Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ"— Sunum transkripti:

1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TS 18001:2004 / TS 18001:2008 REVİZYONU KAPSAMINDA STANDARD MADDELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İSTANBUL PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 09 HAZİRAN 2008 İSTANBUL

2 TS 18001:2004 ile TS 18001:2008 arasındaki değişiklikler
GÜNDEM Geçiş aşaması hakkında firmaların yapması gerekenler ile ilgili İstanbul Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürümüz Sn Ahmet Nursi KARTAL ‘ın açıklamaları TS 18001:2004 ile TS 18001:2008 arasındaki değişiklikler Çay ve Kahve arası TS 18001:2004 ile TS 18001:2008 arasındaki değişiklikler - Devam Soru Cevaplar

3 Kısaca Değişikliklerin Amacı;
Yeni versiyon ISO 14001:2004 ile aynı madde sırasını izlemekte ve ISO 14001:2004’deki değişiklikleri içermektedir. Böylece ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 ile daha fazla yakınlaştırılarak uyumlu hale getirilmiştir. Bunun Yönetim Sistemi entegrasyonunu teşvik etmesi ve OHSAS’a olan ilgiyi arttırması beklenmektedir. OHSAS 18001:2008 aynı zamanda daha sonuç odaklı hale gelmiştir.

4 Geçiş aşamasında TSE’nin izleyeceği yöntem;
Bilindiği üzere TS 18001:2004 standardı Nisan 2008’de revize edilerek TS 18001:2008 standardı kabul edilmiştir. Konu ile ilgili olarak OHSAS Yürütme Komitesi’nin tarih ve 192 sayılı toplantısında yeni müracaatların ve halen belgesi devam eden kuruluşların durumları ile ilgili alınan karar aşağıda verilmiştir.

5 TS 18001:2004 standardına göre belgesi devam eden kuruluşların;
Geçiş aşamasında TSE’nin izleyeceği yöntem; TS 18001:2004 standardına göre müracaatların en son tarihine kadar yapılabilmesine ve alınan belgelerin geçerlilik süresinin olarak düzenlenmesine , TS 18001:2004 standardına göre belgesi devam eden kuruluşların;  a) Belge geçerlilik tarihi ’dan daha sonraki bir tarihe kadar olan kuruluşların belge geçerlilik tarihinin olarak belirlenmesine,

6 Geçiş aşamasında TSE’nin izleyeceği yöntem;
b) TS 18001:2004 standardına göre belge yenileme tetkiklerinin en son tarihine kadar yapılmasına ve belge geçerlilik tarihinin olarak belirlenmesine,

7 Geçiş aşamasında TSE’nin izleyeceği yöntem;
c) tarihinden sonra TS 18001:2004 standardına göre belge yenileme tetkiki yapılmamasına ve bu tür kuruluşlara TS 18001:2008 standardına göre Belge Yenileme (Geçiş) tetkiki yapılmasına karar alınmıştır.

8 DEGİŞİKLİKLER Aşağıdaki sunularda TS 18001:2004 ve
TS 18001:2008 standardları arasındaki değişiklikler renklendirilerek açıklanmıştır. Kırmızı renkli yazılar yeni eklenen ifadelerdir. Mavi renkli ifadeler ise TS 18001:2008 de olmayan ifadelerdir.

9 TS 18001:2004 TS :2008 1.KAPSAM 1. KAPSAM Bu standard, bir kuruluşun iş Sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu, İSG performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartları da kapsamaz. Bu standard aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir; Bu standard, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesini ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standard, İSG performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartları da kapsamaz. Bu standard aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir,

10 TS 18001:2004 TS :2008 1.KAPSAM 1. KAPSAM a) Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İSG yönetim sistemi oluşturmak, b) Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek, c) Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,

11 TS 18001:2004 TS :2008 1.KAPSAM 1. KAPSAM d) Bu uyumu başkalarına göstermek, e) Kuruluşun İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini sağlamak, f) Bu standardın şartları ile uyumun sağladığını tayin ve bu durumu beyan etmek. d) Aşağıdakileri uygulamak suretiyle bu İSG standardına uygunluğu göstermek: 1) Kendi durumunu değerlendirmek ve kendisi tarafından beyanda bulunmak, 2) Müşteriler gibi kuruluş üzerinde ilgisi olan taraflardan uygunluğunun teyidini istemek,

12 TS 18001:2004 TS :2008 1.KAPSAM 1. KAPSAM 3) Kuruluş dışındaki bir taraftan kendi beyanının uygunluğunun teyidini istemek, 4) Kuruluşun İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini istemek.

13 TS 18001:2004 TS :2008 1.KAPSAM 1. KAPSAM Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir İSG yönetim sistemine dahil edilmesi amaçlanmıştır. Uygulamanın kapsamı kuruluşun İSG politikası, faaliyetlerin yapısı ile çalışmaların riskleri ve karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olacaktır. Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir İSG yönetim sistemine dâhil edilmesi amaçlanmıştır.

14 TS 18001:2004 TS :2008 1.KAPSAM 1. KAPSAM Bu standard ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmıştır. Bu standard ile iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmış olup çalışanların refah/sağlık programları, ürün güvenliği ve mülkiyet hasarı veya çevre etkisi gibi diğer sağlık ve güvenlik alanlarının ele alınması maçlanmamıştır.

15 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
Bu standardın amaçları bakımından aşağıdaki terimler ve tarifler geçerlidir. 3.1 Kaza Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay. Olay tanımının içinde açıklanmıştır.

16 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler 3.2 Tetkik
Faaliyet veya faaliyetlerle bağlantılı sonuçların, planlanan düzenlemelere uygunluğunu ve bu düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını , kuruluşun politikasını ve hedeflerini (Madde 3.9) gerçekleştirmek için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan sistematik inceleme. “Tetkik kriterlerinin” karşılanma derecesini belirlemek amacıyla “tetkik delillerinin” elde edilmesi ve objektif olarak değerlendirilmesi için yapılan sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş proses. [ISO 9000, Madde 3.9.1]

17 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
Not 1– Bağımsız olmak için kuruluş dışından olmak şart değildir. Birçok durumda, özellikle küçük kuruluşlarda, bağımsızlık tetkik edilen faaliyetten sorumlu olmamak ile gösterilebilir. Not 2– “Tetkik delili” ve “tetkik kriterleri” konusunda daha fazla bilgi için ISO 19011’e bakılmalıdır.

18 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
3.3 Sürekli iyileştirme Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek için, İSG yönetim sistemini geliştirme prosesi. Not - Prosesin aynı anda faaliyet gösterilen tüm alanlarda gerçekleştirilmesi gerekmez. Kuruluşun (Madde 3.17), İSG politikasına (Madde 3.16) bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını (Madde 3.15) iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini (Madde 3.13) geliştirmek için tekrarlanan proses. Not 1- Prosesin aynı anda faaliyet gösterilen tüm alanlarda gerçekleştirilmesi gerekmez. Not 2- ISO 14001, Madde 3.2’den uyarlanmıştır.

19 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler 3.4 Tehlike
İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum. 3.6 Tehlike İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması (Madde 3.8) veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.

20 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3 .Terimler ve tarifler
3.5 Tehlike tanımlaması Bir tehlikenin (Madde 3.4) varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi. 3.7 Tehlike tanımlaması Bir tehlikenin (Madde 3.6) varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.

21 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler 3.6 Olay
Kazaya sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan oluşum. 3.9 Olay Yaralanmaya veya (ciddiyet seviyesinden bağımsız olarak) sağlığın bozulmasına (Madde 3.8) veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan, işle ilgili olaylar. Not 1- Kaza, yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır.

22 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3 .Terimler ve tarifler
Not - Hastalığa, ölüme, yaralanmaya , zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylara “hasarsız olay” denir. Olay terimi “hasarsız olay” ları da kapsar. Not 2- Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara “hasarsız olay”, “tehlikeli oluşum” gibi adlar verilir. Not 3- Acil durum (Madde 4.4.7) olayın özel bir tipidir.

23 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
3.7 İlgili taraflar Kuruluşun İSG performansı ile ilgilenen, ya da bu performanstan etkilenen kişi veya grup. 3.10 İlgili taraf İş yerinin (Madde 3.23) içinde veya dışında olan ve kuruluşun (Madde 3.17) İSG performansı (Madde 3.15) ile ilgilenen ya da bu performanstan etkilenen kişi veya grup.

24 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler 3.8 Uygunsuzluk
Doğrudan ya da dolaylı olarak yaralanma, hastalık, malın hasar görmesi, işyerinin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek; yönetim sistemi performansından, kanunlardan, prosedürlerden, uygulamalardan ve çalışma standardlarından veya benzerlerinden herhangi bir sapma. 3.11 Uygunsuzluk Bir şartın yerine getirilmemesi. [ISO 9000, Madde 3.6.2, ISO 14001, Madde 3.15] Not - Uygunsuzluk, aşağıdakilerden herhangi bir sapma olabilir: - İlgili çalışma standardları, uygulamalar, prosedürler, yasal zorunluluklar, vb. - İSG yönetim sistemi (Madde 3.13) şartları.

25 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3 .Terimler ve tarifler
3.9 Hedefler Kuruluşun kendisi için başarmak üzere koyduğu İSG performansı türünden amaçlar. 3.14 İSG hedefi Kuruluşun (Madde 3.17) ulaşmak için belirlediği, İSG performansı (Madde 3.15) cinsinden İSG amacı. Not 1 - Uygulanabilir durumlarda hedefler miktar olarak belirtilmelidir. Not 2 - Madde gereğince, İSG hedefleri İSG politikası (Madde 3.16) ile uyumlu olmalıdır.

26 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
3.10 İş sağlığı ve güvenliği Çalışanların, geçici işçilerin, yüklenici personelinin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen faktörler ve şartlar. 3.12 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) İş yerindeki (Madde 3.23) çalışanların veya diğer işçilerin (geçici işçiler ve yüklenici personeli dâhil), ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi mümkün olan şartlar ve faktörler.

27 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
Not - Doğrudan iş yerinde bulunanların veya iş yeri faaliyetlerine maruz kalanların dışındaki kişilerin sağlık ve güvenliğinden sorumlu olma konusunda kuruluşlar yasal hükümlere tabi olabilir.

28 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
3.11 İSG yönetim sistemi Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG risklerinin yönetimini kolaylaştıran tüm yönetim sisteminin bir parçası. 3.13 İSG yönetim sistemi Kuruluşun (Madde 3.17) İSG politikasını (Madde 3.16) geliştirmek ve uygulamak ve İSG risklerini (Madde 3.21) yönetmek için kullanılan tüm kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası. Not 1 - Bir yönetim sistemi politikanın ve hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflerin elde edilmesi için kullanılan, birbiriyle ilişkili bir elemanlar dizisidir.

29 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
Bu,kuruluş yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumluluklarını ve uygulamalarını, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli kaynakları kapsar. Not 2 - Bir yönetim sistemi kuruluşun yapısını, planlama faaliyetlerini (örneğin risk değerlendirmesi ve hedeflerin belirlenmesi dâhil), sorumluluklarını, uygulamalarını, prosedürlerini (Madde 3.19) proseslerini ve kaynaklarını kapsar. Not 3 - ISO 14001, Madde 3.8’den uyarlanmıştır.

30 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3 .Terimler ve tarifler
3.12 Kuruluş Kendi fonksiyonları ve yönetimi olan; birleşik veya ayrı, kamu veya özel, şirket, işletme, firma, teşebbüs, enstitü, kurum veya bunların bir parçası. Not - Birden fazla işletme birimi olan kuruluşlar için bir işletme birimi kuruluş olarak tarif edilebilir. 3.17 Kuruluş Kendi fonksiyonları ve yönetimi olan, birleşik veya ayrı, kamu veya özel, şirket, işletme, firma, teşebbüs,enstitü, kurum veya bunların bir parçası. [ISO 14001, Madde 3.16]

31 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler 3.13 Performans
Kuruluşun İSG politika ve hedefleri temel alınarak, sağlık ve güvenlik risklerinin kontrolü ile ilişkili İSG yönetim sisteminin ölçülebilir sonuçları. Not - Performans ölçümü, İSG yönetim faaliyet ve sonuçlarının ölçülmesini kapsar. 3.15 İSG performansı Kuruluşun (Madde 3.17) İSG riskleri (Madde 3.21) yönetiminin ölçülebilir sonuçları. Not 1 - İSG performans ölçümü kuruluşun kontrollerinin etkinliğinin ölçülmesini kapsar. Not 2 - İSG yönetim sistemi (Madde 3.13) bağlamında, sonuçlar kuruluşun (Madde 3.17) İSG politikasına (Madde 3.16), İSG hedeflerine (Madde 3.15) ve diğer İSG performans şartlarına göre ölçülebilir.

32 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler 3.14 Risk
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi. 3.21 Risk Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının (Madde 3.8) ciddiyet derecesinin birleşimi.

33 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3 .Terimler ve tarifler
3.15 Risk değerlendirmesi Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı. 3.22 Risk değerlendirmesi Tehlikelerden kaynaklanan riskin (Madde 3.21) büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses.

34 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler 3.16 Güvenlik
Kabul edilemez zarar riski altında olmama durumu [ISO/IEC Guide 2]. Karşılığı yok

35 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
3.17 Katlanılabilir risk Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk. 3.1 Kabul edilebilir risk Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına (Madde 3.16) göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

36 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
3.4 Düzeltici faaliyet Tespit edilen bir uygunsuzluğun (Madde 3.11) veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem. Not 1- Uygunsuzluğun birden fazla sebebi olabilir.

37 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
Not 2- Düzeltici faaliyet uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yapılır, önleyici faaliyet (Madde 3.18) ise uygunsuzluğun ilk defa meydana gelmesini önlemek için yapılır. [ISO 9000, Madde 3.6.5]

38 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler 3.5 Doküman
Bilgi ve onu destekleyen ortam. Not - Ortam; kâğıt, manyetik, elektronik veya optik bilgisayar diski, fotoğraf, ana örnek veya bunların birleşimi olabilir. [ISO 14001, Madde 3.4]

39 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
3.8 Sağlığın bozulması Bir iş faaliyetinin veya işle ilgili durumun yol açtığı ve/veya kötüleştirdiği belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durum.

40 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
3.16 İSG politikası Kuruluşun (Madde 3.17) üst yönetimi tarafından resmen ifade edildiği şekliyle, kuruluşun İSG performansına (Madde 3.16) ilişkin genel niyetleri ve yönü. Not 1 - İSG politikası, harekete geçmek ve İSG hedeflerini (Madde 3.14) belirlemek için bir çerçeve sağlar. Not 2 - ISO 14001, Madde 3.11’den uyarlanmıştır.

41 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
3.18 Önleyici faaliyet Potansiyel bir uygunsuzluğun (Madde 3.11) veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem. Not 1 - Potansiyel uygunsuzluğun birden fazla sebebi olabilir.

42 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
Not 2 - Önleyici faaliyet uygunsuzluğun ilk defa meydana gelmesini önlemek için yapılır. Düzeltici faaliyet (Madde 3.4) ise uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yapılır, [ISO 9000, Madde 3.6.4]

43 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler 3.19 Prosedür
Bir faaliyeti veya prosesi yürütmek için belirlenmiş yol. Not - Prosedürler dokümante edilmiş veya edilmemiş olabilir. [ISO 9000, Madde 3.4.5]

44 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler 3.20 Kayıt
Elde edilen sonuçları gösteren veya yapılan faaliyetler hakkında delil oluşturan doküman (Madde 3.5). [ISO 14001, Madde 3.20]

45 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler 3.23 İş yeri
Kuruluşun kontrolü altında işle ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü her hangi bir fiziksel mahal.

46 TS 18001:2004 TS 18001:2008 3. Terimler ve tarifler
Not - İş yerinin nelerden meydana geldiğine karar verirken kuruluş (Madde 3.17) örneğin yolculuk yapmakta olan veya transit halinde bulunan (örneğin otomobil kullanan, uçakta, gemide veya trende (bulunan) personel ile bir müşterinin tesisinde veya evde çalışan personelin üzerindeki İSG etkilerini dikkate almalıdır.

47 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.İSG yönetim sistemleri unsurları
4.1 Genel şart 4 İSG yönetim sistemi şartları 4.1 Genel şartlar Kuruluş, gerekli şartları 4. Maddede belirtilen bir İSG yönetim sistemini kurmalı ve sürdürmelidir. Kuruluş, bu İSG standardının şartlarına uygun olarak bir İSG yönetim sistemini kurmalı, dokümante etmeli,sürdürmeli, sürekli olarak iyileştirmeli ve İSG yönetim sisteminin bu şartları nasıl karşılayacağını belirlemelidir. Kuruluş, İSG yönetim sisteminin kapsamını tarif etmeli ve dokümante etmelidir.

48 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.2 İSG Politikası 4.2 İSG politikası
Kuruluşun üst yönetimi tarafından onaylanmış, tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini, sağlık ve güvenlik performansını geliştirme karar ve iradesini açıkça ortaya koyan bir iş sağlığı ve güvenliği politikası olmalıdır. Bu politika; Kuruluşun üst yönetimi kuruluşun İSG politikasını belirlemeli ve onaylamalı, İSG yönetim sisteminin belirlenmiş kapsamında bu politika aşağıdaki hususları sağlamalıdır.

49 TS 18001:2004 TS :2008 4.2 İSG Politikası a) Kuruluşun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı; b) Sürekli iyileştirme için bir taahhüt içermeli; c) En azından yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermeli; a) Kuruluşun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı, b) Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içermeli, c) En azından yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermeli,

50 TS 18001:2004 TS :2008 4.2 İSG Politikası d) Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli; e) Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacı ile tüm çalışanlara duyurulmalı; d) İSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmalı, e) Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli, f) Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacı ile kuruluşun kontrolü altında tüm çalışanlara duyurulmalı,

51 TS 18001:2004 TS :2008 4.2 İSG Politikası f) İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı, g) Kuruluşun kendisine uygun ve ilgili olarak kalmasını sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmelidir. g) İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı, h) Kuruluşun kendisine uygun ve ilgili olarak kalmasını sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

52 TS 18001:2004 TS :2008 4.3 Planlama 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi Kuruluş, tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol tedbirlerin uygulanması için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir. Bu prosedürler aşağıdakileri içermelidir; Kuruluş sürekli olarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir. Tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi prosedürleri aşağıdakileri dikkate almalıdır:

53 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi - Rutin veya rutin olmayan faaliyetler; - İş yerine erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar ve ziyaretçiler dahil); a) Rutin veya rutin olmayan faaliyetler, b) İş yerine erişebilme imkânına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar ve ziyaretçiler dâhil),

54 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi - Kuruluş veya diğerleri tarafından sağlanan iş yerindeki kolaylıklar. Kuruluş, İSG hedeflerini koyarken bu değerlendirmelerin sonuçlarının ve bu kontrollerin etkilerinin dikkate alınmasını sağlamalıdır. Kuruluş bu bilgileri dokümante etmeli ve güncel tutmalıdır. c) İnsan davranışları, kabiliyetleri ve diğer insan faktörleri, d) İş yerinin dışından kaynaklanan ve iş yerinde kuruluşun kontrolü altındaki insanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileme kabiliyetine sahip olan belirlenmiş tehlikeler, e) İşyerinin civarında kuruluşun kontrolü altındaki işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler,

55 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi Tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi için kuruluşun metodolojisi; - Düzenleyici değil proaktif olmasını sağlamak için, kapsamına, yapısına ve zamanlamasına göre tarif edilmeli, Not 1 – Bu gibi tehlikelerin çevre yönüyle değerlendirilmesi daha uygun olabilir. f) Kuruluş tarafından veya başkaları tarafından temin edilmiş olan iş yerindeki altyapı, teçhizat ve malzemeler, g) Kuruluş, kuruluşun faaliyetleri veya malzemeleri üzerinde yapılan veya yapılması teklif edilen değişiklikler,

56 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi - Madde ve Madde 4.3.4’de tarif edilen tedbirlerle giderilmesi veya kontrol edilmesi gereken risklerin sınıflandırılmasını ve tanımlanmasını sağlamalı, - İşletme deneyimi ve uygulanan risk kontrol tedbirlerinin kapasiteleri ile tutarlı olmalı, h) Geçici değişiklikler dâhil İSG yönetim sisteminde yapılan değişiklikler ve bunların işletmelere, proseslere ve faaliyetlere olan etkileri, i) Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin uygulanması ile ilgili uygulanabilir yasal yükümlülükler (Ayrıca Madde 3.12’nin notuna bakılmalıdır),

57 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi - Kuruluşun şartlarının tayinine, eğitim ihtiyacının tanımlanmasına ve/veya işletme kontrollerinin geliştirilmesine girdi sağlamalı, j) İş alanlarının, proseslerin, tesislerin, makina/teçhizatın, işletme prosedürlerinin ve iş organizasyonunun tasarımı ve bunların insan kabiliyetlerine uyarlanması. Kuruluşun tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi için metodolojisi,

58 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi - Gerekli faaliyetlerin hem etkin, hem de zamanında uygulanması için izlemeyi sağlamalıdır. - Düzenleyici değil proaktif olmasını sağlamak üzere, kapsamına, yapısına ve zamanlamasına göre tarif edilmeli, - Risklerin tanımlanmasını, önceliklerinin belirlenmesini ve dokümante edilmesini ve duruma uygun olarak kontrollerin uygulanmasını sağlamalıdır.

59 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi Değişikliğin yönetilmesi için değişiklikleri uygulamadan önce kuruluş kendisindeki, İSG yönetim sistemindeki veya faaliyetlerindeki değişikliklerle ilgili İSG tehlikelerini ve İSG risklerini belirlemelidir.

60 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi Kuruluş, kontrolleri belirlerken bu değerlendirme sonuçlarının dikkate alınmasını sağlamalıdır. Kontrolleri belirlerken veya mevcut kontroller üzerinde değişiklik yapmayı planlarken aşağıdaki hiyerarşiye uygun olarak risklerin azaltılması düşünülmelidir:

61 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi a) Ortadan kaldırma, b) Yerine koyma, c) Mühendislik kontrolleri, d) İşaretler/uyarılar ve/veya diğer idari kontroller, e) Kişisel koruyucu donanım.

62 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi Kuruluş, tehlikelerin tanımlaması, risk değerlendirmesi ve belirlenen kontrollerin sonuçlarını dokümante etmeli ve bunları güncel tutmalıdır. Kuruluş, İSG yönetim sisteminin kurulmasında, uygulanmasında ve sürdürülmesinde İSG risklerinin ve belirlenen kontrollerin dikkate alınmasını sağlamalıdır.

63 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi Not - Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü hakkında daha fazla bilgi için TS 18002’ye bakılmalıdır. Not 2- Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi hakkında daha fazla bilgi için TS 18002’ye bakılmalıdır.

64 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.3.2 Yasal ve diğer şartlar
Kuruluş, kendisine uygulanabilir olan yasal ve diğer İSG şartlarını belirlemek ve bunlara ulaşmak için bir prosedür oluşturmalı ve sürdürmelidir. Kuruluş İSG yönetim sisteminin kurulmasında, uygulanmasında ve sürdürülmesinde bu uygulanabilir yasal şartların ve kuruluşun taahhüt ettiği diğer şartların dikkate alınmasını sağlamalıdır.

65 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.3.2 Yasal ve diğer şartlar
Kuruluş bu bilgileri güncel durumda tutmalıdır. Kuruluş, çalışanlarına ve diğer ilgili taraflara yasal ve diğer şartlar hakkındaki bilgileri iletmelidir. Kuruluş, kendi kontrolü altında çalışanlarına ve diğer ilgili taraflara yasal ve diğer şartlar hakkında ilgili bilgileri iletmelidir.

66 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.3 Hedefler 4.3.3 Hedefler ve programlar Kuruluş, içerisindeki her bir ilgili fonksiyon ve seviyede dokümante edilmiş iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluşturmalı ve sürdürmelidir. Not - Hedefler pratik olan durumlarda ölçülebilir büyüklüklerle ifade edilmelidir. Kuruluş, içerisindeki her bir ilgili fonksiyon ve seviyede dokümante edilmiş iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Hedefler pratik olan durumlarda ölçülebilir büyüklüklerle ifade edilmeli ve İSG politikası ile tutarlı olmalıdır.

67 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.3 Hedefler 4.3.3 Hedefler ve programlar Hedefler sürekli iyileştirme taahhüdünü de içeren İSG politikası ile tutarlı olmalıdır. Buna yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önlenmesi, uygulanabilir yasal şartlara ve kuruluşun taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluk ve sürekli iyileştirme taahhüdü dâhil olmalıdır.

68 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.3 Hedefler 4.3.3 Hedefler ve programlar Kuruluş, hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken yasal ve diğer şartları, İSG tehlikelerini, risklerini, teknolojik seçeneklerini, finansal çalıştırma ve işletme şartlarını, ilgili tarafların görüşlerini dikkate almalıdır. Kuruluş, hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken yasal şartları ve kuruluşun taahhüt ettiği diğer şartları, İSG risklerini dikkate almalıdır. Ayrıca kuruluş teknolojik seçeneklerini, finansal çalıştırma ve işletme şartlarını, ilgili tarafların görüşlerini de dikkate almalıdır.

69 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.3 Hedefler 4.3.3 Hedefler ve programlar Kuruluş, hedeflerine ulaşmak için bir programı veya programları oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Bu programlar en azından aşağıdakileri içermelidir,

70 TS 18001:2004 TS :2008 4.3.3 Hedefler 4.3.3 Hedefler ve programlar a) Kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde hedeflere ulaşılması için verilen sorumluluk ve yetki, b) Amaçlara ulaşırken kullanılacak araçlar ve zaman çizelgesi. Programlar düzenli ve planlı aralıklarla gözden geçirilmeli ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir.

71 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.3.4 İSG yönetim programları
Kuruluş, hedeflerine ulaşmak için İSG yönetim programı veya programlarını oluşturmalı ve sürdürmelidir. Bu programlar aşağıdaki dokümantasyonu içermelidir; a) Kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde hedeflere ulaşılması için verilen sorumluluk ve yetki; b) Amaçlara ulaşırken kullanılacak araçlar ve zaman çizelgesi.

72 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.3.4 İSG yönetim programları
İSG yönetim programları düzenli ve planlı aralıklarla gözden geçirilmelidir. Gerektiğinde İSG yönetim programları kuruluşun faaliyetlerinde, ürünlerinde, hizmetlerinde veya işletme şartlarındaki değişikliklere göre yeniden düzenlenmelidir.

73 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4 Uygulama ve işletme
4.4.1 Yapı ve sorumluluk 4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki Kuruluşun İSG yönetimini kolaylaştırmak için, İSG risklerini etkileyen faaliyetlerini, proseslerini yöneten, yerine getiren ve doğrulayan personelin sorumlulukları ve yetkileri ile görevleri tarif edilmeli, dokümante edilmeli ve duyurulmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği için nihai sorumluluk, üst yönetimin üzerindedir. İSG ve İSG yönetim sisteminin nihai sorumluluğunu üst yönetim üzerine almalıdır. Üst yönetim taahhüdünü aşağıdakileri uygulamak suretiyle göstermelidir: a) İSG yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması,

74 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4 Uygulama ve işletme
4.4.1 Yapı ve sorumluluk 4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki Not 1 – Kaynaklara insan kaynakları ve ihtisaslaşmış beceriler, organizasyon alt yapısı, teknoloji ve mali kaynaklar dâhildir.

75 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4 Uygulama ve işletme
4.4.1 Yapı ve sorumluluk 4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki b) Etkili İSG yönetimini kolaylaştırmak için, görevlerin, sorumlulukların ve hesap verme durumlarının tayin edilmesi, görevler, sorumluluklar ve hesap verme durumları ile yetkiler dokümante edilmeli ve duyurulmalıdır.

76 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4 Uygulama ve işletme
4.4.1 Yapı ve sorumluluk 4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki Kuruluş, üst yönetiminden bir üyeyi, (örneğin büyük bir kuruluşta yönetim kurulu üyesi veya üst düzey bir yönetici) İSG yönetim sisteminin doğru uygulanması, kuruluşun tüm alanlarında ve her proses adımındaki gerekliliklerin sağlanması için özel bir sorumluluk ile atamalıdır. Kuruluş, üst yönetiminden bir üyeyi, diğer sorumluluklarından ayrı olarak, İSG için özel sorumluluğa sahip olacak şekilde atamalıdır. Kuruluş yönetiminin atadığı bir kişi aşağıdakileri gerçekleştirmek için tarif edilmiş görev ve yetkiye sahip olmalıdır.

77 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4 Uygulama ve işletme
4.4.1 Yapı ve sorumluluk 4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki Aşağıdakileri gerçekleştirmek için, kuruluş yönetiminin atadığı bir kişi; tarif edilmiş görev sorumluluk ve yetkiye sahip olmalıdır;

78 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.1 Yapı ve sorumluluk
4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki a) İSG yönetim sistemi şartlarının bu standarda uygun olarak oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesini sağlamak; b) İSG yönetim sisteminin iyileştirilmesi için bir temel oluşturacak ve gözden geçirilmek üzere üst yönetime sunulacak İSG yönetim sistemi performansı hakkındaki raporları sağlamak. a) İSG yönetim sistemi şartlarının bu standarda uygun olarak oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak, b) İSG yönetim sisteminin iyileştirilmesi için bir temel oluşturacak ve gözden geçirilmek üzere üst yönetime sunulacak İSG yönetim sistemi performansı hakkındaki raporları sağlamak.

79 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.1 Yapı ve sorumluluk
4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki Not 2 – Üst yönetim temsilcisi (büyük kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi veya icra komitesi üyesi) hesap verme konumunu muhafaza etmek şartıyla, görevlerinden bazılarını daha alt düzeydeki bir yönetim temsilcisine devredebilir. Üst yönetim temsilcisinin kimliği, kuruluşun kontrolü altında çalışan herkese bildirilmelidir.

80 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.1 Yapı ve sorumluluk
4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki Bütün bunlar yönetimin sorumluluğu ile birlikte İSG performansının sürekli iyileştirilmesinde yönetimin taahhüdünü göstermelidir. Yönetim sorumluluğuna sahip olan bütün kişiler, İSG performansının sürekli iyileştirilmesinde yönetimin Kuruluş, iş yerindeki kişilerin üzerinde kontrol sahibi olduğu İSG hususları için sorumluluk almalarını ve kuruluşun uygulanabilir İSG şartlarına uymalarını sağlamalıdır.

81 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.1 Yapı ve sorumluluk
Yönetim, İSG yönetim sisteminin uygulanması, kontrolü ve geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamalıdır. Not - Kaynaklar; insan kaynaklarını, uzmanlaşmış becerileri, teknoloji ve finansal kaynakları içerir.

82 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.2 Eğitim, bilinç ve yeterlilik
İş yerinde, personel, İSG’ yi etkileyebilecek konularda yeterli olmalıdır. Yeterlilik, uygun eğitim, öğretim ve/veya tecrübe terimleri ile tanımlanmalıdır. Kuruluş, İş yerinde, kontrolü altında İSG’yi etkileyebilecek görevleri yapan personelin uygun eğitim, öğretim veya tecrübe itibariyle yeterli olmasını sağlamalı ve bununla ilgili kayıtları muhafaza etmelidir.

83 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.2 Eğitim, bilinç ve yeterlilik
Kuruluş, İSG riskleri ve İSG yönetim sistemi ile ilgili eğitim ihtiyacını tespit etmelidir. Kuruluş eğitimleri vermeli veya bu ihtiyacın karşılanması için tedbir almalı, alınan eğitimin veya tedbirin etkinliğini değerlendirmeli ve bununla ilgili kayıtları muhafaza etmelidir.

84 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.2 Eğitim, bilinç ve yeterlilik
Kuruluş, ilgili her seviye ve fonksiyonda çalışanların aşağıda belirtilenlerden haberdar olmasını sağlayan prosedürler oluşturmalı ve bunları sürdürmelidir; - İSG politika ve prosedürlerine, İSG yönetim sistemi gereklerine uygunluğun önemi; Kuruluş, kontrolü altında çalışanların aşağıda belirtilenlerden haberdar olmasını sağlayan prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir,

85 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.2 Eğitim, bilinç ve yeterlilik
- Kuruluşun kendi iş faaliyetlerinin, gerçek veya potansiyel faaliyetlerinin İSG üzerindeki sonuçları ve İSG’nin kişisel performansın geliştirilmesine faydaları; a) Mevcut veya potansiyel iş faaliyetlerinin, davranışlarının İSG üzerindeki sonuçları ve İSG’nin kişisel performansın geliştirilmesine faydaları,

86 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.2 Eğitim, bilinç ve yeterlilik
- Acil durumlara hazırlıklı olma ve bu durumlarda yapılması gerekenler de dahil olmak üzere İSG politika ve prosedürlerine ve İSG yönetim sisteminin şartlarına uyumdaki görevleri ve sorumlulukları (Madde 4.4.7); - Belirtilmiş işletme prosedürlerinden sapmanın potansiyel sonuçları, b) Acil durumlara hazırlıklı olma ve bu durumlarda yapılması gerekenler de dâhil olmak üzere İSG politika ve prosedürlerine ve İSG yönetim sisteminin şartlarına uyumdaki görevleri ve sorumlulukları (Madde 4.4.7), c) Belirtilmiş işletme prosedürlerinden sapmanın potansiyel sonuçları,

87 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.2 Eğitim, bilinç ve yeterlilik
Eğitim prosedürleri aşağıdaki farklı seviyeleri dikkate almalıdır; - Sorumluluk, yetenek, yeterlilik ve bilgi düzeyi, -Risk Eğitim prosedürleri aşağıdaki konulardaki farklı seviyeleri dikkate almalıdır, - Risk.

88 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.3 Danışma ve iletişim
4.4.3 İletişim, katılım ve danışma İletişim Kuruluş, uygun İSG bilgilerinin çalışanlara ve ilgili diğer taraflara iletildiğinden ve onlardan bilgi alındığından emin olunmasını sağlayan prosedürlere sahip olmalıdır. Çalışanların katılımı, işbirliği ve danışma ile ilgili düzenlemeler dokümante edilmeli ve ilgili taraflar bilgilendirilmelidir. Kuruluş, İSG tehlikeleri ve İSG yönetim sistemi ile ilgili olarak aşağıdakiler için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir, a) Kuruluşun çeşitli seviyelerinde ve fonksiyonlarındaki iç iletişim, b) Yükleniciler ve iş yerine gelen diğer ziyaretçilerle iletişim, c) Dışarıdaki ilgili taraflardan gelen ilgili iletişimin alınması, dokümante edilmesi ve cevaplandırılması.

89 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.3 Danışma ve iletişim
Katılım ve danışma Çalışanlar; - Risklerin yönetimi için politika ve prosedürlerin oluşturulması ve gözden geçirilmesine katılmalıdır, - İş yeri sağlık ve güvenliğini etkileyecek her değişiklik için görüşleri alınmalı, - Sağlık ve güvenlik konularında temsil edilmeli, Kuruluş, aşağıdakiler için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir, a) Çalışanların aşağıdaki faaliyetlere katılması, - Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesine uygun katılım, - Olay araştırmasına uygun katılım,

90 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.3 Danışma ve iletişim
Katılım ve danışma - İSG politikaları ve hedeflerinin geliştirilmesine ve gözden geçirilmesine uygun katılım. - İSG’yi etkileyen değişiklikler için danışma, - İSG konularında temsil.

91 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.3 Danışma ve iletişim
Katılım ve danışma - İSG temsilcilerinin ve yönetimin atadığı kişinin (Madde 4.4.1) kim olduğu hakkında bilgilendirilmelidir. Çalışanlar katılım düzenlemeleri hakkında ve İSG temsilcilerinin kimliği hakkında bilgilendirilmelidir. b) İSG’yi etkileyen değişiklikler için yüklenicilerle danışma. Kuruluş, ilgili İSG konularında, kuruluş dışındaki ilgili taraflarla, uygun olan hallerde danışılmasını sağlamalıdır.

92 TS 18001:2004 TS :2008 4.4.4 Dokümantasyon Kuruluş, aşağıdakileri gerçekleştirecek bilgileri kağıt veya elektronik form gibi uygun bir ortamda oluşturmalı ve sürdürmelidir; a) Yönetim sisteminin çekirdek elemanları ve onların etkileşimini açıklamak; ve b) İlgili dokümana yönlendirmeyi sağlamak, Not - Dokümantasyonun etkinlik ve verim için gerekli olan en az seviyede tutulması önemlidir. İSG yönetim sistemi dokümantasyonu aşağıdakileri içermelidir, a) İSG politikası ve hedefleri, b) İSG yönetim sisteminin kapsamının açıklaması, c) Yönetim sisteminin ana elemanları ve bunların arasındaki etkileşimin açıklaması ve ilgili dokümanlara atıf,

93 TS 18001:2004 TS :2008 4.4.4 Dokümantasyon d) Bu İSG standardının gerektirdiği dokümanlar, kayıtlar dâhil, e) İSG risklerinin yönetilmesine ilişkin olarak proseslerin etkin biçimde planlanması, yürütülmesi ve kontrolü için kuruluş tarafından gerekli olduğu belirlenen dokümanlar, kayıtlar dâhil. Not - Dokümantasyonun karmaşıklık seviyesi, tehlikelerin ve ilgili risklerin seviyesi ile orantılı olması, etkinlik ve verimlilik için gerekli olan en az seviyede tutulması önemlidir.

94 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.5 Doküman ve veri kontrolü
4.4.5 Doküman kontrolü Kuruluş, bu standardın gerektirdiği bütün dokümanları ve verileri kontrol etmek üzere aşağıdakileri sağlamak amacıyla gerekli prosedürleri oluşturmalı ve sürdürmelidir: a) Dokümanların yerleri belli olmalıdır, İSG yönetim sisteminin ve bu İSG standardının gerektirdiği dokümanlar kontrole tabi olmalıdır. Kayıtlar özel tip dokümanlardır ve Madde 4.5.4’te verilen kurallara göre kontrole tabi olmalıdır. Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak amacıyla gerekli prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir:

95 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.5 Doküman ve veri kontrolü
4.4.5 Doküman kontrolü b) Periyodik olarak gözden geçirilmeli, gerekli olduğunda revize edilmeli ve yetkili personel tarafından yeterlilikleri onaylanmış olmalıdır, a) Dokümanların yayınlanmasından önce yeterliliklerinin onaylanması, b) Dokümanların gözden geçirilmesi, gerekli olduğunda revize edilmesi ve yeniden onaylanması,

96 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.5 Doküman ve veri kontrolü
4.4.5 Doküman kontrolü c) İSG sisteminin fonksiyonlarını etkili olarak yerine getirmek için gerekli işlemlerin yapıldığı yerlerde veri ve ilgili dokümanların geçerli sürümleri bulundurulmalıdır, d) Geçersiz hale gelmiş doküman ve veriler tüm yayın ve kullanım noktalarından derhal uzaklaştırılmalı veya istenmeyen şekilde kullanılmaları engellenmelidir, c) Dokümanların değişikliklerinin ve geçerli sürüm statülerinin belirlenmesi, d) Uygulanabilir dokümanların geçerli sürümlerinin kullanım noktalarında hazır bulundurulmasının sağlanması,

97 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.5 Doküman ve veri kontrolü
4.4.5 Doküman kontrolü e) Dokümanların okunabilir ve derhal tanınabilir durumda tutulmasının sağlanması, f) İSG yönetim sisteminin planlanması ve işletilmesi için kuruluş tarafından gerekli olduğu değerlendirilen dış kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve bunların dağıtımının kontrol edilmesi,

98 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.5 Doküman ve veri kontrolü
4.4.5 Doküman kontrolü e) Yasal gereklilikler veya bilgi saklama amaçları ile veya her iki amaçla saklanan arşiv dokümanları ve verileri uygun bir şekilde belirlenmelidir. g) Geçersiz hale gelmiş dokümanların istenmeyen şekilde kullanılmalarının engellenmesi ve her hangi bir maksatla muhafaza edilmeleri söz konusu ise uygun şekilde işaretlenmesi.

99 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.6 İşletme kontrolü
Kuruluş, kontrol tedbirlerinin uygulanması gereken yerlerdeki belirlenmiş riskler ile ilgili faaliyet ve işlemleri tanımlamalıdır. Kuruluş, bakım dahil, bu faaliyetlerin aşağıdakiler ile belirli şartlar altında yürütülmesini sağlamak için gerekli planlamayı yapmalıdır; Kuruluş, belirlenmiş tehlikelerle ilgili olan ve İSG risklerinin yönetilmesi için kontrol tedbirlerinin uygulanması gereken işlemleri ve faaliyetleri tespit etmelidir. Buna değişiklik yönetimi dâhil olmalıdır (Madde 4.3.1).

100 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.6 İşletme kontrolü
a) Dokümante edilmiş prosedürlerin olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz konusu olan durumları kapsayan dokümante edilmiş prosedürlerin oluşturulması ve sürdürülmesi, Bu işlemler ve faaliyetler için kuruluş, aşağıdakileri uygulamalı ve sürdürmelidir: a) Kuruluş ve kuruluşun faaliyetleri için uygulanabilir işletme kontrolleri, kuruluş bu işletme kontrollerini genel İSG yönetim sistemine entegre etmelidir, b) Satın alınan mallar, teçhizat ve hizmetler ile ilgili kontroller,

101 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.6 İşletme kontrolü
b) Prosedürlerdeki işletme kriterlerinin hükme bağlanması, c) Kuruluş tarafından satın alınan veya kullanılan malların, donanım ve hizmetlerin tanımlanmış İSG riskleri ile ilgili prosedürlerin oluşturulması, sürdürülmesi; ilgili prosedür ve şartların tedarikçi ve yüklenicilere iletilmesi, c) Yükleniciler ve iş yerine gelen diğer ziyaretçiler ile ilgili kontroller, d) Dokümante edilmiş prosedürlerin olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz konusu olan durumları kapsayan dokümante edilmiş prosedürler,

102 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.4.6 İşletme kontrolü
d) İSG risklerini kaynaklarında ortadan kaldırmak veya azaltmak için iş yerinin tasarım, proses, tesis, makine aksamı, işletme prosedürleri ve iş organizasyonu ile bunların insan yetenekleriyle adaptasyonunu da içerecek şekilde prosedürlerin oluşturulması ve sürdürülmesi. e) Mevcut olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz konusu olan durumlar için, yapılmasının gerekliliği hükme bağlanmış işletme kriterleri.

103 TS 18001:2004 TS :2008 4.4.7 Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler Kuruluş, olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını tahmin etmek, bu durumlarda yapılacakları belirlemek ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık ve yaralanmaları önlemek veya azaltmak için plan ve prosedürler oluşturmalı ve bunları sürdürmelidir. Kuruluş, aşağıdakiler için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir: a) Potansiyel acil durum hallerinin tanımlanması, b) Bu gibi acil durum hallerinde gereken işlemlerin yapılması.

104 TS 18001:2004 TS :2008 4.4.7 Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler Kuruluş, gerçek acil durumlarda gereken işlemleri yapmalı ve olumsuz İSG sonuçlarını önlemeli veya hafifletmelidir. Kuruluş acil durumlarda yapılacak işlemleri planlarken ilgili tarafların (acil durum hizmetleri ve komşular gibi) ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.

105 TS 18001:2004 TS :2008 4.4.7 Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler Kuruluş, özellikle olayların ve acil durumların ortaya çıkmasından sonra acil durum hazırlıklarını, bu durumlarda kullanılacak planları ve prosedürleri gözden geçirmelidir. Kuruluş, pratik olan yerlerde bu gibi prosedürleri periyodik olarak da denemelidir. Kuruluş, özellikle olayların ve acil durumların ortaya çıkmasından sonra acil durum hazırlıklarını, bu durumlarda kullanılacak planları ve prosedürleri gözden geçirmelidir. Kuruluş, pratik olan hallerde, ilgili tarafları içeren acil durumlarda yapılacak işlemleri periyodik olarak denemelidir.

106 TS 18001:2004 TS :2008 4.4.7 Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler Kuruluş acil durum hazırlığını ve yapılacak işlem prosedürlerini, özellikle periyodik denemeden sonra ve acil durum hallerinin meydana gelmesinden sonra, periyodik olarak gözden geçirmelidir (Madde 4.5.3).

107 TS 18001:2004 TS :2008 4.5 Kontrol 4.5.1 Performans ölçümü ve izleme Kuruluş, İSG performansını düzenli bir temelde izlemek ve ölçmek için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir. Bu prosedürler aşağıdakilerin yapılmasını sağlamalıdır; - Kuruluşun ihtiyaçlarına uygun, hem nitel hem nicel tedbirleri sağlamalı, Kuruluş, İSG performansını düzenli bir temelde izlemek ve ölçmek için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Bu prosedürler aşağıdakilerin yapılmasını sağlamalıdır, a) Kuruluşun ihtiyaçlarına uygun, hem nitel hem nicel tedbirleri sağlamalı,

108 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.5.1 Performans ölçümü ve izleme
- Kuruluşun, İSG hedeflerine ulaşma derecesini izlemeli, - Performansın İSG yönetim programları, işletme kriterleri ve uygulanabilir yasal mevzuat şartlarına uygunluğunu izleyen proaktif tedbirleri sağlamalı, b) Kuruluşun, İSG hedeflerine ulaşma derecesini izlemeli, c) Kontrollerin etkinlik derecesini izlemeli (hem sağlık hem güvenlik için), d) Performansın İSG yönetim programları, işletme kriterleri ve uygulanabilir yasal mevzuat şartlarına uygunluğunu izleyen proaktif tedbirleri sağlamalı,

109 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.5.1 Performans ölçümü ve izleme
- Kazaları, hastalıkları, olayları (hasarsız olaylar dahil) ve yetersiz İSG performansının diğer geçmiş delillerini izlemek için düzenleyici tedbirleri sağlamalı, - Müteakip düzeltici ve önleyici faaliyetlerin analizini kolaylaştırmak için yeterli izleme ve ölçme sonuçlarının ve verilerin kaydedilmesi. e) Kazaları, hastalıkları, olayları (hasarsız olaylar dâhil) ve yetersiz İSG performansının diğer geçmiş delillerini izlemek için düzenleyici tedbirleri sağlamalı, f) Müteakip düzeltici ve önleyici faaliyetlerin analizini kolaylaştırmak için yeterli izleme ve ölçme sonuçlarının ve verilerin kaydedilmesini sağlamalı.

110 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.5.1 Performans ölçümü ve izleme
Performans ölçmesi ve izlemesi için izleme donanımı gerekiyorsa, kuruluş bu tür ekipmanların bakım ve kalibrasyonu için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir. Kalibrasyon ve bakım faaliyetlerinin kayıtları ve sonuçları muhafaza edilmelidir. Performans ölçmesi ve izlemesi için izleme donanımı gerekiyorsa, kuruluş bu tür ekipmanların bakım ve kalibrasyonu için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Kalibrasyon ve bakım faaliyetlerinin kayıtları ve sonuçları muhafaza edilmelidir.

111 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.5.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
Uygunluk taahhüdü ile tutarlı olarak (Madde 4.2 c), kuruluş uygulanabilir yasal şartlara uygunluğun periyodik olarak değerlendirilmesi için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir (Madde 4.3.2) Kuruluş periyodik değerlendirmelerin sonuçlarını muhafaza etmelidir.

112 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.5.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
Not – Periyodik değerlendirme sıklığı değişik yasal şartlar için farklı olabilir. Kuruluş, uymayı taahhüt ettiği diğer şartlara (Madde 4.3.2) uygunluğu değerlendirmelidir. Kuruluş bu değerlendirmeyi Madde ’de açıklanan yasal uygunluk değerlendirmesi ile birleştirmek veya ayrı prosedürler kullanmak isteyebilir.

113 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.5.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
Kuruluş periyodik değerlendirmelerin sonuçlarını muhafaza etmelidir. Not – Periyodik değerlendirme sıklığı değişik diğer şartlar için farklı olabilir.

114 TS 18001:2004 TS :2008 4.5.2 Kazalar,olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler 4.5.3 Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler Olayların araştırılması Kuruluş, aşağıdakiler için sorumluluk ve yetkiyi belirleyen prosedürleri oluşturmalı ve sürdürmelidir. a) Aşağıdakilerin ele alınması ve incelenmesi; - Kazalar, - Olaylar, - Uygunsuzluklar, b) Olaylardan, kazalardan ve uygunsuzluklardan gelen sonuçları hafifletmek için tedbir alınması, Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak üzere olayları kaydetmek, araştırmak ve analiz etmek için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir: a) Olayların meydana gelmesine sebep olabilen veya katkıda bulunabilen İSG eksikliklerini ve diğer faktörleri belirlemek,

115 TS 18001:2004 TS :2008 4.5.2 Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler Olayların araştırılması c) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması ve tamamlanması, d) Yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması, b) Düzeltici faaliyet ihtiyacını belirlemek, c) Önleyici faaliyet fırsatlarını tespit etmek, d) Sürekli iyileştirme fırsatlarını tespit etmek, e) Bu gibi araştırmaların sonuçlarını yayınlamak.

116 TS 18001:2004 TS :2008 4.5.2 Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler Olayların araştırılması Bu prosedürler, önerilen bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanmadan önce risk değerlendirmesi prosesine göre gözden geçirilmesini gerektirir. Potansiyel ve gerçek uygunsuzlukların sebeplerini ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir düzeltici ve önleyici tedbir, problemlerin büyüklüğü ve karşılaşılan İSG riskleri ile orantılı olmalıdır. Araştırmalar zamanında yapılmalıdır. Düzeltici faaliyet ihtiyacı veya önleyici faaliyet fırsatları Madde ’nin ilgili kısımlarına göre ele alınmalıdır. Olay araştırmalarının sonuçları dokümante edilmeli ve muhafaza edilmelidir.

117 TS 18001:2004 TS :2008 4.5.2 Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet Kuruluş, düzeltici ve önleyici faaliyetlerden kaynaklanan dokümante edilmiş prosedürlerdeki değişiklikleri uygulamalı ve kaydetmelidir. Kuruluş, gerçek ve potansiyel uygunsuzlukların ele alınması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Bu prosedürler aşağıdakiler için gerekli şartları belirlemelidir:

118 TS 18001:2004 TS :2008 Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet a) Uygunsuzlukların belirlenmesi ve bunların İSG üzerindeki etkilerini azaltmak için tedbir alınması, b) Uygunsuzlukların araştırılması ve bunların tekrarlanmasının önlenmesi için tedbir alınması,

119 TS 18001:2004 TS :2008 Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet c) Uygunsuzlukların önlenmesi için alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve bunların meydana gelmesinin önlenmesi için uygun tedbirlerin uygulanması, d) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının kaydedilmesi ve iletilmesi,

120 TS 18001:2004 TS :2008 Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet e) Yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi. Düzeltici faaliyetin veya önleyici faaliyetin yeni veya değişmiş tehlikeleri ortaya çıkarması veya yeni veya değişik kontrollere olan ihtiyacı göstermesi halinde, bu prosedürler, önerilen bütün düzeltici ve önleyici

121 TS 18001:2004 TS :2008 Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet faaliyetlerin uygulanmadan önce risk değerlendirmesi prosesine göre gözden geçirilmesini gerektirmelidir. Potansiyel ve gerçek uygunsuzlukların sebeplerini ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir düzeltici ve önleyici tedbir, problemlerin büyüklüğü ve karşılaşılan İSG riskleri ile orantılı olmalıdır.

122 TS 18001:2004 TS :2008 Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet Kuruluş, düzeltici ve önleyici faaliyetlerden kaynaklanan gerekli değişikliklerin İSG yönetim sistemi dokümantasyonuna uygulanmasını sağlamalıdır.

123 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.5.3 Kayıtlar ve kayıtların yönetimi
4.5.4 Kayıtların kontrolü Kuruluş, hem tetkik ve gözden geçirme sonuçları hem de İSG kayıtlarının tanımlanması, sürdürülmesi ve düzenlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir. Kuruluş, İSG yönetim sisteminin ve bu İSG standardının şartlarına uygunluğun ve elde edilen sonuçların gösterilmesi için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Kuruluş kayıtların tanımlanması, muhafaza edilmesi, korunması, geri alınması, tutulması ve elden çıkarılması için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

124 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.5.3 Kayıtlar ve kayıtların yönetimi
4.5.4 Kayıtların kontrolü İSG kayıtları okunaklı, ayırt edilebilir ve kapsadığı faaliyet bakımından izlenebilir olmalıdır. İSG kayıtları her an ulaşılabilir durumda olmalı; hasara, tahribata veya kaybolmaya karşı korunmuş şekilde muhafaza edilmelidir. Kayıtların muhafaza edilme zamanları tesbit edilmeli ve aydedilmelidir. İSG kayıtları okunaklı, ayırt edilebilir ve izlenebilir olarak kalmalıdır.

125 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.5.3 Kayıtlar ve kayıtların yönetimi
Kayıtlar, sistem ve kuruluş için uygun olan bir şekilde, bu standarda uygunluğu göstermek için muhafaza edilmelidir.

126 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.5.4 Tetkik 4.5.5 İç tetkik
Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak üzere periyodik iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi tetkiklerini gerçekleştirmek için bir tetkik programı ve prosedürü oluşturmalı ve sürdürmelidir. a) İSG yönetim sisteminin aşağıdakileri sağlayıp sağlamadığının tayin edilmesi; Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak üzere iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi tetkiklerinin periyodik olarak planlanan aralıklarla yapılmasını sağlamalıdır: a) İSG yönetim sisteminin aşağıdakileri sağlayıp sağlamadığının tayin edilmesi,

127 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.5.4 Tetkik 4.5.5 İç tetkik
1) Bu standardın şartları dahil, İSG yönetim sistemi için planlanmış düzenlemelere uygunluğu; 2) Düzenli bir şekilde uygulanma ve sürdürülme durumu, 3) Kuruluşun politika ve hedeflerini karşılamasındaki etkinliği. 1) Bu standardın şartları dâhil, İSG yönetim sistemi için planlanmış düzenlemelere uygunluğu,

128 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.5.4 Tetkik 4.5.5 İç tetkik
b) Önceki tetkiklerin sonuçlarının gözden geçirilmesi, c) Yönetime, tetkiklerin sonuçları hakkında bilgi sağlanması. tetkiklerin sonuçlarına dayandırılmalıdır. Prosedürler tetkikin yapılması ve sonuçların rapor edilmesi için gerekli şartlar ve sorumluluklar kadar kapsamı, sıklığı, metodolojileri ve yeterlilikleri de belirlemelidir. b) Yönetime, tetkiklerin sonuçları hakkında bilgi sağlanması. Tetkik programı kuruluşun faaliyetlerinin risk değerlendirmesine ve geçmiş tetkiklerin sonuçlarına dayalı olarak planlanmalı, oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürdürülmelidir. Tetkik prosedürleri aşağıdakileri ele alacak şekilde oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürdürülmelidir:

129 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.5.4 Tetkik 4.5.5 İç tetkik
Mümkün olan yerlerde tetkikler denetimi yapılan faaliyet için sorumluluk sahibi olanlardan bağımsız bir personel tarafından icra edilmelidir. Not - Buradaki “bağımsız” kelimesi mutlaka kuruluş dışından olması anlamına gelmemektedir. a) Tetkiklerin planlanması ve uygulanması, sonuçların bildirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması ile ilgili sorumluluklar, yeterlilikler ve şartlar, b) Tetkik kriterlerinin, kapsamının, sıklığının ve metotlarının belirlenmesi. Tetkikçilerin seçimi ve tetkiklerin yürütülmesi tetkik prosesinin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamalıdır.

130 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.6 Yönetimin gözden geçirmesi
Kuruluşun üst yönetimi, İSG yönetim sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için kendi belirlediği aralıklarla İSG yönetim sistemini gözden geçirmelidir.Yönetimin gözden geçirme prosesi, yönetimin bu değerlendirmeyi yapmasına imkan veren gerekli bilgilerin toplanmasını sağlamalıdır. Bu gözden geçirme doküman haline getirilmelidir. Yönetimin gözden geçirmesinin girdileri aşağıdakileri içermelidir: a) İç tetkiklerin ve uygulanabilen yasal şartlara ve kuruluşun uymayı taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesinin sonuçları, b) Katılım ve danışma sonuçları (Madde 4.4.3), c) Kuruluş dışındaki ilgili taraflarla yapılan iletişim, şikayetler dâhil,

131 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.6 Yönetimin gözden geçirmesi
Yönetimin gözden geçirmesi, İSG yönetim sistemi tetkik sonuçlarının, değişen durumların ve sürekli iyileştirme taahhüdünün ışığında, İSG yönetim sisteminin politikası, hedefleri ve diğer elemanlarında değişikliklere olan muhtemel ihtiyaca değinmelidir. d) Kuruluşun İSG performansı, e) Hedeflere ulaşılma derecesi, f) Olay araştırmalarının, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, g) Önceki yönetim gözden geçirmelerinin takip işlemleri, h) İSG ile ilgili olarak değişen şartlar, İSG ile ilgili yasal ve diğer şartlar dâhil, i) İyileştirme tavsiyeleri.

132 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.6 Yönetimin gözden geçirmesi
Yönetimin gözden geçirmesinin çıktıları kuruluşun sürekli iyileştirme taahhüdüne uygun olmalı ve aşağıdakilere ilişkin kararları ve işlemleri kapsamalıdır: a) İSG performansı, b) İSG politikası ve hedefleri, c) Kaynaklar, d) İSG yönetim sisteminin diğer elemanları.

133 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.6 Yönetimin gözden geçirmesi
Kuruluşun üst yönetimi, İSG yönetim sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için kendi belirlediği aralıklarla İSG yönetim sistemini gözden geçirmelidir. Yönetimin gözden geçirmesi, İSG yönetim sistemi tetkik sonuçlarının, değişen durumların ve sürekli

134 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.6 Yönetimin gözden geçirmesi
iyileştirme taahhüdünün ışığında, İSG yönetim sisteminin politikası, İSG hedefleri ve diğer elemanlarında değişikliklere olan muhtemel ihtiyaca değinmelidir. Yönetimin gözden geçirmesine ilişkin kayıtlar muhafaza edilmelidir.

135 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.6 Yönetimin gözden geçirmesi
Yönetimin gözden geçirmesinin çıktıları, iletişim ve danışma için hazır hale getirilmelidir (Madde 4.4.3). Kuruluşun üst yönetimi, İSG yönetim sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için kendi belirlediği aralıklarla İSG yönetim sistemini gözden geçirmelidir.

136 TS 18001:2004 TS 18001:2008 4.6 Yönetimin gözden geçirmesi
Yönetimin gözden geçirmesi, İSG yönetim sistemi tetkik sonuçlarının, değişen durumların ve sürekli iyileştirme taahhüdünün ışığında, İSG yönetim sisteminin politikası, İSG hedefleri ve diğer elemanlarında değişikliklere olan muhtemel ihtiyaca değinmelidir. Yönetimin gözden geçirmesine ilişkin kayıtlar muhafaza edilmelidir.

137

138

139

140

141 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Teşekkürler İSTANBUL PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ


"TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları