Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü"— Sunum transkripti:

1 Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü
Oryantasyon Programı Seminer #1 “Yazılı Sunum Teknikleri” Cengiz GÜNGÖR

2 Standart ödev formatı Ön sayfa (antet) kullanılması şart değildir.
Ödevinizi, eğer kaybederseniz, bulan kişinin ödevi size veya dersi veren hocamıza ulaştırabileceği bir şekilde dizayn ediniz : Ders kodu ve adı Dersi veren öğretim üyesi Adınız soyadınız Kaçıncı ödev olduğu Tarih Sayfa numaraları Eklerinizi Ek-A, Ek-B olarak ödevin arkası ekleyiniz. UBİ 517-Uzman Sistemler Ödev-2 01/12/2003 Dersi veren: Prof.Dr.Bahar Karaoğlan Hazırlayan: Cengiz Güngör Ekler: (Ek-A Algoritmaların çıktısı) ( 2 ) UBİ 517-Uzman Sistemler Ödev-2 01/12/2003 Dersi veren: Prof.Dr.Bahar Karaoğlan Hazırlayan: Cengiz Güngör

3 Rapor Nedir? Rapor, çalışmalarınızın geçmişini anlatan, derlenip toparlanmış bir sunum tekniğidir. Her yapılanı içermez, Özellikle sonuçsuz kalan çalışmaları koymayın Projenizin bir günlüğü değildir, Tarih sıralı yazı hoş karşılanmaz Üçüncü tekil şahıs ağzından, geçmiş zamana yönelik yazılır.

4 Raporlarınızda... Bir hikaye anlatmaktasınız
Hikayenizi ilginçleştirin. Çalışmanızı çok geniş kapsamda gösterin. Hikayenin bir başı, ortası ve sonu olmalıdır. Rapor, içerisinde şu süreçleri içerir: Bir iddianın ortaya atılması İddia ile ilgili akıl yürütmeler Örnekler İddianın araştırma ile ispatlanması

5 Bir raporun oluşturulmasında organizasyonun önemi
Akıl yürütmeleriniz esnasında dinleyiciyi yönlendirir. Sunulan her noktanın açıkça anlaşılmasını sağlar. Yazarın güvenilirliğini ispatlar. Key Concept: Organization is an important component in any argument. Not only does a clear sense of organization guide the reader through the reasoning process, but it also demonstrates the credibility of the writer--that the writer has a clear conception of the issues involved and has the ability to offer a well-crafted response to the topic. An argument that has a confusing organization--that jumps from point to point without establishing connections between topics--is less likely to be convincing to its audience. Click to reveal each item.

6 Raporun organizasyonu
Başlık Giriş Fikrin kısaca anlatımı Ana metin Cümleler Ana noktalar Karşıt fikirler Sonuç Rationale: This slide illustrates the topics covered in this presentation, as well as the ordering of the introduction, body paragraphs, and conclusion within an argument.

7 İyi bir başlık Dinleyiciyi konuya hazırlar, ısındırır.
Okuyucuların ilgisini konuya çeker Key Concept: The title is often an overlooked component in the development of arguments. Indeed, the title provides the first words the audience encounters upon reading the paper. The title should introduce the topic of the argument as well as generate interest in reading the argument. Click to reveal each listed item.

8 Başlık yaratmak Dikkati çekmeye çalışır
Kışkırtıcı bir resim sunulabilir Ana metin veya sonuçta kullanılan kelimeler veya örnekler seçilebilir. Bir soru sorulabilir Çok uzun veya çok kısa olmamalıdır Kararsız olmamalıdır Key Concepts: This slide offers suggestions for creating a title that builds upon the topics discussed within a paper. A brief, provocative image can invite the reader to find out more about the topic. Picking up on significant words or phrases offered throughout the paper can contribute to a sense of unity within the argument. Asking a question can also provoke a response from the reader; however, students should be aware that such questions should be answered within the course of the argument. Unanswered questions can indicate a weakness in the argument of the topic. Titles that are too general or lack character do not invite the reader to delve into the first paragraph and begin reading.

9 Başlığı bulmaya bir örnek
Trafik canavarlarını engellemek istiyorsanız, hangi başlığı seçerdiniz? Trafik Canavarlığı 90’dan Hızlı Gitmeyin Otoban Hastalığı Trafik Canavarlığının Tedavisi Activity: The facilitator may have students consider which title for a paper on road rage is the most effective. “Road Rage” provides little to entice the reader, though it does introduce the topic. “Can’t Drive 55,” while offering an interesting image, would better fit a paper on the speed limit than on road rage, which is defined by more than speeding. Also, “Can’t Drive 55” is unoriginal (a title from a popular Sammy Hagar song). The third choice is the best selection here: it both introduces the topic and provides an interesting analogy to describe the seriousness of the problem.

10 Giriş nedir? Okuyucuyu yazının konu ve amacı hakkında bilgilendirir.
Dinleyicilerin dikkatlerini çekmeye yarar. Peşinden gelen bölüm hakkında kısa bir plan sunar. Key Concept: The introduction continues upon the tasks of the title--it both introduces the topic and generates audience interest in reading the entire paper. The introduction also indicates the purpose of the paper--to inform, persuade, call to action, etc.--as well as offers a plan for the ensuing argument. Click mouse to reveal answers to questions.

11 Giriş oluşturmanın yolları
Kısa öyküler Gerçek veya hayal ürünü örnekler Sorular Alıntılar Şok yaratacak istatistikler Çarpıcı resimler Activity: The facilitator may ask students about effective methods for beginning an introduction, and then reveal responses by clicking the mouse. Key Concepts: A personal anecdote illustrates the writer’s involvement within the topic, as well as moves the topic from the abstract to the real. Examples, both real (have happened) and hypothetical (have the potential to happen) can also help to illustrate the problem. Posing an interesting question can also generate reader interest; however, the question should be answered within the course of the paper. A quotation can provide a branch for discussion. Quotations, however, should be made relevant to the topic of the paper. An explanation of shocking statistics or the presentation of a striking image can also invite the audience to continue reading the paper. Click mouse to reveal each listed item.

12 Giriş : “Abstract” 150 kelime civarında olmalıdır. İçeriği : Giriş
Ana hipoteziniz Sizin yaklaşımınız ve yöntemleriniz Elde ettiğiniz ana sonuçlar Son vardığınız nokta

13 Araştırmanın ifade edilmesi
Yazınızdaki EN ÖNEMLİ CÜMLEDİR. Okuyucu yazının ana fikrini öğrenmiş olur. Şunu cevaplarsınız: “Neyi kanıtlamaya çalışıyorum?” Gerçekçi bir ifade olmayabilir, zaten yazının devamında iddianızı ispatlayacaksınız. Key Concept: A definition of a thesis statement is offered in this slide. The facilitator may choose to emphasize to students the difference between a claim that has to be proven and a statement of fact. Click mouse to reveal answers to the question.

14 Araştırmanın ifade edilmesinin rolü
Okuyucuya fikriniz hakkında kılavuzluk etmelidir. Genelde giriş bölümünde yer alır. Amaca göre ana metinde veya sonuçta da yer alabilir. Key Concept: This slide discusses the role of the thesis statement in the paper. Thesis statements are often located in the introduction, thereby setting up for the reader the claims of the argument. However, theses may also be located in the body paragraphs or in the conclusion, depending upon the writer’s purpose, audience, topic, and mode of argument. Activity: Additionally, the facilitator may also wish at this point to discuss strategies for constructing a thesis statement for a current class assignment.

15 Araştırmanın ifadesine bir örnek
Televizyonlarda V-chip takılı olması ihtiyacını iddia eden bir tezin ifade edilmesi için aşağıdakilerden hangisi daha etkindir? Ebeveynler, genelde aileleri ile beraber televizyon seyretmeyecek kadar meşguldürler, oysa V-chip’lerin yardımıyla çocuklarının izleme alışkanlıkların gözlemleyebilirler. Ailere çocuklarının izleme alışkanlıklarını gözlemlemede yardımcı olmak için Amerika’da satılan TV setlerinde V-chip zorunlu bir özellik olmalıdır. Bu yazıda bir V-chip tanımlanmakta ve Amerikan yapımı TV setlerinde V-chip’lerin kullanılışı anlatılmaktadır. Activity: The facilitator may ask students to identify the most effective thesis statement from the three listed examples. The first example, while a well-phrased informative sentence, offers a factual statement rather than an argumentative claim that needs to be proven. The third example also fails to provide an effective claim about the value of the V-chip. The second example is the strongest argumentative thesis; it clearly articulates the writer’s position on the issue and suggests that the writer will proceed to prove this claim throughout the rest of the paper.

16 Ana metin paragrafları ve konu cümleleri
Ana metindeki paragraflar, önsözde ortaya atılan iddiaları yavaş yavaş inşa edecek şekilde ilerlemelidir. Her paragrafta, paragrafın ana fikrini gösteren cümleler, konu ile de organize olmalıdır. Dinleyicilere konunuzla ilgili daha önce yapılan çalışmaların geçmişine ait kısa sunuşlar yapmanız gerekmektedir. Böylece onları hem konunuza, hem de anlatım devam ederken karşılaşabilecekleri karışıklıklara alıştırmış olursunuz. Key Concepts: This slide explains the function of body paragraphs within an argument-to continue proving the claim posited in the thesis statement. Clearly stated topic sentences within each paragraph can help writers to focus their arguments around their thesis statements. The facilitator may also suggest that students offer a synopsis of the topic, including the history of the issue and recent changes in current events that affect the topic.

17 Ana metin paragrafları
Paragraflar amaca göre pek çok değişik sırada verilebilir: Genelden özele bilgiler En önemli noktalardan en düşük önem taşıyan noktalara Zayıf iddialardan to en güçlü iddiaya Key Concepts: Body paragraphs may be ordered in various patterns, depending upon the purpose, audience, and topic of the argument. This slide offers participants options for organizing their work. Activity: The facilitator may choose to offer suggestions on organizing patterns for a current argumentative assignment.

18 Antisav önerileri Tersi görüşü olanlarla yapılan tartışmalar inandırıcı bir savın oluşturulmasında çok önemlidir. Sizin yazar olarak ne kadar güvenilir olduğunuzu gösterir. Böylece araştırmanızı pek çok yönden yapmış ve bu sonuca ulaşmış olduğunuz anlaşılır. Key Concepts: Concerned with asserting the importance of their own claims, writers sometimes overlook the importance of considering the views of the opposition within their own arguments. Countering oppositional claims demonstrates to the audience that the writer has carefully considered multiple components of the issue and has reached an educated decision. If a writer finds that the opposition cannot be countered effectively, he or she may need to reevaluate his or her own opinions and claims about the argument.

19 Antisav önerileri Ana metin parçaları içerisinde değişik konumlarda verilebilir. Şunlardan birisini seçebilirsiniz : Tüm ana noktalarınızı zıt iddialara karşıt olarak oluşturun. Açıkça kendi iddianızı söyledikten sonra antisav önerilerini sunun. Key Concept: Counterarguments may be located at various points within a paper. It is important, however, that the writer offer a convincing response to the claims of the opposition. Activity: The facilitator may choose to offer specific tips to students about counterarguing in a current argumentative assignment.

20 Etkin antisav Antisavınızı sunarken dinleyicileri sinirlendirmeyin.
Karşıt görüşte olanlar olabileceğini kabul etmiş görünmeniz, onların fikirlerine saygılı olduğunuzu gösterir. Nazik kalmaya özen gösterin. Kaba ve şiddetle reddeden bir dil kullanmanız, dinleyicilerin iddianızı dikkatle dinlemeksizin sizi başarısız bulmalarına neden olur. Key Concepts: This slide suggests the importance of considering the audience in offering a counterargument. If a writer is trying to argue about the dangers of second-hand smoke to a group of smokers, the writer needs to offer his or her opinion in such a way that the opposition can see the rationality of his or her claims. If the writer instead chooses to rant about how much he or she dislikes smokers, it is doubtful that the audience will feel any sympathy with the argued position and will reject the argument. The facilitator may choose to emphasize that tact and audience consideration are very important elements of effective counterarguments.

21 Ana metinle araştırmanın birleştirilmesi
Araştırılan materyaller iddianızı ispatlamanıza ve karşıt görüşlerin doğru olmadığını kanıtlamanıza yarar. Araştırmalarınızın esas konunuzu desteklediğine emin olunuz. Key Concepts: Writers sometimes fall into the trap of letting research material overwhelm the paper, rather than using sources to prove their own argumentative claims. It is important to be selective when using source material; just because a source may relate to your topic does not mean it will necessarily be useful or relevant to proving your claims. Offering clear topic sentences that articulate claims relating to the thesis can be a useful strategy for offering a frame to researched material. Sources can then be used to back the claim provided in the topic sentence.

22 Varılan sonuç Vardığınız sonuçlar, yazınızdaki ana noktaları tekrar belirtmelidir. Uygun bir anda belli olayları tekrar anlatmanız veya geleceğe yönelik kurgular yapmanız uygun olacaktır. Vardığınız sonuçtan hareketle yeni iddialar ortaya atmaktan kaçının. Key Concepts: The conclusion is also an important paragraph in a paper--it provides the last words that a writer will present to his or her audience. Therefore, it should have a lasting impact. The conclusion should work to reemphasize the main claims of the argument, articulating the importance of the argued position and, when appropriate, the reader’s need to take action on the issue. Writers should also avoid raising new claims in concluding paragraphs--there is no more room to argue points comprehensively or convincingly. Such new points would be better repositioned within the body paragraphs. Click to reveal each point.

23 Tez / Proje Yazımı

24 Tez Projesi Formu (Proposal)
Tez projesinin öğrenci tarafından alınışı : Bilim sınıfında olan öğrenciler 2. dönem sonunda derslerini bitirip, gerekli olan kredi toplamını sağladıkları anda, proje konularını belirleyip, yeni dönemin kayıt zamanından önce, Fen Bilimleri ’ne gönderilmek üzere tez projesi formu doldururlar. Fen Bilimleri onay verdikten sonra öğrenci tez aşamasına girer.

25 Tez Projesi Formu (Proposal) Örneği

26 Tez Projesi Formu (Proposal) Örneği

27 Tez Projesi Formu (Proposal) Örneği

28 Tez Yazımına Hazırlık 1. Danışmanınız ile ilk görüşme :
Tezin tam metni üzerine bir karara varılabilir veya bir sonraki görüşmeye bırakılabilir. Genelde bu aşamada, başlangıç olması için az sayıda kaynak ve web sayfası linki danışman tarafından verilir.

29 Tez Yazımına Hazırlık 2. Konu hakkında daha önce yazılmış olan kaynakların araştırılması : Burada amaç kaynaklar dizininde kullanacağımız, tezimiz ile ilişkili daha önce yapılmış yayınları belirlemektir. Ege Üniversitesi kütüphane linki : İris sistemi için gerekli plugin : İris sistemi :

30 Tez Yazımına Hazırlık 3. Web taraması :
Web üzerinde pek çok kaynağa, hatta full-text yayınlara ulaşmak mümkündür örneğin : Fakat arama yaparken çok dikkatli olmak, arama motorlarına gerekli keyword’leri doğru girmek gereklidir. Aksi taktirde son derece alakasız kaynaklara ulaşırsınız.

31 Tez Yazımına Hazırlık 4. Literatür okuma :
Okuduklarınızdan ufak notlar alın. Elinizde fotokopi olarak notlar varsa fosforlu kalemlerle önemli yerleri belirleyin. Konunuzu ilgilendiren, önemli bulduğunuz referansları da araştırın.

32 Tez Yazımına Hazırlık 5. Kaynak bulunamazsa :
Bir arama işleminden hiçbir sonuç dönmemesi çok zor bir ihtimaldir, keyword’lerinizi kontrol ediniz. Veya keyword’lerinizi değişik şekilde dizerek tekrar arama yaptırınız. Yazar adı ile yapılan aramalarda daha kesin sonuçlar alırsınız. Eski basım yayınlar arasında konuyla ilgili olanları okuyarak araştırmak gerekebilir. Bu durumda sadece “Introduction” veya “Giriş” kısımlarını inceleyin. YÖK dökümantasyon merkezi hiç bulunamayan kaynaklar konusunda yardımcı olabilmektedir.

33 Tez Yazımına Hazırlık 6. Konunuzu gözden geçirin :
Tez metninizin daha önce basılmış başka bir metnin aynısı olmamasına özen gösterin. Ne kendinizi, ne de danışmanızı zor durumda bırakmak istemezsiniz. Konunuzu fazla derine inmeden detaylandırın. Konunuza değişik bir bakış açısı getirmeye çalışın.

34 Tez Yazımına Hazırlık 7. Tezinizi planlayın :
Ana başlıkları ve alt başlıkları çıkartın. Bunların hangi sırada sunumu daha iyi olur düşünün. Konular arasında bir bütünlük oluşturmaya çalışın. Danışmanınızla yapacağınız ikinci görüşme için bir taslak (outline) çıkarın.

35 Tez Yazımına Hazırlık 8. Danışmanınız ile ikinci görüşme :
Taslağınızı danışmanınız ile inceleyiniz. Dikkat etmeniz gereken ya da muhtemel noktalar için aldığınız geribeslemeleri not alın. Emin olmadığınız noktaları tartışın.

36 Tez Yazımına Hazırlık 9. Makalelerden notlar çıkartma :
Her alt başlık için bir boş sayfa ayarlayın. Kafanızdaki taslakla ilgili olan makaleleri tekrar gözden geçirin. Önemli noktalar hakkında kaynağı ile beraber not düşün. (Kaynağı belirtirseniz sizi sahtekarlıkla suçlamaları imkansız hale gelir). Bu adımlar araştırmanızın konularının birbiriyle bağlantısını görmek üzere diyagramlar ve akış şemaları oluşturmanızı sağlar.

37 Tez Yazımına Hazırlık 9. Makalelerden notlar çıkartma :
Zihninizde bir resim oluşturduğunuza emin olun (açık olmayan noktalar ile ilgili daha fazla okuyun). Hipotezler için deneysel kanıtı not alıp almadığınıza emin olun. Çelişen bilgileri netleştirmeye çalışın (fakat sonuçta ortaya doğru bir cevap çıkmayabileceğini göz önünde bulundurun.)

38 Tez Yazımına Hazırlık 10. Yazmaya başlama : Kısa notlarınızı kullanın.
Giriş ve diğer bölümleri sıra ile yazmanız gerekli değildir. Yazdıkça referansları dahil edin. Sizin alanınızda uzmanlığı olmayan iş arkadaşlarınız ve personel için bir resim oluşturmaya çalışıyorsunuz, bu yüzden yazınıza yeteri kadar açıklama ekleyin.

39 Tez Yazımına Hazırlık 11. Tezin ilk karalaması :
Bilimsel yazım rehberi kullanın - Ege Üniv. Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tez Yazım Kılavuzunu okuyun. - Bu slaytları dikkatli okuyun. - Yazım kılavuzu olarak basılan, yayınlanan diğer yayınları da inceleyebilirsiniz. (Örneğin: Giriş bölümünüz tezinizin konusunu açıkça belirtmelidir.

40 Tez Yazımına Hazırlık 11. Tezin ilk karalaması :
Yazdıkça referansları dahil edin. Bölümler arası bağlantıları açıkça ortaya koyun. (Yukarıda anlatıldığı gibi,...) Yaptığınız araştırmayı değerlendirmeye hazırlıklı olun (soru gelmesi durumlarına hazır olun), örnek soru: “Biz bu araştırmayı nerelerde kullanabiliriz?” veya “Her durumda sunulan sonucu verir mi?” gibi. Sonuç bölümünde konuyu toparlayın. Bu bölümde yapılan araştırma ile ele alınmayan noktalar ortaya konur, üzerinde daha fazla araştırma yapılması gereken noktalar belirtilir.

41 Tez Yazımına Hazırlık 12. Danışmanınız ile üçüncü görüşme :
Muhtemelen danışmanınızın çok miktarda öneri ve yorumu olacaktır. Danışman dışındaki mesai arkadaşlarınızdan da yazdıklarınızla ilgili yorumlar alınmalıdır. Danışmanınızın önerilerinin çoğunluğunu yazının son versiyonuna dahil etmenizde büyük fayda vardır.

42 Tez Yazımına Hazırlık 13. Araştırmanızın tarihçesini (log’unu) tutma :
Neden bu konuyu seçtiniz? Başlangıç referanslarınız verilmelidir. Araştırma yöntemleri ve sonucun kullanılabilirliği belirtilmelidir. Anahtar referansların konu ile ilişkisi belirtilmelidir. (Bu konudan kimler ne yapmış? Sizin yaptıklarınız konunun neresini çözüyor gibi) Katıldığınız seminerleri veya mitingleri buraya ekleyebilirsiniz. Giriş bölümünde tüm bu tarihçeyi kısaca verebilirsiniz.

43 Tez Savunması Kısa bir konuşma hazırlayın (en fazla 45 dakika).
Konuşmanızda tüm tez konularını içermeye çalışmayınız. Konuşmanız konu hakkında kısa ve öz bilgileri vermelidir. Yardımcı bazı materyalleri hazır bulundurun. Konunun daha iyi anlaşılması için geriye dönük olarak “Bu konuda daha önce neler yapılmış?”, kısaca vermelisiniz.

44 Tez Yazım Kılavuzu Kaynak: Fen Bilimleri Ens. Tez Yazım Kılavuzu 1998

45 Biçim ve Görünüş 1. Kağıdın Niteliği :
En az 80, en çok 100 gr/m2 birinci hamur beyaz kağıt. Kesildikten sonra 16x24 cm ebatlarında olmalıdır. Kapak tez yazımı bittikten sonra Fen bilimleri Enstitüsünden alınır. Yüksek lisans için yeşil, doktora için turuncu kapak verilir.

46 Biçim ve Görünüş 2. Sayfa Düzeni (Kesildikten sonra) :
Üst kenardan 3 cm Sol kenardan 2.2 cm Alttan 2 cm Sağ Kenardan 1.3 cm

47 Biçim ve Görünüş

48 Biçim ve Görünüş 3. Sayfa Numaları : Üst kenardan 1 cm
Tek sayfalarda sağdan, çift sayfalarda soldan 1.3 cm İç kapak, kabul, onay ve ek sayfalar numaralanmaz. Özet, abstract, teşekkür, içindekiler dizini, çizelgeler dizini, simgeler ve kısaltmalar dizini sayfaları (III,IV,V,VI,...) gibi büyük romen rakamları ile, Giriş bölümüyle başlayan diğer sayfalar ise (1,2,3,...) şeklinde numaralandırılır. Numaraların yanına nokta, etrafına parantez vs. konmaz.

49 Biçim ve Görünüş 4. Anlatım : açık ve yalın, üçüncü tekil şahıs ağzından, mümkünse edilgen (pasif) biçimde yapılır. Yazım kuralları konusunda kararsız kaldığınız konularda kaynak olarak Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu ve kurumun internet adresi kullanınız. 5. Yazıların Niteliği : Times New Roman (Türkçe), Arial Tur, Courier Tur karakterler kullanılacaktır. Kağıtların her iki yüzü de kullanılır. Noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır. Kullanılacak karakterler büyüklükleri şöyle seçilir : İç kapakta tez adı (kısa ise büyütülebilir) 13 (koyu) Bölüm başlıkları (koyu) Tez metni Çizelgeler (zorunlu kalınırsa 8’e dek inilebilir) 12 Alıntılar (münkünse italik tercih edilmelidir) 10 Dipnotlar, şekil altı ve resim altı yazılar 10

50 Biçim ve Görünüş 6. Satır Aralıkları, Paragraf Düzeni : Paragraflara 1 cm içeriden başlanır, satır araları şu şekilde belirlenir : Tez metninde pt Özel sayfalar ve bölüm başlıklarından sonra pt Altbölüm başlığı ile ilk paragraf arasında pt Anaböiüm ve altböiümlerden sonra pt Paragraf aralarında pt Resimleme öncesinde pt Resimleme açıklaması ile resimleme arasında pt Resimlemelerde açıklama satırları arasında pt Resimleme açıklamasından sonra pt Alıntı öncesi ve sonrasında pt Alıntı satırları arasında pt Dipnot satırları arasında pt

51 Biçim ve Görünüş Word için Style Listesi :
Normal Times New Romen T, 12 pt, English (US), Justifıed, Line Spacing At Least 12 pt, Space After 6 pt, Widow/Orphan Controt. Tab Stops: 1 cm. TOC Normal, All Caps, Flush Left, Space After 12 pt, Keep WithNext, Tab Stops: 12,5 cm..., Right Flush. TOC TOC1+Not Ali Caps, Indent: Left 0,4 cm, Space After 6 pt. TOC TOC2+Indent: Left 1,1 cm, Space After 0 pt. 1.derece başlık Normal+Font:13 pt, Bold, All Caps, Flush Left, Line Spacing At Least 18 pt, Space After 6 pt, Page Break Before, Keep With Next, Auto Numbering. 2.derece başlık 1. derece Başlık+Not All Caps, Space After 6 pt, Not Page Break, Auto Numbering. 3.derece başlık 2. derece Başlık+Auto Numbering. paragraf Normal+Line Spacing At Least 18 pt. bölüm sonu Paragraf+Space After 18 pt. resim Normal+Centered, Space Befor 24 pt. resimyazısı Normal+Centered, Space After 24 pt. Alıntı Normal+Font:10 pt, Italic, Indent Left 1,5 cm, Space After 12 pt, Space Before 12 pt. dipnot Normal+Font: 10 pt. kaynak Normal+Indent: Hanging 1 cm.

52 Biçim ve Görünüş 7. Ana Bölümler ve Alt Bölümler: Ana bölüm ve alt bölümlerle bağ iyi kurulmalı, sıralamada önceliğe dikkat edilmeli, başlıklarda gereksiz ayrıntıya girilmemeli, başlıklar bir satırı geçmemelidir. Ana bölümler daima yeni bir sayfadan başlatılıp, başlığı büyük harfle yazılır. (Örneğin 2.BİRİNCİ DERECE...) 2. derecede her kelime büyük harfle başlar. 3. derecede ilk kelime ve özel isimler büyük harfle başlar. 4. derece 3. ile aynı fakat altı çizilmelidir. 4. dereceden daha ileri geçilmemelidir.

53 Biçim ve Görünüş 8. Değinmeler
Metin içindeki değinmeler (atıf) yazarın soyadı ve kaynağın yayım tarihiyle yapılmalıdır. Gerekiyorsa, takılar yayın yılına değil, yazar soyadına yapılmalıdır. Değinmelerde şu üç yol izlenebilir: Çok sayıda veri kullanılıyorsa 0,25'e kadar düşen korelasyon katsayısı anlamlı sayılabilir (Gürtan, 1977). Gürtan (1977), çok sayıda veri kullanıldığında 0,25'e kadar düşen korelasyon katsayısının anlamlı sayılabileceğini belirtmektedir. Gürtan'a (1977) göre çok sayıda veri kullanıldığında 0,25'e kadar düşen korelasyon katsayısı anlamlı sayılabilmektedir. Değinmelerde şu değişik durumlarla karşılaşılabilir: Tek yazarlı kaynağa değinme: Yukarıdaki örneklerden birine uyulmalıdır. İki vazarlı kaynağa değinme: Türkçe kaynakta yazar soyadları arasına "ve", yabancı kaynakta ise ilgili yabancı dildeki karşılığı konulmalıdır. • (Akgün ve Tüzemen, 1984) • (Busacker and Saaty, 1965)

54 Biçim ve Görünüş İkiden fazla vazarlı kaynağa değinme: Türkçe kaynaklarda ilk yazarın soyadından sonra "vd", yabancı kaynakta "et al." kısaltması kullanılır. • (Akal vd., 1985) • (Moder et al., 1983) Aynı anda birden fazla kaynağa değinme: İki kaynak arasında noktalı virgül kullanılır. • (Yeşilada, 1978; Akal vd., 1985) • (Moderetal., 1983; Triable, 1982) Aynı yazarın değişik tarihlerdeki yayınlarına aynı anda değinme: Değişik yayınların tarihleri arasına virgül konulmalıdır. • (inan, 1966, 1969) Aynı yazara ve aynı yıla ait iki kaynağa değinme: Yayın tarihinden sonra sırasıyla a,b,... harfleri kullanılır. • (Hahn, 1968a; 1968b)

55 Biçim ve Görünüş Bir kaynak içinde değinilen diğer bir kaynağa değinme: Önce ilk kaynağa değinilir, daha sonra ilk değinmeyi yapan yazar belirtilir. Değinme şu değişik biçimlerde olabilir: • Burgess'e (1962) göre günlük işçi sayılarının kareleri toplamı kaynak dengelemesinde etkili bir ölçü olmuştur (Gülerman,1970). • Kaynak dengelemesinde etkili bir ölçü günlük işçi sayıları kareleri toplamıdır (Burgess, 1962; Gülerman'dan, 1970). • Gülerman (1970), Burgess'e (1962) atfen kaynak dengelemesinde etkili bir ölçünün günlük işçi sayıları kareleri toplamı olduğunu söylemektedir. Bir kaynak içinde geçen, ancak, ilgili yayının bilinmediği kaynağa değinme. • Burgess'in, kaynak dengelemesinde, günlük işçi sayıları karelerinin toplamından yararlandığı bilinmektedir (Gülerman, 1970). Sözlü ve yazılı görüşmeye değinme: Görüşme yapılan kişinin ilk adının baş harfi de yazılmalı ve aşağıdaki örneklerden birisine uygun olmalıdır. Gerekiyorsa, görüşülen kişi ya da kişiler hakkında dipnot olarak aydınlatıcı bilgiler verilebilir. • (Y. Büyükerşen, 1985, sözlü görüşme) • (O. Ünsaç, 1970, yazılı görüşme) • i. Tekeli'ye göre (1980, sözlü görüşme) ilk Türk yüklenicileri...

56 Biçim ve Görünüş Değinilen ya da izleyen sayfalarda yer alan resimlemelere değinme: Aşağıdaki örneklerden birine uygun olmalıdır: • Saat hareketinin tersi yönündeki dönüşler pozitiftir (Şekil 2.4). • Saat akrebi hareketinin tersi yönündeki dönüşler (Şekil 2.4) pozitiftir. • Pozitif dönüşler Şekil 2.4'de gösterilmiştir. • Şekil 2.4'deki dönüşe göre pozitif yön... • Veriler arasında regresyon analizi de yapılmıştır (Çizelge 4.5). • Veriler arasındaki regresyon analizi sonuçları (Çizelge 4.5) ilişkinin varlığı... • Veriler arasındaki regresyon analizi sonuçları Çizelge 4.5'de verilmiştir. Daha önce değinilmiş, önceki sayfalarda yer alan resimlemelere değinme. Bu durumda örneklerde görüleceği üzere "Bakınız" anlamında "Bkz." kullanılmalıdır. • (Bkz. Şekil 1.3) • (Bkz. Çizelge 3.5) Bir başka yayından alınan bir resimlemeye değinme: Resimlemeye ilişkin açıklamadan sonra ilgili yayma değinilmelidir. • Şekil 2.2 kesikli seri üretim tipleri (VVild'den 1971)

57 Biçim ve Görünüş 9. Kısaltmalar ve Simgeler : Çok gerekli olursa, “Kısaltmalar Dizini”,”Simgeler Dizini” veya ikisi birarada “Kısaltmalar ve Simgeler Dizini” olarak “Çizelgeler Dizini” ‘nden sonra verilmelidir. Genel kaide olarak kısaltmaların sonuna nokta koymayınız. 10. Ara notlar: “örnek1“, (örnek2) veya -örnek3- şeklinde olabilir. 11. Alıntılar: Bir kaynaktan aynen alıntı yapılacaksa 24pt boşluk verilip, sol kenar boşluğundan 1,5 cm, paragraf başlıkları için 2,5 cm içeriden başlamalıdır. 12. Dip Notlar: Metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı, okumadaki akıclığı engelleyeci nitelikteki çok kısa açıklamalardır. Dip notların detay için kılavuza bakınız.

58 Resimlemeler Çizelge, fotoğraf, grafik, histogram, harita ve benzerleridir. Metin ile anlatımı güç olan noktalarda kullanılır, gereksiz yere kullanılmamalıdır. Üzerindeki tüm çizgi, işaret, simge, sayı ve yazılar çıplak gözle kolayca seçilebilir ve okunabilir büyüklükte olmalıdır. Resimler metnin çerçevesi içinde ortalanmalıdır. Birden çok resim aynı sayfada ise (a),(b),(c) harfler konulmalıdır. Sayfadan büyük resimler ekte verilebilir. Bölümün numarası ile birlikte kullanılmalıdırlar örneğin Bölüm.3 ’te isek Çizelge 3.1, Şekil 3.2 şeklinde olmalıdır. Çizelge açıklamaları hemen çizelgenin üstünde olmalı ve çizelge bu açıklamanın son satırı ile çizelgenin üst kenarı arasında 24pt uzaklık olmalıdır. Açıklamaların kendisi 12pt aralıkta yazılmalı ve paragraf başı yapılmamalıdır. Yani 2-3. satırlarda ilk satırla aynı hizadan başlamalıdır. Font olarak 10 veya 8 punto kullanılabilir. Açıklama kısa ve öz tutulmalı, metin içinde ortalanmalıdır. Çizelge altındaki yazılar da çizelgeden 24pt sonra başlamalıdır.

59 Dış Kapak Kapak Fen Bilimlerinden alınacaktır. Tezin ciltlenmesi:
Tez yazımı tamamlanır. Tezini tamamladığına dair danışmanından yazılı onay alınır. Tez savunma jürisinin asil ve yedek üyeleri toplamından bir fazla ciltlenmemiş tezi, “yönetmelik ve yönerge bakımından gereğinin yapılması için enstitü müdürlüğüne gönderilmek üzere” ana bilim başkanlığına bir dilekçe ekinde teslim edilir. Tez savunması başarılı geçerse, tez metinde jürinin gerekli gördüğü değişiklikler yapılır. Jüri asil üye sayısından 4 fazla ciltleme yaptırılarak, enstitü müdürlüğüne aday tarafından elden teslim edilir.

60 Metnin Düzenlenmesi A. Özel Sayfalar : 1. İç kapak :
Tüm yazılar ortalanarak yazılmalıdır. Enstitü adı: Yazım alanının üst ortasına, tek satıra büyük harflerle, 12 pt, bold. DOKTORA TEZİ veya YÜKSEK LİSANS TEZİ: 18 pt aralık sonra, parantez içinde, ortalanmış, tamamı büyük harf, 12 pt, bold. Tez başlığı: Standart tez kapağı penceresinden okunacak şekilde, 13 pt, bold. Tez konusu ve içeriğini eksiksiz olarak yansıtmalı, kısa ve öz olmalı, başlığın uzun olması halinde satırlara bölünme anlamlı olmalı (18 pt aralıkla), satır uzunluğu < 10 cm olmalıdır.

61 Metnin Düzenlenmesi 1. İç kapak (devam):
Tezi hazırlayanın adı soyadı: 30 pt aralık sonra, adın ilk harfi büyük, soyadın tüm harfleri büyük olmak üzere tek satır halinde, 12 pt, bold. Anabilim dalının adı: 24 pt aralık sonra, kelimelerin ilk harfleri büyük, 12 pt, regular. Bilim dalı kodu7 :18 pt aralık sonra, 12 pt, regular. Tezin sunulduğu tarih, 12 pt, bold. İç kapak sayfa numarası (II) olarak düşünülür, ancak, yazılmaz.

62 Metnin Düzenlenmesi 2. Kabul ve Onay Sayfası: Sayfa numarası III ’dür. Arkasındaki sayfa boş bırakılır basımında verilen hali değişmiştir! Fen bilimleri yeni halini kitapçığa ek olarak vermektedir. 3. Özet ve Abstract Sayfaları: Sayfa numarası V ‘tir. Tezin bir sayfayı aşmayan özeti yazılır. Özette tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntemler ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak belirtilmelidir. “Abstract” sayfa numarası VII ’tir ve özet sayfası ile aynı içerik ve düzende olmalıdır. Özetin altına anahtar sözcükler yazılır. Tezimizin konusu uluslararası abstract’ larda hangi sözcüklerle tanınıyorsa, burada seçilen sözcüklerde buna uygun olmalıdır. 4. Teşekkür Sayfası : Sayfa numarası IX ‘tir. Tez çalışiması ve tezin hazırlanmasın-da olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilir. Arka sayfası boş bırakılır.

63 Metnin Düzenlenmesi 5. İçindekiler Sayfası : Özet sayfasından başlayan tüm sayfalar, anabölüm ve dör-düncü dereceden altbölüm başlıkları hariç tüm altbölüm başlıkları yazılır. “İÇİNDEKİLER” sözcüğü sayfada ortalanır. Bir sayfa aşılırsa diğer sayfalar “İÇİNDEKİLER (devam)” başlığı ile başlar. 30pt aralık bırakılıp sağa dayalı, altı çizili “Sayfa” sözcüğü yazılır, 24pt aralık bırakılır. Sonraki satır aralıkları : Özel sayfa başlıkları arasında 24pt Özel sayfa başlıklarından sonra 36pt Anaböiüm başlığı önce ve sonrasında 24pt Altbölüm başlığı sonrasında 18pt İkinci dereceden altbölüm başlıkları arasında 12pt Ana metnin son altbölümden sonra 36pt EK AÇIKLAMALAR’ın altbölümleri arasında 12pt EK AÇIKLAMALAR’ın son altbölümden sonra 24pt EKLER ile ilk ek arasında 18pt Diğer ekler arasında pt İçindekiler satırlarında son kelimeden sonra bir boşluk verilip, “Sayfa” sözcüğü hizasına dek noktalar konulur. Sayfa nuraları sağa dayalı olmalıdır.

64 Metnin Düzenlenmesi 6. Şekiller Dizini ve Çizelgeler Dizini : Şekil altı açıklamaların tamamı burada listelenir. 7. Simgeler ve Kısaltmalar : Tezde kullanılmış, ancak metin içinde açıklanmamış olan simge ve kısaltmalar bu başlık altında listelenir. Açıklamalr bir satırdan uzun olmamalıdır. Fizik, kimya ve mühendislik gibi bilim kollarında ölçülebilir büyüklüklerin simgeleri italik harflerle belirtilmesi uluslararası bir kuraldır. Birimlerin kısaltılmış isimleri, Kimyasal element ve bileşikleri belirten harfler, Etiket anlamı taşıyan tüm kısaltmalar dik harflerle yazılır.

65 Metnin Düzenlenmesi B. Tez Metni :
1. Giriş Bölümü : Çalışmanın amacı, kapsamı, araştırma yöntemleri ve önceki çalışmalar gibi okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikteki bilgilerden gerekli görülenler bu anabölümde verilmelidir, ancak bunlar için altbölüm başlıkları kullanılmamalıdır. 2. Ana Metin : Tezi “GİRİŞ” ve “SONUÇ” bölümleri arasında kalan kısmıdır. Tezin anlatımı tam olarak bu kısımda, anabölüm ve altbölümler halinde dizayn edilir. 3. Sonuç : Olabildiğince öz, fakat açık ve seçik olarak bu bölümde yazılmalıdır. 4. Tartışma : Gerekli görülüyorsa ulaşılan sonuçların tartışılması bu bölümde yapılır. 5. Öneriler: Çalışmayı yapanın, ileride aynı ya da ilgili konularda çalışacak kişilere iletmek istediği öneriler yazılır.

66 Metnin Düzenlenmesi C. Son Bölüm :
1. Ek Açıklamalar Bölümü : Konunun dağılmaması ve okuma sürekliliğinin engellen-memesi amacıyla dipnotlara konulamamış ek açıklamalr yazılır. Örneğin bir formulün çıkarılışı verilebilir. Her ek açıklama için uygun bir başlık seçilmelidir. Gerekirse ek açıklamalar altbölümler halinde yazılabilir. 2. Kaynaklar Dizini : Metin içinde değinilen her belgenin, resimlerde yapılan değinmelerin burada bulunması gerekmektedir, Aynı şekilde bu dizinde yer alan her belgenin metin içinde mutlaka değinilmesi gerekmektedir. Kaynaklar dizini yazar soyadına göre düzenlenmeli, sıra numarası kullanımalıdır. Soyadları aynı olan yazarlar için, isminin ilk harfi sıralı olmalıdır. Aynı yazara ait yayınlar tarih sıralı olmalıdır. Aynı yazara ait yayınlar aynı yıl ait birden fazla yayınına değiniliyorsa yıl+a,b,c şeklinde sıralanmalıdır.

67 Metnin Düzenlenmesi 2. Kaynaklar Dizini (devam):
Dizinin bir sayfadan fazla olması durumunda, diğer sayfalarda “KAYNAKLAR DİZİNİ (devam ediyor)” başlığıyla başlanır. Kaynaklar, yayınlandıkları orjinal dilde yazılmalıdır. Dergi adları italik, yazar adları koyu yazılmalıdır. Genel kalıplar : 1. Yazar soyadı, virgül, yazar adının baş harfi, nokta ve virgül (soyadın ve adın ilk harfi büyük). 2. Belgenin yayın yılı ve virgül. 3.Belgenin başlığı ve virgül (dergi ve kitap adlarında kelimelerin ilk harfleri, makalelerde ise başlığın ilk harfi büyük). 4. Belgenin yayımlandığı yer (her sözcüğün ilk harfi büyük) ve virgül. S. Cilt ve virgül (varsa sayı no parantez içinde verilir). 6. Yayımlandığı şehir veya ülke ve virgül. 7. Belgenin sayfa sayısı, s ve nokta (yabancı kaynaklarda s yerine p harfi kullanılır).

68 Metnin Düzenlenmesi 2. Kaynaklar Dizini (devam):
Kaynaklarda karşılaşılabilecek değişik durumlar: Bir yazarlı Türkçe ve yabancı makaleler: Dergi adından sonra virgül, cilt numarası, (varsa) parantez içinde sayfası, iki nokta üstüste, yararlanılan sayfalar (veya sayfa) ve nokta. Makalelerde yayımlandığı şehir veya ülke yazılmaz. Yeşilada, E.T 1978, Kış koşullarında inşaat, Bayındırlık işleri Dergisi, 44(21 ):31-38 Johnston, D.W., 1981, Linear sheduling method for highway construc-tion, Journal of the Construction Division, 101: Bir yazarlı Türkçe ve yabancı kitaplar: Bursal, N., 1968, Maliyet Muhasebesi Prensipleri ve Tatbikatı, Yalkın Ofset, İstanbul, 442s. Battersby, A., 1979, Network Analysis for Planning and Scheduling, The Mcmillan Press Ltd., New York, 332p. İki yazarlı kaynaklar: Yazar adlan arasına Türkçe'de "ve", yabancı kaynakta ilgili dildeki karşılığı konulmalıdır. Acar, N. ve Estaş, S., 1986, Kesikli Seri Üretim Sistemlerinde Planlama ve Kontrol Çalışmaları, MPM Yayınları, 309, Ankara, 356s. Busacker, R.G. and Saaty, T.L., 1965, Finite Graphs and Netvvorks, McGraw Hill Book Com., New York, 294p.

69 Metnin Düzenlenmesi 2. Kaynaklar Dizini (devam):
İkiden fazla yazarlı kaynaklar: Akal, Z., Eke, N. ve Aksoy, S., 1985, inşaat Endüstrisinde Verimlilik ve !ş Etüdü Önemi ve Kullanımı, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 317, Ankara, 156s. Moder, J.J., Phillips, C.R. and Dawis, E.W., 1983, Project Management with CPM PERT and Precedence Diagramming, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 398p. Çeviriler: Belgenin yayın yılı olarak çeviri yılı alınmalı, daha sonra çevirinin başlığı çevrilmiş şekliyle verilmelidir. Parantez içinde "Çev.", çevirenin adının ilk harfi ve soyadı yazılmalıdır (ad ve soyadın ilk harfleri büyük olmalı). Belgenin yayımlandığı yer ve sayfa sayısında çeviri ile ilgili bilgiler yer almalıdır. Hahn, J., 1!986, Mütemadi Kirişler, Çerçeveler ve Plaklar, (Çev. E. Çetmeli), İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, 733, istanbul, 399s.

70 Metnin Düzenlenmesi 2. Kaynaklar Dizini (devam):
Bir derlemedeki bir kaynağa değinme: Değinilen belgenin başlığındam sonra derlemenin yer aldığı sayfalar, derlemenin adı, derleyen ;admm ilk harfi, soyadı ve (Der.) yazılır. Derleyenler birden fazlaysa (Derl.), yabancı dildeki derlemelerde (Der.) ve (Derl.) yerine (Ed.) ve (Eds.) kullanılır. Yücel, O., 11982, ihale Yasası uyarınca yapılan inşaatlarda gecikmelerin kaynakları ve ihalenin boyutları ile ilişkileri, , Türk inşaat Sektörünün Güncel Sorunları, Z.Akal, N.Eke ve S.Aksoy (Deri.), Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 292, Ankara, 420s. Behrens, HU., Vogl, D.J. and Jelen, F.C., 1983, The learning curve, Cost and Optimization Engineering, Jelen, F.C. and Black, J.H. (Eds.), McGraw Hill, New York, 538p. Rapor ve tez niteliğinde yayımlanmamış kaynaklar: Soyuçok, A., 1981, Biyolojik Katı Cisimler için Bir Karışım Modeli, Doktora Tezi, İTÜ Temel Bilimler Fakültesi, 95s (yayımlanmamış). Hassan, M.J., 1985, Application of Line Of Balance Technique for Project Planning and Scheduling in Construction Industry, MSc Thesis, Middle East Technical University, 146p (unpublished).

71 Metnin Düzenlenmesi 2. Kaynaklar Dizini (devam):
Yayıma kabul edilmiş ancak henüz yayımlanmamış kaynaklar: Eğer yayımlanacağı yer ve tarih biliniyorsa kaynak olarak gösterilebilir. Yeşilada, E:., 1986, KKTC'de konut sorunu ve yapımı, TMH, 320 (baskıda). O'Brien, J J., Kreitzberg, F.C. and Mikes, W., 1985, Network scheduling variations for repetetive work, Journal of Construction and Management, 111(2) (in press). Bir kurumun yayımladığı kaynaklar: Kurum adı uzunsa, ad kısaltılır ve kısaltma, kısaltmalar dizinine alınır. Bayındırlık Bakanlığı, 1974, Yapı İşleri Birim Fiat Tarifleri, Bayındırlık Bakanlığı Personeli Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, 47, Ankara, 156s. NBA, 1970, Programming House Building by Line Of Balance, The National Building Agency, London, 24p. 3. Ekler Dizini : Normal sayfadan büyük olan ve tez boyutuna indirilmesi olanaksız olan proje ve benzeri resimlemeler metinden ayrı olanalr bu başlık altında verilir. 4. Özgeçmiş : Kompozisyon veya başka bir formda, üçüncü tekil sahıs kullanılarak adayın hangi ülke vatandaşı olduğu, doğum yeri ve tarihini de içeren biyografyası bu bölümde verilmelidir.


"Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları