Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kuruluşu Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKSAM) tarihinde kurulmuştur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kuruluşu Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKSAM) tarihinde kurulmuştur."— Sunum transkripti:

1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ-TÜKSAM

2 Kuruluşu Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKSAM) tarihinde kurulmuştur.

3 TÜKSAM Yönetim Kurulu Yrd. Doç. Dr. Ebru Z. BOYACIOĞLU (Müdür) İ.İ.B.F
Doç. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU Eğitim Fakültesi Doç .Dr. Burcu TOKUÇ Tıp Fakültesi Doç. Dr. Selda ÇAĞLAR Yrd. Doç. Dr. Sennur AKANSEL Mimarlık Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Filiz SANAL Fen Fakültesi

4 TÜKSAM Amaç;  Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda bilimsel inceleme, araştırma, toplantı, yayın, konferans, kültürel projeler ve eğitim çalışmaları yapmak, mevcut sorunları çözüm önerileri ile ortaya koymak ve bunların uygulanmasını sağlayarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

5 TÜKSAM Faaliyet Alanları
a) Kadın konularına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında kadınlar ile ilgili bilimsel ve uygulamalı araştırma, inceleme ve proje yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek, b) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek, c) Kadınların, çağdaş ve insan hakları ilkelerine uygun olarak haklarının korunması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve bu alanda ülke çapında eğitimini sağlayacak imkanları araştırmak,

6 ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek, d) Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin Merkezin amacına uygun düşen konulardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalara imkan sağlamak, e) Kadınlarla ilgili programlar oluşturmak, ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesimdeki kadınlar ve kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

7 f) Merkezin amaçları doğrultusunda görsel, yazılı ve bilişim teknolojilerini kullanarak yayın yapmak, g) Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak, ğ) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak, h) Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,

8 ı) Kadın sorunlarını geniş kitlelere duyurmak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve bu alanda kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlamak, i) Kadın sağlığı ve aile planlaması konularında halkın ve bu konuda çalışanların bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılmasına yönelik seminer, uygulamalı kurslar, halk eğitim seminerleri düzenlemek, orta ve yüksek öğretim öğrencilerini bu konularda eğitmek, j) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak ve desteklemek, k) Merkezin amacına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

9 FAALİYETLERİMİZ

10 PANELLER " Kadın ve Ekonomi "Geçmişten Günümüze Kadın" Panelistler:
Yrd.Doç.Dr. Ebru Z. BOYACIOĞLU- TÜKSAM Müdürü Elmas ASLAN- ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tarih: 08 Ocak Yer: Edirne İl Halk Kütüphanesi "Geçmişten Günümüze Kadın" Av.İrem ÖZKIVRAK -Edirne Barosu Kadın Komisyonu Başkanı Doç.Dr. Burcu TOKUÇ-Halk Sağlığı ABD Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Sennur AKANSEL-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Işık ŞAHİN-Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü Öğr. Üyesi Tarih : 8 Mart 2011 Dünya Kadınlar Günü Yer : T.Ü Balkan Kongre Merkezi

11 "Kadının Hak ve Hizmetlere Erişimi"
Panelistler: Prof.Dr. Muzaffer ESKİOCAK -Halk Sağlığı ABD Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yeşim FAZLIOĞLU - Eğitim Fakültesi Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr. Selda ÇAĞLAR- İİBF Öğretim Üyesi Tarih : 8 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü Yer : T.Ü Konservatuvarı Konferans Salonu "Yasada, Sanatta, Ekonomide Kadınlar Yaşamın Neresinde?" Av.Nazan MOROĞLU-TÜKD Genel Başkanı Yrd.Doç.Dr.Ebru Z. BOYACIOĞLU-TÜKSAM Müdürü Gülsen TUNCER-Tiyatro-Sinema Sanatçısı Tarih : 11Mayıs 2012 Dünya Kadınlar Günü Yer : T.Ü Balkan Kongre Merkezi

12 "Edirne’de Yaşayan Kadınların Sorun Alanları”
Panelistler: Doç.Dr.Yeşim FAZLIOĞLU Prof.Dr.Petek BALKANLI KAPLAN Yrd.Doç.Dr. Ebru Z.BOYACIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Selda ÇAĞLAR Yrd.Doç.Dr. Sennur AKANSEL Tarih : 8 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü Yer : T.Ü Balkan Kongre Merkezi ``Önder Kadınlar Öğrencilerle Buluşuyor.`` Katerina Varvariğu - Yunanistan Edirne Konsolosu Elmas Aslan - ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tarih: 12 Kasım 2013 Yer: Trakya Üniversitesi İİBF Büyük Konferans Salonu

13 KONFERANSLAR “Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Yansımaları”
Yrd.Doç.Dr. Nevin ERACAR Tarih: 13 Aralık 2010 Yer: T.Ü Konservatuar Salonu "Kadın ve Siyaset" Prof. Dr. Gaye ERBATUR- 23. Dönem Milletvekili Tarih: 5 Aralık 2011 Yer: İİBF Prof. Dr. Hakkı İNAN Konferans Salonu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Kalkınmaya Yansıması" Yrd.Doç.Dr. Ebru Z. BOYACIOĞLU Tarih : 7 Aralık 2012 Yer : Edirne Bahçeşehir Koleji

14 Yerel Yönetimlerde Kadın
‘Kadın Girişimciliğin Ekonomideki Önemi’ Yrd..Doç.Dr.Ebru Z. BOYACIOĞLU Tarih: 12 Mart 2013 Yer : Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yerel Yönetimlerde Kadın Prof.Dr.Meryem KORAY Tarih: 4 Mart 2014 Yer: Trakya Üniversitesi İİBF Büyük Konferans Salonu

15 EĞİTİM SEMİNERLERİ "Kadınlarda Cinsel Sorunlar"
Doç.Dr. Petek BALKANLI KAPLAN –Kadın Hastalıkları ABD Öğr. Üyesi Yer: Edirne Valiliği Yıldırım Toplum Merkezi. "Çocuk Gelişimi- Çocukları Suçtan ve Zararlı Alışkanlıklardan Nasıl Koruruz?" Doç Dr. Yeşim FAZLIOĞLU – Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yer: Edirne Valiliği Kirişhane Toplum Merkezi “Güvenli Cinsel Yaşam” İ.İ.B.F. öğrencilerine yönelik olarak TÜKSAM Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Burcu TOKUÇ koordinatörlüğünde TURKMSIC eğitmenlerince gerçekleştirildi. Yer: Tıp Fakültesi

16 PROJELER:  Edirne İl Merkezindeki Kadınlara Yönelik Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri Destekleyen Kuruluş: Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP No:2011/38 Eşit Söz, Eşit İnsanca Yaşam Destekleyen Kuruluş: UNDP – Sabancı Vakfı, Birleşmiş Milletler Kadının İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı, 2013

17 İLETİŞİM Adres :  Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKSAM)  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Balkan Yerleşkesi EDİRNE  Telefon :  – 12 14 Fax :   

18 “Daha esenlikle, daha dürüst olarak yürüteceğimiz yol vardır.
Bu yol, Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi yapmak yoludur.” M. Kemal ATATÜRK


"Kuruluşu Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKSAM) tarihinde kurulmuştur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları