Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ POLİTİKALARI 5.GRUP SUNUMU.  1)-Enerji Arz Güvenliği ve Talep Güvenliği - Anıl KÖROĞLU  2)-Enerji Koridoru Olarak Türkiye - Serkan BAYSAK  3)-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ POLİTİKALARI 5.GRUP SUNUMU.  1)-Enerji Arz Güvenliği ve Talep Güvenliği - Anıl KÖROĞLU  2)-Enerji Koridoru Olarak Türkiye - Serkan BAYSAK  3)-"— Sunum transkripti:

1 ENERJİ POLİTİKALARI 5.GRUP SUNUMU

2  1)-Enerji Arz Güvenliği ve Talep Güvenliği - Anıl KÖROĞLU  2)-Enerji Koridoru Olarak Türkiye - Serkan BAYSAK  3)- Türkiye'nin Enerji Jeopolitiği - Burhan YILDIRIM  4)-Türkiye'nin Enerji Projeleri - Petrol Boru hatları - Tanzer YURDUSEVEN  - Doğalgaz Boru hatları - Salih KIS  5)-Ortadoğu'nun Enerji Jeopolitiği - Vedat ZENGİN  6)-Kafkasların Enerji Jeopolitiği - Murat AKKAYA

3  ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ  VE  ENERJİ TALEP GÜVENLİĞİ

4  Enerjide arz güvenliği, enerjide dışa bağımlılık ile ters giden bir olgudur. Dışa bağımlılığınız ne kadar çoksa, enerjide arz güvenliğiniz o kadar azdır. İşte bu yüzden, enerji üretimini artırmak kadar, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek de önemli bir seçenektir.

5 Türkiye'nin enerji arz güvenliği tedbirleri kabaca:  - Yerli ve yenilenebilir enerjiye önem vermek - Enerji arz çeşitliliğini sağlamak için fosil yakıtlara alternatif olarak nükleer enerjiye yönelmek - Doğal gaz ithal kaynaklarını çeşitlendirmek - Doğal gaz depolama tesislerinin yapımını güçlendirmek

6 TÜRKİYENİN ENERJİ ARZ POLİTİKALARI  Gelişmekte olan ülkemizin enerji talebi artma eğilimindedir. Uluslararası Enerji Ajansı Projeksiyonları, gelecek 25 yıl içerisinde dünya enerji tüketiminin %60’ın üzerinde artacağını öngörmektedir. Türkiye’de ise enerji tüketiminin, 2020 yılına kadar, dünya ortalamasının üzerinde artacağı tahmin edilmektedir.

7  Ülkenin enerji kaynakları arasında da belirli bir denge gözetmek gerekmektedir   Türkiye enerjisinin % 33’ü petrolden, %28 kömürden, % 29 doğalgazdan ve %10’u yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır.

8 PETROL  Türkiye’de bilinen üretilebilir petrol rezervleri 2007 yılı itibarı ile 37.3 milyon ton, yılda  tüketilen petrol (ürünü) tüketimi ise 31 milyon tondur. Rafinerilerimizde işlenen 25.5 milyon  tonun, sadece 2.2 milyon tonu yerli üretimdir. Türkiye petrol ve petrol ürünlerinin net  ithalatçısıdır.

9  Türkiye’de etkili bir petrol kanunun tasarlanması, petrol üretimine de ivme kazandıracaktır.  Potansiyel kara alanlarımızın %80’inde, denizlerimizin ise %99’unda henüz hiçbir arama faaliyeti yürütülmemiştir. Dünyada bir yılda 20,000’ den fazla kuyu açılırken, Türkiye  Cumhuriyeti tarihinde sadece 3,326 kuyu açılabilmiştir

10  Türkiye, enerjide arz güvenliğini sağlamak ve Avrupa ve dünya pazarlarına açılan etkin bir  ülke olabilmek amacıyla uluslararası alanda da belirli projeler gerçekleştirmektedir.  Türkiye’nin tamamlanmış ve yürütülen uluslararası projeleri şunlardır:

11  Tamamlanmış uluslararası projeler

12 Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı  Hazar Denizi’nden Akdeniz’e Rusya topraklarını geçmeden ve Boğazlar’ı kullanmadan geçiş sağlayan ilk projedir. 13 Temmuz 2006 tarihinde işlerliğini kazanmıştır. 1,776 km uzunluğundaki hattın azami kapasitesi günde 1 milyon varildir. Bu kapasitenin 1.6 milyon  varile çıkarılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

13 Kerkük-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı  Kuzey Irak’ın Kerkük kentinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na 600 mil uzunluğunda iki  paralel boru hattı ile günde azami 1.6 milyon varil taşınmaktadır. Ancak, hat düzensiz bir şekilde çalışmaktadır. Enerji terminali rolünü üstlenebilmek için boru hatlarının güvenliğinin sağlanması önem taşımaktadır.

14  Planlama aşamasında olan projeler

15 Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı  Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı projesi, her ne kadar yurtiçi petrol taşıma projesi gibi görünse de, aslında dünyadaki günlük petrol tüketiminin yaklaşık % 3.7’sinin geçtiği Türk Boğazlarının yerine ikame bir proje olması açısından uluslararası bir niteliği bulunmaktadır.

16 DOĞALGAZ  Diğer fosil kaynaklara göre çevre açısından daha temiz ve verimliliği yüksek bir kaynak  olması nedeniyle doğal gaz, 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren, enerji tüketimi  içerisinde daha yüksek bir paya sahip olmuştur. TPAO’nun Hamitabat sahasından üretilen  gazın yanı sıra, 1987 yılında Rusya Federasyonu ile imzalanan anlaşma kapsamında ülkemiz  ilk kez enerji tüketimi için doğal gaz ithal etmiştir.

17  Tamamlanmış Uluslararası Projeler

18  Türkiye hem yurtiçi tüketim amaçlı, hem de enerji geçiş ve terminal ülkesi olma iddiasını güçlendirmek için belirli uluslararası projeleri tamamlamış ve yürütmektedir.  Bu projeler :

19 Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı  Mavi Akım, Karadeniz’in altından geçerek Rus gazını doğrudan Türkiye’ye ulaştıran ve  Samsun’dan Ankara’ya kadar uzanan, azami seviyede ülkemize yılda 16 milyar m³ gaz  ulaştıracak bir boru hattıdır. Mavi Akım  ile Türkiye’ye gaz sevki 2003 yılı Şubat ayında başlamıştır. Mavi Akım Projesi, Türkiye’nin  Rusya’ya bağımlılığını artırmasından ve gerçekleştirilebilecek diğer projelere yer  bırakmamasından dolayı eleştirilmektedir.

20 Baku-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı  Büyük bir kısmı Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’na paralel bir şekilde inşa edilen doğal gaz boru hattı, 2007 yılında tamamlanmış ve ilk doğal gaz 3 Temmuz 2007 tarihinde Türkiye’ye ulaşmıştır. Bu hattan gelecekte yılda 5 milyar m³ doğalgaz satın alınması hedeflenmektedir

21 Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı  Azerbaycan’dan alınacak doğal gazın Türkiye üzerinden Yunanistan’a ulaştırılacağı doğalgaz  hattı 18 Kasım 2007 tarihinde işlerlik kazanmıştır. Bu hat, ilk kez Rusya’yı by-pass ederek  Kafkasya’dan Avrupa’ya doğalgaz sağlama imkanı doğurmuştur. Bu açıdan Avrupa  Birliği’nin kaynak çeşitlendirme prensibi açısından çok önemlidir. Türkiye-Yunanistan boru hattı projesi ile Yunanistan’a yılda 750 milyon m³ doğal gaz iletilecektir

22 İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı  2002 Ocak ayında, İran ile Türkiye arasındaki 10 milyar m³’lük doğal gaz boru hattı  çalışmaya başlamıştır. 750 mil uzunluğundaki boru hattı Tebriz’den Ankara’ya kadar  uzanmaktadır. Hattın azami doğal gaz sevkiyat kapasitesinin yılda 495 Bcf olmasına rağmen, yılda 100-150 Bcf doğal gaz elde edilmektedir.

23  Planlama aşamasında olan projeler

24 Doğu Avrupa Gaz Ringi  Türkiye-Yunanistan doğal gaz boru hattına İtalya’nın dahil olmasıyla oluşturulacak boru hattıdır. Boru hattından Yunanistan’a 3 milyar m³, İtalya’ya ise 8 milyar m³ doğal gaz iletilmesi hedeflenmektedir.

25 Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi  Avrupa’nın hızla artan gaz ithalat gereksiniminin, özellikle Türkiye üzerinden geçecek alternatif hatlarla karşılanması kapsamındaki en önemli projedir. Hattın Türkiye’den sonra Bulgaristan, Romanya,Macaristan ve Avustur-  ya ’ya ulaşması hedeflenmektedir.

26 Elektrik  Türkiye’nin enerji arz politikaları sadece birincil enerji kaynaklarından oluşmamaktadır.  Türkiye, hali hazırda 61,000 MW ’lık kurulu güç kapasitesi ve yıllık 198 milyar kWh elektrik tüketimi ile bölgesinde elektrik ticareti yapılması ve elektrik arzının dengelenmesi açısından çok önemli bir konumdadır.

27  Özellikle Avrupa ile olan zaman farkı, Türkiye’nin AB ile  enterkonneksiyonu sağlandığı takdirde iki taraf için de elektrik arzının dengelenmesinde  önemli rol oynayacaktır. Böyle bir enterkonneksiyon sisteminin kurulması, yedek kapasitenin  ortak kullanılarak yeni üretim tesislerinden tasarruf edilmesini, arızalar sonucu oluşan üretim  kayıplarında kesintilerin asgari seviyeye indirilmesini, ülkeler arası elektrik ticaretinin artırılmasını ve maliyeti en düşük tesislerin çalıştırılmasıyla ortak işletme tasarrufu sağlayacaktır.

28  Türkiye’de elektrik piyasalarında liberalizasyonun gecikmesi, ülkemizi yaşanmakta olan mali krizin etkilerinin aşılması ile beraber arz sıkıntısı riski ile karşı karşıya bırakacaktır.  Sektörlerimizin, enerjiye rekabetçi fiyatlardan ve sürekli olarak erişimi için liberalizasyon  sürecinde hız kesilmemeli ve dağıtım ve üretim özelleştirmelerine devam edilmelidir.

29 Kaynakça  Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 26. Toplantısı  İstanbul, Türkiye  27-28 Nisan, 2009  http://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDaires i/Dokumanlar/Faaliyetler/kik/(8)%20Turkey %20Energy%20Supply%20Policies%20Repor t%20Mr%20%20Hakman_TR.pdf


"ENERJİ POLİTİKALARI 5.GRUP SUNUMU.  1)-Enerji Arz Güvenliği ve Talep Güvenliği - Anıl KÖROĞLU  2)-Enerji Koridoru Olarak Türkiye - Serkan BAYSAK  3)-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları