Örgütsel Yararlar Örneğin aynı zamanda, farklı yerlerde bulunan avukatlar, güncelleştirilmiş dokümana erişebilmektedir. D) Pazar Yararları Örneğin, online yasal hizmetler, hukuk firmaları için ilave gelir kaynağı yaratabilmektedir.

32 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
Araştırma: 2010 yılında Public Personnel Management’da yayınlanan bir makalede BT ve İKY ilişkilerini içeren bir araştırma yer almaktadır. BT uygulamalarının farklı sektörlerde İK üzerine etkisini araştırmaktadır. 200 firmaya davetiye gönderilmiş ve 104 tanesi cevap vermiştir. Araştırmaya katılan firma profilleri %44’ü hükümet, %28 kamu ve %27 si özel sektördür.

33 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
SONUÇ: BT yeteneklerinin farklı sektörlerde kullanımı iş alanlarına göre farklılık göstermektedir. BT’nin planlamada ve yönetimden büyük etkileri olduğu gözlenmekte. İkinci olarak da BT uygulamalarının da çeşitli görevlerde ciddi farklılıklar oluşturduğu gözlenmiştir. BT yöntemleri İKY’de gerektiği kadar kullanılmıyor.

34 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
Karaata, E.Selçuk, Dünya Ekonomik Forumu Tarafından Yayımlanan (Bilişim Sektörü Perspektifinden) Birbiriyle Bağlantılı Olmaya (Şebekeler / Ağlar İçinde Olmaya) Hazırlık Endeksi Hakkında Bilgi Notu Bankası, 2012 Aksoy, Beyhan, Bilgi Teknolojileri ve Yeni Çalışma İlişkileri, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3, Temmuz 2012, ss Aysıt, Tansel, 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış, 2012, TÜSYAD-T/ /536 Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Çalışmalarına İlişkin Kapsam Dokümanı Türkiye Bilişim Derneği, 2012 Yılı Değerlendirme Raporu, Bilişim 2012 Türkiye Bilişim Derneği, 2013 Yılı Değerlendirme Raporu, Bilişim 2013 Akçomak, Semih, İşgücü Piyasasındaki Güncel Dinamikler: Teknoloji, küreselleşme ve ithal girdi kullanımı thorID=148

35 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM
MISHRA, Alok, AKMAN, İbrahim, Information Technology in Human Resource Management: An Empirical Assessment, Public Personnel Management Volume 39 No. 3 Fall 2010 TÜREN, Ufuk, GÖKMEN, Yunus, TOKMAK, İsmail, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi: İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetlerinin Aracılık Rolü, Business and Economics Research Journal Volume 4 Number 4, 2013 OKTAL, Dr.Özlem, STRATEJİK UYUM, BT DEĞERİ VE ÖRGÜTSEL ANALİZ


"BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları