Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sorular 1 Kimya Mühendisliği problem çözümleri aşağıdaki dökümandan düzenlenmiştir. THE USE OF MATHEMATICAL SOFTWARE PACKAGES IN CHEMICAL ENGINEERING.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sorular 1 Kimya Mühendisliği problem çözümleri aşağıdaki dökümandan düzenlenmiştir. THE USE OF MATHEMATICAL SOFTWARE PACKAGES IN CHEMICAL ENGINEERING."— Sunum transkripti:

1 Sorular 1 Kimya Mühendisliği problem çözümleri aşağıdaki dökümandan düzenlenmiştir. THE USE OF MATHEMATICAL SOFTWARE PACKAGES IN CHEMICAL ENGINEERING

2 Soru 1 (a) Ammonia gazının 56 atmosfer ve 450 K sıcaklık altında molar hacim ve sıkıştırılabilirlik faktörünü Van Der Waals denklemini kullanarak çözün. (b) Aynı problemi indirgenmiş basınçlar iin çözün: Pr = 1, 2, 4, 10, and 20. (c) Pr. nin bir fonksiyonu olarak sıkıştırılabilirlik faktörü nasıl değişmektedir ?

3 Çözüm 1 Önce matlab da waalsol fonksiyonu m-file ile yazılır. Fonksiyon daha sonra çözüm dosyasından çağrılacak. % Dosyaadı waalsvol.m Function[] x=waalsvol(vol) global press a b R T x=press*vol^3-press*b*vol^2-R*T*vol^2+a*vol-a*b; end

4 Çözüm 1 - Devam %filename Prob_1.m format short e
global press a b R T % bu parametreler waalsvol.m da kullanılabilmesi için global tanımlanır. %sabitler tanımlanır Pcrit=111.3; % atm biriminde Tcrit=405.5; % Kelvin biriminde R= ; % in atm.liter/g-mol.K T=450; % K % Basıncın değişik değerleri bir vektör içinde tanımlanır Preduced=[ ]; a=27/64*R^2*Tcrit^2/Pcrit; b=R*Tcrit/(8*Pcrit); % for döngüsünün her döngüsü hacim ve basıncı hesaplar for j=1:6 press=Pcrit*Preduced(j); volguess=R*T/press; % Hacmi hesaplamak için fzero yada fsolve fonksioynunu kullanabilirsiniz. vol= fzero('waalsvol',volguess); z=press*vol/(R*T); result(j,1)=Preduced(j); result(j,2)=vol; result(j,3)= press*vol/(R*T); end

5 Çözüm 1 - devam % Hesaplamalar bittikten sonra grafik çizdirilir
disp('Preduced Molar Vol Zfactor') disp(result) plot(result(:,1),result(:,3), 'r') title('Sıkıştırılabilirlik faktörü – İndirgenmiş basınç') xlabel('İndirgenmiş basınç') ylabel('Sıkıştırılabilirlik faktörü ')

6 Soru 2 Yandaki sistem için a)D1, D2, B1 ve B2 İçin molar akış
oranlarını hesaplayın b)B ve D için karışım akış oranını hesaplayın.

7 Çözüm 2 Problemin ilk kısmı için değerler
A X = f şekliden matrise alınır, ve aşağıdaki komut ile çözülür. X = A \ f’ %filename Prob_2.m A=[ ]; f = [0.15* * *70 0.2*70]; disp(‘D1 B1 D2 B2 değerleri şu şekildedir:’) X = A\f’

8 Çözüm 2 devam %Sütun 2 için mol değerleri. D1 = X(1); B1 = X(2);
disp (‘Sütun 2 için çözüm’) D=D1+B1 %43.75 mol/min X_Dx=(0.07*D1+0.18*B1)/D %0.114 mole fraction X_Ds=(0.04*D1+0.24*B1)/D %0.120 mole fraction X_Dt=(0.54*D1+0.42*B1)/D %0.492 mole fraction X_Db=(0.35*D1+0.16*B1)/D %0.274 mole fraction %Sütun 3 için mol değerleri D2 = X(3); B2 = X(4); disp(‘Sütun 3 için çözüm’) B=D2+B2 %26.25 mol/min X_Bx=(0.15*D2+0.24*B2)/B % mole fraction X_Bs=(0.10*D2+0.65*B2)/B % mole fraction X_Bt=(0.54*D2+0.10*B2)/B % mole fraction X_Bb=(0.21*D2+0.01*B2)/B % mole fraction

9 Soru 3 Aşağıda tabloda buhar basıncına karşı benzen sıcaklığı yer almaktadır. Sistemin Genel formülü şü şekilde verilebilir P = a0 + a1T + a2T2 + a3T anTn oC P a) Denkleme göre regresyon yapın. Verileri en iyi gösteren polinom derecesini seçin. (b) Clausius-Clapeyron denklemi ile doğrusal regresyon denklemi çözün. (c) Antonie eşitliğinden, doğrusal olmayan regresyon ile çözün.

10 Çözüm 3-a %verilen değerler vektörlere yerleştirilir.
vp = [ ] T = [ ] %Polinomun derecesi için: p(1) = a(n),...p(n+1) = a(0) m = 4 % ‘m’ n değerincen küçüktür %polinom uydurma işlemi yapılır p=polyfit(T,vp,m) p = e e e e e+01 %polinomu her bir T için hesaplatılır z=polyval(p,T) z = e e e e e+01 5.9694e e e e e+02 plot(T,z,’or’,T,vp,’b’)

11 Çözüm 2-adevam İstenirse hata normuda hesaplatılır
norm(vp-polyval(p,T)) Norm, veri ve eğri uydurma karelerinin farklarının kare köküdür.

12 Çözüm 3-a devam Farklı n değerleri için sonuçlar

13 Çözüm 3-b %Önce veriler vektörlere yerleştirilir.
vp = [ ] T = [ ] % Denkleme göre yeni değerler oluşturulur. y = log10(vp); x = 1./(T ); %Polyfit ile Polinom uyrdurma yapılır. p = polyfit(x,y,1) % p = %Buhar basıncı logaritmasına göre norm bulunur norm(y - polyval(p,x)) % norm = % Buhar basıncına göre norm bulunur norm(vp-10.^(polyval(p,x))) % norm = 224.3

14 Çözüm 2c-Antonie Veri Regresyonu
Önce fonksiyonda kullanmak için fit fonksiyonu yazılır. function y3=fit_c(p) % Buhar basıncı verisini eğriye uydurmak için fonksiyon global vp T %fonksiyonda kullanmak için değişkenler global tanımlı. a = p(1); b = p(2); c = p(3); f = log10(vp) - a + b./(T+c); %f = vp - 10.^(a - b./(T+c)); y3=sum(f.*f); end

15 Çözüm 3c-Antonie Veri Regresyonu
%filename Prob_3c.m %To solve part c, insert the data: vp = [ ] T = [ ] % Fonksiyonda kullanmak için değişkenler global tanımlı. global vp T % parametreler için tahmini değerler girilir p0(1) = 10; p0(2) = 2000; p0(3) = 273; % En küçük kareler minimizasyonu fonksiyon ile çağrılır ls = fmins(‘fit_c’,p0) The result is ls = % Hataların karelerinin toplamı vpfit1=(vp - 10.^(ls(1) - ls(2)./(T+ls(3)))); norm(vpfit1) %Buhar basıncı logaritmasının normu vpfit2 = log10(vp) - (ls(1) - ls(2)./(T+ls(3))); norm(vpfit2)

16 Soru 4 Aşağıdaki reaksiyonlar, sabit hacimli bir gaz batch reaktoründe gerçekleşmektedir. A + B«C + D B + C« X + Y A + X « Z Termodinamik yasasına göre yukarıdaki reaksiyonlar, aşağıdaki denklem sistemi ile ifade edilebilir.

17 Soru 4 CA0 = CB0 = 1.5, KC1 = 1.06 KC2 = 2.63 ve KC3 = 5
Olduğu durum için sistemin denklemini çözünüz CD = CX = CZ = 0 CD = CX = CZ = 1 CD = CX = CZ = 10

18 Bu soru fsolve ve fval fonksiyonları ile çözülür.
Bu fonksiyonlar için Matlab içinde Sembolik Matematik Araç kutusunun yüklü olması gerekli.


"Sorular 1 Kimya Mühendisliği problem çözümleri aşağıdaki dökümandan düzenlenmiştir. THE USE OF MATHEMATICAL SOFTWARE PACKAGES IN CHEMICAL ENGINEERING." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları