Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI ARGE & MEVZUAT ŞB. Mart 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI ARGE & MEVZUAT ŞB. Mart 2012."— Sunum transkripti:

1 SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI ARGE & MEVZUAT ŞB. Mart 2012

2 2 Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması(STA) İmzalayan Ülkeler

3 3 TÜRKİYE - EFTA STA  İmza: 10 Aralık 1991  Onay: 28 Mart 1992  T.C R.G’de Yayımlanış: 18 Nisan 1992 /21203 Mük.  Yürürlük: 01 Nisan 1992  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 1996  Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=DA0E168D-D8D3-8566-4520C1DEB145DD63

4 4 TÜRKİYE - EFTA STA  01 Nisan 1992 tarihinde, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte EFTA Devletleri, Türkiye menşeli ürünler için 1 Ocak 1991 tarih itibariyle geçerli olan tüm ithalat gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimleri, EK III ve EK IV’te belirlenen ürünler için geçerli olan ve bu EK’lerde yer alan hükümlere göre tedrici olarak ortadan kaldırılmış olan ithalat gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimler hariç olmak üzere, ortadan kaldırılmıştır.  EFTA ülkeleri menşeli mallar için Türkiye 23 Kasım 1970 tarihi itibariyle geçerli olan tüm ithalat gümrük vergilerini ve bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi olan 01 Nisan 1992 itibariyle geçerli olan eş etkili vergi veya resimleri EK-II, EK-IV ve EK- V’te belirlendiği şekilde ve bu eklerde tanımlanan düzenlemelere takvimlere göre, tedricen ortadan kaldırmıştır.(01 Ocak 1996)

5 5 TÜRKİYE-EFTA TİCARETİ İHRACAT (1.000 $ ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

6 6 TÜRKİYE-EFTA TİCARETİ İTHALAT ( 1.000 $ ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

7 7 TÜRKİYE-İSRAİL STA  İmza: 14 Mart 1996  Onay: 04 Temmuz 1997  T.C R.G’de Yayımlanış: 18 Temmuz 1997 23053 Mük.  Yürürlük: 01 Mayıs 1997  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2000  Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=DA1539F8-D8D3-8566-4520A88EF50D677A

8 8 TÜRKİYE-İSRAİL STA  İsrail’in, Türkiye menşeli ürünlere ithalatta uyguladığı gümrük vergileri, Ek II Tablo A, Ek II Tablo B, Ek III ve Ek VIII de sayılan ürünler hariç olmak üzere, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Mayıs 1997 tarihinde tamamen kaldırılmıştır. Ek II Tablo AEk II Tablo BEk III Ek II Tablo AEk II Tablo BEk III  Ek II’de yer alan Türkiye menşeli ürünlerin İsrail’e ithalatında, gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre sıfırlanmıştır.  Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Tablo A’da yer alan ürünlerde %12, Tablo B’de ter alan ürünlerde %8 oranında indirim yapılmış, Tablo ATablo BTablo ATablo B  Kalan ürünler için;  01 Eylül 1997’de, 2/3’e  01 Eylül 1998’de 1/3’e indirilmiş,  01 Ocak 2000 tarihinde kalan vergiler tamamen sıfırlanmıştır.  Ek III’de yer alan Türkiye menşeli ürünlerin, İsrail’e ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre kaldırılmıştır. Ek III Ek III  Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte temel verginin 2/3’ü seviyesine  01 Ocak 1998 tarihinde temel verginin 1/3’ne  01 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler tamamen sıfırlanmıştır.  Türkiye’nin, İsrail menşeli ürünlere ithalatta uyguladığı gümrük vergileri, Ek IV, Ek V, Ek VIa, Ek VIb, EkVII ve Ek VIII de yer alan ürünler hariç olmak üzere, Anlaşmanın yürürlüğe gimesiyle sıfırlanmıştır. Ek IVEk VEk VIaEk IVEk VEk VIa  Ek IV ve Ek V’de yer alan İsrail menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre tedricen kaldırılmıştır. Ek IVEk V Ek IVEk V  Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte temel vergilerin %75’ine,  01 Ocak 1998 tarihinde temel vergilerin %50’sine,  01 Ocak 1999 tarihinde, temel vergilerin %25’ine indirilmiş,  01 Ocak 2000 tarihinde tamamen sıfırlanmıştır.  Ek VIa ve Ek VIb de yer alan İsrail menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre kaldırılmıştır. Ek VIa Ek VIa  Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle temel vergilerin 2/3’ü düzeyine,  01 Ocak 1998 tarihinde, temel vergilerin 1/3’ü düzeyine indirilmiş,  01 Ocak 1999 tarihinde de tamamen sıfırlanmıştır. (İTKİB iştigal sahasında olan ürünler dikkate alınmıştır.) Madde 4:İthalattaki gümrük vergileri ve eş etkili vergiler

9 9 TÜRKİYE – İSRAİL TİCARETİ İHRACAT (1.000$) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

10 10 TÜRKİYE – İSRAİL TİCARETİ İTHALAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

11 11 TÜRKİYE – MAKEDONYA STA  İmza: 07 Eylül 1999  Onay: 07 Mart 2000  T.C R.G’de Yayımlanış: 25 Temmuz 2000/24120  Yürürlük: 01 Eylül 2000  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2008  Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=DA261CB7-D8D3-8566-4520B24FDC781C32

12 12 TÜRKİYE – MAKEDONYA STA  Türkiye, Makedonya menşeli ürünlere, yıllık tavan uygulaması saklı kalmak kaydıyla, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01.09.2000’den itibaren muafiyet sağlamaktadır. yıllık tavan yıllık tavan  Makedonya, Türkiye menşeli ürünlerin gümrük vergilerini, Anlaşmanın Ek II hükümlerine göre kaldıracaktır. Buna göre;  A Listesinde yer alan ürünler, Anlaşmanın Yürürlüğe girdiği tarihte olan 01 Eylül 2000’de kalkmıştır. A Listesinde A Listesinde  B Listesinde yer alan ürünler; B Listesinde B Listesinde  Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, temel vergilerin %80’e  1 Ocak 2000’de, temel vergilerin %60’a  1 Ocak 2001’de, temel vergilerin %40’a  1 Ocak 2002’de, temel vergilerin %20’ye  1 Ocak 2003’de, tamamen sıfırlanmıştır.  Bu listelerde yer almayan ürünlere uygulanan ithalat gümrük vergileri;  Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, temel vergilerin %90’a  1 Ocak 2006’da, temel vergilerin %60’a  1 Ocak 2007’de, temel vergilerin %30’a  1 Ocak 2008’de, tamamen sıfırlanmıştır. (İTKİB iştigal sahasında olan ürünler dikkate alınmıştır.)

13 13 TÜRKİYE – MAKEDONYA TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

14 14 TÜRKİYE – MAKEDONYA TİCARETİ İTHALAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

15 15 TÜRKİYE – HIRVATİSTAN STA  İmza: 13 Mart 2002  Onay: 30 Ocak 2003  T.C R.G’de Yayımlanış: 27 Mayıs 2003/25120 Mük.  Yürürlük: 01 Temmuz 2003  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2007  Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=DA7E7731-D8D3-8566-4520F9619E84A7A5

16 16 TÜRKİYE – HIRVATİSTAN STA Protokol I – Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti arasındaki İthalatta Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması  Hırvatistan menşeli ürünlerin, Türkiye’ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Temmuz 2003 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.  Bu Protokolde sıralanan Türkiye menşeli ürünlerin Hırvatistan’a ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler,aşağıdaki takvime göre kaldırılacaktır.  Tablo A’da bulunan ürünler için; Tablo ATablo A  Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte temel verginin %60’ına  01 Ocak 2003 tarihinde, temel verginin %30’una indirilmiş,  01 Ocak 2004 tarihinde ise kalan vergiler tamamen sıfırlanmıştır.  Tablo B’de bulunan ürünler için; Tablo BTablo B  Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte temel vergilerin %65’ine,  01 Ocak 2003 tarihinde, temel vergilerin %50’sine,  01 Ocak 2004 tarihinde, temel vergilerin %35’ine,  01 Ocak 2005 tarihinde, temel vergilerin %20’sine indirilmiş,  01 Ocak 2006 tarihinde ise kalan vergiler tamamen sıfırlanmıştır.  Tablo C’de bulunan ürünler için; Tablo CTablo C  Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte temel vergilerin %70’ine,  01 Ocak 2003 tarihinde, temel vergilerin %50’sine,  01 Ocak 2004 tarihinde, temel vergilerin %40’ına,  01 Ocak 2005 tarihinde, temel vergilerin %30’una,  01 Ocak 2006 tarihinde, temel vergilerin %15’ine indirilmiş,  01 Ocak 2007 tarihinde ise kalan vergiler tamamen sıfırlanmıştır. (İTKİB iştigal sahasında olan ürünler dikkate alınmıştır.)

17 17 TÜRKİYE-HIRVATİSTAN TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

18 18 TÜRKİYE-HIRVATİSTAN TİCARETİ İTHALAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

19 19 TÜRKİYE – BOSNA HERSEK STA  İmza: 03 Temmuz 2002  Onay: 26 Şubat 2003  T.C R.G’de Yayımlanış: 05 Mayıs 2003/25099  Yürürlük: 01 Temmuz 2003  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2007  Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=DA989D3B-D8D3-8566-452079E4E0315998

20 20 TÜRKİYE – BOSNA HERSEK STA  Bosna Hersek menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Temmuz 2003’de tavizli rejim kapsamı dışında kalan bazı tarım ürünleri hariç olmak üzere tamamen kaldırılmıştır.  Türkiye menşeli ürünlerin Bosna Hersek’e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve mali nitelikli ithalat vergileri aşağıdaki takvime uygun olarak tedricen indirilmiştir:  01 Ocak 2003’de, değerinin %65’ine,  01 Ocak 2004’te, değerinin %50’sine,  01 Ocak 2005’te, değerinin %35’ine,  01 Ocak 2006’da, değerinin %15’ine,  01 Ocak 2007’de ise tamamen sıfırlanmıştır. (İTKİB iştigal sahasında olan ürünler dikkate alınmıştır.) Madde 4: Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek arasındaki İthalatta Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması

21 21 TÜRKİYE-BOSNA HERSEK TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

22 22 TÜRKİYE-BOSNA HERSEK TİCARETİ İTHALAT (1.000$) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

23 23 TÜRKİYE – FAS STA  İmza: 07 Nisan 2004  Onay: 29 Kasım 2004  T.C R.G’de Yayımlanış: 28 Aralık 2004/25684 Mük.  Yürürlük: 01 Ocak 2006  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2015  Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=DAC58083-D8D3-8566-4520DFB30C184B61

24 24 TÜRKİYE – FAS STA Protokol I – Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasındaki İthalatta Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması  Fas menşeli ürünlerin, Türkiye’ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2006 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.  Bu Protokolde sıralananlar dışındaki Türkiye menşeli ürünlerin Fas’a ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2006 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.  Bu Protokolde sıralanan Türkiye menşeli ürünlerin Fas’a ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler,aşağıdaki takvime göre kaldırılacaktır.  Liste I’de yer alan ürünler için; Liste I Liste I  01 Ocak 2006’de, temel vergilerin %90’ına  01 Ocak 2007’de, temel vergilerin %80’ine  01 Ocak 2008’de, temel vergilerin %70’ine  01 Ocak 2009’da, temel vergilerin %60’ına  01 Ocak 2010’da, temel vergilerin %50’sine  01 Ocak 2011’de, temel vergilerin %40’ına  01 Ocak 2012’de, temel vergilerin %30’una  01 Ocak 2013’de, temel vergilerin %20’sine  01 Ocak 2014’de, temel vergilerin %10’una  01 Ocak 2015’de, geriye kalan vergiler tamamen sıfırlanacaktır.  Liste II’deki ürünler İTKİB İştigal sahasında yer almadıkları için eklenmemiştir.  Liste III’de belirtilen ürünlere uygulanan düzenlemeler, Ortak Komite tarafından yeniden gözden geçirilecektir. (İTKİB iştigal sahası içerisinde yeralan sadece 6309.00 G.T.P’nındaki Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya’dır.)

25 25 TÜRKİYE-FAS TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

26 26 TÜRKİYE-FAS TİCARETİ İTHALAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

27 27 TÜRKİYE – TUNUS STA  İmza: 25 Kasım 2004  Onay: 13 Nisan 2005  T.C R.G’de Yayımlanış: 10 Mayıs 2005/25811 Mük.  Yürürlük: 01 Temmuz 2005  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Temmuz 2014  Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=DBCFB6DF-D8D3-8566-45209FD19DACD258

28 28 TÜRKİYE – TUNUS STA Protokol I – Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasındaki İthalatta Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması  Tunus menşeli ürünlerin, Türkiye’ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Temmuz 2005 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.  Bu Protokolde sıralananlar dışındaki Türkiye menşeli ürünlerin Tunus’a ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Temmuz 2005 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.  Bu Protokolde sıralanan Türkiye menşeli ürünlerin Tunus’a ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler,aşağıdaki takvime göre kaldırılacaktır.  Liste I’de yer alan ürünler için; Liste I Liste I  01 Temmuz 2005’de, temel vergilerin %88’ine  01 Temmuz 2006’de, temel vergilerin %76’sına  01 Temmuz 2007’de, temel vergilerin %64’üne  01 Temmuz 2008’da, temel vergilerin %52’sine  01 Temmuz 2009’da, temel vergilerin %40’ına  01 Temmuz 2010’de, temel vergilerin %28’ine  01 Temmuz 2011’de, temel vergilerin %16’sına  01 Temmuz 2012’de, geriye kalan vergiler tamamen sıfırlanacaktır.  Liste II’de yer alan ürünler için; Liste II Liste II  01 Temmuz 2007’de, temel vergilerin %91’ine  01 Temmuz 2008’de, temel vergilerin %78’ine  01 Temmuz 2009’de, temel vergilerin %65’ine  01 Temmuz 2010’da, temel vergilerin %52’sine  01 Temmuz 2011’da, temel vergilerin %39’una  01 Temmuz 2012’de, temel vergilerin %26’sına  01 Temmuz 2013’de, temel vergilerin %13’üne  01 Temmuz 2014’de, geriye kalan vergiler tamamen sıfırlanacaktır.  Liste III’de belirtilen ürünlere uygulanan düzenlemeler, Ortak Komite tarafından yeniden gözden geçirilecektir. Liste III Liste III (İTKİB iştigal sahasında olan ürünler dikkate alınmıştır.)

29 29 TÜRKİYE-TUNUS TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

30 30 TÜRKİYE-TUNUS TİCARETİ İTHALAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

31 31 TÜRKİYE – FİLİSTİN STA  İmza: 20 Temmuz 2004  Onay: 25 Mayıs 2005  T.C R.G’de Yayımlanış: 01 Haziran 2005/25832 Mük.  Yürürlük: 01 Haziran 2005  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Haziran 2005  Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=DB9F9413-D8D3-8566-452057AE1A1A9138

32 32 TÜRKİYE – FİLİSTİN STA  Türkiye ile Filistin arasındaki Serbest Ticaret Anlşması gereği, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Haziran 2005 tarihi itibariyle sanayi ürünleri ithalatında taraflar arasındaki gümrük vergileri ve eş etkili vergiler tamamen sıfırlanmıştır.

33 33 TÜRKİYE-FİLİSTİN TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

34 34 TÜRKİYE-FİLİSTİN TİCARETİ İTHALAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

35 35 TÜRKİYE – SURİYE STA  İmza: 22 Aralık 2004  Onay: 03 Ekim 2006  T.C R.G’de Yayımlanış:06 Kasım 2006 – 26338 Mük.  Yürürlük:01 Ocak 2007  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01Ocak 2019  Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=DBF45AF3-D8D3-8566-452059879BE3C554

36 36 TÜRKİYE – SURİYE STA  Suriye menşeli malların Türkiye tarafından ithalatında uygulanan tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Ocak 2007 kaldırılmıştır.  Türkiye menşeli malların, Suriye tarafından ithalinde uygulanan tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergiler,aşağıdaki takvime göre lineer olarak sıfırlanacaktır.  Ek II’de yer alan, %1, %1,5, %1.7, %3 ve %3.5 oranındaki vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Ocak 2007 tarihinde sıfırlanmıştır. Ek II Ek II  Ek II’de yer alan, %5 ve %7 oranlarındaki vergiler, 01 Ocak 2010 tarihinde kaldırılmıştır. Ek II Ek II  Ek II’de yer alan, %10, %11.75 ve %14.5 Oranlarındaki vergiler, 01 Ocak 2013 tarihinde kaldırılacaktır. Ek II Ek II  Ek II’de yer alan, %20 ve %23.5 oranlarındaki vergiler, 01 Ocak 2016 tarihinde kaldırılacaktır. Ek II Ek II  Ek II’de yer alan, %29, %35 ve %47 oranlarındaki vergiler, 01 Ocak 2019 tarihinde kaldırılacaktır. Ek II Ek II  Ek II’de yer alan %50’nin üzerindeki tüm vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Ocak 2007 tarihinde %50’ye indirilecek, 01 Ocak 2019 tarihinde ise tamamen kaldırılacaktır. Ek II Ek II (İTKİB iştigal sahasında olan ürünler dikkate alınmıştır.)

37 37 TÜRKİYE-SURİYE TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

38 38 TÜRKİYE-SURİYE TİCARETİ İTHALAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

39 39 TÜRKİYE – MISIR STA  İmza: 27 Aralık 2005  Onay:16 Aralık 2006  T.C R.G’de Yayımlanış:30 Ocak 2007  Yürürlük: 01 Mart 2007  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması:01 Ocak 2017  Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=DBDCC16E-D8D3-8566-45207319EAAB78AA

40 40 TÜRKİYE – MISIR STA Protokol I – Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması  Mısır menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Mart 2007’de yürürlükten kaldırılmıştır.  Türkiye menşeli ürünlerin, Mısır’a ithalatında uygulan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, aşağıdaki takvime göre sıfırlanacaktır.  Liste I’deki ürünler için; Liste I Liste I 01 Mart 2007’de, temel vergilerin %50’sine,01 Mart 2007’de, temel vergilerin %50’sine, 01 Ocak 2008’de kalan vergiler yürürlükten kaldırılacaktır.01 Ocak 2008’de kalan vergiler yürürlükten kaldırılacaktır.  Liste II’deki ürünler için; Liste II Liste II 01 Ocak 2008’de, temel vergilerin %90’ına, 01 Ocak 2008’de, temel vergilerin %90’ına, 01 Ocak 2009’de, temel vergilerin %75’ine, 01 Ocak 2009’de, temel vergilerin %75’ine, 01 Ocak 2010’da, temel vergilerin %60’ına, 01 Ocak 2010’da, temel vergilerin %60’ına, 01 Ocak 2011’de, temel vergilerin %45’ine, 01 Ocak 2011’de, temel vergilerin %45’ine, 01 Ocak 2012’de, temel vergilerin %30’una, 01 Ocak 2012’de, temel vergilerin %30’una, 01 Ocak 2013’de, temel vergilerin %15’ine, 01 Ocak 2013’de, temel vergilerin %15’ine, 01 Ocak 2014’de, kalan vergiler yürürlükten kaldırılacaktır. 01 Ocak 2014’de, kalan vergiler yürürlükten kaldırılacaktır.  Liste III’deki ürünler için; Liste III Liste III 01 Ocak 2010’da, temel vergilerin %95’ne, 01 Ocak 2010’da, temel vergilerin %95’ne, 01 Ocak 2011’de, temel vergilerin %90’ına, 01 Ocak 2011’de, temel vergilerin %90’ına, 01 Ocak 2012’de, temel veriglerin %75’ine, 01 Ocak 2012’de, temel veriglerin %75’ine, 01 Ocak 2013’de, temel vergilerin %60’ına, 01 Ocak 2013’de, temel vergilerin %60’ına, 01 Ocak 2014’de, temel vergilerin %45’ine, 01 Ocak 2014’de, temel vergilerin %45’ine, 01 Ocak 2015’de, temel vergilerin %30’una, 01 Ocak 2015’de, temel vergilerin %30’una, 01 Ocak 2016’da, temel veriglerin %15’ine, 01 Ocak 2016’da, temel veriglerin %15’ine, 01 Ocak 2017’de, kalan vergiler yürürlükten kaldırılacaktır. 01 Ocak 2017’de, kalan vergiler yürürlükten kaldırılacaktır.  Liste IV’deki ürünler, İTKİB iştigal sahasında yer almamaktadır. (İTKİB iştigal sahasında olan ürünler dikkate alınmıştır.)

41 41 TÜRKİYE-MISIR TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

42 42 TÜRKİYE-MISIR TİCARETİ İTHALAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

43 43 TÜRKİYE – GÜRCİSTAN STA  İmza: 21 Kasım 2007  Onay:05 Eylül 2008  T.C R.G’de Yayımlanış: 24 Eylül 2008  Yürürlük: 01 Kasım 2008  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması:01 Kasım 2008 Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=0FD37951-D8D3-8566-45200BB72987B42A

44 44 TÜRKİYE – GÜRCİSTAN STA Madde 3- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması  Gürcistan menşeli ürünlerin, Anlaşmanın Ek I’inde sıralanan ürünler hariç tutulmak üzere, Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih olan 01 Kasım 2008’de yürürlükten kaldırılacaktır.  Türkiye menşeli ürünlerin, Anlaşmanın Ek I’inde sıralanan ürünler hariç tutulmak üzere, Gürcistan’a ithalatında uygulan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih olan 01 Kasım 2008’de yürürlükten kaldırılacaktır.

45 45 TÜRKİYE-GÜRCİSTAN TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

46 46 TÜRKİYE-GÜRCİSTAN TİCARETİ İTHALAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

47 47 TÜRKİYE – ARNAVUTLUK STA  İmza: 22 Aralık 2006  Onay: 18 Şubat 2008  T.C R.G’de Yayımlanış: 12 Mart 2008 – 26814 Mük.  Yürürlük: 01 Mayıs 2008  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2013 Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=DBEAA166-D8D3-8566-4520EFB422F3AC93

48 48 TÜRKİYE – ARNAVUTLUK STA Madde 4- Sanayii ürünlerinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması  Arnavutluk menşeli ürünlerin, Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri, Anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih olan 01 Mayıs 2008’de yürürlükten kaldırılacaktır.  Türkiye menşeli ürünlerin, Arnavutluk’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, işbu aAnlaşmanın II Sayılı Ek’inde sayılanlar hariç olmak üzere, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Mayıs 2008 tarihinde kaldırılacaktır.  İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inde sayılan Türkiye menşeliürünlerin Arnavutluk’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri bu EK’te yer alan takvime göre tedricen indirilecektir.

49 49 TÜRKİYE-ARNAVUTLUK TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

50 50 TÜRKİYE-ARNAVUTLUK TİCARETİ İTHALAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

51 51 TÜRKİYE – KARADAĞ STA  İmza: 26 Kasım 2008  Onay: 31 Aralık 2009  T.C R.G’de Yayımlanış: 14 Ocak 2010- 27462 (1. Mükerrer)  Yürürlük: 01 Mart 2010  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2015 Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=D9FD8FC2-D8D3-8566-4520567D2DAF8B82

52 52 TÜRKİYE – KARADAĞ STA Türkiye Cumhuriyeti Karadağ arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması;  Karadağ menşeli malların Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihte kalkacaktır.  Türkiye menşeli malların Karadağ’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, Anlaşma’nın II sayılı Ek’inde sayılanlar hariç olmak üzere, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.  Anlaşma’nın II sayılı Ek’inde sayılan Türkiye menşeli malların Karadağ’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, bu Ek’te yer alan takvime uygun olarak tedricen kaldırılacaktır. EK II’de sıralanan Türkiye menşeli malların Karadağ’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıda tanımlanan takvim çerçevesinde kaldırılacaktır. Tablo A’da yer alan ürünler için gümrük vergileri aşağıdaki gibi indirilecektir: -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, ithalat vergisi tenmel verginin %80’i seviyesine indirilecektir; -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden birinci yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi, temel verginin %50’si seviyesine indirilecektir; -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi, temel verginin %25’i seviyesine indirilecektir; -İş bu Anlaşmanın yürülüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü yılın 1 Ocak’ında, bakiye ithalat vergileri kaldırılacaktır. Tablo B’de yer alan ürünler için gümrük vergileri aşağıdaki gibi indirilecektir: -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, ithalat vergisi temel verginin %85’i seviyesine indirilecektir. -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden birinci yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi temel verginin %70’i seviyesine indirilecektir; -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi temel verginin %55’i seviyesine indirilecektir; -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi temel verginin %40’ı seviyesine indirilecektir; -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi temel verginin %20’si seviyesine indirilecektir; İş bu Anlaşmanın yürülüğe girdiği tarihi takip eden beşinci yılın 1 Ocak’ında, bakiye ithalat vergileri kaldırılacaktır.

53 53 TÜRKİYE-KARADAĞ TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

54 54 TÜRKİYE-KARADAĞ TİCARETİ İTHALAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

55 55 TÜRKİYE – SIRBİSTAN STA  İmza: 01 Haziran 2009  Onay: 07 Mayıs 2010  T.C R.G’de Yayımlanış: 03 Temmuz 2010 - 27630 (Mükerrer)  Yürürlük: 01 Eylül 2010  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2015 Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=D9CBA701-D8D3-8566-45202EF1E630A8EC

56 56 TÜRKİYE – SIRBİSTAN STA Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması;  İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, hiçbir yeni ithalat gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacaktır.  Sırbistan menşeli malların Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.  Türkiye menşeli malların Sırbistan’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, işbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste A’sında, Liste B’sinde ve Liste C ’sinde sayılanlar hariç olmak üzere, iş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.Liste AListe BListe C  İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste A’sında, Liste B’sinde ve Liste C’ sinde sayılan Türkiye menşeli malların Sırbistan’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, bu Ek’te yer alan takvime uygun olarak tedricen kaldırılacaktır.Liste AListe BListe C

57 57 TÜRKİYE-SIRBİSTAN TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

58 58 TÜRKİYE-SIRBİSTAN TİCARETİ İTHALAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

59 59 TÜRKİYE – ŞİLİ STA  İmza: 14 Temmuz 2009  Onay: 14 Aralık 2010  T.C R.G’de Yayımlanış: 31 Aralık 2010 - 27802 (4. Mük.)  Yürürlük: 01 Mart 2011  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2015 Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=D99C2FB0-D8D3-8566-45208CC361213BEF

60 60 TÜRKİYE – ŞİLİ STA Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması;  İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, hiçbir yeni ithalat gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacaktır.  Şili menşeli malların Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.  Türkiye menşeli malların Şili’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri, işbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inde ve III Sayılı Ek’inde sayılanlar hariç olmak üzere, iş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.  İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inde(*) sayılan sayılan Türkiye menşeli malların Şili’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri, aşağıda yer alan takvime uygun olarak tedricen kaldırılacaktır.II Sayılı Ek’inde *İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, ithalat vergisi, temel verginin %80’i seviyesine indirilecektir; *İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden birinci yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi, temel verginin %60’ı seviyesine indirilecektir; *İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi, temel verginin %40’ı seviyesine indirilecektir; *İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi, temel verginin %20’si seviyesine indirilecektir; *İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü yılın 1 Ocak’ında, bakiye ithalat vergileri yürürlükten kaldırılacaktır. (*) II Sayılı Ek’te yalnızca İTKİB iştigal sahasında yer alan ürünler gösterilmiştir.

61 61 TÜRKİYE - ŞİLİ TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

62 62 TÜRKİYE - ŞİLİ TİCARETİ İTHALAT(1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

63 63 TÜRKİYE – ÜRDÜN STA  İmza: 01 Aralık 2009  Onay: 13 Ekim 2010  T.C R.G’de Yayımlanış: 10 Ocak 2011- 27811 (Mükerrer)  Yürürlük: 01 Mart 2011  Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2018 Anlaşma metni için bkz. http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=D9574250-D8D3-8566-452085E2E3A078EF

64 64 TÜRKİYE – ÜRDÜN STA (1) İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, hiçbir yeni ithalat gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacak, halen uygulananlar ise arttırılmayacaktır.  Ürdün menşeli malların Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri işbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste A’sında sayılanlar hariç olmak üzere, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.II Sayılı Ek’inin Liste A  Türkiye menşeli malların Ürdün’e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, işbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste A’sı ile Liste B1, B2 ve B3’ünde sayılanlar hariç olmak üzere, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.  İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste B1’inde sayılan Türkiye menşeli malların Ürdün’e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, aşağıda yer alan takvim çerçevesinde kaldırılacaktır;II Sayılı Ek’inin Liste B1 1 Ocak 2011’de, ithalat vergisi, temel verginin %75’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2012’de, ithalat vergisi, temel verginin %50’si seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2013’de, ithalat vergisi, temel verginin %25’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2014’de bakiye ithalat vergileri yürürlükten kaldırılacaktır. 1/2

65 65 2/2 TÜRKİYE – ÜRDÜN STA (2)  İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste B2’sinde sayılan Türkiye menşeli malların Ürdün’e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, aşağıda yer alan takvim çerçevesinde kaldırılacaktır;II Sayılı Ek’inin Liste B2 1 Ocak 2012’de, ithalat vergisi, temel verginin %80’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2013’de, ithalat vergisi, temel verginin %65’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2014’de, ithalat vergisi, temel verginin %50’si seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2015’de, ithalat vergisi, temel verginin %35’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2016’da, ithalat vergisi, temel verginin %20’si seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2017’de, geriye kalan vergiler kaldırılacaktır.  İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste B3’ünde sayılan Türkiye menşeli malların Ürdün’e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, aşağıda yer alan takvim çerçevesinde kaldırılacaktır;II Sayılı Ek’inin Liste B3 1 Ocak 2013’de, ithalat vergisi, temel verginin %75’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2014’de, ithalat vergisi, temel verginin %60’ı seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2015’de, ithalat vergisi, temel verginin %45’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2016’de, ithalat vergisi, temel verginin %30’u seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2017’de, ithalat vergisi, temel verginin %15’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2018’de, geriye kalan vergiler kaldırılacaktır.

66 66 TÜRKİYE - ÜRDÜN TİCARETİ İHRACAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012

67 67 TÜRKİYE - ÜRDÜN TİCARETİ İTHALAT (1.000 $) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2012


"SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI ARGE & MEVZUAT ŞB. Mart 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları