Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar"— Sunum transkripti:

1 Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar

2 ASİTLER Suda çözündüğünde H+ iyonları veren hidrojenli kimyasal türe ASİT denir. Asitler, en eski çağlardan bu yana tanınan maddelerdir.

3 Sözgelimi, alkol mayalanmasının yanı sıra, asetik mayalanma, yani mikroorganizmaların etkisiyle alkolün sirkeye dönüşmesi daha o dönemlerde biliniyordu.

4 Sirke, bir başka deyişle asetik asit, XIII
Sirke, bir başka deyişle asetik asit, XIII. yy’a kadar bilinen tek asitti.

5 Günümüzde kimya sanayisinin büyük bir bölümü, az sayıda asidin (sözgelimi sülfürik, nitrik, asetik ve hidroklorik asitler) üretimine ya da kullanımına dayanır.

6 bazlar Suda çözündükleri zaman OH- iyonu verebilen maddelere BAZ denir. Bazlar acıdır, çözeltileri kaygandır.

7 Sodyum hidroksit (NaOH) veya Kalsiyum hidroksit ( Ca (OH)2 ) gibi bazlar deriyi yakar.

8 Bazlar mor lahanayı yeşile, kırmızı turnusolü maviye çevirirler
Bazlar mor lahanayı yeşile, kırmızı turnusolü maviye çevirirler. Su ile hazırlanan çözeltilerinde hidroksil iyonu meydana gelir. Bazlar asitlerle birleşerek tuz yaparlar.

9 En bol ve ucuz bazlardan biri kalsiyum hidroksittir ( Ca (OH)2 )
En bol ve ucuz bazlardan biri kalsiyum hidroksittir ( Ca (OH)2 ). Bu maddeye sönmüş kireç de denir.

10 ASİTLER

11 Asitlerin Genel Özellikleri
1. Sulu çözeltilerinde (H+) iyonu verir. 2. Mavi turnusol kağıdını etki ederek kırmızıya dönüştürür.

12 3. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
4. Seyreltik çözeltilerinin tadı ekşidir. Örneğin; elmada malik asit, limonda sitrik asit... gibi.

13 5. Metallere etki ederek hidrojen gazı çıkarırlar
5. Metallere etki ederek hidrojen gazı çıkarırlar. Metallere etki ederek onların yapılarını bozar. 6. Maddeler üzerinde yakıcı etkileri vardır. Örneğin ;karıncada formik asit bulunur. Karınca ısırdığı zaman yakıcı etki yapar.

14 İNORGANİK ASİTLER Minerallerden ve metal olmayan maddelerden yapılan asitlere, inorganik asitler adı verilir.

15 Yaygın inorganik asitler arasında, sülfürik asit (H2SO4), hidrojen klorür (HCl), nitrik asit(HNO3) ve fosforik asit (H3PO4) yer alır. Endüstri her yıl bu asitlerden milyonlarca üretir.

16 Bunlar plastik, lif, gübre, boya kimyasallarının yapımında kullanılır
Bunlar plastik, lif, gübre, boya kimyasallarının yapımında kullanılır. Konsantre inorganik asitler çok aşındırıcıdır. Cilde zarar verebilir ve diğer metallerin içinde hızla eriyebilirler.

17 Hidroflorik asit (HF), camın yapısını bozarken diğer inorganik asitler cam için tehlikeli değildir.

18 ORGANİK ASİTLER Bitkiler ve insanlar, organik asitler adı verilen çeşitli asidik karbon bileşimleri üretir. Bunların çoğu zararsızdır; meyveler ve diğer yiyeceklere tat verir.

19 Organik asitler yapıları karbon iskeletine dayalı asitlerdir
Organik asitler yapıları karbon iskeletine dayalı asitlerdir. Formik, asetik, propiyonik, bütirik, fumarik, sorbik, sitrik ve malik asit gibi asitler ve bunların tuzları başlıca organik asitlerdir.

20 Doğada saf olarak bitkisel ve hayvansal organizmada bulunabilirler ve ayrıca doğal yollardan elde edilebilirler.

21 Hayvan vücudunda kullanılıp, metabolize olduktan sonra karbondioksit ve suya okside olurlar.

22 Dolayısıyla canlı organizma için herhangi bir sağlık sorunu ya da bir risk oluşturabilecek hiçbir kalıntı bırakmazlar.

23 Bu özellikleri nedeniyle organik asitler,kâr büyütme faktörlerinin hayvan beslemede kullanımının yasaklanmasından sonra antibiyotiklerin yerini alabilecek çok güçlü bir alternatif olması nedeniyle günümüzde büyük bir popülarite kazanmışlardır.

24 Bazı ASİTLER VE BULUNDUĞU YERLER
Formik Asit : Karıncada bulunan asittir. Asetik asit : Sirkelerde bulunan asittir. Malik Asit : Elmada bulunur. Laktik Asit : Yoğurtta bulunan asittir. Sitrik Asit : Limonda bulunur. Tartarik Asit: Üzümde bulunur. Bütirik Asit : Tereyağında bulunur. Karbonik Asit: Gazozda bulunur. Oleik Asit : Zeytinyağında bulunur. Nitrik Asit : Kezzapta bulunur. Asetilsalisilik asit : Aspirinde bulunur. Akrilik asit : Bazı boyalarda bulunur.

25 formİk ASİT(HCOOH) Bakterilere küf ve mayalara etki eder. Mikrobik bozunmayı önlemek için gıdalarda koruyucu olarak kullanılır. Karınca salgısında bol miktarda bulunur. 

26 asetİk ASİT(CH3COOH) Sirke asidi olarak bilinir. Asetik asidin %5–8 lik çözeltisi sirke olarak kullanılır. Asetik asit bir çok ilaç ve endüstri maddesinin hazırlanmasında kullanılır. Tahriş edici kokuya sahip bir sıvıdır. Alüminyum asetat tuzu, taze kesilmiş yaralarda kan dindirici olarak kullanılır.

27 SORBİK ASİT(HC6H7O2) Küf ve mayaların gelişmesine engel olur. Bu özelliğinden dolayı yiyeceklerde antimikrobik koruyucu olarak kullanılır. Kokusu, lezzeti yoktur. 

28 SÜLFÜRİK ASİT(H2SO4) Endüstride kullanılan en önemli asit ve dünyada en çok üretilen kimyasallardan biridir. SO2 gazı kullanılarak Kontak Metodu denilen bir metotla üretilir.

29 Endüstride bir çok alanda kullanılan bu asit, özellikle gübre üretimde, amonyum sülfat üretiminde, patlayıcı yapımında, boya sanayiinde, petro kimya sanayiinde kullanılmaktadır. 

30 BenzoİK ASİT(C6H5COOH) Beyaz renkli iğne ve yaprakçık görünümünde bir maddedir. Gıdalarda mikrobik bozulmayı önlemek için kullanılır. En çok kullanıldığı alanlar, meyve suyu, marmelat, reçel, gazlı içecekler, turşular, ketçap ve benzeri ürünlerdir.

31 Benzoik asit, bir çok bitkinin yaprak, kabuk ve meyvelerinde bulunur
Benzoik asit, bir çok bitkinin yaprak, kabuk ve meyvelerinde bulunur. Benzoik asit, genellikle sodyum tuzu olarak (sodyum benzoat) kullanılır. İlâve edildiği gıdanın tadını etkiler. 

32 HİDROSİYANİK ASİT(HCN)
Tabiatta bulunan zehirlerin en kuvvetlisidir. HCN’nin kokusu şeftali çekirdeği içi kokusuna benzer. Metreküpte 34 miligram HCN varlığında kokusu hissedilir. Öldürücü dozu konsantrasyonuna bağlıdır. Mesala,200 mg/m3 konsantrasyonda öldürücü doz 2000 mg dk/m3’tür.

33 FOLİK ASİT(C19H19N7O6) Folik asit, yaşayan tüm hayvan ve bitki dokularında az da olsa bulunur. Folik asit en çok koyu yeşil yapraklı sebzeler ve gıda olarak kullanılan hayvanların böbrek ve karaciğerlerinde bulunur. Biftek, hububat, sebzeler, domates, peynir ve sütte az miktarda bulunur. Folik asit eksikliğinde vücutta anemi (kansızlık) ortaya çıkar.

34 Hİdrojen sülfür(H2S) Renksiz bir gazdır. Kokmuş yumurtayı andıran bir kokusu vardır. Çok zehirlidir. Uzun zaman solunduğunda insanı öldürebilir. Havada seyreltik olarak bulunduğunda yorgunluk ve baş ağrısı yapar. 

35 Hidrojen sülfür ayrıca petrol rafinerilerinde, sülfür arıtma tesislerinde, bazı metalürjik süreçlerde ve sülfür içeren bileşikler kullanan çeşitli kimya sanayilerinde de oluşur.

36 NİTRİK ASİT(HNO3) Nitrik asit, dinamit yapımında kullanılır. Nitrik asidin gliserin ile reaksiyonundan nitrogliserin meydana gelir. Ayrıca nitrik asit NH4NO3 içeren gübrelerin üretiminde kullanılır.Ayrıca kezzapda da bulunur.

37 FOSFORİK asİT (H3PO4) Saf fosforik asit, renksiz kristaller hâlinde bir katıdır. Fosforik asit, en çok, fosfatlı gübrelerin yapımında ve ilaç endüstrisinde kullanılır. 

38 HİDROFLORİK ASİT(HF) Hidroflorik asit yüksek oktanlı benzin yapımında, sentetik kriyolit (Na3AlF6) imalatında kullanılır. Ayrıca hidroflorik asit, camların üzerine şekiller yapmak için kullanılır.

39 Bu iş için, önce cam eşya yüzeyi bir parafin tabakası ile kaplanır
Bu iş için, önce cam eşya yüzeyi bir parafin tabakası ile kaplanır. Sonra parafinin üzerine bir çelik kalem ile istenen şekil çizilir. Bu çizgilere hidrojen florür gazı veya çözeltisi tatbik edilir. Camdaki parafin temizlendikten sonra camda yalnız sabit şekiller kalır.

40 laktİK ASİT(CH3CHOH-COOH)
Sütte bulunan laktoz, laktik maya denilen bakteriler tarafından laktik aside dönüştürülür. Zeytine lezzet ve bileşenlerinin salamuraya geçişini sağlıyor.

41 PROBİYONİK ASİT Peynir de, ekmek ve unlu mamullerinde rop hastalığına karşı, küflere karşı etkili bir asittir.

42 MalİK ASİT Hafif ekşimsidir. Asitliği düzenlemek için kullanılır. Suda çözünürlüğü yüksektir.

43 tartarİK ASİT Çözünürlüğü yüksek bir asitdir. Asitlik ve tat için kullanılır. Üzümde bulunur.

44 BAZLAR

45 BAZLAR Suda çözündükleri zaman OH- iyonu verebilen maddelere BAZ denir. Bazlar acıdır, çözeltileri kaygandır. Su ile hazırlanan çözeltilerinde hidroksil iyonu meydana gelir.

46 Sodyum hidroksit (NaOH) veya Kalsiyum hidroksit ( Ca (OH)2 ) gibi bazlar deriyi yakar. Bazlar mor lahanayı yeşile, kırmızı turnusolü maviye çevirirler.

47 Bazlar asitlerle birleşerek tuz yaparlar
Bazlar asitlerle birleşerek tuz yaparlar. En bol ve ucuz bazlardan biri kalsiyum hidroksittir ( Ca (OH)2 ). Bu maddeye sönmüş kireç de denir.

48 SODYUM HİDROKSİT(NaOH)
Beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. Sodyum hidroksit, laboratuvarlarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır.

49 Endüstride bir çok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kağıt, tekstil, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinerilerinde kullanılır.

50 AMONYAK(NH3) Renksiz, kendine özgü keskin kokusu olan bir gazdır. Sıvı amonyak özellikleri bakımından suya benzer, polar yapıdadır, hidrojen bağı yapar ve su gibi iyonlarına ayrışır.

51 Amonyak endüstride en çok azotlu gübrelerin ve nitrik asitin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır. Zayıf baz olarak ve birçok Laboratuvarlarda ise amonyak, zayıf baz olarak ve birçok kimyasal maddenin elde edilmesinde kullanılır. 

52 Amonyak bilhassa nitrik asit ve amonyum tuzları imalatında, üre, boya, ilaç ve plastik gibi organik madde imalatında kullanılır.

53 Amonyak gazı normal sıcaklıkta basınç uygulandığında kolaylıkla sıvılaşır oluşan bu sıvının buharlaşma ısısı yüksektir (327 kcal/g ) bundan dolayı amonyak endüstride soğutucu olarak kullanılır.

54 Potasyum Hİdroksİt(KOH)
Endüstride arap sabunu üretiminde,pillerde elektrolit olarak ve gübre yapımında kullanılır.

55 KALSİYUM HİDROKSİT(Ca(OH)2)
Beyaz bir toz olup, suda hamurumsu bir görünüş alır. Sönmemiş kirece su ilave edilmesi ile elde edilir. Kalsiyum hidroksit asidik gazların uzaklaştırılması (Hava gazından hidrojen sülfürün uzaklaştırılması gibi), kireç ve çimento yapımı alanlarında kullanılır.

56 BARYUM HİDROKSİT(Ba(OH)2)
Formülü Ba(OH)2.8H2O, mol kütlesi 315,5 g, e.n. 78 °C olan, renksiz dörtgen yapıda, suda çözünen, yağların sabunlaştırılmasında, yağların arıtılmasında ve şeker eldesinde kullanılan bir madde.

57 Magnezyum hİDROKSİT (Mg(OH)2)
Magnezyum hidroksit (Mg(OH)2); magnezyum elementinin elde edilmesinde kullanılan bir cevherdir. toprak alkali metallerinden (2A) magnezyum ile hidroksit (OH) iyonunun sentez reaksiyonu ile oluşur. Oldukça kuvvetli bir baz olup kimyagerler tarafından sıkça kullanılan başlıca kuvvetli bazlardan biridir.

58 AlumİNYUM HİDROKSİT Al(OH)3
 Aşındırıcı güce sahip değildir. Aluminyum trihidrat, dünyada en büyük hacimli alev yavaşlatıcısıdır. 200 oC’ye ısıtmayla Al(OH)3, % 66 Alumina ve % 34 suya bozunur. Diğer kullanımları; seramiklerde, baskı mürekkeplerinde, deterjanlarda, ıslanmaz kumaşlarda, diş macunu veya tozunda ve antiperspirantlardadır.

59 Sezyum HİDROKSİT (CsOH)
Sezyum, Periyodik cetvelin 1A grubunda yer alan kimyasal elementlerden biridir. 1861′de Bunsen ve Kirchoff tarafından rubidyumla birlikte bulundu. Uçuk sarı renkte yumuşak bir madendir.

60 Doğal elementler içinde elektropozitifliği en fazla olan sezyum, çok kolay oksitlenir. Suyu soğukta sezin (sezyum hidroksit) ve hidrojen vererek ayrıştırır. Bileşikleri 1 değerliktedir. Doğada, bazı maden sularında, lepidolitte, trifilinde ve Elbe Adası polüsitinde az miktarda bulunur. 

61 11-E 191 KİMYA PROJE ÖDEVİ


"Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları