Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR-GE & MEVZUAT ŞB. Nisan 2014

2 Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması(STA) İmzalayan Ülkeler

3 STA Ülkelerine Genel İhracat (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

4 STA Ülkelerinden Genel İthalat (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

5 TÜRKİYE - EFTA STA İmza: 10 Aralık 1991 Onay: 28 Mart 1992
T.C R.G’de Yayımlanış: 18 Nisan 1992 /21203 Mük. Yürürlük: 01 Nisan 1992 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 1996 Anlaşma metni için bkz.

6 TÜRKİYE - EFTA STA 01 Nisan 1992 tarihinde, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte EFTA Devletleri, Türkiye menşeli ürünler için 1 Ocak 1991 tarih itibariyle geçerli olan tüm ithalat gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimleri, EK III ve EK IV’te belirlenen ürünler için geçerli olan ve bu EK’lerde yer alan hükümlere göre tedrici olarak ortadan kaldırılmış olan ithalat gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimler hariç olmak üzere, ortadan kaldırılmıştır. EFTA ülkeleri menşeli mallar için Türkiye 23 Kasım 1970 tarihi itibariyle geçerli olan tüm ithalat gümrük vergilerini ve bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi olan 01 Nisan 1992 itibariyle geçerli olan eş etkili vergi veya resimleri EK-II, EK-IV ve EK- V’te belirlendiği şekilde ve bu eklerde tanımlanan düzenlemelere takvimlere göre, tedricen ortadan kaldırmıştır.(01 Ocak 1996)

7 TÜRKİYE-EFTA TİCARETİ İHRACAT (1.000 $ )
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

8 TÜRKİYE-EFTA TİCARETİ İTHALAT ( 1.000 $ )
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

9 TÜRKİYE-İSRAİL STA İmza: 14 Mart 1996 Onay: 04 Temmuz 1997
T.C R.G’de Yayımlanış: 18 Temmuz Mük. Yürürlük: 01 Mayıs 1997 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2000 Anlaşma metni için bkz.

10 Madde 4:İthalattaki gümrük vergileri ve eş etkili vergiler
TÜRKİYE-İSRAİL STA Madde 4:İthalattaki gümrük vergileri ve eş etkili vergiler İsrail’in, Türkiye menşeli ürünlere ithalatta uyguladığı gümrük vergileri, Ek II Tablo A, Ek II Tablo B, Ek III ve Ek VIII de sayılan ürünler hariç olmak üzere, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Mayıs 1997 tarihinde tamamen kaldırılmıştır. Ek II’de yer alan Türkiye menşeli ürünlerin İsrail’e ithalatında, gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre sıfırlanmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Tablo A’da yer alan ürünlerde %12, Tablo B’de ter alan ürünlerde %8 oranında indirim yapılmış, Kalan ürünler için; 01 Eylül 1997’de, 2/3’e 01 Eylül 1998’de 1/3’e indirilmiş, 01 Ocak 2000 tarihinde kalan vergiler tamamen sıfırlanmıştır. Ek III’de yer alan Türkiye menşeli ürünlerin, İsrail’e ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre kaldırılmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte temel verginin 2/3’ü seviyesine 01 Ocak 1998 tarihinde temel verginin 1/3’ne 01 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler tamamen sıfırlanmıştır. Türkiye’nin, İsrail menşeli ürünlere ithalatta uyguladığı gümrük vergileri, Ek IV, Ek V, Ek VIa, Ek VIb, EkVII ve Ek VIII de yer alan ürünler hariç olmak üzere, Anlaşmanın yürürlüğe gimesiyle sıfırlanmıştır. Ek IV ve Ek V’de yer alan İsrail menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre tedricen kaldırılmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte temel vergilerin %75’ine, 01 Ocak 1998 tarihinde temel vergilerin %50’sine, 01 Ocak 1999 tarihinde, temel vergilerin %25’ine indirilmiş, 01 Ocak 2000 tarihinde tamamen sıfırlanmıştır. Ek VIa ve Ek VIb de yer alan İsrail menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre kaldırılmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle temel vergilerin 2/3’ü düzeyine, 01 Ocak 1998 tarihinde, temel vergilerin 1/3’ü düzeyine indirilmiş, 01 Ocak 1999 tarihinde de tamamen sıfırlanmıştır. (İTKİB iştigal sahasında olan ürünler dikkate alınmıştır.)

11 TÜRKİYE – İSRAİL TİCARETİ İHRACAT (1.000$)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

12 TÜRKİYE – İSRAİL TİCARETİ İTHALAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

13 TÜRKİYE – MAKEDONYA STA
İmza: 07 Eylül 1999 Onay: 07 Mart 2000 T.C R.G’de Yayımlanış: 25 Temmuz 2000/24120 Yürürlük: 01 Eylül 2000 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2008 Anlaşma metni için bkz.

14 TÜRKİYE – MAKEDONYA STA
Türkiye, Makedonya menşeli ürünlere, yıllık tavan uygulaması saklı kalmak kaydıyla, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan ’den itibaren muafiyet sağlamaktadır. Makedonya, Türkiye menşeli ürünlerin gümrük vergilerini, Anlaşmanın Ek II hükümlerine göre kaldıracaktır. Buna göre; A Listesinde yer alan ürünler, Anlaşmanın Yürürlüğe girdiği tarihte olan 01 Eylül 2000’de kalkmıştır. B Listesinde yer alan ürünler; Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, temel vergilerin %80’e 1 Ocak 2000’de, temel vergilerin %60’a 1 Ocak 2001’de, temel vergilerin %40’a 1 Ocak 2002’de, temel vergilerin %20’ye 1 Ocak 2003’de, tamamen sıfırlanmıştır. Bu listelerde yer almayan ürünlere uygulanan ithalat gümrük vergileri; Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, temel vergilerin %90’a 1 Ocak 2006’da, temel vergilerin %60’a 1 Ocak 2007’de, temel vergilerin %30’a 1 Ocak 2008’de, tamamen sıfırlanmıştır. (İTKİB iştigal sahasında olan ürünler dikkate alınmıştır.)

15 TÜRKİYE – MAKEDONYA TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

16 TÜRKİYE – MAKEDONYA TİCARETİ İTHALAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

17 TÜRKİYE – BOSNA HERSEK STA
İmza: 03 Temmuz 2002 Onay: 26 Şubat 2003 T.C R.G’de Yayımlanış: 05 Mayıs 2003/25099 Yürürlük: 01 Temmuz 2003 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2007 Anlaşma metni için bkz.

18 TÜRKİYE – BOSNA HERSEK STA
Madde 4: Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek arasındaki İthalatta Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması Bosna Hersek menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Temmuz 2003’de tavizli rejim kapsamı dışında kalan bazı tarım ürünleri hariç olmak üzere tamamen kaldırılmıştır. Türkiye menşeli ürünlerin Bosna Hersek’e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve mali nitelikli ithalat vergileri aşağıdaki takvime uygun olarak tedricen indirilmiştir: 01 Ocak 2003’de, değerinin %65’ine, 01 Ocak 2004’te, değerinin %50’sine, 01 Ocak 2005’te, değerinin %35’ine, 01 Ocak 2006’da, değerinin %15’ine, 01 Ocak 2007’de ise tamamen sıfırlanmıştır. (İTKİB iştigal sahasında olan ürünler dikkate alınmıştır.)

19 TÜRKİYE-BOSNA HERSEK TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

20 TÜRKİYE-BOSNA HERSEK TİCARETİ İTHALAT (1.000$)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

21 TÜRKİYE – FAS STA İmza: 07 Nisan 2004 Onay: 29 Kasım 2004
T.C R.G’de Yayımlanış: 28 Aralık 2004/25684 Mük. Yürürlük: 01 Ocak 2006 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2015 Anlaşma metni için bkz.

22 TÜRKİYE – FAS STA Protokol I – Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasındaki İthalatta Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması Fas menşeli ürünlerin, Türkiye’ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2006 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Bu Protokolde sıralananlar dışındaki Türkiye menşeli ürünlerin Fas’a ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2006 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Bu Protokolde sıralanan Türkiye menşeli ürünlerin Fas’a ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler,aşağıdaki takvime göre kaldırılacaktır. Liste I’de yer alan ürünler için; 01 Ocak 2006’de, temel vergilerin %90’ına 01 Ocak 2007’de, temel vergilerin %80’ine 01 Ocak 2008’de, temel vergilerin %70’ine 01 Ocak 2009’da, temel vergilerin %60’ına 01 Ocak 2010’da, temel vergilerin %50’sine 01 Ocak 2011’de, temel vergilerin %40’ına 01 Ocak 2012’de, temel vergilerin %30’una 01 Ocak 2013’de, temel vergilerin %20’sine 01 Ocak 2014’de, temel vergilerin %10’una 01 Ocak 2015’de, geriye kalan vergiler tamamen sıfırlanacaktır. Liste II’deki ürünler İTKİB İştigal sahasında yer almadıkları için eklenmemiştir. Liste III’de belirtilen ürünlere uygulanan düzenlemeler, Ortak Komite tarafından yeniden gözden geçirilecektir. (İTKİB iştigal sahası içerisinde yeralan sadece G.T.P’nındaki Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya’dır.)

23 TÜRKİYE-FAS TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

24 TÜRKİYE-FAS TİCARETİ İTHALAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

25 TÜRKİYE – TUNUS STA İmza: 25 Kasım 2004 Onay: 13 Nisan 2005
T.C R.G’de Yayımlanış: 10 Mayıs 2005/25811 Mük. Yürürlük: 01 Temmuz 2005 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Temmuz 2014 Anlaşma metni için bkz.

26 TÜRKİYE – TUNUS STA Protokol I – Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasındaki İthalatta Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması Tunus menşeli ürünlerin, Türkiye’ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Temmuz 2005 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Bu Protokolde sıralananlar dışındaki Türkiye menşeli ürünlerin Tunus’a ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Temmuz 2005 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Bu Protokolde sıralanan Türkiye menşeli ürünlerin Tunus’a ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler,aşağıdaki takvime göre kaldırılacaktır. Liste I’de yer alan ürünler için; 01 Temmuz 2005’de, temel vergilerin %88’ine 01 Temmuz 2006’de, temel vergilerin %76’sına 01 Temmuz 2007’de, temel vergilerin %64’üne 01 Temmuz 2008’da, temel vergilerin %52’sine 01 Temmuz 2009’da, temel vergilerin %40’ına 01 Temmuz 2010’de, temel vergilerin %28’ine 01 Temmuz 2011’de, temel vergilerin %16’sına 01 Temmuz 2012’de, geriye kalan vergiler tamamen sıfırlanacaktır. Liste II’de yer alan ürünler için; 01 Temmuz 2007’de, temel vergilerin %91’ine 01 Temmuz 2008’de, temel vergilerin %78’ine 01 Temmuz 2009’de, temel vergilerin %65’ine 01 Temmuz 2010’da, temel vergilerin %52’sine 01 Temmuz 2011’da, temel vergilerin %39’una 01 Temmuz 2012’de, temel vergilerin %26’sına 01 Temmuz 2013’de, temel vergilerin %13’üne 01 Temmuz 2014’de, geriye kalan vergiler tamamen sıfırlanacaktır. Liste III’de belirtilen ürünlere uygulanan düzenlemeler, Ortak Komite tarafından yeniden gözden geçirilecektir. (İTKİB iştigal sahasında olan ürünler dikkate alınmıştır.)

27 TÜRKİYE-TUNUS TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

28 TÜRKİYE-TUNUS TİCARETİ İTHALAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

29 TÜRKİYE – FİLİSTİN STA İmza: 20 Temmuz 2004 Onay: 25 Mayıs 2005
T.C R.G’de Yayımlanış: 01 Haziran 2005/25832 Mük. Yürürlük: 01 Haziran 2005 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Haziran 2005 Anlaşma metni için bkz.

30 TÜRKİYE – FİLİSTİN STA Türkiye ile Filistin arasındaki Serbest Ticaret Anlşması gereği, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Haziran 2005 tarihi itibariyle sanayi ürünleri ithalatında taraflar arasındaki gümrük vergileri ve eş etkili vergiler tamamen sıfırlanmıştır.

31 TÜRKİYE-FİLİSTİN TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

32 TÜRKİYE-FİLİSTİN TİCARETİ İTHALAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

33 TÜRKİYE – SURİYE STA İmza: 22 Aralık 2004 Onay: 03 Ekim 2006
Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihinde askıya alınmıştır. İmza: 22 Aralık 2004 Onay: 03 Ekim 2006 T.C R.G’de Yayımlanış:06 Kasım 2006 – Mük. Yürürlük:01 Ocak 2007 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01Ocak 2019 Anlaşma metni için bkz.

34 TÜRKİYE – SURİYE STA Suriye menşeli malların Türkiye tarafından ithalatında uygulanan tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Ocak 2007 kaldırılmıştır. Türkiye menşeli malların, Suriye tarafından ithalinde uygulanan tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergiler,aşağıdaki takvime göre lineer olarak sıfırlanacaktır. Ek II’de yer alan, %1, %1,5, %1.7, %3 ve %3.5 oranındaki vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Ocak 2007 tarihinde sıfırlanmıştır. Ek II’de yer alan, %5 ve %7 oranlarındaki vergiler, 01 Ocak 2010 tarihinde kaldırılmıştır. Ek II’de yer alan, %10, %11.75 ve %14.5 Oranlarındaki vergiler, 01 Ocak 2013 tarihinde kaldırılacaktır. Ek II’de yer alan, %20 ve %23.5 oranlarındaki vergiler, 01 Ocak 2016 tarihinde kaldırılacaktır. Ek II’de yer alan, %29, %35 ve %47 oranlarındaki vergiler, 01 Ocak 2019 tarihinde kaldırılacaktır. Ek II’de yer alan %50’nin üzerindeki tüm vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Ocak 2007 tarihinde %50’ye indirilecek, 01 Ocak 2019 tarihinde ise tamamen kaldırılacaktır. (İTKİB iştigal sahasında olan ürünler dikkate alınmıştır.)

35 TÜRKİYE-SURİYE TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

36 TÜRKİYE-SURİYE TİCARETİ İTHALAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

37 TÜRKİYE – MISIR STA İmza: 27 Aralık 2005 Onay:16 Aralık 2006
T.C R.G’de Yayımlanış:30 Ocak 2007 Yürürlük: 01 Mart 2007 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması:01 Ocak 2017 Anlaşma metni için bkz.

38 TÜRKİYE – MISIR STA Protokol I – Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması Mısır menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Mart 2007’de yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye menşeli ürünlerin, Mısır’a ithalatında uygulan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, aşağıdaki takvime göre sıfırlanacaktır. Liste I’deki ürünler için; 01 Mart 2007’de, temel vergilerin %50’sine, 01 Ocak 2008’de kalan vergiler yürürlükten kaldırılacaktır. Liste II’deki ürünler için; 01 Ocak 2008’de, temel vergilerin %90’ına, 01 Ocak 2009’de, temel vergilerin %75’ine, 01 Ocak 2010’da, temel vergilerin %60’ına, 01 Ocak 2011’de, temel vergilerin %45’ine, 01 Ocak 2012’de, temel vergilerin %30’una, 01 Ocak 2013’de, temel vergilerin %15’ine, 01 Ocak 2014’de, kalan vergiler yürürlükten kaldırılacaktır. Liste III’deki ürünler için; 01 Ocak 2010’da, temel vergilerin %95’ne, 01 Ocak 2011’de, temel vergilerin %90’ına, 01 Ocak 2012’de, temel veriglerin %75’ine, 01 Ocak 2013’de, temel vergilerin %60’ına, 01 Ocak 2014’de, temel vergilerin %45’ine, 01 Ocak 2015’de, temel vergilerin %30’una, 01 Ocak 2016’da, temel veriglerin %15’ine, 01 Ocak 2017’de, kalan vergiler yürürlükten kaldırılacaktır. Liste IV’deki ürünler, İTKİB iştigal sahasında yer almamaktadır. (İTKİB iştigal sahasında olan ürünler dikkate alınmıştır.)

39 TÜRKİYE-MISIR TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

40 TÜRKİYE-MISIR TİCARETİ İTHALAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

41 TÜRKİYE – GÜRCİSTAN STA
İmza: 21 Kasım 2007 Onay:05 Eylül 2008 T.C R.G’de Yayımlanış: 24 Eylül 2008 Yürürlük: 01 Kasım 2008 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması:01 Kasım 2008 Anlaşma metni için bkz.

42 TÜRKİYE – GÜRCİSTAN STA
Madde 3- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması Gürcistan menşeli ürünlerin , Anlaşmanın Ek I’inde sıralanan ürünler hariç tutulmak üzere, Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih olan 01 Kasım 2008’de yürürlükten kaldırılacaktır. Türkiye menşeli ürünlerin, Anlaşmanın Ek I’inde sıralanan ürünler hariç tutulmak üzere, Gürcistan’a ithalatında uygulan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih olan 01 Kasım 2008’de yürürlükten kaldırılacaktır.

43 TÜRKİYE-GÜRCİSTAN TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

44 TÜRKİYE-GÜRCİSTAN TİCARETİ İTHALAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

45 TÜRKİYE – ARNAVUTLUK STA
İmza: 22 Aralık 2006 Onay: 18 Şubat 2008 T.C R.G’de Yayımlanış: 12 Mart 2008 – Mük. Yürürlük: 01 Mayıs 2008 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2013 Anlaşma metni için bkz.

46 TÜRKİYE – ARNAVUTLUK STA
Madde 4- Sanayii ürünlerinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması Arnavutluk menşeli ürünlerin , Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri, Anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih olan 01 Mayıs 2008’de yürürlükten kaldırılacaktır. Türkiye menşeli ürünlerin, Arnavutluk’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, işbu aAnlaşmanın II Sayılı Ek’inde sayılanlar hariç olmak üzere, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Mayıs 2008 tarihinde kaldırılacaktır. İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inde sayılan Türkiye menşeliürünlerin Arnavutluk’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri bu EK’te yer alan takvime göre tedricen indirilecektir.

47 TÜRKİYE-ARNAVUTLUK TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

48 TÜRKİYE-ARNAVUTLUK TİCARETİ İTHALAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

49 TÜRKİYE – KARADAĞ STA İmza: 26 Kasım 2008 Onay: 31 Aralık 2009
T.C R.G’de Yayımlanış: 14 Ocak (1. Mükerrer) Yürürlük: 01 Mart 2010 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2015 Anlaşma metni için bkz.

50 TÜRKİYE – KARADAĞ STA Türkiye Cumhuriyeti Karadağ arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması; Karadağ menşeli malların Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihte kalkacaktır. Türkiye menşeli malların Karadağ’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, Anlaşma’nın II sayılı Ek’inde sayılanlar hariç olmak üzere, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. Anlaşma’nın II sayılı Ek’inde sayılan Türkiye menşeli malların Karadağ’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, bu Ek’te yer alan takvime uygun olarak tedricen kaldırılacaktır. EK II’de sıralanan Türkiye menşeli malların Karadağ’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıda tanımlanan takvim çerçevesinde kaldırılacaktır. Tablo A’da yer alan ürünler için gümrük vergileri aşağıdaki gibi indirilecektir: -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, ithalat vergisi tenmel verginin %80’i seviyesine indirilecektir; -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden birinci yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi, temel verginin %50’si seviyesine indirilecektir; -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi, temel verginin %25’i seviyesine indirilecektir; -İş bu Anlaşmanın yürülüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü yılın 1 Ocak’ında, bakiye ithalat vergileri kaldırılacaktır. Tablo B’de yer alan ürünler için gümrük vergileri aşağıdaki gibi indirilecektir: -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, ithalat vergisi temel verginin %85’i seviyesine indirilecektir. -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden birinci yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi temel verginin %70’i seviyesine indirilecektir; -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi temel verginin %55’i seviyesine indirilecektir; -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi temel verginin %40’ı seviyesine indirilecektir; -İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi temel verginin %20’si seviyesine indirilecektir; İş bu Anlaşmanın yürülüğe girdiği tarihi takip eden beşinci yılın 1 Ocak’ında, bakiye ithalat vergileri kaldırılacaktır.

51 TÜRKİYE-KARADAĞ TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

52 TÜRKİYE-KARADAĞ TİCARETİ İTHALAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

53 TÜRKİYE – SIRBİSTAN STA
İmza: 01 Haziran 2009 Onay: 07 Mayıs 2010 T.C R.G’de Yayımlanış: 03 Temmuz (Mükerrer) Yürürlük: 01 Eylül 2010 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2015 Anlaşma metni için bkz.

54 TÜRKİYE – SIRBİSTAN STA
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması; İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, hiçbir yeni ithalat gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacaktır. Sırbistan menşeli malların Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. Türkiye menşeli malların Sırbistan’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, işbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste A’sında, Liste B’sinde ve Liste C ’sinde sayılanlar hariç olmak üzere, iş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste A’sında, Liste B’sinde ve Liste C’ sinde sayılan Türkiye menşeli malların Sırbistan’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, bu Ek’te yer alan takvime uygun olarak tedricen kaldırılacaktır.

55 TÜRKİYE-SIRBİSTAN TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

56 TÜRKİYE-SIRBİSTAN TİCARETİ İTHALAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

57 TÜRKİYE – ŞİLİ STA İmza: 14 Temmuz 2009 Onay: 14 Aralık 2010
T.C R.G’de Yayımlanış: 31 Aralık (4. Mük.) Yürürlük: 01 Mart 2011 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2015 Anlaşma metni için bkz.

58 TÜRKİYE – ŞİLİ STA Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması; İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, hiçbir yeni ithalat gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacaktır. Şili menşeli malların Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. Türkiye menşeli malların Şili’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri, işbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inde ve III Sayılı Ek’inde sayılanlar hariç olmak üzere, iş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inde(*) sayılan sayılan Türkiye menşeli malların Şili’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri, aşağıda yer alan takvime uygun olarak tedricen kaldırılacaktır. *İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, ithalat vergisi, temel verginin %80’i seviyesine indirilecektir; *İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden birinci yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi, temel verginin %60’ı seviyesine indirilecektir; *İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi, temel verginin %40’ı seviyesine indirilecektir; *İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü yılın 1 Ocak’ında, ithalat vergisi, temel verginin %20’si seviyesine indirilecektir; *İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü yılın 1 Ocak’ında, bakiye ithalat vergileri yürürlükten kaldırılacaktır. (*) II Sayılı Ek’te yalnızca İTKİB iştigal sahasında yer alan ürünler gösterilmiştir.

59 TÜRKİYE - ŞİLİ TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

60 TÜRKİYE - ŞİLİ TİCARETİ İTHALAT(1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

61 TÜRKİYE – ÜRDÜN STA İmza: 01 Aralık 2009 Onay: 13 Ekim 2010
T.C R.G’de Yayımlanış: 10 Ocak (Mükerrer) Yürürlük: 01 Mart 2011 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2018 Anlaşma metni için bkz.

62 TÜRKİYE – ÜRDÜN STA (1) İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, hiçbir yeni ithalat gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacak, halen uygulananlar ise arttırılmayacaktır. Ürdün menşeli malların Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri işbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste A’sında sayılanlar hariç olmak üzere, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. Türkiye menşeli malların Ürdün’e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, işbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste A’sı ile Liste B1, B2 ve B3’ünde sayılanlar hariç olmak üzere, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste B1’inde sayılan Türkiye menşeli malların Ürdün’e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, aşağıda yer alan takvim çerçevesinde kaldırılacaktır; 1 Ocak 2011’de, ithalat vergisi, temel verginin %75’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2012’de, ithalat vergisi, temel verginin %50’si seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2013’de, ithalat vergisi, temel verginin %25’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2014’de bakiye ithalat vergileri yürürlükten kaldırılacaktır. 1/2

63 TÜRKİYE – ÜRDÜN STA (2) İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste B2’sinde sayılan Türkiye menşeli malların Ürdün’e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, aşağıda yer alan takvim çerçevesinde kaldırılacaktır; 1 Ocak 2012’de, ithalat vergisi, temel verginin %80’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2013’de, ithalat vergisi, temel verginin %65’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2014’de, ithalat vergisi, temel verginin %50’si seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2015’de, ithalat vergisi, temel verginin %35’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2016’da, ithalat vergisi, temel verginin %20’si seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2017’de, geriye kalan vergiler kaldırılacaktır. İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek’inin Liste B3’ünde sayılan Türkiye menşeli malların Ürdün’e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, aşağıda yer alan takvim çerçevesinde kaldırılacaktır; 1 Ocak 2013’de, ithalat vergisi, temel verginin %75’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2014’de, ithalat vergisi, temel verginin %60’ı seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2015’de, ithalat vergisi, temel verginin %45’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2016’de, ithalat vergisi, temel verginin %30’u seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2017’de, ithalat vergisi, temel verginin %15’i seviyesine indirilecektir; 1 Ocak 2018’de, geriye kalan vergiler kaldırılacaktır. 2/2

64 TÜRKİYE - ÜRDÜN TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

65 TÜRKİYE - ÜRDÜN TİCARETİ İTHALAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

66 TÜRKİYE – GÜNEY KORE STA
İmza: 1 Ağustos 2012 Onay: 11 Mart 2013 T.C R.G’de Yayımlanış: 27 Mart Mük. Yürürlük: 01 Mayıs 2013 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2023 Anlaşma metni için bkz.

67 TÜRKİYE – GÜNEY KORE STA- I
Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması; Taraflardan birinin Cetvel’inde “0” aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri tamamen sıfırlanacak ve söz konusu eşya işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır; Taraflardan birinin Cetvel’inde “3” aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere dört aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya dördüncü yılın 1Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır . Taraflardan birinin Cetvel’inde “5” aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere altı aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya altıncı yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır; Taraflardan birinin Cetvel’inde “7” aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere sekiz aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya sekizinci yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır

68 TÜRKİYE – GÜNEY KORE STA - II
Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması; Taraflardan birinin Cetvel’inde “7A” aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya için tercihli gümrük vergileri aşağıdaki tablo uyarınca uygulanacaktır: Taraflardan birinin Cetvel’inde “10” aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere on bir aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya on birinci yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır; “E” aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya, temel vergi oranında kalacaktır; Kategori/Yıl Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz 7A 8,50 7,00 5,83 4,67 3,50 2,33 1,17

69 TÜRKİYE – GÜNEY KORE TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

70 TÜRKİYE – GÜNEY KORE TİCARETİ İTHALAT(1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

71 TÜRKİYE – MORİTYUS STA İmza: 9 Eylül 2011 Onay: 11 Mart 2013
T.C R.G’de Yayımlanış: 29 Mart Mük. Yürürlük: 01 Haziran 2013 Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması: 01 Ocak 2022 Anlaşma metni için bkz.

72 TÜRKİYE – MORİTYUS STA Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması; Ek III’te belirtilenler hariç olmak üzere, Morityus menşeli malların Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte kaldırılacaktır. Ek III’te belirtilen Morityus menşeli malların Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri, bu Ek’te yer alan takvime uygun olarak tedricen kaldırılacaktır. Ek IV ve Ek V’te belirtilenler hariç olmak üzere, Türkiye menşeli malların Morityus’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte kaldırılacaktır. Ek IV’te belirtilen Türkiye menşeli malların Morityus’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, bu Ek’te yer alan takvime uygun olarak tedricen kaldırılacaktır. Ek V’te belirtilen Türkiye menşeli malların Morityus’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, tarife indirim kapsamı dışında bırakılacaktır.

73 TÜRKİYE – MORİTYUS TİCARETİ İHRACAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014

74 TÜRKİYE – MORİTYUS TİCARETİ İTHALAT (1.000 $)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014


"SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları