Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tekrar Veritabanı 2. Veritabanı Nedir? Veritabanı ortaya çıkış hikayesi –Saklanan ve işlenen veri miktarındaki artış –Veri tabanı olmayan sistemin verilerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tekrar Veritabanı 2. Veritabanı Nedir? Veritabanı ortaya çıkış hikayesi –Saklanan ve işlenen veri miktarındaki artış –Veri tabanı olmayan sistemin verilerinin."— Sunum transkripti:

1 Tekrar Veritabanı 2

2 Veritabanı Nedir? Veritabanı ortaya çıkış hikayesi –Saklanan ve işlenen veri miktarındaki artış –Veri tabanı olmayan sistemin verilerinin kalıcı olmaması. Veritabanı; tanım olarak herhangi bir konuda birbiri ile ilişkili ve düzenli bilgiler topluluğudur. –Geleneksel dosyalama sistemine göre verilere erişim hızlı. –Gereksiz veri tekrarını engeller. –Her ihtiyaca, büyük veya küçük bütün otomasyon sistemleri günümüzde artık veri tabanı kullanmaktadır.

3 Veritabanı Kavramları -1  Tablo; Veritabanı içerisinde verilerin tutulduğu kısımdır. Satır ve sütunlardan oluşmaktadır. Tablo içerisinde her satır bir kaydı ifade ederken, her sütun her bir kayıta ait bir özelliği ifade eder aynı zamanda her bir sütuna field yada alan denir. Personel Tablosu PerNoAdıSoyadBölüm 759AliCoşkunBilgisayar 760MehmetKayaBilgisayar 786KemalKöseBüro Her satır bir kaydı temsil etmekte Her sütün farklı bir özelliği ifade eder, PerNo,Adı,Soyadı,Bölüm buradaki alanlarımız.

4 Veritabanı Kavramları -2  Satır ve Sütun; Tabloyu oluşturan temel kavram. Sütun tablo içerisinde tutulan her bir veri türüne verilen isimdir, tablo içerisinde birden fazla kullanılır. Satır sütuna ait veri gurubudur. Örneğin bir öğrencinin no,ad,soyad bilgilerinin tamamı satırı ifade etmektedir.  Veri Tipleri Oluşturulan veritabanında tutulan verilerin hepsi aynı türden değildir. Her veriye göre farklı veri tipi oluşturulur.

5 VTYS Sağladığı Yararlar -1 Veri Tekrarı (“Data Redundancy”) :Aynı verinin sürekli tekrarlanmasını önler.Aynı tablo içerisinde, farklı bilgisayarlarda vb..; Veri Tekrarı (“Data Redundancy”) azaltılır ya da yok edilir. Veri Tutarlılığı (“Data Consistency”): Aynı verinin değişik yerlerde birkaç kopyasının bulunması “bakım” zorluğu getirir: bir yerde güncellenen bir adres bilgisi başka yerde güncellenmeden kalabilir ve bu durum veri tutarsızlığına (“Data Inconsistency”) yol açar. Veri Paylaşımı / Eşzamanlılık (“Concurrency”): Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) kullanılmadığı durumlarda veriye sıralı erişim yapılır. Yanı birden çok kullanıcı aynı anda aynı veriye erişemez. Bir VTYS’de ise aynı veritabanlarına saniyede yüzlerce, binlerce erişim yapılabilir.

6 VTYS Sağladığı Yararlar -2 Veri Bütünlüğü (“Data Integrity”): Bir tablodan bir öğrenci kaydı silinirse, öğrenci var olduğu diğer tüm tablolardan silinmelidir. Veri Güvenliği (“Data Security”): Verinin isteyerek ya da yanlış kullanım sonucu bozulmasını önlemek için çok sıkı mekanizmalar mevcuttur. Veri tabanına girmek için kullanıcı adı ve şifreyle korumanın yanı sıra kişiler sadece kendilerini ilgilendiren tabloları ya da tablo içinde belirli kolonları görebilirler. Veri Bağımsızlığı (“Data Independence”): Programcı, kullandığı verilerin yapısı ve organizasyonu ile ilgilenmek durumunda değildir. VERİ BAĞIMSIZLIĞI, VTYS’lerinin en temel amaçlarındandır.

7 Veritabanı Kullanıcıları Veritabanı Yöneticisi (DBA-Database Administrator) Tasarım,oluşturma ve işletiminden sorumludur. Görevleri; –Tasarımı –Performans Analizi –Erişim Yetkilerini Düzenleme ve Erişim Sağlama –Yedekleme ve Geri Yükleme –Veri Bütünlüğü Sağlama –Sistem Sürekliliği Sağlama Uygulama Programcısı Son kullanıcılara yönelik uygulama yazılım geliştirmek. Veri işleme dili ve geliştirme. Sorgu Dili Kullanıcıları Mevcut sorgular dışındaki diğer sorguları hazırlamak. Veri eklemek,silmek. Son Kullanıcılar Yazılımı kullanan

8 İlişki Türleri Tablo yapısına ve içerdiği bilgilere göre ilişkileri farklı olabilir. Bire-Bir (1-1) Bire-Çok(1-n) Çoğa-Bir(n-1) Çoğa-Çok(n-m)

9 İlişki Türleri Bire-Bir (1-1) İlişki ; Tablolar arası ilişki kurulan alanların her iki tabloda da tek olması anlamına gelir. 1 kişiye ait sadece 1 şifre olabilir, 1 şifre 1 kişiye ait olabilir. KimlikBilgileri TcNoAdSoyad 121AyşeBerk 243KemalKurt 982MusaTufan Sifre TcNoSifre 121sifre1 243asd123 982111111 1 1

10 İlişki Türleri Bire-Çok (1-n) İlişki ; Tablodaki 1 değer diğer tabloda birden fazla alana (n) karşılık gelmektedir. Öğrenciler ogrNoadbolum_id 759Ayşe1 760Kemal1 761Musa2 Notlar ogrNodersnot 759c12160 759c12270 760c12185 Bölümler bolum_idbolum 1Bilgisayar 2Büro 1 n 1 n

11 İlişki Türleri Çoğa-Çok (n-m) İlişki ; Tabloların birindeki birçok kaydın değeri diğer tablolarda birden fazla kayda karşılık geliyorsa. Müşteri mus_idadsoyad 1AyşeAy 2KemalKaya Ürün urun_idUrun 101Kalem 102Kitap Fatura faturaNomus_idurun_idadet 111011 111022 521011 62 1 n m 1 1

12 Normalizasyon -Tanım Normalizasyon; veri tabanı tasarım aşamasında veri tekrarını, veri kaybını veya veri yetersizliğini önlemek için gerçekleştirilen işlemlerdir. Normalizasyon tanım olarak ise ; (Ayrıştırma), veritabanlarında çok fazla sütun ve satırdan oluşan bir tabloyu tekrarlardan arındırmak için daha az satır ve sütun içeren alt kümelerine ayrıştırma işlemidir.

13 Normalizasyon Amaçları Veri Bütünlüğünün Sağlanması –Gereksiz veri tekrarını önleyerek verilerdeki bozulmaları önlemek Uygulamadan Bağımsızlık –Uygulama değişse bile veritabanı tutarlı olarak çalışmalı Performansı Arttırmak –Veri tekrarı en aza iner ve arama hızlı olur.

14 Normalizasyon Kuralları Birinci Normal Form (First Normal Form) 1NF İkinci Normal Form(Second Normal Form) 2NF Üçüncü Normal Form(Third Normal Form) 3NF

15 Birinci Normal Form -1 Tekrarlanan sütun yapıları olmamalıdır Birden fazla türde bilgi tek bir sütunda olamaz. Bir alan içerisindeki bilgi özel karakterlerle ayrılarak tutulmamalıdır. Telefon Tablosu Ad SoyadTelefon Ali Coşkun3710, 3712 Mehmet Kaya 3714, 3715,3716 Ahmet Demir3750 Adres Tablosu Ad Soyad Adres1Adres2 Ali Coşkun Ordu Çivril Atasay Kamer MYO Çivril / Denizli Mehmet Kaya Denizli Ahmet Demir Adana

16 Birinci Normal Form -2 1Nf uyun hale geldi fakat 2NF ve 3NF ye uygun değil Telefon Tablosu AdSoyadTelefon Ali Coşkun 3710 Ali Coşkun 3712 Mehmet Kaya3714 Mehmet Kaya3715 Mehmet Kaya3716 Ahmet Demir 3750 Adres Tablosu AdSoyad Adres1 AliCoşkun Ordu Ali Coşkun Çivril Atasay Kamer MYO Çivril / Denizli MehmetKaya Denizli AhmetDemir Adana

17 Birinci Normal Form -3 Sorunlar –Veri Ekleme Eklenen verinin daha önce olup olmadığının kontrolü zor –Veri güncelleme Kişiye ait bir telefon numarası güncellenmek istediğine hangisinin güncelleneceği –Veri silme Silinecek verinin hangisi olduğu Telefon Tablosu AdSoyadTelefon Ali Coşkun 3710 Ali Coşkun 3712 Mehmet Kaya3714 Mehmet Kaya3715 Mehmet Kaya3716 Ahmet Demir 3750

18 İkinci Normal Form -1 1.Tabloda bir birincil anahtar olmalı ve anahtar olmayan sütunlar birincil anahtara bağımlı olmalı. 2.Birincil anahtar birden fazla sütundan oluşuyorsa tablodaki veriler her iki sütuna da bağımlı olmalıdır. Öğrenci bilgileri ve not bilgileri ayrılmalı. OgrenciVeNot Tablosu ogrNo Ad Bolum DersKodu Not 759 Ali Bilgisayar c121 60 759AliBilgisayarc12270 760 MehmetBilgisayarc12165 761 Kemal Büro c134 90

19 İkinci Normal Form -2 İkinci normal forma uygun hali Ogrenci Tablosu ogrNo Ad Bolum 759 Ali Bilgisayar 760 MehmetBilgisayar 761 Kemal Büro Not Tablosu ogrNo DersKodu Not 759 c121 60 759c12270 760 c12165 761 c134 90

20 Üçüncü Normal Form -1 Anahtar olmayan sütunlar anahtar sütuna tam bağımlı olmalı. Anahtar olmayan sütuna bağımlı olmamalı. Ürün Tablosu ÜKodu AdBirim Birim Adı k001 Alçı1 Kg k002 Tel2Cm k003 Boya3 Lt

21 Üçüncü Normal Form -2 Ürün Tablosu ÜKodu AdBirim k001 Alçı1 k002 Tel2 k003 Boya3 Birim Tablosu Birim Birim Adı 1 Kg 2Cm 3 Lt

22 Normalizasyon Örnek-1 musteri Urun_id SehirSehirKoduMiktar M145 U1 Denizli1 100 M145 U2 Denizli1150 M151 U2 Tokat2 75 M149 U3 Samsun3 200 M148 U1 Tokat2 140 1NF Uygun 2NF değil

23 Normalizasyon Örnek 1-devam musteri Urun_id Miktar M145 U1100 M145 U2 150 M151 U275 M149 U3200 M148 U1140 musteriSehirSehirKodu M145Denizli1 M151Tokat2 M149Samsun3 M148Tokat2 2NF uygun 3NF uygun değil.

24 Normalizasyon Örnek 1-devam musteri Urun_id Miktar M145 U1100 M145 U2 150 M151 U275 M149 U3200 M148 U1140 musteriSehirKodu M1451 M1512 M1493 M1482 SehirKoduSehir 1Denizli 2Tokat 3Samsun

25 Ms SQL Server Veri Tipleri Bigint: -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasındaki sayıları tutar. 8 baytlık yer kaplar. Int: -2,147,483,648 ile 2,147,483,648 arasındaki sayıları tutar. fiziksel olarak 4 baytlık yer kaplar. Smallint: -32,768 ile 32,767 arasındaki sayıları tutar. 2 baytlık yer kaplar. Tinyint: 0 ile 255 arasındaki sayıları tutar. 1 baytlık yer kaplar.

26 Ms SQL Server Veri Tipleri Decimal (x,y): Boyutu 5 ile 17 byte arasında değişir. ondalıklı sayıları tutmaya yarar. İki parametre alır. İlk parametre (x) sayının kaç karakter uzunluğunda olacağını, ikinci parametre (y) ise bu karakterlerin kaçının ondalık kısım olduğunu ifade eder. Örneğin decimal(4,2) şeklinde tanımlanan bir değişken 12,34 değeri alabilir. Numeric (x,y): Kullanımı ve özellikleri decimal ile aynıdır. Float: Çok büyük ve çok küçük kesirli sayılar için kullanılan veri tipidir. Boyutu 4 ile 8 byte arasındadır. Real: Float ile aynı özelliklere sahip.

27 Ms SQL Server Veri Tipleri Money: -922 337 203 685 47,5808 ile 922 337 203 685 477,5807 arası parasal veri tutabilir. 8 baytlık yer kaplar. Smallmoney: -214 748,3648 ile 214 748,3647 arası parasal veri tutabilir. 4 baytlık yer kaplar. Datetime: 1 Ocak 1753 ile 31 Aralık 9999 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihi saatiyle birlikte tutar. 3.33 milisaniyelik bir hassasiyete sahiptir. 8 baytlık yer kaplar. Smalldatetime : 1 Ocak 1990 ile 6 Haziran 2079 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihi saatiyle birlikte tutar. 10 dakikalık bir hassasiyete sahiptir. 4 baytlık yer kaplar.

28 Ms SQL Server Veri Tipleri ANSI standartlarına uyan herhangi bir karakter 1 byte yer kaplar. Ancak Unicode karakterler ise hafızada 2 byte yer kaplar. Unicode karakterler farklı dillere özgü karakterlerdir.Türkçe’ de kullandığımız ç,ğ,ş,ö gibi harfler bizim dilimize özgüdür ve ANSI standartlarında yer almamaktadır. Char(n): Boyutu1 ile 8000 arasında değişir. Maksimum 8000 karakter tutar. Nchar(n): Boyutu 2 ile 8000 arasında değişir. Maksimum 4000 karakter tutar. Varchar(n): Boyutu1 ile 8000 arasında değişir. Maksimum 8000 karakter tutar. Nvarchar(n): Boyutu 2 ile 8000 arasında değişir. Maksimum 4000 karakter tutar. Nvarchar(MAX): Maksimum 2 gigabyte (536.870.912 karakter) veri saklar. Text: Maksimum 2 gigabyte (1.073.741.824 karakter) veri saklar. Ntext: Maksimum 2 gigabyte (536.870.912 karakter) veri saklar.

29 Veri Bütünlüğü Veri bütünlüğü, bir tabloda veri güncelleme, silme veya ekleme gibi işlemler yapılırken diğer tablo ya da tablolardaki verilerin birbirleriyle uyum içinde olması, dolayısıyla veri tutarlılığının kaybolmamasının garanti altına alınması demektir. Programsal Veri Bütünlüğü Tanımsal Veri Bütünlüğü

30 Veri Bütünlüğü Programsal Veri Bütünlüğü: –Trigger’ler, Stored Procedurler, İş seviyesi Uygulamalar –Transaction’dan sonra devreye giriyor veya, bir sorgu daha kullanarak kontrol ediyor. Çok kaynak tüketir. Her türlü kuralı denetleyebilir. Tanımsal Veri Bütünlüğü –Constraint; Tablo ile birlikte derlenir ve Transaction’dan önce devreye girer. Etkin ancak dinamik değil, her sorunu çözemeyebilir. Primary Key Constraint Unique Constraint Check Constraint Default Constraint Foreign Key Constraint –Rule = Check Constraint Tablo dışında nesne. –Default = Default Constraint Tablo dışında nesne.

31 Constraint’ler Primary Key Constraint –Daha önce girilmemiş değerler girmeye zorlar, her satırın tekilliğini sağlar. –NULL kalamaz. –Her tabloda en fazla 1 adet bulunabilir. –SQL Server Tarafından, arka planda Unique Indeks olarak gerçeklenir. Unique Constraint –Bir tabloda birden fazla sütunda tanımlanabilir. –SQL Server Tarafından, arka planda Unique Indeks olarak gerçeklenir. –NULL kalabilir ama NULL değil ise, mutlaka girişmemiş verilerden gelmelidir.(Ya NULL kal ya tekrarlama) –Örnek:Kişi kimlik bilgilerinin tutulduğu bir tabloda kişinin sicilNumarası, tcKimlikNumarası, vergiNumarası, sosyalGuvenlikNumrası gibi bilgiler kişiye özel bilgileridir. Fakat bu bilgilerden yanlızca bir tanesi primary key olabilir. Diğer kişiye özel bilgilerin tekrarını engellemek için unique key tanımlanır.

32 Constraint’ler Check Constraint =RULE –Belli bir formata uygun giriş için, –Aynı tablonun aynı satırı için, iki farklı sütun değerini karşılaştırmak için, –Boş geçilemez sütun için, –Örnek: Doktor bilgilerinin tutulduğu bir tabloda doktorun iseBaşlamaTarihi ve istenAyrılmaTarihi karşılaştırılmalıdır. Çünkü işten ayrılma tarihi başlama tarihinden önce olamaz. Default Constraint=DEFAULT –Bir sütuna girilmek üzere değer verilmezse, girilebilecek bir standart değer tanımlar. Sadece INSERT’te geçerlidir. –Örnek :tbl_hastalar tablosunda sisteme yeni bir hasta ekleneceği zaman eklenme tarihini günün tarihini eklenmesi otomatik olarak sağlanır. Foreign Key Constraint –Bir tablodaki bir sütuna ait değerlerin, başka bir tablonun belli sütunundan gelmesini denetler –CASCADE UPDATE, CASCADE DELETE özelliği var, Trigger’e gerek yok. Constraint’leri geçici olarak açıp kapatabiliriz.


"Tekrar Veritabanı 2. Veritabanı Nedir? Veritabanı ortaya çıkış hikayesi –Saklanan ve işlenen veri miktarındaki artış –Veri tabanı olmayan sistemin verilerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları