Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kaynak hataları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kaynak hataları."— Sunum transkripti:

1 Kaynak hataları

2 Kenar kayması (Eşit kalınlıkta levhalar halinde)
Tanımı: Eşit kalınlıktaki levhaların hazırlanan kaynak ağızlarının s ölçüsü kadar kayması. Kenar kaymasına maks. 0,2 s kadar izin verilir. Oluşumu: Montaj sırasındaki zorluklar Uzun kaynak dikişlerinde, büyük punta aralıklarıyla puntalama veya çatlamış punta dikişleri. Kaçınma: Dikkatli montaj Uzun dikişlerde, sağlam puntalama yapılmalıdır Kaynak sırası, distorsiyon oluşmayacak şekild tespit edilmelidir Düzeltme: s  0,2s ise karşı paso ile. Ağız kesiti Makro kesiti Röntgen filmi

3 Kenar kayması (Farklı kalınlıkta levhalar halinde)
Ağız kesiti Makro kesiti Röntgen filmi Tanımı: Farklı kalınlıktaki levhalar halinde, hazırlanan kaynak kenarlarının birbirine göre açısal olarak kaymasıdır. Oluşumu: Kalın levhanın kaynak ağzının kötü hazırlanması. Kaçınma: Kalın levhaya eğim verilerek ağız bölgesinde kalınlıklar eşitlenmelidir. Eğim uzunluğu=1,5 s1 Düzeltme: S1 levha kalınlığının pnömatik ekipmanla s2 levha kalınlığına getirilir; gerekirse karşı taraftan kök paso çekilir.

4 Çok küçük ağız açısı Ağız kesiti Makro kesiti Röntgen filmi Tanımı:
Yan kenar açısı  ve ağız açısı ’nın, gereken değerden aşırı sapmasıdır. Oluşumu: Hatalı alevle kesme, çoğunlukla da kesme üflecinin mekanik düzeneğinin olmadığı elle kesmede ortaya çıkar. Kaçınma: Kaynak ağızlarının alevle kesme sırasında, mekanik ilerleyen kesme üfleci ile hazırlanması gerekir. Düzeltme: Dikiş tam nüfuziyetli değilse, kök tarafından oyma ve karşı paso çekme gerekir.

5 Çok geniş kök aralığı Ağız kesiti Makro kesiti Röntgen filmi Tanımı:
Genel ölçü olan b3 mm’nin aşıldığı çok geniş kök aralığı nedeniyle, ilk pasonun köprü oluşturamamasına neden olur.Kaynak metali sarkar ve krater ve gözenek oluşur. Oluşumu: Hatalı montaj, çok az puntalama; Yerel olduğunda: kesme ağızları düz değildir. Kaçınma: Montaj sırasında hatadan kaçınılamıyorsa, altlıkla kaynak yapılmalıdır. Kök tarafı yeniden işlenebilir. Düzeltme: Kök tarafı oyulur ve karşı paso çekilir. Ağız kesiti Makro kesiti Röntgen filmi

6 Çok dar kök aralığı Makro kesit Tanımı:
Dikiş kökünün Dikiş kökünün görünüşü görünüşü Röntgen filmi Röntgen filmi Tanımı: Dikiş yer yer kısmi nüfuziyetlidir. Oluşumu: Çok dar kök aralığına neden olan hatalı ağız hazırlığı Kaçınma: Dikiş, yeterli aralıkla puntalanmalıdır. Düzeltme: Kaynak metali taşlanmalı ve yeniden kaynak yapılmalıdır.

7 Çok yüksek kök alnı Tanımı:
Kaynak ağız profilinde çok yüksek bir kök alnı, tam nüfuziyetli bir bağlantıyı sağlayan, yaygın ölçü olan c  3-4 mm’nin aşılmasıdır. Oluşumu: Özellikle eğik levhalarda, levha üst yüzeyinin düzensiz olması durumunda rastlanan, hatalı alevle kesme Kaçınma: Montajdan önce levha kenarları muayene edilmeli ve tekrar işlenmelidir. Düzeltme: Yerel olanlarda, derin nüfuziyet elektrodlarıyla karşı paso çekilir; aksi halde kök oyulur ve karşı paso çekilir.

8 Çok yüksek kök alnı Tanımı:
Kök kenarlarının uygun şekilde eritilemediği bir alın kaynağında, yetersiz nüfuziyet. Oluşumu: Çok yüksek ve dar kök alnı; küçük ağız açısı; kök paso için çok kalın elektrod; düşük kaynak akımı; hatalı elektrod hareketi Kaçınma: Ağız açısı doğru olmalıdır; kullanılan kaynak yöntemine uygun ağız açısı ve kök aralığı seçilmelidir; elektrod çapı ve akım, ağız türüne uygun olmalıdır; elektroda doğru hareket verilmelidir. Düzeltme: Kök oyulur, hatalı dikiş taşlanır ve karşı paso çekilir

9 Aşırı dışbükey içköşe dikişi
Tanımı: Dikiş, esas metalle geçiş noktasında çentik etkisi yapacak ve çoğu kez bu bölgede curuf içerecek şekilde aşırı dışbükeydir. Oluşumu: Elektrodun ilerleme hızı, ayarlanan akımla uyumlu değildir; genellikle çok düşüktür. Kaçınma: Elektrod, doğru hızla ileriye hareket ettirilmelidir. Düzeltme: Aşırı dışbükeylikler taşlanmalıdır.

10 Aşırı yassı içköşe dikişi
Tanımı: Kaynak metalinin büyük kısmının yatay levha üzerinde bulunacak şekilde, içköşe dikişinin kenar uzunluklarının eşit olmaması. Oluşumu: Hatalı elektrod tutuşu; elektrod çok dik tutulur ve dik levhaya çok az etkir. Kaçınma: Elektrod doğru eğim açısıyla tutularak kaynak yapılmalıdır. Düzeltme: Dik üçgen şekline gelene kadar, dikişin ilave pasolarla doldurulması gerekir.

11 Taşmış kapak paso Tanımı:
Bir tozaltı kaynak dikişinin kapak pasosu, yan kısma taşmıştır. Oluşumu: Kapak pasoda, çok fazla kaynak metali oluşturulması; çok yüksek kaynak akımı; çok düşük kaynak ilerleme hızı. Kaçınma: Dikiş taşkınlığı düşük tutulmalıdır; levha kalınlığının % 10’unu (en çok 2 mm’yi) aşmamalıdır.; tel elektrod çapı ve yüksek akım şiddeti seçilmemelidir Düzeltme: Aşırı taşkın dikiş taşlanmalıdır.

12 Kök sarkıklığı Tanımı:
Kaynak ağzı sadece, kökte damlalar şeklinde sarkıntıların oluştuğu, kötü şekilde doldurulmuştur. Oluşumu: Çok geniş aralık Çok az sayıda puntalama; saçlar üstüste binmiş Kökün kaynağında çok yüksek akım Kökün kaynağında yanlış elektrod çapı seçimi Kullanılan kaynak metali miktarı çok az; bu nedenle ağız tam doldurulmamış Kaçınma: Doğru paso düzeni Daha çok puntalama yeri Daha düşük akım Daha küçük elektrod çapı İlave kapak paso çekilmeli. Düzeltme: Kökteki damlalar taşlanmalı, kök oyulmalı ve tekrar kaynak yapılmalı Kapak paso doldurulmalı.

13 Uç krateri Tanımı: Ark’ın söndürülmesi sırasında, paso sonunda bir derinleşme oluşur; böylece kaynak dikişi bu bölgede incelir ve zayıflar. Oluşumu: Hatalı elektrod hareketi; elektrod, arkın söndürülmesi sırasında dik tutulmamalıdır. Asit örtülü elektrodlarla kaynak sırasında özellikle derin krater oluşur. Kaçınma: Uç krateri doldurulur; burada elektrod, en uca geldikten sonra tekrar kaynak dikişinin üzerine getirilir veya ark, uç kraterinin yanında söndürülür. Makinayla kaynakta, kaynak bitirme levhası kullanılır Düzeltme: Uç krateri temizlenir ve yeniden kaynakla doldurulur.

14 İçbükey kök (tavan pozisyonunda)
Tanımı: Yuvarlak bir dikişin tavan pozisyonunda yapılan kısmında, kök kaynak metaliyle doldurulmamıştır. Oluşumu: Kalın cidarlı boruların pozisyon kaynağında, tavan pozisyonunda kaynak yapılan boru kısmında, uzun arkla kaynak yapıldığında, kaynak dikişinde kökte içbükeylik görülebilir. Yani elektrod kaynak ağzında yeterince derin tutulamaz. Akım şiddetinin çok yüksekliği de bu hataya yol açar. Kaçınma: Elektrod, sabit bir el hareketiyle, kaynak ağzında yeterince derin tutulmalıdır. Doğru seçilmiş kaynak akımı, daha iyi bir dikiş oluşturur. Düzeltme: Hatalı yerler taşlanmalı ve yeniden kaynak yapılmalıdır.

15 Erimiş levha kenarı Tanımı: Levha kenarı, arkla erir ve kenardaki sıvı metal yere damlar. Oluşumu: Hatalı elektrod hareketi nedeniyle levha kenarının çok ısınması; Giderilmemiş ark üflemesi Kaçınma: 1) Elektrod hareketiyle ark üflemesi dengelenmelidir; örneğin başlangıç yeri değiştirilebilir. 2) Ark tercihan söndürülür ve tekrar başlatılır. Düzeltme: Hatalı uç krateri taşlanır; dikiş ucu, düşük kaynak akımıyla tekrar kaynak yapılır.

16 Erimiş levha köşeleri Tanımı:
Kapak paso yerel olarak kısmen kayar ve levha kenarları erir. Bu nedenle kuvvet ileten kesit azalır. Oluşumu: Hatalı elektrod hareketi; hatalı banyo oluşumu Kaçınma: Elektroda salınım yaptırılmamalıdır; banyo, dikiş ortasında tutulmalıdır. Düzeltme: Eğer levha enkesiti zayıfsa, bu durumda ilave kapak paso ile doldurulmalıdır. Gerektiğinde taşlanmalı veya yeniden kaynak yapılmalıdır.

17 Erimiş levha kenarları (takviye levhasında)
Tanımı: Takviye levhası flanşın kenarına kadar uzatıldığından, takviyenin dış kenarı, kaynak sırasında yuvarlatılmaz ve kenarlar erir. Oluşumu: Kaynak tekniği açısından uygun olmayan bir konstrüksiyondur ve uç krateri doldurulamaz. Kaçınma: Takviyenin ucu flanş levhasının yuvarlaklığına uydurulmamışsa, levha kenarının eritilmesi riskinden kaçınmak için, ön kısmı da kaynak yapılmalıdır. Düzeltme: Uç krateri doldurulmalı; ön alın kenarı da kaynak yapılmalıdır.

18 Erimiş levha kenarı (T-birleştirmede)
Tanımı: Web levhası esas olarak ark etkisiyle ucundan şiddetle erir; sıvı metal aşağıya akar Oluşumu: Levha kenarının, hatalı elektrod hareketi nedeniyle aşırı ısınması Giderilmemiş ark üflemesi Kaçınma: Ark üflemesi, elektrod hareketiyle dengelenir (gerektiğinde başlangıç yeri değiştirilir) Ark kısa tutulur Ark gerektiğinde kesilir; bu şekilde kenarın aşırı ısınması engellenir. Düzeltme: Hatalı uç krateri uzaklaştırılır; dikiş ucu yeniden kaynak yapılır.

19 Yanma oluğu (çentiği) Tanımı:
Kaynak dikişinin her iki kenarında, esas malzemeye doğru ve dikiş yüzeyinde şiddetli derinleşme bulunur Oluşumu: Çok yüksek akım şiddeti; hatalı elektrod hareketi; hadde curufları uzaklaştırılmamış Kaçınma: Hadde curufları uzaklaştırılmalı; doğru kaynak akımı seçilmeli; salınım yapılıyorsa elektrod kenarlardan çok hızlı çekilmemeli. Düzeltme: Hadde curufları uzaklaştırılmalı; yuvarlak çentikler, kapak pasoya uygun şekilde doldurulmalı; derin çentikler gerekirse önce taşlanmalı.

20 Yanma oluğu (çentiği) Tanımı: Salınım sırasında, dikişe bitişik esas metalde az ya da çok derinleşme oluşur. Oluşumu: Çok yüksek kaynak akımı, hatalı elektrod hareketi nedeniyle doldurulamayan, yanal bir yanma oluşturur Kaçınma: Doğru elektrod hareketi; dikiş kenarlarında kısa ark boylu elektrodla salınım; elektrod çapı levha kalınlığıyla uyumlu olmalıdır Düzeltme: Çentikler taşlanmalı ve yeniden kaynak yapılmalıdır.

21 Yanma oluğu (çentiği) Tanımı:
Dikişin her iki tarafında derin kanallar bulunur. Oluşumu: Uygun olmayan kaynak parametreleriyle hızlı kaynak sırasında, kaynak metalinin orta hattı boyunca yanma ağzı oluşur ve bu, yanal yanma çentikleri meydana getirir. Her bir daha yüksek akım ve gerilim seçiminde, kritik kaynak hızı nedeniyle derinleşir. Ayrıca kaynak tozuyla da değişir. Düşük gerilimli kaynak sırasında, özellikle içköşe kaynaklarında kaynak ağzının iç kısmında Sakin olmayan ark ile kaynakta Kaçınma: 1 için: 150 cm/dak’nın üzerindeki kaynak hızlarında (hızlı kaynak) özel toz kullanılmalıdır A’in üzerindeki akımlarla kalın dikişlerin kaynağında, elektrodun kaynak yönüne doğru bir miktar (5 ila 20°) eğilmesi gerekir. Ayrıca toz tane büyüklüğüne ve kuru tozla kaynak yapmaya da dikkat edilmelidir. 2 için: Kaynak data tablolarında verilen akım ve gerilim değerlerine uygun dikiş türü ve tozuna dikkat edilmelidir. 3 için: Ark üflemesinin nedenleri ortadan kaldırılmalıdır. Düzeltme: Çentikler işaretlenmeli ve tekrar kaynak yapılmalıdır.


"Kaynak hataları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları