Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAFATASI AKUPUNKTUR NOKTALARI Uz. Dr. Baki DÖKME İSTANBUL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAFATASI AKUPUNKTUR NOKTALARI Uz. Dr. Baki DÖKME İSTANBUL"— Sunum transkripti:

1 KAFATASI AKUPUNKTUR NOKTALARI Uz. Dr. Baki DÖKME 19.10.2009 İSTANBUL

2 ÇİN KAFATASI AKUPUNKTURU
İlk defa 1972 yılında, Shan Xi eyaletindeki Ji Shan Zian hastanesi doktorları (Jiao Shunfa, Fang Yunpeng ve Tang Songyan) tarafından yayınlanan bir çalışmayla ortaya çıkmış bir metot.

3 KAFATASI AKUPUNKTURU UYGULANDIĞI HASTALIKLAR
Serebral tromboz İnme (Apopleksi) Kafa travması (hemiparezi, afazi) İntrakranyal iltihaplanmalar (menenjit, ensefalit) Korea minör ve hemipleji sonrası durumu (Tek taraflı belirtilerde karşı taraf antiparkinson bölgesi, çift taraflı belirtilerde her iki taraf antiparkinson bölgesi)

4 KAFATASI AKUPUNKTURU UYGULANDIĞI HASTALIKLAR
- Titrengiç hastalığı (Morbus Parkinson) ve Parkinson sendromu: (Tek taraflı belirtilerde karşı taraf antiparkinson bölgesi, çift taraflı belirtilerde her iki taraf antiparkinson bölgesi) (Travma ve ensefalit sonrası gelişen Parkinson sendromunda daha etkili)

5 KAFATASI AKUPUNKTURU UYGULANDIĞI HASTALIKLAR
- Menier sendromu: Her iki taraf içkulağa bağlı baş dönmesi ve duyma bölgesi (Menier bölgesi) Baş dönmesi ve kulak çınlaması: Her iki taraf İçkulağa bağlı baş dönmesi ve duyma bölgesi (Menier bölgesi) - ALS (Amyotrofik lateral skleroz)

6 KAFATASI AKUPUNKTURU UYGULANDIĞI HASTALIKLAR Kortikal poliüri: Her iki taraf Bacakların senso-motorik bölgesi (yürüyüş koordinasyon bölgesi) - Küçük çocuklarda gece işemesi (enurezis nokturna): Her iki taraf Bacakların senso-motorik bölgesi (yürüyüş koordinasyon bölgesi)

7 KAFATASI AKUPUNKTURU UYGULANDIĞI HASTALIKLAR: Nörojenik baş ağrıları: Frontal ağrı ve yarım baş ağrısında duyu bölgesinin karşı taraf veya her iki tarafının alt 2/5’lik kısmı b) Başın tepe kısmının ağrısı ve oksipital ağrıda, duyu bölgesinin her iki tarafının en üst 1/5’lik kısmı

8 KAFATASI AKUPUNKTURU UYGULANDIĞI HASTALIKLAR: Trigeminal nevralji: Duyu bölgesinin karşı tarafının alt 2/5’lik kısmı Siyatalji: Duyu bölgesinin karşı tarafının en üst 1/5’lik kısmı ile birlikte, karşı tarafta bacakların senso-motorik bölgesi (yürüyüş koordinasyon bölgesi) Periartritis humeroskapularis: Duyu bölgesinin karşı tarafının orta 2/5’lik kısmı

9 KAFATASI AKUPUNKTURU UYGULANDIĞI HASTALIKLAR - Çene eklemi yangısı: Duyu bölgesinin karşı tarafının alt 2/5’lik kısmı - Aşil kirişi sinoviti: Duyu bölgesinin karşı tarafının en üst 1/5’lik kısmı veya karşı tarafta bacakların duyu-motor bölgesi (yürüyüş koordinasyon bölgesi) Akut lumbalji: Duyu bölgesinin karşı tarafının en üst 1/5’lik kısmı veya karşı tarafta bacakların duyu-motor bölgesi (yürüyüş koordinasyon bölgesi)

10 Allerjik astım bronşiyale: Göğüs bölgesinin her iki tarafı
KAFATASI AKUPUNKTURU UYGULANDIĞI HASTALIKLAR Kurdeşen (Ürtiker): Duyu bölgesinin her iki tarafının üst 3/5’lik kısmı Üst karın ağrısı (Önce sebebi bulunmalı): Mide bölgesinin her iki tarafı Allerjik astım bronşiyale: Göğüs bölgesinin her iki tarafı

11 Fonksiyonel uterus kanaması: Genital bölgenin her iki tarafı
KAFATASI AKUPUNKTURU UYGULANDIĞI HASTALIKLAR Supraventriküler paroksismal taşikardi: Göğüs bölgesinin her iki tarafı Fonksiyonel uterus kanaması: Genital bölgenin her iki tarafı Hipertansiyon: Damar bölgesinin (Vazomotorik bölge) her iki tarafı Kekemelik: Motor bölgenin her iki tarafının en alt 1/5’lik kısmı

12 BAZI TERİMLER Parezi: Çizgili kaslarda kısmi güç kaybı, istemli hareketlerin hafif derecede bozulması Paralizi (Pleji): Çizgili kaslarda tam kuvvet kaybı, genel felç

13 BAZI TERİMLER Spastik paralizi: Paralizi + tonus artışı görülen durum. Spastik paraliziye eşlik edenler, derin tendon reflekslerinde artma, karın cildi ve cremaster reflekslerinin kaybı, Babinski belirtisinin + olması ve geç dönemde ortaya çıkan kas atrofisidir.

14 BAZI TERİMLER Yumuşak (Flasid) paralizi: Alt motor nöron lezyonlarında (medulla spinalis nöronları) kas tonusunda azalma, derin tendon reflekslerinin kaybı ve erken dönemde görülen kas atrofisi vardır.

15 BAZI TERİMLER Hemiparezi - hemipleji: Tractus corticospinalis lezyonlarında bir vücut yarımında görülen parezi ya da felç. Monoparezi - monopleji: Tr. corticospinalis lezyonlarında yalnız bir ekstremitede görülen parezi ya da felç.

16 BAZI TERİMLER Paraparezi - parapleji: Tr. corticospinalis lezyonlarında her iki alt ya da her iki üst ekstremitede görülen parazi ya da felç. Quadriparezi - quadripleji (Tetraparezi - tetrapleji): Tr. corticospinalis lezyonlarında tüm ekstremitelerde görülen parazi ya da felç.

17

18

19 HAREKET BÖLGESİ (MOTOR VE KONUŞMA BÖLGESİ) B A
A. Orta nokta (Orta çizgi üzerinde Yintang ile Protuberentia Oksipitalis Eksterna arasının tam orta noktası) B. Hareket bölgesinin 1. işaret noktası (A’dan 0.5 cm arkada) C. Hareket bölgesinin 2. işaret noktası D. Protuberentia Oksipitalis Eksterna 1- Birinci 1/5’ lik bölge 2- İkinci 1/5’ lik bölge 3- Üçüncü 1/5’ lik bölge 4- Dördüncü 1/5’ lik bölge 5- Beşinci 1/5‘ lik bölge B A 1 F 2 3 4 5 Yintang D E C

20 Motorik bölgenin bölümleri
1. Üst grup=En üstteki 1/5’lik kısım: Karşı taraf alt ekstremitesini ve gövdeyi temsil eder. Karşı taraf alt ekstremitesinin paralizisinde kullanılır. 2. Orta grup =En üstten itibaren 2/5 ve 3/5’lik kısım : Karşı taraf üst ekstremitesini temsil eder. Karşı taraf üst ekstremitesinin paralizisinde kullanılır.

21 Motorik bölgenin bölümleri
3. Alt grup =En üstten itibaren 4/5 ve 5/5’lik kısım: Karşı taraf boyun ve yüz kaslarını, çiğneme ve yutkunma hareketleriyle ilgili bölgeyi temsil eder. Karşı taraf fasyal paralizisinde, motorik afazide, disartikülasyonda, fonasyon anaomalilerinde, siyalorede kullanılır.

22 B A F D E C Yintang 1 2 3 4 5 DUYU BÖLGESİ
E- Duyu bölgesinin üst başlangıç noktası F- Duyu bölgesinin alt başlangıç noktası E- F ile B-C arası yaklaşık 1.5 cm. 1- Birinci 1/5’ lik bölge 2- İkinci 1/5’ lik bölge 3- Üçüncü 1/5’ lik bölge 4- Dördüncü 1/5’ lik bölge 5- Beşinci 1/5 ‘lik bölge

23 Duyu bölgesinin bölümleri
Üst grup=En üstteki 1/5’lik kısım - Karşı taraf alt ekstremitesinin, gövdenin ve kalçanın duyu bozuklukları (parestezi) ve ağrılarında, oksipital ağrılarda, boyun ağrılarında kullanılır. Tinnitusta da kullanılabilir.

24 Duyu bölgesinin bölümleri
2. Orta grup =En üstten itibaren 2/5 ve 3/5’lik kısım : - Karşı taraf üst ekstremitesinin duyu bozukluklarında kullanılır. 3. Alt grup =En üstten itibaren 4/5 ve 5/5’lik kısım - Yüzün duyu bozukluklarında, trigeminal nevraljide, diş ağrılarında, mandibüler eklem ağrılarında kullanılır.

25 Ç- Antiparkinson bölgesinin alt başlangıç noktası
GÇ= Antiparkinson bölgesi G- Antiparkinson bölgesi üst başlangıç noktası Ç- Antiparkinson bölgesinin alt başlangıç noktası G-Ç ile BC arası yaklaşık 1.5 cm. IH= Vazomotorik bölge I- Vazomotorik bölge üst başlangıç noktası H- Vazomotorik bölge üst başlangıç noktası I-H ile G-Ç arası yaklaşık 1.5 cm. B I E G H Ç D F C Yintang

26 Antiparkinson Bölgesi
Motorik bölgeye paralel olarak onun 1.5 cm frontal tarafındadır. Endikasyonu: Çocuklarda Korea minör Parkinson sendromu Hem kontralateral, hem iki taraflı olarak kullanılabilir.

27 Vazomotorik Bölge Antiparkinson bölgesine paralel ve ondan 1.5 cm. frontal taraftadır. Motorik bölgeden ise 3 cm. frontaldedir. Endikasyonu: Serebral bir olaydan sonra felçli taraf ekstremitesinde gelişen ödem

28 Vazomotorik Bölge Vazomotorik bölge iki kısımda incelenir: 1. Üst vazomotorik bölge 2. Alt vazomotorik bölge

29 Vazomotorik Bölge 1. Üst vazomotorik bölgenin kullanıldığı hastalıklar - Karşı taraf alt ekstremitesinde oluşan serebral ödem - Hiprtansiyon 2. Alt vazomotorik bölgenin kullanıldığı hastalıklar - Karşı taraf üst ekstremitesinde meydana gelen serebral ödem

30 C 2. Konuşma bölgesi C çizgisi: YD çizgisi A: Paryetal çıkıntı AB arası: 2 cm E çizgisi: 2. Konşuma bölgesi A-B arası 2 cm. YD-19 ile B arası: 3 parmak P: Protuberansiya oksipitalis Endikasyonu: - Wernicke afazisi (Total duyu afazisi) B B E E A A YD-19 P

31 İç kulağa bağlı başdönmesi ve duyma bölgesi
D: Kulak kepçesi tepe noktası O: D’den dik çizilen dik çizgi üzerinde, 1.5 cm uzaklıktaki nokta A-B: İçkulağa bağlı baş dönmesi ve duyma bölgesi (O’dan sağa ve sola yere paralel olarak çizilen çizgi) Endikasyonu: Tinnitus - Hipakusis - İçkulağa bağlı başdönmesi - Menier sendromu O A A C D B

32 E Ğ F G O A C Ç B D 3. Konuşma bölgesi bölgesi
D: Kulak kepçesi tepe noktası (Allerji noktası) O: D’den dik çizilen dik çizgi üzerinde, 1.5 cm uzaklıktaki nokta. Ç: O-B’nin devamı olarak çizilen çizginin sonu. O-Ç: 3. Konuşma bölgesi bölgesi Endikasyonu: - Sensoriyel afazi C B A O Ç D E F G Ğ

33 E Apraksi bölgesi E: Tuber parietale E-F, E-G, E-Ğ: Apraksi bölgesi FEG açısı: 40 derece GEĞ açısı: 40 derece Endikasyonu: - Apraksi Ğ F G

34 A Bacakların senso-motorik bölgesi (yürüyüş koordinasyon bölgesi) A: Motor bölgenin üst başlangıç noktası B: Duyu bölgesinin üst başlangıç noktası D: YD C ve Ç çizgileri: Bacakların senso-motorik bölgesi D-C arası: 1 cm. D-Ç arası 1: cm. D B C Ç

35 A Bacakların senso-motorik bölgesi (yürüyüş koordinasyon bölgesi) A: Motor bölgenin üst başlangıç noktası B: Duyu bölgesinin üst başlangıç noktası D: YD C ve Ç çizgileri: Bacakların senso-motorik bölgesi D-C arası: 1 cm. D-Ç arası 1: cm. C Ç B D

36 Bacakların senso-motorik bölgesi (yürüyüş koordinasyon bölgesi)
Endikasyonu: Karşı taraf bacak ve ayak ağrıları Karşı taraf alt ekstremitesi duyu bozuklukları ve paralizileri Lomber bölgedeki akut omur luksasyonları Kortikal ödem Enüresis nokturna Dessensus uteri Prolapsus uteri

37 Arkadaki bölgelerin genel görünüşü C
A: Paryetal çıkıntı E çizgisi: 2. Konuşma bölgesi (Uzunluk 3 cm) A-B arası: 2 cm. YD-19 ile B arası: 3 parmak C çizgisi: YD çizgisi Ç çizgisi: Görme bölgesi (Uzunluk 4 cm) CÇ arası: 1 cm D çizgisi: Serebellar denge bölgesi (Uzunluk 4 cm) DÇ arası: 3.5 cm P: Protuberentia Occipitalis Externa C B B E E A A YD-19 Ç Ç D D P

38 C B A Öndeki bölgelerin genel görünüşü A: Genital bölge (Uzunluğu 2 cm) B: Mide-Karaciğer-Safrakesesi bölgesi (Uzunluğu 2 cm) C: Göğüs bölgesi (Uzunluğu 4 cm)

39 Öndeki bölgelerin genel görünüşü
A: Genital bölge Endikasyon: - Fonksiyonel uterus kanamaları - Dessensus uteri ((Ek olarak: Bacakların senso-motorik bölgesi (yürüyüş koordinasyon bölgesi))) - Prolapsus uteri ((Ek olarak: Bacakların senso-motorik bölgesi (yürüyüş koordinasyon bölgesi)))

40 Öndeki bölgelerin genel görünüşü
B: Mide ve Safra kesesi bölgesi Endikasyon: Üst batın ağrısı (sebebi bulunmalı) - Gastralji vb.

41 Öndeki bölgelerin genel görünüşü
C: Göğüs bölgesi Endikasyon: Allerjik astım bronşiyale - Göğüs bölgesi hastalıkları - Supraventriküler paroksismal taşikardi

42 Dr. Zhu Mingqing tarafından geliştirilen Kafatası akupunkturu

43 Dr. Zhu Mingqing tarafından geliştirilen Kafatası akupunkturu

44 Dr. Zhu Mingqing tarafından geliştirilen Kafatası akupunkturu

45 Dr. Zhu Mingqing tarafından geliştirilen Kafatası akupunkturu

46 KAYNAKLAR 1. Dökme, B: EMD ile Kontrollu Akupunktur ve Akuenerji. Kuşak Matbaası, 2006, İstanbul. 2.


"KAFATASI AKUPUNKTUR NOKTALARI Uz. Dr. Baki DÖKME İSTANBUL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları