Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Prof Dr Salih KAVUKÇU Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Prof Dr Salih KAVUKÇU Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Prof Dr Salih KAVUKÇU Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı

2

3 İDRAR YOLU ENFEKSİYONU SEMPTOMATİK İYE –AKUT PİYELONEFRİT –AKUT SİSTİT ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ PİYELONEFRİTİK RENAL SKAR –REFLÜ NEFROPATİSİ

4 İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI 1)İLK İYE 2)TEKRARLAYAN İYE -Gerilemeyen bakteriüri -Bakteriürinin devamlılık göstermesi (persistence) -Reenfeksiyon 1)KOMPLİKE OLMAYAN ALT ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI -Sistit -Üretrit 2) KOMPLİKE OLMAYAN ÜST ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI -Üreterit -Piyelit 3) BÖBREK PARANKİMİ ENFEKSİYONU -Piyelonefrit

5 MİKROORGANİZMALARIN ÜRİNER SİSTEME ULAŞMA YOLLARI ASCENDAN YOL HEMATOJEN YOL LENFATİK YOL

6 YAKINMA MİKROSKOPİK İDRAR ANALİZİ BAKTERİÜRİ ± PYÜRİKÜLTÜR ASEMPTOMATİK TEDAVİ ERADİKASYONBASKILAMABAŞARISIZLIK KÜRREENFEKSİYONRELAPSPERSİSTANS

7 Akut İYE geçirmiş olan kızların yaklaşık %50’ si çocukluk döneminde tekrar bakteriüri ile karşımıza çıkmaktadır. Bunların %90’ ı reenfeksiyon özelliğindedir.

8 İDRAR YOLU ENFEKSİYONU ETKENLERİ Gram negatif bakteriler -Escherichia coli -Klebsiella pneumonia -Proteus mirabilis -Enterobacter aerogenes -Pseudomonas aeruginosa -Serratia marcescens -Salmonella türleri -Haemophilus influenzae -Gardnerella vaginalis Gram pozitif bakteriler -Staphylococcus epidermidis -Enterococcus -Staphylococcus saprophyticus -Streptococcus pneumonia Diğer Adenovirus tip11 ve tip21 BK virus Candida albicans Mycoplasma hominis Ureoplasma ureolyticum Mycobacterium tuberculosis Toxocara Microflariae Enterobius vermicularis

9 TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA ETYOLOJİK FAKTÖRLER Mikroorganizma ile ilişkili 1. Bakteri sayısı 2. Pili (mukozal hücre adherensi) - Mannoza duyarlı tip 1 - P pili - X pili 3. Motilite 4. Üreaz yapımı 5. Yüzey antijenleri

10 Escherichia coli’ nin virulans faktörleri a- Fimbria -adhezyon -skarlaşma b- Kapsül -Konakçı savunmasına direnç -Üroepiteliyal hücre tutunma c- Lipopolisakkarit yan zincirleri -Fagositoza direnç d- Lipid A. (Endotoksin) -Üriner peristaltizmin inhibisyonu -Pro-inflamatuvar e- Dış membran proteinleri -Demir şelasyonu -Antibiyotiğe direnç -Üroepiteliyel hücreye tutunma f- Hemolizin -Fagosit fonksiyonun inhibisyonu -Demir sekestrasyonu

11 KAPSÜL E. coli’de“K” antijeni S. typhi’de “Vi” antijeni K. pneumonia’nın serotip antijeni İÇ SİTOPLAZMİK MEMBRAN (plazma membranı) SOLİD MEMBRAN (murein tabakası, mukopeptid, peptidoglikan) YAN ZİNCİRLERİN “O” Antijenleri LİPİD AAAAAAAA DIŞ MEMBRAN (lipopolisakkarit, lipoprotein) FLAJELLUM (“H” antijeni) PİLİ (Fimbriya)

12 İYE: ENFEKSİYONDA ROL ALAN BAKTERİYEL FAKTÖRLER Adhezyon: tip 1 pili: reseptör: mannose P pili: reseptör: a -D-Gal-(1,4)- b -D-Gal AFAI reseptör: Dr kan grubu antijeni AFAII reseptör: Dr kan grubu antijeni Dr adhesinreseptör: Dr kan grubu antijeni Globobiose Pilus Adheziv uç Seramid Fosfolipid Konak hc membranı Üreaz:pH’ ı yükseltir tuz presipitasyonu taş oluşumu Toksinler:por oluşumu Lipopolisakkarit:infla. cevap Jeneresyon zamanı

13 P pili: pap piyelonefrit ilişkili pili Globobiose = a -D-Gal-(1,4)- b -D-Gal Globobiose seramid lipidde ( glikolipid) bulunur. Pap pili 8 ayrı molekülden oluşmuştur. PapG en uçtaki adhezin molekülüdür ve molekülüdür ve globobios’u tanır. globobios’u tanır. İYE: ENFEKSİYONDA ROL ALAN BAKTERİYEL FAKTÖRLER PapH’ nin katılımı pilusun büyümesini durdurur H Rod terminasyonu

14 Pap G Pap F Pap E Pap K Pap A Pap H Adhezin Fibrillum Rigid fiber Fim H Fim H, Fim G Fim F, Fim G Fim A [ 100 Fim A Minör alt üniteler Pilin Adhezin Tip P fimbriya Tip 1 fimbriya Adhezinler Fimbriyal olmayan adheziv yapılar Fimbriyal adheziv yapılar

15 E. coli. Scanning E.M.

16 E. coli

17 Elektron mikrografi: P pili taşıyan Üropatojenik E. coli.

18 Mesane yüzeyine tutunmuş E. coli kümeleri

19 Freeze-fracture, deep-etch elektron mikrografi: tip 1-pilili bakteri maymun mesane epitel hücresi tarafından çevrelenmiş (Scale bar, 0.5 mm.)

20 Solda: Escherichia coli hücreleri. Sağda: EMB (Eosin- Methylene- Blue) Agarda E.coli kolonileri

21 1.İntroital kolonizasyon 2.Üretrada nonlaminar idrar akımı 3.Musin tabakası 4.Epiteliyal hücrelerdeki reseptörler 5.Üriner antikorlar 6.Mesane anomalileri 7.Mesanenin koordine boşalması 8.Bakterinin aşağıdan yukarıya (ascendan) ilerlemesi 9.VUR 10.Böbrek duyarlılığı

22 ATEŞLİ İNFANT VE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONU PREVALANSI %4.1 - %7.5

23

24 AKUT PİYELONEFRİT PATOGENEZİ BÖBREK PARANKİMİNE BAKTERİ İNOKÜLASYONU KOMPLEMAN AKTİVASYONU İMMÜN CEVAP KEMOTAKSİS-OPSONİZASYON FAGOSİTOZİNTRAVASKÜLER GRANÜLOSİT AGREGASYONU BAKTERİNİN SÜPEROKSİD SALINIMI ÖLDÜRÜLMESİ TÜBÜLER HÜCRE ÖLÜMÜ LİZOZİM SALINIMI İNTERSTİSYEL İNVAZYON RENAL SKAR FOKAL İSKEMİ

25 İYE RİSKİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER Reflü Obstrüksiyon Obstrüksiyon/anomali İdrar tutma Rezidüel idrar Cinsel temas Cinsel taciz Mastürbasyon Konstipasyon Kötü hijyen Kıl kurdu Dışkı inkontinansı Uzun banyo / köpük banyosu fimozis İYE önlenmesi Cerrahi Sık işeme çizelgesi / yüksek sıvı alımı Tam işeme/çift işeme Temas sonrası işeme/proflaksi Belirleme/önleme Engel olma Belirleme/tedavi İyi hijyen Tanı/tedavi Tuvalet eğitimi Duş Sünnet MEKANİZMA PATOGENEZ ÖNLEM PİYELONEFRİT SİSTİT MESANE KOLONİZASYONU PERİNE ÜRETRA KOLONİZASYONU

26 ÇOCUKLARDAKİ İYE SEMPTOM VE BULGULARININ YETİŞKİNLERLE KARŞILAŞTIRILMASI SARILIK HİPOTERMİ SEPSİS KİLO ALAMAMA KUSMA ATEŞ YENİDOĞAN SÜT ÇOCUĞU OKUL ÇOCUĞU YETİŞKİN OKUL ÖNCESİ DİYARE KİLO ALAMAMA KUSMA ATEŞ KÖTÜ KOKULU İDRAR KUSMA ATEŞ KÖTÜ KOKULU İDRAR KARIN AĞRISI POLLAKÜRİ DİZÜRİ URGENCY ENÜREZİS ATEŞ KARIN AĞRISI POLLAKÜRİ DİZÜRİ URGENCY YAN AĞRISI

27 ALT İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Ateş yüksekliği (+) Karın ağrısı (+) Dizüri (+) Sık idrar yapma (+) idrar dansitesi düşüklüğü (-) Pyüri ; bakteriüri (+); silendir (-) Beyaz küre yüksekliği (-) Eritrosit sedimentasyon hızı yüksekliği (-) C-reaktif protein pozitifliği (-) ÜST İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Ateş yüksekliği(+) Karın ağrısı / Yan ağrısı (+) Dizüri (+) Sık idrar yapma (+) İdrarın konsantre edilme kapasitesinde bozulma (+) (idrar dansitesi düşüklüğü +) Pyüri; bakteriüri; lökosit silendirleri (+) Beyaz küre yüksekliği (+) Eritrosit sedimentasyon hızı yüksekliği (+) C-reaktif protein pozitifliği (+)

28 FİZİK MUAYENEDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Büyüme geriliği Hipertansiyon Batında kitle ve/veya hassasiyet Dış genital organların muayenesi – Vajinit – Labial adhezyon – Lokal irritasyon – Cinsel taciz – ilişki – Erkeklerde idrar akımının incelenmesi ve sünnet durumu Rektal muayene –Kitle –Sfinkter tonusunun değerlendirilmesi

29 KOMPLİKE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU Yüksek ateş ve toksik görünüm Aşırı kusma Orta –Ağır Dehidratasyon Uyum güçlüğü Ateşli ancak iyi görünüyor Ağızdan sıvı ve ilaç alabilen Hafif dehidratasyon Uyumlu KOMPLİKE OLMAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

30 OLASI İYE TANISI KOYMADA DEĞERLİ İDRAR ANALİZ BULGULARI YÖNTEM  Işık Mikroskopisi  Faz kontrast mikroskopisi  İdrar sedimentinin gram boyaması  Dipstick testi BULGULAR  İdrar sedimentinde basiller  İdrar sedimentinde basil veya koklar  Gram (-) basiller, Gram (+)koklar ve nadiren Gram (-) koklar  Nitrit ve lökosit estsraz pozitifliği

31 BAKTERİÜRİNİN BELİRLENMESİNDE ÇEŞİTLİ TESTLERİN SENSİTİVİTE, SPESİFİTE VE PREDİKTİF DEĞERLERİ TESTSensitivite (%) Spesifite (%)Pozitif prediktif değer (%) Negatif prediktif değer (%) > 5 BF/hpf80834696 > 10 BF/hpf63905393 Nitrit69905794 Lökosit esteraz71854794 Nitrit + Lökosit esteraz 86 5497

32 İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA BAĞLI OLMAYAN PYÜRİ NEDENLERİ SIK Vaginal akıntı Kimyasal irritasyon Ateş Viral enfeksiyon NADİR Apandisit Glomerulonefrit Renal tüberküloz

33 İYE TANISINDA İDRAR KÜLTÜRÜNÜN YORUMLANMASI TOPLAMA YÖNTEMİ Suprapublik aspirasyon Kateterizasyon Temiz orta akımı KANTİTATİF KÜLTÜR Herhangi bir sayıda üriner patojen. Koagülaz (-) Staph. Hariç Ateşli infant ve çocukta: ≥ 50 x 10 3 cfu/ml (sınır 10-50 x 10 3 ) Semptomatik hastalarda 10 5 cfu/ml (tek organizma) Asemptomatik hastalarda: Farklı günlerde elde edilen en az iki örnekte aynı organizmanın 10 5 cfu/ml kadar üremesi.

34 İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İÇİN KÜLTÜR KRİTERLERİ TOPLAMA METODU KOLONİ SAYISI ENFEKSİYON OLASILIĞI Suprapubik aspirasyon Gram(-)basil:herhangi sayıda Gram(+)kok:>birkaç yüz Kateterizasyon >100.000 %95 10.000-100.000 Enfeksiyon olası 1000-10.000 Şüpheli;tekrar et <1000 Enfeksiyon olası değil Temiz idrar(erkek) >10000 Enfeksiyon olası Temiz idrar(kadın) 3 örnek:>100.000 %95 2 örnek :>100.000 %90 1 örnek:>100.000 %80 5x10.000-100.000 Şüpheli;tekrar et 10.000-5x100.000 semptomatik ise tekrar et asemptomatik ise Enfeksiyon olası değil <10.000 Enfeksiyon olası değil >%99 > 50.000

35 Nedeni bulunmamış ateşli çocuk (2 aylık – 2 yaşında) hemen antibiyotik verecek kadar ağır hasta değilse hekim idrar yolu enfeksiyonu olasılığını değerlendirilmelidir. Ateşli çocukta idrar yolu enfeksiyonu olasılığı düşük ise hekim herhangi bir tetkik yapmadan hastayı klinik olarak izler. (kanıt düzeyi A, güçlü öneri) Ateşli çocukta idrar yolu enfeksiyonu olasılığı düşük değil ise hekim için iki seçenek vardır. (kanıt düzeyi A, güçlü öneri) 1.İdrar kateter veya suprapubik aspirasyonla elde edilir, rutin idrar analizi ve idrar kültürü yapılır. 1.İdrar uygun bir şekilde elde edilir, rutin idrar analizi yapılır. Rutin idrar analizi idrar yolu enfeksiyonu düşündürüyorsa, (lökosit esteraz veya nitrit testi pozitif veya mikroskopik analizde lökosit veya bakteri pozitif) idrar örneği kateter veya suprapubik aspirasyonla elde edilir ve idrar kültürü yapılır. Taze idrarın rutin idrar analizinde ( bir saat içinde gerçekleşen işemeden elde edilmiş) lökosit esteraz ve nitrit testleri negatif ise antibiyotik tedavisi başlamadan klinik seyir izlenir. Rutin idrar analizindeki negatif bulgular idrar yolu enfeksiyonu tanısından kesin olarak uzaklaşmamıza neden olamaz. AMERİKAN PEDİATRİ AKADEMİSİ 2011

36 2-24 aylık çocuklarda Ateş 39 C veya üzerinde, 12 aydan küçük kızda, iki gün ve daha uzun sürüyorsa ve başka bir ateş odağı bulamıyorsanız, Ateş 39 C veya üzerinde, erkek çocukta bir gün ve daha uzun sürüyorsa ve başka bir ateş odağı bulamıyorsanız, İYE araştırınız! AMERİKAN PEDİATRİ AKADEMİSİ 2011

37 İnfant ve Çocuklarda İYE Semptom ve Bulguları NICE 2007 YAŞ GRUBU Üç aydan küçükler Üç aydan büyükler Henüz konuşmayanlar Konuşanlar Semptom ve bulgular SıkNadir Ateş Kusma Letarji İrritabilite Ateş Dizüri Sık idrar yapma Büyüme geriliği Yetersiz beslenme Karın ağrısı Yanlarda hassasiyet Kusma Yetersiz beslenme Disfonksiyonel işeme İdrar kaçırmaya başlama Karın ağrısı Yanlarda hassasiyet Karın ağrısı Sarılık Hematüri Kötü kokulu idrar Letarji İrritabilite Hematüri Kötü kokulu idrar Büyüme geriliği Ateş Halsizlik Kusma Hematüri Kötü kokulu idrar Bulanık idrar

38

39

40

41

42 GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİNİN ÜST ÜRİNER SİSTEM ANORMALLİKLERİNİ SAPTAMA KAPASİTELERİ USGIVPDMSA DİLATASYON+++ - İNFLAMASYON+-+++ SKAR++++++ FONKSİYON-+++++

43 ÜRİNER SİSTEM GÖRÜNTÜLEMESİ İşlemAnatomiRezolüsyon fonksiyon RiskÖNERİ İlk ÖNERİ İzlem Üst sistem IVPİYİORTA USGİYİ (obst)KÖTÜDÜŞÜK+(+) SintigrafiİYİ (renal)DÜŞÜK(+) Alt sistem VCUGORTA + Nükle. sistog. İYİ DÜŞÜK(+)

44

45

46 VCUG: A: Posterior uretral valve bağlı dilate posterior uretra. B: Bilateral masif VUR. C: Bilateral üreteral duplikasyon ve reflü.

47

48

49 AKUT İYE’ NİN TEDAVİ PRENSİPLERİ Enfeksiyon tanısını kesinleştir Kan basıncı, BUN, Kreatinin düzeylerine bak (ilk enfeksiyonda) Uygun ampirik antibiyotik tedavisini seç –Benzer antibiyotiği yakın zamanda kullanmamış olmalı –Kusma veya ağır semptomlar varsa parenteral Aşağıdaki durumlarda idrar kültürü tekrarlanır –Semptomlar devam ediyorsa –Organizma dirençli ise 10 günlük tedavi uygula –Hasta tolere ediyorsa oral yol ile Görüntüleme yöntemlerini kullan Evde nitrit testi ile takip et

50 KOMPLİKE İYE’ NUN YATAN HASTALARDA TEDAVİSİ Uygun parenteral sıvı (genellikle normal idame sıvısının 1.5 katı) Bir üçüncü kuşak sefalosporin Seftriakson: 75 mg/kg, 12-24 saatte bir, iv veya im Sefotaksim: 150 mg/kg, 6-8 saatte bir, iv veya im Seftazidim: 150 mg/kg, 6-8 saatte bir, iv veya im

51 PEDİATRİK ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI TEDAVİSİNDE SIKLIKLA KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER YOL İLAÇ DOZ DOZ ARALIĞI (mg/kg/gün) (saat) Parenteral Aminoglikozidler Amikasin 10-15 12 Netilmisin 5-7.5 8 Tobramisin 5-7.5 8 Penisilinler Ampisillin-sulbaktam 50-100 6 Tikarsilin 50-200 4-8 Sefalosporinler Cefazolin 25-50 6-8 Ceftriaxone 50-75 12-24 Ceftazidime 90-150 8-12 Cefepime 100-150 8-12

52 PEDİATRİK ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI TEDAVİSİNDE SIKLIKLA KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER YOL İLAÇ DOZ DOZ ARALIĞI (mg/kg/gün) Oral Penisilinler Ampisillin-sulbaktam 50 12 Amoksisilin-klavulanat 40 12 Sulfonamidler TMP-SXT 8 12 Sefalosporinler Cefaleksin 25-50 6 Cefaclor 20 8 Cefixime 8 12-24 Cefadroksil 30 12-24 Diğer Nitrofurantoin 5-7 6 (saat)

53 TEDAVİ TİPİ –Oral –Parenteral DOZ SAYISI –Tek doz –Bölünmüş dozlarda TEDAVİ SÜRESİ –Oral 5-15 gün –Parenteral 7-10 gün

54 AKUT PYELONEFRİTİN TEDAVİSİ SIRASINDA Ateş 2-3 günde kaybolur Pyüri 3-4 gün sürer CRP yüksekliği 4-5 gün sürer ESR 2-3 hafta yüksek kalır

55 İDRAR YOLU ENFEKSİYONU USG DMSA sintigrafi voiding sistouretrografi ?

56 İlk ateşli idrar yolu enfeksiyonundan sonra rutin olarak “voiding sistoüretrografi “ çekilmemelidir. Eğer üriner sistem ultrasonografisinde hidronefroz, skar, veya yüksek dereceli vezikoüreteral reflü veya obstrüktif üropati düşündüren görüntülerin olması veya başka atipik veya kompleks klinik durumlarda “voiding sistoüretrografi “ uygulama endikasyonu doğar. (kanıt düzeyi B, öneri) Eğer ateşli idrar yolu enfeksiyonu tekrarlıyorsa olgu ileri düzeyde değerlendirilerek, “voiding sistoüretrografi “ çekilir. (kanıt düzeyi X, öneri) AMERİKAN PEDİATRİ AKADEMİSİ 2011

57 SUPRESYON TEDAVİSİ ENDİKASYONLARI (KANITLANMADI!!!) SIK TEKRARLAYAN İYE YENİ SKAR OLUŞUMU SIK TEKRARLAYAN SİSTİT SIK TEKRARLAYAN PİYELONEFRİT (VUR OLSA DA OLMASA DA)

58 PROFİLAKTİK TEDAVİDE KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER (KANITLANMADI!!!) İLAÇ DOZ(mg/kg/gün) YAŞ SINIRI Amoksisilin 30 (3 dozda) Yenidoğan Nitrofurantoin 1-2 >1 ay TMP-SXT 1-2 >2 ay Cephalexin 2-3 Cefuroxim 10 Cephaclor 10

59 TEKRARLAYAN İYE İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ NEDİR? Altı yaşında ve daha küçük 74974 çocuk kayıtlardan incelemeğe alınıyor (2001-2006) 611 ilk, 83 tekrarlayan İYE bulunuyor. Bunların primer merkezlerden kayıtları izleniyor. Beyaz ırk RİSK FAKTÖRÜ 3-5 yaş RİSK FAKTÖRÜ IV ve V derece reflü RİSK FAKTÖRÜ Cinsiyet RİSK FAKTÖRÜ DEĞİL I-II-III derece reflü RİSK FAKTÖRÜ DEĞİL ANTİMİKROBİAL PROFLAKSİ TEKRARLAYAN İYE RİSKİNİ AZALTMIYOR, DİRENÇLİ İYE ARTMASINA NEDEN OLUYOR. Conway PH JAMA 2007

60 DİSFONKSİYONEL İŞEME YÜKSEK MESANE BASINCI YETERSİZ MESANE BOŞALMASI VURİYE

61 İLK İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNDA İZLENECEK ÇOCUKLAR < 5 yaş çocuklar Herhangi bir yaştaki erkekler Ateşli İYE geçirenler Akut piyelonefrit geçirenler AİLEYE ÇOCUKTA İYE BULGULARINI ÖĞRET, ENFEKSİYON BAŞLADIĞINDA HEKİME BAŞVURSUN, HEKİM DE TEDAVİYİ İLK 24-48 SAATTE BAŞLASIN!

62 5 yaşında ilk İYE belirlenmiş ise USG normal İşeme normal VCUG ve Supresyona gerek yok 5 yaşında tekrarlayan İYE varsa (sistit, piyelonefrit, asemptomatik bakteriüri) VCUG gerekli

63 TEKRARLAYAN İYE’DE ALINACAK ÖNLEMLER (1) Barsak parazitleri giderilir Köpük banyoları yüzey gerilimini azaltarak ascendan bakteri girişini kolaylaştırdığından önerilmemektedir Pamuklu bezden yapılmış iç çamaşırları önerilmiş olmasına karşın yararı tartışmalıdır Naylon ve dar pantolonlar vulva hijyenini olumsuzlaştırdıklarından kullanılmamalıdır Deodorant ve benzeri materyaller vulvada irritasyona yol açacağından bunlardan kaçınılmalıdır.

64 Perine temiz ve kuru olmalı yıkandıktan sonra dikkatli bir şekilde silinmelidir Absorban özelliği olan tuvalet kağıtları kullanılmalıdır Tuvalet eğitimi verilirken silme ve kurulama önden arkaya doğru ve bir kez olacak şekilde uygulanmalıdır Konstipasyon giderilmelidir Mesanenin tam boşalması tedavinin temel öğesidir. TEKRARLAYAN İYE’DE ALINACAK ÖNLEMLER (2)

65 2-24 ay infant (ateş>38º) Acil antimikrobiyal tedavi gerekli mi ? Hayır Evet İdrar örneği (SPA veya kateterizasyon ) İYE riski < %1 ? Hayır HEKİMLİK GÜCÜNÜZ Sadece idrar analizi (SPA, kateter veya torba) İdrar analizi Dipstick veya mikroskopi Pozitif İDRAR KÜLTÜRÜ (SPA veya kateter) Negatif Klinik izlem, ateş devam eder ise tekrar değerlendir Evet Ateş 39 C veya üzerinde, 12 aydan küçük kızda, iki gün ve daha uzun sürüyorsa ve başka bir ateş odağı bulamıyorsanız, Ateş 39 C veya üzerinde, erkek çocukta bir gün ve daha uzun sürüyorsa ve başka bir ateş odağı bulamıyorsanız, İYE araştırınız! Taze idrarın rutin idrar analizinde ( bir saat içinde gerçekleşen işemeden elde edilmiş) lökosit esteraz ve nitrit testleri negatif ise antibiyotik tedavisi başlamadan klinik seyir izlenir.

66 Tedavi (oral veya parenteral, sık karşılaşılan mikroorganizmalara etkin) İdrar analizi veya kültür pozitif mi? Hayır Evet 7-14 gün (duyarlılığa uygun ) USG (İYE sonrası herhangi bir zamanda) VCUG çekilsin mi? (iki veya daha sık İYE, USG’de VUR’u düşündüren bulgu var mı?) HayırEvet VCUG (grade 4-5 VUR için) Aile bilgilendirilmeli Tedavi kesilmeli İlk ateşli idrar yolu enfeksiyonundan sonra rutin olarak “voiding sistoüretrografi “ çekilmemelidir. Eğer üriner sistem ultrasonografisinde hidronefroz, skar, veya yüksek dereceli vezikoüreteral reflü veya obstrüktif üropati düşündüren görüntülerin olması veya başka atipik veya kompleks klinik durumlarda “voiding sistoüretrografi “ uygulama endikasyonu doğar. Eğer ateşli idrar yolu enfeksiyonu tekrarlıyorsa olgu ileri düzeyde değerlendirilerek, “voiding sistoüretrografi “ çekilir.

67


"ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Prof Dr Salih KAVUKÇU Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları