Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EYLÜL DAMLA OKTAY 4/C 546 Yûnus Emre (1240 - 1321), Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan mutasavvıf bir Türk halk şairi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EYLÜL DAMLA OKTAY 4/C 546 Yûnus Emre (1240 - 1321), Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan mutasavvıf bir Türk halk şairi."— Sunum transkripti:

1

2 EYLÜL DAMLA OKTAY 4/C 546

3 Yûnus Emre (1240 - 1321), Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan mutasavvıf bir Türk halk şairi.

4 Tarihî hayat ve şahsiyeti hakkında pek az şey bildiğimiz Yûnus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başladığı 13. yy ortalarından Osmanlı Beyliği'nin filizlenmeye başladığı 14. yy'ın ilk çeyreğinde Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir Türkmen kocası, şair bir erendir. Yûnus'un yaşadığı yıllar, Anadolu Türklüğünün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu yıllardır. 13. yy'ın ikinci yarısı, sadece siyasî çekişmelerin değil, çeşitli gayrısünni mezhep ve inançların, batınî ve mutezilî görüşlerin de yoğun bir şekilde yayılmaya başladığı bir zamandır. İşte böyle bir ortamda, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân-ı Velî, Ahmed Fakih gibi ilim ve irfan kutuplarıyla birlikte Yûnus Emre, Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerini, her türlü batıl inanca karşı, gerçek İslam tasavvufunu işleyerek Türk-İslam birliğinin oluşmasında önemli vazifeler yapmıştır. Yûnus Emre, "Risalet-ün Nushiyye" adlı mesnevîsinin sonunda verdiği; Söze târîh yidi yüz yidiyidi Yûnus cânı bu yolda fidîyidiAnadolu Selçuklu DevletiAnadoluTürk Beylikleri13. yyOsmanlı Beyliği14. yyTürkmenşairMoğolMevlânâ Celaleddin-i RûmîHacı Bektaş-ı VelîAhî Evrân-ı VelîAhmed FakihAllahİslam tasavvufunuRisalet-ün Nushiyye

5 beytinden anlaşıldığı kadarıyla H. 707 (M.1307-8) tarihlerinde hayattadır. Yine, Adnan Erzi tarafından Bayezıd Devlet Kütüphanesi' nde bulunan 7912 numaralı yazmada şu ifadelere rastlanmaktadır :

6 Bu belgeden anlaşılacağı üzere, Yûnus Emre, H. 648 (M.1240-1) yılında doğmuş, 82 yıllık bir dünya hayatından sonra H. 720 (M. 1230-1) yılında ölmüştür. Doğduğu yer konusundaki tartışmalar Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy ile üzerinde yoğunlaşmaktadır. Menakıpnameler şiirlerinden çıkarılan bilgilere göre Babalılardan Taptuk Emre'nin dervişidir. Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgisi Vilayetname' den kaynaklanmaktadır. Yine şiirlerinden tasavvuf yolunu seçtiği, iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Anadolu kentlerini dolaştığı, Azerbaycan ve Şam'a gittiği, Mevlana'yla görüştüğü, giderek şeyh olduğu da bu bilgiler arasındadır. AzerbaycanŞam

7 Arkadaşlar!Yunus Emre Türklere gurur,gençlere örnek bir insan olarak nesilden nesile akılımızda bulunsun!Bu unutulmaz insanı,eserlerini unutmayalım,beynimizin en derin noktasına kazıyalım…. EYLÜL DAMLA OKTAY


"EYLÜL DAMLA OKTAY 4/C 546 Yûnus Emre (1240 - 1321), Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan mutasavvıf bir Türk halk şairi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları