Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ZİYA EREN EĞİTİM FAKÜLTESİ Hilal YAŞAR 1090310415 Türkçe Öğretmenliği / 2 Konu:Cümlede Anlam.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ZİYA EREN EĞİTİM FAKÜLTESİ Hilal YAŞAR 1090310415 Türkçe Öğretmenliği / 2 Konu:Cümlede Anlam."— Sunum transkripti:

1 T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ZİYA EREN EĞİTİM FAKÜLTESİ Hilal YAŞAR 1090310415 Türkçe Öğretmenliği / 2 Konu:Cümlede Anlam

2 CÜMLEDE ANLAM 1-Anlama Dayalı Cümleler 2-Anlatıma Dayalı Cümleler

3 Anlama Dayalı Cümleler

4 Aşamalı Durum Bildiren Cümleler Bir olayın, durumun olumlu ya da olumsuz yönlerinin giderek değiştiğini gösterir.  Yıldan yıla kötüleşiyor işler.  Kadın giderek fenalaşıyor.  Havalar gittikçe soğuyor.

5 Neden-Sonuç Cümlesi Bir eylemin hangi gerekçeyle ya da neden dolayı yapıldığını bildirir.  Sınavda zorlandığı için soruları yapamamış.  Bakımsızlıktan ev harabeye dönmüş.  Hediye almadım diye bana darılmış.

6 Amaç-Sonuç Cümlesi Öznenin işi, hareketi gerçekleştirme amacının ve sonucunun cümle içinde verilmesidir.  Borçlarından kurtulmak için evini satmış.  Ailesini göremeyince Almanya’ ya gitmiş.  Başbakan ticari anlaşmalar yapmak için yurtdışına çıktı.

7 Emir (Buyruk) Cümlesi Emir kipiyle kurulan ya da gelecek zaman kipinin emir anlamıyla kullanıldığı cümlelerdir.  Sandalyeyi çek, sessizce otur.  Şuraya da bir halı ser, ortalığı topla.  Gürültü etmeden ders çalışın.

8 Karşılaştırma Cümlesi İki kavram arasında farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koyar.  Sinema da tiyatro gibi görsel bir sanattır.  Bu yılki ürün geçen yıla nazaran daha bereketliydi.  Ressam bu yapıtında diğerlerine göre daha canlı renkler tercih etmiş.

9 Tanım Cümlesi Herhangi bir şeyin ne olduğunu anlatan, “Bu nedir?” sorusuna cevap verebilen cümlelerdir.  Sözcük, cümlenin anlamlı en küçük parçasıdır.  Sıfat, isimden önce gelerek onu niteler ya da belirtir.  Zamir, ismin yerini tutan ya da ismin yerine kullanılan sözcük.

10 Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümlesi Bir olay ya da kişiyle ilgili, değişik sebeplerden dolayı önceden edindiğimiz yargılar.  Bu takım bu sene kesin şampiyon olur.  O roman Peyami Safa’ nınsa kesin güzeldir.  Piyasada yeni bir gazetenin okuyucu bulacağını sanmıyorum.

11 Varsayım Cümlesi Bir durumun sonucu bilinmeden kişiden kişiye göre değişen bir sonuca bağlayan cümlelerdir.  Diyelim ki günlerden Cumartesi.  Tutalım ki iki elim kanda imiş hani kerem?  Böyle olduğunu kabul edelim, peki sonra?

12 Olasılık Cümlesi Belki, e-bilmek, zannederim, sanıyorum gibi kelimelerle kurulur.Bu cümlelerde kesinlik yoktur.  Akşama size gelebilirim.  Sanıyorum o kitap Necip Fazıl’ ındı.  Belki yarın, belki yarından da yakın.

13 Öneri Cümlesi Bir konudaki eksikliğin giderilmesi için yapılan teklife öneri denir.  Yazarın dili daha sade olabilirdi.  Hikaye tahlilinde yer ve zaman iyi tahlil edilmeli.  Çocuk gelişiminde oyuna ayrı bir önem verilmeli.

14 Yorum Cümlesi Özneldir.Olay veya durumu bir görüşe göre değerlendirir.  Doğu Anadolu’ nun en güzel şehri Erzurum’ dur.  İlkbaharın tadı bir başkadır.  İnsana en itici gelen renk kırmızıdır.

15 Değerlendirme Cümlesi Nesnel bir yargı söz konusudur.Herhangi bir durumun iyi ya da kötü yönlerini ortaya koyar.  Sanatçı kitapta yabancı kelimelere bolca yer vermiştir.  Yazar, eserinde Üsküdar’ ı anlatır.  Mesnevi’ nin dili Farsça’ dır.

16 Soru Cümlesi Gerçek Soru Cümlesi  Sizi neden mi aradım?  Bu kitabı beğendiniz mi?  Akşam bize gelir misiniz? Sözde Soru Cümlesi  Rahat yaşamayı kim istemez?  Sen çağırırsında ben gelmez miyim?  Sen hiç kabalık eder misin?

17 Olumlu Cümle Biçimce Olumlu Anlamca Olumlu  Sizi bekliyorduk.  Akşama bizde geliriz. Biçimce Olumsuz Anlamca Olumlu  Nasıl bilmezsin?  Buna kim inanmaz?

18 Olumsuz Cümle Biçimce Olumsuz Anlamca Olumsuz  Başarı zannedildiği gibi kolay değildir.  Mutluluğunu herkesle paylaşamazsın. Biçimce Olumlu Anlamca Olumsuz  Kim demiş onu sevdiğimi?  Parayı ona söyle söyleyebilirsen.

19 Koşul Cümlesi Eylemin ya da hareketin gerçekleşmesi bir koşula bağlı olan cümlelerdir.  Her güneş doğduğunda beni hatırla.  Baban gelirse, alışverişe gideriz.  Müzik dinleyebilirsin ama sesini fazla açma.

20 Anlatıma Dayalı Cümleler

21 Öznel Anlatımlı Cümleler Söyleyenin kendi duygu ve düşüncelerini içeren cümlelerdir.  İnsanı ürküten bir havası vardı.  Steinbeck eşsiz hikayeler yazmıştır.  En güzel hikayeler bu yıllarda yazılmıştır.

22 Nesnel Anlatımlı Cümleler Evrensel bir nitelik taşır “Bence, bana göre “ düşüncesi yoktur.  Tören saat dokuzda başladı.  Ankara Türkiye’ nin başkentidir.  Geç fark ettim taşın sert olduğunu.

23 Doğrudan Anlatımlı Cümle Herhangi bir konuda bir kişinin görüşünün değiştir ilmeden, aynen aktarılmasıdır.  Çiçero’ nun “Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır “ sözü çok hoşuma gider.  Bu konuda atalarımız “Cesurun bakışı, korkağın kılıcından daha keskindir.” der.

24 Dolaylı Anlatımlı Cümle Bir kişinin söylediği sözün değişikliğe uğratılarak verilmesidir.  Doktor babama ilaçlarını mutlaka içmesi gerektiğini söyledi.  Onunla bir daha konuşmayacağını söyledi.

25 Kinayeli Anlatım Bir gerçeği ortaya çıkarmak adına sözün tam karşıtını söyleme.  Okulunu ne kadar çok sevdiğin yirmi gün devamsızlık yapmandan anlaşılıyor.  Eşini çok seviyorsun galiba, gözünden morluklar hiç eksik olmuyor.

26 Kaynakça www.turkceciler.com www.bilgicik.com www.tarlafaresi.com www.leventyagmuroglu.com


"T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ZİYA EREN EĞİTİM FAKÜLTESİ Hilal YAŞAR 1090310415 Türkçe Öğretmenliği / 2 Konu:Cümlede Anlam." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları