Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KONYA NUMUNE HASTANESİ HASTA İLETİŞİM BİRİMLERİNDE YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASI: KONYA NUMUNE HASTANESİ ÖRNEĞİNDE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KONYA NUMUNE HASTANESİ HASTA İLETİŞİM BİRİMLERİNDE YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASI: KONYA NUMUNE HASTANESİ ÖRNEĞİNDE."— Sunum transkripti:

1 T.C. KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KONYA NUMUNE HASTANESİ HASTA İLETİŞİM BİRİMLERİNDE YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASI: KONYA NUMUNE HASTANESİ ÖRNEĞİNDE FARKLI BİR DEĞERLENDİRME HEM. ÜMMÜHANİ ULUDAĞ KONYA NUMUNE HASTANESİ HASTA İLETİŞİM BİRİM SORUMLUSU

2 HASTA&SAĞLIK ÇALIŞANI İLİŞKİSİ SORUMLULUK GEREKTİRİR!!!!

3 HASTA İLETİŞİM BİRİMLERİNDE YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASI Sağlık hizmeti sunumunda hasta-sağlık çalışanı ilişkisi oldukça önemli yer tutmaktadır. Hasta Hakları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle hasta hakları biriminden, hasta iletişim birimine (H.İ.B) dönüştürülen birimlerin temel görevi kendisine ulaşan sorunlara öncelikle çözüm üretmektir. Bunun somut hale bürünmüş şekli ise yerinde çözüm uygulamasıdır.

4 AMAÇ Çalışmanın amacı; Konya Numune Hastanesi hasta iletişim birimine yapılan hasta başvurularına geliştirilen yerinde çözümlerin,önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde analizi sonucu bilimsel tespitlere ulaşmaktır. Tespitler ışığında hasta-sağlık çalışanı ilişkine dair bazı yaklaşımlar getirmektir.

5 YÖNTEM Konya Numune Hastanesi birbirinden bağımsız şehir merkezindeki 5 farklı bölgede hizmet veren binalardan oluşan parçalı bir yapıya sahiptir. Bu özelliğinden dolayı her hastanede yaşanacak birçok sorundan daha fazlasını yaşama olasılığı yüksektir.

6 YÖNTEM Hastane de; merkez yataklı birimlerin bulunduğu bina ve poliklinik merkez binalarında olmak üzere 2 hasta iletişim birimi bulunmaktadır. Hastaneye 2013 ve 2014 yılı ilk sekiz ayında yapılan başvuruların yerinde çözülenleri çalışmaya dahil edilmiştir. Yerinde çözümler oluşturulan kriterler doğrultusunda sayısallaştırılarak düz frekans ve Ki-kare analizine tabi tutulmuştur.

7 YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Başvuru yılıKişiYüzde 2013 yılı50363,1 2014 yılı ilk 8 ay29436,9 Toplam797100 Başvuru yeri Yazır hastane merkez binası33341,8 Merkez poliklinik binası46458,2 Toplam797100

8 YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Başvuran kişiKişiYüzde Hasta68485,8 Hasta Yakını11314,2 Toplam797100 Cinsiyet Kadın34443,2 Erkek45356,8 Toplam797100

9 YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ YaşKişiYüzde 25 yaş ve altı41618,3 26-30 yaş12816,1 31-35 yaş344,3 36-40 yaş10613,3 41 yaş ve üzeri38348,1 Toplam797100

10 YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ EğitimKişiYüzde Okur-yazar değil253,1 Okur-yazar40,5 İlkokul41652,2 Lise23229,1 Üniversite12015,1 Toplam797100

11 YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ MeslekKişiYüzde Kamu personeli9411,8 İşçi658,2 Emekli9211,5 Ev hanımı24630,9 Serbest20826,1 Çalışmıyor273,4 Diğer658,2 Toplam797100

12 YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Başvuru KonusuKişiYüzde Kötü davranışa maruz kalma11514,4 Hizmet alamama11013,8 İlgili görevlinin yerinde olmaması8410,5 Hastanenin bağımsız çoklu binaya sahipliğinden kaynaklı sorunlar 405,0 Hastane çalışanlarının ilgisizliği445,5 Genel anlamda adaletsizlik425,3 Hastanın kendisiyle ilgili bilgi- belge alamaması 668,3

13 YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Başvuru KonusuKişiYüzde Randevu sorunları364,5 Hasta naklinde yaşanan sorunlar121,5 Hasta bakımında yaşanan sıkıntılar 182,3 Hastanede kullanılan tıp dışı eşya ve cihazlarda yaşanan sıkıntılar 131,6 Kantin hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar 30,4 MHRS-Hastane arasındaki uyumsuzluklar 779,7 Gereksiz beklemeler344,3

14 YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Başvuru KonusuKişiYüzde Otomasyon kaynaklı sıkıntılar50,6 Hastalar arasında öncelik hakkı uygulamaları 192,4 Tıbbi cihaz arızaları344,3 Hastalar için bekleme alanlarının yetersizliği 40,5 Mahremiyet ihlali sorunları20,3 Hastane ile ilgili temizlik sorunları 70,9 Diğer sıkıntı ve sorunlar374,0 Toplam797100

15 YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Başvuruya konu olan birimKişiYüzde Poliklinikler51965,1 Yataklı birimler597,4 Ameliyathane50,6 Laboratuvar556,9 Radyoloji627,8 Otelcilik hizmetleri729,0 Yoğun bakım192,4 Acil servis60,8 Toplam797100

16 YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Şikayet Edilen Kişi-MeslekKişiYüzde Doktor27534,5 Hemşire-sağlık memuru729,0 Tıbbi sekreter-bilgi işlemci15219,1 Diğer sağlık hizmetleri lisansiyeri141,8 Laboratuvar-röntgen teknisyeni283,5 Güvenlik70,9 Sistem21627,1 Diğer334,1 Toplam797100

17 YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Başvuru SonucuKişiYüzde Sorun hasta iletişim biriminde çözüldü 27834,9 Sorun ilgili yöneticiye iletildi26232,9 Hasta işleyiş hakkında bilgilendirildi 577,2 İlgili birimden bilgi alınarak hasta bilgilendirildi 17021,3 Hasta ilgili birimlere yönlendirildi, hastaya destek verildi 273,4 Diğer30,4 Toplam797100

18 ÇAPRAZ DEĞERLENDİRMELER Başvurunun yapıldığı HİB ile şikayet edilen kişi arasında anlamlı (p=0,000) ve düşük bir ilişki (c=0,230) görülmektedir.

19 YER&ŞİKAYET EDİLEN KİŞİ MeslekYazır İdari Merkez Bina Merkez Poliklinikler Doktor29,138,4 Hemşire-Sağlık Mem.15,94,1 Tıbbi Sek.-Bilgi İşlemci16,520,9 Diğer Sağlık Lisansiyeri1,22,2 Laboratuvar-Rönt.Tek.3,63,4 Güvenlik0,9 Sistem26,427,6 Diğer6,32,6

20 ÇAPRAZ DEĞERLENDİRMELER Başvurunun yapıldığı yıl ile başvuru sonucu arasında anlamlı (p=0,000) ve düşük bir ilişki (c=0,228) görülmektedir.

21 2013 ve 2014 YILLARINDA SORUN ÇÖZÜMLEME Sonuç20132014 Sorun HİB.de Çözüldü36,831,6 Sorun İlgili Yöneticiye İletildi38,223,8 Hasta İşleyiş Hakkında Bilgilendirildi 6,68,2 İlgili Birimden Bilgi Alındı, Hasta Bilgilendirildi 15,132 Hasta İlgili Birime Yönlendirildi, Destek Verildi 3,4 Diğer01,0

22 BAŞVURUYA KONU OLAN BİRİM İLE BAŞVURU SONUCU ARASINDA ÇAPRAZ DEĞERLENDİRMELER Başvuruya konu olan birim ile başvuru sonucu arasında anlamlı (p=0,012) ve düşük bir ilişki (c=0,258) görülmektedir.

23 BAŞVURUYA KONU OLAN BİRİM İLE BAŞVURU SONUCU ARASINDAKİ EN YÜKSEK SONUÇLAR Başvuruya Konu Olan BirimBaşvuru Sonucu En Yüksek Sonuç POLİKLİNİKLER% 35,3 HİB’de Çözüldü. YATAKLI SERVİSLER% 49,2 Sorun İlgili Yöneticiye İletildi. AMELİYATHANE%60 HİB’de Çözüldü. LABORATUVARLAR% 32,7 HİB’de Çözüldü. RADYOLOJİ% 43,5 HİB’de Çözüldü. OTELCLİK HİZMETLERİ%37,5 Sorun İlgili Yöneticiye İletildi. YOĞUN BAKIMLAR%26,3 Sorun İlgili Yöneticiye İletildi, %26,3 İlgili birimden Bilgi Alınarak Hasta Yakını Bilgilendirildi. ACİL% 50 Sorun İlgili Yöneticiye İletildi.

24 SORUNUN HİB.DE ÇÖZÜLDÜĞÜ DURUMLARDAKİ ORAN  Poliklinikler %35.3  Yataklı Servisler %28.8  Ameliyathane %60  Laboratuvarlar %32.7  Radyoloji %43.5  Otelcilik Hizmetleri %36.1  Yoğun Bakımlar %21.1  Acil % 0

25 ÇAPRAZ DEĞERLENDİRMELER Başvuru konusu ile başvuru sonucu arasında anlamlı (p=0,000) ve orta düzeyde bir ilişki (c=0,456) görülmektedir.

26 BAŞVURU KONUSU&SONUÇ İLİŞKİSİ Başvuru Konusu Sorun HİB’de çözüldü. Sorun İlgili Yön.ye İletildi İlgili Bir.den bil. alındı. Hast.Bil. Hastanenin Çoklu Bina Olması 27,520,030,0 Kötü Davranışa Maruz Kalma 22,653,020,0 Hasta Naklinde Yaşanan Sorunlar 16,7 50,0 Adaletsizlik 42,926,219,0 Çalışanların İlgisizliği 25,054,520,5 İlgili Görevlinin Yerinde Olmaması 32,1 Kendisiyle İlgili Bilgi Belge Alamama 47,013,618,2

27 BAŞVURU KONUSU&SONUÇ İLİŞKİSİ Başvuru Konusu Sorun HİB’de çözüldü. Sorun İlgili Yön.ye İletildi İlgili Bir.den bil. alındı. Hast.Bil. Randevu Sorunları 41,719,4 Hizmet Alamama 29,140,018,2 Hasta Bakımında Yaşanan Sıkıntılar 22,250,011,1 Tıbbi Cihaz ve Eşyalarda Yaşanan Sıkıntılar 15,430,8 Kantinde yaşanan sıkıntılar 066,70 MHRS – Hastane Otomasyonu Uyumsuzluğu 61,014,313,0 Gereksiz Beklemeler 29,432,435,3

28 BAŞVURU KONUSU&SONUÇ İLİŞKİSİ Başvuru Konusu Sorun HİB’de çözüldü. Sorun İlgili Yön.ye İletildi İlgili Bir.den bil. alındı. Hast.Bil. Öncelik Uygulamasında Yaşanan Sıkıntılar 21,126,336,8 Tıbbi Cihaz Arızaları 55,923,514,7 Bekleme Alanlarının Yetersizliği 50250 Mahremiyet İhlalini Sorunları 50 0 Hastanenin Temizlik Sorunları 14,357,128,6 Otomasyon Kaynaklı Sıkıntılar 20800 Diğer Sıkıntı Ve Sorunlar 43,828,112,5

29 ŞİKAYET EDİLEN KİŞİ&SONUÇ ARASINDA ÇAPRAZ DEĞERLENDİRME Şikayet edilen kişi ile başvuru sonucu arasında anlamlı (p=0.000) ve düşük bir ilişki (c=0,335) görülmektedir.

30 ŞİKAYET EDİLEN KİŞİ&SONUÇ MeslekSorun HİB.de Çözüldü Sorun İlgili Yön.İletildi İlgili Bir.Bilgi Alındı. Hast. Bil. Doktor30,236,722,2 Hemşire-Sağlık Mem.23,656,913,9 Tıbbi Sek.-Bilgi İşlemci50,72720,4 Diğer Sağlık Lisansiyeri21,442,935,7 Laboratuvar-RöntgenTek.14,332,139,3 Güvenlik42,928,614,3 Sistem3822,719,4 Diğer27,339,427,3

31 SONUÇ Hasta iletişim birimleri, hastanelerde hasta-sağlık çalışanı ilişkisine önemli katkılar sunmaktadır. Yerinde çözümler, sadece anlık hastanın sorunlarını çözmek şeklinde işlev gördüğünde, birimlerin tam anlamıyla görevini yerine getirmediği anlaşılmalıdır.

32 SONUÇ Hasta ve yakınlarının başvurularından hareketle hastanenin işleyişinde gözle görülür değişiklikler ve gelişmeler yaşanması durumunda hasta iletişim birimleri gerçek anlamda işlevini yerine getirmiş sayılmalıdır. Bu bağlamda hastane yöneticileri, hasta başvurularını hastane sisteminin vazgeçilmez bir veri kaynağı olarak görmeli ve buradan hareketle yapısal değişikliklere gitmelidir.

33 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"T.C. KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KONYA NUMUNE HASTANESİ HASTA İLETİŞİM BİRİMLERİNDE YERİNDE ÇÖZÜM UYGULAMASI: KONYA NUMUNE HASTANESİ ÖRNEĞİNDE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları